Giáo trình tiếng Trung thương mại cơ bản bài 5

Chuyên mục ôn tập tiếng Trung thương mại cơ bản cùng Thầy Vũ bài 5

Giáo trình tiếng Trung thương mại cơ bản bài 5 là bài học chi tiết ngày hôm nay đội ngũ chúng tôi sẽ gửi đến cho toàn bộ các bạn,bài học này đã tiếp tục giáo án giảng dạy lớp học tiếng Trung thương mại online cơ bản của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ . Chương trình đào tạo kiến thức tiếng Trung thương mại của Thầy Nguyễn Minh vũ giảng dạy theo bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 8 tập. Bộ sách này chỉ có bán duy nhất tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội  và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM. Mỗi ngày chúng tôi sẽ đăng tải thật nhiều bài giảng thật bổ ích trên kênh Luyện thi HSK,các bạn học viên đừng quên ấn nút link page chính của Trung tâm để không bỏ lỡ bất kì một bài học nào nhé các bạn.

Chắc hẳn các bạn học viên của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster đã không còn xa lạ với Bộ Giáo trình Tiếng Trung ChineMaster nữa rồi,bộ sách được Thầy Vũ thiết kế dành cho những bạn vừa bắt đầu học tiếng Trung trên khắp cả nước nữa,nên các bạn hãy giới thiệu cho nhiều bạn có nhu cầu học tiếng Trung để cho các bạn biết và không bỏ lỡ cuốn sách hay này nhé.

Giáo trình tiếng Trung 9 quyển ChineMaster

Theo thông tin chúng tôi vừa mới cập nhật thì các bạn học viên nào đã có kiến thức tiếng Trung ổn mà muốn học thêm kiến thức tiếng Trung trong lĩnh vực thương mại thì Thầy Vũ đã dành riêng cho các bạn chuyên đề giảng dạy tiếng Trung thương mại cực kì hay và bổ ích,các bạn muốn học hãy nhanh tay đăng ký học theo địa chỉ ở link bên dưới nhé.

Nhanh tay đăng ký khoá học tiếng Trung thương mại

Bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin phiên bản mới nhất vừa được cập nhập xong và đang là một bộ gõ tiếng Trung được ưa chuộng nhất đối với người dân Trung Quốc nói riêng và toàn bộ những người học tiếng Trung trên toàn thế giới nói chung,bạn nào còn chưa cài đặt bộ gõ này thì hãy tải ngay theo hướng dẫn của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ tại link bên dưới nhé

Tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Trung tâm Tiếng Trung quận 10 tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ cũng là chủ của Trung tâm luôn cố gắng trau dồi thêm kiến thức để mở ra nhiều ứng dụng và khóa học tốt để có thể phục vụ cho việc học của tất cả mọi người. Và luôn luôn ưu tiên đưa chất lượng dạy và học của học viên lên hàng đầu để không ngừng cố gắng bồi đắp và cải thiện hệ thống dạy học của chúng tôi đạt đến mức tốt nhất và ưu việt nhất.

Trung tâm tiếng Trung quận 10 tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster

Tiếp theo các bạn học viên sẽ được tham khảo Khóa nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall 1688 nằm trong hệ thống các khóa học đông học viên học nhất và được yêu thích cũng như đánh giá cao nhất,lớp học này được Thầy Vũ mở ra chính là để dành cho những học viên có nhu cầu sử dụng hay buôn bán hàn Trung Quốc nội địa giá rẻ mà vẫn chất lượng.

Khóa nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall 1688

Còn bạn học viên nào có khoảng cách xa các cơ sở của trung tâm ChineMaster hay có việc bận không thể thu xếp đến Trung tâm học được thì các bạn cũng hãy yên tâm nhé vì các bạn có thể đĐăng ký lớp học tiếng Trung online qua Skype Thầy Vũ nhé,thông tin chi tiết các bạn hãy tham khảo ở link sau đây nha.

Đăng ký lớp học tiếng Trung online qua Skype Thầy Vũ

Giáo trình tiếng Trung thương mại cơ bản bài 5 Thầy Vũ

Giáo trình tiếng Trung thương mại cơ bản bài 5 là bài giảng của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ theo bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 8 tập. Lộ trình đào tạo kiến thức tiếng Trung thương mại của Thầy Vũ được rất nhiều học viên ủng hộ.

这种双向关系也适用于减肥。根据睡眠基金会的说法,减肥可以通过减少导致睡眠呼吸暂停的颈部脂肪沉积来改善睡眠呼吸暂停,并且还被证明可以改善心血管健康、白天嗜睡、高血压、胰岛素抵抗、2 型糖尿病、和生活质量。仅减轻 10% 到 15% 的体重就可以将中度肥胖患者的阻塞性睡眠呼吸暂停的严重程度降低 50%。

显而易见的是,对睡眠呼吸暂停症进行有效治疗可以比睡眠改善得多——它可以通过多种方式影响您的健康。对 2017 年 3 月发表在《睡眠与呼吸》杂志上的涉及超过 300 万参与者的 27 项研究的回顾发现,睡眠呼吸暂停患者在接受 CPAP 治疗后,因心血管疾病而死亡的风险降低至正常水平。

AAA 通过宣传和教育来提高人们对睡眠呼吸暂停的认识。了解如何参与他们的网站。 AAA 在全国范围内为睡眠呼吸暂停患者设立了 Alert, Well, and Keeping Energetic (A.W.A.K.E.) 支持小组。该组织有一个 CPAP 援助计划,可帮助向无法负担的患者提供 CPAP 设备。

FMCSA 是美国的联邦政府机构,负责对商用机动车辆进行安全监督。该机构赞助了记录商用卡车司机睡眠呼吸暂停发病率的研究,并领导努力增加对他们的睡眠呼吸暂停筛查和教育。

NHLBI 是组成美国卫生与公共服务部国立卫生研究院的机构之一。查看 NHLBI 的睡眠呼吸暂停页面,了解有关这种情况以及如何管理它的信息。您还将找到有关新的和正在进行的研究以及如何参与临床试验的信息。

AASM 将自己定义为“唯一专门致力于睡眠医学医学子专业的专业协会”,由致力于推进睡眠医学和促进睡眠健康以改善人们生活的医生、科学家和其他医疗保健专业人员组成。

该播客的剧集涵盖的主题包括为什么睡眠呼吸暂停治疗对某些人不起作用、睡眠呼吸暂停的神话,以及我们的饮食如何影响睡眠障碍。该播客的制作人和创作者是纽约布朗克斯阿尔伯特爱因斯坦医学院耳鼻喉科和头颈外科助理教授 Steven Y. Park 医学博士。 Park 博士撰写了关于睡眠和睡眠障碍的书籍,他的播客和工作重点是帮助人们睡得更好并解决潜在的睡眠障碍。

这个在线论坛是睡眠呼吸暂停患者和治疗他们的医疗服务提供者提问和获得答案的地方。该论坛包括一个专门讨论用户生成的产品评论的部分。还有一个提供者、睡眠实验室、产品提供者和支持团体的目录,您可以按地理区域进行搜索。

西奈山指出,链球菌性咽喉炎(链球菌性咽炎)由被称为化脓性链球菌(A 组链球菌)的细菌引起,通过感染者呼吸道的分泌物传播——通常在该人咳嗽或打喷嚏时通过飞沫传播。

当您发现皮肤上有肿块时,很容易惊慌。您可能想知道这是黑色素瘤还是其他类型的皮肤癌。

但是皮脂腺囊肿——皮下生长缓慢的肿块,可能出现在耳朵、头皮、面部、躯干、背部或腹股沟区域——通常是无害的。虽然它们可能会刺激(或难看),但它们不会致癌。如果您患有皮脂腺囊肿,以下是您需要知道和做的事情。

首先要知道的是,术语“皮脂腺囊肿”通常用于描述什么是表皮样囊肿。克利夫兰诊所指出,这些术语可以互换使用,但有所不同。

这些圆顶状囊肿可以是豌豆大小,也可以长到几英寸或更大。它们长得很慢,而且不痛。如果您触摸它们,您应该能够移动它们。他们通常有一个中央小黑点或泪点,皮脂通过它积聚。

然而,有时它们会发炎、感染或突然破裂,这会增加感染的风险(稍后会详细介绍)。偶尔,它们发生在经常受到刺激的部位,例如颈部摩擦衣领的囊肿,或胸罩带下的背部囊肿。

无论是什么原因,如果您注意到发红、触痛或发热,这可能表明囊肿已被感染。您可能还会注意到,囊肿会分泌一种类似奶酪的液体,具有难闻的气味。

称为表皮的皮肤表面由不断脱落的薄层细胞组成。但有时,当细胞深入皮肤时,而不是脱落。

至于可以从囊肿中流出的分泌物?它来自形成囊肿壁的细胞。这些细胞分泌一种称为角蛋白的蛋白质。根据美国家庭医生的说法,这些囊肿也是由脂肪制成的,通常是这种物质或感染产生气味。

通常,您的医生可以通过检查您的皮肤来诊断皮脂腺囊肿,但有时他或她可能会进行活检以确保它不是其他疾病的症状。在检查之前,最好记录一下最近的任何皮肤损伤、第一次注意到囊肿的时间、是否有任何其他囊肿以及是否有囊肿家族史。您的全科医生通常会为您进行检查,然后您可能会被转介给皮肤科医生。

大多数皮脂腺囊肿可以忽略不计,因为它们并不危险。有些会自行离开;其他人成长缓慢,但除非他们打扰您或被感染,否则您无需对他们做任何事情。

为了排除癌症,您的医生可能会将囊肿标本送去显微镜下检查。 StatPearls 指出,这些将被证明是基底细胞癌——最常见的皮肤癌形式——或不到 1% 的鳞状细胞癌。

如果囊肿发炎,医生可以给它注射类固醇以减轻肿胀。另一方面,被感染的囊肿可能需要通过手术切除。皮肤科医生和整形外科医生可以执行此程序。为此,您的医生会做一个小孔并取出内容物。但囊肿在切除后经常复发,最终需要再次手术切除。如果囊肿肿胀或感染,手术前可能需要使用抗生素。如果较大的囊肿会导致头皮脱发、干扰衣服(例如,如果一件衣服经常摩擦囊肿,引起刺激),或者囊肿位于明显的地方,例如脸。

在某些情况下,您的医生可能会使用激光去除囊肿。 2019 年 4 月发表在《颅面外科档案》上的一项研究发现,这种方法适用于较小的囊肿,留下较小的疤痕,并且可能是美容领域(例如面部)手术的合适替代品。

如果皮脂腺囊肿肿胀或变软,家庭治疗也可能有所帮助。一个简单的尝试:使用温暖的湿敷,这可以帮助囊肿排出。不该做什么:抵制像疙瘩一样弹出或挤压囊肿的冲动。结局不会很好。

如前所述,表皮样囊肿可能会被感染。感染的明显迹象是发红、发炎和皮肤摸起来温暖。

如果囊肿破裂,也可能导致感染,因此立即接受治疗很重要。

然而,在大多数情况下,囊肿不会引起问题,治疗或手术后很少出现并发症或副作用。

根据发表在《皮肤病学药物杂志》上的 16 年患者就诊美国医生的数据的评论,皮脂腺囊肿是白人、黑人和西班牙裔人群中最常见的皮肤病诊断之一。

如上所述,这些囊肿很少是癌症的征兆。研究还表明,它们可能是由人乳头瘤病毒 (HPV) 引起的。根据 2017 年 10 月发表在《皮肤病学杂志》上的研究,这些囊肿可以出现在身体的任何部位,但它们往往会出现在手掌和脚上。

虽然这些囊肿不是皮肤癌,但如果您想更多地了解什么是皮肤癌,什么不是皮肤癌,国家癌症研究所拥有丰富的信息,包括可以帮助您识别症状的工具。但请记住:医生是唯一可以肯定地告诉您的人。

我们每晚都这样做,在我们的一生中,我们将花费大约三分之一的时间来做这件事:睡觉。但它是什么?医生和科学家们才真正开始了解睡眠影响我们健康和幸福的所有重要方式——以及我们这样做的所有原因。

根据加利福尼亚州雷德伍德市斯坦福睡眠医学中心精神病学和行为科学临床教授兼睡眠专家 Rafael Pelayo 医学博士的说法,“睡眠是一种自然的、恢复性的生理过程,其特征是感知脱离从你周围发生的任何事情],并且必须迅速逆转。”

“整个身体都在利用睡眠,”佩拉约解释道。例如,肾脏会减慢尿液的产生和肠道的消化速度。 “但睡眠确实是大脑在第二天重置的方式。睡眠使大脑恢复活力。”

这意味着睡眠不足或睡眠质量不佳会损害身体的许多系统,随着时间的推移,可能会增加患慢性疾病和健康问题的风险,但您会注意到的不睡觉的最直接后果是影响您的思想的后果.

Bài giảng Thầy Vũ hướng dẫn học viên làm bài tập chú thích phiên âm tiếng Trung ứng dụng thực tế để nâng cao hiệu quả học từ vựng tiếng Trung thương mại sau khi học xong Giáo trình tiếng Trung thương mại cơ bản bài 5.

Zhè zhǒng shuāngxiàng guānxì yě shìyòng yú jiǎnféi. Gēnjù shuìmián jījīn huì de shuōfǎ, jiǎnféi kěyǐ tōngguò jiǎnshǎo dǎozhì shuìmián hūxī zhàn tíng de jǐng bù zhīfáng chénjī lái gǎishàn shuìmián hūxī zhàn tíng, bìngqiě hái bèi zhèngmíng kěyǐ gǎishàn xīn xiěguǎn jiànkāng, báitiān shìshuì, gāo xiěyā, yídǎosù dǐkàng,2 xíng tángniàobìng, hé shēnghuó zhìliàng. Jǐn jiǎnqīng 10% dào 15% de tǐzhòng jiù kěyǐ jiàng zhōng dù féipàng huànzhě de zǔsè xìng shuìmián hūxī zhàn tíng de yánzhòng chéngdù jiàngdī 50%.

Xiǎn’éryìjiàn de shì, duì shuìmián hūxī zhàn tíng zhèng jìnxíng yǒuxiào zhìliáo kěyǐ bǐ shuìmián gǎishàn dé duō——tā kěyǐ tōngguò duō zhǒng fāngshì yǐngxiǎng nín de jiànkāng. Duì 2017 nián 3 yuè fābiǎo zài “shuìmián yǔ hūxī” zázhì shàng de shèjí chāoguò 300 wàn cānyù zhě de 27 xiàng yánjiū de huígù fāxiàn, shuìmián hūxī zhàn tíng huànzhě zài jiēshòu CPAP zhìliáo hòu, yīn xīn xiěguǎn jíbìng ér sǐwáng de fēngxiǎn jiàngdī zhì zhèngcháng shuǐpíng.

AAA tōngguò xuānchuán hé jiàoyù lái tígāo rénmen duì shuìmián hūxī zhàn tíng de rènshí. Liǎojiě rúhé cānyù tāmen de wǎngzhàn. AAA zài quánguó fànwéi nèi wèi shuìmián hūxī zhàn tíng huànzhě shèlìle Alert, Well, and Keeping Energetic (A.W.A.K.E.) Zhīchí xiǎozǔ. Gāi zǔzhī yǒu yīgè CPAP yuánzhù jìhuà, kě bāngzhù xiàng wúfǎ fùdān de huànzhě tígōng CPAP shèbèi.

FMCSA shì měiguó de liánbāng zhèngfǔ jīgòu, fùzé duì shāngyòng jīdòng chēliàng jìnxíng ānquán jiāndū. Gāi jīgòu zànzhùle jìlù shāngyòng kǎchē sījī shuìmián hūxī zhàn tíng fābìng lǜ de yánjiū, bìng lǐngdǎo nǔlì zēngjiā duì tāmen de shuìmián hūxī zhàn tíng shāi chá hé jiàoyù.

NHLBI shì zǔchéng měiguó wèishēng yǔ gōnggòng fúwù bù guólì wèishēng yán jiù yuàn de jīgòu zhī yī. Chákàn NHLBI de shuìmián hūxī zhàn tíng yèmiàn, liǎojiě yǒuguān zhè zhǒng qíngkuàng yǐjí rúhé guǎnlǐ tā de xìnxī. Nín hái jiāng zhǎodào yǒuguān xīn de hé zhèngzài jìnxíng de yánjiū yǐjí rúhé cānyù línchuáng shìyàn de xìnxī.

AASM jiāng zìjǐ dìngyì wèi “wéiyī zhuānmén zhìlì yú shuìmián yīxué yīxué zǐ zhuānyè de zhuānyè xiéhuì”, yóu zhìlì yú tuījìn shuìmián yīxué hé cùjìn shuìmián jiànkāng yǐ gǎishàn rénmen shēnghuó de yīshēng, kēxuéjiā hé qítā yīliáo bǎojiàn zhuānyè rényuán zǔchéng.

Gāi bòkè de jù jí hángài de zhǔtí bāokuò wèishéme shuìmián hūxī zhàn tíng zhìliáo duì mǒu xiē rén bù qǐ zuòyòng, shuìmián hūxī zhàn tíng de shénhuà, yǐjí wǒmen de yǐnshí rúhé yǐngxiǎng shuìmián zhàng’ài. Gāi bòkè de zhìzuò rén hé chuàngzuò zhě shì niǔyuē bùlǎng kè sī ā’ěr bó tè ài yīn sītǎn yīxué yuàn ěrbí hóu kē hé tóujǐng wàikē zhùlǐ jiàoshòu Steven Y. Park yīxué bóshì. Park bóshì zhuànxiěle guānyú shuìmián hé shuìmián zhàng’ài de shūjí, tā de bòkè hé gōngzuò zhòngdiǎn shì bāngzhù rénmen shuì dé gèng hǎo bìng jiějué qiánzài de shuìmián zhàng’ài.

Zhège zàixiàn lùntán shì shuìmián hūxī zhàn tíng huànzhě hé zhìliáo tāmen de yīliáo fúwù tígōng zhě tíwèn hé huòdé dá’àn dì dìfāng. Gāi lùntán bāokuò yīgè zhuānmén tǎolùn yònghù shēngchéng de chǎnpǐn pínglùn de bùfèn. Hái yǒu yīgè tígōng zhě, shuìmián shíyàn shì, chǎnpǐn tígōng zhě hé zhīchí tuántǐ de mùlù, nín kěyǐ àn dìlǐ qūyù jìnxíng sōusuǒ.

Xīnài shān zhǐchū, liàn qiújùn xìng yānhóu yán (liàn qiújùn xìng yānyán) yóu bèi chēng wèi huànóng xìng liàn qiújùn (A zǔ liàn qiújùn) de xìjùn yǐnqǐ, tōngguò gǎnrǎn zhě hūxīdào de fēnmì wù chuánbò——tōngcháng zài gāi rén késòu huò dǎ pēntì shí tōngguò fēi mò chuánbò.

Dāng nín fāxiàn pífū shàng yǒu zhǒngkuài shí, hěn róngyì jīnghuāng. Nín kěnéng xiǎng zhīdào zhè shì hēisèsù liú háishì qítā lèixíng de pífū ái.

Dànshì pízhīxiàn nángzhǒng——píxià shēngzhǎng huǎnmàn de zhǒngkuài, kěnéng chūxiàn zài ěrduǒ, tóupí, miànbù, qūgàn, bèibù huò fùgǔgōu qūyù——tōngcháng shì wú hài de. Suīrán tāmen kěnéng huì cìjī (huò nánkàn), dàn tāmen bù huì zhì’ái. Rúguǒ nín huàn yǒu pízhīxiàn nángzhǒng, yǐxià shì nín xūyào zhīdào hé zuò de shìqíng.

Shǒuxiān yào zhīdào de shì, shùyǔ “pízhīxiàn nángzhǒng” tōngcháng yòng yú miáoshù shénme shì biǎopí yàng nángzhǒng. Kèlìfūlán zhěnsuǒ zhǐchū, zhèxiē shùyǔ kěyǐ hù huàn shǐyòng, dàn yǒu suǒ bùtóng.

Zhèxiē yuán dǐng zhuàng nángzhǒng kěyǐ shì wāndòu dàxiǎo, yě kěyǐ zhǎng dào jǐ yīngcùn huò gèng dà. Tāmen zhǎng dé hěn màn, érqiě bù tòng. Rúguǒ nín chùmō tāmen, nín yīnggāi nénggòu yídòng tāmen. Tāmen tōngcháng yǒu yīgè zhōngyāng xiǎo hēi diǎn huò lèi diǎn, pízhī tōngguò tā jījù.

Rán’ér, yǒushí tāmen huì fāyán, gǎnrǎn huò túrán pòliè, zhè huì zēngjiā gǎnrǎn de fēngxiǎn (shāo hòu huì xiángxì jièshào). Ǒu’ěr, tāmen fāshēng zài jīngcháng shòudào cìjī de bùwèi, lìrú jǐng bù mócā yī lǐng de nángzhǒng, huò xiōngzhào dài xià de bèibù nángzhǒng.

Wúlùn shì shénme yuányīn, rúguǒ nín zhùyì dào fà hóng, chù tòng huò fārè, zhè kěnéng biǎomíng nángzhǒng yǐ bèi gǎnrǎn. Nín kěnéng hái huì zhùyì dào, nángzhǒng huì fēnmì yī zhǒng lèisì nǎilào de yètǐ, jùyǒu nán wén de qìwèi.

Chēng wèi biǎopí de pífū biǎomiàn yóu bu duàn tuōluò de báo céng xìbāo zǔchéng. Dàn yǒushí, dāng xìbāo shēnrù pífū shí, ér bùshì tuōluò.

Zhìyú kěyǐ cóng nángzhǒng zhōng liúchū de fēnmì wù? Tā láizìxíngchéng nángzhǒng bì de xìbāo. Zhèxiē xìbāo fēnmì yī zhǒng chēng wèi jiǎo dànbái de dànbáizhí. Gēnjù měiguójiātíng yīshēng de shuōfǎ, zhèxiē nángzhǒng yěshì yóu zhīfáng zhì chéng de, tōngchángshì zhè zhǒng wùzhí huò gǎnrǎn chǎnshēng qìwèi.

Tōngcháng, nín de yīshēng kěyǐ tōngguò jiǎnchá nín de pífū lái zhěnduàn pízhīxiàn nángzhǒng, dàn yǒushí tā huò tā kěnéng huì jìnxíng huójiǎn yǐ quèbǎo tā bùshì qítā jíbìng de zhèngzhuàng. Zài jiǎnchá zhīqián, zuì hǎo jìlù yīxià zuìjìn de rènhé pífū sǔnshāng, dì yī cì zhùyì dào nángzhǒng de shíjiān, shìfǒu yǒu rènhé qítā nángzhǒng yǐjí shìfǒu yǒu nángzhǒng jiāzú shǐ. Nín de quán kē yīshēng tōngcháng huì wèi nín jìnxíng jiǎnchá, ránhòu nín kěnéng huì bèi zhuǎn jiè gěi pífū kē yīshēng.

Dà duōshù pízhīxiàn nángzhǒng kěyǐ hūlüè bùjì, yīnwèi tāmen bìng bù wéixiǎn. Yǒuxiē huì zì xíng líkāi; qítā rén chéngzhǎng huǎnmàn, dàn chúfēi tāmen dǎrǎo nín huò bèi gǎnrǎn, fǒuzé nín wúxū duì tāmen zuò rènhéshìqíng.

Wèile páichú áizhèng, nín de yīshēng kěnéng huì jiāng nángzhǒng biāoběn sòng qù xiǎnwéijìng xià jiǎnchá. StatPearls zhǐchū, zhèxiē jiāng bèi zhèngmíng shì jīdǐ xìbāo ái——zuì chángjiàn de pífū yáng xíngshì——huò bù dào 1% de lín zhuàng xìbāo ái.

Rúguǒ nángzhǒng fāyán, yīshēng kěyǐ gěi tā zhùshè lèigùchún yǐ jiǎnqīng zhǒngzhàng. Lìng yī fāngmiàn, bèi gǎnrǎn de nángzhǒng kěnéng xūyào tōngguò shǒushù qiēchú. Pífū kē yīshēng hé zhěngxíng wàikē yīshēng kěyǐ zhíxíng cǐ chéngxù. Wèi cǐ, nín de yīshēng huì zuò yīgè xiǎo kǒng bìng qǔchū nèiróng wù. Dàn nángzhǒng zài qiēchú hòu jīngcháng fùfā, zuìzhōng xūyào zàicì shǒushù qiēchú. Rúguǒ nángzhǒng zhǒngzhàng huò gǎnrǎn, shǒushù qián kěnéng xūyào shǐyòng kàngshēngsù. Rúguǒ jiào dà de nángzhǒng huì dǎozhì tóupí tuōfà, gānrǎo yīfú (lìrú, rúguǒ yī jiàn yīfú jīngcháng mócā nángzhǒng, yǐnqǐ cìjī), huòzhě nángzhǒng wèiyú míngxiǎn dì dìfāng, lìrú liǎn.

Zài mǒu xiē qíngkuàng xià, nín de yīshēng kěnéng huì shǐyòng jīguāng qùchú nángzhǒng. 2019 Nián 4 yuè fābiǎo zài “lú miàn wàikē dǎng’àn” shàng de yī xiàng yánjiū fāxiàn, zhè zhǒng fāngfǎ shìyòng yú jiào xiǎo de nángzhǒng, liú xià jiào xiǎo de bāhén, bìngqiě kěnéng shì měiróng lǐngyù (lìrú miànbù) shǒushù de hé shì tìdài pǐn.

Rúguǒ pízhīxiàn nángzhǒng zhǒngzhàng huò biàn ruǎn, jiātíng zhìliáo yě kěnéng yǒu suǒ bāngzhù. Yīgè jiǎndān de cháng shì: Shǐyòng wēnnuǎn de shī fū, zhè kěyǐ bāngzhù nángzhǒng páichū. Bù gāi zuò shénme: Dǐzhì xiàng gēda yīyàng dànchū huò jǐ yā nángzhǒng de chōngdòng. Jiéjú bù huì hěn hǎo.

Rú qián suǒ shù, biǎopí yàng nángzhǒng kěnéng huì bèi gǎnrǎn. Gǎnrǎn de míngxiǎn jīxiàng shì fà hóng, fāyán hé pífū mō qǐlái wēnnuǎn.

Rúguǒ nángzhǒng pòliè, yě kěnéng dǎozhì gǎnrǎn, yīncǐ lìjí jiēshòu zhìliáo hěn zhòngyào.

Rán’ér, zài dà duōshù qíngkuàng xià, nángzhǒng bù huì yǐnqǐ wèntí, zhìliáo huò shǒushù hòu hěn shǎo chūxiàn bìngfā zhèng huò fùzuòyòng.

Gēnjù fābiǎo zài “pífū bìng xué yàowù zázhì” shàng de 16 nián huànzhě jiùzhěn měiguó yīshēng de shùjù de pínglùn, pízhīxiàn nángzhǒng shì báirén, hēirén hé xībānyá yì rénqún zhōng zuì chángjiàn de pífū bìng zhěnduàn zhī yī.

Rúshàng suǒ shù, zhèxiē nángzhǒng hěn shǎo shì áizhèng de zhēngzhào. Yánjiū hái biǎomíng, tāmen kěnéng shì yóu rén rǔtóu liú bìngdú (HPV) yǐnqǐ de. Gēnjù 2017 nián 10 yuè fābiǎo zài “pífū bìng xué zázhì” shàng de yánjiū, zhèxiē nángzhǒng kěyǐ chūxiàn zài shēntǐ de rènhé bùwèi, dàn tāmen wǎngwǎng huì chūxiàn zài shǒuzhǎng hé jiǎo shàng.

Suīrán zhèxiē nángzhǒng bùshì pífū ái, dàn rúguǒ nín xiǎng gèng duō de liǎojiě shénme shì pífū ái, shénme bùshì pífū ái, guó jiā áizhèng yánjiū suǒ yǒngyǒu fēngfù de xìnxī, bāokuò kěyǐ bāngzhù nín shìbié zhèngzhuàng de gōngjù. Dàn qǐng jì zhù: Yīshēng shì wéiyī kěyǐ kěndìng dì gàosù nín de rén.

Wǒmen měi wǎn dōu zhèyàng zuò, zài wǒmen de yīshēng zhōng, wǒmen jiāng huāfèi dàyuē sān fēn zhī yī de shíjiān lái zuò zhè jiàn shì: Shuìjiào. Dàn tā shì shénme? Yīshēng hé kēxuéjiāmen cái zhēnzhèng kāishǐ liǎojiě shuìmián yǐngxiǎng wǒmen jiànkāng hé xìngfú de suǒyǒu zhòngyào fāngshì——yǐjí wǒmen zhèyàng zuò de suǒyǒu yuányīn.

Gēnjù jiālìfúníyǎ zhōu léi dé wǔdé shì sītǎnfú shuìmián yīxué zhōngxīn jīngshénbìng xué hé xíngwéi kēxué línchuáng jiàoshòu jiān shuìmián zhuānjiā Rafael Pelayo yīxué bóshì dì shuōfǎ,“shuìmián shì yī zhǒng zìrán de, huīfù xìng de shēnglǐ guòchéng, qí tèzhēng shì gǎnzhī tuōlí cóng nǐ zhōuwéi fāshēng de rènhé shìqíng], bìngqiě bìxū xùnsù nìzhuǎn.”

“Zhěnggè shēntǐ dōu zài lìyòng shuìmián,” pèi lā yuē jiěshì dào. Lìrú, shènzàng huì jiǎn màn niào yè de chǎnshēng hé cháng dào de xiāohuà sùdù. (2) “Dàn shuìmián quèshí shì dànǎo zài dì èr tiān chóng zhì de fāngshì. Shuìmián shǐ dànǎo huīfù huólì.”

Zhè yìwèizhe shuìmián bùzú huò shuìmián zhìliàng bù jiā huì sǔnhài shēntǐ de xǔduō xìtǒng, suízhe shíjiān de tuīyí, kěnéng huì zēngjiā huàn mànxìng jíbìng hé jiànkāng wèntí de fēngxiǎn, dàn nín huì zhùyì dào de bù shuìjiào de zuì zhíjiē hòuguǒ shì yǐngxiǎng nín de sīxiǎng de hòuguǒ.

Đáp án bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại online cơ bản sau khi học viên đã học xong Giáo trình tiếng Trung thương mại cơ bản bài 5.

Mối quan hệ hai chiều đó cũng có thể áp dụng cho việc giảm cân. Theo Sleep Foundation, giảm cân có thể cải thiện chứng ngưng thở khi ngủ bằng cách giảm các chất béo tích tụ ở cổ có thể góp phần gây ra chứng ngưng thở khi ngủ và cũng đã được chứng minh là cải thiện sức khỏe tim mạch, buồn ngủ ban ngày, huyết áp cao, kháng insulin, tiểu đường loại 2, và chất lượng cuộc sống. Và chỉ cần giảm 10 đến 15 phần trăm trọng lượng của bạn có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng của chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn tới 50 phần trăm ở những bệnh nhân béo phì vừa phải.

Điều rõ ràng là việc điều trị hiệu quả chứng ngưng thở khi ngủ có thể cải thiện nhiều hơn giấc ngủ của bạn – nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn theo nhiều cách. Một đánh giá về 27 nghiên cứu liên quan đến hơn ba triệu người tham gia được công bố vào tháng 3 năm 2017 trên Tạp chí Sleep and Breathing cho thấy nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch đã giảm xuống mức bình thường ở những người bị ngưng thở khi ngủ khi họ được điều trị bằng liệu pháp CPAP.

ASAA thúc đẩy nhận thức về chứng ngưng thở khi ngủ thông qua vận động và giáo dục. Tìm hiểu cách tham gia vào trang web của họ. ASAA điều hành các nhóm hỗ trợ Alert, Well, và Keep Ener tràn đầy năng lượng (A.W.A.K.E.) dành cho những người bị chứng ngưng thở khi ngủ trên khắp đất nước. Và tổ chức có một chương trình hỗ trợ CPAP giúp cung cấp thiết bị CPAP cho những bệnh nhân không có khả năng chi trả.

FMCSA là cơ quan chính phủ liên bang tại Hoa Kỳ chịu trách nhiệm giám sát an toàn các phương tiện cơ giới thương mại. Cơ quan này đã tài trợ cho nghiên cứu ghi lại tỷ lệ ngưng thở khi ngủ ở các tài xế xe tải thương mại, và đã dẫn đầu các nỗ lực nhằm tăng cường kiểm tra và giáo dục chứng ngưng thở khi ngủ cho họ.

NHLBI là một trong những viện tạo nên Viện Y tế Quốc gia của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ. Kiểm tra trang ngưng thở khi ngủ của NHLBI để biết thông tin về tình trạng bệnh và cách quản lý nó. Bạn cũng sẽ tìm thấy thông tin về nghiên cứu mới và đang diễn ra, cũng như cách tham gia vào các thử nghiệm lâm sàng.

AASM tự định nghĩa mình là “tổ chức chuyên nghiệp duy nhất dành riêng cho chuyên ngành y tế về thuốc ngủ” và bao gồm các bác sĩ, nhà khoa học và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác, những người làm việc để phát triển thuốc ngủ và thúc đẩy sức khỏe giấc ngủ để cải thiện cuộc sống của con người.

Các tập của podcast này bao gồm các chủ đề khác nhau, từ lý do tại sao các phương pháp điều trị ngưng thở khi ngủ không hiệu quả đối với một số người, những lầm tưởng về chứng ngưng thở khi ngủ, đến cách chế độ ăn của chúng ta ảnh hưởng đến chứng rối loạn giấc ngủ. Nhà sản xuất và tạo ra podcast là Steven Y. Park, MD, một trợ lý giáo sư tại khoa tai mũi họng và phẫu thuật đầu và cổ tại Đại học Y khoa Albert Einstein ở Bronx, New York. Tiến sĩ Park đã viết sách về giấc ngủ và rối loạn giấc ngủ, podcast và công việc của ông tập trung vào việc giúp mọi người ngủ ngon hơn và giải quyết các chứng rối loạn giấc ngủ tiềm ẩn.

Diễn đàn trực tuyến này là nơi để những người mắc chứng ngưng thở khi ngủ và các nhà cung cấp dịch vụ y tế điều trị cho họ đặt câu hỏi và nhận câu trả lời. Diễn đàn bao gồm một phần dành cho các bài đánh giá sản phẩm do người dùng tạo. Ngoài ra còn có một danh sách các nhà cung cấp, phòng thí nghiệm giấc ngủ, nhà cung cấp sản phẩm và các nhóm hỗ trợ mà bạn có thể tìm kiếm theo khu vực địa lý.

Do vi khuẩn có tên là Streptococcus pyogenes (liên cầu nhóm A) gây ra, viêm họng do liên cầu (viêm họng do liên cầu) lây lan qua chất tiết từ đường hô hấp của người bị bệnh – thường lây truyền dưới dạng giọt khi người đó ho hoặc hắt hơi, Mount Sinai lưu ý.

Bạn rất dễ hoảng sợ khi nhận thấy có cục u trên da. Bạn có thể tự hỏi liệu đó có phải là khối u ác tính hay một loại ung thư da khác.

Nhưng u nang bã nhờn – những u nhú phát triển chậm dưới da có thể xuất hiện trên tai, da đầu, mặt, thân mình, lưng hoặc vùng bẹn – thường vô hại. Và mặc dù chúng có thể gây khó chịu (hoặc khó coi), chúng không phải là ung thư. Dưới đây là những điều bạn cần biết – và làm – nếu bạn bị u nang bã nhờn.

Điều đầu tiên cần biết là thuật ngữ “u nang bã nhờn” thường được sử dụng để mô tả những gì thực sự là một u nang biểu bì. Cleveland Clinic lưu ý rằng các thuật ngữ được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng có một sự khác biệt.

Những u nang hình vòm này có thể có kích thước bằng hạt đậu, hoặc phát triển đến vài inch hoặc lớn hơn. Chúng phát triển rất chậm và không gây đau đớn. Nếu bạn chạm vào chúng, bạn sẽ có thể di chuyển chúng xung quanh. Chúng thường có một chấm nhỏ màu đen ở trung tâm, hoặc nốt chấm, qua đó chất nhờn tích tụ.

Tuy nhiên, đôi khi, chúng có thể bị viêm, nhiễm trùng hoặc đột ngột vỡ ra, có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng (về sau sẽ có nhiều điều hơn). Đôi khi, chúng xảy ra trên một vị trí thường xuyên bị kích thích, chẳng hạn như một u trên cổ cọ vào cổ áo hoặc một u ở lưng dưới dây áo ngực.

Dù nguyên nhân là gì, nếu bạn thấy đỏ, đau hoặc ấm, điều đó có thể cho thấy u nang đã bị nhiễm trùng. Bạn cũng có thể nhận thấy rằng u nang tiết ra chất lỏng giống như pho mát, có mùi hôi.

Bề mặt da của bạn, được gọi là lớp biểu bì, bao gồm các lớp tế bào mỏng liên tục rụng. Tuy nhiên, đôi khi, khi các tế bào di chuyển sâu hơn vào da, thay vì rụng đi.

Và đối với chất tiết có thể xuất hiện từ u nang? Nó xuất phát từ các tế bào tạo nên các bức tường của u nang. Những tế bào này tiết ra một loại protein, được gọi là keratin. Theo Bác sĩ Gia đình Hoa Kỳ, những u nang này cũng được tạo thành từ chất béo, và chính chất đó, hoặc nhiễm trùng, tạo ra mùi, theo Bác sĩ Gia đình Hoa Kỳ.

Thông thường, bác sĩ có thể chẩn đoán u nang bã nhờn bằng cách kiểm tra da của bạn, mặc dù đôi khi bác sĩ có thể tiến hành sinh thiết để đảm bảo đó không phải là triệu chứng của một tình trạng khác. Trước khi khám, bạn nên ghi lại bất kỳ vết thương nào gần đây trên da, khi bạn phát hiện ra u nang lần đầu, nếu bạn đã từng có bất kỳ u nang nào khác và nếu bạn có tiền sử gia đình bị u nang. Bác sĩ đa khoa của bạn thường sẽ là người khám cho bạn, và sau đó bạn có thể được giới thiệu đến bác sĩ da liễu.

Hầu hết các u nang bã nhờn có thể được bỏ qua, vì chúng không nguy hiểm. Một số tự biến mất; những người khác phát triển chậm, nhưng trừ khi họ làm phiền bạn hoặc bị nhiễm bệnh, bạn không cần phải làm gì với họ.

Để loại trừ ung thư, bác sĩ có thể gửi một mẫu u nang để kiểm tra dưới kính hiển vi. Đây sẽ là ung thư biểu mô tế bào đáy – dạng ung thư da phổ biến nhất – hoặc ung thư biểu mô tế bào vảy trong ít hơn 1% trường hợp, StatPearls lưu ý.

Nếu u nang bị viêm, bác sĩ có thể tiêm steroid để giảm sưng. Mặt khác, các u nang bị nhiễm trùng có thể cần phải được phẫu thuật cắt bỏ. Bác sĩ da liễu và bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ có thể thực hiện thủ thuật này. Để làm điều này, bác sĩ sẽ tạo một vết thủng nhỏ và loại bỏ các chất bên trong. Nhưng u nang thường quay trở lại sau khi cắt bỏ và cuối cùng sẽ cần phải phẫu thuật cắt bỏ một lần nữa. Nếu u nang bị sưng hoặc nhiễm trùng, có thể gọi kháng sinh trước khi phẫu thuật. Các u nang lớn hơn cũng có thể cần phải được loại bỏ nếu chúng gây rụng tóc trên da đầu, cản trở quần áo (ví dụ: nếu một mảnh quần áo thường xuyên cọ vào u nang, gây kích ứng) hoặc nếu u nang ở một nơi rõ ràng, như đối mặt.

Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể sử dụng tia laser để loại bỏ u nang. Một nghiên cứu được công bố vào tháng 4 năm 2019 trên tạp chí Archives of Craniofacial Surgery cho thấy phương pháp này hoạt động hiệu quả với các u nang nhỏ hơn, để lại sẹo nhỏ hơn và có thể là sự thay thế phù hợp cho phẫu thuật ở một khu vực thẩm mỹ, chẳng hạn như khuôn mặt.

Nếu u nang bã nhờn bị sưng hoặc mềm, các phương pháp điều trị tại nhà cũng có thể hữu ích. Một điều dễ dàng để thử: chườm một miếng gạc ẩm ấm, có thể giúp u nang thoát nước. Không nên làm gì: Chống lại cảm giác muốn bật hoặc bóp u nang, chẳng hạn như mụn trứng cá. Nó sẽ không kết thúc tốt đẹp.

Các u nang Epidermoid có thể bị nhiễm trùng, như đã được lưu ý. Các dấu hiệu nhận biết của nhiễm trùng là mẩn đỏ, viêm và da có cảm giác ấm khi chạm vào.

Nếu u nang bị vỡ, nó cũng có thể dẫn đến nhiễm trùng, vì vậy điều quan trọng là phải điều trị ngay.

Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, u nang không gây ra vấn đề và hiếm khi xảy ra biến chứng hoặc tác dụng phụ sau khi điều trị hoặc phẫu thuật.

U nang bã nhờn là một trong những chẩn đoán da liễu phổ biến nhất ở những người da trắng, da đen và gốc Tây Ban Nha, theo một đánh giá được công bố trên Tạp chí Thuốc da liễu, trong 16 năm dữ liệu thu thập được từ những lần bệnh nhân đến khám với các bác sĩ Hoa Kỳ.

Như đã đề cập ở trên, những u nang này rất hiếm khi là dấu hiệu của bệnh ung thư. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng chúng có thể do virus u nhú ở người (HPV) gây ra. Những u nang này có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trên cơ thể, nhưng chúng có xu hướng xuất hiện ở lòng bàn tay và bàn chân, theo nghiên cứu được công bố vào tháng 10 năm 2017 trên Tạp chí Da liễu.

Mặc dù những u nang này không phải là ung thư da, nhưng nếu bạn muốn biết thêm về những gì là và không phải là ung thư da, Viện Ung thư Quốc gia có rất nhiều thông tin, bao gồm một công cụ có thể giúp bạn nhận ra các dấu hiệu. Nhưng hãy nhớ: Bác sĩ là người duy nhất có thể cho bạn biết chắc chắn.

Chúng tôi làm điều đó mỗi đêm, và trong suốt cuộc đời, chúng tôi sẽ dành khoảng một phần ba thời gian để làm việc đó: ngủ. Nhưng nó là gì? Các bác sĩ và nhà khoa học thực sự chỉ mới bắt đầu hiểu tất cả những cách quan trọng mà giấc ngủ ảnh hưởng đến sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta – và tất cả những lý do chúng ta làm điều đó.

Theo Rafael Pelayo, MD, giáo sư lâm sàng về tâm thần học và khoa học hành vi, đồng thời là chuyên gia về giấc ngủ tại Trung tâm Y học Giấc ngủ Stanford ở Thành phố Redwood, California, “Giấc ngủ là một quá trình sinh lý tự nhiên, phục hồi, được đặc trưng bởi sự thư giãn về tri giác [nghĩa là bạn điều chỉnh từ bất cứ điều gì đang diễn ra xung quanh bạn], và phải nhanh chóng đảo ngược. ”

“Toàn bộ cơ thể tận dụng lợi thế của giấc ngủ,” Pelayo giải thích. Ví dụ, thận làm chậm quá trình sản xuất nước tiểu và quá trình tiêu hóa diễn ra trong ruột cũng chậm lại. (2) “Nhưng giấc ngủ thực sự là cách bộ não thiết lập lại cho ngày hôm sau. Giấc ngủ phục hồi não bộ ”.

Điều đó có nghĩa là ngủ không đủ giấc hoặc ngủ không chất lượng sẽ gây hại cho nhiều hệ thống của cơ thể và theo thời gian có thể góp phần gây nguy cơ mắc bệnh mãn tính và các vấn đề sức khỏe, nhưng hậu quả tức thì nhất của việc không ngủ mà bạn sẽ nhận thấy là những hậu quả ảnh hưởng đến tâm trí của bạn.

Trên đây chính là toàn bộ nội dung chi tiết của bài giảng ngày hôm nay Giáo trình tiếng Trung thương mại cơ bản bài 5 ,cảm ơn các bạn học viên đã chú ý theo dõi nhé,các bạn đừng quên lưu bài về học và chúc các bạn học tiếng Trung vui vẻ nhé.

0 responses on "Giáo trình tiếng Trung thương mại cơ bản bài 5"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top