Luyện dịch tiếng Trung Thương mại

Luyện dịch tiếng Trung Thương mại cơ bản nâng cao

Luyện dịch tiếng Trung Thương mại ứng dụng thực tế theo chương trình đào tạo và giảng dạy các lớp học tiếng Trung thương mại online cơ bản nâng cao theo hệ thống giáo án bài giảng trong bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster 8 tập Thầy Vũ chủ biên biên soạn.

Đây là tài liệu luyện dịch tiếng Trung thương mại online Thầy Vũ thiết kế nội dung giáo án bài tập cho các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn.

Trước khi đi vào bài mới, chúng ta cần xem chi tiết nội dung bài giảng hôm qua tại link bên dưới.

Giáo án tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu

Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi thêm nội dung bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế do Thầy Vũ thiết kế bài luyện tập nâng cao kỹ năng dịch thuật tiếng Trung thương mại online.

Bạn nào chưa cài đặt bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin cho máy tính thì tải xuống ngay tại link bên dưới để học tiếng Trung thương mại online cùng Thầy Vũ nhé.

Tải bộ gõ tiếng Trung sogou về máy tính

Bên dưới là chuyên mục luyện dịch tiếng Trung online tổng hợp tất cả giáo án giảng dạy lớp luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế của Thầy Vũ.

Chuyên mục luyện dịch tiếng Trung ứng dụng

Bạn nào muốn tham gia khóa học tiếng Trung thương mại online cơ bản nâng cao lớp Thầy Vũ trực tiếp giảng dạy và chủ nhiệm lớp thì đăng ký theo hướng dẫn chi tiết ở ngay link bên dưới.

Khóa học tiếng Trung thương mại online

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster còn là địa chỉ chuyên đào tạo các khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc Taobao Tmall 1688 hay còn gọi là khóa học order Taobao 1688 Tmall và khóa học nhập hàng Taobao Tmall 1688 do Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ trực tiếp giảng bài và đứng lớp. Các bạn đăng ký khóa học đặt hàng Taobao 1688 Tmall của Thầy Vũ ngay tại link bên dưới.

Khóa học order Taobao 1688

Các lớp học tiếng Trung online qua Skype của Thầy Vũ vẫn đang còn chỗ trống, các bạn chú ý đăng ký và liên hệ sớm Thầy Vũ nhé.

Khóa học tiếng Trung online qua Skype

Những bài tập trên kênh này do Thầy Vũ thiết kế và biên soạn đều dựa trên kiến thức nền tảng trong bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

Sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster

Bạn nào chưa có bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster toàn tập của Thầy Vũ chủ biên thì có thể mua tại Hệ thống Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn hoặc đặt mua trực tuyến nhé.

Giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster

Sau đây chúng ta sẽ đi vào phần chính của nội dung giáo án bài giảng hôm nay lớp luyện dịch tiếng Trung thương mại online.

Giáo trình Luyện dịch tiếng Trung Thương mại online của Thầy Vũ liên tục được update mỗi ngày trên kênh học tiếng Trung luyện thi HSK online này. Các bạn chú ý theo dõi thường xuyên nhé.

Bài tập Luyện dịch tiếng Trung Thương mại ứng dụng thực tế của Thầy Vũ thiết kế rất đa dạng và phong phú.

Văn bản Luyện dịch tiếng Trung Thương mại ứng dụng thực tế theo giáo án bài giảng lớp Luyện dịch tiếng Trung Thương mại online Thầy Vũ.

Bên dưới là đoạn văn bản Luyện dịch tiếng Trung Thương mại ứng dụng thực tế.

研究和统计:谁患有肺动脉高压?

根据美国肺脏协会的数据,第 1 组 PAH 被认为是一种罕见疾病,每年诊断出 500 至 1,000 例新病例。

虽然肺动脉高压在老年人中更为常见,但它影响所有年龄段的人。这在女性、非西班牙裔黑人和 75 岁以上的人中比在美国其他群体中更常见。

根据 2018 年 2 月发表在《循环:心血管质量和结果》杂志上的一项研究,在全球范围内,肺动脉高压的发病率似乎正在上升。从1993年到2012年,每年患病人数从每10万人99.8人增加到127.3人。最常见的肺动脉高压类型是第 2 组(由左侧心脏病引起),占病例的 34.2%,与第 3 组(由肺部疾病引起)重叠,也符合第 2 组的标准,另外 29.3百分。

患有肺动脉高压可能会令人恐惧和具有挑战性,但有一些网站和组织可以帮助您找到所需的信息和支持。以下是我们发现的一些最佳资源。

不能坐、站或弯腰而不会感到疼痛?您是否感到尾骨(尾骨)附近有肿块或肿块?如果是这样,您可能患有藏毛囊肿。

“藏毛囊肿是皮肤上的一个深而疼痛的口袋,通常位于臀部裂隙上方,”医学博士 Yoram Harth 解释说,他是一名获得董事会认证的皮肤科医生,同时也是旧金山 MDacne 的医学主任。 “当毛发长入皮肤时,囊肿就开始了,导致皮肤刺激、疼痛和脓液频繁积聚。”

发音为“pie-low-NYE-dull”,这个词的意思是“毛发的巢穴”。如果囊肿被感染,导致的脓肿可能会非常痛苦。

不引起症状的囊肿通常不需要治疗,但对于肿胀、压痛和感染的囊肿,您应该寻求医疗帮助,因为在这些情况下,治疗是必要的。

专家们并没有就导致藏毛囊肿的确切原因达成一致。如果您长时间坐着或穿紧身衣服,您患这些囊肿的风险可能会更高。

有些人认为向内生长的毛发(重新进入皮肤的松散毛发)是诱因。然后皮肤对头发做出反应,就好像它是异物一样,并在它周围形成一个囊肿。

这一系列事件解释了影响除尾骨区域以外的身体部位的藏毛囊肿。例如,囊肿可以在理发师和狗美容师的手指之间的皮肤中形成。

根据另一种理论,随着皮肤深层的拉伸,毛囊扩大并破裂,然后在破裂的毛囊周围形成囊肿。毛囊是头发长出来的结构。

一些专家认为,藏毛囊肿是在该身体部位受到创伤后发生的。

例如,许多二战士兵患有藏毛囊肿。专家将这些囊肿归咎于士兵乘坐吉普车穿越崎岖地形时发生的慢性刺激。

医生通常可以通过观察皮肤来诊断藏毛囊肿。如果您在尾骨附近感到疼痛或其他刺激,您的医生将完成对臀部折痕的身体检查。藏毛囊肿可以表现为小疙瘩或渗出的囊肿。

藏毛囊肿可能会非常痛苦,特别是如果它被感染。但这种情况本身并不危及生命,而且治疗前景是积极的。

但请记住,当那些不能自行排出的囊肿未经治疗时,藏毛囊肿可能会变成慢性病。 (8) 在这些情况下,寻求治疗以避免症状恶化。

藏毛囊肿可能会一直存在,直到您的医生打开并排出囊肿,或通过手术切除囊肿。但即使经过治疗,伤口也可能需要一到两个月的时间才能愈合。有时,它需要更长的时间 – 长达六个月。

藏毛囊肿的治疗取决于症状的严重程度和感染。以下是一些可能的治疗方法。

引流囊肿的治疗通常在医生办公室或当天的手术中心完成。您的医生将通过注射麻醉该区域,然后做一个小切口,排出囊肿。这通常称为 I&D(切口和引流)。

有时,需要手术才能完全切除囊肿。该过程称为藏毛囊切除术。

手术后,您的医生可能会打开伤口,用敷料包扎以支持引流,或者可能需要临时引流管。这种方法的愈合时间更长,但与缝合伤口相比,感染复发的几率更低。

您的医生会在您回家之前向您展示如何更换敷料,并会解释如果放置了管子需要进行哪些后续检查。医生还可能会在随访时监测您的愈合情况和任何感染迹象。

Bản chú thích phiên âm tiếng Trung cho bài tập Luyện dịch tiếng Trung Thương mại ứng dụng thực tế.

Bên dưới là bài tập chú thích phiên âm của bài tập Luyện dịch tiếng Trung Thương mại ứng dụng thực tế.

Yánjiū hé tǒngjì: Shéi huàn yǒu fèidòngmài gāoyā?

Gēnjù měiguó fèizàng xiéhuì de shùjù, dì 1 zǔ PAH bèi rènwéi shì yī zhǒng hǎnjiàn jíbìng, měinián zhěnduàn chū 500 zhì 1,000 lì xīn bìnglì.

Suīrán fèidòngmài gāoyā zài lǎonián rén zhōng gèng wéi chángjiàn, dàn tā yǐngxiǎng suǒyǒu niánlíng duàn de rén. Zhè zài nǚxìng, fēi xībānyá yì hēirén hé 75 suì yǐshàng de rén zhōng bǐ zài měiguó qítā qúntǐ zhōng gèng chángjiàn.

Gēnjù 2018 nián 2 yuè fābiǎo zài “xúnhuán: Xīn xiěguǎn zhìliàng hé jiéguǒ” zázhì shàng de yī xiàng yánjiū, zài quánqiú fànwéi nèi, fèidòngmài gāoyā de fǎ bìng lǜ sìhū zhèngzài shàngshēng. Cóng 1993 nián dào 2012 nián, měinián huàn bìng rénshù cóng měi 10 wàn rén 99.8 Rén zēngjiā dào 127.3 Rén. Zuì chángjiàn de fèidòngmài gāoyā lèixíng shì dì 2 zǔ (yóu zuǒ cè xīnzàng bìng yǐnqǐ), zhàn bìnglì de 34.2%, Yǔ dì 3 zǔ (yóu fèi bù jíbìng yǐnqǐ) chóngdié, yě fúhé dì 2 zǔ de biāozhǔn, lìngwài 29.3 Bǎi fēn.

Huàn yǒu fèidòngmài gāoyā kěnéng huì lìng rén kǒngjù hé jùyǒu tiǎozhàn xìng, dàn yǒu yīxiē wǎngzhàn hé zǔzhī kěyǐ bāngzhù nín zhǎodào suǒ xū de xìnxī hé zhīchí. Yǐxià shì wǒmen fāxiàn de yīxiē zuì jiā zīyuán.

Bùnéng zuò, zhàn huò wān yāo ér bù huì gǎndào téngtòng? Nín shìfǒu gǎndào wěigǔ (wěigǔ) fùjìn yǒu zhǒngkuài huò zhǒngkuài? Rúguǒ shì zhèyàng, nín kěnéng huàn yǒu cáng máonángzhǒng.

“Cáng máonángzhǒng shì pífū shàng de yīgè shēn ér téngtòng de kǒudài, tōngcháng wèiyú túnbù lièxì shàngfāng,” yīxué bóshì Yoram Harth jiěshì shuō, tā shì yī míng huòdé dǒngshìhuì rènzhèng de pífū kē yīshēng, tóngshí yěshì jiùjīnshān MDacne de yīxué zhǔrèn. “Dāng máofǎ zhǎng rù pífū shí, nángzhǒng jiù kāishǐle, dǎozhì pífū cìjī, téngtòng hé nóng yè pínfán jījù.”

Fāyīnwèi “pie-low-NYE-dull”, zhège cí de yìsi shì “máofǎ de cháoxué”. Rúguǒ nángzhǒng bèi gǎnrǎn, dǎozhì de nóngzhǒng kěnéng huì fēicháng tòngkǔ.

Bù yǐnqǐ zhèngzhuàng de nángzhǒng tōngcháng bù xūyào zhìliáo, dàn duìyú zhǒngzhàng, yātòng hé gǎnrǎn de nángzhǒng, nín yīnggāi xúnqiú yīliáo bāngzhù, yīn wèi zài zhèxiē qíngkuàng xià, zhìliáo shì bìyào de.

Zhuānjiāmen bìng méiyǒu jiù dǎozhì cáng máonángzhǒng dí quèqiè yuányīn dáchéng yīzhì. Rúguǒ nín cháng shíjiān zuòzhe huò chuān jǐnshēn yīfú, nín huàn zhèxiē nángzhǒng de fēngxiǎn kěnéng huì gèng gāo.

Yǒuxiē rén rènwéi xiàng nèi shēngzhǎng de máofǎ (chóngxīn jìnrù pífū de sōngsǎn máofǎ) shì yòuyīn. Ránhòu pífū duì tóufǎ zuò chū fǎnyìng, jiù hǎoxiàng tā shì yìwù yīyàng, bìng zài tā zhōuwéi xíngchéng yīgè nángzhǒng.

Zhè yī xìliè shìjiàn jiěshìle yǐngxiǎng chú wěigǔ qūyù yǐwài de shēntǐ bùwèi de cáng máonángzhǒng. Lìrú, nángzhǒng kěyǐ zài lǐfǎ shī hé gǒu měiróng shī de shǒuzhǐ zhī jiān de pífū zhōng xíngchéng.

Gēnjù lìng yī zhǒng lǐlùn, suízhe pífū shēncéng de lā shēn, máo náng kuòdà bìng pòliè, ránhòu zài pòliè de máo náng zhōuwéi xíngchéng nángzhǒng. Máo náng shì tóufǎ zhǎng chūlái de jiégòu.

Yīxiē zhuānjiā rènwéi, cáng máo nángzhǒng shì zài gāi shēntǐ bùwèi shòudào chuāngshāng hòu fāshēng de.

Lìrú, xǔduō èrzhàn shìbīng huàn yǒu cáng máo nángzhǒng. Zhuānjiā jiāng zhèxiē nángzhǒng guījiù yú shìbīng chéngzuò jípǔchē chuānyuè qíqū dìxíng shí fāshēng de mànxìng cìjī.

Yīshēng tōngcháng kěyǐ tōngguò guānchá pífū lái zhěnduàn cáng máo nángzhǒng. Rúguǒ nín zài wěigǔ fùjìn gǎndào téngtòng huò qítā cìjī, nín de yīshēng jiāng wánchéng duì túnbù zhé hén de shēntǐ jiǎnchá. Cáng máo nángzhǒng kěyǐ biǎoxiàn wèi xiǎo gēda huò shèn chū de nángzhǒng.

Cáng máo nángzhǒng kěnéng huì fēicháng tòngkǔ, tèbié shì rúguǒ tā bèi gǎnrǎn. Dàn zhè zhǒng qíngkuàng běnshēn bìng bù wéijí shēngmìng, érqiě zhìliáo qiánjǐng shì jījí de.

Dàn qǐng jì zhù, dāng nàxiē bùnéng zì háng páichū de nángzhǒng wèi jīng zhìliáo shí, cáng máo nángzhǒng kěnéng huì biàn chéng mànxìngbìng. (8) Zài zhèxiē qíngkuàng xià, xúnqiú zhìliáo yǐ bìmiǎn zhèngzhuàng èhuà.

Cáng máo nángzhǒng kěnéng huì yīzhí cúnzài, zhídào nín de yīshēng dǎkāi bìng páichū nángzhǒng, huò tōngguò shǒushù qiēchú nángzhǒng. Dàn jíshǐ jīngguò zhìliáo, shāngkǒu yě kěnéng xūyào yī dào liǎng gè yuè de shíjiān cáinéng yùhé. Yǒushí, tā xūyào gèng zhǎng de shíjiān – zhǎng dá liù gè yuè.

Cáng máo nángzhǒng de zhìliáo qǔjué yú zhèngzhuàng de yánzhòng chéngdù hé gǎnrǎn. Yǐxià shì yīxiē kěnéng de zhìliáo fāngfǎ.

Yǐnliú nángzhǒng de zhìliáo tōngcháng zài yīshēng bàngōngshì huò dàngtiān de shǒushù zhōngxīn wánchéng. Nín de yīshēng jiāng tōngguò zhùshè mázuì gāi qūyù, ránhòu zuò yīgè xiǎo qièkǒu, páichū nángzhǒng. Zhè tōngcháng chēng wèi I&D(qièkǒu hé yǐnliú).

Yǒushí, xūyào shǒushù cáinéng wánquán qiēchú nángzhǒng. Gāi guòchéng chēng wèi cáng máo náng qiēchú shù.

Shǒushù hòu, nín de yīshēng kěnéng huì dǎkāi shāngkǒu, yòng fūliào bāozā yǐ zhīchí yǐnliú, huòzhě kěnéng xūyào línshí yǐnliú guǎn. Zhè zhǒng fāngfǎ de yùhé shíjiān gèng zhǎng, dàn yǔ fénghé shāngkǒu xiàng bǐ, gǎnrǎn fùfā de jǐlǜ gèng dī.

Nín de yīshēng huì zài nín huí jiā zhīqián xiàng nín zhǎnshì rúhé gēnghuàn fūliào, bìng huì jiěshì rúguǒ fàngzhìle guǎnzi xūyào jìnxíng nǎxiē hòuxù jiǎnchá. Yīshēng huán kěnéng huì zài suífǎng shí jiāncè nín de yùhé qíngkuàng hé rènhé gǎnrǎn jīxiàng.

Đáp án cho bài tập Luyện dịch tiếng Trung Thương mại online cơ bản nâng cao.

Bên dưới là đáp án của bài tập Luyện dịch tiếng Trung Thương mại ứng dụng thực tế.

Nghiên cứu và thống kê: Ai bị tăng huyết áp phổi?

PAH nhóm 1 được coi là một bệnh hiếm gặp, với 500 đến 1.000 trường hợp mới được chẩn đoán mỗi năm, theo Hiệp hội Phổi Hoa Kỳ.

Trong khi tăng áp động mạch phổi phổ biến hơn với tuổi cao hơn, nó ảnh hưởng đến mọi người ở mọi lứa tuổi. Tình trạng này phổ biến hơn ở phụ nữ, người da đen không phải gốc Tây Ban Nha và những người trên 75 tuổi so với các nhóm khác ở Hoa Kỳ.

Trên toàn thế giới, tỷ lệ tăng áp động mạch phổi đang gia tăng, theo một nghiên cứu được công bố vào tháng 2 năm 2018 trên tạp chí Circulation: Cardio Heart Quality and Out results. Từ năm 1993 đến năm 2012, số người sống với tình trạng này mỗi năm từ 99,8 đến 127,3 trên 100.000 người. Loại tăng áp động mạch phổi phổ biến nhất là nhóm 2 (do bệnh tim trái), chiếm 34,2% các trường hợp, với sự chồng chéo của nhóm 3 (do bệnh phổi) cũng đáp ứng tiêu chí cho nhóm 2, chiếm 29,3 khác. phần trăm.

Sống chung với tăng áp động mạch phổi có thể đáng sợ và đầy thử thách, nhưng có những trang web và tổ chức có thể giúp bạn tìm kiếm thông tin và hỗ trợ bạn cần. Dưới đây là một số tài nguyên tốt nhất mà chúng tôi đã tìm thấy.

Không thể ngồi, đứng hoặc cúi xuống mà không cảm thấy đau? Bạn có cảm thấy một khối u hoặc vết sưng gần xương cụt (xương cụt) của bạn không? Nếu vậy, bạn có thể bị u nang lông.

Yoram Harth, MD, một bác sĩ da liễu được hội đồng chứng nhận và giám đốc y tế của MDacne ở San Francisco giải thích: “U nang pilonidal là một túi sâu và đau trong da, thường nằm ở phía trên khe hở của mông. “U nang bắt đầu khi một sợi lông mọc vào da, dẫn đến kích ứng da, đau và thường xuyên tích tụ mủ.”

Được phát âm là “pie-low-NYE-xỉn”, từ này có nghĩa là ” tổ của những sợi tóc. ” Nếu u nang bị nhiễm trùng, hậu quả là áp xe có thể rất đau đớn.

Thường không cần điều trị đối với những u nang không gây ra triệu chứng, nhưng đối với những u nang bị sưng, mềm và bị nhiễm trùng, bạn nên tìm kiếm trợ giúp y tế vì trong những trường hợp này, việc điều trị là cần thiết.

Các chuyên gia không đồng ý về chính xác những gì gây ra u nang pilonidal. Nếu bạn ngồi trong thời gian dài hoặc mặc quần áo chật, bạn có thể có nguy cơ mắc các u nang này cao hơn.

Một số người tin rằng lông mọc ngược (sợi lông lỏng lẻo trở lại da) là nguyên nhân gây ra. Sau đó, da sẽ phản ứng với lông như thể nó là một dị vật và tạo thành một u nang xung quanh nó.

Chuỗi sự kiện này giải thích u nang cơ ảnh hưởng đến các bộ phận cơ thể khác ngoài vùng xương cụt. Ví dụ, u nang có thể phát triển ở da giữa các ngón tay của thợ cắt tóc và chó vặt.

Theo một giả thuyết khác, khi các lớp sâu của da căng ra, nang lông sẽ to ra và vỡ ra, sau đó các u nang hình thành xung quanh nang lông bị vỡ ra. Nang là cấu trúc mà từ đó tóc mọc ra.

Một số chuyên gia tin rằng u nang pilonidal xảy ra sau chấn thương ở vùng cơ thể đó.

Ví dụ, nhiều binh sĩ trong Thế chiến II bị u nang lông. Các chuyên gia đổ lỗi cho những u nang đó là do chứng kích ứng mãn tính xảy ra khi những người lính lái xe jeep vượt qua địa hình gập ghềnh.

Các bác sĩ thường có thể chẩn đoán u nang lông bằng cách nhìn vào da. Nếu bạn cảm thấy đau hoặc bị kích ứng khác gần xương cụt, bác sĩ sẽ hoàn tất việc khám sức khỏe vùng nếp gấp ở mông của bạn. U nang lông có thể xuất hiện dưới dạng mụn nhỏ hoặc u nang rỉ nước.

Một u nang lông có thể cực kỳ đau đớn, đặc biệt là nếu nó bị nhiễm trùng. Nhưng bản thân tình trạng này không nguy hiểm đến tính mạng và có triển vọng tích cực khi điều trị.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng u nang lông có thể trở thành mãn tính khi những u nang không tự tiêu mà không được điều trị. (8) Trong những trường hợp đó, hãy tìm cách điều trị để tránh các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn.

Một khối u nang có thể vẫn còn cho đến khi bác sĩ của bạn mở và dẫn lưu u nang hoặc phẫu thuật cắt bỏ u nang. Nhưng ngay cả sau khi điều trị, có thể mất một đến hai tháng để vết thương lành lại. Đôi khi, phải mất nhiều thời gian hơn – lên đến sáu tháng.

Điều trị u nang lông mao phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng và tình trạng nhiễm trùng. Sau đây là một số phương pháp điều trị có thể áp dụng.

Điều trị để dẫn lưu u nang thường được hoàn thành tại phòng khám của bác sĩ hoặc trung tâm phẫu thuật trong ngày. Bác sĩ sẽ gây tê khu vực bị tiêm và sau đó rạch một đường nhỏ, dẫn lưu u nang. Đây thường được gọi là I&D (rạch và dẫn lưu).

Đôi khi, phẫu thuật là cần thiết để loại bỏ hoàn toàn u nang. Thủ tục này được gọi là phẫu thuật cắt u nang lông.

Sau khi phẫu thuật, bác sĩ có thể để vết thương hở, băng bó vết thương để hỗ trợ thoát nước hoặc có thể cần đặt ống dẫn lưu tạm thời. Cách làm này có thời gian lành lâu hơn nhưng khả năng nhiễm trùng quay trở lại thấp hơn so với khâu đóng vết thương.

Bác sĩ sẽ hướng dẫn bạn cách thay băng trước khi bạn về nhà và sẽ giải thích những gì cần theo dõi nếu đặt ống. Bác sĩ cũng có thể sẽ theo dõi bạn để chữa bệnh và bất kỳ dấu hiệu nhiễm trùng nào khi tái khám.

Giáo án bài giảng Luyện dịch tiếng Trung Thương mại cơ bản nâng cao hôm nay đến đây là tạm dừng. Các bạn chú ý thường xuyên luyện tập kỹ năng đọc hiểu để cải thiện trình độ Luyện dịch tiếng Trung Thương mại nhé.

Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay bài giảng lớp Luyện dịch tiếng Trung Thương mại ứng dụng thực tế đến đây là kết thúc rồi. ChineMaster trân trọng chào tạm biệt quý độc giả và quý khán giả, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau nhé.

0 responses on "Luyện dịch tiếng Trung Thương mại"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top