Luyện tập từ vựng tiếng Trung HSK 1 đến HSK 9 cùng Thầy Vũ

Giáo trình ôn từ vựng tiếng Trung HSK 1 đến HSK 9 cùng Thầy Vũ

Luyện tập từ vựng tiếng Trung HSK 1 đến HSK 9 cùng Thầy Vũ là nội dung chi tiết bài giảng được Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ xây dựng trên cơ sở đã học xong toàn bộ kiến thức trong bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển. Tất cả các bài giảng thì đều được cập nhật mỗi ngày trên kênh Luyện thi HSK của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ quận Thanh Xuân  và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster quận 10 TP HCM.

Thầy Vũ thông báo hiện nay Trung tâm tiếng Trung ChineMaster đã có chi nhánh thứ 2 tại quận 10 tại TPHCM,các bạn ở phía Nam có nhu cầu học tiếng Trung thì hãy xem thông tin tại link sau nhé.

Khóa học tiếng Trung quận 10 Trung tâm ChineMaster

Chúng ta đang sử dụng Skype trên máy tính và điện thoại, các bạn hãy thông qua đó học tiếng Trung online mỗi ngày cùng Thầy Vũ nhé. Chi tiết ở link bên dưới chúng ta hãy ấn vào để biết rõ hơn nhé.

Học tiếng Trung giao tiếp online qua Skype

Hiện nay đã có rất nhiều người mở rộng hình thức kinh doanh mua bán hàng nội địa Trung Quốc, để đáp ứng nhu cầu này Thầy Vũ đã mở lớp dạy phương pháp oder hàng Taobao tận gốc. Các bạn hãy xem chi tiết ở link bên dưới nhé.

Khóa nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall 1688

Tếp theo các bạn không nên bỏ lỡ Giáo trình tiếng Trung ChineMaster ,đây là bộ sách giáo trình học tiếng Trung tốt nhất và cực kỳ chất lượng do Th.S Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và đăng tải

Giáo trình tiếng Trung 6 quyển Thầy Vũ ChineMaster

Nếu bạn nào đang có nhu cầu tìm kiến những kiến thức tiếng Trung về chuyên đề thương mại thì có thể tham khảo trực tiếp ở link bên dưới.

Khoá học tiếng Trung thương mại Thầy Vũ

Trước khi vào phần chính của bài học hôm nay, chúng ta cần phải luyện tập thành thạo kỹ năng gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính các bạn nhé. Chỉ có như vậy thì hiệu quả học tiếng Trung mới nâng cao và cải thiện rõ rệt được. Bạn nào chưa có phiên bản mới nhất bộ gõ tiếng Trung Quốc sogou pinyin thì tải xuống ở ngay link bên dưới nhé.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou

Luyện tập từ vựng tiếng Trung HSK 1 đến HSK 9 cùng Thầy Vũ mỗi ngày

Luyện tập từ vựng tiếng Trung HSK 1 đến HSK 9 cùng Thầy Vũ trên cơ sở đã học xong toàn bộ kiến thức trong bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

第一步:确保你有足够的空间——包括你周围地板上的任何东西——来锻炼。 Nirschl 骨科中心的整形外科医生和运动医学医生 Derek Ochiai 医学博士说,通过将双臂向上和向两侧伸出并进行 360 度旋转来检查您是否处于清晰状态。他还建议确保您检查地板上是否有儿童玩具、书籍、重物和其他任何可能妨碍您并导致您绊倒、跌倒或伤害自己的东西——这也适用于锻炼后。

纽约市的矫正运动专家兼教练塔蒂亚娜·兰帕 (Tatiana Lampa) 是纽约市的矫正运动专家和教练,她建议您在需要时移动家具,这样您就有空间跳来跳去,尤其是在您进行 HIIT 课程或任何增强式运动时,例如波比式或宽式跳跃。如果您正在举重,请将它们放在您的面前,以便您在进行其他运动时可以看到它们的位置。

虽然你可以赤脚锻炼,但两位专家都建议穿着运动鞋出汗——而不是你在外面穿的运动鞋。 “你要确保不会带入外部细菌,”兰帕说,尤其是在大流行期间。 (您可以随时使用这些 EPA 批准的产品擦拭它们。)

Ochiai 说,在运动鞋之后,你的下一个最安全的选择是赤脚,没有袜子。赤脚锻炼有很多好处——你脚上的所有神经都可以帮助你更好地了解脚下的地面,并且可以更好地进行深蹲和硬拉等动作。但是,当您的脚没有保护措施时,确保地板上没有可能会碰到的任何设备就显得尤为重要。如果你真的,真的更喜欢穿着袜子出汗,那就穿底部有抓地力的袜子,比如零滑移的袜子。

“有很多免费锻炼可供选择,这很好,但每个人都有不同的目标、优先事项和不同的健身水平,”兰帕说。 “如果你发现免费锻炼,但对你的身体感觉不好,那就是跳过它的迹象。”

此外,如果你刚开始锻炼,但想利用这段时间在家里开始有规律的锻炼,这是个好主意,但一定要慢慢来,Ochiai 说。 “如果你试图变得过于雄心勃勃并开始一项你认为会给你带来很大压力的锻炼计划,然后连续几天这样做,你可能会过度受伤,然后你可能会停下来并且不会做再来一次,”他补充道。取而代之的是,从你知道的东西或第一次适合计时器的锻炼开始,然后从那里开始。如果您想磨练自己的健身技能,Lampa 还建议与您欣赏的教练联系。他们中的许多人会为您制定个性化的计划——当然,费率会有所不同——这可以降低您受伤的风险。

还有一点要记住:知道你不能进行银行锻炼。这意味着,如果您在接下来的几周或几个月内努力工作,但随后完全停止,您将回到基线。 “你想通过锻炼来养成习惯,这样你就可以长期坚持锻炼。你不想在短期内受伤,”落合说。

每天锻炼很容易,尤其是现在每个人都被锁在里面,无法参加我们最喜欢的课程,这些课程可能比许多人在家中进行的自重训练更让我们兴奋。但如果你每天都想锻炼,尽量不要重复同样的动作,落合说。例如,避免一周中的每一天都做负重深蹲,而可以增加一些反向弓步或跳跃。对于有氧运动,尝试交替骑自行车、跑步和跳绳。

坦帕说,她通常建议每周锻炼 5 到 6 天,至少休息和恢复一两天。在那些恢复期,洗个澡,做一些泡沫轴滚动,或者只是享受那些 Netflix 狂欢。她补充说:“我认为确保您不会过度使用它的一个好方法是制定每周时间表 – 将其写下来并全部绘制出来。” “这将使您保持责任感,确保您不会过度训练,并使您的生活恢复正常。”我们现在可能比运动更渴望的东西。

您可以轻松地在沙发上工作,或者整天坐在办公桌上盯着电脑。但这正是为什么你想要做一些动作来扭转面向前的、通常会导致颈部、肩膀和中背部紧绷的驼背姿势,坦帕说。要做到这一点,请专注于后链练习,如硬拉、桥梁、俯身划船和拉绳。

坦帕甚至对那些目前 WFH 的人提出了挑战:每小时设置一个计时器,当计时器响起时,做 10 次深蹲、10 次臀桥和 10 次俯身划船。 Ochiai 还建议您尽可能站起来(或创建自己的站立式办公桌)并做一些额外的核心工作。尝试全天做 30 秒的平板支撑或像超人和鸟狗一样的动作。

Phiên âm tiếng Trung HSK cho giáo án Luyện tập từ vựng tiếng Trung HSK 1 đến HSK 9 cùng Thầy Vũ.

Dì yī bù: Quèbǎo nǐ yǒu zúgòu de kōngjiān——bāokuò nǐ zhōuwéi dìbǎn shàng de rènhé dōngxī——lái duànliàn. Nirschl gǔkē zhōngxīn de zhěngxíng wàikē yīshēng hé yùndòng yīxué yīshēng Derek Ochiai yīxué bóshì shuō, tōngguò jiāng shuāng bì xiàngshàng hé xiàng liǎng cè shēn chū bìng jìnxíng 360 dù xuán zhuàn lái jiǎnchá nín shìfǒu chǔyú qīngxī zhuàngtài. Tā hái jiànyì quèbǎo nín jiǎnchá dìbǎn shàng shìfǒu yǒu értóng wánjù, shūjí, zhòng wù hé qítā rènhé kěnéng fáng’ài nín bìng dǎozhì nín bàn dào, diédǎo huò shānghài zìjǐ de dōngxī——zhè yě shìyòng yú duànliàn hòu.

Niǔyuē shì de jiǎozhèng yùndòng zhuānjiā jiān jiàoliàn tǎ dì yà nà·lán pà (Tatiana Lampa) shì niǔyuē shì de jiǎozhèng yùndòng zhuānjiā hé jiàoliàn, tā jiànyì nín zài xūyào shí yídòng jiājù, zhèyàng nín jiù yǒu kòng jiān tiào lái tiào qù, yóuqí shì zài nín jìnxíng HIIT kèchéng huò rènhé zēngqiáng shì yùndòng shí, lìrú bō bǐ shì huò kuān shì tiàoyuè. Rúguǒ nín zhèngzài jǔzhòng, qǐng jiāng tāmen fàng zài nín de miànqián, yǐbiàn nín zài jìnxíng qítā yùndòng shí kěyǐ kàn dào tāmen de wèizhì.

Suīrán nǐ kěyǐ chìjiǎo duànliàn, dàn liǎng wèi zhuānjiā dōu jiànyì chuānzhuó yùndòng xié chū hàn——ér bùshì nǐ zài wàimiàn chuān de yùndòng xié. “Nǐ yào quèbǎo bu huì dài rù wàibù xìjùn,” lán pà shuō, yóuqí shì zài dà liúxíng qíjiān. (Nín kěyǐ suíshí shǐyòng zhèxiē EPA pīzhǔn dì chǎnpǐn cāshì tāmen.)

Ochiai shuō, zài yùndòng xié zhīhòu, nǐ de xià yīgè zuì ānquán de xuǎnzé shì chìjiǎo, méiyǒu wàzi. Chìjiǎo duànliàn yǒu hěnduō hǎochù——nǐ jiǎo shàng de suǒyǒu shénjīng dōu kěyǐ bāngzhù nǐ gèng hǎo de liǎojiě jiǎoxià dì dìmiàn, bìngqiě kěyǐ gèng hǎo de jìnxíng shēn dūn hé yìng lā děng dòngzuò. Dànshì, dāng nín de jiǎo méiyǒu bǎohù cuòshī shí, quèbǎo dìbǎn shàng méiyǒu kěnéng huì pèng dào de rènhé shèbèi jiù xiǎndé yóuwéi zhòngyào. Rúguǒ nǐ zhēn de, zhēn de gèng xǐhuān chuānzhuó wà zǐ chū hàn, nà jiù chuān dǐbù yǒu zhuā dìlì de wàzi, bǐrú líng huá yí de wàzi.

“Yǒu hěnduō miǎnfèi duànliàn kě gōng xuǎnzé, zhè hěn hǎo, dàn měi gèrén dōu yǒu bùtóng de mùbiāo, yōuxiān shìxiàng hé bùtóng de jiànshēn shuǐpíng,” lán pà shuō. “Rúguǒ nǐ fāxiàn miǎnfèi duànliàn, dàn duì nǐ de shēntǐ gǎnjué bù hǎo, nà jiùshì tiàoguò tā de jīxiàng.”

Cǐwài, rúguǒ nǐ gāng kāishǐ duànliàn, dàn xiǎng lìyòng zhè duàn shíjiān zài jiālǐ kāishǐ yǒu guīlǜ de duànliàn, zhè shìgè hǎo zhǔyì, dàn yīdìng yào màn man lái,Ochiai shuō. “Rúguǒ nǐ shìtú biàn dé guòyú xióngxīn bóbó bìng kāishǐ yī xiàng nǐ rènwéi huì gěi nǐ dài lái hěn dà yālì de duànliàn jìhuà, ránhòu liánxù jǐ tiān zhèyàng zuò, nǐ kěnéng huì guòdù shòushāng, ránhòu nǐ kěnéng huì tíng xiàlái bìngqiě bù huì zuò zàilái yīcì,” tā bǔchōng dào. Qǔ’érdàizhī dì shì, cóng nǐ zhīdào de dōngxī huò dì yī cì shìhé jìshí qì de duànliàn kāishǐ, ránhòu cóng nàlǐ kāishǐ. Rúguǒ nín xiǎng mó liàn zìjǐ de jiànshēn jìnéng,Lampa hái jiànyì yǔ nín xīnshǎng de jiàoliàn liánxì. Tāmen zhōng de xǔduō rén huì wèi nín zhìdìng gèxìng huà de jìhuà——dāngrán, fèi lǜ huì yǒu suǒ bùtóng——zhè kěyǐ jiàngdī nín shòushāng de fēngxiǎn.

Hái yǒu yīdiǎn yào jì zhù: Zhīdào nǐ bùnéng jìnxíng yínháng duànliàn. Zhè yìwèizhe, rúguǒ nín zài jiē xiàlái de jǐ zhōu huò jǐ gè yuè nèi nǔlì gōngzuò, dàn suíhòu wánquán tíngzhǐ, nín jiāng huí dào jīxiàn. “Nǐ xiǎng tōngguò duànliàn lái yǎng chéng xíguàn, zhèyàng nǐ jiù kěyǐ chángqí jiānchí duànliàn. Nǐ bùxiǎng zài duǎnqí nèi shòushāng,” luòhé shuō.

Měitiān duànliàn hěn róngyì, yóuqí shì xiànzài měi gèrén dōu bèi suǒ zài lǐmiàn, wúfǎ cānjiā wǒmen zuì xǐhuān de kèchéng, zhèxiē kèchéng kěnéng bǐ xǔduō rén zài jiāzhōng jìnxíng de zìzhòng xùnliàn gèng ràng wǒmen xīngfèn. Dàn rúguǒ nǐ měitiān dū xiǎng duànliàn, jǐnliàng bùyào chóngfù tóngyàng de dòngzuò, luòhé shuō. Lìrú, bìmiǎn yīzhōu zhōng de měi yītiān dū zuò fùzhòng shēn dūn, ér kěyǐ zēngjiā yīxiē fǎn xiàng gōng bù huò tiàoyuè. Duìyú yǒu yǎng yùndòng, chángshì jiāotì qí zìxíngchē, pǎobù hé tiàoshéng.

Tǎn pà shuō, tā tōngcháng jiànyì měi zhōu duànliàn 5 dào 6 tiān, zhìshǎo xiūxí hé huīfù yī liǎng tiān. Zài nàxiē huīfù qí, xǐ gè zǎo, zuò yīxiē pàomò zhóu gǔndòng, huòzhě zhǐshì xiǎngshòu nàxiē Netflix kuánghuān. Tā bǔchōng shuō:“Wǒ rènwéi quèbǎo nín bù huì guòdù shǐyòng tā de yīgè hǎo fāngfǎ shì zhìdìng měi zhōu shíjiān biǎo – jiāng qí xiě xiàlái bìng quánbù huìzhì chūlái.” “Zhè jiāng shǐ nín bǎochí zérèngǎn, quèbǎo nín bù huì guòdù xùnliàn, bìng shǐ nín de shēnghuó huīfù zhèngcháng.” Wǒmen xiànzài kěnéng bǐ yùndòng gèng kěwàng de dōngxī.

Nín kěyǐ qīngsōng de zài shāfā shàng gōngzuò, huòzhě zhěng tiān zuò zài bàngōng zhuō shàng dīngzhe diànnǎo. Dàn zhè zhèng shì wèishéme nǐ xiǎng yào zuò yīxiē dòngzuò lái niǔzhuǎn miànxiàng qián de, tōngcháng huì dǎozhì jǐng bù, jiānbǎng hé zhōng bèibù jǐn bēng de tuóbèi zīshì, tǎn pà shuō. Yào zuò dào zhè yīdiǎn, qǐng zhuānzhù yú hòu liàn liànxí, rú yìng lā, qiáoliáng, fǔ shēn huáchuán hé lā shéng.

Tǎn pà shènzhì duì nàxiē mùqián WFH de rén tíchūle tiǎozhàn: Měi xiǎoshí shèzhì yīgè jìshí qì, dāng jìshí qì xiǎngqǐ shí, zuò 10 cì shēn dūn,10 cì tún qiáo hé 10 cì fǔ shēn huáchuán. Ochiai hái jiànyì nín jǐn kěnéng zhàn qǐlái (huò chuàngjiàn zìjǐ de zhànlì shì bàngōng zhuō) bìng zuò yīxiē éwài de héxīn gōngzuò. Chángshì quán tiān zuò 30 miǎo de píngbǎn zhīchēng huò xiàng chāorén hé niǎo gǒu yīyàng de dòngzuò.

Phiên dịch tiếng Trung HSK cho bài tập Luyện tập từ vựng tiếng Trung HSK 1 đến HSK 9 cùng Thầy Vũ.

Bước một: đảm bảo bạn có phòng — không có gì trên sàn xung quanh — để tập thể dục. Derek Ochiai, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình và bác sĩ y học thể thao tại Trung tâm chỉnh hình Nirschl, cho biết bạn có đang ở trong sáng không bằng cách đưa cánh tay của bạn lên và ra sang hai bên và xoay người 360 độ. Anh ấy cũng gợi ý rằng bạn nên kiểm tra sàn nhà để tìm đồ chơi trẻ em, sách, trọng lượng và bất kỳ thứ gì khác có thể cản trở bạn và khiến bạn vấp ngã hoặc tự làm mình bị thương — và điều đó cũng sẽ xảy ra sau khi bạn tập luyện.

Tatiana Lampa, CPT, chuyên gia và huấn luyện viên thể dục điều chỉnh ở Thành phố New York, gợi ý nên di chuyển đồ đạc nếu bạn cần, để bạn có chỗ để nhảy xung quanh, đặc biệt nếu bạn đang tập một lớp HIIT hoặc bất kỳ động tác cân bằng nào, như động tác gập bụng hoặc động tác rộng các bước nhảy. Nếu bạn đang nâng tạ, chỉ cần giữ chúng ở phía trước của bạn để bạn có thể nhìn thấy chúng ở đâu trong khi bạn thực hiện các động tác khác.

Mặc dù bạn có thể tập luyện bằng chân trần, nhưng cả hai chuyên gia đều khuyên bạn nên đổ mồ hôi khi đi giày thể thao — chứ không phải giày bạn mang bên ngoài. “Bạn muốn đảm bảo rằng bạn không mang vi trùng từ bên ngoài vào”, Lampa nói, đặc biệt là vào thời điểm đại dịch. (Bạn luôn có thể xóa sạch chúng bằng các sản phẩm được EPA phê duyệt này.)

Ochiai cho biết cách đặt cược an toàn nhất tiếp theo của bạn sau khi đi giày thể thao là đi chân trần, không đi tất. Có những lợi ích khi tập luyện bằng chân trần — tất cả các dây thần kinh ở bàn chân giúp bạn cảm nhận rõ hơn về mặt đất bên dưới và bạn có thể thực hiện các động tác như squat và deadlifts tốt hơn. Nhưng khi bạn không có thiết bị bảo vệ ở chân, điều quan trọng hơn là phải đảm bảo rằng bạn không có bất kỳ thiết bị nào trên sàn mà bạn có thể gặp phải. Và nếu bạn thực sự, thực sự thích đổ mồ hôi trong những đôi tất, hãy mang những đôi tất có tay cầm ở phía dưới, như những đôi tất không có độ trơn trượt.

Lampa nói: “Có rất nhiều bài tập miễn phí có sẵn, điều này thật tuyệt vời, nhưng mỗi cá nhân có những mục tiêu, mức độ ưu tiên khác nhau và mức độ thể chất khác nhau. “Nếu bạn tìm thấy một buổi tập luyện miễn phí và cảm thấy không tốt trên cơ thể của bạn, thì đó là dấu hiệu để bỏ qua nó.”

Ngoài ra, nếu bạn mới tập thể dục nhưng muốn sử dụng thời gian này ở nhà để bắt đầu một thói quen thường xuyên, đó là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng hãy đảm bảo thực hiện chậm rãi, Ochiai nói. “Nếu bạn cố gắng trở nên quá tham vọng và bắt đầu một thói quen tập luyện mà bạn nghĩ rằng sẽ thúc đẩy bạn rất nhiều và sau đó thực hiện điều đó trong vài ngày liên tiếp, bạn có thể bị chấn thương do sử dụng quá mức, sau đó bạn có thể sẽ dừng lại và sẽ không làm. nó một lần nữa, ”ông nói thêm. Thay vào đó, hãy bắt đầu với điều gì đó bạn biết hoặc bài tập thân thiện với bộ đếm thời gian đầu tiên và sau đó bắt đầu từ đó. Lampa cũng khuyên bạn nên liên hệ với những huấn luyện viên mà bạn ngưỡng mộ nếu bạn đang muốn trau dồi kỹ năng thể dục của mình. Nhiều người trong số họ sẽ tạo ra một chương trình dành riêng cho từng cá nhân — tất nhiên với các mức phí khác nhau — cho bạn, điều này có thể làm giảm nguy cơ thương tích của bạn.

Một điều khác cần lưu ý: biết rằng bạn không thể tập thể dục ngân hàng. Điều đó có nghĩa là, nếu bạn gặp khó khăn trong vài tuần hoặc vài tháng tới, nhưng sau đó dừng lại hoàn toàn, bạn sẽ quay trở lại mức cơ bản. “Bạn muốn tập thể dục để xây dựng thói quen để có thể tiếp tục tập thể dục về lâu dài. Bạn không muốn bị thương trong thời gian ngắn, ”Ochiai nói.

Thật dễ dàng để rèn luyện sức khỏe hàng ngày, đặc biệt là hiện nay mọi người đều bị nhốt trong nhà và không thể đến các lớp học yêu thích của chúng ta, điều này có thể khiến chúng ta thất vọng hơn so với thói quen thể hình mà nhiều người đang làm ở nhà. Nhưng nếu bạn đang cố gắng tập thể dục mỗi ngày, hãy cố gắng không lặp lại các động tác giống nhau, Ochiai nói. Ví dụ, tránh thực hiện các động tác squat với trọng lượng mỗi ngày trong tuần và thay vào đó có thể thêm vào một số động tác lộn ngược hoặc bật nhảy. Đối với tim mạch, hãy thử đạp xe, chạy và nhảy dây xen kẽ.

Tampa nói rằng cô ấy thường khuyên bạn nên tập thể dục 5 đến 6 ngày một tuần và ít nhất một hoặc hai ngày để nghỉ ngơi và phục hồi. Vào những ngày hồi phục đó, hãy đi tắm, lăn một ít bọt hoặc chỉ tận hưởng những cuộc vui trên Netflix. “Tôi nghĩ rằng một cách tuyệt vời để đảm bảo rằng bạn không lạm dụng nó là tạo ra một lịch trình hàng tuần — viết nó ra và vạch ra tất cả,” cô nói thêm. “Điều này sẽ giúp bạn có trách nhiệm, đảm bảo rằng bạn không tập luyện quá sức và mang lại sự bình thường trong cuộc sống của bạn.” Một thứ mà có lẽ tất cả chúng ta đang khao khát ngay bây giờ thậm chí còn hơn cả vận động.

Thật dễ dàng để làm việc thoải mái trên ghế dài hoặc ngồi và nhìn chằm chằm vào máy tính trên bàn làm việc cả ngày. Nhưng đó chính xác là lý do tại sao bạn muốn thực hiện một số động tác đảo ngược tư thế quay mặt về phía trước, thường là tư thế khom lưng gây căng ở cổ, vai và lưng giữa của bạn, Tampa nói. Để làm được điều này, hãy tập trung vào các bài tập chuỗi sau như nâng tạ, đánh cầu, cúi gập người và kéo dây.

Tampa thậm chí còn có một thử thách đối với những người hiện đang WFH: Đặt đồng hồ tính giờ mỗi giờ và khi nó tắt, hãy thực hiện 10 lần squat, 10 lần cầu cơ và 10 lần cúi xuống hàng. Ochiai cũng khuyên bạn nên đứng lên bất cứ khi nào bạn có thể (hoặc tự tạo bàn đứng cho riêng mình) và làm thêm một số công việc cốt lõi. Hãy thử thực hiện động tác plank 30 giây trong suốt cả ngày hoặc di chuyển như siêu nhân và chó chim.

Trên đây là toàn bộ nội dung chi tiết của bài giảng ngày hôm nay Luyện tập từ vựng tiếng Trung HSK 1 đến HSK 9 cùng Thầy Vũ ,các bạn hãy nhớ lưu về máy tính để học bài và làm bài đầy đủ nhé.

0 responses on "Luyện tập từ vựng tiếng Trung HSK 1 đến HSK 9 cùng Thầy Vũ"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top