Bài tập luyện ngữ pháp tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế

Bài tập luyện ngữ pháp tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế Thầy Vũ

Bài tập luyện ngữ pháp tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế là một trong các dạng bài tập Thầy Vũ thường xuyên đưa ra cho các bạn học sinh ChineMaster làm mỗi ngày để củng cố ngữ pháp HSK trong lúc đang học theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển. Bài giảng hôm nay sẽ được đăng trên các kênh học tiếng Trung online uy tín của Thầy Vũ ví dụ như kênh Luyện thi HSK phổ biến của Trung tâm tiếng Trung quận Thanh Xuân Thủ đô Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM Sài Gòn.

Hiện nay Thầy Vũ đã cho phát hành bộ giáo trình tiếng Trung 9 quyển rất bổ ích và phù hợp với những bạn vừa bắt đầu học tiếng Trung. Các bạn xem chi tiết tại link dưới đây nhé.

Giáo trình tiếng Trung 6 quyển ChineMaster

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 là Cơ sở 2 của Th.S Nguyễn Minh Vũ chuyên tổ chức các khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản đến nâng cao, và các khóa Luyện thi HSK online từ HSK 1 đến HSK 9,các bạn nhớ chú ý theo dõi nhé.

Lớp học tiếng Trung quận 10 tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster

Bạn nào ở vị trí quá xa Trung tâm tiếng Trung ChineMaster thì có thể tham gia các lớp tiếng Trung giao tiếp online qua Skype cùng Thầy Vũ. Hãy xem thông tin chi tiết tại link sau nhé.

Đăng ký lớp học tiếng Trung online qua Skype

Rất nhiều bạn muốn học tiếng Trung cơ bản cấp tốc để nhập hàng Trung Quốc về kinh doanh trên các trang web thương mại điện tử như Tiki, Shopee, Lazada, Sendo .v.v. Các bạn có thể tham gia các lớp đào tạo nhập hàng Trung Quốc tận gốc tại link bên dưới.

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao 1688

Toàn bộ nội dung bài giảng về chuyên đề thương mại được Thầy Vũ chia sẻ cho các bạn ở link bên dưới, chúng ta hãy chú ý theo dõi nhé.

Khoá học tiếng Trung thương mại

Một trong những phương pháp để cải thiện kỹ năng học tiếng Trung chính là tải ngày về máy tính của mình bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou mới

Nội dung Bài tập luyện ngữ pháp tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế

Bài tập luyện ngữ pháp tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế là một trong các dạng bài tập Thầy Vũ thường xuyên đưa ra cho các bạn học sinh ChineMaster làm mỗi ngày để củng cố ngữ pháp HSK trong lúc đang học theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

许多人认为枣子是干果——但它们实际上是新鲜水果,因为没有去除水分。而且由于枣子是完整的、未加工的水果,所以它们的糖含量是天然存在的。换句话说,如果能量棒只用枣加糖,标签可以列出 0 克添加糖。这是关键,因为添加糖是我们应该限制的类型,因为它与心脏病和肥胖症的风险增加有关。

美国心脏协会 (AHA) 建议女性每天摄入的添加糖不超过 6 茶匙,相当于 25 克或 100 卡路里。男性的建议上限为 9 茶匙添加糖,即 36 克或 150 卡路里。如果您使用枣来增加膳食或食谱的甜味,则与蔗糖等甜味剂不同,您还没有用完任何每日添加的糖预算。

三个日期提供了大约 18% 的每日纤维目标,它支持良好的消化功能。一项发表在英国营养学杂志上的研究专门研究了食用枣子对肠道的影响。健康男性被随机分配每天吃 7 个枣,或者在 21 天内添加碳水化合物和糖的混合物作为对照。经过 14 天的清除期后,各组互换。研究人员发现,在吃枣的同时,研究对象的排便频率有所改善,并且已知会损害细胞并触发可能导致癌症的突变的粪便化学物质水平降低。

如果您曾经经历过便秘,您就会知道它会如何严重影响您的能量水平和整体舒适度。日期可以是一种让事情发生变化的简单方法。

较早的研究已经检查了健康成年人在四个星期内摄入日期的影响。在一项研究中,志愿者每天吃大约三盎司半的两种不同类型的枣子。在月底,研究人员发现,添加日期并没有显着影响研究对象的体重指数 (BMI)、总胆固醇、低密度脂蛋白或高密度脂蛋白水平。最重要的是,食用任何一种日期品种后,空腹血糖和血脂水平都没有增加。事实上,血脂降低了,氧化应激的测量也是如此。

另一项最近的研究测试了枣子摄入量对血脂和血糖控制的影响。 100 名患有 2 型糖尿病的男性和女性被随机分配,要么完全不吃枣,要么每天添加三个枣,持续 16 周。吃日期的人在总胆固醇和“坏”低密度脂蛋白方面都有统计学上的显着下降。并且 HbA1c(一种衡量前两到三个月期间血糖控制的指标)在枣食者中没有变化。食用椰枣的人群在心理健康和整体生活质量方面也有所改善。

这些研究意义重大,因为血糖调节和心脏健康密切相关。 2 型糖尿病患者患心脏病的风险增加两倍,包括心脏病发作;心血管疾病是 2 型糖尿病患者的首要死因。

枣中的保护性化合物也被认为有助于保护大脑。发表在《神经再生研究》杂志上的一篇论文指出,枣子具有对抗阿尔茨海默病的潜在治疗潜力,因为它们能够对抗大脑中的炎症和氧化应激。

约会的另一个潜在好处特别适用于孕妇。 2020 年发表在 BMC Pregnancy and Childbirth 杂志上的一篇论文研究了日期对分娩和分娩的影响。研究人员回顾了先前发表的研究并得出结论,吃枣可能会缩短分娩活跃期的持续时间,在此期间子宫颈扩张。它还可以提高 Bishop 评分,这是一种评估宫颈为阴道分娩做好准备的指标。然而,食用枣对第一、二、三产程的长度或剖宫产的频率没有影响。

椰枣是我在各种食谱中的首选甜味剂,包括冰沙、能量球、燕麦片和隔夜燕麦、奇亚籽或鳄梨布丁以及烘焙食品。我还用枣泥制作自制的植物“冰淇淋”,混合了植物奶、肉桂和添加物,如切碎的黑巧克力和去核樱桃。您还可以将枣加入咸味菜肴中。它们为花园沙拉、炒羽衣甘蓝或烤花椰菜等煮熟的蔬菜和蔬菜炒菜增添了天然的甜味和平衡感。

我最喜欢的全年快餐之一是酿枣。我用坚果和种子黄油、以草本坚果为基础的植物性“奶酪”,甚至是美味的馅料,如橄榄酱和无奶香蒜酱。当然,它们也很完美!

硬康普茶已成为注重健康的饮酒者的首选成人饮料。

Chú thích phiên âm tiếng Trung HSK cho bài giảng Bài tập luyện ngữ pháp tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế.

Xǔduō rén rènwéi zǎozi shì gānguǒ——dàn tāmen shíjì shang shì xīnxiān shuǐguǒ, yīnwèi méiyǒu qùchú shuǐfèn. Érqiě yóuyú zǎozi shì wánzhěng de, wèi jiāgōng de shuǐguǒ, suǒyǐ tāmen de táng hánliàng shì tiānrán cúnzài de. Huàn jù huàshuō, rúguǒ néngliàng bàng zhǐ yòng zǎo jiātáng, biāoqiān kěyǐ liè chū 0 kè tiānjiā táng. Zhè shì guānjiàn, yīnwèi tiānjiā táng shì wǒmen yīnggāi xiànzhì de lèixíng, yīnwèi tā yǔ xīnzàng bìng hé féipàng zhèng de fēngxiǎn zēngjiā yǒuguān.

Měiguó xīnzàng xiéhuì (AHA) jiànyì nǚxìng měitiān shè rù de tiānjiā táng bù chāoguò 6 cháchí, xiāngdāng yú 25 kè huò 100 kǎlùlǐ. Nánxìng de jiànyì shàngxiàn wéi 9 cháchí tiānjiā táng, jí 36 kè huò 150 kǎlùlǐ. Rúguǒ nín shǐyòng zǎo lái zēngjiā shànshí huò shípǔ de tián wèi, zé yǔ zhètáng děng tián wèi jì bùtóng, nín hái méiyǒu yòng wán rènhé měi rì tiānjiā de táng yùsuàn.

Sān gè rìqí tígōngle dàyuē 18% de měi rì xiānwéi mùbiāo, tā zhīchí liánghǎo de xiāohuà gōngnéng. Yī xiàng fābiǎo zài yīngguó yíngyǎng xué zázhì shàng de yánjiū zhuānmén yánjiūle shíyòng zǎozi duì cháng dào de yǐngxiǎng. Jiànkāng nánxìng bèi suíjī fēnpèi měitiān chī 7 gè zǎo, huòzhě zài 21 tiānnèi tiānjiā tànshuǐ huàhéwù hé táng de hùnhéwù zuòwéi duìzhào. Jīngguò 14 tiān de qīngchú qī hòu, gè zǔ hù huàn. Yánjiū rényuán fāxiàn, zài chī zǎo de tóngshí, yán jiù duìxiàng de páibiàn pínlǜ yǒu suǒ gǎishàn, bìngqiě yǐ zhī hui sǔnhài xìbāo bìng chùfā kěnéng dǎozhì áizhèng dì túbiàn de fènbiànhuàxué wùzhí shuǐpíng jiàngdī.

Rúguǒ nín céngjīng jīnglìguò biànmì, nín jiù huì zhīdào tā huì rúhé yán chóng yǐngxiǎng nín de néngliàng shuǐpíng hé zhěngtǐ shūshì dù. Rìqí kěyǐ shì yī zhǒng ràng shìqíng fāshēng biànhuà de jiǎndān fāngfǎ.

Jiào zǎo de yánjiū yǐjīng jiǎnchále jiànkāng chéngnián rén zài sì gè xīngqí nèi shè rù rìqí de yǐngxiǎng. Zài yī xiàng yánjiū zhōng, zhìyuàn zhě měitiān chī dàyuē sān àngsī bàn de liǎng zhǒng bùtóng lèixíng de zǎozi. Zài yuèdǐ, yánjiū rényuán fāxiàn, tiānjiā rìqí bìng méiyǒu xiǎnzhe yǐngxiǎng yán jiù duìxiàng de tǐzhòng zhǐshù (BMI), zǒng dǎngùchún, dī mìdù zhī dànbái huò gāo mìdù zhī dànbái shuǐpíng. Zuì zhòngyào de shì, shíyòng rènhé yī zhǒng rìqí pǐnzhǒng hòu, kōngfù xiětáng hé xuèzhī shuǐpíng dōu méiyǒu zēngjiā. Shìshí shàng, xuèzhī jiàngdīle, yǎnghuà yìng jī de cèliáng yěshì rúcǐ.

Lìng yī xiàng zuìjìn de yánjiū cèshìle zǎo zǐ shè rù liàng duì xuèzhī hé xiětáng kòngzhì de yǐngxiǎng. 100 Míng huàn yǒu 2 xíng tángniàobìng de nánxìng hé nǚxìng bèi suíjī fēnpèi, yàome wánquán bù chī zǎo, yàome měitiān tiānjiā sān gè zǎo, chíxù 16 zhōu. Chī rìqí de rén zài zǒng dǎngùchún hé “huài” dī mìdù zhī dànbái fāngmiàn dōu yǒu tǒngjì xué shàng de xiǎnzhe xiàjiàng. Bìngqiě HbA1c(yī zhǒng héngliáng qián liǎng dào sān gè yuè qíjiān xiětáng kòngzhì de zhǐbiāo) zài zǎo shí zhě zhōng méiyǒu biàn huà. Shíyòng yē zǎo de rénqún zài xīnlǐ jiànkāng hé zhěngtǐ shēnghuó zhìliàng fāngmiàn yěyǒu suǒ gǎishàn.

Zhèxiē yánjiū yìyì zhòngdà, yīnwèi xiětáng tiáojié hé xīnzàng jiànkāng mìqiè xiāngguān. 2 Xíng tángniàobìng huànzhě huàn xīnzàng bìng de fēngxiǎn zēngjiā liǎng bèi, bāokuò xīnzàng bìng fāzuò; xīn xiěguǎn jíbìng shì 2 xíng tángniàobìng huànzhě de shǒuyào sǐyīn.

Zǎo zhōng de bǎohù xìng huàhéwù yě bèi rènwéi yǒu zhù yú bǎohù dànǎo. Fābiǎo zài “shénjīng zàishēng yánjiū” zázhì shàng de yī piān lùnwén zhǐchū, zǎozi jùyǒu duìkàng ā’ěr cí hǎi mò bìng de qiánzài zhìliáo qiánlì, yīnwèi tāmen nénggòu duìkàng dànǎo zhōng de yánzhèng hé yǎnghuà yìng jī.

Yuēhuì de lìng yīgè qiánzài hǎochù tèbié shìyòng yú yùnfù. 2020 Nián fābiǎo zài BMC Pregnancy and Childbirth zázhì shàng de yī piān lùnwén yánjiū le rìqí duì fēnmiǎn hé fēnmiǎn de yǐngxiǎng. Yánjiū rényuán huígùle xiānqián fābiǎo de yánjiū bìng dé chū jiélùn, chī zǎo kěnéng huì suōduǎn fēnmiǎn huóyuè qí de chíxù shíjiān, zài cǐ qíjiān zǐ gōngjǐng kuòzhāng. Tā hái kěyǐ tígāo Bishop píngfēn, zhè shì yī zhǒng pínggū gōngjǐng wèi yīndào fēnmiǎn zuò hǎo zhǔnbèi de zhǐbiāo. Rán’ér, shíyòng zǎo duì dì yī, èr, sān chǎnchéng de chángdù huò pōu gōng chǎn de pínlǜ méiyǒu yǐngxiǎng.

Yē zǎo shì wǒ zài gè zhǒng shípǔ zhōng de shǒuxuǎn tián wèi jì, bāokuò bīng shā, néngliàng qiú, yànmài piàn hé géyè yànmài, qí yà zǐ huò è lí bùdīng yǐjí hōngbèi shípǐn. Wǒ hái yòng zǎoní zhìzuò zìzhì de zhíwù “bīngqílín”,hùnhéle zhíwù nǎi, ròuguì hé tiānjiā wù, rú qiē suì de hēi qiǎokèlì hé qù hé yīngtáo. Nín hái kěyǐ jiāng zǎo jiārù xián wèi càiyáo zhōng. Tāmen wèi huāyuán shālā, chǎo yǔyī gānlán huò kǎo huāyēcài děng zhǔ shú de shūcài hé shūcài chǎocài zēngtiānle tiānrán de tián wèi hé pínghéng gǎn.

Wǒ zuì xǐhuān de quán nián kuàicān zhī yī shì niàng zǎo. Wǒ yòng jiānguǒ hé zhǒngzǐ huángyóu, yǐ cǎoběn jiānguǒ wèi jīchǔ de zhíwù xìng “nǎilào”, shènzhì shì měiwèi de xiàn liào, rú gǎnlǎn jiàng hé wú nǎi xiāng suàn jiàng. Dāngrán, tāmen yě hěn wánměi!

Yìng kāng pǔ chá yǐ chéngwéi zhùzhòng jiànkāng de yǐnjiǔ zhě de shǒuxuǎn chéngrén yǐnliào.

Bổ sung đoạn dịch tiếng Trung HSK sang tiếng Việt cho bài giảng Bài tập luyện ngữ pháp tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế.

Nhiều người nghĩ chà là là trái cây khô – nhưng chúng thực sự là trái cây tươi, vì không loại bỏ nước. Và bởi vì chà là là trái cây nguyên trái, chưa qua chế biến nên hàm lượng đường của chúng là tự nhiên. Nói cách khác, nếu thanh năng lượng chỉ được làm ngọt bằng quả chà là, nhãn có thể liệt kê 0 gam đường thêm vào. Đó là chìa khóa, bởi vì đường bổ sung là loại chúng ta nên hạn chế, do có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim và béo phì.

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) khuyến cáo rằng phụ nữ nên tiêu thụ không quá sáu muỗng cà phê đường bổ sung mỗi ngày, tương đương với 25 gam hoặc 100 calo. Giới hạn khuyên dùng cho nam giới là chín muỗng cà phê đường bổ sung, tương đương 36 gram hoặc 150 calo. Nếu bạn sử dụng quả chà là để làm ngọt một bữa ăn hoặc công thức nấu ăn, bạn đã không sử dụng hết ngân sách đường bổ sung hàng ngày của mình, không giống như các chất tạo ngọt như đường mía.

Ba quả chà là cung cấp khoảng 18% mục tiêu hàng ngày cho chất xơ, hỗ trợ chức năng tiêu hóa tốt. Một nghiên cứu, được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Anh, đã xem xét cụ thể tác động của việc tiêu thụ quả chà là đối với đường ruột. Những người đàn ông khỏe mạnh được chỉ định ngẫu nhiên ăn bảy quả chà là mỗi ngày hoặc bổ sung hỗn hợp carbohydrate và đường có kiểm soát trong 21 ngày. Sau thời gian rửa trôi 14 ngày, các nhóm chuyển sang. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng trong khi ăn chà là, các đối tượng nghiên cứu đã cải thiện được tần suất đi tiêu của họ và giảm mức độ hóa chất trong phân được biết là gây hại cho tế bào và kích hoạt các đột biến có thể dẫn đến ung thư.

Nếu bạn đã từng bị táo bón, bạn sẽ biết nó có thể tàn phá như thế nào với mức năng lượng và sự thoải mái tổng thể của bạn. Ngày có thể là một cách đơn giản để giúp mọi thứ chuyển động.

Nghiên cứu cũ hơn đã kiểm tra tác động của việc sử dụng quả chà là ở người lớn khỏe mạnh trong khoảng thời gian bốn tuần. Trong một nghiên cứu, những người tình nguyện ăn khoảng 3 lạng rưỡi mỗi ngày với hai loại quả chà là khác nhau. Vào cuối tháng, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng việc bổ sung ngày không ảnh hưởng đáng kể đến chỉ số khối cơ thể (BMI), mức cholesterol toàn phần, LDL hoặc HDL của các đối tượng nghiên cứu. Quan trọng nhất, lượng đường trong máu lúc đói và lượng mỡ trong máu không tăng lên sau khi ăn nhiều loại quả chà là. Trên thực tế, chất béo trong máu cũng giảm, cũng như các biện pháp của stress oxy hóa.

Một nghiên cứu khác gần đây hơn đã kiểm tra mức tiêu thụ quả chà là trên cả việc kiểm soát chất béo trong máu và đường huyết. Một trăm người đàn ông và phụ nữ mắc bệnh tiểu đường loại 2 được chỉ định ngẫu nhiên để ăn không hoặc không ăn quả chà là nào hoặc thêm ba quả chà là mỗi ngày trong 16 tuần. Những người ăn chà là đã giảm đáng kể có ý nghĩa thống kê về cả cholesterol toàn phần và LDL “xấu”. Và HbA1c (thước đo kiểm soát lượng đường trong máu trong khoảng thời gian 2-3 tháng trước đó) không thay đổi ở những người ăn chà là. Nhóm tiêu thụ quả chà là cũng có những cải thiện về sức khỏe tâm thần và các thước đo về chất lượng cuộc sống tổng thể.

Những nghiên cứu này rất có ý nghĩa vì việc điều chỉnh lượng đường trong máu và sức khỏe tim mạch có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 có nguy cơ mắc bệnh tim tăng gấp hai lần, bao gồm cả đau tim; bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Các hợp chất bảo vệ trong quả chà là cũng được cho là giúp bảo vệ não bộ. Một bài báo được xuất bản trên tạp chí Neural Regeneration Research cho biết rằng chà là có tiềm năng điều trị đầy hứa hẹn chống lại bệnh Alzheimer, do khả năng chống lại chứng viêm và stress oxy hóa trong não.

Một lợi ích tiềm năng bổ sung của quả chà là áp dụng cụ thể cho phụ nữ mang thai. Một bài báo năm 2020, được xuất bản trên tạp chí BMC Pregnancy and Childbirth, đã xem xét tác động của ngày tháng đối với quá trình chuyển dạ và sinh nở. Các nhà nghiên cứu đã xem xét các nghiên cứu đã được công bố trước đây và kết luận rằng ăn chà là có thể làm giảm thời gian của giai đoạn chuyển dạ tích cực, giai đoạn mà cổ tử cung giãn nở. Nó cũng có thể cải thiện điểm số của giám mục, một thước đo đánh giá mức độ sẵn sàng của cổ tử cung để chuyển dạ âm đạo. Tuy nhiên, tiêu dùng ngày không ảnh hưởng đến thời gian của giai đoạn đầu tiên, thứ hai và thứ ba của quá trình chuyển dạ, hoặc tần suất mổ lấy thai.

Quả chà là là chất tạo ngọt quen thuộc của tôi trong nhiều công thức nấu ăn, bao gồm sinh tố, bóng tăng lực, bột yến mạch và yến mạch để qua đêm, bánh pudding hạt chia hoặc bơ và bánh nướng. Tôi cũng sử dụng quả chà là xay nhuyễn để làm “kem” tự làm từ thực vật trộn với các thành phần như sữa thực vật, quế và các chất bổ sung, chẳng hạn như sô cô la đen cắt nhỏ và anh đào rỗ. Bạn cũng có thể kết hợp chà là thành các món mặn. Chúng bổ sung vị ngọt tự nhiên và sự cân bằng cho món salad vườn, rau nấu chín như cải xoăn xào hoặc súp lơ nướng và rau xào.

Một trong những món ăn nhanh quanh năm yêu thích của tôi là quả chà là nhồi. Tôi nhồi chúng với bơ hạt và bơ hạt, “pho mát” làm từ hạt, từ thực vật, và thậm chí cả các loại nhân mặn, như sốt ô liu và pesto không sữa. Tất nhiên, chúng cũng rất hoàn hảo!

Kombuchas cứng đã trở thành đồ uống dành cho người lớn được những người uống có ý thức về sức khỏe lựa chọn.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài giảng hôm nay – Bài tập luyện ngữ pháp tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế . Các bạn nhớ lưu bài giảng về học nhé,tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong bài viết tiếp theo nhé.

0 responses on "Bài tập luyện ngữ pháp tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top