Giáo trình luyện nghe HSK 7 online giáo án luyện thi HSK mới

5/5 - (1 vote)

Giáo trình luyện nghe HSK 7 online giáo án luyện thi HSK mới Thầy Vũ

Giáo trình luyện nghe HSK 7 online giáo án luyện thi HSK mới do Thầy Vũ thiết kế chỉ dành cho những bạn đang học tiếng Trung HSK online theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển được Thầy Vũ chỉ định sử dụng để luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 9 cấp và luyện thi HSKK. Bài giảng này được chia sẻ miễn phí trên trang web luyenthihsk.con miễn phí rất uy tín của Trung tâm tiếng Trung quận Thanh Xuân Thủ đô Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM Sài Gòn.

Khoá học nhập hàng Trung Quốc tận gốc do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và đăng tải cho tất cả những bạn nào có nhu cầu bán hàng Trung Quốc online,các bạn tham khảo tại link sau nha

Nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao 1688

Các bạn hãy nhanh tay truy cập vào link dưới đây để tải được bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin mới nhất và hay nhất do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ đăng tải trên kênh Học tiếng Trung online.

Bộ gõ tiếng Trung sogou mới cùng Thầy Nguyễn Minh Vũ

Các bạn học viên hãy áp dụng linh hoạt ứng dụng Skype để học tiếng Trung online một cách hiệu quả, chi tiết ở link bên dưới các bạn hãy chú ý theo dõi nhé.

Đăng ký lớp học tiếng Trung online qua Skype

Chuyên đề thương mại là một trong những chuyên đề được rất nhiều các bạn học viên theo học, chúng ta có thể trực tiếp vào link bên dưới để đăng ký ngay cho mình một slot nhé.

Đăng ký khoá học tiếng Trung thương mại

Các bạn hãy tham khảo Bộ giáo trình tiếng Trung 9 cấp của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ ChineMaster,đây là bộ giáo trình được sử dụng phổ biến và rộng rãi nhất hiện nay nhé các bạn.

Xem giáo trình tiếng Trung 6 quyển ChineMaster

Trung tâm tiếng Trung Thầy Vũ Quận 10 TP HCM liên tục cập nhật rất nhiều bài giảng hay và chất lượng,các bạn tham khảo ngay tại link sau nha

Đăng ký lớp học tiếng Trung quận 10 tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster

Chi tiết Giáo trình luyện nghe HSK 7 online giáo án luyện thi HSK mới

Giáo trình luyện nghe HSK 7 online giáo án luyện thi HSK mới do Thầy Vũ thiết kế chỉ dành cho những bạn đang học tiếng Trung HSK online theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển được Thầy Vũ chỉ định sử dụng để luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 9 cấp và luyện thi HSKK.

我的朋友圈知道我是一个空气炸锅怀疑论者。我一直觉得这是一种不必要的烤箱替代品,占用了宝贵的厨房柜台空间。然后疫情来袭。在家的额外时间让我可以探索我的烹饪创造力——我开始像曾经渴望鞋子一样渴望厨房用具。

我终于屈服并在黑色星期五购买了 Chefman TurboFry 2 Air Fryer(50 美元;amazon.com),因为在该设备上找到了一个非常划算的交易。仅比咖啡机大一点,2 升的 Chefman 非常适合我在纽约的小厨房和“一人晚餐”食谱。其极简设计仅通过 2 个控件简化了烹饪过程:高达 400 华氏度的温度刻度盘和 60 分钟计时器。更不用说,它已经有超过 4,800 个来自亚马逊购物者的完美评分。

我的空气炸锅是在 12 月的第一周到货的,当天晚上我就用上了。虽然我想说我的第一个空气炸锅食谱很冒险,但它只是切成方块的红薯薯条。尽管准备和烘烤只需要 15 分钟,但它们仍然是我在家做过的最好的红薯薯条。

我很快就痴迷于将所有可能的蔬菜放入不粘空气炸锅中——西兰花、西葫芦、胡萝卜、抱子甘蓝、芦笋、羽衣甘蓝、韭菜等。即使是最基本的橄榄油准备,它们每次都完美无瑕,盐、胡椒和大蒜粉。作为一名素食主义者,我在过去的 5 年里烹饪了大量的农产品,我可以很容易地说,我的蔬菜从未比在我的空气炸锅中准备时更好吃。

事实上,自从空气炸锅到货后,我几乎每顿家常菜都用过它。我喜欢我不必痴迷地站在炉子上,可以在处理其他任务的同时让我的饭菜在后台做饭。我也很欣赏它提供了通常来自油的酥脆松脆,而不需要在我的食谱中添加过多的量。另外,它的洗碗机安全篮子我可以扔进水槽并浸泡在我的其他脏盘子里,它非常容易清洁。

更好的是,我觉得这个预算友好的选择跳过了空气炸锅的常见抱怨:噪音过大和体积笨重。其微妙的嗡嗡声可与低档的吹风机相媲美,而且紧凑的设计不会像在线提供的许多其他选项一样占用过多的空间。当然,这意味着您放弃某些功能,例如预设按钮和烧烤选项,但我发现这使该装置更易于使用。

我对空气炸锅唯一的遗憾是我没有早点购买——而且我不是唯一希望这样做的人。

“为什么我不早点得到其中一个,”一位评论家写道。 “我比我的 [速溶锅] 更喜欢它;超级易于使用 [并且] 非常容易清洁。多年来我每天都在加热我的烤箱(和我的房子),只是为了加热 15 个鸡块或一片吃剩的披萨等。再也不要了!我已经好几天没有打开我的大烤箱了!喜欢这个东西。”

另一位写道:“听了这么多人谈论、写和发帖,我终于买了一个空气炸锅。我不想要太大或太贵的东西,所以我选择了这个。我们喜欢它。在过去的一周里,我们已经用它来烹饪任何以前冷冻的东西(蛋卷、鸡块、土豆泥)-并尝试了培根、腌制的鸡胸肉和重新加热。一切都很完美。更好的是,我不必用烤箱加热厨房,拆开 10 个不同的烤盘,或者事后清洁。”

虽然我只使用了一个月的设备,但我可以自信地宣称它是我多年来购买的最好的厨房用品——包括我的大蒜切片机。我可以指望它在几分钟内提供健康、美味的饭菜,让我充满活力和满足。我什至会回到过去并为 Chefman TurboFry 2 空气炸锅支付全价。

幸运的是,现在没有人必须这样做,因为它目前在亚马逊上有 10 美元的折扣。请务必尽快锁定您的购买 – 原始设计目前已延期至 1 月底,不久之后最新版本也会跟进。

让我们现实一点:我们大多数人都不欣赏我们的消化系统为我们所做的工作。在大多数情况下,一旦食物离开我们的嘴巴,它也会离开我们的思想——也就是说,直到我们最终以某种方式再次看到残余物。

但是吞下食物后会发生什么?整个消化系统由许多复杂、关键的运动部件组成。以下是您需要了解的有关消化过程中会发生什么以及消化食物通常需要多长时间的信息。

显然,消化食物的第一步是将其放入口中并咀嚼——但在这里,您的牙齿并不能完成所有的工作。根据美国国家糖尿病、消化和肾脏疾病研究所 (NIDDK) 的说法,在此过程中,您的唾液腺也会滋润您的食物,使您在吞咽时更容易通过食道。

Chú thích phiên âm tiếng Trung HSK cho giáo án bài tập Giáo trình luyện nghe HSK 7 online giáo án luyện thi HSK mới.

Wǒ de péngyǒu quān zhīdào wǒ shì yīgè kōngqì zhá guō huáiyí lùn zhě. Wǒ yīzhí juédé zhè shì yī zhǒng bùbìyào de kǎoxiāng tìdài pǐn, zhànyòngle bǎoguì de chúfáng guìtái kōngjiān. Ránhòu yìqíng lái xí. Zàijiā de éwài shíjiān ràng wǒ kěyǐ tànsuǒ wǒ de pēngrèn chuàngzào lì——wǒ kāishǐ xiàng céngjīng kěwàng xiézi yīyàng kěwàng chúfáng yòngjù.

Wǒ zhōngyú qūfú bìng zài hēisè xīngqíwǔ gòumǎile Chefman TurboFry 2 Air Fryer(50 měiyuán;amazon.Com), yīnwèi zài gāi shèbèi shàng zhǎodàole yīgè fēicháng huásuàn de jiāoyì. Jǐn bǐ kāfēi jī dà yīdiǎn,2 shēng de Chefman fēicháng shìhé wǒ zài niǔyuē de xiǎo chúfáng hé “yīrén wǎncān” shípǔ. Qí jí jiǎn shèjì jǐn tōngguò 2 gè kòngjiàn jiǎnhuàle pēngrèn guòchéng: Gāodá 400 huáshì dù de wēndù kèdù pán hé 60 fēnzhōng jìshí qì. Gèng bùyòng shuō, tā yǐjīng yǒu chāoguò 4,800 gè láizì yàmǎxùn gòuwù zhě de wánměi píngfēn.

Wǒ de kōngqì zhá guō shì zài 12 yuè de dì yīzhōu dào huò de, dàngtiān wǎnshàng wǒ jiù yòng shàngle. Suīrán wǒ xiǎng shuō wǒ de dì yīgè kōngqì zhá guō shípǔ hěn màoxiǎn, dàn tā zhǐshì qiè chéng fāngkuài de hóngshǔ shǔ tiáo. Jǐnguǎn zhǔnbèi hé hōng kǎo zhǐ xūyào 15 fēnzhōng, dàn tāmen réngrán shì wǒ zàijiā zuòguò de zuì hǎo de hóngshǔ shǔ tiáo.

Wǒ hěn kuài jiù chīmí yú jiāng suǒyǒu kěnéng de shūcài fàng rù bù nián kōngqì zhá guō zhōng——xī lánhuā, xīhúlu, húluóbo, bào zǐ gānlán, lúsǔn, yǔyī gānlán, jiǔcài děng. Jíshǐ shì zuì jīběn de gǎnlǎn yóu zhǔnbèi, tāmen měi cì dōu wánměi wúxiá, yán, hújiāo hé dàsuàn fěn. Zuòwéiyī míng sùshí zhǔyì zhě, wǒ zài guòqù de 5 nián lǐ pēngrènle dàliàng de nóngchǎnpǐn, wǒ kěyǐ hěn róngyì dì shuō, wǒ de shūcài cóng wèi bǐ zài wǒ de kōngqì zhá guō zhōng zhǔnbèi shí gèng hào chī.

Shìshí shàng, zìcóng kōngqì zhá guō dào huò hòu, wǒ jīhū měi dùn jiācháng cài dōu yòngguò tā. Wǒ xǐhuān wǒ bùbì chīmí de zhàn zài lúzǐ shàng, kěyǐ zài chǔlǐ qítā rènwù de tóngshí ràng wǒ de fàncài zài hòutái zuò fàn. Wǒ yě hěn xīnshǎng tā tígōngle tōngcháng láizì yóu de sūcuì sōng cuì, ér bù xūyào zài wǒ de shípǔ zhōng tiānjiāguò duō de liàng. Lìngwài, tā de xǐ wǎn jī ānquán lánzi wǒ kěyǐ rēng jìn shuǐcáo bìng jìnpào zài wǒ de qítā zàng pánzi lǐ, tā fēicháng róngyì qīngjié.

Gèng hǎo de shì, wǒ juédé zhège yùsuàn yǒuhǎo de xuǎnzé tiàoguòle kōngqì zhá guō de chángjiàn bàoyuàn: Zào yīn guo dàhé tǐjī bènzhòng. Qí wéimiào de wēng wēng shēng kě yǔ dīdàng de chuīfēngjī xiāng pìměi, érqiě jǐncòu de shèjì bù huì xiàng zàixiàn tígōng de xǔduō qítā xuǎnxiàng yīyàng zhànyòngguò duō de kōngjiān. Dāngrán, zhè yìwèizhe nín fàngqì mǒu xiē gōngnéng, lìrú yù shè ànniǔ hé shāokǎo xuǎnxiàng, dàn wǒ fāxiàn zhè shǐ gāi zhuāngzhì gēng yìyú shǐyòng.

Wǒ duì kōngqì zhá guō wéiyī de yíhàn shì wǒ méiyǒu zǎodiǎn gòumǎi——érqiě wǒ bùshì wéi yī xīwàng zhèyàng zuò de rén.

“Wèishéme wǒ bù zǎodiǎn dédào qízhōng yīgè,” yī wèi pínglùn jiā xiě dào. “Wǒ bǐ wǒ de [sùróng guō] gèng xǐhuān tā; chāojí yìyú shǐyòng [bìngqiě] fēicháng róngyì qīngjié. Duōnián lái wǒ měitiān dū zài jiārè wǒ de kǎoxiāng (hé wǒ de fángzi), zhǐshì wèile jiārè 15 gè jī kuài huò yīpiàn chī shèng de pīsà děng. Zài yě bùyàole! Wǒ yǐjīng hǎo jǐ tiān méiyǒu dǎkāi wǒ de dà kǎoxiāngle! Xǐhuān zhège dōngxī.”

Lìng yī wèi xiě dào:“Tīngle zhème duō rén tánlùn, xiě hé fātiē, wǒ zhōngyú mǎile yīgè kōngqì zhá guō. Wǒ bùxiǎng yào tài dà huò tài guì de dōngxī, suǒyǐ wǒ xuǎnzéle zhège. Wǒmen xǐhuān tā. Zài guòqù de yī zhōu lǐ, wǒmen yǐjīng yòng tā lái pēngrèn rènhé yǐqián lěngdòng de dōngxī (dàn juǎn, jī kuài, tǔdòu ní)-bìng chángshìle péigēn, yān zhì de jīxiōng ròu hé chóngxīn jiārè. Yīqiè dōu hěn wánměi. Gèng hǎo de shì, wǒ bù bì yòng kǎoxiāng jiārè chúfáng, chāi kāi 10 gè bùtóng de kǎo pán, huòzhě shìhòu qīngjié.”

Suīrán wǒ zhǐ shǐyòngle yī gè yuè de shèbèi, dàn wǒ kěyǐ zìxìn de xuānchēng tā shì wǒ duōnián lái gòumǎi de zuì hǎo de chúfáng yòngpǐn——bāokuò wǒ de dàsuàn qiēpiàn jī. Wǒ kěyǐ zhǐwàng tā zài jǐ fēnzhōng nèi tígōng jiànkāng, měiwèi de fàncài, ràng wǒ chōngmǎn huólì hé mǎnzú. Wǒ shén zhì huì huí dào guòqù bìng wèi Chefman TurboFry 2 kōngqì zhá guō zhīfù quán jià.

Xìngyùn de shì, xiànzài méiyǒu rén bìxū zhèyàng zuò, yīnwèi tā mùqián zài yàmǎxùn shàng yǒu 10 měiyuán de zhékòu. Qǐng wùbì jǐnkuài suǒdìng nín de gòumǎi – yuánshǐ shèjì mùqián yǐ yánqí zhì 1 yuèdǐ, bùjiǔ zhīhòu zuìxīn bǎnběn yě huì gēn jìn.

Ràng wǒmen xiànshí yīdiǎn: Wǒmen dà duōshù rén dōu bù xīnshǎng wǒmen de xiāohuà xìtǒng wèi wǒmen suǒ zuò de gōngzuò. Zài dà duōshù qíngkuàng xià, yīdàn shíwù líkāi wǒmen de zuǐbā, tā yě huì líkāi wǒmen de sīxiǎng——yě jiùshì shuō, zhídào wǒmen zuìzhōng yǐ mǒu zhǒng fāngshì zàicì kàn dào cányú wù.

Dànshì tūn xià shíwù hòu huì fāshēng shénme? Zhěnggè xiāohuà xìtǒng yóu xǔduō fùzá, guānjiàn de yùndòng bùjiàn zǔchéng. Yǐxià shì nín xūyào liǎojiě de yǒuguān xiāohuà guòchéng zhōng huì fāshēng shénme yǐjí xiāohuà shíwù tōngcháng xūyào duō cháng shíjiān de xìnxī.

Xiǎnrán, xiāohuà shíwù de dì yī bù shì jiāng qí fàng rù kǒuzhōng bìng jǔjué——dàn zài zhèlǐ, nín de yáchǐ bìng bùnéng wánchéng suǒyǒu de gōngzuò. Gēnjù měiguó guójiā tángniàobìng, xiāohuà hé shènzàng jíbìng yánjiū suǒ (NIDDK) de shuōfǎ, zài cǐ guòchéng zhōng, nín de tuòyèxiàn yě huì zīrùn nín de shíwù, shǐ nín zài tūnyàn shí gèng róngyì tōngguò shídào.

Chú thích phiên dịch tiếng Trung HSK sang bản tiếng Việt cho bài tập trong Giáo trình luyện nghe HSK 7 online giáo án luyện thi HSK mới.

Nhóm bạn của tôi biết tôi là một người hoài nghi về nồi chiên không khí. Tôi luôn cảm thấy đó là một sự thay thế lò nướng không cần thiết, chiếm không gian quầy bếp quý giá. Rồi đại dịch ập đến. Thời gian ở nhà thêm cho phép tôi khám phá khả năng sáng tạo ẩm thực của mình – và tôi bắt đầu thèm muốn các thiết bị nhà bếp như cách tôi từng thèm muốn những đôi giày.

Cuối cùng, tôi đã bỏ qua và mua Nồi chiên không khí Chefman TurboFry 2 ($ 50; amazon.com) vào Thứ Sáu Đen sau khi tìm thấy một hợp đồng tuyệt vời cho thiết bị này. Lớn hơn một chút so với máy pha cà phê, Chefman 2 lít có kích thước hoàn hảo cho nhà bếp nhỏ ở NYC của tôi và công thức nấu ăn “bữa tối cho một người”. Thiết kế tối giản của nó giúp đơn giản hóa quá trình nấu nướng chỉ với 2 nút điều khiển: nút xoay nhiệt độ lên đến 400 độ F và hẹn giờ 60 phút. Chưa kể, nó đã có hơn 4.800 xếp hạng hoàn hảo từ những người mua sắm trên Amazon.

Nồi chiên không khí của tôi đã đến vào tuần đầu tiên của tháng 12 và tôi đã sử dụng nó ngay trong đêm đó. Trong khi tôi muốn nói rằng công thức nấu ăn bằng nồi chiên không khí đầu tiên của tôi là rất mạo hiểm, nó chỉ là khoai lang chiên hình khối. Và mặc dù chỉ mất 15 phút để chuẩn bị và nướng, chúng đã trở thành món khoai lang chiên ngon nhất mà tôi từng làm ở nhà.

Tôi nhanh chóng bị ám ảnh với việc cho mọi loại rau có thể vào nồi chiên không dính rổ – bông cải xanh, bí xanh, cà rốt, cải Brussels, măng tây, cải xoăn, tỏi tây, v.v. Chúng luôn xuất hiện không nguyên chất, ngay cả khi chuẩn bị cơ bản nhất là dầu ô liu muối, tiêu và bột tỏi. Là một người ăn chay, tôi đã nấu rất nhiều sản phẩm trong 5 năm qua và tôi có thể dễ dàng nói rằng rau của tôi chưa bao giờ ngon hơn khi chúng được sơ chế trong nồi chiên không khí của tôi.

Trên thực tế, tôi đã sử dụng nồi chiên không khí của mình cho hầu hết mọi bữa ăn nấu tại nhà kể từ khi nó xuất hiện. Tôi thích rằng tôi không phải ám ảnh đứng trên bếp và có thể để bữa ăn của tôi nấu trong nền trong khi tôi giải quyết các công việc khác. Tôi cũng đánh giá cao rằng nó mang lại độ giòn tan thường có nguồn gốc từ dầu mà không yêu cầu quá nhiều trong công thức nấu ăn của tôi. Thêm vào đó, với chiếc giỏ an toàn cho máy rửa bát của nó mà tôi có thể ném vào bồn rửa và ngâm với phần còn lại của bát đĩa bẩn của mình, thật dễ dàng để làm sạch.

Tốt hơn, tôi cảm thấy như tùy chọn thân thiện với ngân sách này bỏ qua những phàn nàn phổ biến của bếp chiên không khí: tiếng ồn quá mức và kích thước cồng kềnh. Tiếng ồn tinh tế của nó có thể so sánh với máy sấy tóc ở chế độ thấp và thiết kế nhỏ gọn không chiếm quá nhiều không gian như nhiều tùy chọn khác có sẵn trên mạng. Tất nhiên, điều này có nghĩa là bạn từ bỏ một số tính năng nhất định, như các nút cài sẵn và tùy chọn nướng, nhưng tôi thấy điều này làm cho thiết bị dễ sử dụng hơn.

Điều hối tiếc duy nhất của tôi về chiếc nồi chiên không khí là tôi đã không mua một chiếc sớm hơn – và tôi không phải là người duy nhất mong muốn điều đó.

“Tại sao tôi không nhận được một trong những thứ này sớm hơn,” một người đánh giá viết. “Tôi thích nó hơn [Instant Pot] của tôi; siêu dễ sử dụng [và] dễ dàng vệ sinh. Tôi đã làm nóng lò nướng của mình (và ngôi nhà của tôi) hàng ngày chỉ để làm nóng 15 viên gà hoặc một lát bánh pizza còn sót lại, v.v. Không bao giờ nữa! Tôi đã không bật lò nướng lớn của mình trong nhiều ngày! Thích điều này. ”

Một người khác viết: “Sau khi nghe rất nhiều người khác nói, viết và đăng về nó, cuối cùng tôi đã mua một chiếc nồi chiên không khí. Tôi không muốn bất cứ thứ gì quá lớn hoặc đắt tiền, vì vậy tôi đã chọn cái này. Chúng tôi yêu thích nó. Trong tuần qua , chúng tôi đã sử dụng nó để nấu bất cứ thứ gì đã được đông lạnh trước đây (trứng cuộn, gà cốm, bột bánh mì) – và thử nghiệm với thịt xông khói, ức gà ướp và hâm nóng. Tất cả đều hoàn hảo. Thậm chí tốt hơn, tôi không cần phải làm làm nóng bếp bằng lò nướng, chia ra 10 chảo nướng khác nhau hoặc làm sạch sau đó. ”

Mặc dù tôi mới có thiết bị này trong một tháng, nhưng tôi có thể tự tin tuyên bố rằng nó là món đồ nhà bếp tốt nhất mà tôi từng mua – và bao gồm cả máy thái tỏi của tôi. Tôi có thể tin tưởng vào nó để có những bữa ăn lành mạnh, ngon miệng trong vài phút khiến tôi tràn đầy năng lượng và hài lòng. Tôi thậm chí muốn quay ngược thời gian và trả giá đầy đủ cho Nồi chiên không khí Chefman TurboFry 2.

May mắn thay, không ai phải mua ngay bây giờ vì nó hiện đang được giảm giá 10 đô la trên Amazon. Chỉ cần đảm bảo khóa giao dịch mua của bạn càng sớm càng tốt – thiết kế ban đầu hiện đang được đặt hàng trước cho đến cuối tháng 1 và sẽ không lâu nữa trước khi bản phát hành mới nhất phù hợp.

Hãy thành thật: Hầu hết chúng ta không đánh giá cao công việc mà hệ tiêu hóa làm cho chúng ta. Phần lớn, một khi thức ăn rời khỏi miệng chúng ta, nó cũng sẽ rời khỏi tâm trí chúng ta – nghĩa là cho đến khi chúng ta cuối cùng nhìn thấy những gì còn sót lại bằng cách này hay cách khác.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra với thức ăn sau khi bạn nuốt nó? Hệ tiêu hóa nói chung được tạo thành từ nhiều bộ phận chuyển động phức tạp và quan trọng. Dưới đây là những gì bạn cần biết về những gì xảy ra trong quá trình tiêu hóa và thời gian tiêu hóa thức ăn của bạn thường mất bao lâu.

Rõ ràng, bước đầu tiên để tiêu hóa thức ăn là đưa vào miệng và nhai – nhưng răng của bạn không thực hiện tất cả công việc ở đây. Trong quá trình này, các tuyến nước bọt của bạn cũng làm ẩm thức ăn của bạn, giúp cho bất cứ thứ gì bạn đang ăn dễ dàng đi qua thực quản khi bạn nuốt, theo Viện Quốc gia về Bệnh tiểu đường và Tiêu hóa và Bệnh thận (NIDDK).

Trên đây là toàn bộ nội dung chi tiết của bài giảng ngày hôm nay Giáo trình luyện nghe HSK 7 online giáo án luyện thi HSK mới Thầy Vũ chủ biên ,các bạn hãy nhớ lưu về máy tính để học bài và làm bài đầy đủ nhé.

0 responses on "Giáo trình luyện nghe HSK 7 online giáo án luyện thi HSK mới"

  Leave a Message

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  ChineMaster Cơ sở 1

  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

  ChineMaster Cơ sở 2

  Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

  ChineMaster Cơ sở 3

  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  ChineMaster Cơ sở 4

  Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  ChineMaster Cơ sở 5

  Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  ChineMaster Cơ sở 6

  Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

  ChineMaster Cơ sở 7

  Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  ChineMaster Cơ sở 8

  Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.