Lộ trình luyện thi HSK 7 cực hiệu quả bài tập HSK 7 ứng dụng

Giáo trình luyện thi HSK 7 online hiệu quả nhất của Thầy Vũ

Lộ trình luyện thi HSK 7 cực hiệu quả bài tập HSK 7 ứng dụng được Thầy Vũ đưa vào áp dụng cho việc ôn thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 9 cấp và luyện thi HSKK sơ cấp đến luyện thi HSKK cao cấp. Tất cả đề cương và dàn bài ôn tập kiến thức HSK 9 cấp đều được bám rất sát chương trình đào tạo trong bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển. Các bài giảng được đăng hằng ngày trên kênh Luyện thi HSK của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM Sài Gòn Cơ sở 2 trong thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh những chuyên đề HSK vô cùng bổ ích Thầy Vũ còn biên soạn bộ giáo trình tiếng Trung trong lĩnh vực thương mại để các bạn tham khảo ở link bên dưới.

Chi tiết khoá học tiếng Trung thương mại

Tiếp theo chúng ta sẽ đến với giáo trình tiếng Trung 9 quyển dưới đây rất phù hợp với các bạn nào vừa mới bắt đầu học tiếng Trung do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và chia sẻ.

Trọn bộ giáo trình tiếng Trung  ChineMaster

Tài liệu hướng dẫn tải bộ gõ tiếng Trung Sogou trên máy tính là nội dung được Thầy Vũ soạn thảo,trích từ bộ giáo án học tiếng Trung học online qua bộ gõ tiếng Trung sogou để gửi đến cho các bạn học viên.

Tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Như các bạn đã biết thì Trung tâm tiếng Trung ChineMaster quận Thanh Xuân Hà Nội và quận 10 PH HCM là những đơn vị dẫn đầu tiên phong về lĩnh vực giảng dạy tiếng Trung Quốc và các khóa học tiếng Trung giao tiếp từ cơ bản đến nâng cao.

Đăng ký lớp học tiếng Trung quận 10 tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster

Khóa học Nhập hàng Trung Quốc tận gốc là chương trình đào tạo order hàng Trung Quốc Taobao 1688 Tmall từ A đến Z cầm tay chỉ việc cho các bạn học viên muốn đặt hàng trên website thương mại điện tử Alibaba để nhập hàng về buôn bán và kinh doanh trên các shop thương mại điện tử ở Việt Nam gồm Tiki, Sendo, Shopee, Lazada .v.v.

Khóa nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall 1688

Học tiếng Trung online qua Skype là hình thức học tiếng Trung trực tuyến dành cho các bạn học viên ở xa Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Cơ sở 2 và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Cơ sở 1.

Đăng ký lớp học tiếng Trung online qua Skype Thầy Vũ

Lộ trình luyện thi HSK 7 cực hiệu quả bài tập HSK 7 ứng dụng Thầy Vũ

Dưới đây là nội dung bài Lộ trình luyện thi HSK 7 cực hiệu quả bài tập HSK 7 ứng dụng

一个人的大脑会随着反复滥用酒精或药物而改变。有时,大脑的多巴胺递质(向大脑发送愉悦感的特殊神经)也会停止工作。 Shoptaw 指出,这可能会使人在停止使用该物质时感到沮丧。

“我喜欢把它描述为云不会散开的阴天,” Shoptaw 说。 “这对康复中的人来说很常见。”

由有价值的神经组织组成的大脑灰质体积也可能会减少。此外,大脑的海马区可能会受损,影响短期记忆等关键功能。

在患者停止滥用酒精或药物后,其中一些问题可能会持续数年。 “整个恢复过程不像肘部脱皮。受损大脑的恢复速度[比身体其他部位]要慢得多,” Shoptaw 指出。

虽然药物和酒精依赖是终生的疾病,但 Shoptaw 说它们可以通过有效的治疗计划来控制。一个很好的起点是 12 步计划,例如匿名戒酒者或匿名戒毒者。这些计划由滥用药物或药物依赖的人帮助解决相同问题的人组成,可以为许多人服务。 “对于我看到的每一位患者,我都建议他们从那里开始,” Shoptaw 建议道。

可以理解,吸毒者的亲人可能想尝试“干预”,这是一种让朋友和家人面对吸毒者并强烈鼓励医疗的活动。然而,Shoptaw 对这种方法的有效性持怀疑态度。

“对某些人来说,它有效,” Shoptaw 指出。 “但对于那些说‘我不在了’的人来说——这是一个你必须处理的新情况。让他们在没有干预的情况下进入治疗过程可能更容易。”

如果您或您所爱的人有药物滥用或药物依赖的问题,重要的是要了解您并不孤单,并且有值得的治疗方法。不要等待与您的医生讨论可以提供帮助的资源。

动脉瘤可能发生在任何年龄的人身上,而且大多数时候,他们没有任何症状或警告信号。大多数人会同意这是一个可怕的可能性。但事实是,了解动脉瘤的原因可以帮助您预防动脉瘤并在将来影响您时得到及时治疗。

“动脉瘤是体内血管的某种膨胀,”医学博士、介入神经放射学家、加利福尼亚州圣莫尼卡普罗维登斯圣约翰健康中心中风和动脉瘤中心主任 George P. Teitelbaum 说。

动脉是一种将富含氧气的血液从心脏输送到身体其他部位的血管。动脉的厚壁可以承受正常血压,但当动脉壁变弱或受损时,就会形成动脉瘤。

孟菲斯浸信会纪念卫生保健中心急诊室医生金伯利·布朗 (Kimberly Brown) 医学博士、公共卫生硕士说,动脉瘤可以发生在身体的任何血管中,但发生在大脑、胸部和腹部的血管瘤最为严重。田纳西州。

腹主动脉瘤
主动脉是身体的主要动脉,为大脑、肌肉和身体细胞提供氧气。腹主动脉瘤发生在位于腹部的主动脉部分。过去的研究估计,腹主动脉瘤影响了 4% 到 8% 的人。

真菌性动脉瘤和夹层动脉瘤是形成动脉瘤的疾病过程,而不是个别类型的动脉瘤。例如,根据梅奥诊所的说法,某人可能被诊断出患有真菌性脑动脉瘤或解剖颈动脉瘤,这会影响将血液输送到头部和大脑的颈动脉。

解剖动脉瘤 动脉瘤也可以在大脑和主动脉中生长和解剖。 “血液在称为内膜的最内层撕裂下方解剖或流动,”Teitelbaum 说。 “它抬高了内膜并导致‘气泡’或血管的动脉瘤外翻,”他说。

动脉瘤是由于血液推动动脉壁以及动脉壁受损或损伤而发生的。各种因素可能会推动它们的发展。

遗传也会影响动脉瘤风险。 Teitelbaum 博士说,例如,那些有腹主动脉瘤的近亲的人自己受到影响的可能性要高 12 到 15 倍。

脑动脉瘤的最常见原因是先天性弱点,随着时间的推移会膨胀。 Teitelbaum 说,在这种情况下,进行筛查很重要。

由于动脉瘤可能在没有警告的情况下发生,因此考虑您的个人风险因素并在您可以控制的区域改变生活方式非常重要。

尽管男性患腹主动脉瘤的可能性是女性的 4 到 6 倍,但无论动脉瘤大小,女性发生这些动脉瘤破裂的风险更高。

Giáo án bài tập chú thích phiên âm tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế cho bài giảng Lộ trình luyện thi HSK 7 cực hiệu quả bài tập HSK 7 ứng dụng.

Yīgèrén de dànǎo huì suízhe fǎnfù lànyòng jiǔjīng huò yàowù ér gǎibiàn. Yǒushí, dànǎo de duōbā’àn dì zhì (xiàng dànǎo fāsòng yúyuè gǎn de tèshū shénjīng) yě huì tíngzhǐ gōngzuò. Shoptaw zhǐchū, zhè kěnéng huì shǐ rén zài tíngzhǐ shǐyòng gāi wùzhí shí gǎndào jǔsàng.

“Wǒ xǐhuān bǎ tā miáoshù wèiyún bù huì sàn kāi de yīn tiān,” Shoptaw shuō. “Zhè duì kāngfù zhōng de rén lái shuō hěn chángjiàn.”

Yóu yǒu jiàzhí de shénjīng zǔzhī zǔchéng de dànǎo huīzhí tǐjī yě kěnéng huì jiǎnshǎo. Cǐwài, dànǎo dì hǎimǎ qū kěnéng huì shòu sǔn, yǐngxiǎng duǎnqí jìyì děng guānjiàn gōngnéng.

Zài huànzhě tíngzhǐ lànyòng jiǔjīng huò yàowù hòu, qízhōngyīxiē wèntí kěnéng huì chíxù shù nián. “Zhěnggè huīfù guòchéng bù xiàng zhǒu bù tuōpí. Shòu sǔn dànǎo de huīfù sùdù [bǐ shēntǐ qítā bùwèi] yào màn dé duō,” Shoptaw zhǐchū.

Suīrán yàowù hé jiǔjīng yīlài shì zhōngshēng de jíbìng, dàn Shoptaw shuō tāmen kěyǐ tōngguò yǒuxiào de zhìliáo jìhuà lái kòngzhì. Yīgè hěn hǎo de qǐdiǎn shì 12 bù jìhuà, lìrú nìmíng jiè jiǔ zhě huò nìmíng jièdú zhě. Zhèxiē jìhuà yóu lànyòng yàowù huò yàowù yīlài de rén bāngzhù jiějué xiāngtóng wèntí de rén zǔchéng, kěyǐ wéi xǔduō rén fúwù. “Duìyú wǒ kàn dào de měi yī wèi huànzhě, wǒ dū jiànyì tāmen cóng nàlǐ kāishǐ,” Shoptaw jiànyì dào.

Kěyǐ lǐjiě, xīdú zhě de qīnrén kěnéng xiǎng chángshì “gānyù”, zhè shì yī zhǒng ràng péngyǒu hé jiārén miàn duì xīdú zhě bìng qiángliè gǔlì yīliáo de huódòng. Rán’ér,Shoptaw duì zhè zhǒng fāngfǎ de yǒuxiào xìng chí huáiyí tàidù.

“Duì mǒu xiē rén lái shuō, tā yǒuxiào,” Shoptaw zhǐchū. “Dàn duìyú nàxiē shuō ‘wǒ bùzàile’ de rén lái shuō——zhè shì yīgè nǐ bìxū chǔlǐ de xīn qíngkuàng. Ràng tāmen zài méiyǒu gānyù de qíngkuàng xià jìnrù zhìliáo guòchéng kěnéng gèng róngyì.”

Rúguǒ nín huò nín suǒ ài de rén yǒu yàowù lànyòng huò yàowù yīlài de wèntí, zhòngyào de shì yào liǎojiě nín bìng bù gūdān, bìngqiě yǒu zhídé de zhìliáo fāngfǎ. Bùyào děngdài yǔ nín de yīshēng tǎolùn kěyǐ tígōng bāngzhù de zīyuán.

Dòngmài liú kěnéng fāshēng zài rènhé niánlíng de rén shēnshang, érqiě dà duōshù shíhòu, tāmen méiyǒu rènhé zhèngzhuàng huò jǐnggào xìnhào. Dà duōshù rén huì tóngyì zhè shì yīgè kěpà de kěnéng xìng. Dàn shìshí shì, liǎojiě dòngmài liú de yuányīn kěyǐ bāngzhù nín yùfáng dòngmài liú bìng zài jiānglái yǐngxiǎng nín shí dédào jíshí zhìliáo.

“Dòngmài liú shì tǐnèi xiěguǎn de mǒu zhǒng péngzhàng,” yīxué bóshì, jièrù shénjīng fàngshè xué jiā, jiālìfúníyǎ zhōu shèng mò ní kǎ pǔ luó wéi dēng sī shèng yuēhàn jiànkāng zhōngxīn zhòngfēng hé dòngmài liú zhōngxīn zhǔrèn George P. Teitelbaum shuō.

Dòngmài shì yī zhǒng jiāng fù hán yǎngqì de xiěyè cóng xīnzàng shūsòng dào shēntǐ qítā bùwèi de xiěguǎn. Dòngmài de hòu bì kěyǐ chéngshòu zhèngcháng xiěyā, dàn dāng dòngmài bì biàn ruò huò shòu sǔn shí, jiù huì xíngchéng dòngmài liú.

Mèngfēisī jìn xìn huì jìniàn wèishēng bǎojiàn zhōngxīn jízhěn shì yīshēng jīnbólì·bùlǎng (Kimberly Brown) yīxué bóshì, gōnggòng wèishēng shuòshì shuō, dòngmài liú kěyǐ fāshēng zài shēntǐ de rènhé xiěguǎn zhōng, dàn fāshēng zài dànǎo, xiōngbù hé fùbù de xiěguǎn liú zuìwéi yánzhòng. Tiánnàxī zhōu.

Fù zhǔ dòngmài liú
zhǔ dòngmài shì shēntǐ de zhǔyào dòngmài, wéi dànǎo, jīròu hé shēntǐ xìbāo tígōng yǎngqì. Fù zhǔ dòngmài liú fāshēng zài wèi yú fùbù de zhǔ dòngmài bùfèn. Guòqù de yánjiū gūjì, fù zhǔ dòngmài liú yǐngxiǎngle 4% dào 8% de rén.

Zhēnjùn xìng dòngmài liú hé jiācéng dòngmài liú shì xíngchéng dòngmài liú de jíbìng guòchéng, ér bùshì gèbié lèixíng de dòngmài liú. Lìrú, gēnjù méi ào zhěnsuǒ de shuōfǎ, mǒu rén kěnéng bèi zhěnduàn chū huàn yǒu zhēnjùn xìng nǎo dòngmài liú huò jiěpōu jǐng dòngmài liú, zhè huì yǐngxiǎng jiāng xiěyè shūsòng dào tóu bù hé dànǎo de jǐng dòngmài.

Jiěpōu dòngmài liúdòngmài liú yě kěyǐ zài dànǎo hé zhǔ dòngmài zhōng shēngzhǎng hé jiěpōu. “Xiěyè zài chēng wèi nèi mó de zuì nèi céng sī liè xiàfāng jiěpōu huò liú dòng,”Teitelbaum shuō. “Tā tái gāole nèi mó bìng dǎozhì ‘qìpào’ huò xiěguǎn de dòngmài liú wài fān,” tā shuō.

Dòngmài liú shì yóuyú xiěyè tuīdòng dòngmài bì yǐjí dòngmài bì shòu sǔn huò sǔnshāng ér fāshēng de. Gè zhǒng yīnsù kěnéng huì tuīdòng tāmen de fǎ zhǎn.

Yíchuán yě huì yǐngxiǎng dòngmài liú fēngxiǎn. Teitelbaum bóshì shuō, lìrú, nàxiē yǒu fù zhǔ dòngmài liú de jìnqīn de rén zìjǐ shòudào yǐngxiǎng de kěnéng xìng yào gāo 12 dào 15 bèi.

Nǎo dòngmài liú de zuì chángjiàn yuányīn shì xiāntiān xìng ruòdiǎn, suízhe shíjiān de tuīyí huì péngzhàng. Teitelbaum shuō, zài zhè zhǒng qíngkuàng xià, jìnxíng shāi chá hěn zhòngyào.

Yóuyú dòngmài liú kěnéng zài méiyǒu jǐnggào de qíngkuàng xià fāshēng, yīncǐ kǎolǜ nín de gè rén fēngxiǎn yīnsù bìng zài nín kěyǐ kòngzhì de qūyù gǎibiàn shēnghuó fāngshì fēicháng zhòngyào.

Jǐnguǎn nánxìng huàn fù zhǔ dòngmài liú de kěnéng xìng shì nǚxìng de 4 dào 6 bèi, dàn wúlùn dòngmài liú dàxiǎo, nǚxìng fāshēng zhèxiē dòngmài liú pòliè de fēngxiǎn gèng gāo.

Tài liệu luyện kỹ năng dịch thuật văn bản tiếng Trung HSK ứng dụng Lộ trình luyện thi HSK 7 cực hiệu quả bài tập HSK 7 ứng dụng.

Bộ não của một người sẽ thay đổi khi lạm dụng rượu hoặc ma túy lặp đi lặp lại. Đôi khi, chất dẫn truyền dopamine của não, các dây thần kinh đặc biệt gửi cảm giác thích thú đến não, cũng ngừng hoạt động. Shoptaw lưu ý rằng điều này có thể khiến người bệnh cảm thấy chán nản khi ngừng sử dụng chất này.

Shoptaw nói: “Tôi thích mô tả đó là một ngày nhiều mây, nơi những đám mây sẽ không bốc lên. “Đó là điều bình thường đối với những người đang trong thời kỳ phục hồi.”

Khối lượng chất xám của não, bao gồm các mô thần kinh có giá trị, cũng có thể bị giảm. Ngoài ra, tổn thương có thể xảy ra đối với vùng hải mã của não, ảnh hưởng đến các chức năng quan trọng như trí nhớ ngắn hạn.

Một số vấn đề này có thể tồn tại trong nhiều năm sau khi bệnh nhân ngừng lạm dụng rượu hoặc ma túy. Shoptaw lưu ý: “Toàn bộ quá trình phục hồi không giống như khuỷu tay bị lột da. Bộ não bị tổn thương phục hồi với tốc độ chậm hơn nhiều [so với các bộ phận khác của cơ thể]”.

Mặc dù nghiện ma túy và rượu là những rối loạn suốt đời, nhưng Shoptaw cho biết chúng có thể được quản lý bằng một chương trình điều trị hiệu quả. Một nơi tốt để bắt đầu là một chương trình gồm 12 bước, chẳng hạn như Người nghiện rượu ẩn danh hoặc Người nghiện ma túy ẩn danh. Những chương trình này, bao gồm những người lạm dụng chất kích thích hoặc phụ thuộc vào việc giúp đỡ những người khác có cùng vấn đề, có thể hiệu quả với nhiều người. “Đối với mọi bệnh nhân mà tôi gặp, đó là nơi tôi khuyên họ nên bắt đầu,” Shoptaw khuyên.

Nói một cách dễ hiểu, những người thân yêu của người sử dụng chất kích thích có thể muốn thử “can thiệp”, một hoạt động mà bạn bè và các thành viên trong gia đình đối đầu với người dùng và khuyến khích mạnh mẽ việc điều trị y tế. Shoptaw, tuy nhiên, nghi ngờ về hiệu quả của phương pháp này.

“Đối với một số người, nó hoạt động,” Shoptaw lưu ý. “Nhưng đối với người nói ‘Tôi ra khỏi đây’ – đó là một tình huống mới mà bạn phải đối phó. Có thể dễ dàng hơn để đưa họ vào quá trình điều trị mà không cần can thiệp.”

Nếu bạn hoặc người thân có vấn đề với lạm dụng chất kích thích hoặc lệ thuộc vào chất kích thích, điều quan trọng là phải hiểu rằng bạn không đơn độc và luôn có những phương pháp điều trị đáng giá. Đừng chờ đợi để nói chuyện với bác sĩ của bạn về các nguồn có thể hữu ích.

Chứng phình động mạch có thể xảy ra với bất kỳ ai ở mọi lứa tuổi, và hầu hết thời gian, họ không có triệu chứng hoặc dấu hiệu cảnh báo. Hầu hết mọi người sẽ đồng ý rằng đó là một khả năng đáng sợ. Nhưng thực tế là biết nguyên nhân của chứng phình động mạch có thể giúp bạn ngăn ngừa chúng và điều trị kịp thời nếu chứng phình động mạch sẽ ảnh hưởng đến bạn trong tương lai.

George P. Teitelbaum, MD, một nhà thần kinh học can thiệp và là giám đốc trung tâm đột quỵ và phình mạch tại Trung tâm Sức khỏe Providence Saint John ở Santa Monica, California cho biết: “Phình mạch là một dạng phình ra của mạch máu trong cơ thể.

Động mạch là một loại mạch máu có chức năng vận chuyển máu giàu oxy từ tim đến các bộ phận khác của cơ thể. Thành dày của động mạch có nhiệm vụ giữ huyết áp bình thường, nhưng khi thành yếu đi hoặc bị tổn thương, chứng phình động mạch có thể phát triển.

Kimberly Brown, MD, MPH, bác sĩ phòng cấp cứu tại Baptist Memorial Health Care ở Memphis, cho biết chứng phình động mạch có thể xảy ra ở bất kỳ mạch máu nào trong cơ thể, nhưng những mạch máu xảy ra ở não, ngực và bụng là nghiêm trọng nhất. Tennessee.

Phình động mạch chủ bụng
Động mạch chủ là động mạch chính trong cơ thể cung cấp oxy cho não, cơ và các tế bào trong cơ thể. Phình động mạch chủ bụng phát triển trong phần của động mạch chủ nằm trong ổ bụng. Theo ước tính của nghiên cứu trước đây, chứng phình động mạch chủ bụng ảnh hưởng đến 4-8% số người.

Chứng phình động mạch và bóc tách là các quá trình bệnh mà các chứng phình động mạch có thể hình thành, chứ không phải là các loại phình mạch riêng lẻ. Ví dụ, ai đó có thể được chẩn đoán mắc chứng phình động mạch não hoặc phình động mạch cảnh bóc tách, ảnh hưởng đến động mạch cảnh dẫn máu đến đầu và não, theo Mayo Clinic.

Mổ phình động mạch Phình mạch cũng có thể phát triển và bóc tách ở cả não và động mạch chủ. Teitelbaum nói: “Máu sẽ tách ra hoặc chảy ra bên dưới một vết rách ở lớp trong cùng được gọi là lớp thân mật. Ông nói: “Nó nâng vùng kín lên và gây ra hiện tượng‘ bleb ’hoặc phình động mạch ra bên ngoài mạch máu.

Phình động mạch xảy ra do máu đẩy vào thành động mạch, cùng với tổn thương hoặc chấn thương thành động mạch. Các yếu tố khác nhau có thể thúc đẩy sự phát triển của chúng.

Di truyền cũng ảnh hưởng đến nguy cơ phình động mạch. Ví dụ, những người có người thân mắc chứng phình động mạch chủ bụng có nguy cơ bị ảnh hưởng cao hơn từ 12 đến 15 lần, Tiến sĩ Teitelbaum nói.

Nguyên nhân phổ biến nhất của chứng phình động mạch não là một điểm yếu bẩm sinh, bong bóng ra theo thời gian. Trong trường hợp này, điều quan trọng là phải được sàng lọc, Teitelbaum nói.

Bởi vì chứng phình động mạch có thể xảy ra mà không có cảnh báo trước, điều quan trọng là phải xem xét các yếu tố nguy cơ của cá nhân bạn và thực hiện thay đổi lối sống đối với các khu vực bạn có thể kiểm soát.

Mặc dù nam giới có nguy cơ bị phình động mạch chủ bụng cao hơn phụ nữ từ 4 đến 6 lần, nhưng phụ nữ có nguy cơ bị vỡ các túi phình này cao hơn, bất kể kích thước túi phình.

Bài học Lộ trình luyện thi HSK 7 cực hiệu quả bài tập HSK 7 ứng dụng ngay hôm nay xin được kết thúc tại đây,các bạn nhớ lưu về học dần nhé,nếu có thắc mắc gì hãy để lại bình luận ở phía dưới để được Thầy Vũ giải đáp ngay lập tức nhé.

0 responses on "Lộ trình luyện thi HSK 7 cực hiệu quả bài tập HSK 7 ứng dụng"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top