Tư duy phát triển từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp mới nhất

Tài liệu nâng cao từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp hay nhất

Tư duy phát triển từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp mới nhất là nội dung chi tiết bài tập ngày hôm nay tôi sẽ gửi đến cho các bạn mà Thầy Vũ vừa thiết kế xong dành cho học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn đang học theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển. Mỗi ngày các bạn nên vào kênh Luyện thi HSK để cập nhật thêm thật nhiều bài giảng bổ ích,đây là kênh đào tạo tiếng Trung uy tín của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster quận Thanh Xuân Hà Nội  và Trung tâm tiếng Trung ChineMaste Quận 10 TP HCM Sài Gòn Cơ sở 2.

Các bạn hãy tham khảo khóa học tiếng Trung sau,khóa học tiếng Trung Thương mại toàn tập của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ Chủ biên và Biên soạn là bộ giáo trình học tiếng Trung thương mại uy tín nhất và tốt nhất hiện nay.

Tham khảo khoá học tiếng Trung thương mại

Download Bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin về máy tính và điện thoại, phần mềm gõ tiếng Trung tốt nhất, kinh điển nhất được ghi chép từ lịch sử cho đến tận bây giờ.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Khóa học Order hàng Trung Quốc tận gốc Taobao Tmall 1688 từ A đến Z không qua trung gian giúp bạn biết cách tự tìm nguồn hàng Trung Quốc tận gốc giá rẻ nhất.

Tham khảo khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc

Tiếp theo thì như chúng ta đã biết Trung tâm học tiếng Trung uy tín ChineMaster  hiện nay đã có cơ sở mới tại Quận 10 TP HCM,các bạn nếu có nhu cầu muốn học tiếng Trung bài bản và chuyên nghiệp nhất thì hãy đến với Trung tâm tiếng Trung ChineMaster của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ nhé. Các bạn hãy tham khảo lịch học và lịch khai giảng tại các link dưới đây nhé.

Khóa học tiếng Trung quận 10 tiếng Trung ChineMaster

Các bạn học viên ở xa Trung tâm tiếng Trung ChineMaster có thể tham gia các lớp học tiếng Trung trực tuyến qua Skype. Các bạn xem hướng dẫn đăng ký khóa học tiếng Trung online qua Skype tại link bên dưới.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp online qua Skype

Cuối cùng các bạn mới bắt đầu học tiếng Trung hãy tham khảo Giáo trình Hán ngữ ChineMaster phiên bản mới 6 quyển Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ Chủ biên,chi tiết các bạn xem tại link sau nhé.

Bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster

Bài học Tư duy phát triển từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp

Tư duy phát triển từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp mới nhất là bài tập Thầy Vũ vừa thiết kế xong dành cho học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn đang học theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

紫外线消毒剂通过使用光发射紫外线、靶向蛋白质和遗传物质(DNA 和 RNA)来消灭病毒并杀死细菌。 “它们加速了这种遗传物质的交联,从而降低了遗传物质参与健康复制的能力,”科罗拉多州立大学微生物学、免疫学和病理学系教授 Karen Dobos 博士告诉 Health .

紫外线消毒剂旨在对各种表面进行消毒,从手机到珠宝再到毛绒玩具。重要的是要记住,消毒剂绝对不应该用在手上(或身体任何其他部位的皮肤,就此而言),William L. Schreiber 博士,蒙茅斯大学化学与物理系系主任在新泽西州,告诉健康。美国食品和药物管理局指出,有报告称,在人类可进入的房间内不正确安装 UVC 灯会导致皮肤和眼睛灼伤。

有不同类型的紫外线消毒剂可供使用——从魔杖到拉链袋——来消毒不同类型的物品。例如,虽然魔杖可能适合定位门把手等家居用品,但小袋可能最适合安装手机等较小的物品。

同样,紫外线多年来一直被用作消毒剂。一些医院依靠它们来帮助对表面进行消毒,发表在《柳叶刀》上的一项大型研究发现,医院使用的 UVC 光将四种主要超级细菌的传播减少了 30%。

但是专为个人使用而设计的紫外线消毒剂可能没有那么强大。 “这些灯泡发出的能量必须非常低才能出售给个人使用,而工业应用则不然,”多博斯说。她指出,由于它们的能量较低,因此它们对微生物(如细菌、真菌和病毒)的抵抗力可能不如工业紫外线消毒剂。

销售这些产品的公司做出了大胆的声明。通常,这些声明是基于销售产品的公司的实验室测试,但重要的是要记住,这些声明都没有得到 EPA 的确认。由于细菌、病毒和细菌是肉眼看不见的,因此无法知道使用这些产品时的效果如何。

使用个人紫外线消毒剂时要考虑的另一点是,它们的灯光发出的能量会随着时间的推移而减弱。 “随着它衰变,它对目标的效果会变得更差,我不知道人们如何知道这些灯泡是如何衰变的,”多博斯说。 “我确定有一个‘更换截止日期’,但我们大多数人只在灯泡完全熄灭时才更换灯泡。这远远超出了紫外线源的有效时间。”

还有一个事实是,从长远来看,使用个人紫外线消毒剂实际上弊大于利。 “它们可能很危险,尤其是在反复接触的情况下,”多博斯警告说。她指出,由于它们的复制和变异速度比其他类型的生物快得多,因此许多微生物自然会对紫外线有一定的适应性或抵抗力。 “这种微生物群在你家中会越来越多,尤其是在反复接触的情况下,”她解释说。

由于上述所有原因,Dobos 和 Schreiber 都不建议将紫外线消毒剂用于个人用途。相反,Dobos 说清洁和常规消毒是保持清洁、安全表面的最佳方式。健康的空气流通也有帮助。 “另外,时间站在我们这边,”她说。 “大多数微生物在干燥的表面上不稳定——它们会变干并死亡。因此保持表面干燥,而不是经常使用它们会有所帮助。”

CDC 建议使用含有肥皂或清洁剂的家用清洁剂,以降低家中表面感染的风险。在具体预防 COVID-19 方面,该机构指出,“可能不需要”在家消毒,除非您家中有人生病了,或者最近有人在您家中检测出 COVID-19 呈阳性24小时。如果是这样,CDC 建议使用 EPA 清单 N 中的产品对家中的表面和物品进行消毒。

当然,使用紫外线消毒剂是个人选择。如果您决定投资一台,请在决定购买哪种设备之前仔细阅读制造商的声明和产品。并且不要被声称“杀死 COVID-19”的产品所迷惑。正如 EPA 指出的那样,COVID-19 本身就是一种疾病,不能“杀死”疾病。

Life Alert 网站在定价方面非常含糊。虽然您可以找到有关吊坠按钮和基本单元的信息,但 Life Alert 成本并未在网站上公布。您必须致电该公司并索取手册以获取定价信息。即便如此,该公司对成本也很害羞。

这可能是设计使然。当 Health 编辑对该公司进行研究时,我们了解到 Life Alert 是最昂贵的。基本的家庭系统起价为每月 70 美元,而综合家庭覆盖系统以及家庭和移动套餐的起价为每月 90 美元。

Phiên âm tiếng Trung HSK cho bài tập Tư duy phát triển từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp mới nhất.

Zǐwàixiàn xiāodú jì tōngguò shǐyòng guāng fāshè zǐwàixiàn, bǎ xiàng dànbáizhí hé yíchuán wùzhí (DNA hé RNA) lái xiāomiè bìngdú bìng shā sǐ xìjùn. “Tāmen jiāsùle zhè zhǒng yíchuán wùzhí de jiāo lián, cóng’ér jiàngdīle yíchuán wùzhí cānyù jiànkāng fùzhì de nénglì,” kēluōlāduō zhōulì dàxué wéishēngwù xué, miǎnyì xué hé bìng lǐxué xì jiàoshòu Karen Dobos bóshì gàosù Health.

Zǐwàixiàn xiāodú jì zhǐ zài duì gè zhǒng biǎomiàn jìnxíng xiāodú, cóng shǒujī dào zhūbǎo zài dào máo róng wánjù. Zhòngyào de shì yào jì zhù, xiāodú jì juéduì bù yìng gāi yòng zài shǒu shàng (huò shēntǐ rènhé qítā bùwèi de pífū, jiùcǐ ér yán),William L. Schreiber bóshì, méng máo sī dàxué huàxué yǔ wùlǐ xì xì zhǔrèn zài xīnzéxī zhōu, gàosù jiànkāng. Měiguó shípǐn hé yàowù guǎnlǐ jú zhǐchū, yǒu bàogào chēng, zài rénlèi kě jìnrù de fángjiān nèi bù zhèngquè ānzhuāng UVC dēnghuì dǎozhì pífū hé yǎnjīng zhuóshāng.

Yǒu bùtóng lèixíng de zǐwàixiàn xiāodú jì kě gōng shǐyòng——cóng mózhàng dào lāliàn dài——lái xiāodú bùtóng lèixíng de wùpǐn. Lìrú, suīrán mózhàng kěnéng shìhé dìngwèi mén bǎshǒu děng jiājū yòngpǐn, dàn xiǎodài kěnéng zuì shìhé ānzhuāng shǒujī děng jiào xiǎo de wùpǐn.

Tóngyàng, zǐwàixiàn duōnián lái yīzhí bèi yòng zuò xiāodú jì. Yīxiē yīyuàn yīkào tāmen lái bāngzhù duì biǎomiàn jìnxíng xiāodú, fābiǎo zài “liǔ yè dāo” shàng de yī xiàng dàxíng yánjiū fāxiàn, yīyuàn shǐyòng de UVC guāng jiāng sì zhǒng zhǔyào chāojí xìjùn de chuánbò jiǎnshǎole 30%.

Dànshì zhuān wèi gèrén shǐyòng ér shèjì de zǐwàixiàn xiāodú jì kěnéng méiyǒu nàme qiángdà. “Zhèxiē dēngpào fāchū de néngliàng bìxū fēicháng dī cáinéng chūshòu gěi gèrén shǐyòng, ér gōngyè yìngyòng zé bùrán,” duō bó sī shuō. Tā zhǐchū, yóuyú tāmen de néngliàng jiào dī, yīncǐ tāmen duì wéishēngwù (rú xìjùn, zhēnjùn hé bìngdú) de dǐkàng lì kěnéng bùrú gōngyè zǐwàixiàn xiāodú jì.

Xiāoshòu zhèxiē chǎnpǐn de gōngsī zuò chūle dàdǎn de shēngmíng. Tōngcháng, zhèxiē shēngmíng shì jīyú xiāoshòu chǎnpǐn de gōngsī de shíyàn shì cèshì, dàn zhòngyào de shì yào jì zhù, zhèxiē shēngmíng dōu méiyǒu dédào EPA dí quèrèn. Yóuyú xìjùn, bìngdú hé xìjùn shì ròuyǎn kàn bùjiàn de, yīncǐ wúfǎ zhīdào shǐyòng zhèxiē chǎnpǐn shí de xiàoguǒ rúhé.

Shǐyòng gèrén zǐwàixiàn xiāodú jì shí yào kǎolǜ de lìng yīdiǎn shì, tāmen de dēngguāng fāchū de néngliàng huì suízhe shíjiān de tuīyí ér jiǎnruò. “Suízhe tā shuāibiàn, tā duì mùbiāo dì xiàoguǒ huì biàn dé gèng chà, wǒ bù zhīdào ren men rúhé zhīdào zhèxiē dēngpào shì rúhé shuāibiàn de,” duō bó sī shuō. “Wǒ quèdìng yǒu yīgè ‘gēnghuàn jiézhǐ rìqí’, dàn wǒmen dà duōshù rén zhǐ zài dēngpào wánquán xímiè shí cái gēnghuàn dēngpào. Zhè yuǎn yuǎn chāochūle zǐwàixiàn yuán de yǒuxiào shíjiān.”

Hái yǒu yīgè shìshí shì, cóng chángyuǎn lái kàn, shǐyòng gèrén zǐwàixiàn xiāodú jì shíjì shang bì dàyú lì. “Tāmen kěnéng hěn wéixiǎn, yóuqí shì zài fǎnfù jiēchù de qíngkuàng xià,” duō bó sī jǐnggào shuō. Tā zhǐchū, yóuyú tāmen de fùzhì hé biànyì sùdù bǐ qítā lèixíng de shēngwù kuài dé duō, yīncǐ xǔduō wéishēngwù zìrán huì duì zǐwàixiàn yǒu yīdìng de shìyìng xìng huò dǐkàng lì. “Zhè zhǒng wéishēngwù qún zài nǐ jiāzhōng huì yuè lái yuè duō, yóuqí shì zài fǎnfù jiēchù de qíngkuàng xià,” tā jiěshì shuō.

Yóuyú shàngshù suǒyǒu yuányīn,Dobos hé Schreiber dōu bù jiànyì jiāng zǐwàixiàn xiāodú jì yòng yú gèrén yòngtú. Xiāngfǎn,Dobos shuō qīngjié hé chángguī xiāodú shì bǎochí qīngjié, ānquán biǎomiàn de zuì jiā fāngshì. Jiànkāng de kōngqì liútōng yěyǒu bāngzhù. “Lìngwài, shíjiān zhàn zài wǒmen zhè biān,” tā shuō. “Dà duōshù wéishēngwù zài gānzào de biǎomiàn shàng bù wěndìng——tāmen huì biàn gàn bìng sǐwáng. Yīncǐ bǎochí biǎomiàn gānzào, ér bùshì jīngcháng shǐyòng tāmen huì yǒu suǒ bāngzhù.”

CDC jiànyì shǐyòng hányǒu féizào huò qīngjié jì de jiāyòng qīngjié jì, yǐ jiàngdī jiāzhōng biǎomiàn gǎnrǎn de fēngxiǎn. Zài jùtǐ yùfáng COVID-19 fāngmiàn, gāi jīgòu zhǐchū,“kěnéng bù xūyào” zàijiā xiāodú, chúfēi nín jiāzhōng yǒurén shēngbìngle, huòzhě zuìjìn yǒurén zài nín jiāzhōng jiǎncè chū COVID-19 chéng yángxìng 24 xiǎoshí. Rúguǒ shì zhèyàng,CDC jiànyì shǐyòng EPA qīngdān N zhōng de chǎnpǐn duì jiāzhōng de biǎomiàn hé wùpǐn jìnxíng xiāodú.

Dāngrán, shǐyòng zǐwàixiàn xiāodú jì shì gèrén xuǎnzé. Rúguǒ nín juédìng tóuzī yī tái, qǐng zài juédìng gòumǎi nǎ zhǒng shèbèi zhīqián zǐxì yuèdú zhìzào shāng de shēngmíng hé chǎnpǐn. Bìngqiě bùyào bèi shēngchēng “shā sǐ COVID-19” de chǎnpǐn suǒ míhuò. Zhèngrú EPA zhǐchū dì nàyàng,COVID-19 běnshēn jiùshì yī zhǒng jíbìng, bùnéng “shā sǐ” jíbìng.

Life Alert wǎngzhàn zài dìngjià fāngmiàn fēicháng hánhú. Suīrán nín kěyǐ zhǎodào yǒuguān diàozhuì ànniǔ hé jīběn dānyuán de xìnxī, dàn Life Alert chéngběn bìng wèi zài wǎngzhàn shàng gōngbù. Nín bìxū zhìdiàn gāi gōngsī bìng suǒqǔ shǒucè yǐ huòqǔ dìngjià xìnxī. Jíbiàn rúcǐ, gāi gōngsī duì chéngběn yě hěn hàixiū.

Zhè kěnéng shì shèjì shǐrán. Dāng Health biānjí duì gāi gōngsī jìnxíng yánjiū shí, wǒmen liǎojiě dào Life Alert shì zuì ángguì de. Jīběn de jiātíng xìtǒng qǐjià wèi měi yuè 70 měiyuán, ér zònghé jiātíng fùgài xìtǒng yǐjí jiātíng hé yídòng tàocān de qǐjià wèi měi yuè 90 měiyuán.

Phiên dịch tiếng Trung HSK cho giáo án Tư duy phát triển từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp mới nhất.

Chất khử trùng UV tiêu diệt vi rút và tiêu diệt vi khuẩn bằng cách sử dụng đèn của chúng để phát ra tia UV, nhắm vào các protein và vật chất di truyền (DNA và RNA). “Chúng tăng tốc độ liên kết chéo của vật liệu di truyền này, làm giảm khả năng của vật liệu di truyền tham gia vào quá trình sao chép lành mạnh”, Karen Dobos, tiến sĩ, giáo sư tại khoa vi sinh vật, miễn dịch học và bệnh học tại Đại học bang Colorado, nói với Health .

Chất khử trùng UV được thiết kế để khử trùng nhiều loại bề mặt, từ điện thoại di động, đồ trang sức đến thú nhồi bông. Điều quan trọng cần nhớ là chất khử trùng chắc chắn không nên được sử dụng trên tay (hoặc da trên bất kỳ bộ phận nào khác của cơ thể bạn, vì vấn đề đó), William L. Schreiber, tiến sĩ, chủ nhiệm khoa hóa học và vật lý tại Đại học Monmouth ở New Jersey, nói với Health. FDA lưu ý rằng đã có báo cáo về bỏng da và mắt do lắp đặt đèn UVC không đúng cách trong các phòng mà con người có thể tiếp cận được.

Có nhiều loại chất khử trùng bằng tia UV khác nhau — từ đũa phép đến túi zip-up — để khử trùng các loại vật dụng khác nhau. Ví dụ: trong khi một cây đũa phép có thể tốt để nhắm mục tiêu các đồ gia dụng như tay nắm cửa, thì một chiếc túi có thể phù hợp nhất để đựng các đồ vật nhỏ hơn như điện thoại.

Một lần nữa, tia UV đã được sử dụng như một chất khử trùng trong nhiều năm. Một số bệnh viện dựa vào chúng để giúp khử trùng bề mặt, và một nghiên cứu lớn được công bố trên tạp chí The Lancet cho thấy rằng ánh sáng UVC được sử dụng trong bệnh viện làm giảm sự lây truyền của bốn siêu vi khuẩn lớn đến 30%.

Nhưng chất khử trùng UV được thiết kế cho mục đích sử dụng cá nhân có thể không mạnh bằng. Dobos nói: “Năng lượng phát ra từ những bóng đèn này phải rất thấp để sử dụng cho mục đích cá nhân, điều này không đúng với các ứng dụng công nghiệp. Vì chúng có năng lượng thấp hơn, nên chúng có khả năng kém hiệu quả hơn đối với vi sinh vật (như vi khuẩn, nấm và vi rút) so với chất khử trùng bằng tia UV công nghiệp, cô ấy chỉ ra.

Các công ty bán các sản phẩm này đưa ra những tuyên bố táo bạo. Thông thường, những tuyên bố này dựa trên thử nghiệm trong phòng thí nghiệm của công ty bán sản phẩm, nhưng điều quan trọng cần nhớ là không có tuyên bố nào trong số này đã được EPA xác nhận. Vì vi trùng, vi rút và vi khuẩn không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nên không có cách nào để biết được hiệu quả của sản phẩm khi bạn sử dụng.

Một điểm khác cần xem xét khi nói đến chất khử trùng bằng tia UV cá nhân là năng lượng mà đèn của chúng phát ra sẽ giảm dần theo thời gian. Dobos nói: “Khi nó phân hủy, nó thậm chí còn trở nên kém hiệu quả hơn đối với mục tiêu của nó, và tôi không biết làm thế nào một người có thể biết được những bóng đèn này đang phân hủy như thế nào. “Tôi chắc chắn rằng có ngày ‘thay thế bởi’, nhưng hầu hết chúng ta chỉ thay bóng đèn khi nó tắt hoàn toàn. Điều này vượt xa thời gian hiệu quả đối với nguồn UV.”

Ngoài ra còn có một thực tế là sử dụng chất khử trùng bằng tia UV cá nhân thực sự có thể gây hại nhiều hơn là có lợi về lâu dài. Dobos cảnh báo: “Chúng có thể nguy hiểm, đặc biệt là khi tiếp xúc nhiều lần. Cô chỉ ra rằng bởi vì chúng tái tạo và đột biến nhanh hơn rất nhiều so với các loại sinh vật khác, nhiều vi khuẩn tự nhiên sẽ có một số khả năng thích nghi hoặc kháng lại ánh sáng tia cực tím. Bà giải thích: “Quần thể vi khuẩn này sẽ ngày càng nhiều hơn trong nhà bạn, đặc biệt là khi tiếp xúc nhiều lần.

Vì tất cả những lý do trên, cả Dobos và Schreiber đều không khuyến khích sử dụng chất khử trùng UV cho mục đích cá nhân. Thay vào đó, Dobos nói rằng làm sạch và khử trùng định kỳ là cách tốt nhất để duy trì bề mặt sạch sẽ, an toàn; thông gió lành mạnh cũng giúp. “Ngoài ra, thời gian là ở phía chúng ta,” cô nói. “Hầu hết các vi khuẩn không ổn định trên bề mặt khô – chúng khô đi và chết. Vì vậy, giữ cho bề mặt khô ráo và không sử dụng chúng liên tục sẽ giúp ích.”

CDC khuyên bạn nên sử dụng chất tẩy rửa gia dụng có chứa xà phòng hoặc chất tẩy rửa để giảm nguy cơ nhiễm trùng từ các bề mặt trong nhà của bạn. Và khi đề cập đến việc ngăn ngừa COVID-19 cụ thể, cơ quan lưu ý rằng việc khử trùng tại nhà là “có thể không cần thiết” trừ khi ai đó trong gia đình bạn bị bệnh hoặc người nào đó đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 đã ở trong nhà bạn trong vòng 24 tiếng. Nếu vậy, CDC khuyến nghị sử dụng một sản phẩm từ Danh sách N của EPA để khử trùng các bề mặt và vật dụng trong nhà của bạn.

Tất nhiên, sử dụng chất khử trùng bằng tia UV là một lựa chọn cá nhân. Nếu bạn quyết định đầu tư vào một thiết bị, hãy đọc kỹ các tuyên bố và dịch vụ của nhà sản xuất trước khi quyết định mua thiết bị nào. Và đừng để bị lừa bởi một sản phẩm tuyên bố “tiêu diệt COVID-19.” Như EPA đã chỉ ra, bản thân COVID-19 là một căn bệnh và không thể “giết chết” bệnh.

Trang web Life Alert rất mơ hồ khi nói về giá cả. Mặc dù bạn có thể tìm thấy thông tin về các nút mặt dây chuyền và bộ phận cơ bản, chi phí của Life Alert không được công bố trên trang web. Bạn phải gọi cho công ty và yêu cầu một tập tài liệu để có thông tin về giá cả. Ngay cả khi đó, công ty vẫn tỏ ra dè dặt về chi phí.

Đó có thể là do thiết kế. Khi các biên tập viên của Health nghiên cứu về công ty, chúng tôi biết rằng Life Alert là một trong những dịch vụ đắt nhất. Hệ thống gia đình cơ bản bắt đầu từ 70 đô la một tháng trong khi hệ thống bảo hiểm gia đình toàn diện và gói gia đình và khi di chuyển bắt đầu từ 90 đô la một tháng.

Trên đây chính là toàn bộ nội dung chi tiết bài học ngày hôm nay Tư duy phát triển từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp mới nhất,các bạn hãy nhớ theo dõi kênh thường xuyên nha,chúc các bạn học tập vui vẻ nhé.

0 responses on "Tư duy phát triển từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp mới nhất"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top