Nghe hiểu tiếng Trung HSK 8 tự học từ vựng HSK 9 cấp

Tài liệu nghe hiểu tiếng Trung HSK 7 bài tập nâng cao từ vựng HSK 9 cấp

Nghe hiểu tiếng Trung HSK 8 tự học từ vựng HSK 9 cấp theo lộ trình bài giảng Thầy Vũ thiết kế và đưa ra cho các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster sau khi học xong bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển. Các bài giảng được đăng trên kênh học tiếng Trung Luyện thi HSK của của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster quận 10 TP HCM.

Bộ giáo trình tiếng Trung từ cơ bản đến nâng cao được Thầy Vũ chia sẻ cho các bạn có nhu cầu muốn học tiếng Trung thành thạo từ cơ bản đến nâng cao,các bạn tham khảo ở link bên dưới, chúng ta hãy chú ý theo dõi nhé.

Tổng hợp giáo trình tiếng Trung ChineMaster

Các bạn download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin xong thì cần cài đặt theo sự hướng dẫn của Thầy Vũ trong link bên dưới nhé. Bộ gó tiếng Trung Sogou này rất tốt dành cho những bạn đang học tiếng Trung nhé.

Tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin cùng Thầy Vũ

Thầy Vũ thông báo hiện nay Trung tâm tiếng Trung ChineMaster đã có chi nhánh thứ 2 tại quận 10 tại TPHCM,các bạn ở phía Nam có nhu cầu học tiếng Trung thì hãy xem thông tin tại link sau nhé.

Đăng ký lớp học tiếng Trung quận 10 tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster

Hiện nay Thầy Vũ đã mở thêm lớp học đào tạo về tiếng Trung Thương mại,các bạn có nhu cầu học thì hãy tham khảo tại link phía dưới đây nhé.

Tham khảo khoá học tiếng Trung thương mại

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc Taobao tmall là khóa học order hàng Trung Quốc Taobao 1688 Tmall từ A đến Z không qua trung gian. Bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí đầu vào và tối ưu được giá sản phẩm đầu ra, như vậy bạn sẽ kiếm được nhiều tiền lãi hơn so với lúc bạn chưa được trang bị kiến thức nhập hàng Trung Quốc tận gốc Taobao Tmall 1688.

Khóa nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall 1688

Và cuối cùng những bạn học viên ở xa Trung tâm tiếng Trung ChineMaster có thể tham gia các lớp học tiếng Trung trực tuyến qua Skype. Các bạn xem hướng dẫn đăng ký khóa học tiếng Trung online tại link bên dưới.

Lớp học tiếng Trung online qua Skype Thầy Vũ

Nghe hiểu tiếng Trung HSK 8 tự học từ vựng HSK 9 cấp Thầy Vũ

Nghe hiểu tiếng Trung HSK 8 tự học từ vựng HSK 9 cấp theo lộ trình bài giảng Thầy Vũ thiết kế và đưa ra cho các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster sau khi học xong bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

做罗马尼亚硬拉时要记住的一个重要形式提示:在整个运动过程中,将视线集中在您面前大约两英尺的地方。 “由于罗马尼亚硬拉被称为僵腿硬拉,所以也可以考虑一下僵硬的脖子,”沃德说。 “挺胸前行,躯干和肩部下沉,同时举起杠铃,防止肩膀前倾。”

在举重过程中,尽可能收紧臀部和核心。 “很多时候,我看到人们放松背部或腹肌,这意味着背部开始变圆,”琼斯说。 Ward 补充说,将杠铃放在靠近身体的位置将有助于防止这种倒圆。沃德说:“杠铃离身体越远,你在举重过程中背部弯曲的风险就越大,但保持杠铃靠近你会激活背阔肌。”

罗马尼亚硬拉是一个相当高级的动作,所以做不同的练习变化将帮助你建立灵活性、协调性和力量来掌握它。通过使用不同的握法和隔离特定的肌肉,以下罗马尼亚硬拉练习以新的方式加强了身体的背部。

沃德说,相扑硬拉使用更宽的站距,这意味着你可以举起更重的东西。 “这种特殊的举重对背部友好,特别是对于那些从伤病中恢复过来或重新开始进行力量训练计划的人。”

如何做相扑硬拉:站立,双脚分开比臀部宽,脚趾稍微向外。将躯干向前铰接在臀部,保持脊柱长。将杠铃放在你面前的地板上,双手分开握住杠铃(手臂放在腿内侧),向后和向下塞住你的肩膀以固定你的脊椎并支撑你的核心。确保颈部与背部的其余部分对齐,以避免过度伸展。然后,收紧臀大肌、腘绳肌和核心肌群,并用力推动双脚站起来。挤压你的臀部并在顶部锁定你的臀部。然后,降低膝盖和脚趾之间的重量,保持背部平坦并重复。

这项练习挑战核心并用重负荷隔离身体的一侧,这有助于加强身体对齐,同时解决左右两侧之间的任何不平衡。

如何做单腿罗马尼亚硬拉:用右腿站立,用左手握住壶铃(或哑铃)。向后和向下拉你的肩膀以支撑你的核心并保持你的胸部骄傲。将右脚牢牢地压在地面上,并保持右膝轻微弯曲,在将伸展的左腿抬到身后时将躯干向前铰接在臀部。你应该从肩膀到左脚跟保持一条直线。挤压你的臀部和你的核心,帮助你保持平衡,当你的身体平行于地板时停止。按压右脚并向前移动臀部以重新站起来。重复,然后换边。

在这个罗马尼亚硬拉变式中,你使用了相同的髋关节铰链力学,但你握住杠铃的距离更宽。 Ward 说,这需要更多的纬度和核心激活。

如何做宽握罗马尼亚硬拉:双脚分开站立,膝盖略微弯曲。将躯干向前铰接在臀部,保持脊柱长。将杠铃放在你面前,双手握住它,双手分开比肩宽,向后和向下塞住你的肩膀以固定你的脊椎并支撑你的核心。确保颈部与背部的其余部分对齐,以避免过度伸展。然后,收紧臀大肌、腘绳肌和核心肌群,用脚推动站起来,将重量拉到大腿上部附近。挤压你的臀部并锁定你的臀部。然后,降低膝盖和脚趾之间的重量,保持背部平坦并重复。

腿部日,有人吗? Ward 和 Jones 都建议在您想要增强臀部、腘绳肌和核心肌群时,将罗马尼亚硬拉加入到您的训练中。琼斯说:“我会用它作为主要的举重训练来加强腘绳肌,而且我会在训练开始时这样做。”因为罗马尼亚硬拉是一项严肃的举重动作,它会对身体造成难以置信的负担,这就是为什么琼斯说最好在锻炼开始时进行。琼斯还建议将其与其他腘绳肌锻炼(如腘绳肌弯举)一起进行超级设置(也就是交替进行),以最大限度地锻炼肌肉。

至于你能承受多重,Ward 说没有公式可以计算杠铃或哑铃的起始重量,但要谨慎行事并从更轻的重量开始。她说:“举得太重会影响体型并增加受伤的风险。”保持举重的挑战性,但不要太重,以免失去核心稳定性或迫使背部呈圆形或拱形。“我宁愿你可以减少重量以正确激活正确的肌肉群并更好地运动,”她说。

Phiên âm tiếng Trung HSK cho bài tập Nghe hiểu tiếng Trung HSK 8 tự học từ vựng HSK 9 cấp.

Zuò luómǎníyǎ yìng lā shí yào jì zhù de yīgè zhòngyào xíngshì tíshì: Zài zhěnggè yùndòng guòchéng zhōng, jiāng shìxiàn jízhōng zài nín miànqián dàyuē liǎng yīngchǐ dì dìfāng. “Yóuyú luómǎníyǎ yìng lā bèi chēng wèi jiāng tuǐ yìng lā, suǒyǐ yě kěyǐ kǎolǜ yīxià jiāngyìng de bózi,” wò dé shuō. “Tǐng xiōng qián xíng, qūgàn hé jiān bùxià chén, tóngshí jǔ qǐ gànglíng, fángzhǐ jiānbǎng qián qīng.”

Zài jǔzhòng guòchéng zhōng, jǐn kěnéng shōu jǐn túnbù hé héxīn. “Hěnduō shíhòu, wǒ kàn dào rénmen fàngsōng bèibù huò fù jī, zhè yìwèizhe bèibù kāishǐ biàn yuán,” qióngsī shuō. Ward bǔchōng shuō, jiāng gànglíng fàng zài kàojìn shēntǐ de wèizhì jiāng yǒu zhù yú fángzhǐ zhè zhǒng dào yuán. Wò dé shuō:“Gànglíng lí shēntǐ yuè yuǎn, nǐ zài jǔzhòng guòchéng zhōng bèibù wānqū de fēngxiǎn jiù yuè dà, dàn bǎochí gànglíng kàojìn nǐ huì jīhuó bèi kuò jī.”

Luómǎníyǎ yìng lā shì yīgè xiāngdāng gāojí de dòngzuò, suǒyǐ zuò bùtóng de liànxí biànhuà jiāng bāngzhù nǐ jiànlì línghuó xìng, xiétiáo xìng hé lìliàng lái zhǎngwò tā. Tōngguò shǐyòng bùtóng de wò fǎ hé gélí tèdìng de jīròu, yǐxià luómǎníyǎ yìng lā liànxí yǐ xīn de fāngshì jiāqiángle shēntǐ de bèibù.

Wò dé shuō, xiāng pū yìng lā shǐyòng gèng kuān de zhàn jù, zhè yìwèizhe nǐ kěyǐ jǔ qǐ gēng zhòng de dōngxī. “Zhè zhǒng tèshū de jǔzhòng duì bèibù yǒuhǎo, tèbié shì duìyú nàxiē cóng shāng bìng zhōng huīfù guòlái huò chóngxīn kāishǐ jìnxíng lìliàng xùnliàn jìhuà de rén.”

Rúhé zuò xiāng pū yìng lā: Zhànlì, shuāng jiǎo fēnkāi bǐ túnbù kuān, jiǎozhǐ shāowéi xiàng wài. Jiāng qūgàn xiàng qián jiǎojiē zài túnbù, bǎochí jǐzhù zhǎng. Jiāng gànglíng fàng zài nǐ miànqián dì dìbǎn shàng, shuāngshǒu fēnkāi wò zhù gànglíng (shǒubì fàng zài tuǐ nèicè), xiàng hòu hé xiàng xià sāi zhù nǐ de jiānbǎng yǐ gùdìng nǐ de jǐchuí bìng zhīchēng nǐ de héxīn. Quèbǎo jǐng bù yǔ bèibù de qíyú bùfèn duìqí, yǐ bìmiǎn guòdù shēnzhǎn. Ránhòu, shōu jǐn tún dà jī, guó shéng jī hé héxīn jī qún, bìngyònglì tuīdòng shuāng jiǎo zhàn qǐlái. Jǐ yā nǐ de túnbù bìng zài dǐngbù suǒdìng nǐ de túnbù. Ránhòu, jiàngdī xīgài hé jiǎozhǐ zhī jiān de zhòngliàng, bǎochí bèibù píngtǎn bìng chóngfù.

Zhè xiàng liànxí tiǎozhàn héxīn bìng yòng zhòng fùhè gélí shēntǐ de yī cè, zhè yǒu zhù yú jiāqiáng shēntǐ duìqí, tóngshí jiějué zuǒyòu liǎng cè zhī jiān de rènhé bù pínghéng.

Rúhé zuò dān tuǐ luómǎníyǎ yìng lā: Yòng yòu tuǐ zhànlì, yòng zuǒshǒu wò zhù hú líng (huò yǎlíng). Xiàng hòu hé xiàng xiàlā nǐ de jiānbǎng yǐ zhīchēng nǐ de héxīn bìng bǎochí nǐ de xiōngbù jiāo’ào. Jiāng yòu jiǎo láo láo de yā zài dìmiàn shàng, bìng bǎochí yòu xī qīngwéi wānqū, zài jiāng shēnzhǎn de zuǒ tuǐ tái dào shēnhòu shí jiāng qūgàn xiàng qián jiǎojiē zài túnbù. Nǐ yīnggāi cóng jiānbǎng dào zuǒ jiǎogēn bǎochí yītiáo zhíxiàn. Jǐ yā nǐ de túnbù hé nǐ de héxīn, bāngzhù nǐ bǎochí pínghéng, dāng nǐ de shēntǐ píngxíng yú dìbǎn shí tíngzhǐ. Ànyā yòu jiǎo bìng xiàng qián yídòng túnbù yǐ chóngxīn zhàn qǐlái. Chóngfù, ránhòu huàn biān.

Zài zhège luómǎníyǎ yìng lā biàn shì zhōng, nǐ shǐyòngle xiāngtóng de kuān guānjié jiǎoliàn lìxué, dàn nǐ wò zhù gànglíng de jùlí gèng kuān. Ward shuō, zhè xūyào gèng duō de wěidù hé héxīn jīhuó.

Rúhé zuò kuān wò luómǎníyǎ yìng lā: Shuāng jiǎo fēnkāi zhànlì, xīgài lüèwēi wānqū. Jiāng qūgàn xiàng qián jiǎojiē zài túnbù, bǎochí jǐzhù zhǎng. Jiāng gànglíng fàng zài nǐ miànqián, shuāngshǒu wò zhù tā, shuāngshǒu fēnkāi bǐjiān kuān, xiàng hòu hé xiàng xià sāi zhù nǐ de jiānbǎng yǐ gùdìng nǐ de jǐchuí bìng zhīchēng nǐ de héxīn. Quèbǎo jǐng bù yǔ bèibù de qíyú bùfèn duìqí, yǐ bìmiǎn guòdù shēnzhǎn. Ránhòu, shōu jǐn tún dà jī, guó shéng jī hé héxīn jī qún, yòng jiǎo tuīdòng zhàn qǐlái, jiāng zhòngliàng lā dào dàtuǐ shàngbù fùjìn. Jǐ yā nǐ de túnbù bìng suǒdìng nǐ de túnbù. Ránhòu, jiàngdī xīgài hé jiǎozhǐ zhī jiān de zhòngliàng, bǎochí bèibù píngtǎn bìng chóngfù.

Tuǐ bù rì, yǒurén ma? Ward hé Jones dōu jiànyì zài nín xiǎng yào zēngqiáng túnbù, guó shéng jī hé héxīn jī qún shí, jiāng luómǎníyǎ yìng lā jiārù dào nín de xùnliàn zhōng. Qióngsī shuō:“Wǒ huì yòng tā zuòwéi zhǔyào de jǔzhòng xùnliàn lái jiāqiáng guó shéng jī, érqiě wǒ huì zài xùnliàn kāishǐ shí zhèyàng zuò.” Yīnwèi luómǎníyǎ yìng lā shì yī xiàng yánsù de jǔzhòng dòngzuò, tā huì duì shēntǐ zàochéng nányǐ zhìxìn de fùdān, zhè jiùshì wèishéme qióngsī shuō zuì hǎo zài duànliàn kāishǐ shí jìnxíng. Qióngsī hái jiànyì jiāng qí yǔ qítā guó shéng jī duànliàn (rú guó shéng jī wān jǔ) yīqǐ jìnxíng chāojí shèzhì (yě jiùshì jiāotì jìnxíng), yǐ zuìdà xiàndù de duànliàn jīròu.

Zhìyú nǐ néng chéngshòu duōchóng,Ward shuō méiyǒu gōngshì kěyǐ jìsuàn gànglíng huò yǎlíng de qǐ shǐ zhòngliàng, dàn yào jǐnshèn xíngshì bìng cóng gèng qīng de zhòngliàng kāishǐ. Tā shuō:“Jǔ dé tài zhòng huì yǐngxiǎng tǐxíng bìng zēngjiā shòushāng de fēngxiǎn.” Bǎochí jǔzhòng de tiǎozhàn xìng, dàn bùyào tài zhòng, yǐmiǎn shīqù héxīn wěndìng xìng huò pòshǐ bèibù chéng yuán xíng huò gǒng xíng.“Wǒ nìngyuàn nǐ kěyǐ jiǎnshǎo zhòngliàng yǐ zhèngquè jīhuó zhèngquè de jīròu qún bìng gèng hǎo de yùndòng,” tā shuō.

Phiên dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế cho bài tập Nghe hiểu tiếng Trung HSK 8 tự học từ vựng HSK 9 cấp.

Một mẹo quan trọng cần ghi nhớ khi thực hiện bài Romanian deadlift: Tập trung ánh nhìn về phía trước của bạn về hai bàn chân trong suốt toàn bộ động tác. Ward nói: “Vì deadlift kiểu Romania được gọi là deadlift chân cứng, nên hãy nghĩ đến cổ cứng. “Hãy dẫn đầu với một bộ ngực kiêu hãnh khi thân và vai hạ xuống, đồng thời nâng lên cùng với thanh tạ để ngăn vai tròn về phía trước.”

Trong quá trình nâng, hãy tập cơ mông và cơ mông càng chặt càng tốt. Jones nói: “Rất nhiều lần, tôi thấy mọi người thả rông lưng hoặc cơ bụng, nghĩa là lưng bắt đầu tròn trịa. Ward cho biết thêm rằng việc đặt thanh tạ gần với cơ thể sẽ giúp ngăn chặn việc xoay tròn đó. Ward cho biết: “Rất có thể thanh tạ càng xa cơ thể, bạn càng có nguy cơ bị tròn lưng trong khi nâng, nhưng giữ thanh tạ gần bạn hơn sẽ kích hoạt các đòn bẩy,” Ward nói.

Romanian deadlift là một động tác khá nâng cao, do đó, thực hiện các biến thể khác nhau của bài tập sẽ giúp bạn xây dựng khả năng di chuyển, phối hợp và sức mạnh để thành thạo. Bằng cách sử dụng các cách nắm khác nhau và cô lập các cơ cụ thể, các bài tập Deadlift kiểu Romania sau đây tăng cường sức mạnh cho phần sau của cơ thể theo những cách mới.

Ward cho biết: Sumo deadlift sử dụng một tư thế rộng hơn, có nghĩa là bạn có thể nâng được vật nặng hơn. “Phương pháp nâng đặc biệt này thân thiện với lưng, đặc biệt cho những người đang trở lại sau chấn thương hoặc bắt đầu mới với một chương trình đào tạo sức mạnh.”

Cách thực hiện Sumo Deadlift: Đứng với hai bàn chân rộng hơn chiều rộng bằng hông, mũi chân hướng ra ngoài một chút. Gập thân người về phía trước bằng hông, giữ cho cột sống của bạn dài ra. Với một thanh tạ trước mặt bạn trên sàn, nắm nó bằng cả hai tay cách nhau bằng vai (cánh tay bên trong chân), cắm vai của bạn về phía sau và xuống để cố định cột sống của bạn và cố định trọng tâm của bạn. Đảm bảo căn thẳng cổ với phần còn lại của lưng để tránh bị hạ huyết áp. Sau đó, siết chặt cơ mông, gân kheo và cơ của bạn và đẩy qua bàn chân của bạn để đứng lên trở lại. Siết cơ mông và khóa hông ở trên cùng. Sau đó, hạ trọng lượng xuống giữa đầu gối và ngón chân, duy trì tư thế thẳng lưng và lặp lại.

Bài tập này thách thức phần cốt lõi và cô lập một bên cơ thể khi chịu tải nặng, có thể giúp tăng cường sự liên kết cơ thể đồng thời giải quyết bất kỳ sự mất cân bằng nào giữa bên trái và bên phải của bạn.

Cách thực hiện bài Romanian Deadlift một chân: Đứng với trọng lượng của bạn trên chân phải và giữ chặt một quả tạ (hoặc quả tạ) bằng tay trái. Kéo vai về phía sau và xuống để gồng cơ thể và giữ cho ngực của bạn tự hào. Nhấn mạnh bàn chân phải của bạn xuống đất và duy trì hơi uốn cong ở đầu gối phải, xoay thân về phía trước bằng hông khi bạn nhấc chân trái mở rộng ra phía sau. Bạn nên duy trì một đường thẳng từ vai đến gót chân trái. Siết cơ mông và trọng tâm để giúp bạn giữ thăng bằng và dừng lại khi cơ thể song song với sàn. Nhấn qua bàn chân phải của bạn và đưa hông về phía trước để đứng lên. Lặp lại, sau đó đổi bên.

Với biến thể deadlift kiểu Romania này, bạn đang sử dụng cùng một cơ chế bản lề hông, nhưng bạn đang giữ thanh tạ với một tay cầm rộng hơn. Ward cho biết, điều này đòi hỏi phải kích hoạt nhiều thời gian và cốt lõi hơn.

Cách thực hiện bài Romanian deadlift tay nắm rộng: Đứng với hai bàn chân cách nhau bằng hông và hơi gập đầu gối. Gập thân người về phía trước bằng hông, giữ cho cột sống của bạn dài ra. Với một thanh tạ ở phía trước của bạn, nắm nó bằng hai tay rộng hơn khoảng cách bằng vai, cắm vai của bạn về phía sau và xuống để cố định cột sống của bạn và cố định trọng tâm của bạn. Đảm bảo căn thẳng cổ với phần còn lại của lưng để tránh bị hạ huyết áp. Sau đó, siết chặt cơ mông, gân kheo và cơ của bạn và đẩy qua bàn chân của bạn để đứng lên trở lại, kéo trọng lượng lên đến khoảng đùi trên của bạn. Siết cơ mông và khóa hông. Sau đó, hạ thấp trọng lượng giữa đầu gối và ngón chân, duy trì tư thế lưng phẳng và lặp lại.

Leg day, bất cứ ai? Cả Ward và Jones đều khuyên bạn nên thêm bài Romanian deadlift vào bài tập của mình bất cứ khi nào bạn muốn tăng cường cơ mông, gân kheo và cốt lõi của mình. Jones nói: “Tôi sẽ sử dụng bài này như một bài nâng chính để tăng cường gân kheo, và tôi sẽ thực hiện nó khi bắt đầu một thói quen. đó là lý do tại sao Jones nói rằng tốt nhất là bạn nên thực hiện nó vào đầu buổi tập của bạn. Jones cũng gợi ý rằng bạn nên siêu thiết lập nó (hay còn gọi là xen kẽ) với một bài tập gân kheo khác như uốn cong hamstring để tối đa hóa cơ bắp.

Về mức độ nặng của bạn có thể đi, Ward nói rằng không có công thức nào để tính toán khối lượng tạ hoặc quả tạ ban đầu, nhưng hãy cân nhắc cẩn thận và bắt đầu nhẹ hơn. Cô nói: “Nâng quá nặng có thể ảnh hưởng đến hình thể và tăng nguy cơ chấn thương. Giữ mức tạ vừa sức nhưng không quá nặng khiến bạn mất đi sự ổn định cốt lõi hoặc buộc lưng của bạn phải tròn hoặc cong. bạn giảm trọng lượng để kích hoạt các nhóm cơ phù hợp và di chuyển tốt hơn, ”cô nói.

Trên đây là toàn bộ nội dung chi tiết của bài giảng ngày hôm nay Nghe hiểu tiếng Trung HSK 8 tự học từ vựng HSK 9 cấp ,cảm ơn các bạn đã luôn chú ý theo dõi,chúc các bạn học tập thật tốt nehs.

0 responses on "Nghe hiểu tiếng Trung HSK 8 tự học từ vựng HSK 9 cấp"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top