Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo, Viber) 090 325 4870 (Telegram)

Giáo trình tiếng Trung thương mại cơ bản bài 8

5/5 - (2 bình chọn)

Nội dung chính bài học tiếng Trung thương mại cơ bản bài 8

Giáo trình tiếng Trung thương mại cơ bản bài 8 là phần bài học chi tiết nhất ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến cho tất cả các bạn. Bài giảng này do Thầy Nguyễn Minh Vũ tổng hợp và biên soạn để phục vụ cho công tác giảng dạy cũng như đào tạo các khóa học tiếng Trung thương mại online cơ bản đến nâng cao theo bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại toàn tập ChineMaster. Trong quá trình giảng dạy thì Thạc sĩ Nguyễn Minh vũ sẽ dử dụng giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster 8 quyển toàn diện nhất chỉ duy nhất bán tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội  và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM. Các bạn học viên nhớ chú ý đón xem và theo dõi những thông tin mới nhất về Trung tâm nhé

Các bạn học viên của Trung tâm hãy chú ý theo dõi và để có thể mua được giáo trình đặc biệt của Thầy Vũ để học dần nhé. Giaos trình này rất hợp với những bạn học viên vừa bắt đầu làm quen với ngôn ngữ Trung Quốc và muốn tìm tài liệu tham khảo.

Giáo trình tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster

Bạn học viên nào còn chưa sở hữu và cài đặt bộ gõ này thì hãy nhanh tay download theo hướng dẫn cụ thể của Thầy Nguyễn Minh Vũ ở link bên dưới nhé. Download bộ gõ tiếng Trung sogou mới cùng Thầy Vũ để có thể có một bản cập nhật mới hoàn chỉnh nhất và nhiều tính năng nhất.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou mới cùng Thầy Vũ 

Những bạn học vien ở phía nam tham khảo các khóa học của Trung tâm tiếng Trung quận 10 ChineMaster,đây là một chi nhánh mới nằm ở quận 10 TP HCM do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ đứng ra làm chủ. Có rất nhiều khóa học hấp dẫn để cho các bạn học viên có thể thoải mái lựa chọn để học nhé.

Tham khảo lớp học tiếng Trung quận 10 TP HCM

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao 1688 do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ mở lớp với mong muốn có thể trang bị kiến thức nhập hàng Trung Quốc tận gốc từ A – Z cho các bạn học viên,giúp các bạn nhập hàng về bán hay sử dụng đều dễ dàng hơn.

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao 1688

Thầy Nguyễn Minh Vũ hiện bây giờ đã vừa cho ra mắt chuyên đề tiếng Trung từ cơ bản cho tới nâng cao trong lĩnh vực tiếng Trung thương mại văn phòng, các bạn học viên muốn xem kĩ thông tin về khóa học hơn thì hãy đăng ký ngay khóa học bổ ích và mới mẻ này tại link chúng tôi để dưới đây nhé.

Xem khoá học tiếng Trung thương mại

Phía dưới đây các bạn học viên đều sẽ được tìm hiểu các đăng ký lớp học tiếng Trung online qua Skype do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn và đăng tải hằng ngày,khóa học trọn gói này sẽ giúp bạn nhanh chóng nắm bắt được toàn bộ nội dung kiến thức tiếng Trung với đầy đủ mọi kỹ năng mà các bạn cần phải sử dụng sau này.

Đăng ký lớp học tiếng Trung online qua Skype

Giáo trình tiếng Trung thương mại cơ bản bài 8 Thầy Nguyễn Minh Vũ

Giáo trình tiếng Trung thương mại cơ bản bài 8 kiến thức bài giảng hôm nay rất quan trọng gồm từ vựng tiếng Trung thương mại và thuật ngữ tiếng Trung thương mại cùng với khá nhiều cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung thương mại. Các bạn học viên chú ý theo dõi nội dung giáo án bài giảng này nhé. Thầy Vũ đi theo hệ thống bài giảng rất bài bản và logic theo bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster 8 quyển toàn diện nhất chỉ duy nhất bán tại Trung tâm chuyên đào tạo tiếng Trung thương mại ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn.

Whipple 病是由 Tropheryma Whipplei 细菌引起的。科学家们并不确切知道人们是如何感染 T.whipplei 的,但这种细菌似乎在土壤和水中很常见。 (毫不奇怪,许多惠普病的报告发生在农业或建筑部门工作的人身上,他们的工作要求他们经常接触土壤。

根据 2017 年 4 月发表在《临床微生物学评论》杂志上的一篇评论,虽然 Whipple 病很少见,但 T. Whipplei 细菌比以前认为的更常见。综述作者引用的研究表明,欧洲高达 48% 的普通人群携带针对 T.whipplei 的抗体,而塞内加尔的这一数字更高——72%。 (该评论指出,鉴于与白种人人群相比,这些人群中的惠普病不太常见,因此该细菌在非洲和亚洲人群中的大量存在尤其值得注意。)

该评论还引用了最近的数据,表明在欧洲一般人群中 1.5% 至 4% 的无症状人群的粪便样本中检测到了鞭毛虫,而从污水处理工人那里采集的样本中这一比例高达 12% 到 25%艾滋病毒和那些无家可归的人,表明这些群体在接触细菌时患 Whipple 病的风险更高。

换言之,似乎并非所有携带 T.whipplei 的人都会患 Whipple 病。一些研究人员认为,某些人可能具有遗传易感性,这使他们在接触细菌时更容易生病。

要诊断惠普尔病,您的医生将首先获取您的病史并进行体格检查,其中可能包括检查淋巴腺肿大、心脏杂音或身体组织肿胀。您的医生将根据您的症状来指导进行哪些诊断测试。

惠普尔病的明确诊断需要对受影响的器官进行活检——在显微镜下观察组织样本——以及对组织进行 PCR(聚合酶链反应)测试。根据您的检查和测试结果,您的医生可能会将您转介给胃肠病学家,专攻消化系统疾病的医生。

对于 Whipple 病,诊断和治疗越早,预后越好。虽然 Whipple 病可以治疗,并且大多数患有这种疾病的人可能会有很好的结果,但复发很常见。这就是为什么接受过 Whipple 病治疗的人必须密切监测并在首次诊断和治疗一年后接受内窥镜检查、活检和其他诊断测试,这一点很重要。

惠普尔病的治疗通常包括长期服用抗生素——至少一到两年——以根除导致疾病的细菌。根据肠道吸收不良对个人身体造成的影响,医生可能会推荐静脉输液和电解质(体内的矿物质,如钠和钾,心脏和大脑需要正常运作)以及补充剂,如铁、叶酸、钙和维生素 D。

使用 PCR 检测作为诊断 Whipple 病的工具,使科学家能够识别以前可能遗漏的 Whipple 病病例。

根据 2018 年 11 月发表在《消化疾病与科学》上的社论中引用的最新研究,西方人群中惠普病的患病率估计为百万分之三。但作者建议,病例可能被低估,因为诊断标准各不相同。

该网站是有关不常见但可深刻影响受其影响的个人的疾病信息的首选来源。从有关症状和原因的事实到谁可能受到影响,哪些最新的治疗方法可能是正确的,以及为什么,NORD 还提供了其他资源的链接,是开始获取有关 Whipple 病的更多信息的好地方。

X 射线是一种产生身体内部图像的程序。

X 射线束是一种电磁辐射,由德国教授威廉·康拉德·伦琴 (Wilhelm Conrad Roentgen) 于 1895 年首次发现。

在这个过程中,一台机器通过你的身体发送 X 射线束。

生成的图像记录在胶片上或由计算机记录。

X 射线图像以黑色和白色阴影显示身体,因为不同的组织吸收不同量的辐射。

身体中的致密物质(如骨骼或金属)在 X 射线图像上显示为白色。

含有空气的身体部位显示为黑色,而肌肉、脂肪和体液显示为灰色阴影。

有时,造影剂(含有碘或钡)被注射、吞咽或作为灌肠剂输送,以提供 X 射线图像的更多细节。

X 光检查可以在医生办公室、牙医办公室、医院或其他医疗机构进行。

该过程可能需要几分钟到一个多小时,具体取决于您的医生或牙医需要的图像类型。

技术人员将定位您的身体和 X 光机。

在 X 光检查期间,您需要保持静止,并且可能需要屏住呼吸。移动会导致图像模糊。

当您坐着、站着或躺着不动时,机器将捕捉您的身体图像。过程是无痛的。

如果您的 X 光片需要造影剂,您需要提前吞下或通过静脉注射或灌肠来接受。

在 X 光检查前遵循医生提供的所有说明。

如果您怀孕或可能怀孕,请务必让您的医生知道。

此外,如果您使用宫内节育器 (IUD) 进行节育,请告诉您的医生。

在进行 X 射线检查之前,您可能必须从身体上取下所有珠宝和其他金属物体。

皮肤发痒、干燥的一般原因似乎很简单:缺乏水分。但是,缺乏水分从何而来? “皮肤干燥是由皮肤屏障受损和皮肤表层必需的健康脂肪功能障碍或缺乏引起的,”纽约市市中心皮肤病学委员会认证皮肤科医生 Shari Marchbein 医学博士说。根据爱荷华大学医院和诊所的说法,通常情况下,皮肤的顶层由死细胞和天然油脂组成,有助于吸收水分,保持皮肤柔软光滑。但是,如果细胞的顶层中没有足够的水,如果保护油减少,就会发生这种情况,可能会导致皮肤干燥。

在大多数情况下,皮肤干燥或皮肤干燥并不是一个大问题。根据 MedlinePlus 的说法,它非常常见,可以发生在所有年龄段的人身上,并且可以出现在身体的任何部位,从手和脸到腿和胃。 Marchbein 博士说,干燥会使皮肤变红、起皮或发痒,这可能会让人不舒服,但除此之外,通常没有什么可担心的。

但有时干燥会很严重,可能表明存在潜在的皮肤问题或健康状况(更多内容见下文)。如果干燥严重到影响您的工作或睡眠能力,如果皮肤开裂或流血,或者如果它似乎对处方治疗没有反应,请务必去看您的初级保健医生或委员会- 认证皮肤科医生,建议哈佛健康。

当您遇到皮肤干燥时,您的第一个想法可能是涂抹保湿霜。虽然这会有所帮助,您可能会在几分钟内看到变化,但这是一个临时解决方案。首先找出导致干燥的原因可能更有益。你可能会对你的发现感到惊讶——一些皮肤脱水剂潜伏在令人惊讶的地方。

如果您正在寻找治疗干性皮肤的补救措施,请先查看此列表,看看是否应该责怪这些罪犯之一,并了解专家如何建议您与这些脱水剂作斗争。根据哈佛健康中心的说法,您应该在正确护理皮肤后的一两周内看到改善。

伊利诺伊州林肯郡西北医学皮肤病学临床助理教授 Amy Forman Taub 医学博士说:“香水有刺激干燥皮肤或使皮肤变得更糟的倾向,因此请避免使用含有香味的除臭剂和护肤品。”那是因为香水是过敏性接触性皮炎的常见来源。根据克利夫兰诊所的说法,皮肤可能需要多次接触才能做出反应,或者您可能会在第一次看到反应。

检查“香味”一词的成分表,记住“无香味”是你的朋友。润肤露和面霜与香水一起使用可能弊大于利。仔细阅读标签。薰衣草油和其他植物油具有天然防腐特性,用于化妆品中,但仍可能贴上“无香料”标签。

“许多肥皂、清洁剂和洗发水会减少皮肤和头皮中的水分,因为它们的配方是为了去除油脂,”马萨诸塞州牛顿市获得委员会认证的皮肤病理学家 Gretchen Frieling 医学博士说。仔细选择洗面奶、沐浴露和洗衣粉很重要。圣地亚哥 Kaiser Permanente 的皮肤科医生杰弗里·贝纳比奥 (Jeffrey Benabio) 医学博士说,仅使用保湿沐浴露比使用刺激性强的肥皂更好。内布拉斯加州奥马哈的皮肤科医生乔尔·施莱辛格 (Joel Schlessinger) 警告说,如果您的皮肤干燥,请不要使用刺激性洗涤剂——甚至织物柔软剂。相反,寻找温和的洗衣皂,如 Seventh Generation Free 和 Clear。

把它归结为另一件可以归咎于父母的事情:研究人员说,皮肤干燥是可以遗传的。根据一项研究,控制丝聚蛋白生成的基因突变会导致多种皮肤状况,丝聚蛋白在皮肤屏障的形成和保湿中发挥作用。

Giáo án bài giảng luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng vào thực tế Thầy Vũ thiết kế cho các bạn học viên sau khi đã học xong bài giảng Giáo trình tiếng Trung thương mại cơ bản bài 8.

Whipple bìng shì yóu Tropheryma Whipplei xìjùn yǐnqǐ de. Kēxuéjiāmen bìng bù quèqiè zhīdào ren men shì rúhé gǎnrǎn T.Whipplei de, dàn zhè zhǒng xìjùn sìhū zài tǔrǎng hé shuǐzhōng hěn chángjiàn. (Háo bù qíguài, xǔduō huìpǔ bìng de bàogào fāshēng zài nóngyè huò jiànzhú bùmén gōngzuò de rén shēnshang, tāmen de gōngzuò yāoqiú tāmen jīngcháng jiēchù tǔrǎng.

Gēnjù 2017 nián 4 yuè fābiǎo zài “línchuáng wéishēngwù xué pínglùn” zázhì shàng de yī piān pínglùn, suīrán Whipple bìng hěn shǎo jiàn, dàn T. Whipplei xìjùn bǐ yǐqián rènwéi de gèng chángjiàn. Zòngshù zuòzhě yǐnyòng de yánjiū biǎomíng, ōuzhōu gāodá 48% de pǔtōng rénqún xiédài zhēnduì T.Whipplei de kàngtǐ, ér sàinèijiā’ěr de zhè yī shǔ zì gèng gāo——72%. (Gāi pínglùn zhǐchū, jiànyú yǔ bái zhǒng rén rénqún xiāng bǐ, zhèxiē rénqún zhōng de huìpǔ bìng bù tài chángjiàn, yīncǐ gāi xìjùn zài fēizhōu hé yàzhōu rénqún zhōng de dàliàng cúnzài yóuqí zhídé zhùyì.)

Gāi pínglùn hái yǐnyòngle zuìjìn de shùjù, biǎomíng zài ōuzhōu yì bān rénqún zhōng 1.5% Zhì 4% de wú zhèngzhuàng rénqún de fènbiàn yàngběn zhōng jiǎncè dàole biānmáo chóng, ér cóng wūshuǐ chǔlǐ gōngrén nàlǐ cǎijí de yàngběn zhōng zhè yī bǐlì gāodá 12% dào 25%àizī bìngdú hé nàxiē wú jiā kě guī de rén, biǎomíng zhèxiē qúntǐ zài jiēchù xìjùn shí huàn Whipple bìng de fēngxiǎn gèng gāo.

Huànyánzhī, sìhū bìngfēi suǒyǒu xiédài T.Whipplei de rén dūhuì huàn Whipple bìng. Yīxiē yánjiū rényuán rènwéi, mǒu xiē rén kěnéng jùyǒu yíchuán yì gǎnxìng, zhè shǐ tāmen zài jiēchù xìjùn shí gèng róngyì shēngbìng.

Yào zhěnduàn huìpǔ ěr bìng, nín de yīshēng jiāng shǒuxiān huòqǔ nín de bìngshǐ bìng jìnxíng tǐgé jiǎnchá, qízhōng kěnéng bāokuò jiǎnchá línbā xiàn zhǒng dà, xīnzàng záyīn huò shēntǐ zǔzhī zhǒngzhàng. Nín de yīshēng jiāng gēnjù nín de zhèngzhuàng lái zhǐdǎo jìnxíng nǎxiē zhěnduàn cèshì.

Huìpǔ ěr bìng de míngquè zhěnduàn xūyào duì shòu yǐngxiǎng de qìguān jìnxíng huójiǎn——zài xiǎnwéijìng xià guānchá zǔzhī yàngběn——yǐjí duì zǔzhī jìnxíng PCR(jùhé méi liàn fǎnyìng) cèshì. Gēnjù nín de jiǎnchá hé cèshì jiéguǒ, nín de yīshēng kěnéng huì jiāng nín zhuǎn jiè gěi wèi cháng bìng xué jiā, zhuāngōng xiāohuà xìtǒng jíbìng de yīshēng.

Duìyú Whipple bìng, zhěnduàn hé zhìliáo yuè zǎo, yùhòu yuè hǎo. Suīrán Whipple bìng kěyǐ zhìliáo, bìngqiě dà duōshù huàn yǒu zhè zhǒng jíbìng de rén kěnéng huì yǒu hěn hǎo de jiéguǒ, dàn fùfā hěn chángjiàn. Zhè jiùshì wèishéme jiēshòuguò Whipple bìng zhìliáo de rén bìxū mìqiè jiāncè bìng zài shǒucì zhěnduàn hé zhìliáo yī nián hòu jiēshòu nèi kuī jìng jiǎnchá, huójiǎn hé qítā zhěnduàn cèshì, zhè yīdiǎn hěn zhòngyào.

Huìpǔ ěr bìng de zhìliáo tōngcháng bāokuò chángqí fúyòng kàngshēngsù——zhìshǎo yī dào liǎng nián——yǐ gēnchú dǎozhì jíbìng de xìjùn. Gēnjù cháng dào xīshōu bùliáng duì gèrén shēntǐ zàochéng de yǐngxiǎng, yīshēng kěnéng huì tuījiàn jìngmài shūyè hé diànjiězhì (tǐnèi de kuàng wùzhí, rú nà hé jiǎ, xīnzàng hé dànǎo xūyào zhèngcháng yùnzuò) yǐjí bǔchōng jì, rú tiě, yèsuān, gài hé wéishēngsù D.

Shǐyòng PCR jiǎncè zuòwéi zhěnduàn Whipple bìng de gōngjù, shǐ kēxuéjiā nénggòu shìbié yǐqián kěnéng yílòu de Whipple bìng bìnglì.

Gēnjù 2018 nián 11 yuè fābiǎo zài “xiāohuà jíbìng yǔ kēxué” shàng de shèlùn zhōng yǐnyòng de zuìxīn yánjiū, xīfāng rénqún zhōng huìpǔ bìng de huàn bìng lǜ gūjì wèi bǎi wàn fēn zhī sān. Dàn zuòzhě jiànyì, bìnglì kěnéng bèi dīgū, yīnwèi zhěnduàn biāozhǔn gè bù xiāngtóng.

Gāi wǎngzhàn shì yǒuguān bù chángjiàn dàn kě shēnkè yǐngxiǎng shòu qí yǐngxiǎng de gèrén de jíbìng xìnxī de shǒuxuǎn láiyuán. Cóng yǒuguān zhèngzhuàng hé yuányīn de shìshí dào shéi kěnéng shòudào yǐngxiǎng, nǎxiē zuìxīn de zhìliáo fāngfǎ kěnéng shì zhèngquè de, yǐjí wèishéme,NORD hái tígōngle qítā zīyuán de liànjiē, shì kāishǐ huòqǔ yǒuguān Whipple bìng de gèng duō xìnxī de hǎo dìfāng.

X shèxiàn shì yī zhǒng chǎnshēng shēntǐ nèibù túxiàng de chéngxù.

X shèxiàn shù shì yī zhǒng diàncí fúshè, yóu déguó jiàoshòu wēilián·kāng lā dé·lúnqín (Wilhelm Conrad Roentgen) yú 1895 nián shǒucì fāxiàn.

Zài zhège guòchéng zhōng, yī tái jīqì tōngguò nǐ de shēntǐ fāsòng X shèxiàn shù.

Shēngchéng de túxiàng jìlù zài jiāopiàn shàng huò yóu jìsuànjī jìlù.

X shèxiàn túxiàng yǐ hēisè hé báisè yīnyǐng xiǎnshì shēntǐ, yīn wéi bùtóng de zǔzhī xīshōu bùtóng liàng de fúshè.

Shēntǐ zhōng de zhìmì wùzhí (rú gǔgé huò jīnshǔ) zài X shèxiàn túxiàng shàng xiǎnshì wèi báisè.

Hányǒu kòng qì de shēntǐ bùwèi xiǎnshì wèi hēisè, ér jīròu, zhīfáng hé tǐyè xiǎnshì wéi huīsè yīnyǐng.

Yǒushí, zàoyǐng jì (hányǒu diǎn huò bèi) bèi zhùshè, tūnyàn huò zuòwéi guàncháng jì shūsòng, yǐ tígōng X shèxiàn túxiàng de gèng duō xìjié.

X guāng jiǎnchá kěyǐ zài yīshēng bàngōngshì, yáyī bàngōngshì, yīyuàn huò qítā yīliáo jīgòu jìnxíng.

Gāi guòchéng kěnéng xūyào jǐ fēnzhōng dào yīgè duō xiǎoshí, jùtǐ qǔjué yú nín de yīshēng huò yáyī xūyào de túxiàng lèixíng.

Jìshù rényuán jiāng dìngwèi nín de shēntǐ hé X guāng jī.

Zài X guāng jiǎnchá qíjiān, nín xūyào bǎochí jìngzhǐ, bìngqiě kěnéng xūyào píng zhù hūxī. Yídòng huì dǎozhì túxiàng mú hú.

Dāng nín zuòzhe, zhànzhe huò tǎngzhe bù dòng shí, jīqì jiāng bǔzhuō nín de shēntǐ túxiàng. Guòchéng shì wú tòng de.

Rúguǒ nín de X guāng piàn xūyào zàoyǐng jì, nín xūyào tíqián tūn xià huò tōngguò jìngmài zhùshè huò guàncháng lái jiēshòu.

Zài X guāng jiǎnchá qián zūnxún yīshēng tígōng de suǒyǒu shuōmíng.

Rúguǒ nín huáiyùn huò kěnéng huáiyùn, qǐng wùbì ràng nín de yīshēng zhīdào.

Cǐwài, rúguǒ nín shǐyòng gōng nèi jiéyù qì (IUD) jìnxíng jiéyù, qǐng gàosù nín de yīshēng.

Zài jìnxíng X shèxiàn jiǎnchá zhīqián, nín kěnéng bìxū cóng shēntǐ shàng qǔ xià suǒyǒu zhūbǎo hé qítā jīnshǔ wùtǐ.

Pífū fā yǎng, gānzào de yībān yuányīn sìhū hěn jiǎndān: Quēfá shuǐfèn. Dànshì, quēfá shuǐfèn cóng hé ér lái? “Pífū gānzào shì yóu pífū píngzhàng shòu sǔn hé pífū biǎocéng bìxū de jiànkāng zhīfáng gōngnéng zhàng’ài huò quēfá yǐnqǐ de,” niǔyuē shì shì zhōngxīn pífū bìng xué wěiyuánhuì rènzhèng pífū kē yīshēng Shari Marchbein yīxué bóshì shuō. Gēnjù ài hé huá dàxué yīyuàn hé zhěnsuǒ de shuōfǎ, tōngcháng qíngkuàng xià, pífū de dǐngcéng yóu sǐ xìbāo hé tiānrán yóuzhī zǔchéng, yǒu zhù yú xīshōu shuǐfèn, bǎochí pífū róuruǎn guānghuá. Dànshì, rúguǒ xìbāo de dǐngcéng zhōng méiyǒu zúgòu de shuǐ, rúguǒ bǎohù yóu jiǎnshǎo, jiù huì fāshēng zhè zhǒng qíngkuàng, kěnéng huì dǎozhì pífū gānzào.

Zài dà duōshù qíngkuàng xià, pífū gānzào huò pífū gānzào bìng bùshì yīgè dà wèntí. Gēnjù MedlinePlus de shuōfǎ, tā fēicháng chángjiàn, kěyǐ fāshēng zài suǒyǒu niánlíng duàn de rén shēnshang, bìngqiě kěyǐ chūxiàn zài shēntǐ de rènhé bùwèi, cóng shǒu hé liǎn dào tuǐ hé wèi. Marchbein bóshì shuō, gānzào huì shǐ pífū biàn hóng, qǐ pí huò fā yǎng, zhè kěnéng huì ràng rén bú shūfú, dàn chú cǐ zhī wài, tōngcháng méiyǒu shé me kě dānxīn de.

Dàn yǒushí gānzào huì hěn yánzhòng, kěnéng biǎomíng cúnzài qiánzài de pífū wèntí huò jiànkāng zhuàngkuàng (gèng duō nèiróng jiàn xiàwén). Rúguǒ gānzào yánzhòng dào yǐngxiǎng nín de gōngzuò huò shuìmián nénglì, rúguǒ pífū kāiliè huò liúxuè, huòzhě rúguǒ tā sìhū duì chǔfāng zhìliáo méiyǒu fǎnyìng, qǐng wùbì qù kàn nín de chūjí bǎojiàn yīshēng huò wěiyuánhuì- rènzhèng pífū kē yīshēng, jiànyì hāfó jiànkāng.

Dāng nín yù dào pífū gānzào shí, nín de dì yīgè xiǎngfǎ kěnéng shì túmǒ bǎoshī shuāng. Suīrán zhè huì yǒu suǒ bāngzhù, nín kěnéng huì zài jǐ fēnzhōng nèi kàn dào biànhuà, dàn zhè shì yī gè línshí jiějué fāng’àn. Shǒuxiān zhǎo chū dǎozhì gānzào de yuányīn kěnéng gèng yǒuyì. Nǐ kěnéng huì duì nǐ de fǎ xiàn gǎndào jīngyà——yīxiē pífū tuōshuǐ jì qiánfú zài lìng rén jīngyà dì dìfāng.

Rúguǒ nín zhèngzài xúnzhǎo zhìliáo gān xìng pífū de bǔjiù cuòshī, qǐng xiān chákàn cǐ lièbiǎo, kàn kàn shìfǒu yīnggāi zéguài zhèxiē zuìfàn zhī yī, bìng liǎojiě zhuānjiā rúhé jiànyì nín yǔ zhèxiē tuōshuǐ jì zuò dòuzhēng. Gēnjù hāfó jiànkāng zhōngxīn de shuōfǎ, nín yīnggāi zài zhèngquè hùlǐ pífū hòu de yī liǎng zhōu nèi kàn dào gǎishàn.

Yīlìnuòyī zhōu línkěn jùn xīběi yīxué pífū bìng xué línchuáng zhùlǐ jiàoshòu Amy Forman Taub yīxué bóshì shuō:“Xiāngshuǐ yǒu cìjī gānzào pífū huò shǐ pífū biàn dé gèng zāo de qīngxiàng, yīncǐ qǐng bìmiǎn shǐyòng hányǒu xiāngwèi de chú chòu jì hé hùfū pǐn.” Nà shì yīnwèi xiāngshuǐ shì guòmǐn xìng jiēchù xìng píyán de chángjiàn láiyuán. Gēnjù kèlìfūlán zhěnsuǒ de shuōfǎ, pífū kěnéng xūyào duō cì jiēchù cáinéng zuò chū fǎnyìng, huòzhě nín kěnéng huì zài dì yī cì kàn dào fǎnyìng.

Jiǎnchá “xiāngwèi” yī cí de chéngfèn biǎo, jì zhù “wú xiāngwèi” shì nǐ de péngyǒu. Rùn fū lù huò miànshuāng yǔ xiāngshuǐ yīqǐ shǐyòng kěnéng bì dàyú lì. Zǐxì yuèdú biāoqiān. Xūnyīcǎo yóu hé qítā zhíwùyóu jùyǒu tiānrán fángfǔ tèxìng, yòng yú huàzhuāngpǐn zhōng, dàn réng kěnéng tiē shàng “wú xiāngliào” biāoqiān.

“Xǔduō féizào, qīngjié jì hé xǐ fǎ shuǐ huì jiǎnshǎo pífū hé tóupí zhōng de shuǐfèn, yīnwèi tāmen de pèifāng shì wèile qùchú yóuzhī,” mǎsàzhūsāi zhōu niúdùn shì huòdé wěiyuánhuì rènzhèng de pífū bìng lǐxué jiā Gretchen Frieling yīxué bóshì shuō. Zǐxì xuǎnzé xǐmiàn nǎi, mùyù lù hé xǐyī fěn hěn zhòngyào. Shèngdìyàgē Kaiser Permanente de pífū kē yīshēng jié fú lǐ·bèi nà bǐ ào (Jeffrey Benabio) yīxué bóshì shuō, jǐn shǐyòng bǎoshī mùyù lù bǐ shǐyòng cìjī xìng qiáng de féizào gèng hǎo. Nèi bù lā sī jiāzhōu àomǎ hā de pífū kē yīshēng qiáo ěr·shī lái xīn gé (Joel Schlessinger) jǐnggào shuō, rúguǒ nín de pífū gānzào, qǐng bùyào shǐyòng cìjī xìng xǐdí jì——shènzhì zhīwù róuruǎn jì. Xiāngfǎn, xúnzhǎo wēnhé de xǐyī zào, rú Seventh Generation Free hé Clear.

Bǎ tā guījié wéi lìng yī jiàn kěyǐ guījiù yú fùmǔ de shìqíng: Yánjiū rényuán shuō, pífū gānzào shì kěyǐ yíchuán de. Gēnjù yī xiàng yánjiū, kòngzhì sī jù dànbái shēngchéng de jīyīn túbiàn huì dǎozhì duō zhǒng pífū zhuàngkuàng, sī jù dànbái zài pífū píngzhàng de xíngchéng hé bǎoshī zhōng fāhuī zuòyòng.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại sang tiếng Việt để học cách vận dụng kiến thức từ Giáo trình tiếng Trung thương mại cơ bản bài 8 vào trong công việc thực tế hàng ngày.

Bệnh Whipple do vi khuẩn Tropheryma whipplei gây ra. Các nhà khoa học không biết chính xác làm thế nào mọi người bị nhiễm T. whipplei, nhưng vi khuẩn này dường như phổ biến trong đất và nước. (Không có gì ngạc nhiên khi nhiều báo cáo về bệnh Whipple xảy ra ở những cá nhân làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp hoặc xây dựng và những công việc đòi hỏi họ phải tiếp xúc thường xuyên với đất.

Theo một đánh giá được công bố vào tháng 4 năm 2017 trên tạp chí Clinical Microbiology Reviews, trong khi bệnh Whipple hiếm gặp, vi khuẩn T. whipplei lại phổ biến hơn những gì được tin tưởng trước đây. Các tác giả đánh giá trích dẫn nghiên cứu cho thấy có tới 48 phần trăm dân số nói chung ở châu Âu mang kháng thể chống lại T. whipplei, và con số này thậm chí còn cao hơn ở Senegal – 72 phần trăm. (Đánh giá nói rằng sự hiện diện cao của vi khuẩn trong các quần thể châu Phi và châu Á là đặc biệt đáng chú ý vì thực tế là bệnh Whipple ít phổ biến hơn ở những nhóm đó so với quần thể người da trắng.)

Đánh giá cũng trích dẫn dữ liệu gần đây cho thấy T. whipplei đã được phát hiện ở châu Âu trong 1,5 đến 4% mẫu phân từ những người không có triệu chứng trong dân số nói chung so với 12 đến 25% mẫu lấy từ công nhân thoát nước, những người bị nhiễm HIV và những người vô gia cư, cho thấy rằng những nhóm này có nguy cơ phát triển bệnh Whipple cao hơn khi tiếp xúc với vi khuẩn.

Nói cách khác, có vẻ như không phải tất cả những người mang T. whipplei đều phát triển bệnh Whipple. Một số nhà nghiên cứu tin rằng một số người có thể có tính nhạy cảm di truyền khiến họ có nhiều khả năng bị bệnh khi tiếp xúc với vi khuẩn.

Để chẩn đoán bệnh Whipple, bác sĩ sẽ bắt đầu bằng cách lấy tiền sử bệnh của bạn và tiến hành khám sức khỏe, có thể bao gồm việc kiểm tra các tuyến bạch huyết mở rộng, tiếng thổi ở tim hoặc sưng tấy trong các mô cơ thể của bạn. Bác sĩ sẽ sử dụng các triệu chứng của bạn để hướng dẫn các xét nghiệm chẩn đoán cần đặt hàng.

Chẩn đoán xác định bệnh Whipple yêu cầu sinh thiết một cơ quan bị ảnh hưởng – trong đó một mẫu mô được xem dưới kính hiển vi – cũng như xét nghiệm PCR (phản ứng chuỗi polymerase) trên mô. Tùy thuộc vào kết quả khám và xét nghiệm của bạn, bác sĩ có thể giới thiệu bạn đến bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa, bác sĩ chuyên về các bệnh tiêu hóa.

Với bệnh Whipple, chẩn đoán và điều trị càng sớm thì tiên lượng càng tốt. Mặc dù bệnh Whipple có thể được điều trị và hầu hết những người mắc bệnh có thể sẽ có kết quả tốt, nhưng việc tái phát là phổ biến. Đây là lý do tại sao điều quan trọng đối với những người đã được điều trị bệnh Whipple là phải được theo dõi chặt chẽ và tiến hành nội soi với sinh thiết và các xét nghiệm chẩn đoán khác một năm sau lần chẩn đoán và điều trị đầu tiên của họ.

Điều trị bệnh Whipple thường bao gồm việc dùng thuốc kháng sinh trong một thời gian dài – ít nhất là một đến hai năm – để tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh. Và tùy thuộc vào mức độ thiệt hại mà tình trạng kém hấp thu ở ruột đã gây ra cho cơ thể của mỗi người, các bác sĩ có thể khuyên bạn nên truyền dịch qua đường tĩnh mạch và chất điện giải (các khoáng chất trong cơ thể, chẳng hạn như natri và kali, mà tim và não cần để hoạt động bình thường) cũng như bổ sung như sắt, folate, canxi và vitamin D.

Việc sử dụng xét nghiệm PCR như một công cụ để chẩn đoán bệnh Whipple đã giúp các nhà khoa học có thể xác định các trường hợp mắc bệnh Whipple có thể đã bị bỏ sót trước đó.

Theo các nghiên cứu gần đây được trích dẫn trong một bài xã luận được xuất bản vào tháng 11 năm 2018 trên Tạp chí Khoa học và Bệnh Tiêu hóa, tỷ lệ hiện mắc bệnh Whipple được ước tính là 3 trên 1 triệu người ở các dân số phương Tây. Nhưng các trường hợp có thể được báo cáo không đầy đủ, các tác giả đề xuất, vì tiêu chuẩn chẩn đoán khác nhau.

Trang web này là một nguồn truy cập để cung cấp thông tin về các chứng rối loạn không phổ biến nhưng có thể ảnh hưởng sâu sắc đến những cá nhân bị ảnh hưởng bởi chúng. Từ thông tin thực tế về các triệu chứng và nguyên nhân cho đến ai có thể bị ảnh hưởng và phương pháp điều trị mới nhất nào có thể đúng và tại sao, NORD, cũng cung cấp các liên kết đến các tài nguyên khác, là một nơi tốt để bắt đầu tìm hiểu thêm thông tin về bệnh Whipple.

Chụp X-quang là một thủ thuật tạo ra hình ảnh bên trong cơ thể bạn.

Chùm tia X là một dạng bức xạ điện từ, được phát hiện lần đầu tiên bởi giáo sư người Đức Wilhelm Conrad Roentgen vào năm 1895.

Trong quy trình này, một chiếc máy sẽ gửi các chùm tia X qua cơ thể bạn.

Các hình ảnh kết quả được ghi lại trên phim hoặc bằng máy tính.

Hình ảnh X-quang cho thấy cơ thể có hai màu đen và trắng, do các mô khác nhau hấp thụ lượng bức xạ khác nhau.

Các vật liệu dày đặc trong cơ thể (chẳng hạn như xương hoặc kim loại) hiển thị dưới dạng màu trắng trên hình ảnh X-quang.

Các bộ phận của cơ thể chứa không khí có màu đen, trong khi cơ, mỡ và chất lỏng có màu xám.

Đôi khi, một môi trường cản quang (chứa iốt hoặc bari) được tiêm, nuốt hoặc phân phối dưới dạng thuốc xổ để cung cấp thêm chi tiết về hình ảnh X-quang.

Chụp X-quang có thể được thực hiện tại văn phòng bác sĩ, phòng khám nha khoa, bệnh viện hoặc cơ sở y tế khác.

Quy trình này có thể mất từ vài phút đến hơn một giờ, tùy thuộc vào loại hình ảnh mà bác sĩ hoặc nha sĩ của bạn cần.

Kỹ thuật viên sẽ định vị cơ thể của bạn và máy X-quang.

Bạn sẽ cần nằm yên và có thể phải nín thở trong khi chụp X-quang. Chuyển động có thể gây ra hình ảnh mờ.

Máy sẽ chụp ảnh cơ thể của bạn khi bạn ngồi, đứng hoặc nằm yên. Quá trình này không gây đau đớn.

Nếu bạn cần một phương tiện tương phản để chụp X-quang, bạn sẽ nuốt nó hoặc nhận nó bằng cách tiêm tĩnh mạch hoặc thuốc xổ trước thời hạn.

Làm theo tất cả các hướng dẫn mà bác sĩ cung cấp trước khi chụp X-quang.

Hãy chắc chắn cho bác sĩ của bạn biết nếu bạn đang mang thai hoặc có thể mang thai.

Ngoài ra, hãy cho bác sĩ biết nếu bạn đang sử dụng dụng cụ tử cung (IUD) để ngừa thai.

Bạn có thể phải loại bỏ tất cả đồ trang sức và các đồ vật bằng kim loại khác khỏi cơ thể trước khi chụp X-quang.

Nguyên nhân chung gây ngứa, khô da có vẻ không cần bàn cãi: Đó là thiếu độ ẩm. Nhưng thiếu ẩm đó là do đâu? “Da khô là do hàng rào bảo vệ da bị suy giảm và rối loạn chức năng hoặc thiếu hụt các chất béo lành mạnh cần thiết ở lớp trên cùng của da,” Shari Marchbein, MD, bác sĩ da liễu được hội đồng quản trị của Downtown Dermatology ở thành phố New York cho biết. Thông thường, lớp trên cùng của da được tạo thành từ các tế bào chết và dầu tự nhiên, giúp giữ độ ẩm để giữ cho da mềm mại và mịn màng, theo Bệnh viện và Phòng khám Đại học Iowa. Nhưng nếu không có đủ nước trong lớp tế bào trên cùng này, điều này có thể xảy ra nếu lớp dầu bảo vệ bị giảm đi, thì da có thể bị khô.

Trong hầu hết các trường hợp, gặp phải tình trạng da khô, hoặc lớp biểu bì xơ cứng, không phải là mối lo ngại lớn. Theo MedlinePlus, bệnh này cực kỳ phổ biến, có thể xảy ra ở mọi người ở mọi lứa tuổi và có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trên cơ thể, từ tay, mặt đến chân và bụng. Tiến sĩ Marchbein nói rằng tình trạng khô da có thể làm cho da đỏ, bong tróc hoặc ngứa, có thể gây khó chịu, nhưng ngoài ra, bạn thường không phải lo lắng gì nhiều.

Nhưng đôi khi tình trạng khô da sẽ nghiêm trọng và có thể là dấu hiệu của vấn đề về da hoặc tình trạng sức khỏe tiềm ẩn (thêm thông tin bên dưới). Nếu tình trạng khô nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng đến khả năng làm việc hoặc giấc ngủ của bạn, nếu da bị nứt nẻ hoặc chảy máu, hoặc nếu nó dường như không đáp ứng với điều trị theo toa, hãy nhớ đến gặp bác sĩ chăm sóc chính hoặc hội đồng quản trị của bạn. – bác sĩ da liễu được chứng nhận, Harvard Health gợi ý.

Suy nghĩ đầu tiên của bạn khi gặp phải tình trạng da khô có thể là dùng kem dưỡng ẩm. Và mặc dù điều đó sẽ hữu ích và bạn có thể sẽ thấy các thay đổi trong vòng vài phút, nhưng đó là một giải pháp tạm thời. Có thể có lợi hơn nếu tìm hiểu tận cùng nguyên nhân gây ra tình trạng khô da ngay từ đầu. Bạn có thể ngạc nhiên với những gì bạn tìm thấy – một số chất khử nước cho da ẩn náu ở những nơi đáng ngạc nhiên.

Nếu bạn đang tìm kiếm các biện pháp khắc phục da khô, trước tiên hãy xem danh sách này để tìm hiểu xem liệu ai trong số những người vi phạm này có thể là nguyên nhân gây ra hay không và tìm hiểu cách các chuyên gia khuyên bạn nên chống lại những chất khử nước này. Theo Harvard Health, bạn sẽ thấy những cải thiện trong vòng một hoặc hai tuần sau khi chăm sóc da đúng cách.

Amy Forman Taub, MD, phó giáo sư lâm sàng về da liễu tại Northwestern Medicine ở Lincolnshire, Illinois, cho biết: “Nước hoa có xu hướng gây kích ứng da khô hoặc làm tình trạng trở nên tồi tệ hơn, vì vậy hãy tránh sử dụng chất khử mùi và các sản phẩm chăm sóc da chứa nhiều hương thơm. Đó là bởi vì hương thơm là một nguồn phổ biến của bệnh viêm da tiếp xúc dị ứng. Theo Cleveland Clinic, có thể mất vài lần tiếp xúc để da có phản ứng hoặc bạn có thể thấy phản ứng ngay lần đầu tiên.

Kiểm tra danh sách thành phần cho từ “aroma” và nhớ “aroma-free” là bạn của bạn. Kem dưỡng da và kem dưỡng thể có thể gây hại nhiều hơn lợi khi được đóng gói với nước hoa. Đọc nhãn cẩn thận. Dầu hoa oải hương và các loại dầu thực vật khác có đặc tính bảo quản tự nhiên và được sử dụng trong mỹ phẩm vẫn có thể được dán nhãn “không có mùi thơm”.

Gretchen Frieling, MD, một bác sĩ da liễu được hội đồng chứng nhận ở Newton, Massachusetts cho biết: “Nhiều loại xà phòng, chất tẩy rửa và dầu gội làm giảm độ ẩm trên da và da đầu của bạn, vì chúng được bào chế để loại bỏ dầu. Điều quan trọng là phải lựa chọn cẩn thận các loại sữa rửa mặt, sữa tắm và chất tẩy giặt. Jeffrey Benabio, bác sĩ da liễu tại Kaiser Permanente ở San Diego, cho biết chỉ sử dụng sữa tắm dưỡng ẩm tốt hơn xà phòng dạng thỏi khắc nghiệt. Joel Schlessinger, MD, bác sĩ da liễu ở Omaha, Nebraska, cảnh báo chống lại các chất tẩy rửa mạnh – và thậm chí cả chất làm mềm vải – nếu bạn có làn da khô. Thay vào đó, hãy tìm những loại xà phòng giặt nhẹ nhàng như Seventh Generation Free and Clear.

Các nhà nghiên cứu nói rằng da khô có thể do di truyền. Theo một nghiên cứu, đột biến trong gen kiểm soát việc sản xuất protein filaggrin, đóng vai trò hình thành và dưỡng ẩm hàng rào bảo vệ da, có thể gây ra một số bệnh lý về da.

Trên đây là nội dung của bài giảng ngày hôm nay Giáo trình tiếng Trung thương mại cơ bản bài 8 ,các bạn đừng quên tải về để luyện tập dần nhé,cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những buổi học sau nhé

0 responses on "Giáo trình tiếng Trung thương mại cơ bản bài 8"

Leave a Message

Liên hệ ChineMaster

Thầy Vũ Hà Nội 090 468 4983 (Zalo, Viber)

Thầy Vũ TPHCM 090 325 4870 (Telegram)

[email protected]

facebook.com/chinemaster

twitter.com/chinemaster

linkedin.com/in/chinemaster

ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội
Bản quyền nội dung DMCA PROTECTION
DMCA.com Protection Status
ChineMaster Quận 10 TPHCM Sài Gòn
top
Nền tảng thi thử HSK trực tuyến miễn phí ChineMaster được nghiên cứu & phát triển bởi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ