Luyện nghe tiếng Trung HSK 6 online luyện nghe hiểu HSK 6

Luyện nghe tiếng Trung HSK 6 online luyện nghe hiểu HSK 6 Thầy Vũ

Luyện nghe tiếng Trung HSK 6 online luyện nghe hiểu HSK 6 theo hệ thống bài giảng Thầy Vũ chuyên thiết kế giáo án và bài tập cho học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn để luyện thi HSK 9 cấp và luyện thi HSKK theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển. Tất cả các bài giảng đều được cập nhật mỗi ngày trên các kênh học tiếng Trung online của Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân ChineMaster Cơ sở 1 tại Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp theo Thầy Vũ hướng dẫn các bạn cách gõ tiếng Trung online trên máy tính bằng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin phiên bản mới nhất. Chúng ta cần luyện tập gõ tiếng Trung Quốc mỗi ngày qua phần mềm gõ tiếng Trung sogou pinyin để tăng cường khả năng học từ vựng tiếng Trung hơn nhé.

Bài hướng dẫn download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Tiếp theo là khóa nhập hàng Trung Quốc tận gốc Taobao Tmall  do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ đăng tải cho các bạn muốn buôn bán hàng nội địa Trung Quốc về tham khảo.

Nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall 1688

Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster là địa chỉ học tiếng Trung uy tín tại Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) chuyên đào tạo các khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản đến nâng cao chất lượng theo hệ thống bài giảng của Th.S Nguyễn Minh Vũ.

Đăng ký lớp học tiếng Trung quận 10 tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster

Bạn nào không có điều kiện hoặc quá bận thì có thể tham khảo khóa học tiếng Trung qua Skype của Thầy Vũ,thông tin chi tiết các bạn xem dưới link sau nha.

Học tiếng Trung giao tiếp online qua Skype

Tiếp theo là một bộ giáo trình rất mới và hay của Thầy Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và cho ra mắt nhằm có thêm nguồn tài liệu mới mẻ và chất lượng co các bạn học viên

Bộ giáo trình tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster

Toàn bộ nội dung bài giảng về chuyên đề thương mại được Thầy Vũ chia sẻ cho các bạn ở link bên dưới, chúng ta hãy chú ý theo dõi nhé.

Tham khảo khoá học tiếng Trung thương mại

Tài liệu Luyện nghe tiếng Trung HSK 6 online luyện nghe hiểu HSK 6

Luyện nghe tiếng Trung HSK 6 online luyện nghe hiểu HSK 6 theo hệ thống bài giảng Thầy Vũ chuyên thiết kế giáo án và bài tập cho học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn để luyện thi HSK 9 cấp và luyện thi HSKK theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

尽管近一个月前死于 COVID-19,但北达科他州立法机构的共和党候选人赢得了选举。

由于 COVID-19 的并发症,大卫·安达尔于 10 月 5 日去世,享年 55 岁。他的母亲帕特·安达尔告诉《俾斯麦论坛报》,她的儿子因感染病毒住院,并在生病后仅四天就去世了。她告诉媒体,她“不知道”他是如何感染 COVID-19 的,并说他“非常小心”。

Andahl 与 Dave Nehring 一起赢得了北达科他州第八区的两个席位之一。他们已经在 6 月份赢得了一场竞争激烈的初选,击败了北达科他州众议院长期共和党成员、众议院拨款委员会主席杰夫·德尔泽 (Jeff Delzer)。

在经历了数月的不确定性之后,疾病控制与预防中心 (CDC) 已批准游轮在美国启航——但可能还需要几个月的时间才能允许乘客上船。

周五,卫生组织发布了一项更新的有条件航行令,解除了禁航禁令,取而代之的是一份新的健康协议清单和一个“可操作项目框架”,以便从 11 月 1 日开始进行航行。

该命令适用于可搭载至少 250 名乘客并在美国水域航行的船舶,详细说明了邮轮公司应如何“分阶段安全、负责任地恢复客运航线”,并明确表示没有乘客会被允许在这个时候航行。

“该框架为恢复安全和负责任的航行提供了途径。它将降低船上 COVID-19 爆发的风险,并防止乘客和船员在港口和他们居住的社区传播爆发,”疾病预防控制中心主任罗伯特·R·雷德菲尔德(Robert R. Redfield) , MD 在新闻稿中说。 “CDC 和邮轮业有一个共同的目标,即保护船员、乘客和社区,并将继续共同努力,以确保在游轮开始载客航行之前,所有必要的公共卫生程序都已到位。”

在初始阶段,CDC 要求所有邮轮公司在前进并进行模拟航行之前,都必须有额外的测试和社交距离要求。

该新闻稿称,然后船只将与志愿者假装成乘客一起进行模拟航行,以“测试游轮运营商降低 COVID-19 风险的能力”。

能够满足这些要求并获得适当认证的邮轮公司将有望“以减轻乘客、船员和社区之间 COVID-19 风险的方式重返乘客航行”。

CDC 于 3 月 14 日首次发布了禁航令,并打算在原地停留 30 天。当时,世界各地的几艘游轮已成为主要冠状病毒爆发的源头。

三月份,一艘名为至尊公主号的船在船上 21 人的病毒检测呈阳性后被隔离在旧金山附近。那艘船最终停靠在奥克兰港,船上的人在陆地上被隔离。

另一艘游轮荷美号 (Holland America) 报告说,其前往 Ft. 的两艘游轮上有 4 人死亡和 233 人生病。劳德代尔在 3 月份被南美港口拒之门外。

“游轮是孵化器,”传染病专家威廉哈塞尔廷博士此前告诉人们。 “每个人都靠得很近,一直挤在一起。一个人生病,很多人生病。这是一个非常不利于疾病传播的环境。”

三月份,虽然我患有类似感冒的症状和发烧,但我可能需要进行 Covid-19 检测——但由于我没有去过中国,我被告知无法检测。八个月后,似乎我认识的每个人都在与家人见面之前接受 Covid-19 测试(无论他们是否有症状),以证明旅行的合理性,或者只是为了了解他们的状态。

这很容易理解。人们感到害怕:48% 的美国人表示他们对感染冠状病毒、Covid-19 的可能性感到焦虑,甚至更多 (62%) 表示他们对家人和亲人感染冠状病毒的可能性感到焦虑。美国精神病学协会进行的一项民意调查。常规筛查似乎是让自己(和其他人)确信自己遵守规则的一种方式,在某些情况下,即使违反规则也没关系。

但美国目前正处于第三波大流行之中;该国在 10 月 29 日创造了新的单日记录,新增病例为 83,757 例。考虑到春季检测用品普遍短缺的事实,常规检测是否会使医疗系统负担过重?

芝加哥魏斯纪念医院 COVID-19 响应小组的医学主任苏珊娜·范 (Suzanne Pham) 医学博士说:“检测的可用性似乎确实有所改善。” “供应是否会持续到他们需要的时间,我确实对此感到担忧。”

Phiên âm tiếng Trung HSK cho giáo án bài giảng bài tập Luyện nghe tiếng Trung HSK 6 online luyện nghe hiểu HSK 6.

Jǐnguǎn jìn yīgè yuè qián sǐ yú COVID-19, dàn běi dákētā zhōu lìfǎ jīgòu de gònghédǎng hòuxuǎn rén yíngdéle xuǎnjǔ.

Yóuyú COVID-19 de bìngfā zhèng, dà wèi·ān dá’ěr yú 10 yuè 5 rì qùshì, xiǎngnián 55 suì. Tā de mǔqīn pà tè·ān dá’ěr gàosù “bǐsīmài lùntán bào”, tā de érzi yīn gǎnrǎn bìngdú zhùyuàn, bìng zài shēngbìng hòu jǐn sì tiān jiù qùshìle. Tā gàosù méitǐ, tā “bù zhīdào” tā shì rúhé gǎnrǎn COVID-19 de, bìng shuō tā “fēicháng xiǎoxīn”.

Andahl yǔ Dave Nehring yīqǐ yíngdéle běi dákētā zhōu dì bā qū de liǎng gè xíwèi zhī yī. Tāmen yǐjīng zài 6 yuèfèn yíngdéle yī chǎng jìngzhēng jīliè de chū xuǎn, jíbàile běi dákētā zhōu zhòngyìyuàn chángqí gònghédǎng chéngyuán, zhòngyìyuàn bōkuǎn wěiyuánhuì zhǔxí jié fū·dé’ěr zé (Jeff Delzer).

Zài jīnglìle shù yuè de bù quèdìng xìng zhīhòu, jíbìng kòngzhì yǔ yùfáng zhōngxīn (CDC) yǐ pīzhǔn yóulún zài měiguó qǐ háng——dàn kěnéng hái xūyào jǐ gè yuè de shíjiān cáinéng yǔnxǔ chéngkè shàng chuán.

Zhōu wǔ, wèishēng zǔzhī fǎ bù le yī xiàng gēngxīn de yǒu tiáojiàn hángxíng lìng, jiěchúle jìn háng jìnlìng, qǔ’érdàizhī dì shì yī fèn xīn de jiànkāng xiéyì qīngdān hé yīgè “kě cāozuò xiàngmù kuàngjià”, yǐbiàn cóng 11 yuè 1 rì kāishǐ jìnxíng hángxíng.

Gāi mìnglìng shìyòng yú kě dāzài zhìshǎo 250 míng chéngkè bìng zài měiguó shuǐyù hángxíng de chuánbó, xiángxì shuōmíngliǎo yóulún gōngsī yīng rúhé “fēn jiēduàn ānquán, fù zérèn de huīfù kèyùn hángxiàn”, bìng míngquè biǎoshì méiyǒu chéngkè huì bèi yǔnxǔ zài zhège shíhòu hángxíng.

“Gāi kuàngjià wèi huīfù ānquán hé fù zérèn de hángxíng tígōngle tújìng. Tā jiāng jiàngdī chuánshàng COVID-19 bàofā de fēngxiǎn, bìng fángzhǐ chéngkè hé chuányuán zài gǎngkǒu hé tāmen jūzhù de shèqū chuánbò bàofā,” jíbìng yùfáng kòngzhì zhōngxīn zhǔrèn luōbótè·R·léi dé fēi’ěrdé (Robert R. Redfield), MD zài xīnwén gǎo zhōng shuō. “CDC hé yóulún yè yǒu yīgè gòngtóng de mùbiāo, jí bǎohù chuányuán, chéngkè hé shèqū, bìng jiāng jìxù gòngtóng nǔlì, yǐ quèbǎo zài yóulún kāishǐ zài kè hángxíng zhīqián, suǒyǒu bìyào de gōnggòng wèishēng chéngxù dōu yǐ dàowèi.”

Zài chūshǐ jiēduàn,CDC yāoqiú suǒyǒu yóulún gōngsī zài qiánjìn bìng jìnxíng mónǐ hángxíng zhīqián, dōu bìxū yǒu éwài de cèshì hé shèjiāo jùlí yāoqiú.

Gāi xīnwén gǎo chēng, ránhòu chuánzhī jiāng yǔ zhìyuàn zhě jiǎzhuāng chéng chéngkè yīqǐ jìnxíng mónǐ hángxíng, yǐ “cèshì yóulún yùnyíng shāng jiàngdī COVID-19 fēngxiǎn de nénglì”.

Nénggòu mǎnzú zhèxiē yāoqiú bìng huòdé shìdàng rènzhèng de yóulún gōngsī jiāng yǒuwàng “yǐ jiǎnqīng chéngkè, chuányuán hé shèqū zhī jiān COVID-19 fēngxiǎn de fāngshì chóng fǎn chéngkè hángxíng”.

CDC yú 3 yuè 14 rì shǒucì fābùle jìn háng lìng, bìng dǎsuàn zàiyuán dì tíngliú 30 tiān. Dāngshí, shìjiè gèdì de jǐ sōu yóulún yǐ chéngwéi zhǔyào guānzhuàng bìngdú bàofā de yuántóu.

Sān yuèfèn, yī sōu míng wéi zhìzūn gōngzhǔ hào de chuán zài chuánshàng 21 rén de bìngdú jiǎncè chéng yángxìng hòu bèi gélí zài jiùjīnshān fùjìn. Nà sōu chuán zuìzhōng tíngkào zài àokèlán gǎng, chuánshàng de rén zài lùdì shàng bèi gélí.

Lìng yī sōu yóulún hé měi hào (Holland America) bàogào shuō, qí qiánwǎng Ft. De liǎng sōu yóulún shàng yǒu 4 rén sǐwáng hé 233 rénshēng bìng. Láo dé dài ěr zài 3 yuèfèn bèi nánměi gǎngkǒu jù zhī mén wài.

“Yóulún shì fūhuàqì,” chuánrǎn bìng zhuānjiā wēilián hā sài ěr tíng bóshì cǐqián gàosù rénmen. “Měi gèrén dōu kào dé hěn jìn, yīzhí jǐ zài yīqǐ. Yīgèrénshēng bìng, hěnduō rén shēng bìng. Zhè shì yīgè fēicháng bù lìyú jíbìng chuánbò de huánjìng.”

Sān yuèfèn, suīrán wǒ huàn yǒu lèisì gǎnmào de zhèngzhuàng hé fāshāo, dàn wǒ kěnéng xūyào jìnxíng Covid-19 jiǎncè——dàn yóuyú wǒ méiyǒu qùguò zhōngguó, wǒ bèi gàozhī wúfǎ jiǎncè. Bā gè yuè hòu, sìhū wǒ rènshí de měi gè rén dōu zài yǔ jiārén jiànmiàn zhīqián jiēshòu Covid-19 cèshì (wúlùn tāmen shìfǒu yǒu zhèngzhuàng), yǐ zhèngmíng lǚxíng de hélǐ xìng, huòzhě zhǐshì wèi liǎo liǎojiě tāmen de zhuàngtài.

Zhè hěn róngyì lǐjiě. Rénmen gǎndào hàipà:48% Dì měiguó rén biǎoshì tāmen duì gǎnrǎn guānzhuàng bìngdú,Covid-19 de kěnéng xìnggǎndào jiāolǜ, shènzhì gèng duō (62%) biǎoshì tāmen duì jiārén hé qīnrén gǎnrǎn guānzhuàng bìngdú dí kěnéng xìnggǎn dào jiāolǜ. Měiguó jīngshénbìng xué xiéhuì jìnxíng de yī xiàng mínyì diàochá. Chángguī shāi chá sìhū shì ràng zìjǐ (hé qítā rén) quèxìn zìjǐ zūnshǒu guīzé de yī zhǒng fāngshì, zài mǒu xiē qíngkuàng xià, jíshǐ wéifǎn guīzé yě méiguānxì.

Dàn měiguó mùqián zhèng chǔyú dì sān bō dà liúxíng zhī zhōng; gāi guó zài 10 yuè 29 rì chuàngzàole xīn de dān rì jìlù, xīn zēng bìnglì wèi 83,757 lì. Kǎolǜ dào chūnjì jiǎncè yòngpǐn pǔbiàn duǎnquē de shìshí, chángguī jiǎncè shìfǒu huì shǐ yīliáo xìtǒng fùdānguò zhòng?

Zhījiāgē wèi sī jìniàn yīyuàn COVID-19 xiǎngyìng xiǎozǔ de yīxué zhǔrèn sūshānnà·fàn (Suzanne Pham) yīxué bóshì shuō:“Jiǎncè de kěyòngxìng sìhū quèshí yǒu suǒ gǎishàn.” “Gōngyìng shìfǒu huì chíxù dào tāmen xūyào de shíjiān, wǒ quèshí duì cǐ gǎn dào dānyōu.”

Phiên dịch tiếng Trung sang tiếng Việt bài giảng Luyện nghe tiếng Trung HSK 6 online luyện nghe hiểu HSK 6.

Một ứng cử viên Đảng Cộng hòa cho cơ quan lập pháp bang North Dakota đã thắng cuộc bầu cử của mình, mặc dù đã chết vì COVID-19 gần một tháng trước đó.

David Andahl qua đời vào ngày 5 tháng 10 ở tuổi 55 do biến chứng của COVID-19. Mẹ của anh, Pat Andahl, đã nói với tờ Bismarck Tribune rằng con trai bà đã phải nhập viện vì virus và qua đời chỉ 4 ngày sau khi phát bệnh. Cô ấy nói với cửa hàng rằng cô ấy “không biết” làm thế nào anh ta ký hợp đồng với COVID-19, nói rằng anh ta “rất cẩn thận.”

Andahl đã giành được một trong hai ghế có sẵn ở quận thứ tám của Bắc Dakota, cùng với Dave Nehring. Họ đã giành chiến thắng trong một cuộc đua sơ bộ đầy tính cạnh tranh vào tháng 6, vượt qua Hạ nghị sĩ Jeff Delzer, một thành viên đảng Cộng hòa lâu năm của Hạ viện Bắc Dakota, người là chủ tịch của Ủy ban Chiếm đoạt Hạ viện.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đã chuẩn bị cho các chuyến du lịch khởi hành đến Hoa Kỳ sau nhiều tháng không chắc chắn – nhưng vẫn có thể mất vài tháng trước khi hành khách được phép lên máy bay.

Vào thứ Sáu, tổ chức y tế đã ban hành lệnh đi thuyền có điều kiện cập nhật dỡ bỏ lệnh cấm không có buồm của họ và thay thế nó bằng một danh sách các giao thức sức khỏe mới và “khuôn khổ các hạng mục có thể hành động” cho các chuyến du lịch bắt đầu từ ngày 1 tháng 11.

Lệnh – áp dụng cho các tàu có khả năng chở ít nhất 250 hành khách và di chuyển trong vùng biển Hoa Kỳ – nêu chi tiết cách các tuyến du lịch nên thực hiện “phương pháp tiếp cận theo từng giai đoạn để nối lại hành trình của hành khách một cách an toàn và có trách nhiệm”, làm rõ rằng không có hành khách nào được phép đi thuyền vào thời điểm này.

“Khuôn khổ này cung cấp một lộ trình để tiếp tục ra khơi an toàn và có trách nhiệm. Nó sẽ giảm thiểu nguy cơ bùng phát COVID-19 trên tàu và ngăn chặn hành khách và thủy thủ đoàn gieo mầm bệnh bùng phát tại các cảng và trong cộng đồng nơi họ sinh sống”, Giám đốc CDC Robert R. Redfield , MD cho biết trong một thông cáo báo chí. “CDC và ngành du lịch có mục tiêu chung là bảo vệ thủy thủ đoàn, hành khách và cộng đồng và sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau để đảm bảo rằng tất cả các thủ tục y tế công cộng cần thiết được áp dụng trước khi tàu du lịch bắt đầu hành trình chở khách.”

Trong giai đoạn đầu, CDC yêu cầu tất cả các công ty du lịch phải có thêm các yêu cầu về thử nghiệm và cách xa xã hội trước khi họ có thể tiến lên và vận hành các chuyến đi thử nghiệm.

Các tàu sau đó sẽ thực hiện các chuyến đi mô phỏng với các tình nguyện viên đóng giả là hành khách để “kiểm tra khả năng giảm thiểu rủi ro COVID-19 của các nhà điều hành tàu du lịch”, theo thông cáo.

Các công ty du lịch có thể đáp ứng các yêu cầu này và có được chứng nhận phù hợp sẽ được thực hiện để “quay trở lại các chuyến hành trình của hành khách theo cách giảm thiểu rủi ro COVID-19 cho hành khách, thành viên phi hành đoàn và cộng đồng.”

CDC lần đầu tiên ban hành lệnh cấm ra khơi vào ngày 14 tháng 3 và dự định giữ nguyên trong 30 ngày. Vào thời điểm đó, một số tàu du lịch trên khắp thế giới đã trở thành nguồn bùng phát virus coronavirus lớn.

Một con tàu, Grand Princess, đã bị cách ly ngoài khơi San Francisco sau khi 21 người trên tàu có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút vào tháng Ba. Con tàu đó cuối cùng đã cập cảng Oakland và những người trên tàu được kiểm dịch trên đất liền.

Một tàu du lịch khác, Holland America, báo cáo có 4 người chết và 233 người ốm trên hai con tàu của nó đang hướng đến Ft. Lauderdale vào tháng 3 sau khi bị các cảng ở Nam Mỹ quay lưng.

Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, Tiến sĩ William Haseltine trước đây đã nói với NGƯỜI DÂN. “Mọi người ở gần nhau, luôn ở gần nhau. Một người bị bệnh, rất nhiều người trong số họ bị bệnh. Đó là một môi trường rất bất lợi cho việc truyền bệnh. ”

Vào tháng 3, trong khi bị các triệu chứng giống như cảm lạnh và sốt, tôi có thể cần xét nghiệm Covid-19 — nhưng vì tôi chưa đến Trung Quốc nên tôi được thông báo rằng tôi không thể làm xét nghiệm này. Tám tháng sau, có vẻ như tất cả mọi người tôi biết đều nhận xét nghiệm Covid-19 (cho dù họ có triệu chứng hay không) trước khi gặp gia đình, để biện minh cho việc đi du lịch hoặc chỉ để biết tình trạng của họ.

Nó dễ hiểu. Mọi người sợ hãi: 48% người Mỹ cho biết họ lo lắng về khả năng nhiễm coronavirus, Covid-19, và thậm chí nhiều hơn (62%) cho biết họ lo lắng về khả năng gia đình và những người thân yêu bị nhiễm coronavirus, theo đến một cuộc thăm dò do Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ thực hiện. Kiểm tra định kỳ dường như là một cách để trấn an bản thân (và những người khác) rằng bạn đang tuân thủ các quy tắc và trong một số trường hợp, nếu bạn vi phạm các quy tắc đó thì cũng không sao.

Nhưng Hoa Kỳ hiện đang ở giữa làn sóng thứ ba của đại dịch; cả nước đã lập kỷ lục mới trong một ngày vào ngày 29 tháng 10 với 83.757 trường hợp mắc mới. Xét đến thực tế là mùa xuân đã chứng kiến tình trạng thiếu hụt nguồn cung cấp xét nghiệm trên diện rộng, liệu xét nghiệm định kỳ có thể đánh bại hệ thống y tế?

Suzanne Pham, MD, giám đốc y tế của nhóm ứng phó COVID-19 tại Bệnh viện Weiss Memorial ở Chicago cho biết: “Tính khả dụng của xét nghiệm dường như đã được cải thiện. “Liệu nguồn cung cấp có tồn tại được bao lâu khi họ cần, tôi thực sự lo lắng về điều đó.”

Bài giảng Luyện nghe tiếng Trung HSK 6 online luyện nghe hiểu HSK 6 Thầy Vũ hôm nay đến đây là hết rồi,cảm ơn các bạn đã luôn chú ý theo dõi,chúc các bạn có một buổi học online vui vẻ nhé.

0 responses on "Luyện nghe tiếng Trung HSK 6 online luyện nghe hiểu HSK 6"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top