Ngữ pháp HSK 6 bài tập tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK cấp 6

Ngữ pháp HSK 6 bài tập tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK cấp 6

0

Học ngữ pháp tổng hợp HSK 6 online hằng ngày

Bài giảng ngày hôm nay Trung tâm chúng tôi sẽ gửi tới cho các bạn đó là bài Ngữ pháp HSK 6 bài tập tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK cấp 6 ,bài giảng hôm nay nằm trong bộ giáo án luyện thi HSK online các cấp  và được Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ cùng các cộng sự dùng chất xám của mình để thiết kế bám cực kì sát vào khung nội dung ôn thi phù hợp với khung thi 9 cấp vừa được đổi mới hiện nay. Bộ tài liệu này được soạn ra từng ngày để phục vụ cho các bạn học viên của Trung tâm tiếng Trung quận Thanh Xuân Thủ đô Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM Sài Gòn để các bạn có thể có thêm tài liệu uy tín luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 6 theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển. Hằng ngày sẽ có rất nhiều bài giảng mới được chúng tôi cập nhật liên tục trên website luyenthihsk.com,các bạn nhớ ghé thăm kênh Luyện thi HSK thường xuyên để không bỏ sót bất cứ một bài giảng hay nào nhé. Các bạn phải thực sự quyết tâm thì mới có thể đạt được kết quả tốt trong kì thi HSK sắp tới được.

Hiện nay Trung tâm tiếng Trung ChineMaster do Thầy Vũ làm chủ đã cho phát hành bộ giáo trình tiếng Trung 9 quyển ChineMaster rất mới mẻ,uy tín và phù hợp cho những bạn học viên vừa mới bắt đầu học tiếng Trung. Hãy mua ngay bộ sách này về học thông qua link dưới đây nhé các bạn.

Tham khảo giáo trình tiếng Trung 6 quyển ChineMaster

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 là Cơ sở 2 2 của Trung tâm đào tiếng Trung do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ sáng lập và mở các khóa học đào tạo tiếng Trung giao tiếp cơ bản đến nâng cao cũng như các khóa Luyện thi HSK online từ HSK 1 đến HSK 9 theo khung đào tạo mới nhất,các bạn muốn đăng ký học thì ấn vào link sau nha

Học tiếng Trung quận 10 tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster hiện nay có mở thêm khóa học tiếng Trung online mới,bạn học viên nào quá bận không thể học offline thì thì có thể tham gia các lớp tiếng Trung giao tiếp online qua ứng dụng Skype cùng Thầy Nguyễn Minh Vũ nhé.

Chi tiết lớp học tiếng Trung online qua Skype

Các bạn học viên nào chưa học qua tiếng Trung nhưng vẫn muốn nhập hàng Trung Quốc nội địa trên ứng dụng mua sắm trực tuyến lớn nhất của Trung Quốc Taobao tmall về để sử dụng hay buôn bán thì có thể tham gia các lớp đào tạo nhập hàng Trung Quốc tận gốc tại link bên dưới.

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao 1688

Toàn bộ nội dung bài giảng về chuyên đề thương mại thuộc khóa học đào tạo tiếng Trung thương mại hay còn gọi là tiếng Trung văn phòng sẽ được Thầy Vũ chia sẻ cho các bạn ở link bên dưới,hãy thử sức mình thêm một lĩnh vực khác để trau dồi thêm năng lực của bản thân nhé.

Khoá học tiếng Trung thương mại

Hiện nay sử dụng bộ gõ sogou pinyin trên máy tính hằng ngày chính là một trong những phương pháp để cải thiện kỹ năng học tiếng Trung mà các bạn học viên sau khi sử dụng một thời gian đã đúc rút ra được, vậy bạn nào còn chưa tải thì hãy ấn vào link dưới để tải ngày về máy tính của mình bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ nhé.

Link download bộ gõ tiếng Trung sogou mới

Tài liệu Ngữ pháp HSK 6 bài tập tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK cấp 6

Ngữ pháp HSK 6 bài tập tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK cấp 6 của Thầy Vũ thiết kế cho các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 6 theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

当成年人没有接受阅读障碍治疗时,拼写和识字困难可能会导致大学和工作场所出现问题。学生可能在记笔记和考试方面有困难,员工可能会觉得阅读障碍阻碍了他们的工作。这会阻止一些人在专业和经济上充分发挥潜力。

阅读障碍是一种常见疾病,影响大约十分之一的人。据估计,有 4000 万美国成年人患有阅读障碍,但只有 200 万人得到诊断。此外,根据犹他州阅读障碍中心的数据,美国约有 20% 的学龄儿童患有阅读障碍。

阅读障碍有时会与其他疾病一起发生。例如,根据梅奥诊所的说法,被诊断出患有阅读障碍的人患注意力缺陷多动障碍 (ADHD) 的风险也会增加。

当阅读障碍得不到治疗时,挫折感会升级并影响一个人的自我形象。一些有阅读障碍的人也有低自尊和低自信心。因此,他们可能会在人们身边感到不舒服。他们可能会在社交上退缩,朋友更少。

发育性协调障碍和自闭症也可能发生阅读障碍。弗里曼补充道:“阅读障碍通常会与其他情况重叠,例如处理速度慢、视觉处理问题和执行功能问题。书写和理解数学概念的身体行为问题也可能同时出现。”

一些有阅读障碍的人也有计算障碍,这是指计算数字和进行计算的困难。或者,他们也可能会出现书写障碍,这是一种人的笔迹看起来扭曲并且拼写困难的疾病。一些阅读障碍者难以分辨左右之间的区别。

阅读障碍是一种常见的疾病,会影响儿童和成人的一生,但被诊断出并不意味着您不如没有残疾的人那么聪明。同样,患有阅读障碍的人的智力并不低。学习和阅读可能是一个挑战,但通过早期干预、正确治疗以及关心您的人的支持,您可以成功并学习如何成功应对。

该网站是阅读障碍的一站式资源。您将找到有关症状、与疾病共存的挑战、补救策略等的信息。这些信息面向家长和教育工作者,但对任何希望了解“阅读障碍大脑”的人来说都是有益的。

这是一个极好的资源,可以揭穿神话并赋予阅读障碍患者权力。该网站的丰富信息包括有关如何使教室和工作场所更适合阅读障碍患者的提示。一个值得注意的部分是该网站的“了解事实”页面,该页面侧重于有关病情的真相。

国际阅读障碍协会是希望了解更多有关这种情况的家庭和教育工作者的绝佳资源。该网站包含详细的情况说明书、自我评估工具以及有关如何查找您所在地区的资源和阅读障碍专家的信息。

LDA 的愿景是一个“普遍理解学习障碍的世界”。该网站是每个人的另一个绝佳去处——父母、教师、专业人士和患有阅读障碍的人可以了解更多信息并获得支持。您会找到有关教学、指南和最新研究的有用信息。

在家上学可以让您的孩子按照自己的节奏进步。但是,在家教育患有阅读障碍的孩子有其挑战。这个 Facebook 小组提供了一种与您情况下的其他父母联系的方式。您可以提出问题、交易信息并了解不同的教学技巧。

可以理解的是,您可能对阅读障碍有很多疑问,无论您或您的孩子是否患有这种疾病。 LDOnline 是接收有关您最重要问题的意见的绝佳场所。每个月,专家都会权衡并回答社区内的问题。提出您自己的问题,或阅读专家对他人的回答。

Good Sensory Learning 提供了大量有关阅读障碍辅助技术的信息。您会找到与阅读和写作、演讲、时间管理和组织等相关的资源。

大肠杆菌,俗称大肠杆菌,是一种常见且多样的细菌,存在于食物、环境以及人和某些温血动物的肠道中。虽然大肠杆菌名声不佳,但事实是大多数大肠杆菌菌株实际上是无害的。根据疾病控制和预防中心 (CDC) 的说法,有些菌株对身体健康至关重要。

引起腹泻病的两种更常见的大肠杆菌类型是产志贺毒素大肠杆菌 (STEC) 和产肠毒素大肠杆菌 (ETEC)。

Giáo án bài tập nâng cao chú thích phiên âm tiếng Trung HSK 6 Ngữ pháp HSK 6 bài tập tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK cấp 6.

Có thể bạn đang quan tâm
1 của 110

Dàngchéngnián rén méiyǒu jiēshòu yuèdú zhàng’ài zhìliáo shí, pīnxiě hé shìzì kùnnán kěnéng huì dǎozhì dàxué hé gōngzuò chǎngsuǒ chūxiàn wèntí. Xuéshēng kěnéng zài jì bǐjì hé kǎoshì fāngmiàn yǒu kùnnán, yuángōng kěnéng huì juédé yuèdú zhàng’ài zǔ’àile tāmen de gōngzuò. Zhè huì zǔzhǐ yīxiē rén zài zhuānyè hé jīngjì shàng chōngfèn fāhuī qiánlì.

Yuèdú zhàng’ài shì yī zhǒng chángjiàn jíbìng, yǐngxiǎng dàyuē shí fēn zhī yī de rén. Jù gūjì, yǒu 4000 wàn měiguó chéng nián rén huàn yǒu yuèdú zhàng’ài, dàn zhǐyǒu 200 wàn rén dédào zhěnduàn. Cǐwài, gēnjù yóutā zhōu yuèdú zhàng’ài zhōngxīn de shùjù, měiguó yuē yǒu 20% de xuélíng értóng huàn yǒu yuèdú zhàng’ài.

Yuèdú zhàng’ài yǒushí huì yǔ qítā jíbìng yīqǐ fāshēng. Lìrú, gēnjù méi ào zhěnsuǒ de shuōfǎ, bèi zhěnduàn chū huàn yǒu yuèdú zhàng’ài de rén huàn zhùyì lì quēxiàn duō dòng zhàng’ài (ADHD) de fēngxiǎn yě huì zēngjiā.

Dāng yuèdú zhàng’ài dé bù dào zhìliáo shí, cuòzhé gǎn huì shēngjíbìng yǐngxiǎng yīgèrén de zìwǒ xíngxiàng. Yīxiē yǒu yuèdú zhàng’ài de rén yěyǒu dī zìzūn hé dī zìxìnxīn. Yīncǐ, tāmen kěnéng huì zài rénmen shēnbiān gǎndào bú shūfú. Tāmen kěnéng huì zài shèjiāo shàng tuìsuō, péngyǒu gèng shǎo.

Fāyù xìng xiétiáo zhàng’ài hé zì bì zhèng yě kěnéng fāshēng yuèdú zhàng’ài. Fú lǐ màn bǔchōng dào:“Yuèdú zhàng’ài tōngcháng huì yǔ qítā qíngkuàng chóngdié, lìrú chǔlǐ sùdù màn, shìjué chǔlǐ wèntí hé zhíxíng gōngnéng wèntí. Shūxiě hé lǐ xiè shùxué gàiniàn de shēntǐ xíngwéi wèntí yě kěnéng tóngshí chūxiàn.”

Yīxiē yǒu yuèdú zhàng’ài de rén yěyǒu jìsuàn zhàng’ài, zhè shì zhǐ jìsuàn shùzì hé jìnxíng jìsuàn de kùnnán. Huòzhě, tāmen yě kěnéng huì chūxiàn shūxiě zhàng’ài, zhè shì yī zhǒng rén de bǐjī kàn qǐlái niǔqū bìngqiě pīnxiě kùnnán de jíbìng. Yīxiē yuèdú zhàng’ài zhě nányǐ fēnbiàn zuǒyòu zhī jiān de qūbié.

Yuèdú zhàng’ài shì yī zhǒng chángjiàn de jíbìng, huì yǐngxiǎng értóng hé chéngrén de yīshēng, dàn bèi zhěnduàn chū bìng bù yìwèizhe nín bùrú méiyǒu cánjí de rén nàme cōngmíng. Tóngyàng, huàn yǒu yuèdú zhàng’ài de rén de zhìlì bìng bù dī. Xuéxí hé yuèdú kěnéng shì yīgè tiǎozhàn, dàn tōngguò zǎoqí gānyù, zhèngquè zhìliáo yǐjí guānxīn nín de rén de zhīchí, nín kěyǐ chénggōng bìng xuéxí rúhé chénggōng yìngduì.

Gāi wǎngzhàn shì yuèdú zhàng’ài de yí zhàn shì zīyuán. Nín jiāng zhǎodào yǒuguān zhèngzhuàng, yǔ jíbìng gòngcún de tiǎozhàn, bǔjiù cèlüè děng de xìnxī. Zhèxiē xìnxī miànxiàng jiāzhǎng hé jiàoyù gōngzuò zhě, dàn duì rènhé xīwàng liǎojiě “yuèdú zhàng’ài dànǎo” de rén lái shuō dōu shì yǒuyì de.

Zhè shì yīgè jí hǎo de zīyuán, kěyǐ jiēchuān shénhuà bìng fùyǔ yuèdú zhàng’ài huànzhě quánlì. Gāi wǎngzhàn de fēngfù xìnxī bāokuò yǒuguān rúhé shǐ jiàoshìhé gōngzuò chǎngsuǒ gèng shì hé yuèdú zhàng’ài huànzhě de tíshì. Yīgè zhídé zhùyì de bùfèn shì gāi wǎngzhàn de “liǎojiě shìshí” yèmiàn, gāi yèmiàn cèzhòng yú yǒuguān bìngqíng de zhēnxiàng.

Guójì yuèdú zhàng’ài xiéhuì shì xīwàng liǎojiě gèng duō yǒuguān zhè zhǒng qíngkuàng de jiātíng hé jiàoyù gōngzuò zhě de jué jiā zīyuán. Gāi wǎngzhàn bāohán xiángxì de qíngkuàng shuōmíngshū, zìwǒ pínggū gōngjù yǐjí yǒuguān rúhé cházhǎo nín suǒzài dìqū de zīyuán hé yuèdú zhàng’ài zhuānjiā de xìnxī.

LDA de yuànjǐng shì yīgè “pǔbiàn lǐjiě xuéxí zhàng’ài de shìjiè”. Gāi wǎngzhàn shì měi gè rén de lìng yīgè jué jiā qùchù——fùmǔ, jiàoshī, zhuānyè rénshì hé huàn yǒu yuèdú zhàng’ài de rén kěyǐ liǎojiě gèng duō xìnxī bìng huòdé zhīchí. Nín huì zhǎodào yǒuguān jiàoxué, zhǐnán hé zuìxīn yánjiū de yǒuyòng xìnxī.

Zàijiā shàngxué kěyǐ ràng nín de háizi ànzhào zìjǐ de jiézòu jìnbù. Dànshì, zàijiā jiàoyù huàn yǒu yuèdú zhàng’ài de háizi yǒu qí tiǎozhàn. Zhège Facebook xiǎozǔ tígōngle yī zhǒng yǔ nín qíngkuàng xià de qítā fùmǔ liánxì de fāngshì. Nín kěyǐ tíchū wèntí, jiāoyì xìnxī bìng liǎojiě bùtóng de jiàoxué jìqiǎo.

Kěyǐ lǐjiě de shì, nín kěnéng duì yuèdú zhàng’ài yǒu hěnduō yíwèn, wúlùn nín huò nín de háizi shìfǒu huàn yǒu zhè zhǒng jíbìng. LDOnline shì jiēshōu yǒuguān nín zuì zhòngyào wèntí de yìjiàn de jué jiā chǎngsuǒ. Měi gè yuè, zhuānjiā dūhuì quánhéng bìng huídá shèqū nèi de wèntí. Tíchū nín zìjǐ de wèntí, huò yuèdú zhuānjiā duì tārén de huídá.

Good Sensory Learning tígōngle dàliàng yǒuguān yuèdú zhàng’ài fǔzhù jìshù de xìn xī. Nín huì zhǎodào yǔ yuèdú hé xiězuò, yǎnjiǎng, shíjiān guǎnlǐ hé zǔzhī děng xiāngguān de zīyuán.

Dàcháng gǎn jūn, súchēng dàcháng gǎn jūn, shì yī zhǒng chángjiàn qiě duōyàng de xìjùn, cúnzài yú shíwù, huánjìng yǐjí rén hé mǒu xiē wēn xuè dòngwù de cháng dàozhōng. Suīrán dàcháng gǎn jūn míngshēng bù jiā, dàn shìshí shì dà duōshù dàcháng gǎn jūn jūnzhū shíjì shang shì wú hài de. Gēnjù jí bìng kòngzhì hé yùfáng zhōngxīn (CDC) de shuōfǎ, yǒuxiē jūnzhū duì shēntǐ jiànkāng zhì guān zhòngyào.

Yǐnqǐ fùxiè bìng de liǎng zhǒng gèng chángjiàn de dàcháng gǎnjùn lèixíng shì chǎn zhì hè dúsù dàcháng gǎn jūn (STEC) hé chǎn cháng dúsù dàcháng gǎn jūn (ETEC).

Giáo trình bài giảng Thầy Vũ hướng dẫn học viên cải thiện kỹ năng dịch thuật văn bản tiếng Trung HSK ứng dụng Ngữ pháp HSK 6 bài tập tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK cấp 6.

Khi người lớn không được điều trị chứng khó đọc, những khó khăn về chính tả và đọc viết có thể gây ra các vấn đề ở trường đại học và ở nơi làm việc. Học sinh có thể gặp khó khăn với việc ghi chép và làm bài kiểm tra, và nhân viên có thể cảm thấy chứng khó đọc kìm hãm họ trong công việc. Điều này ngăn cản một số người phát huy hết tiềm năng của họ cả về chuyên môn và kinh tế.

Chứng khó đọc là một tình trạng phổ biến ảnh hưởng đến khoảng 1/10 người. Người ta ước tính rằng 40 triệu người Mỹ trưởng thành mắc chứng khó đọc, nhưng chỉ có 2 triệu người được chẩn đoán. Ngoài ra, khoảng 20 phần trăm trẻ em trong độ tuổi đi học ở Hoa Kỳ mắc chứng khó đọc, theo Trung tâm Chứng khó đọc của Utah.

Chứng khó đọc đôi khi có thể xảy ra với các tình trạng bệnh lý khác. Ví dụ, những người được chẩn đoán mắc chứng khó đọc cũng có nguy cơ cao mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), theo Mayo Clinic.

Khi chứng khó đọc không được điều trị, cảm giác thất vọng có thể leo thang và ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân của một người. Một số người mắc chứng khó đọc cũng có tâm lý tự ti và kém tự tin. Kết quả là họ có thể cảm thấy không thoải mái với những người xung quanh. Họ có thể rút lui về mặt xã hội và có ít bạn bè hơn.

Chứng khó đọc cũng có thể xảy ra với các rối loạn phối hợp phát triển và chứng tự kỷ. Freeman nói thêm: “Chứng khó đọc thường có thể trùng lặp với các tình trạng khác như tốc độ xử lý chậm, các vấn đề về xử lý hình ảnh và các vấn đề về chức năng điều hành. Các vấn đề với hành động vật lý khi viết và hiểu các khái niệm toán học cũng có thể đồng thời xảy ra. ”

Một số người mắc chứng khó đọc cũng đối phó với chứng khó tính, đề cập đến khó khăn trong việc tính toán các con số và thực hiện các phép tính. Hoặc họ cũng có thể gặp phải chứng rối loạn chữ viết tay, một chứng rối loạn mà chữ viết tay của một người có vẻ bị bóp méo và họ phải vật lộn với chính tả. Một số người mắc chứng khó đọc gặp khó khăn khi phân biệt bên trái và bên phải.

Chứng khó đọc là một tình trạng phổ biến ảnh hưởng đến trẻ em và người lớn trong suốt cuộc đời của họ, nhưng được chẩn đoán không có nghĩa là bạn không thông minh như người không bị khuyết tật. Một lần nữa, những người mắc chứng khó đọc không có trí thông minh thấp hơn. Học và đọc có thể là một thách thức, nhưng nếu được can thiệp sớm, điều trị đúng cách và sự hỗ trợ của những người chăm sóc bạn, bạn có thể thành công và học cách đối phó thành công.

Trang web này là một tài nguyên duy nhất cho chứng khó đọc. Bạn sẽ tìm thấy thông tin về các triệu chứng, những thách thức khi sống chung với tình trạng bệnh, các chiến lược khắc phục và hơn thế nữa. Thông tin được hướng đến các bậc cha mẹ và các nhà giáo dục, nhưng nó có lợi cho bất kỳ ai muốn hiểu “não khó đọc”.

Đây là một nguồn tài liệu tuyệt vời để lật tẩy những huyền thoại và trao quyền cho những người mắc chứng khó đọc. Nguồn thông tin phong phú của trang web bao gồm các mẹo về cách làm cho lớp học và nơi làm việc trở nên dễ chịu hơn cho những người mắc chứng khó đọc. Một phần đáng chú ý là trang “Tìm hiểu sự thật” của trang web, tập trung vào sự thật về tình trạng bệnh.

Hiệp hội Chứng khó đọc quốc tế là một nguồn tài liệu tuyệt vời cho các gia đình và các nhà giáo dục muốn tìm hiểu thêm về tình trạng này. Trang web này chứa một tờ thông tin chi tiết, một công cụ tự đánh giá và thông tin về cách tìm các nguồn thông tin và các chuyên gia về chứng khó đọc trong khu vực của bạn.

Tầm nhìn của LDA là một “thế giới nơi những người khuyết tật trong học tập được mọi người hiểu rõ.” Trang web là một nơi tuyệt vời khác dành cho tất cả mọi người – phụ huynh, giáo viên, chuyên gia và những người đang sống với chứng khó đọc để tìm hiểu thêm và nhận được sự hỗ trợ. Bạn sẽ tìm thấy thông tin hữu ích về giảng dạy, sách hướng dẫn và nghiên cứu gần đây nhất.

Giáo dục tại nhà cho phép con bạn tiến bộ theo tốc độ của riêng chúng. Nhưng giáo dục tại nhà một đứa trẻ mắc chứng khó đọc có những thách thức của nó. Nhóm Facebook này cung cấp một cách để kết nối với các bậc cha mẹ khác trong hoàn cảnh của bạn. Bạn có thể đặt câu hỏi, thông tin giao dịch và tìm hiểu về các kỹ thuật giảng dạy khác nhau.

Nói một cách dễ hiểu, bạn có thể có rất nhiều câu hỏi về chứng khó đọc, cho dù bạn hoặc con bạn có mắc chứng bệnh này hay không. LDOnline là một nơi tuyệt vời để nhận thông tin đóng góp cho những câu hỏi quan trọng nhất của bạn. Mỗi tháng, các chuyên gia sẽ cân nhắc và trả lời các câu hỏi từ bên trong cộng đồng. Đặt câu hỏi của riêng bạn hoặc đọc câu trả lời của chuyên gia cho những người khác.

Good Sensory Learning cung cấp nhiều thông tin về công nghệ hỗ trợ cho chứng khó đọc. Bạn sẽ tìm thấy các tài nguyên liên quan đến đọc và viết, bài phát biểu, quản lý thời gian và tổ chức, v.v.

Escherichia coli, hay còn được gọi là E. coli, là một nhóm vi khuẩn phổ biến và đa dạng được tìm thấy trong thực phẩm, môi trường và trong ruột của cả người và một số động vật máu nóng. Mặc dù E. coli có một danh tiếng xấu, nhưng sự thật là hầu hết các chủng E. coli thực sự vô hại. Và một số chủng rất cần thiết để có sức khỏe tốt, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC).

Hai loại E. coli phổ biến hơn gây ra bệnh tiêu chảy là E. coli sinh độc tố Shiga (STEC) và E. coli sinh độc tố ruột (ETEC).

Toàn bộ nội dung bài giảng hôm nay Ngữ pháp HSK 6 bài tập tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK cấp 6 đến đây là hết. Các bạn nhớ lưu bài giảng về học nhé,hẹn gặp lại các bạn học viên yêu quý ở những bài giảng sau nhé.

100%
BÀI GIẢNG RẤT HAY
  • ĐÁNH GIÁ

Để lại một trả lời