Bài tập củng cố ngữ pháp HSK 7 online ChineMaster

Tuyển chọn Bài tập củng cố ngữ pháp HSK 7 online ChineMaster

Bài tập củng cố ngữ pháp HSK 7 online ChineMaster là bài giảng hôm nay mình sẽ cập nhật đến cho các bạn doThầy Vũ chuyên thiết kế bài giảng và bài tập cho các bạn học viên đang học theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển. Hằng ngày ở trên website luyenthihsk.com của tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội  và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM Sài Gòn Cơ sở 2. Các bạn hãy thường xuyên đón xem nhé.

Hiện nay Thầy Vũ đã cho ra mắt bộ sách giáo trình Tiếng Trung 9 quyển ChineMaster dưới đây làm tài liệu giảng dạy chính thức cho các bạn mới bắt đầu học tiếng Trung.

Nội dung  giáo trình tiếng Trung 9 quyển ChineMaster

Khóa học tiếng Trung thương mại được Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn  thảo dành cho những bạn có nhu cầu học tiếng Trung văn phòng.

Đăng ký khoá học tiếng Trung thương mại

Link download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin phiên bản mới nhất các bạn xem Thầy Vũ hướng dẫn chi tiết tại link dưới đây nhé.

Tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster tại Thành phố Hồ Chí Minh chuyên đào tạo các khóa học tiếng Trung giao tiếp chất lượng cao,các bạn tham khải tại link sau nhé.

Tiếng Trung quận 10 tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster

Khóa học Order Taobao 1688 Tmall là chương trình đào tạo kiến thức nhập hàng Trung Quốc tận gốc dành cho các bạn học viên muốn học tiếng Trung để order Taobao 1688 Tmall trên website thương mại điện tử Alibaba mà chúng ta rất quen thuộc trong những năm gần đây

Khóa nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall 1688

Tiếp theo là lớp học tiếng Trung qua Skype cho các bạn không có điều kiện đến lớp học trực tiếp và vẫn bảo đảm được chất lượng dạy và học.

Đăng ký lớp học tiếng Trung online qua Skype Thầy Vũ

Bài tập củng cố ngữ pháp HSK 7 online ChineMaster Thầy Nguyễn Minh Vũ

Bài tập củng cố ngữ pháp HSK 7 online ChineMaster Thầy Vũ chuyên thiết kế bài giảng và bài tập cho các bạn học viên đang học theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

从技术上讲,是的,尽管斯图尔特说这不一定是给定的。显然,如果您有健康原因不能接种疫苗或有资格获得宗教豁免,那么从法律角度来看,这应该不是问题。

但是,如果您不想接种疫苗并且没有资格获得豁免,您的工作场所将需要做出一些艰难的选择。 “雇主不必解雇员工,但他们必须决定是否要强制执行疫苗要求,”斯图尔特说。 “根据 EEOC 的指导,如果有人拒绝接种疫苗并且这是重返工作岗位的条件,那么这个人可能会被解雇。”

如果或直到要求在某个时候发生变化,也有可能被无薪休假。有疫苗规定的雇主“不必解雇每个人,但如果他们要对不想接种疫苗的人采取不利行动,他们就必须为每个人都这样做,”斯图尔特说。

当然,所有这些首先取决于您的工作场所是否有此要求。如果您不确定贵公司的政策,请咨询您的老板或人力资源经理。他们应该能够帮助指导您。

在整个大流行期间,我们中的大多数人只想恢复正常的日常生活:能够亲自上我们最喜欢的瑜伽课,在餐厅与朋友见面吃饭,进入办公室与同事聊天在咖啡机旁边(好吧,最后一个可能不是那么多)。但可以肯定地说,在过去的一年里,我们中的许多人都渴望更多的人际接触。

现在,与人交往的可能性又回到了桌面上——或者至少每天变得更加真实——许多人都担心回到 COVID 之前的聚会。尽管随之而来的是兴奋,但你也很有可能会被所有额外的曝光吓到。

真相:这些感觉是完全正常的,你应该期待它可能需要一些时间来重新调整。 “我称它为陌生人危险的还原,”美国压力研究所满足杂志的压力专家和编辑辛西娅·阿克里尔医学博士告诉健康。她将 COVID 后与另一个人面对面的压力比作小时候在公共场所导航的压力。 “当你还是个蹒跚学步的孩子时,你会在商场里遇到一个陌生人,你的父母 [说]:‘哇,那是个陌生人,”阿克里尔博士说。现在,它更像是“哇,那是另一个人——没有戴口罩。”

在过去的一年里,我们被告知,我们泡沫之外的每个人——陌生人与否——都是潜在的危险。 “即使是我们所爱的人也是一种危险。我们已经回到了’我们应该信任谁?’的问题上。 [游戏]——我们的大脑已经这样做了一年多,”Ackrill 博士说。这对整个“恢复正常”似乎有点适得其反,但有一个原因——实际上有几个——为什么这么多人感到有点犹豫。以下是您需要了解的有关您可能感受到的任何大流行后焦虑以及您如何应对的信息。

随着限制的不断解除,由于使用了安全有效的 COVID-19 疫苗,您可能会发现自己靠近豆荚外的人,无论是出于必要(如果您的雇主需要)还是出于选择(如果您选择参加朋友的生日聚会)。

在这些情况下,克利夫兰诊所成人行为健康中心的临床心理学家 Chivonna Childs 博士告诉 Health,在这些情况下,可能需要一些时间来重新训练你的大脑,不要担心与其他不戴面具的人交往。 “我们对周围的人变得高度敏感,”Childs 说。 “我们觉得自己变成了面具警察:我们不知道他们的情况,不知道他们是否是携带者。我们现在已经习惯了。”

Ackrill 博士补充说,你的大脑需要付出很多努力才能适应冠状病毒大流行的现实,并指出你训练自己监控周围的人——现在正试图让你的身体相信它不需要不用再担心了。 “这是对大脑的大量训练——我们真的养成了将其他人视为危险的习惯,”阿克里尔博士说。

看起来我们似乎一直在处理 COVID-19,但它仍然是一种非常新的病毒——它只出现了不到两年——即使美国仍在继续,健康专家仍在试图完全弄清楚它重新开放的过程。

尽管 CDC 宣布完全接种疫苗的人在室外和室内都可以不戴口罩,但关于如何区分未接种疫苗的个人或是否区分未接种疫苗的个人以及简单地相信人们所说的风险有多大仍然存在许多问题当他们说他们接种了疫苗。

虽然专家们正在竭尽全力弄清楚我们如何才能安全地前进,但当前的不确定性可能会增加您对重新进入社会的焦虑。 “它甚至不是黑白的,但什么是安全的。

Phiên âm tiếng Trung HSK cho giáo án Bài tập củng cố ngữ pháp HSK 7 online ChineMaster.

Cóng jìshù shàng jiǎng, shì de, jǐnguǎn sītú’ěrtè shuō zhè bù yīdìng shì gěi dìng de. Xiǎnrán, rúguǒ nín yǒu jiànkāng yuányīn bùnéng jiēzhǒng yìmiáo huò yǒu zīgé huòdé zōngjiào huòmiǎn, nàme cóng fǎlǜ jiǎodù lái kàn, zhè yīnggāi bùshì wèntí.

Dànshì, rúguǒ nín bùxiǎng jiēzhǒng yìmiáo bìngqiě méiyǒu zīgé huòdé huòmiǎn, nín de gōngzuò chǎngsuǒ jiāng xūyào zuò chū yīxiē jiānnán de xuǎnzé. “Gùzhǔ bùbì jiěgù yuángōng, dàn tāmen bìxū juédìng shìfǒu yào qiángzhì zhíxíng yìmiáo yāoqiú,” sītú’ěrtè shuō. “Gēnjù EEOC de zhǐdǎo, rúguǒ yǒurén jùjué jiēzhǒng yìmiáo bìngqiě zhè shì chóng fǎn gōngzuò gǎngwèi de tiáojiàn, nàme zhège rén kěnéng huì bèi jiěgù.”

Rúguǒ huò zhídào yāoqiú zài mǒu gè shíhòu fāshēng biànhuà, yěyǒu kěnéng bèi wú xīn xiūjià. Yǒu yìmiáo guīdìng de gùzhǔ “bùbì jiěgù měi gèrén, dàn rúguǒ tāmen yào duì bùxiǎng jiēzhǒng yìmiáo de rén cǎiqǔ bùlì xíngdòng, tāmen jiù bìxū wèi měi gèrén dōu zhèyàng zuò,” sītú’ěrtè shuō.

Dāngrán, suǒyǒu zhèxiē shǒuxiān qǔjué yú nín de gōngzuò chǎngsuǒ shìfǒu yǒu cǐ yāoqiú. Rúguǒ nín bù quèdìng guì gōngsī de zhèngcè, qǐng zīxún nín de lǎobǎn huò rénlì zīyuán jīnglǐ. Tāmen yīnggāi nénggòu bāngzhù zhǐdǎo nín.

Zài zhěnggè dà liúxíng qíjiān, wǒmen zhōng de dà duōshù rén zhǐ xiǎng huīfù zhèngcháng de rìcháng shēnghuó: Nénggòu qīnzì shàng wǒmen zuì xǐhuān de yújiā kè, zài cāntīng yǔ péngyǒu jiànmiàn chīfàn, jìnrù bàngōngshì yǔ tóngshì liáotiān zài kāfēi jī pángbiān (hǎo ba, zuìhòu yīgè kěnéng bùshì nàme duō). Dàn kěyǐ kěndìng dì shuō, zài guòqù de yī nián lǐ, wǒmen zhōng de xǔduō rén dōu kěwàng gèng duō de rénjì jiēchù.

Xiànzài, yǔ rén jiāowǎng de kěnéng xìng yòu huí dàole zhuōmiàn shàng——huòzhě zhìshǎo měitiān biàn dé gèngjiā zhēnshí——xǔduō rén dōu dānxīn huí dào COVID zhīqián de jùhuì. Jǐnguǎn suí zhī ér lái de shì xīngfèn, dàn nǐ yě hěn yǒu kěnéng huì bèi suǒyǒu éwài de pùguāng xià dào.

Zhēnxiàng: Zhèxiē gǎnjué shì wánquán zhèngcháng de, nǐ yīnggāi qídài tā kěnéng xūyào yīxiē shíjiān lái chóngxīn tiáozhěng. “Wǒ chēng tā wèi mòshēng rén wéixiǎn de huányuán,” měiguó yālì yánjiū suǒ mǎnzú zázhì de yālì zhuānjiā hé biānjí xīnxīyà·ā kè lǐ ěr yīxué bóshì gàosù jiànkāng. Tā jiāng COVID hòu yǔ lìng yīgèrén miànduìmiàn de yālì bǐ zuò xiǎoshíhòu zài gōnggòng chǎngsuǒ dǎoháng de yālì. “Dāng nǐ háishìgè pánshān xué bù de hái zǐ shí, nǐ huì zài shāngchǎng lǐ yù dào yīgè mòshēng rén, nǐ de fùmǔ [shuō]:‘Wa, nà shì gè mòshēng rén,” ā kè lǐ ěr bóshì shuō. Xiànzài, tā gèng xiàng shì “wa, nà shì lìng yīgèrén——méiyǒu dài kǒuzhào.”

Zài guòqù de yī nián lǐ, wǒmen bèi gàozhī, wǒmen pàomò zhī wài de měi gèrén——mòshēng rén yǔ fǒu——dōu shì qiánzài de wéixiǎn. “Jíshǐ shì wǒmen suǒ ài de rén yěshì yī zhǒng wéixiǎn. Wǒmen yǐjīng huí dàole’wǒmen yīnggāi xìnrèn shéi?’De wèntí shàng. [Yóuxì]——wǒmen de dànǎo yǐjīng zhèyàng zuòle yī nián duō,”Ackrill bóshì shuō. Zhè duì zhěnggè “huīfù zhèngcháng” sìhū yǒudiǎn shìdéqífǎn, dàn yǒu yīgè yuányīn——shíjì shang yǒu jǐ gè——wèishéme zhème duō rén gǎndào yǒudiǎn yóuyù. Yǐxià shì nín xūyào liǎojiě de yǒuguān nín kěnéng gǎnshòu dào de rènhé dà liúxíng hòu jiāolǜ yǐjí nín rúhé yìngduì de xìnxī.

Suízhe xiànzhì de bùduàn jiěchú, yóuyú shǐyòngle ānquán yǒuxiào de COVID-19 yìmiáo, nín kěnéng huì fāxiàn zìjǐ kàojìn dòujiá wài de rén, wúlùn shì chū yú bìyào (rúguǒ nín de gùzhǔ xūyào) háishì chū yú xuǎnzé (rúguǒ nín xuǎnzé cānjiā péngyǒu de shēngrì jùhuì).

Zài zhèxiē qíngkuàng xià, kèlìfūlán zhěnsuǒ chéngrén xíngwéi jiànkāng zhōngxīn de línchuáng xīnlǐ xué jiā Chivonna Childs bóshì gàosù Health, zài zhèxiē qíngkuàng xià, kěnéng xūyào yīxiē shíjiān lái chóngxīn xùnliàn nǐ de dànǎo, bùyào dānxīn yǔ qítā bù dài miànjù de rén jiāowǎng. “Wǒmen duì zhōuwéi de rén biàn dé gāodù mǐngǎn,”Childs shuō. “Wǒmen juédé zìjǐ biàn chéngle miànjù jǐngchá: Wǒmen bù zhīdào tāmen de qíngkuàng, bù zhīdào tāmen shìfǒu shì xiédài zhě. Wǒmen xiànzài yǐjīng xíguànle.”

Ackrill bóshì bǔchōng shuō, nǐ de dànǎo xūyào fùchū hěnduō nǔlì cáinéng shìyìng guānzhuàng bìngdú dà liúxíng de xiànshí, bìng zhǐchū nǐ xùnliàn zìjǐ jiānkòng zhōuwéi de rén——xiànzài zhèng shìtú ràng nǐ de shēntǐ xiāngxìn tā bù xūyào bùyòng zài dānxīnle. “Zhè shì duì dànǎo de dàliàng xùnliàn——wǒmen zhēn de yǎng chéngle jiāng qítā rén shì wéi wéixiǎn de xíguàn,” ā kè lǐ ěr bóshì shuō.

Kàn qǐlái wǒmen sìhū yīzhí zài chǔlǐ COVID-19, dàn tā réngrán shì yī zhǒng fēicháng xīn de bìngdú——tā zhǐ chū xiàn liǎo bù dào liǎng nián——jíshǐ měiguó réng zài jìxù, jiànkāng zhuānjiā réng zài shìtú wánquán nòng qīngchǔ tā chóngxīn kāifàng de guòchéng.

Jǐnguǎn CDC xuānbù wánquán jiēzhǒng yìmiáo de rén zài shìwài hé shìnèi dōu kěyǐ bù dài kǒuzhào, dàn guānyú rúhé qūfēn wèi jiēzhǒng yìmiáo de gè rén huò shìfǒu qūfēn wèi jiēzhǒng yìmiáo de gè rén yǐjí jiǎndān de xiāngxìn rénmen suǒ shuō de fēngxiǎn yǒu duōdà réngrán cúnzài xǔduō wèntí dāng tāmen shuō tāmen jiēzhǒngle yìmiáo.

Suīrán zhuānjiāmen zhèngzài jiéjìn quánlì nòng qīngchǔ wǒmen rúhé cáinéng ānquán de qiánjìn, dàn dāngqián de bù quèdìng xìng kěnéng huì zēngjiā nín duì chóngxīn jìnrù shèhuì de jiāolǜ. “Tā shènzhì bùshì hēibái de, dàn shénme shì ānquán de.

Phiên dịch tiếng Trung HSK cho bài giảng Bài tập củng cố ngữ pháp HSK 7 online ChineMaster.

Về mặt kỹ thuật, có, mặc dù Stuart nói rằng nó không nhất thiết phải là một. Rõ ràng là nếu bạn có lý do sức khỏe khiến bạn không thể tiêm chủng hoặc đủ điều kiện để được miễn trừ tôn giáo, thì đây không phải là một vấn đề từ góc độ pháp lý.

Nhưng nếu bạn không muốn chủng ngừa và không đủ điều kiện để được miễn, nơi làm việc của bạn sẽ cần phải đưa ra một số lựa chọn khó khăn. Stuart nói: “Các nhà tuyển dụng không cần phải sa thải mọi người, nhưng họ sẽ phải đưa ra quyết định về việc liệu họ có thực thi các yêu cầu bắt buộc về vắc xin hay không”. “Có thể nếu ai đó từ chối tiêm chủng và đó là điều kiện để trở lại làm việc, người đó có thể bị sa thải, theo hướng dẫn của EEOC.”

Cũng có khả năng bị cho nghỉ không lương nếu hoặc cho đến khi các yêu cầu thay đổi vào một thời điểm nào đó. Người sử dụng lao động có nhiệm vụ tiêm vắc-xin “không cần phải sa thải tất cả mọi người, nhưng nếu họ có hành động bất lợi đối với những người không muốn tiêm chủng, họ phải làm điều đó cho tất cả mọi người,” Stuart nói.

Tất nhiên, tất cả các bản lề này trên nơi làm việc của bạn có yêu cầu này ngay từ đầu. Nếu bạn không chắc chắn về chính sách của công ty mình, hãy nói chuyện với sếp hoặc giám đốc nhân sự của bạn. Họ sẽ có thể giúp hướng dẫn bạn.

Trong suốt đại dịch, hầu hết chúng ta không muốn gì hơn ngoài việc phục hồi các thói quen bình thường của mình: có thể trực tiếp đến lớp yoga yêu thích, gặp gỡ bạn bè tại một nhà hàng để ăn tối, vào văn phòng và trò chuyện với đồng nghiệp. bên cạnh máy pha cà phê (OK, có lẽ không quá nhiều cho cái cuối cùng đó). Nhưng thật an toàn khi nói rằng nhiều người trong chúng ta đã khao khát được tiếp xúc với con người nhiều hơn trong năm qua.

Giờ đây, khả năng giao tiếp xã hội với mọi người đã trở lại – hoặc ít nhất, trở nên thực tế hơn mỗi ngày – nhiều người lo lắng về việc quay lại các cuộc tụ họp trước COVID. Và mặc dù sự phấn khích đi kèm với điều đó, nhưng cũng có khả năng bạn sẽ hơi hoảng sợ khi tiếp xúc thêm.

Sự thật: Những cảm giác đó là hoàn toàn bình thường và bạn nên mong đợi rằng có thể mất một thời gian để điều chỉnh lại. Cynthia Ackrill, MD, một chuyên gia về căng thẳng và là biên tập viên của Tạp chí Contentment của Viện Căng thẳng Hoa Kỳ, nói với Health: “Tôi gọi nó là sự nguy hiểm của người lạ”. Cô ấy ví sự căng thẳng khi đối mặt với một người khác sau COVID giống như việc điều hướng các địa điểm công cộng khi còn là một đứa trẻ. “Khi bạn là một đứa trẻ mới biết đi và bạn chạy đến với một người lạ trong trung tâm mua sắm, cha mẹ của bạn [nói]: ‘Woah, đó là một người lạ,” Tiến sĩ Ackrill nói. Bây giờ, nó giống như “Woah, đó là một người khác – không đeo mặt nạ.”

Trong năm qua, chúng tôi đã được dạy rằng tất cả mọi người bên ngoài bong bóng của chúng tôi – người lạ hay không – đều là mối nguy hiểm tiềm tàng. “Ngay cả những người chúng ta yêu thương cũng là một mối nguy hiểm. Chúng ta đã quay trở lại vấn đề ‘Chúng ta phải tin tưởng ai?’ [trò chơi] —và bộ não của chúng ta đã làm việc này trong hơn một năm, ”Tiến sĩ Ackrill nói. Nó có vẻ phản tác dụng đối với toàn bộ việc “trở lại bình thường”, nhưng có một lý do – một số ít thực sự – là tại sao rất nhiều người cảm thấy hơi do dự. Dưới đây là những điều bạn cần biết về bất kỳ sự lo lắng nào sau đại dịch mà bạn có thể cảm thấy — và cách bạn có thể đối phó.

Khi các hạn chế tiếp tục được dỡ bỏ, nhờ việc sử dụng vắc-xin an toàn và hiệu quả chống lại COVID-19, bạn có thể thấy mình ở gần những người bên ngoài tổ ấm của mình, hoặc là do cần thiết (nếu chủ nhân của bạn yêu cầu) hoặc do lựa chọn (nếu bạn chọn tham dự sinh nhật của một người bạn).

Trong những tình huống này, có thể mất một thời gian để đào tạo lại bộ não của bạn để không phải lo lắng về việc giao tiếp xã hội với những người chưa được tiết lộ mặt khác, Chivonna Childs, Tiến sĩ, nhà tâm lý học lâm sàng tại Trung tâm Sức khỏe Hành vi Người lớn của Phòng khám Cleveland, nói với Health. Childs nói: “Chúng ta đã trở nên quá coi thường những người xung quanh. “Chúng tôi cảm thấy như mình đã trở thành cảnh sát đeo mặt nạ: chúng tôi không biết tình trạng của họ, không biết họ có phải là người mang mầm bệnh hay không. Giờ chúng tôi đã quen với điều đó.”

Tiến sĩ Ackrill cho biết thêm, bộ não của bạn đã phải nỗ lực rất nhiều để thích nghi với thực tế của đại dịch coronavirus, chỉ ra rằng bạn đã tự đào tạo để theo dõi những người xung quanh mình — và hiện đang cố gắng thuyết phục cơ thể rằng nó không cần để lo lắng về điều đó nữa. Tiến sĩ Ackrill nói: “Đó là quá trình rèn luyện rất nhiều cho bộ não – chúng tôi đã thực sự tạo thói quen coi những người khác là mối nguy hiểm.

Có vẻ như chúng ta đã đối phó với COVID-19 mãi mãi, nhưng nó vẫn là một loại vi-rút rất mới – nó chỉ xuất hiện chưa đầy hai năm – và các chuyên gia y tế vẫn đang cố gắng tìm ra nó một cách đầy đủ, ngay cả khi Hoa Kỳ tiếp tục quá trình mở lại.

Mặc dù CDC đã thông báo rằng những người được tiêm chủng đầy đủ không đeo khẩu trang cả bên ngoài và trong nhà là điều hoàn toàn phù hợp, vẫn còn nhiều câu hỏi xung quanh việc làm thế nào hoặc nếu những người chưa được tiêm chủng sẽ được phân biệt như thế nào — và rủi ro như thế nào nếu chỉ nghe lời họ. khi họ nói rằng họ đã được tiêm phòng.

Trong khi các chuyên gia đang làm tất cả những gì có thể để tìm ra cách chúng ta có thể tiến hành một cách an toàn, thì sự không chắc chắn của thời điểm hiện tại có thể làm tăng thêm sự lo lắng của bạn về việc tái hòa nhập xã hội. “Nó thậm chí không phải là màu đen và trắng nhưng cái gì là an toàn.

Toàn bộ nội dung bài học ngày hôm nay Bài tập củng cố ngữ pháp HSK 7 online ChineMaster đến đây là hết rồi,các bạn nhớ lưu bài giảng về học dần nhé.

0 responses on "Bài tập củng cố ngữ pháp HSK 7 online ChineMaster"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top