Sách ngữ pháp tiếng Trung HSK 8 giáo trình luyện thi HSKK

Sách ngữ pháp tiếng Trung HSK 8 giáo trình luyện thi HSKK Thầy Vũ

Sách ngữ pháp tiếng Trung HSK 8 giáo trình luyện thi HSKK do Thầy Vũ thiết kế và biên soạn chỉ dành riêng cho học viên ChineMaster làm tài liệu học tiếng Trung online và luyện thi HSK online dựa trên những nền tảng kiến thức ngữ pháp HSK trong bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển. Bài giảng được đăng liên tục hằng ngày trên kênh Luyện thi HSK,đây là kênh chuyên luyện thi HSK uy tín của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội  và TPHCM để có thể đáp ứng được nhu cầu học tiếng Trung để ôn thi chứng chỉ tiếng Trung HSK cấp tốc.

Bộ sách Giáo trình Tiếng Trung ChineMaster toàn tập được phân phối và bởi Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM Sài Gòn và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội.

Giáo trình tiếng Trung ChineMaster mới nhất hiện nay

Các bạn có thể tham khảo thêm địa chỉ của trung tâm tiếng Trung ChineMaster quận 10 TP HCM theo link Thầy Vũ cung cấp ở bên dưới để đăng ký được lớp học phù hợp nhất nhé.

Lớp học tiếng Trung quận 10 tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster

Tiếp theo là khóa học order Taobao 1688 Tmall dành cho các bạn học viên chưa biết tiếng Trung và các bạn đã biết tiếng Trung. Cách đăng ký khóa học nhập hàng Taobao 1688 Tmall các bạn xem hướng dẫn ở ngay bên dưới.

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall 1688

Link bên dưới Thầy Vũ sẽ hướng dẫn cách download bộ gõ tiếng Trung SoGou để sử dụng trên máy tính một cách cụ thể, các bạn học viên hãy chú ý theo dõi nhé.

Bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin 

Toàn bộ kiến thức tiếng Trung trong lĩnh vực thương mại được Thầy Vũ biên soạn một bộ giáo trình riêng để các bạn tham khảo ở link bên dưới hoàn toàn miễn phí.

Khoá học tiếng Trung thương mại

Chúng ta có thể thông qua ứng dụng Skype để liên kết với các bài giảng mà Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ đăng tải, nội dung cụ thể ở link bên dưới các bạn hãy chú ý theo dõi nhé.

Lớp học tiếng Trung online qua Skype Thầy Vũ

Sách ngữ pháp tiếng Trung HSK 8 giáo trình luyện thi HSKK Thầy Vũ

Sách ngữ pháp tiếng Trung HSK 8 giáo trình luyện thi HSKK do Thầy Vũ thiết kế và biên soạn chỉ dành riêng cho học viên ChineMaster làm tài liệu học tiếng Trung online và luyện thi HSK online dựa trên những nền tảng kiến thức ngữ pháp HSK trong bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

虽然 AARP 没有说明对特定医疗警报品牌的偏好,但它仍然提倡在老年人中使用它们。

跌倒是 65 岁以上成年人受伤和受伤死亡的主要原因。疾病预防控制中心表示,每年有四分之一的老年人跌倒,大约 20% 的跌倒导致受伤。

虽然您可以采取措施防止在家中跌倒,但老年人及其家人可能会在使用医疗警报系统时感到更加舒适。这些服务将可穿戴设备与紧急监控中心集成在一起,以便用户可以 24/7 全天候派遣急救人员或亲人。

警报设备在医疗紧急情况、入室盗窃、火灾或任何其他可能发生在您家中或旅途中的危险事件中非常有用。

为此,AARP 为一些医疗警报系统品牌提供折扣。请继续阅读以了解有关您的选择的更多信息。

市场上有无数的医疗警报系统,并且都声称是业内最好的。 Health 研究了数十家提供者并测试了他们的说法,以编制出顶级医疗警报系统的最终清单。

位居榜首的是 Medical Guardian,它提供家庭和移动系统,价格从每月 29.95 美元到 49.95 美元不等。

大多数设备,除了 Mini Guardian,不需要设备或激活费用。设备范围跨越 600 到 1,300 英尺。

注册后,您可以获得一个免费密码箱、免费送货和一个月的免费服务。客户每月额外支付 10 美元即可获得自动跌倒检测。

Bay Alarm Medical 紧随其后,提供多种具有创新功能的移动设备选项。价格从每月 19.95 美元到 39.95 美元不等。您无需为上门服务支付启动费或设备费用。家用设备范围跨越 1,000 英尺。自动跌倒检测每月收费 10 美元。

Toto Washlet C100 具有 A100 的所有功能,以及一些您可能喜欢的花哨功能。它的成本约为 340 美元。

它的尺寸可以适合圆形或加长的马桶,有两种颜色:棉白色和塞多纳米色。

除了软关闭加热座椅、前后清洁和振荡水流外,C100 还有一个自动空气除臭器,可在执行过程中伪装行为。

它还具有 Toto PREMIT 清洁喷雾,可在使用前轻轻清洗马桶。这可以防止废物粘在马桶上,并在两次清洁之间提供一个卫生的环境。暖风烘干机减少了使用后使用卫生纸的需要。

与 A100 一样,这款卫洗丽使用水箱式热水器。 C100 魔杖没有记忆功能,因此每次使用时都需要调整设置。

S550E 是高端 Toto 坐浴盆马桶座之一,售价约为 1,200 美元。

与我们列表中的其他型号不同,它依赖于水加热技术,为您的清洁乐趣提供源源不断的温水。没有更多的意外,冷水爆裂!

遥控器可以编程为两个用户提供个性化的记忆设置。这是您想要安装在主浴室中的那个。

除了使每个 Toto 坐浴盆都很棒的功能之外,S550E 还具有免提、自动开合盖和内置夜灯。这听起来可能有点奢侈,但对于健康状况不佳导致凌晨尿频的人来说,这可能是一种救命稻草。

温度计是每个家庭医疗包中的必备物品——鉴于发烧是最常见的 COVID-19 症状之一,由于大流行,您可能比平时更频繁地使用温度计。但保持温度计清洁很重要,这样可以避免在家庭成员之间传播细菌。

“温度计可能会藏匿细菌并传播感染,”加利福尼亚州圣何塞圣克拉拉谷医疗中心感染预防经理 Tracey Stoll 告诉 Health。 “通过每次使用前后清洁温度计,您都可以降低感染风险。”

以下是如何在两次使用之间对温度计进行消毒,以帮助保持家中每个人的健康。

斯托尔说,首先,用蘸有酒精的棉签擦拭数字温度计。 (根据疾病控制和预防中心的数据,酒精含量为 60% 或更高的外用酒精对杀灭细菌最有效。)如果您没有外用酒精,请使用漂白剂擦拭。

“摩擦温度计表面的动作有助于消毒,”斯托尔解释说。注意不要将温度计的数字部分浸入液体中(水和电子元件不能很好地混合),但如果需要,可以在水中冲洗尖端。最后,在将其存放之前,始终将其风干。

养成每次两个不同的人和/或同一个人长时间使用同一个温度计时都这样做的习惯。

Chú thích phiên âm tiếng Trung HSK cho bài tập trong Sách ngữ pháp tiếng Trung HSK 8 giáo trình luyện thi HSKK.

Suīrán AARP méiyǒu shuōmíng duì tèdìng yīliáo jǐngbào pǐnpái de piānhào, dàn tā réngrán tíchàng zài lǎonián rén zhōng shǐyòng tāmen.

Diédǎo shì 65 suì yǐshàng chéngnián rén shòushāng hé shòushāng sǐwáng de zhǔyào yuányīn. Jíbìng yùfáng kòngzhì zhōngxīn biǎoshì, měinián yǒu sì fēn zhī yī de lǎonián rén diédǎo, dàyuē 20% de diédǎo dǎozhì shòushāng.

Suīrán nín kěyǐ cǎiqǔ cuòshī fángzhǐ zài jiāzhōng diédǎo, dàn lǎonián rén jí qí jiārén kěnéng huì zài shǐyòng yīliáo jǐngbào xìtǒng shí gǎndào gèngjiā shūshì. Zhèxiē fúwù jiāng kě chuāndài shèbèi yǔ jǐnjí jiānkòng zhōngxīn jíchéng zài yīqǐ, yǐbiàn yònghù kěyǐ 24/7 quántiānhòu pàiqiǎn jíjiù rényuán huò qīnrén.

Jǐngbào shèbèi zài yīliáo jǐnjí qíngkuàng, rùshì dàoqiè, huǒzāi huò rènhé qítā kěnéng fāshēng zài nín jiāzhōng huò lǚtú zhōng de wéixiǎn shìjiàn zhōng fēicháng yǒuyòng.

Wèi cǐ,AARP wéi yīxiē yīliáo jǐngbào xìtǒng pǐnpái tígōng zhékòu. Qǐng jìxù yuèdú yǐ liǎojiě yǒuguān nín de xuǎnzé de gèng duō xìnxī.

Shìchǎng shàng yǒu wú shǔ de yīliáo jǐngbào xìtǒng, bìngqiě dōu shēngchēng shì yènèi zuì hǎo de. Health yánjiūle shù shí jiā tígōng zhě bìng cèshìle tāmen de shuōfǎ, yǐ biānzhì chū dǐngjí yīliáo jǐngbào xìtǒng de zuìzhōng qīngdān.

Wèi jū bǎngshǒu de shì Medical Guardian, tā tígōng jiātíng hé yídòng xìtǒng, jiàgé cóng měi yuè 29.95 Měiyuán dào 49.95 Měiyuán bù děng.

Dà duōshù shèbèi, chúle Mini Guardian, bù xūyào shèbèi huò jīhuó fèiyòng. Shèbèi fànwéi kuàyuè 600 dào 1,300 yīngchǐ.

Zhùcè hòu, nín kěyǐ huòdé yīgè miǎnfèi mìmǎxiāng, miǎnfèi sòng huò hé yīgè yuè de miǎnfèi fúwù. Kèhù měi yuè éwài zhīfù 10 měiyuán jí kě huòdé zìdòng diédǎo jiǎncè.

Bay Alarm Medical jǐn suí qí hòu, tígōng duō zhǒng jùyǒu chuàngxīn gōngnéng de yídòng shèbèi xuǎnxiàng. Jiàgé cóng měi yuè 19.95 Měiyuán dào 39.95 Měiyuán bù děng. Nín wúxū wéi shàngmén fúwù zhīfù qǐdòng fèi huò shèbèi fèiyòng. Jiāyòng shèbèi fànwéi kuàyuè 1,000 yīngchǐ. Zìdòng diédǎo jiǎncè měi yuè shōufèi 10 měiyuán.

Toto Washlet C100 jùyǒu A100 de suǒyǒu gōngnéng, yǐjí yīxiē nín kěnéng xǐhuān de huāshào gōngnéng. Tā de chéngběn yuē wèi 340 měiyuán.

Tā de chǐcùn kěyǐ shìhé yuán xíng huò jiāzhǎng de mǎtǒng, yǒu liǎng zhǒng yánsè: Mián báisè hé sāi duō nàmǐ sè.

Chúle ruǎn guānbì jiārè zuò yǐ, qiánhòu qīngjié hé zhèndàng shuǐliú wài,C100 hái yǒu yīgè zìdòng kōngqì chú chòu qì, kě zài zhíxíng guòchéng zhōng wèizhuāng xíngwéi.

Tā hái jùyǒu Toto PREMIT qīngjié pēnwù, kě zài shǐyòng qián qīng qīng qīngxǐ mǎtǒng. Zhè kěyǐ fángzhǐ fèiwù zhān zài mǎtǒng shàng, bìng zài liǎng cì qīngjié zhī jiān tígōng yīgè wèishēng de huánjìng. Nuǎn fēng hōng gān jī jiǎnshǎole shǐyòng hòu shǐyòng wèishēngzhǐ de xūyào.

Yǔ A100 yīyàng, zhè kuǎn wèi xǐ lì shǐyòng shuǐ xiāng shì rèshuǐqì. C100 mózhàng méiyǒu jìyì gōngnéng, yīncǐ měi cì shǐyòng shí dōu xūyào tiáozhěng shèzhì.

S550E shì gāoduān Toto zuò yùpén mǎtǒng zuò zhī yī, shòu jià yuē wèi 1,200 měiyuán.

Yǔ wǒmen lièbiǎo zhōng de qítā xínghào bùtóng, tā yīlài yú shuǐ jiārè jìshù, wèi nín de qīngjié lèqù tígōng yuányuán bùduàn de wēnshuǐ. Méiyǒu gèng duō de yìwài, lěngshuǐ bàoliè!

Yáokòng qì kěyǐ biānchéng wèi liǎng gè yònghù tígōng gèxìng huà de jìyì shèzhì. Zhè shì nín xiǎng yào ānzhuāng zài zhǔ yùshì zhōng dì nàgè.

Chúle shǐ měi gè Toto zuò yùpén dōu hěn bàng de gōngnéng zhī wài,S550E hái jùyǒu miǎn tí, zìdòng kāi hé gài hé nèizhì yè dēng. Zhè tīng qǐlái kěnéng yǒudiǎn shēchǐ, dàn duìyú jiànkāng zhuàngkuàng bù jiā dǎozhì língchén niàopín de rén lái shuō, zhè kěnéng shì yī zhǒng jiùmìng dàocǎo.

Wēndùjì shì měi gè jiātíng yīliáo bāo zhōng de bì bèi wùpǐn——jiànyú fāshāo shì zuì chángjiàn de COVID-19 zhèngzhuàng zhī yī, yóuyú dà liúxíng, nín kěnéng bǐ píngshí gèng pínfán dì shǐyòng wēndùjì. Dàn bǎochí wēndùjì qīngjié hěn zhòngyào, zhèyàng kěyǐ bìmiǎn zài jiātíng chéngyuán zhī jiān chuánbò xìjùn.

“Wēndùjì kěnéng huì cángnì xìjùn bìng chuánbò gǎnrǎn,” jiālìfúníyǎ zhōu shènghésāi shèng kèlā lā gǔ yīliáo zhōngxīn gǎnrǎn yùfáng jīnglǐ Tracey Stoll gàosù Health. “Tōngguò měi cì shǐyòng qiánhòu qīngjié wēndùjì, nín dōu kěyǐ jiàngdī gǎnrǎn fēngxiǎn.”

Yǐxià shì rúhé zài liǎng cì shǐyòng zhī jiān duì wēndùjì jìnxíng xiāodú, yǐ bāngzhù bǎochí jiāzhōng měi gèrén de jiànkāng.

Sī tuō ěr shuō, shǒuxiān, yòng zhàn yǒu jiǔjīng de miánqiān cāshì shùzì wēndùjì. (Gēnjù jíbìng kòngzhì hé yùfáng zhōngxīn de shùjù, jiǔjīng hánliàng wèi 60% huò gèng gāo de wàiyòng jiǔjīng duì shā miè xìjùn zuì yǒuxiào.) Rúguǒ nín méiyǒu wàiyòng jiǔjīng, qǐng shǐyòng piǎobái jì cāshì.

“Mócā wēndùjì biǎomiàn de dòngzuò yǒu zhù yú xiāodú,” sī tuō ěr jiěshì shuō. Zhùyì bùyào jiāng wēndùjì de shùzì bùfèn jìnrù yètǐ zhōng (shuǐ hé diànzǐ yuánjiàn bùnéng hěn hǎo de hùnhé), dàn rúguǒ xūyào, kěyǐ zài shuǐzhōng chōngxǐ jiānduān. Zuìhòu, zài jiāng qí cúnfàng zhīqián, shǐzhōng jiāng qí fēnggān.

Yǎng chéng měi cì liǎng gè bùtóng de rén hé/huò tóngyīgèrén cháng shíjiān shǐyòng tóng yī gè wēndùjì shí dōu zhèyàng zuò de xíguàn.

Bổ sung phần luyện dịch tiếng Trung HSK cho bài giảng Sách ngữ pháp tiếng Trung HSK 8 giáo trình luyện thi HSKK.

Trong khi AARP không nêu sở thích cho một nhãn hiệu cảnh báo y tế cụ thể, nó vẫn ủng hộ việc sử dụng chúng ở những người lớn tuổi.

Té ngã là nguyên nhân chính gây ra thương tích và tử vong do thương tích đối với người lớn từ 65 tuổi trở lên. CDC cho biết cứ bốn người lớn tuổi thì có một người bị ngã mỗi năm và khoảng 20% trường hợp ngã dẫn đến thương tích.

Mặc dù bạn có thể thực hiện các bước để ngăn ngừa té ngã trong nhà, nhưng người lớn tuổi và gia đình của họ có thể thấy thoải mái hơn khi sử dụng hệ thống cảnh báo y tế. Các dịch vụ này tích hợp thiết bị đeo được với trung tâm giám sát khẩn cấp để người dùng có thể cử người ứng cứu đầu tiên hoặc những người thân yêu 24/7.

Thiết bị cảnh báo rất hữu ích trong trường hợp khẩn cấp y tế, xâm nhập nhà, hỏa hoạn hoặc bất kỳ sự cố nguy hiểm nào khác có thể phát sinh trong nhà bạn hoặc khi đang di chuyển.

Vì vậy, AARP giảm giá cho một số thương hiệu hệ thống cảnh báo y tế. Đọc tiếp để tìm hiểu thêm về các tùy chọn của bạn.

Vô số hệ thống cảnh báo y tế có sẵn trên thị trường và tất cả đều được khẳng định là tốt nhất trong lĩnh vực kinh doanh. Health đã nghiên cứu hàng chục nhà cung cấp và kiểm tra các tuyên bố của họ để biên soạn danh sách chính xác các hệ thống cảnh báo y tế hàng đầu.

Đứng đầu danh sách là Medical Guardian, cung cấp cả hệ thống tại nhà và di động với giá từ $ 29,95 đến $ 49,95 mỗi tháng.

Hầu hết các thiết bị, ngoại trừ Mini Guardian, không yêu cầu phí trang bị hoặc kích hoạt. Phạm vi thiết bị trải dài từ 600 đến 1.300 feet.

Khi đăng ký, bạn có thể nhận được một hộp khóa miễn phí, giao hàng miễn phí và một tháng dịch vụ miễn phí. Khách hàng được phát hiện rơi tự động với khoản phụ phí $ 10 mỗi tháng.

Bay Alarm Medical đứng thứ hai, cung cấp một số tùy chọn thiết bị di động với các tính năng sáng tạo. Giá dao động từ $ 19,95 đến $ 39,95 mỗi tháng. Bạn không phải trả phí kích hoạt hoặc thiết bị cho dịch vụ tại nhà. Phạm vi thiết bị trong nhà trải dài 1.000 feet. Tính năng phát hiện rơi tự động được cung cấp với giá 10 đô la mỗi tháng.

Toto Washlet C100 có tất cả các tính năng của A100, cùng với một số loại chuông và còi mà bạn có thể yêu thích. Nó có giá khoảng 340 đô la.

Nó có thể có kích thước phù hợp với bồn cầu tròn hoặc dài và có hai màu: trắng bông và be Sedona.

Ngoài ghế có sưởi ấm đóng êm, làm sạch phía sau và phía trước, và dòng nước dao động, C100 có bộ khử mùi không khí tự động giúp ngụy trang hành động trong khi nó đang diễn ra.

Nó cũng có tính năng xịt rửa Toto PREMIST, nhẹ nhàng rửa sạch bồn cầu trước khi sử dụng. Điều này ngăn chất thải bám vào bồn cầu của bạn và cung cấp một môi trường vệ sinh giữa các lần vệ sinh. Máy sấy khí ấm làm giảm nhu cầu sử dụng giấy vệ sinh sau khi sử dụng.

Giống như A100, bồn rửa mặt này sử dụng máy nước nóng trong bồn chứa. Cây đũa phép C100 không có tính năng bộ nhớ, vì vậy bạn sẽ cần điều chỉnh cài đặt mỗi lần sử dụng.

S550E là một trong những chiếc bàn cầu Toto bidet cao cấp hơn với giá khoảng 1.200 USD.

Không giống như các kiểu máy khác trong danh sách của chúng tôi, máy sử dụng công nghệ làm nóng nước để cung cấp lượng nước ấm không ngừng cho bạn thỏa thích làm sạch. Không ngờ, dội một gáo nước lạnh!

Điều khiển từ xa có thể được lập trình để cung cấp cài đặt bộ nhớ riêng cho hai người dùng. Đây là cái bạn sẽ muốn lắp trong phòng tắm chính.

Ngoài các tính năng khiến mọi chậu rửa vệ sinh Toto trở nên tuyệt vời, S550E còn có nắp đóng mở tự động rảnh tay và đèn ngủ tích hợp. Điều này nghe có vẻ quá xa xỉ, nhưng đối với những người có tình trạng sức khỏe mà việc đi tiểu thường xuyên trong giờ sáng thì nó có thể là một cứu cánh.

Nhiệt kế là một vật dụng cần thiết trong mọi bộ dụng cụ y tế gia đình — và do sốt là một trong những triệu chứng COVID-19 phổ biến nhất, bạn có thể đã sử dụng nhiệt kế thường xuyên hơn bình thường do đại dịch. Nhưng điều quan trọng là phải giữ nhiệt kế của bạn sạch sẽ để tránh lây lan vi trùng giữa các thành viên trong gia đình.

Tracey Stoll, RN, quản lý phòng chống nhiễm trùng tại Trung tâm Y tế Santa Clara Valley ở San Jose, California, nói với Health rằng: “Nhiệt kế có thể tiềm ẩn vi khuẩn và truyền nhiễm trùng. “Bằng cách làm sạch nhiệt kế mọi lúc, cả trước và sau khi sử dụng, bạn đang giảm nguy cơ nhiễm trùng.”

Dưới đây là cách khử trùng nhiệt kế giữa các lần sử dụng để giúp mọi người trong nhà khỏe mạnh.

Trước tiên, hãy lau nhiệt kế kỹ thuật số của bạn bằng tăm bông nhúng cồn, Stoll nói. (Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, cồn tẩy rửa có nồng độ cồn 60% trở lên có hiệu quả nhất trong việc tiêu diệt vi khuẩn.) Nếu bạn không có cồn tẩy rửa, hãy dùng bông tẩy trang để thay thế.

Stoll giải thích: “Hành động cọ xát bề mặt của nhiệt kế giúp khử trùng. Chú ý không để phần kỹ thuật số của nhiệt kế ngập trong chất lỏng (nước và các thành phần điện tử không trộn đều), mặc dù có thể rửa phần đầu này trong nước nếu muốn. Cuối cùng, luôn để nó khô thoáng trước khi đưa vào bảo quản.

Hãy tập thói quen làm điều này mỗi khi hai người khác nhau sử dụng cùng một nhiệt kế và / hoặc cùng một người sử dụng sau một thời gian dài.

Bài giảng Sách ngữ pháp tiếng Trung HSK 8 giáo trình luyện thi HSKK Thầy Vũ hôm nay đến đây là hết rồi,cảm ơn các bạn đã luôn chú ý theo dõi,chúc các bạn có một buổi học online vui vẻ nhé.

0 responses on "Sách ngữ pháp tiếng Trung HSK 8 giáo trình luyện thi HSKK"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top