Học tiếng Trung HSK 4 online bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK

5/5 - (1 vote)

Tài liệu học tiếng Trung HSK 4 online mỗi ngày

Học tiếng Trung HSK 4 online bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK cấp 4 theo hệ thống giáo án bài giảng luyện thi HSK online uy tín của Thầy Vũ chuyên đào tạo kiến thức khóa học luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 9 cấp và luyện thi tiếng Trung HSKK theo đề cương ôn tập trong bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển. Các bài giảng sẽ được cập nhật trên kênh Luyện thi HSK tại Trung Tâm tiếng Trung ChineMaster quận Thanh Xuân và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM Sài Gòn.

Hiện nay Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ,chủ của trung tâm tiếng Trung ChineMaster cơ sở 1 tại quận Thanh Xuân Hà Nội và cơ sở 2 tại quận 10 TPHCM đã cho ra đời bộ giáo trình Tiếng Trung dành cho người mới bắt đầu rất chi tiết và hữu ích,các bạn tham khảo tại link sau đây nhé.

Tổng hợp giáo trình tiếng Trung 9 quyển ChineMaster

Tiếp theo là khóa học order hàng Trung Quốc chỉ dành riêng cho dân buôn bán kinh doanh muốn nhập hàng Trung Quốc về bán trên các Shop thương mại điện tử Việt Nam như Shopee, Tiki, Lazada, Sendo .v.v.

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao 1688

Các bạn học viên lưu ý nha, chúng ta cần luyện tập gõ tiếng Trung Quốc mỗi ngày trên máy tính bằng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin . Các bạn tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin phiên bản mới nhất tại link bên dưới.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou mới cùng Thầy Nguyễn Minh Vũ

Để có thêm kiến thức tiếng Trung một cách dễ dàng các bạn học viên hãy liên kết bằng ứng dụng Skype với các bài giảng do Thầy Vũ đăng tải theo hướng dẫn cụ thể ở link bên dưới nhé.

Đăng ký lớp học tiếng Trung online qua Skype

Khóa học tiếng Trung Thương mại toàn tập của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ Chủ biên và Biên soạn có các chương trình đào tạo rất hay và hữu ích dành cho tất cả các bạn

Đăng ký khoá học tiếng Trung thương mại

Các bạn có thể đến trực tiếp trung tâm ChineMaster tại  quận 10 TPHCM để đăng ký cho mình một khóa học phù hợp, thông tin chi tiết ở link bên dưới các bạn hãy tìm hiểu thêm nhé.

Đăng ký lớp học tiếng Trung quận 10 tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster

Học tiếng Trung HSK 4 online bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK Thầy Vũ

Học tiếng Trung HSK 4 online bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK cấp 4 theo hệ thống giáo án bài giảng luyện thi HSK online uy tín của Thầy Vũ chuyên đào tạo kiến thức khóa học luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 9 cấp và luyện thi tiếng Trung HSKK theo đề cương ôn tập trong bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

青年至中年 大多数强直性脊柱炎患者在 20 至 40 岁之间出现首次症状,但约有 10% 至 20% 的患者在 18 岁之前出现症状。

种族强直性脊柱炎在白种人中更常见,而非洲裔美国人通常患有更严重的疾病。

性别 AS 在男性中比在女性中更常见。最近的估计表明,对于每个患有 AS 的女性,它会发生在两到三个男性身上。有人担心女性可能会因为不同的症状而被漏诊。

基因 遗传学似乎在强直性脊柱炎中起作用。具体来说,拥有产生 HLA-B27 蛋白质基因的人被诊断出的风险要高得多,尽管只有一些拥有这种基因的人实际上会患上 AS。研究人员得出结论,遗传和环境因素的结合是引发强直性脊柱炎的必要条件。受影响者的一级亲属(父母、兄弟姐妹和子女)的风险高于一般人群。

强直性脊柱炎是一组炎症性风湿性疾病之一,称为脊柱炎、脊柱关节病或中轴性脊柱关节炎。

其他形式的脊柱炎包括非放射学中轴性脊柱炎 (nr-axSpA),这是一种以背痛和其他症状为特征的疾病,但 X 射线上没有明显的慢性炎症证据。在某些情况下,nr-axSpA 后来变成强直性脊柱炎。

炎症性背痛是另一种导致背部和臀部疼痛的疾病,类似于强直性脊柱炎。它可能会或可能不会发展为另一种形式的脊柱关节炎。

根据美国脊柱炎协会的数据,大约 10% 的强直性脊柱炎患者也患有某种形式的炎症性肠病。炎症性肠病包括克罗恩病和溃疡性结肠炎。

患有强直性脊柱炎的人患 AA 淀粉样变性的风险升高,这是一种罕见的疾病,异常蛋白质在体内积聚。具体而言,在 AA 淀粉样变性中,淀粉样蛋白的积聚往往发生在肾脏中。包括 TNF α 阻滞剂和白细胞介素 1 (IL-1) 抑制剂在内的抗炎治疗已被证明可以抑制导致 AA 淀粉样变性的蛋白质的血液水平。

几十年前,强直性脊柱炎通过放射(X 射线)治疗以减少脊柱炎症。虽然这种治疗取得了预期的效果,但它也增加了以后患白血病和再生障碍性贫血的风险。

虽然放射疗法在强直性脊柱炎的治疗中已被药物疗法所取代,但研究人员仍在继续研究现代疗法或疾病本身是否可能与更高的癌症风险有关。

到目前为止,研究结果喜忧参半。

根据 2018 年 3 月发表在医学前沿杂志上的一篇评论,至少有两项使用瑞典国家登记数据的研究发现脊柱关节炎患者的癌症风险没有增加。

强直性脊柱炎患者的最佳饮食是实现保持健康体重、强健骨骼和积极生活方式的目标。

健康的体重对于保护关节和保持免疫系统功能良好很重要。超重会增加承重关节的压力——主要是膝盖、臀部和脚踝,还有腰部——并增加这些关节发生骨关节炎的风险。

体重过轻与疲劳、贫血、骨质疏松症和免疫系统减弱有关,无法有效抵抗疾病。低体重也与育龄妇女的不孕症有关。

如果您因牙齿或消化问题而进食困难、没有胃口,或者发现体重无明显原因减轻,请咨询您的医生。

强健的骨骼需要足够的钙和维生素 D。虽然钙相对容易从食物中获取,但维生素 D 只有少数天然存在,包括冷水鱼和蛋黄。因此,为了获得足够的营养,可能有必要食用富含维生素 D 的食物,例如牛奶、某些橙汁和谷物。将皮肤暴露在阳光下是另一种提高维生素 D 水平的方法。

从领先的关节炎患者组织那里了解与强直性脊柱炎共存所需的知识。

吱吱作响的关节

这个在线患者社区提供有关强直性脊柱炎症状的直接信息,以及与患有各种形式关节炎的其他人学习、联系和倡导的机会。

国际自身免疫和自身炎症性关节炎基金会

IFAA 是一个非盈利的患者倡导组织,专门关注以关节炎为主要疾病的自身免疫性和自身炎症性疾病,致力于提高人们对这些疾病的认识并推进研究。

Tài liệu chú thích phiên âm tiếng Trung HSK ứng dụng cho giáo án Học tiếng Trung HSK 4 online bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK.

Qīngnián zhì zhōng nián dà duōshù qiángzhí xìng jǐzhù yán huànzhě zài 20 zhì 40 suì zhī jiān chūxiàn shǒucì zhèngzhuàng, dàn yuē yǒu 10% zhì 20% de huànzhě zài 18 suì zhīqián chūxiàn zhèngzhuàng.

Zhǒngzú qiángzhí xìng jǐzhù yán zài bái zhǒng rén zhōng gèng chángjiàn, ér fēizhōu yì měiguó rén tōngcháng huàn yǒu gèng yánzhòng de jíbìng.

Xìngbié AS zài nánxìng zhòng bǐ zài nǚxìng zhòng gèng chángjiàn. Zuìjìn de gūjì biǎomíng, duìyú měi gè huàn yǒu AS de nǚxìng, tā huì fāshēng zài liǎng dào sān gè nánxìng shēnshang. Yǒurén dānxīn nǚxìng kěnéng huì yīn wéi bùtóng de zhèngzhuàng ér bèi lòuzhěn.

Jīyīng yíchuán xué sìhū zài qiángzhí xìng jǐzhù yán zhōng qǐ zuòyòng. Jùtǐ lái shuō, yǒngyǒu chǎnshēng HLA-B27 dànbáizhí jīyīn de rén bèi zhěnduàn chū de fēngxiǎn yào gāo dé duō, jǐnguǎn zhǐyǒu yīxiē yǒngyǒu zhè zhǒng jīyīn de rén shíjì shang huì huàn shàng AS. Yánjiū rényuán dé chū jiélùn, yíchuán hé huánjìng yīnsù de jiéhé shì yǐnfā qiángzhí xìng jǐzhù yán de bìyào tiáojiàn. Shòu yǐngxiǎng zhě de yī jí qīnshǔ (fùmǔ, xiōngdì jiěmèi hé zǐnǚ) de fēngxiǎn gāo yú yībān rénqún.

Qiángzhí xìng jǐzhù yán shì yī zǔ yánzhèng xìng fēngshī xìng jíbìng zhī yī, chēng wèi jǐzhù yán, jǐzhù guānjié bìng huò zhōng zhóu xìng jǐzhù guānjié yán.

Qítā xíngshì de jǐzhù yán bāokuò fēi fàngshè xué zhōng zhóuxìng jǐzhù yán (nr-axSpA), zhè shì yī zhǒng yǐ bèi tòng hé qítā zhèngzhuàng wèi tèzhēng de jíbìng, dàn X shèxiàn shàng méiyǒu míngxiǎn de mànxìng yánzhèng zhèngjù. Zài mǒu xiē qíngkuàng xià,nr-axSpA hòulái biàn chéng qiángzhí xìng jǐzhù yán.

Yánzhèng xìng bèi tòng shì lìng yī zhǒng dǎozhì bèibù hé túnbù téngtòng de jíbìng, lèisì yú qiángzhí xìng jǐzhù yán. Tā kěnéng huì huò kěnéng bù huì fāzhǎn wèi lìng yī zhǒng xíngshì de jǐzhù guānjié yán.

Gēnjù měiguó jǐzhù yán xiéhuì de shùjù, dàyuē 10% de qiángzhí xìng jǐzhù yán huànzhě yě huàn yǒu mǒu zhǒng xíngshì de yánzhèng xìng cháng bìng. Yánzhèng xìng cháng bìng bāokuò kè luó ēn bìng hé kuìyáng xìng jiécháng yán.

Huàn yǒu qiángzhí xìng jǐzhù yán de rén huàn AA diànfěn yàng biànxìng de fēngxiǎn shēng gāo, zhè shì yī zhǒng hǎnjiàn de jíbìng, yìcháng dànbáizhí zài tǐnèi jījù. Jùtǐ ér yán, zài AA diànfěn yàng biànxìng zhòng, diànfěn yàng dànbái de jījù wǎngwǎng fāshēng zài shènzàng zhōng. Bāokuò TNF a zǔ zhì jì hé báixìbāo jiè sù 1 (IL-1) yìzhì jì zài nèi de kàng yán zhìliáo yǐ bèi zhèngmíng kěyǐ yìzhì dǎozhì AA diànfěn yàng biànxìng de dànbáizhí de xiěyè shuǐpíng.

Jǐ shí nián qián, qiángzhí xìng jǐzhù yán tōngguò fàngshè (X shèxiàn) zhìliáo yǐ jiǎnshǎo jǐzhù yánzhèng. Suīrán zhè zhǒng zhìliáo qǔdéle yùqí de xiàoguǒ, dàn tā yě zēngjiāle yǐhòu huàn báixiěbìng hé zàishēng zhàng’ài xìng pínxiě de fēngxiǎn.

Suīrán fàngshè liáofǎ zài qiángzhí xìng jǐzhù yán de zhìliáo zhōng yǐ bèi yàowù liáofǎ suǒ qǔdài, dàn yánjiū rényuán réng zài jìxù yánjiū xiàndài liáofǎ huò jíbìng běnshēn shìfǒu kěnéng yǔ gèng gāo de áizhèng fēngxiǎn yǒuguān.

Dào mùqián wéizhǐ, yánjiū jiéguǒ xǐyōucānbàn.

Gēnjù 2018 nián 3 yuè fābiǎo zài yīxué qiányán zázhì shàng de yī piān pínglùn, zhìshǎo yǒu liǎng xiàng shǐyòng ruìdiǎn guójiā dēngjì shùjù de yánjiū fāxiàn jǐzhù guānjié yán huànzhě de áizhèng fēngxiǎn méiyǒu zēngjiā.

Qiángzhí xìng jǐzhù yán huànzhě de zuì jiā yǐnshí shì shíxiàn bǎochí jiànkāng tǐzhòng, qiángjiàn gǔgé hé jījí shēnghuó fāngshì de mùbiāo.

Jiànkāng de tǐzhòng duìyú bǎohù guānjié hé bǎochí miǎnyì xìtǒng gōngnéng liánghǎo hěn zhòngyào. Chāozhòng huì zēngjiā chéngzhòng guānjié de yālì——zhǔyào shi xīgài, túnbù hé jiǎohuái, hái yǒu yāobù——bìng zēngjiā zhèxiē guānjié fāshēng gǔ guānjié yán de fēngxiǎn.

Tǐzhòngguò qīng yǔ píláo, pínxiě, gǔ zhí shūsōng zhèng hé miǎnyì xìtǒng jiǎnruò yǒuguān, wúfǎ yǒuxiào dǐkàng jíbìng. Dī tǐzhòng yě yǔ yùlíng fùnǚ de bù yùn zhèng yǒuguān.

Rúguǒ nín yīn yáchǐ huò xiāohuà wèntí ér jìnshí kùnnán, méiyǒu wèikǒu, huòzhě fāxiàn tǐzhòng wú míngxiǎn yuányīn jiǎnqīng, qǐng zīxún nín de yīshēng.

Qiángjiàn de gǔgé xūyào zúgòu de gài hé wéishēngsù D. Suīrán gài xiāngduì róngyì cóng shíwù zhòng huòqǔ, dàn wéishēngsù D zhǐyǒu shǎoshù tiānrán cúnzài, bāokuò lěngshuǐ yú hé dànhuáng. Yīncǐ, wèile huòdé zúgòu de yíngyǎng, kěnéng yǒu bìyào shíyòng fù hán wéishēngsù D de shíwù, lìrú niúnǎi, mǒu xiē chéngzhī hé gǔwù. Jiāng pífū bàolù zài yángguāng xià shì lìng yī zhǒng tígāo wéishēngsù D shuǐpíng de fāngfǎ.

Cóng lǐngxiān de guānjié yán huànzhě zǔzhī nàlǐ liǎojiě yǔ qiángzhí xìng jǐzhù yán gòngcún suǒ xū de zhīshì.

Zhī zhī zuò xiǎng de guānjié

zhège zàixiàn huànzhě shèqū tígōng yǒuguān qiángzhí xìng jǐzhù yánzhèngzhuàng de zhíjiē xìnxī, yǐjí yǔ huàn yǒu gè zhǒng xíngshì guānjié yán de qítā rén xuéxí, liánxì hé chàngdǎo de jīhuì.

Guójì zìshēn miǎnyì hé zìshēn yánzhèng xìng guānjié yán jījīn huì

IFAA shì yīgè fēi yínglì de huànzhě chàngdǎo zǔzhī, zhuānmén guānzhù yǐ guānjié yán wéi zhǔyào jíbìng de zìshēn miǎnyì xìng hé zìshēn yán zhèng xìng jíbìng, zhìlì yú tígāo rénmen duì zhèxiē jíbìng de rènshí bìng tuījìn yánjiū.

Giáo án giảng dạy lớp luyện thi HSK online bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4 ứng dụng thực tế Học tiếng Trung HSK 4 online bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK.

Tuổi từ trẻ đến trung niên Hầu hết những người bị viêm cột sống dính khớp có các triệu chứng đầu tiên ở độ tuổi từ 20 đến 40, mặc dù khoảng 10 đến 20 phần trăm có triệu chứng trước 18 tuổi.

Chủng tộc Viêm cột sống dính khớp xảy ra thường xuyên hơn ở người da trắng, trong khi người Mỹ gốc Phi thường mắc bệnh nặng hơn.

AS giới tính phổ biến hơn ở nam giới so với nữ giới. Các ước tính gần đây cho thấy nó xảy ra ở 2-3 nam giới đối với mỗi phụ nữ mắc AS. Có một số lo ngại rằng phụ nữ có thể được chẩn đoán thiếu vì các triệu chứng khác nhau.

Di truyền Di truyền có vai trò trong bệnh viêm cột sống dính khớp. Cụ thể, những người có gen sản xuất protein gọi là HLA-B27 có nguy cơ được chẩn đoán cao hơn đáng kể, mặc dù chỉ một số người có gen này thực sự bị AS. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng sự kết hợp của các yếu tố di truyền và môi trường là cần thiết để kích hoạt bệnh viêm cột sống dính khớp. Những người thân cấp một (cha mẹ, anh chị em và con cái) của người bị ảnh hưởng có nguy cơ cao hơn dân số chung.

Viêm cột sống dính khớp là một trong một nhóm các bệnh viêm thấp khớp được gọi là viêm cột sống dính khớp, bệnh thoái hóa đốt sống hoặc viêm đốt sống trục.

Các dạng viêm cột sống khác bao gồm viêm cột sống trục không xạ ảnh (nr-axSpA), một tình trạng đặc trưng bởi đau lưng và các triệu chứng khác nhưng không có bằng chứng viêm mãn tính trên X-quang. Trong một số trường hợp, nr-axSpA sau này trở thành viêm cột sống dính khớp.

Đau lưng do viêm là một tình trạng khác gây ra đau lưng và mông, tương tự như viêm cột sống dính khớp. Nó có thể có hoặc không tiến triển thành một dạng viêm đốt sống khác.

Khoảng 10 phần trăm những người bị viêm cột sống dính khớp cũng có một dạng bệnh viêm ruột, theo Hiệp hội Viêm cột sống Hoa Kỳ. Bệnh viêm ruột bao gồm cả bệnh Crohn và viêm loét đại tràng.

Những người bị viêm cột sống dính khớp có nguy cơ cao mắc chứng AA amyloidosis, một căn bệnh hiếm gặp trong đó các protein bất thường tích tụ trong cơ thể. Đặc biệt, trong bệnh AA amyloidosis, sự tích tụ của các protein amyloid có xu hướng xảy ra trong thận. Các phương pháp điều trị chống viêm bao gồm thuốc chẹn TNF alpha và thuốc ức chế interleukin-1 (IL-1) đã được chứng minh là ngăn chặn nồng độ protein trong máu dẫn đến chứng AA amyloidosis.

Nhiều thập kỷ trước, bệnh viêm cột sống dính khớp đã được điều trị bằng tia xạ (tia X) để giảm viêm ở cột sống. Mặc dù phương pháp điều trị mang lại hiệu quả mong muốn, nhưng nó cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh bạch cầu và thiếu máu bất sản sau này trong cuộc sống.

Trong khi xạ trị đã được thay thế bằng điều trị bằng thuốc trong điều trị viêm cột sống dính khớp, các nhà nghiên cứu vẫn tiếp tục tìm hiểu xem liệu các phương pháp điều trị hiện đại hay bản thân căn bệnh này có thể liên quan đến nguy cơ ung thư cao hơn hay không.

Cho đến nay, các kết quả nghiên cứu vẫn còn trái ngược nhau.

Theo một đánh giá được công bố vào tháng 3 năm 2018 trên tạp chí Frontiers in Medicine, ít nhất hai nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ các cơ quan đăng ký quốc gia của Thụy Điển không tìm thấy nguy cơ ung thư gia tăng ở những người bị viêm khớp đốt sống.

Chế độ ăn uống tốt nhất cho người bị viêm cột sống dính khớp là chế độ ăn uống hoàn thành mục tiêu duy trì cân nặng hợp lý, xương chắc khỏe và lối sống năng động.

Cân nặng hợp lý là điều quan trọng để bảo vệ các khớp và giữ cho hệ thống miễn dịch hoạt động tốt. Trọng lượng dư thừa gây thêm áp lực lên các khớp chịu trọng lượng – chủ yếu là đầu gối, hông và mắt cá chân mà còn ở lưng thấp – và làm tăng nguy cơ thoái hóa khớp ở các khớp đó.

Thiếu cân có liên quan đến mệt mỏi, thiếu máu, loãng xương và hệ thống miễn dịch suy yếu không thể chống lại bệnh tật một cách hiệu quả. Trọng lượng cơ thể thấp cũng liên quan đến vô sinh ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.

Nếu bạn gặp khó khăn khi ăn uống do các vấn đề về răng miệng hoặc tiêu hóa, không có cảm giác thèm ăn hoặc giảm cân mà không rõ lý do, hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn.

Xương chắc khỏe cần có đủ canxi và vitamin D. Trong khi canxi tương đối dễ kiếm trong thực phẩm, vitamin D chỉ xuất hiện tự nhiên trong một số ít, bao gồm cả cá nước lạnh và lòng đỏ trứng. Do đó, để có đủ, có thể cần phải tiêu thụ thực phẩm được tăng cường vitamin D, chẳng hạn như sữa và một số loại nước cam và ngũ cốc. Để da tiếp xúc với ánh nắng là một cách khác để nâng cao mức vitamin D.

Từ tổ chức viêm khớp bệnh nhân hàng đầu, hãy tìm hiểu những điều bạn cần biết để sống tốt với bệnh viêm cột sống dính khớp.

CreakyJoints

Cộng đồng bệnh nhân trực tuyến này cung cấp thông tin đơn giản về các triệu chứng viêm cột sống dính khớp cũng như các cơ hội để học hỏi, kết nối và vận động với những người khác đang sống chung với tất cả các dạng viêm khớp.

Tổ chức quốc tế về bệnh viêm khớp tự miễn và tự viêm

Một tổ chức vận động bệnh nhân phi lợi nhuận tập trung đặc biệt vào các bệnh tự miễn và tự viêm với viêm khớp là thành phần chính của bệnh, IFAA hoạt động để nâng cao nhận thức và nghiên cứu trước về các bệnh này.

Bài giảng ngày hôm nay Học tiếng Trung HSK 4 online bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK đến đây là hết rồi,cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi bài giảng,chúc các bạn học tiếng Trung vui vẻ nhé.

0 responses on "Học tiếng Trung HSK 4 online bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK"

  Leave a Message

  ChineMaster Cơ sở 1

  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

  ChineMaster Cơ sở 2

  Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

  ChineMaster Cơ sở 3

  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  ChineMaster Cơ sở 4

  Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  ChineMaster Cơ sở 5

  Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  ChineMaster Cơ sở 6

  Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

  ChineMaster Cơ sở 7

  Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  ChineMaster Cơ sở 8

  Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.