Lộ trình luyện thi HSK 9 kèm bài tập ngữ pháp HSK cấp 9

Phương pháp luyện thi HSK 9 kèm bài tập ngữ pháp HSK 9 online

Lộ trình luyện thi HSK 9 kèm bài tập ngữ pháp HSK cấp 9 do Thầy Vũ thiết kế giáo án để giúp học viên nhanh chóng củng cố lại được những kiến thức ngữ pháp tiếng Trung HSK 1 đến HSK 9 trong thời gian nhanh nhất trong lúc các bạn học viên và thí sinh đang ôn thi chứng chỉ tiếng Trung HSK theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển. Toàn bộ nội dung bài giảng sẽ được đăng lên công khai ở kênh Luyện thi HSK của của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster quận 10 TP HCM. Các bạn nhớ chú ý theo dõi nhé.

Dưới đây là bộ giáo trình tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster,đây là bộ sách giáo trình học tiếng Trung tốt nhất hiện nay được Chủ biên và Biên tập Biên soạn bởi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chuyên viết sách giáo trình học tiếng Trung cơ bản đến nâng cao,các bạn xem chi tiết tại link sau nhé.

Nội dung giáo trình tiếng Trung ChineMaster

Các bạn hãy nhanh tay download bộ gõ tiếng Trung SoGou miễn phí ở link bên dưới để sử dụng trên máy tính ở phiên bản tốt nhất và giúp cải thiện được khả năng nhớ từ vựng của mình nhé.

Tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin cùng Thầy Vũ

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster  hiện nay đã có Cơ sở 2 tại Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn xem thông tin chi tiết lịch khai giảng mới nhất ở Hà Nội và TP HCM tại link bên dưới nhé.

Đăng ký lớp học tiếng Trung quận 10 tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster

Chuyên đề tiếng Trung trong lĩnh vực thương mại do chính tay Th.s Nguyễn Minh Vũ biên soạn cho các bạn tham khảo ở link bên dưới chúng ta hãy chú ý theo dõi nhé.

Tham khảo khoá học tiếng Trung thương mại

Còn tiếp theo đây là khóa học dành cho những bạn có nhu cầu tìm hiểu cũng như buôn bán hàng Trung Quốc online,Thầy Vũ đã dành riêng cho các bạn một khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc Taobao đầy đủ miễn phí rất hấp dẫn

Khóa nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall 1688

Và cuối cùng những bạn học viên ở xa Trung tâm tiếng Trung ChineMaster có thể tham gia các lớp học tiếng Trung trực tuyến qua Skype. Các bạn xem hướng dẫn đăng ký khóa học tiếng Trung online tại link bên dưới.

Lớp học tiếng Trung online qua Skype Thầy Vũ

Lộ trình luyện thi HSK 9 kèm bài tập ngữ pháp HSK cấp 9 Thầy Vũ

Lộ trình luyện thi HSK 9 kèm bài tập ngữ pháp HSK cấp 9 do Thầy Vũ thiết kế giáo án để giúp học viên nhanh chóng củng cố lại được những kiến thức ngữ pháp tiếng Trung HSK 1 đến HSK 9 trong thời gian nhanh nhất trong lúc các bạn học viên và thí sinh đang ôn thi chứng chỉ tiếng Trung HSK theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

根据克利夫兰诊所的说法,许多专家认为过敏反应未被诊断和报告不足,因此很难知道它有多普遍。

据估计,有 0.05% 到 2% 的人会在一生中的某个时候经历过敏反应。

目前,美国每年有多达 1,500 人死于过敏反应。

在过去的几十年里,过敏反应的发生率和经历过敏反应的人口比例都有所增加。与其他年龄组相比,这种增长在儿童和青年中更为明显。

有证据表明,与白人儿童以及过敏反应本身相比,黑人和西班牙裔儿童发生食物过敏的风险更高,可能导致过敏反应。

在一项针对 0 至 17 岁儿童的研究中,与非西班牙裔白人儿童相比,非裔美国儿童对小麦、大豆、玉米、鱼和贝类的过敏率明显更高。西班牙裔儿童对玉米、鱼类和贝类的过敏率也较高。

贫血是当您的红细胞计数或血红蛋白低于正常水平时出现的一种病症。

这种情况通常与疲倦和虚弱有关。原因是当您的身体没有足够的健康红细胞时就会发生贫血。红细胞将氧气输送到身体组织。

有不同类型的贫血症,包括但不限于:

缺铁性贫血,这是最常见的贫血类型,当您的血液中没有足够的铁来产生健康的红细胞和血红蛋白时就会发生。

世界卫生组织 (WHO) 指出,这种类型的贫血症是世界上最常见和最普遍的营养障碍,它在很大程度上导致了世界上超过 30% 的人口患有贫血症。

红细胞将氧气输送到身体组织并清除二氧化碳。没有足够的工作红细胞可能会导致疲倦和呼吸急促。

再生障碍性贫血是一种血液疾病,身体的骨髓(骨骼中心的软组织)不能制造足够的健康血细胞。因此,它有时被称为骨髓衰竭。

镰状细胞性贫血是一种遗传性血液病,其特征是缺乏健康的红细胞和称为镰状细胞危象的痛苦发作。

这种疾病是由告诉身体产生血红蛋白的基因突变引起的,血红蛋白是一种存在于红细胞中的蛋白质,它与肺部的氧气结合并将其输送到全身各处的组织。

由于突变,身体会产生一种称为血红蛋白 S 的有缺陷形式的血红蛋白,它会导致红细胞呈镰状,或形成新月形。

镰状细胞又硬又粘,往往会阻塞四肢和器官的血管中的血流,引起疼痛并增加感染的风险。

镰状细胞的寿命也比正常红细胞短,导致红细胞整体短缺,从而导致贫血。

恶性贫血是指自身抗体通过靶向内因子 (IF)、胃壁细胞或两者干扰维生素 B12 吸收而导致维生素 B12 缺乏。当您的身体无法吸收维生素 B12 时,就会发生这种类型的贫血症,维生素 B12 是制造健康红细胞和保持神经系统正常工作所必需的。

这种情况可以在家庭中运行,并且是一种自身免疫性疾病。低摄入量导致的 B12 缺乏也可以模拟恶性贫血,因为它们都会导致用于红细胞生成的可用 B12 减少而导致贫血。

慢性病性贫血有时也称为慢性炎症性贫血或炎症性贫血。

炎症性和慢性病性贫血被认为是继缺铁性贫血之后的第二种最常见的贫血形式。

但慢性病性贫血的确切发病率尚不清楚,可能是因为它被低估了并且经常未被识别。

当长期的健康状况影响您的身体产生健康红细胞的能力时,就会发生这种类型的贫血症。潜在的疾病可能会有所不同,可能包括慢性疾病,如癌症、感染、肾脏疾病以及自身免疫性和炎症性疾病,如类风湿性关节炎或狼疮。大多数情况下,慢性疾病会阻止您的身体有效利用铁来产生新的红细胞,即使体内储存的铁含量正常或较高。某些疾病的治疗也会影响红细胞的产生。

红细胞在贫血中起着核心作用。

白细胞对抗感染,血小板帮助血液凝结,而红细胞则在全身携带氧气。

血红蛋白是一种富含铁的蛋白质,存在于红细胞中。血红蛋白使红细胞能够从肺部吸收氧气并将其运送到全身各处。

Chú thích phiên âm tiếng Trung HSK cho giáo án bài giảng Lộ trình luyện thi HSK 9 kèm bài tập ngữ pháp HSK cấp 9.

Gēnjù kèlìfūlán zhěnsuǒ de shuōfǎ, xǔduō zhuānjiā rènwéi guòmǐn fǎnyìng wèi bèi zhěnduàn hé bàogào bùzú, yīncǐ hěn nán zhīdào tā yǒu duō pǔbiàn.

Jù gūjì, yǒu 0.05% Dào 2% de rén huì zài yīshēng zhōng de mǒu gè shíhòu jīnglì guòmǐn fǎnyìng.

Mùqián, měiguó měinián yǒu duō dá 1,500 rén sǐ yú guòmǐn fǎnyìng.

Zài guòqù de jǐ shí nián lǐ, guòmǐn fǎnyìng de fǎ shēng lǜ hé jīnglì guòmǐn fǎnyìng de rénkǒu bǐlì dōu yǒu suǒ zēngjiā. Yǔ qítā niánlíng zǔ xiāng bǐ, zhè zhǒng zēngzhǎng zài értóng hé qīngnián zhōng gèng wéi míngxiǎn.

Yǒu zhèngjù biǎomíng, yǔ báirén er tóng yǐjí guòmǐn fǎnyìng běnshēn xiāng bǐ, hēirén hé xībānyá yì értóng fāshēng shíwù guòmǐn de fēngxiǎn gèng gāo, kěnéng dǎozhì guòmǐn fǎnyìng.

Zài yī xiàng zhēnduì 0 zhì 17 suì értóng de yánjiū zhōng, yǔ fēi xībānyá yì báirén er tóng xiāng bǐ, fēi yì měiguó értóng duì xiǎomài, dàdòu, yùmǐ, yú hé bèi lèi de guòmǐn lǜ míngxiǎn gèng gāo. Xībānyá yì értóng duì yùmǐ, yú lèi hé bèi lèi de guòmǐn lǜ yě jiào gāo.

Pínxiě shì dāng nín de hóngxìbāo jìshù huò xiěhóngdànbái dī yú zhèngcháng shuǐpíng shí chūxiàn de yī zhǒng bìngzhèng.

Zhè zhǒng qíngkuàng tōngcháng yǔ píjuàn hé xūruò yǒuguān. Yuányīn shì dāng nín de shēntǐ méiyǒu zúgòu de jiànkāng hóngxìbāo shí jiù huì fāshēng pínxiě. Hóngxìbāo jiāng yǎngqì shūsòng dào shēntǐ zǔzhī.

Yǒu bùtóng lèixíng de pínxiě zhèng, bāokuò dàn bù xiànyú:

Quē tiě xìng pínxiě, zhè shì zuì chángjiàn de pínxiě lèixíng, dāng nín de xiěyè zhōng méiyǒu zúgòu de tiě lái chǎnshēng jiànkāng de hóngxìbāo hé xiěhóngdànbái shí jiù huì fāshēng.

Shìjiè wèishēng zǔzhī (WHO) zhǐchū, zhè zhǒng lèixíng de pínxiě zhèng shì shìjiè shàng zuì chángjiàn hé zuì pǔbiàn de yíngyǎng zhàng’ài, tā zài hěn dà chéngdù shàng dǎozhìle shìjiè shàng chāoguò 30% de rénkǒu huàn yǒu pínxiě zhèng.

Hóngxìbāo jiāng yǎngqì shūsòng dào shēntǐ zǔzhī bìng qīngchú èryǎnghuàtàn. Méiyǒu zúgòu de gōngzuò hóngxìbāo kěnéng huì dǎozhì píjuàn hé hūxī jícù.

Zàishēng zhàng’ài xìng pínxiě shì yī zhǒng xiěyè jíbìng, shēntǐ de gǔsuǐ (gǔgé zhōngxīn de ruǎnzǔzhī) bùnéng zhìzào zúgòu de jiànkāng xiěxìbāo. Yīncǐ, tā yǒushí bèi chēng wèi gǔsuǐ shuāijié.

Lián zhuàng xìbāo xìng pínxiě shì yī zhǒng yíchuán xìng xiěyè bìng, qí tèzhēng shì quēfá jiànkāng de hóngxìbāo hé chēng wèi lián zhuàng xìbāo wēi xiàng de tòngkǔ fāzuò.

Zhè zhǒng jíbìng shì yóu gàosù shēntǐ chǎnshēng xiěhóngdànbái de jīyīn túbiàn yǐnqǐ de, xiěhóngdànbái shì yī zhǒng cúnzài yú hóngxìbāo zhōng de dànbáizhí, tā yǔ fèi bù de yǎngqì jiéhé bìng jiāng qí shūsòng dào quánshēn gè chǔ de zǔzhī.

Yóuyú túbiàn, shēntǐ huì chǎnshēng yī zhǒng chēng wèi xiěhóngdànbái S de yǒu quēxiàn xíngshì de xiěhóngdànbái, tā huì dǎozhì hóngxìbāo chéng lián zhuàng, huò xíngchéng xīn yuè xíng.

Lián zhuàng xìbāo yòu yìng yòu zhān, wǎngwǎng huì zǔsè sìzhī hé qìguān de xiěguǎn zhōng de xuè liú, yǐnqǐ téngtòng bìng zēngjiā gǎnrǎn de fēngxiǎn.

Lián zhuàng xìbāo de shòumìng yě bǐ zhèngcháng hóngxìbāo duǎn, dǎozhì hóngxìbāo zhěngtǐ duǎnquē, cóng’ér dǎozhì pínxiě.

Èxìng pínxiě shì zhǐ zìshēn kàngtǐ tōngguò bǎ xiàng nèi yīnzǐ (IF), wèibì xìbāo huò liǎng zhě gānrǎo wéishēngsù B12 xīshōu ér dǎozhì wéishēngsù B12 quēfá. Dāng nín de shēntǐ wúfǎ xīshōu wéishēngsù B12 shí, jiù huì fāshēng zhè zhǒng lèixíng de pínxiě zhèng, wéishēngsù B12 shì zhìzào jiànkāng hóngxìbāo hé bǎochí shénjīng xìtǒng zhèngcháng gōngzuò suǒ bìxū de.

Zhè zhǒng qíngkuàng kěyǐ zài jiātíng zhōng yùnxíng, bìngqiě shì yī zhǒng zìshēn miǎnyì xìng jíbìng. Dī shè rù liàng dǎozhì de B12 quēfá yě kěyǐ mónǐ èxìng pínxiě, yīnwèi tāmen dūhuì dǎozhì yòng yú hóngxìbāo shēngchéng de kěyòng B12 jiǎnshǎo ér dǎozhì pínxiě.

Mànxìngbìng xìng pínxiě yǒushí yě chēng wèi mànxìng yánzhèng xìng pínxiě huò yánzhèng xìng pínxiě.

Yánzhèng xìng hé mànxìngbìng xìng pínxiě bèi rènwéi shì jì quē tiě xìng pínxiě zhīhòu de dì èr zhǒng zuì chángjiàn de pínxiě xíngshì.

Dàn mànxìngbìng xìng pínxiě dí quèqiè fābìng lǜ shàng bù qīngchǔ, kěnéng shì yīnwèi tā bèi dīgūle bìngqiě jīngcháng wèi bèi shìbié.

Dāng chángqí de jiànkāng zhuàngkuàng yǐngxiǎng nín de shēntǐ chǎnshēng jiànkāng hóngxìbāo de nénglì shí, jiù huì fāshēng zhè zhǒng lèixíng de pínxiě zhèng. Qiánzài de jíbìng kěnéng huì yǒu suǒ bùtóng, kěnéng bāokuò mànxìng jíbìng, rú áizhèng, gǎnrǎn, shènzàng jíbìng yǐjí zìshēn miǎnyì xìng hé yánzhèng xìng jíbìng, rú lèi fēngshī xìng guānjié yán huò lángchuāng. Dà duōshù qíngkuàng xià, mànxìng jíbìng huì zǔzhǐ nín de shēntǐ yǒuxiào lìyòng tiě lái chǎnshēng xīn de hóngxìbāo, jíshǐ tǐnèi chúcún de tiě hánliàng zhèngcháng huò jiào gāo. Mǒu xiē jíbìng de zhìliáo yě huì yǐngxiǎng hóngxìbāo de chǎnshēng.

Hóngxìbāo zài pínxiě zhōng qǐzhe héxīn zuòyòng.

Báixìbāo duìkàng gǎnrǎn, xuèxiǎobǎn bāngzhù xiěyè níngjié, ér hóngxìbāo zé zài quánshēn xiédài yǎngqì.

Xiěhóngdànbái shì yī zhǒng fù hán tiě de dànbáizhí, cúnzài yú hóngxìbāo zhōng. Xiěhóngdànbái shǐ hóngxìbāo nénggòu cóng fèi bù xīshōu yǎngqì bìng jiāng qí yùnsòng dào quánshēn gè chù.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế Lộ trình luyện thi HSK 9 kèm bài tập ngữ pháp HSK cấp 9.

Theo Cleveland Clinic, nhiều chuyên gia cho rằng sốc phản vệ được chẩn đoán và báo cáo không đầy đủ, vì vậy rất khó để biết mức độ phổ biến của nó, theo Cleveland Clinic.

Người ta ước tính rằng từ 0,05% đến 2% số người sẽ bị sốc phản vệ vào một thời điểm nào đó trong suốt cuộc đời của họ.

Hiện nay, có khoảng 1.500 ca tử vong hàng năm do sốc phản vệ ở Hoa Kỳ.

Cả tỷ lệ sốc phản vệ và tỷ lệ dân số trải qua nó đều tăng trong vài thập kỷ qua. Sự gia tăng này ở trẻ em và thanh niên rõ ràng hơn so với các nhóm tuổi khác.

Có một số bằng chứng cho thấy trẻ em Da đen và gốc Tây Ban Nha có nguy cơ bị dị ứng thực phẩm cao hơn có thể dẫn đến sốc phản vệ so với trẻ em da trắng, cũng như chính phản vệ.

Trong một nghiên cứu về trẻ em từ 0 đến 17 tuổi, khi so sánh với trẻ em da trắng không phải gốc Tây Ban Nha, trẻ em người Mỹ gốc Phi có tỷ lệ dị ứng với lúa mì, đậu nành, ngô, cá và động vật có vỏ cao hơn đáng kể. Trẻ em gốc Tây Ban Nha cũng có tỷ lệ dị ứng với ngô, cá và động vật có vỏ cao hơn.

Thiếu máu là một tình trạng phát triển khi số lượng hồng cầu hoặc hemoglobin của bạn ít hơn bình thường.

Tình trạng này thường liên quan đến việc mệt mỏi và yếu ớt. Nguyên nhân là do thiếu máu xảy ra khi cơ thể bạn không có đủ các tế bào hồng cầu khỏe mạnh. Các tế bào hồng cầu mang oxy đến các mô của cơ thể.

Có nhiều loại thiếu máu khác nhau, bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

Thiếu máu do thiếu sắt, là loại thiếu máu phổ biến nhất và xảy ra khi máu của bạn không có đủ sắt để tạo ra các tế bào hồng cầu và hemoglobin khỏe mạnh.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố rằng loại thiếu máu này, là rối loạn dinh dưỡng phổ biến và phổ biến nhất trên thế giới, phần lớn góp phần vào thực tế là hơn 30 phần trăm dân số thế giới bị thiếu máu.

Các tế bào hồng cầu mang oxy đến các mô của cơ thể và loại bỏ carbon dioxide. Không có đủ tế bào hồng cầu hoạt động có thể dẫn đến mệt mỏi và khó thở.

Thiếu máu bất sản là một rối loạn về máu trong đó tủy xương của cơ thể – mô mềm ở trung tâm xương – không tạo đủ tế bào máu khỏe mạnh. Bởi vì điều này, đôi khi nó được gọi là suy tủy xương.

Thiếu máu hồng cầu hình liềm là một rối loạn máu di truyền, đặc trưng bởi sự thiếu hụt các tế bào hồng cầu khỏe mạnh và các đợt đau đớn được gọi là khủng hoảng hồng cầu hình liềm.

Rối loạn này là do một đột biến trong gen bảo cơ thể tạo ra hemoglobin, một loại protein được tìm thấy trong các tế bào hồng cầu, liên kết với oxy trong phổi và mang nó đến các mô khắp cơ thể.

Kết quả của đột biến, cơ thể tạo ra một dạng hemoglobin khiếm khuyết được gọi là hemoglobin S, khiến các tế bào hồng cầu có hình liềm hoặc phát triển thành hình lưỡi liềm.

Các tế bào hình liềm cứng và dính và có xu hướng ngăn chặn lưu lượng máu trong mạch của các chi và các cơ quan, gây đau và tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Tế bào hình liềm cũng có tuổi thọ ngắn hơn các tế bào hồng cầu bình thường, dẫn đến sự thiếu hụt tổng thể của các tế bào hồng cầu và hậu quả là thiếu máu.

Thiếu máu ác tính đề cập đến sự thiếu hụt vitamin B12 do tự kháng thể cản trở sự hấp thu vitamin B12 bằng cách nhắm mục tiêu vào yếu tố nội tại (IF), tế bào thành dạ dày hoặc cả hai. Loại thiếu máu này xảy ra khi cơ thể bạn không thể hấp thụ vitamin B12, cần thiết để tạo ra các tế bào hồng cầu khỏe mạnh và giữ cho hệ thống thần kinh hoạt động bình thường.

Tình trạng này có thể xảy ra trong gia đình và là một tình trạng tự miễn dịch. Thiếu B12 do ăn ít cũng có thể bắt chước thiếu máu ác tính vì cả hai đều dẫn đến thiếu máu do giảm lượng B12 sẵn có để tạo hồng cầu.

Thiếu máu của bệnh mãn tính đôi khi còn được gọi là thiếu máu của viêm mãn tính hoặc thiếu máu của viêm.

Thiếu máu do viêm và bệnh mãn tính được coi là dạng thiếu máu phổ biến thứ hai sau thiếu máu do thiếu sắt.

Nhưng tỷ lệ chính xác của bệnh thiếu máu mãn tính không được biết, có thể vì nó được báo cáo không đầy đủ và thường không được công nhận.

Loại thiếu máu này xảy ra khi một tình trạng bệnh lý kéo dài ảnh hưởng đến khả năng sản xuất các tế bào hồng cầu khỏe mạnh của cơ thể bạn. Các tình trạng cơ bản có thể khác nhau và có thể bao gồm các bệnh mãn tính như ung thư, nhiễm trùng, bệnh thận và các bệnh tự miễn dịch và viêm như viêm khớp dạng thấp hoặc lupus. Thông thường, căn bệnh mãn tính ngăn cản cơ thể bạn sử dụng hiệu quả sắt để tạo ra các tế bào hồng cầu mới, ngay cả khi lượng sắt dự trữ trong cơ thể ở mức bình thường hoặc cao. Điều trị một số bệnh cũng có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất hồng cầu.

Các tế bào hồng cầu đóng một vai trò trung tâm trong bệnh thiếu máu.

Trong khi các tế bào bạch cầu chống lại nhiễm trùng và tiểu cầu giúp máu đông, các tế bào hồng cầu mang oxy đi khắp cơ thể của bạn.

Hemoglobin là một loại protein giàu chất sắt được tìm thấy trong các tế bào hồng cầu. Hemoglobin là yếu tố giúp các tế bào hồng cầu có thể lấy oxy từ phổi của bạn và mang nó đến các nơi khắp cơ thể.

Trên đây là toàn bộ nội dung chi tiết của bài giảng ngày hôm nay Lộ trình luyện thi HSK 9 kèm bài tập ngữ pháp HSK cấp 9 ,cảm ơn các bạn đã luôn chú ý theo dõi,chúc các bạn học tập thật tốt nehs.

0 responses on "Lộ trình luyện thi HSK 9 kèm bài tập ngữ pháp HSK cấp 9"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top