Gõ tiếng Trung Sogou trên máy tính Win 10 bài 9

Học Gõ tiếng Trung Sogou trên máy tính Win 10 mỗi ngày cùng Thầy Vũ

Gõ tiếng Trung Sogou trên máy tính Win 10 bài 9 là bài giảng Thầy Vũ hướng dẫn các bạn học viên tự học tiếng Trung online trên diễn đàn học tiếng Trung uy tín ChineMaster để nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung qua các bài giảng và bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế.

Các bạn xem Chuyên mục Luyện gõ tiếng Trung tổng hợp tất cả những bài giảng đã được đăng tải về cách gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ tổng hợp lại,các bạn xem tại link sau nhé.

Chuyên mục luyện gõ tiếng Trung Sogou Pinyin

Để nâng cao kĩ năng học tiếng Trung thì các bạn nên tải bộ gõ tiếng Trung Sogou về máy tính để luyện tập. Các bạn nhớ tải bộ gõ tiếng Trung về để học tiếng Trung và xem chi tiết cách gõ do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn tại link sau nhé

Hướng dẫn download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Dưới đây là khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc dành cho những bạn có nhu cầu buôn bán hàng hóa và lấy nguồn hàng từ kênh mua sắm trực tuyến lớn nhất Trung Quốc TAOBAO

Kiến thức nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall 1688

Vậy là Trung tâm tiếng Trung ChineMaster  hiện nay đã có Cơ sở 2 tại Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn xem thông tin chi tiết lịch học và khai giảng mới nhất ở Hà Nội và TP HCM tại link dưới đây nhé.

Đăng ký khóa học tiếng Trung giao tiếp Thầy Vũ ChineMaster tại Hà Nội

Đăng ký khóa học tiếng Trung giao tiếp Thầy Vũ ChineMaster tại Quận 10 TP HCM

Những bạn không có điều kiện học trực tiếp có thể học online Tiếng Trung Thầy Vũ qua Skype,chi tiết tại link dưới đây nhé.

Lớp học tiếng Trung online qua Skype Thầy Vũ

Sau đây là nội dung bài học Gõ tiếng Trung Sogou trên máy tính Win 10 bài 9 cùng Thầy Vũ theo lộ trình học tiếng Trung Quốc mỗi ngày trên diễn đàn học tiếng Trung uy tín ChineMaster.

Tài liệu Gõ tiếng Trung Sogou trên máy tính Win 10 bài 9

Nội dung chi tiết bài giảng Gõ tiếng Trung Sogou trên máy tính Win 10 bài 9

越南在沿海地区需要100,000栋防洪房屋

根据联合国开发计划署的数据,越南的海岸线需要100,000栋房屋,可以抵御暴风雨和洪水,其中24,000处将立即抵御。

联合国开发计划署驻越南代表凯特琳·维森说,联合国开发计划署的一个旨在提高越南脆弱沿海社区对气候变化影响的适应力的项目,今年帮助建造了3500座抵御风暴和洪水的安全屋,并恢复了约3300公顷的红树林。在周四的河内会议上。

她说,联合国开发计划署计划明年再建造4000栋房屋,帮助20,000人获得有关气候变化和自然灾害的信息。她补充说,她的机构将在未来十年继续支持越南进行自然灾害管理。

越南灾害管理局局长Tran Quang Hoai表示,联合国开发计划署在越南中部建造的房屋在该地区10月和11月发生历史性的暴风雨和洪水之后仍然屹立不倒,因为暴风雨和洪水已摧毁了1500多所房屋,并破坏了24万人。

国家建筑研究院副院长拉蒂·金恩(La Thi Kim Ngan)说,当局和投资者需要为房屋建筑群创建一个综合模型,其中包括电力,清洁水和废物管理系统等基础设施。

她补充说,具有抗洪能力的房屋可以成为寄宿家庭,并帮助该地区经济发展。

农业和农村发展部副部长Nguyen Hoang Hiep说,他的部正在与建筑研究所和建筑部合作,开发适当和安全的住房模型以抵御自然灾害。

据估计,到2025年,越南将有约3000万人生活在容易遭受自然灾害的地区。他们中的许多人可能陷入贫困。

世界银行在十月份警告说,快速的城市化和经济发展会加剧越南海岸线上的自然灾害风险,并在未来十年内抹去数十亿美元的经济增长。

沿海省份中约有1180万人面临洪灾的威胁,超过35%的定居点位于侵蚀海岸线上。报告说,每年平均有8.52亿美元的收入,以及农业,水产养殖和旅游业等部门约31.6万个工作受到河流和沿海洪水的威胁。

Chú thích phiên âm tiếng Trung Gõ tiếng Trung Sogou trên máy tính Win 10 bài 9

Yuènán zài yánhǎi dìqū xūyào 100,000 dòng fánghóng fángwū

gēnjù liánhéguó kāifā jìhuà shǔ de shùjù, yuènán dì hǎi’ànxiàn xūyào 100,000 dòng fángwū, kěyǐ dǐyù bàofēngyǔ hé hóngshuǐ, qízhōng 24,000 chù jiāng lìjí dǐyù.

Liánhéguó kāifā jìhuà shǔ zhù yuènán dàibiǎo kǎitè lín·wéi sēn shuō, liánhéguó kāifā jìhuà shǔ de yīgè zhǐ zài tígāo yuènán cuìruò yánhǎi shèqū duì qìhòu biànhuà yǐngxiǎng de shìyìng lì de xiàngmù, jīnnián bāngzhù jiànzàole 3500 zuò dǐyù fēngbào hé hóngshuǐ de ānquán wū, bìng huīfùle yuē 3300 gōngqīng de hóng shùlín. Zài zhōu sì de hénèi huìyì shàng.

Tā shuō, liánhéguó kāifā jìhuà shǔ jìhuà míngnián zài jiànzào 4000 dòng fángwū, bāngzhù 20,000 rén huòdé yǒuguān qìhòu biànhuà hé zìrán zāihài de xìnxī. Tā bǔchōng shuō, tā de jīgòu jiàng zài wèilái shí nián jìxù zhīchí yuènán jìnxíng zìrán zāihài guǎnlǐ.

Yuènán zāihài guǎnlǐ jú júzhǎng Tran Quang Hoai biǎoshì, liánhéguó kāifā jìhuà shǔ zài yuènán zhōngbù jiànzào de fángwū zài gāi dìqū 10 yuè hé 11 yuè fāshēng lìshǐ xìng de bàofēngyǔ hé hóngshuǐ zhīhòu réngrán yìlì bù dǎo, yīnwèi bàofēngyǔ hé hóngshuǐ yǐ cuīhuǐle 1500 duō suǒ fángwū, bìng pòhuàile 24 wàn rén.

Guójiā jiànzhú yán jiù yuàn fù yuàn zhǎng lā dì·jīn ēn (La Thi Kim Ngan) shuō, dāngjú hé tóuzī zhě xūyào wèi fángwū jiànzhú qún chuàngjiàn yīgè zònghé móxíng, qízhōng bāokuò diànlì, qīngjié shuǐ hé fèiwù guǎnlǐ xìtǒng děng jīchǔ shèshī.

Tā bǔchōng shuō, jùyǒu kànghóng nénglì de fángwū kěyǐ chéngwéi jìsù jiātíng, bìng bāngzhù gāi dìqū jīngjì fāzhǎn.

Nóngyè hé nóngcūn fāzhǎn bù fù bùzhǎng Nguyen Hoang Hiep shuō, tā de bù zhèngzài yǔ jiànzhú yánjiū suǒ hé jiànzhú bù hézuò, kāifā shìdàng hé ānquán de zhùfáng móxíng yǐ dǐyù zìrán zāihài.

Jù gūjì, dào 2025 nián, yuènán jiāng yǒu yuē 3000 wàn rén shēnghuó zài róngyì zāoshòu zìrán zāihài dì dìqū. Tāmen zhōng de xǔduō rén kěnéng xiànrù pínkùn.

Shìjiè yínháng zài shí yuèfèn jǐnggào shuō, kuàisù de chéngshì huà hé jīngjì fāzhǎn huì jiājù yuènán hǎi’ànxiàn shàng de zìrán zāihài fēngxiǎn, bìng zài wèilái shí niánnèi mǒ qù shù shí yì měiyuán de jīngjì zēngzhǎng.

Yánhǎi shěngfèn zhōng yuē yǒu 1180 wàn rén miànlín hóngzāi de wēixié, chāoguò 35%de dìngjū diǎn wèiyú qīnshí hǎi’ànxiàn shàng. Bàogào shuō, měinián píngjūn yǒu 8.52 Yì měiyuán de shōurù, yǐjí nóngyè, shuǐchǎn yǎngzhí hé lǚyóu yè děng bùmén yuē 31.6 Wàn gè gōngzuò shòudào héliú hé yánhǎi hóngshuǐ de wēixié.

Bản dịch tiếng Trung sang tiếng Việt Gõ tiếng Trung Sogou trên máy tính Win 10 bài 9

Việt Nam cần 100.000 ngôi nhà chống lũ trên bờ biển

Bờ biển của Việt Nam cần 100.000 ngôi nhà có thể chịu được bão và lũ lụt, 24.000 ngôi nhà trong số đó ngay lập tức, theo UNDP.

Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, cho biết, một dự án của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc nhằm nâng cao khả năng chống chịu của các cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương của Việt Nam trước tác động của biến đổi khí hậu đã giúp xây dựng 3.500 ngôi nhà an toàn trước bão và lũ lụt và khôi phục khoảng 3.300 ha rừng ngập mặn trong năm nay. tại một hội nghị Hà Nội hôm thứ Năm.

Bà cho biết UNDP có kế hoạch xây thêm 4.000 ngôi nhà vào năm tới, giúp 20.000 người tiếp cận thông tin về biến đổi khí hậu và thiên tai, bà cho biết thêm rằng cơ quan của bà sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc quản lý thiên tai trong thập kỷ tới.

Ông Trần Quang Hoài, Cục trưởng Cục Quản lý Thiên tai Việt Nam, cho biết những ngôi nhà do UNDP xây dựng ở miền Trung Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị sau trận bão lụt lịch sử của khu vực vào tháng 10 và tháng 11, đã phá hủy hơn 1.500 ngôi nhà và làm hư hại 240.000 ngôi nhà khác.

Bà Lã Thị Kim Ngân, Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia cho rằng, chính quyền và chủ đầu tư cần tạo ra một mô hình tổng thể về khu nhà ở, đồng bộ với cơ sở hạ tầng như điện, nước sạch và hệ thống quản lý chất thải.

Bà cho biết thêm, những ngôi nhà chống chọi với lũ lụt có thể trở thành nơi ở của người bản xứ và giúp khu vực phát triển kinh tế.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết Bộ đang phối hợp với Viện kiến trúc và Bộ Xây dựng để xây dựng các mô hình nhà ở phù hợp và an toàn để chống chọi với thiên tai.

Ước tính đến năm 2025, Việt Nam sẽ có khoảng 30 triệu người sống trong các vùng thường xuyên xảy ra thiên tai. Nhiều người trong số họ có khả năng bị nghèo đói.

Đô thị hóa và phát triển kinh tế nhanh chóng có thể làm gia tăng rủi ro thiên tai đối với bờ biển Việt Nam và quét sạch hàng tỷ USD tăng trưởng kinh tế của nước này trong thập kỷ tới, một báo cáo của Ngân hàng Thế giới cảnh báo vào tháng 10.

Khoảng 11,8 triệu người ở các tỉnh ven biển phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt dữ dội và hơn 35% các khu định cư nằm trên các bờ biển bị xói mòn. Báo cáo cho biết mỗi năm, trung bình 852 triệu USD, cùng với khoảng 316.000 việc làm trong các lĩnh vực như nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và du lịch, đang gặp rủi ro do lũ lụt ven sông và ven biển.

Bài giảng Gõ tiếng Trung Sogou trên máy tính Win 10 bài 9 hôm nay đến đây là hết rồi,cảm ơn các bạn đã luôn chú ý theo dõi,hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo nhé.

0 responses on "Gõ tiếng Trung Sogou trên máy tính Win 10 bài 9"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top