Phát triển từ vựng tiếng Trung HSK 9 luyện thi HSK cấp 9

Khóa học nâng cao từ vựng tiếng Trung HSK 9 ôn thi HSK Thầy Vũ

Phát triển từ vựng tiếng Trung HSK 9 luyện thi HSK cấp 9 là bài giảng ngày hôm nay mình sẽ gửi đến cho tất cả các bạn theo lộ trình Thầy Vũ thiết kế dựa trên bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển. Trên kênh Luyệ thi HSK mỗi ngày sẽ cập nhật rất nhiều bài giảng bổ ích và thú vị,đây là một kênh đào tạo tiếng Trung rất uy tín của tại Trung tâm tiếng Trung quận Thanh Xuân Thủ đô Hà Nội  và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM.

Các bạn nào đang có nhu cầu học tiếng Trung từ đầu đi thì hãy tham khảo ngay Bộ giáo trình Hán Ngữ ChineMaster của Thầy Vũ ngay tại link dưới đây nhé.

Tham khảo giáo trình tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster

Bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin liên tục được cộng đồng người Trung Quốc trên khắp thế giới đánh giá là phần mềm gõ tiếng Trung Quốc cực kỳ tốt, vượt trội hơn tất cả các bộ gõ tiếng Trung khác.

Chi tiết hướng dẫn cách tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Tiếp theo thì như chúng ta đã biết Trung tâm học tiếng Trung uy tín ChineMaster  hiện nay đã có cơ sở mới tại Quận 10 TP HCM,các bạn nếu có nhu cầu muốn học tiếng Trung bài bản và chuyên nghiệp nhất thì hãy đến với Trung tâm tiếng Trung ChineMaster của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ nhé.

Đăng ký lớp học tiếng Trung quận 10 tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster

Hôm nay mình thông tin các bạn chi tiết lịch khai giảng mới nhất về khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc hay còn gọi là khóa học order Taobao 1688 Tmall và khóa học nhập hàng Taobao 1688 Tmall dành cho các bạn học viên là dân buôn chuyên đánh hàng Quảng Châu Trung Quốc về Việt Nam.

Đăng ký khóa nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall 1688

Các bạn học viên ở xa Trung tâm tiếng Trung ChineMaster muốn học tiếng Trung online cùng Thầy Vũ lớp 1 học viên thì đăng ký khóa học tiếng Trung qua Skype ở ngay bên dưới.

Lớp học tiếng Trung online qua Skype Thầy Vũ

Thầy Vũ có mở thêm lớp học đào tạo về tiếng Trung Thương mại,các bạn có nhu cầu học thì hãy tham khảo tại link phía dưới đây nhé.

Khoá học tiếng Trung thương mại

Phát triển từ vựng tiếng Trung HSK 9 luyện thi HSK cấp 9 Thầy Vũ

Phát triển từ vựng tiếng Trung HSK 9 luyện thi HSK cấp 9 theo lộ trình Thầy Vũ thiết kế dựa trên bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

最近发表在《实验生理学》(Experimental Physiology) 上的一项研究发现,在 100 度高温下连续 5 周每周训练 5 小时可使男性精英自行车手的血红蛋白水平提高 4-5%,从而提高整体氧气摄入量。科罗拉多大学综合生理学副教授 Robert Mazzeo 博士说:“通过增加血红蛋白浓度,可以增强血液的携氧能力,并且可以改善耐力运动员的潜在薄弱环节。”博尔德,告诉健康。但是请记住,这项研究是在精英运动员中进行的。对于休闲运动员来说,你表现的限制因素不太可能是你的最大心输出量和氧气输送系统,所以血红蛋白的好处不太可能是显着的。

仅仅几天的热身训练后,下一个最显着的变化是增加了 – 几乎 20% – 静脉中的血浆量(仅供参考:血浆本质上是血液的液体部分)。血浆量的增加甚至可能使休闲运动员更擅长体温调节,或者身体保持一定体温的能力,”Mazzeo 说。

用最简单的术语来说,通过适应高温,你的身体会更好地出汗和降温。当你训练时,你需要一定量的血液和氧气进入你的肌肉,但如果你在高温下训练,你必须将一些血液转移到皮肤上,以便让你冷静下来并帮助你您的身体保持其核心温度,这会导致血浆产生过度。从本质上讲,“考虑到体内平衡的破坏,增加血浆的摄入量可以帮助你通过帮助血液进入皮肤来调节体温,使其尽可能保持凉爽,”Mazzeo 说。

增加血浆量的好处不仅是帮助您的身体保持凉爽,而且您体内更多的血浆意味着可以输送更多的血液来冷却您的皮肤,而不会影响输送到肌肉的氧气供应,让您能够持久更长的时间,即使您将锻炼带回室内。 “当恢复到较冷或正常的训练温度时,热适应引起的血浆量增加可能会导致更好的耐力和更长的乳酸阈值,”罗杰亚当斯博士,ACE-CPT 和俄克拉荷马州eatrightfitness 的所有者,告诉健康。对耐力的直接影响仍然存在争议,但大多数科学家都同意,额外的血浆还具有稀释血液中红细胞浓度的作用,这反过来又会引发更多富含血红蛋白的红细胞的产生,使其更容易你的肌肉获得氧气。

但请记住:虽然其中许多好处听起来很有希望,但重要的是要记住,围绕热身训练的优点进行的大多数研究都存在局限性——主要是大多数研究只关注精英运动员,而没有研究热训练对普通休闲运动员或健身房爱好者的影响。这意味着,尽管您可能会从高温下的训练中获得一些好处,但它们可能不如从专业或精英运动员那里获得的好处那么明显。

热身训练可不是开玩笑,也不能掉以轻心——主要是因为它不是你身体的训练目标。 “一般来说,理想的训练温度约为 68-72 度,”Ryan 说,“它足够温暖以保持肌肉温暖,但又不会太热,以至于过度消耗您的系统来冷却。”此外,亚当斯补充说,理想的运行温度实际上是 40 多岁。

这意味着您可能不应该在没有一点准备的情况下每天在 90 度的天气下开始训练。亚当斯说,你的身体大约需要 10 到 15 天才能适应高温,所以慢慢来,按照计划进行,并在一天中的时间选择外出时保持清醒。牢记炎热夏季天气带来的风险(中暑、晒伤和脱水等)也是明智之举,这使得关注安全热量和锻炼实践变得更加重要。

“热量、湿度和阳光直射是三重威胁的组合,所以请记住这一点,并尝试相应地安排您的锻炼,” NBC 的 Strong 的 NSCA 认证私人教练 CSCS Chris Ryan 告诉 Health。 “在当天早些时候做较难的部分,在一天中较热的部分做较轻的部分。”您越健康,您的身体就越能耐受高温运动,因此,如果您是在炎炎夏日第一次开始热训练,请进行比正常时间更短、更慢的锻炼。您要确保在刚开始时不要过快地尝试匹配您的春季节奏或强度。在接下来的每个节日里,走得更远更快。

Phiên âm tiếng Trung HSK cho bài tập Phát triển từ vựng tiếng Trung HSK 9 luyện thi HSK cấp 9.

Zuìjìn fābiǎo zài “shíyàn shēnglǐxué”(Experimental Physiology) shàng de yī xiàng yánjiū fāxiàn, zài 100 dù gāowēn xià liánxù 5 zhōu měi zhōu xùnliàn 5 xiǎoshí kě shǐ nánxìng jīngyīng zìxíngchē shǒu de xiěhóngdànbái shuǐpíng tígāo 4-5%, cóng’ér tígāo zhěngtǐ yǎngqì shè rù liàng. Kēluōlāduō dàxué zònghé shēnglǐxué fùjiàoshòu Robert Mazzeo bóshì shuō:“Tōngguò zēngjiā xiěhóngdànbái nóngdù, kěyǐ zēngqiáng xiěyè de xié yǎng nénglì, bìngqiě kěyǐ gǎishàn nàilì yùndòngyuán de qiánzài bóruò huánjié.” Bó ěr dé, gàosù jiànkāng. Dànshì qǐng jì zhù, zhè xiàng yánjiū shì zài jīngyīng yùndòngyuán zhōng jìnxíng de. Duìyú xiūxián yùndòngyuán lái shuō, nǐ biǎoxiàn de xiànzhì yīnsù bù tài kěnéng shì nǐ de zuìdà xīn shūchū liàng hé yǎngqì shūsòng xìtǒng, suǒyǐ xiěhóngdànbái de hǎochù bù tài kěnéng shì xiǎnzhe de.

Jǐnjǐn jǐ tiān de rèshēn xùnliàn hòu, xià yīgè zuì xiǎnzhe de biànhuà shì zēngjiāle – jīhū 20% – jìngmài zhōng de xiějiāng liàng (jǐn gōng cānkǎo: Xiějiāng běnzhí shàng shì xiěyè de yètǐ bùfèn). Xiějiāng liàng de zēngjiā shènzhì kěnéng shǐ xiūxián yùndòngyuán gèng shàncháng tǐwēn tiáojié, huòzhě shēntǐ bǎochí yīdìng tǐwēn de nénglì,”Mazzeo shuō.

Yòng zuì jiǎndān de shùyǔ lái shuō, tōngguò shìyìng gāowēn, nǐ de shēntǐ huì gèng hǎo dì chū hàn hé jiàngwēn. Dāng nǐ xùnliàn shí, nǐ xūyào yīdìng liàng de xiěyè hé yǎngqì jìnrù nǐ de jīròu, dàn rúguǒ nǐ zài gāowēn xià xùnliàn, nǐ bìxū jiāng yīxiē xiěyè zhuǎnyí dào pífū shàng, yǐbiàn ràng nǐ lěngjìng xiàlái bìng bāngzhù nǐ nín de shēntǐ bǎochí qí héxīn wēndù, zhè huì dǎozhì xiějiāng chǎnshēng guòdù. Cóng běnzhí shàng jiǎng,“kǎolǜ dào tǐnèi pínghéng de pòhuài, zēngjiā xiějiāng de shè rù liàng kěyǐ bāngzhù nǐ tōngguò bāngzhù xiěyè jìnrù pífū lái tiáojié tǐwēn, shǐ qí jǐn kěnéng bǎochí liángshuǎng,”Mazzeo shuō.

Zēngjiā xiějiāng liàng de hǎochù bùjǐn shì bāngzhù nín de shēntǐ bǎochí liángshuǎng, érqiě nín tǐnèi gèng duō de xiějiāng yìwèizhe kěyǐ shūsòng gèng duō de xiěyè lái lěngquè nín de pífū, ér bù huì yǐngxiǎng shūsòng dào jīròu de yǎngqì gōngyìng, ràng nín nénggòu chíjiǔ gèng zhǎng de shíjiān, jíshǐ nín jiāng duànliàn dài huí shìnèi. “Dāng huīfù dào jiào lěng huò zhèngcháng de xùnliàn wēndù shí, rè shìyìng yǐnqǐ de xiějiāng liàng zēngjiā kěnéng huì dǎozhì gèng hǎo de nàilì hé gèng zhǎng de rǔsuān yùzhí,” luō jié yàdāngsī bóshì,ACE-CPT hé é kèlā hé mǎ zhōu eatrightfitness de suǒyǒu zhě, gàosù jiànkāng. Duì nàilì de zhíjiē yǐngxiǎng réngrán cúnzài zhēngyì, dàn dà duōshù kēxuéjiā dōu tóngyì, éwài de xiějiāng hái jùyǒu xīshì xiěyè zhōng hóngxìbāo nóngdù de zuòyòng, zhè fǎn guòlái yòu huì yǐnfā gèng duō fù hán xiěhóngdànbái de hóngxìbāo de chǎnshēng, shǐ qí gèng róngyì nǐ de jīròu huòdé yǎngqì.

Dàn qǐng jì zhù: Suīrán qízhōng xǔduō hǎochù tīng qǐlái hěn yǒu xīwàng, dàn zhòngyào de shì yào jì zhù, wéirào rèshēn xùnliàn de yōudiǎn jìnxíng de dà duōshù yánjiū dōu cúnzài júxiàn xìng——zhǔyào shi dà duōshù yánjiū zhǐ guānzhù jīngyīng yùndòngyuán, ér méiyǒu yánjiū rè xùnliàn duì pǔtōng xiūxián yùndòngyuán huò jiànshēnfáng àihào zhě de yǐngxiǎng. Zhè yìwèizhe, jǐnguǎn nín kěnéng huì cóng gāowēn xià de xùnliàn zhōng huòdé yīxiē hǎochù, dàn tāmen kěnéng bùrú cóng zhuānyè huò jīngyīng yùndòngyuán nàlǐ huòdé de hǎochù nàme míngxiǎn.

Rèshēn xùnliàn kě bùshì kāiwánxiào, yě bùnéng diàoyǐqīngxīn——zhǔyào shi yīnwèi tā bùshì nǐ shēntǐ de xùnliàn mùbiāo. “Yībān lái shuō, lǐxiǎng de xùnliàn wēndù yuē wèi 68-72 dù,”Ryan shuō,“tā zúgòu wēnnuǎn yǐ bǎochí jīròu wēnnuǎn, dàn yòu bù huì tài rè, yǐ zhìyú guòdù xiāohào nín de xìtǒng lái lěngquè.” Cǐwài, yàdāngsī bǔchōng shuō, lǐxiǎng de yùnxíng wēndù shíjì shang shì 40 duō suì.

Zhè yìwèizhe nín kěnéng bù yìng gāi zài méiyǒu yīdiǎn zhǔnbèi de qíngkuàng xià měitiān zài 90 dù de tiānqì xià kāishǐ xùnliàn. Yàdāngsī shuō, nǐ de shēntǐ dàyuē xūyào 10 dào 15 tiān cáinéng shìyìng gāowēn, suǒyǐ màn man lái, ànzhào jìhuà jìnxíng, bìng zài yītiān zhōng de shíjiān xuǎnzé wàichū shí bǎochí qīngxǐng. Láojì yánrè xiàjì tiānqì dài lái de fēngxiǎn (zhòngshǔ, shài shāng hé tuōshuǐ děng) yěshì míngzhì zhī jǔ, zhè shǐdé guānzhù ānquán rèliàng hé duànliàn shíjiàn biàn dé gèngjiā zhòngyào.

“Rèliàng, shīdù hé yángguāng zhíshè shì sānchóng wēixié de zǔhé, suǒyǐ qǐng jì zhù zhè yīdiǎn, bìng chángshì xiāngyìng de ānpái nín de duànliàn,” NBC de Strong de NSCA rènzhèng sīrén jiàoliàn CSCS Chris Ryan gàosù Health. “Zài dàngtiān zǎo xiē shíhòu zuò jiào nán de bùfèn, zài yītiān zhōng jiào rè de bùfèn zuò jiào qīng de bùfèn.” Nín yuè jiànkāng, nín de shēntǐ jiù yuè néng nài shòu gāowēn yùndòng, yīncǐ, rúguǒ nín shì zài yányán xià rì dì yī cì kāishǐ rè xùnliàn, qǐng jìnxíng bǐ zhèngcháng shíjiān gèng duǎn, gèng màn de duànliàn. Nín yào quèbǎo zài gāng kāishǐ shí bùyàoguò kuài dì chángshì pǐpèi nín de chūnjì jiézòu huò qiángdù. Zài jiē xiàlái de měi gè jiérì lǐ, zǒu dé gèng yuǎn gèng kuài.

Phiên dịch tiếng Trung sang tiếng Việt bài tập Phát triển từ vựng tiếng Trung HSK 9 luyện thi HSK cấp 9.

Một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Experimental Physiology cho thấy rằng việc tập luyện 5 giờ một tuần trong 5 tuần ở nhiệt độ 100 độ đã làm tăng nồng độ hemoglobin ở những người đi xe đạp ưu tú nam lên 4-5%, tăng lượng oxy tổng thể. “Bằng cách tăng nồng độ hemoglobin, bạn đang tăng cường khả năng vận chuyển oxy của máu và bạn đang cải thiện mối liên kết yếu tiềm ẩn đó đối với vận động viên sức bền,” Robert Mazzeo, Tiến sĩ, phó giáo sư Sinh lý học Tích hợp tại Đại học Colorado Boulder, nói với Health. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng nghiên cứu này được thực hiện ở các vận động viên ưu tú; đối với các vận động viên giải trí, không có khả năng yếu tố hạn chế trong thành tích của bạn là cung lượng tim tối đa và hệ thống phân phối oxy, vì vậy lợi ích của hemoglobin không có khả năng gây ấn tượng.

Sự thay đổi đáng kể tiếp theo chỉ sau một vài ngày luyện tập nhiệt là sự gia tăng – gần 20 phần trăm – thể tích huyết tương trong tĩnh mạch của bạn (chỉ FYI: huyết tương về cơ bản là phần lỏng của máu). Và sự gia tăng thể tích huyết tương có thể làm cho các vận động viên giải trí thậm chí có khả năng điều chỉnh nhiệt tốt hơn hoặc khả năng duy trì một nhiệt độ cơ thể nhất định của cơ thể, “Mazzeo nói.

Nói một cách đơn giản nhất, bằng cách làm quen với nhiệt, cơ thể bạn sẽ đổ mồ hôi tốt hơn và tự hạ nhiệt. Khi tập luyện, bạn muốn một lượng máu và oxy nhất định đến các cơ của mình, nhưng nếu luyện tập trong nhiệt độ nóng, bạn phải chuyển một phần lưu lượng máu đến da để hạ nhiệt và giúp đỡ. cơ thể của bạn duy trì nhiệt độ cốt lõi của nó, điều này làm cho việc sản xuất huyết tương đi vào hoạt động quá mức. Về cơ bản, “tăng lượng huyết tương mua vào sẽ giúp bạn điều nhiệt bằng cách giúp máu đi vào da, giữ cho da càng mát càng tốt, do sự rối loạn cân bằng nội môi của nó,” Mazzeo nói.

Lợi ích của việc tăng thể tích huyết tương không chỉ giúp cơ thể bạn mát mẻ, còn nhiều huyết tương hơn trong cơ thể có nghĩa là có nhiều máu hơn có thể được gửi đến để làm mát da của bạn mà không làm ảnh hưởng đến việc cung cấp oxy cho cơ bắp của bạn, mang lại cho bạn khả năng tồn tại lâu hơn, ngay cả khi bạn tập luyện trở lại bên trong. Roger Adams, Tiến sĩ, ACE-CPT và chủ sở hữu của eatrightfitness ở Oklahoma, nói với Health có thể dẫn đến sức bền tốt hơn và ngưỡng lactate kéo dài hơn khi trở về nhiệt độ luyện tập bình thường hoặc mát hơn, ”Roger Adams, tiến sĩ, ACE-CPT và chủ sở hữu của eatrightfitness ở Oklahoma, nói với Health. ảnh hưởng trực tiếp đến sức bền vẫn còn đang được tranh luận, nhưng hầu hết các nhà khoa học đồng ý rằng huyết tương bổ sung cũng có tác dụng làm loãng nồng độ hồng cầu trong máu của bạn, do đó kích hoạt sản xuất nhiều tế bào hồng cầu giàu hemoglobin hơn, làm cho nó dễ dàng hơn. cơ của bạn để lấy oxy.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng: Mặc dù rất nhiều lợi ích này nghe có vẻ hứa hẹn, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là có những hạn chế đối với hầu hết các nghiên cứu được thực hiện xung quanh ưu điểm của luyện tập nhiệt — chủ yếu là phần lớn các nghiên cứu chỉ tập trung vào các vận động viên ưu tú mà không xem xét ảnh hưởng của việc tập luyện bằng nhiệt đối với vận động viên giải trí trung bình hoặc người tập thể dục. Điều đó có nghĩa là, mặc dù bạn có thể gặt hái một số lợi ích từ việc luyện tập ở nhiệt độ nóng hơn, nhưng chúng có thể không rõ rệt như những lợi ích thu được từ các vận động viên chuyên nghiệp hoặc ưu tú.

Tập luyện bằng nhiệt không phải là trò đùa, và nó không phải là một điều gì đó bị coi nhẹ – chủ yếu là vì nó không phải là mục đích tập luyện của cơ thể bạn. Ryan nói: “Nhiệt độ luyện tập lý tưởng là khoảng 68-72 độ,” Nhiệt độ đủ ấm để giữ ấm các cơ, nhưng không quá ấm đến mức khiến hệ thống của bạn hạ nhiệt. ” Thêm vào đó, Adams cho biết thêm rằng nhiệt độ chạy lý tưởng thực sự là trong những năm 40.

Điều đó có nghĩa là bạn có thể không nên bắt đầu luyện tập trong thời tiết 90 độ mỗi ngày mà không chuẩn bị một chút nào. Adams nói rằng cơ thể bạn mất khoảng 10-15 ngày để thích nghi với nhiệt độ nóng, vì vậy hãy chậm rãi, tuân theo một chương trình và thông minh về thời gian trong ngày mà bạn chọn để ra ngoài. Cũng nên lưu ý những rủi ro đi kèm với thời tiết nóng bức của mùa hè – đột quỵ nhiệt, cháy nắng và mất nước – điều này khiến việc tập trung vào các bài tập thể dục và cách nhiệt an toàn càng trở nên quan trọng hơn.

Chris Ryan, CSCS, huấn luyện viên cá nhân được NSCA chứng nhận trên NBC’s Strong, nói với Health: “Nhiệt, cộng với độ ẩm, cộng với ánh nắng trực tiếp là mối đe dọa lớn, vì vậy hãy ghi nhớ điều đó và cố gắng lên lịch tập luyện cho phù hợp”. “Hãy làm những phần khó hơn sớm hơn trong ngày và những phần nhẹ hơn vào những phần nóng hơn trong ngày.” Bạn càng khỏe mạnh, thì cơ thể bạn càng có thể chịu đựng tốt hơn khi tập thể dục trong nhiệt độ nóng, vì vậy nếu bạn bắt đầu tập luyện nhiệt lần đầu tiên vào cuối mùa hè, hãy thực hiện một bài tập ngắn hơn và chậm hơn bình thường. Bạn muốn đảm bảo rằng mình không đi quá nhanh khi cố gắng phù hợp với nhịp độ hoặc cường độ của mùa xuân ngay khi bắt đầu. Vào mỗi ngày tiếp theo, hãy đi xa hơn một chút và nhanh hơn một chút.

Trên đây là toàn bộ nội dung của bài học ngày hôm nay Phát triển từ vựng tiếng Trung HSK 9 luyện thi HSK cấp 9 ,cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi,chúc các bạn học tập thật tốt nhé.

 

0 responses on "Phát triển từ vựng tiếng Trung HSK 9 luyện thi HSK cấp 9"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top