Luyện thi HSK 7 online bài tập đọc hiểu tiếng Trung HSK mới

Tài liệu Luyện thi HSK 7 online bài tập đọc hiểu tiếng Trung HSK mới

Luyện thi HSK 7 online bài tập đọc hiểu tiếng Trung HSK mới Thầy Vũ đưa ra và thiết kế dành riêng cho các bạn học sinh sau khi đã học hết kiến thức trong bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển. Bài giảng được đăng liên tục hằng ngày trên kênh Luyện thi HSK,đây là kênh chuyên luyện thi HSK uy tín của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội  và TPHCM để có thể đáp ứng được nhu cầu học tiếng Trung để ôn thi chứng chỉ tiếng Trung HSK cấp tốc.

Các bạn nào muốn học tiếng Trung mà chưa biết đắt đầu từ đâu thì hãy nhanh tay  tham khảo giáo trình tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster do chính Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ cùng các cộng sự của Thầy biên soạn

Giáo trình tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster

Khóa học nhập hàng Taobao 1688 Tmall đi theo một hệ thống giáo trình giảng dạy chuyên biệt do chính Th.S Nguyễn Minh Vũ Chủ biên và Biên soạn. Bộ giáo trình học tiếng Trung nhập hàng Trung Quốc này chỉ được bán duy nhất trong hệ thống phân phối của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM.

Khóa nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall 1688

Chỉ cần vài thao tác đơn giản thông qua ứng dụng Skype là các bạn có thể học tiếng Trung cùng Thầy Vũ hoàn toàn miễn phí, chúng ta hãy click vào link bên dưới để biết thêm chi tiết nhé.

Lớp học tiếng Trung giao tiếp online qua Skype

Dưới đây là khóa học tiếng Trung Thương mại mới do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ đứng ra tổ chức dành cho tất cả những bạn có nhu cầu học tiếng Trung thương mại.

Khoá học tiếng Trung thương mại

Bộ gõ tiếng Trung SoGou hiện nay đang được rất nhiều người sử dụng, các bạn hãy download theo hướng dẫn cụ thể ở link bên dưới để được sử dụng miễn phí trên máy tính nhé.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou

Thông báo Trung tâm tiếng Trung ChineMaster  hiện nay đã có Cơ sở 2 tại Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn xem thông tin chi tiết lịch khai giảng mới nhất ở Hà Nội và TP HCM tại link bên dưới nhé.

Đăng ký lớp học tiếng Trung quận 10 tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster

Bài học Luyện thi HSK 7 online bài tập đọc hiểu tiếng Trung HSK mới

Luyện thi HSK 7 online bài tập đọc hiểu tiếng Trung HSK mới Thầy Vũ đưa ra và thiết kế dành riêng cho các bạn học sinh sau khi đã học hết kiến thức trong bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

圣母大学研究人员进行的新研究发现,在一项研究中测试的化妆品中,近一半含有称为全氟和多氟烷基物质 (PFAS) 的潜在有害化学物质。

美国化学学会周二发表的这项研究调查了美国和加拿大的 200 多种产品,发现这些化学物质在日常个人护理产品中的含量最高,包括口红、睫毛膏和粉底。

大约 88% 的测试产品在其产品标签上缺少有关这些成分的信息。

2016 年至 2020 年,来自美国的产品来自 Ulta Beauty、Sephora、Target 和 Bed Bath & Beyond 等常见化妆品店。

PFAS 通常用于提高产品的耐用性、铺展性和耐磨性。

科学家们仍在了解 PFAS 暴露可能对人类健康产生的影响,但初步证据表明,PFAS 暴露与癌症、生殖伤害和免疫系统损害有关。

缅因州共和党参议员苏珊柯林斯提出的立法旨在禁止在化妆品中使用这种有毒的氟化化学品。如果获得通过,该法案将禁止在化妆品中使用 PFAS。

研究人员测试了从美国和加拿大零售商处购买的 231 种产品,在 48% 的产品中发现了这些永久性化学物质。

三分之二的液体唇膏、三分之二的粉底和四分之三的防水睫毛膏都含有高浓度的氟,氟是这些化学物质之一。

此外,对 29 种产品的另一项深入调查发现,在被识别出 PFAS 的产品中,有 28 种产品没有在其产品标签上披露化学品。

该研究结果发表于一组参议员提出一项禁止在个人护理产品中使用 PFAS 的法案。

尽管食品和药物管理局 (FDA) 对化妆品进行监管,但该机构并未评估或批准成分的安全性。

此外,FDATrusted Source 在技术上要求化妆品公司披露其产品中使用的所有成分。然而,许多漏洞使公司无法披露产品标签上包含的所有成分。

在美国,“化妆品和个人护理产品没有受到严格监管,以确保它们不含有毒化学物质,”西奈山伊坎医学院环境医学和公共卫生教授 Luz Claudio 博士说。

PFAS 是常用于不粘炊具、手机、家具和商用飞机的人造化学品。

它们还经常用于增加化妆品产品的耐用性和一致性,如乳液、口红、指甲油、粉底、眼影和睫毛膏。

事实上,PFAS 被用于许多产品中,以至于美国疾病控制与预防中心 (CDC) 2015 年的一项研究发现,近 97% 的美国人的血液中含有 PFAS。

PFAS 通常被称为“永久化学品”,因为它们不会在环境中分解。

根据董事会认证的整形外科医生和 Parcells 整形外科的所有者 Alexis Parcells 博士的说法,它们也会在人体中积累。

因为这些个人护理产品通常涂在眼睛和嘴唇上——靠近泪管和粘膜——它们很容易被吸收到血液中。

科学家们仍在了解其对健康的影响,但越来越多的证据表明,PFAS 可能对我们的健康构成严重威胁。

Parcells 说:“PFAS 与出生缺陷、肝脏和甲状腺疾病、激素紊乱以及一系列其他严重的健康问题(包括癌症)有关。”

CDC 的一项审查发现,大量接触 PFAS 与癌症、肝损伤、生育能力降低以及患哮喘和甲状腺疾病的风险增加有关。

研究正在进行中,需要更多数据来确定这些化学物质的全部影响。

Parcells 建议检查您经常使用的化妆品、护肤品和个人卫生产品上的标签。

Parcells 说:“在成分列表中剔除任何包含‘PTFE’或‘全氟’字样的东西。”

不幸的是,许多产品并未披露所包含的所有成分。

“消费者很难确定产品是否含有 PFAS,因为它们没有受到如此严格的监管,也不需要总是列在产品标签上,”克劳迪奥说。

Parcells 和 Claudio 都建议查看环境工作组的经验证无毒产品清单。

“他们已经审查了超过 74,000 种产品,并确定其中超过 18,000 种产品不含受关注化学品,或者说‘经过 EWG 验证’,”克劳迪奥说。

圣母大学的新研究发现,在美国和加拿大销售的近一半化妆品含有全氟和多氟烷基物质,即 PFAS。

Phiên âm tiếng Trung HSK cho giáo án Luyện thi HSK 7 online bài tập đọc hiểu tiếng Trung HSK mới.

Shèngmǔ dàxué yánjiū rényuán jìnxíng de xīn yánjiū fāxiàn, zài yī xiàng yánjiū zhōng cèshì de huàzhuāngpǐn zhōng, jìn yībàn hányǒu chēng wèi quán fú hé duō fú wán jī wùzhí (PFAS) de qiánzài yǒuhài huàxué wùzhí.

Měiguó huàxué xuéhuì zhōu’èr fābiǎo de zhè xiàng yánjiū diàochále měiguó hé jiānádà de 200 duō zhǒng chǎnpǐn, fāxiàn zhèxiē huàxué wùzhí zài rìcháng gèrén hùlǐ chǎnpǐn zhōng de hánliàng zuìgāo, bāokuò kǒuhóng, jiémáo gāo hé fěndǐ.

Dàyuē 88% de cèshì chǎnpǐn zài qí chǎnpǐn biāoqiān shàng quēshǎo yǒuguān zhèxiē chéngfèn de xìnxī.

2016 Nián zhì 2020 nián, láizì měiguó de chǎnpǐn láizì Ulta Beauty,Sephora,Target hé Bed Bath& Beyond děng chángjiàn huàzhuāngpǐn diàn.

PFAS tōngchángyòng yú tígāo chǎnpǐn de nàiyòng xìng, pūzhǎn xìng hé nài mó xìng.

Kēxuéjiāmen réng zài liǎojiě PFAS bàolù kěnéng duì rénlèi jiànkāng chǎnshēng de yǐngxiǎng, dàn chūbù zhèngjù biǎomíng,PFAS bàolù yǔ áizhèng, shēngzhí shānghài hé miǎnyì xìtǒng sǔnhài yǒuguān.

Miǎn yīn zhōu gònghédǎng shēn yìyuán sū shān kēlínsī tíchū de lìfǎ zhǐ zài jìnzhǐ zài huàzhuāngpǐn zhōng shǐyòng zhè zhǒng yǒudú dí fú huà huàxué pǐn. Rúguǒ huòdé tōngguò, gāi fǎ’àn jiāng jìnzhǐ zài huàzhuāngpǐn zhōng shǐyòng PFAS.

Yánjiū rényuán cèshìle cóng měiguó hé jiānádà língshòu shāng chù gòumǎi de 231 zhǒng chǎnpǐn, zài 48% de chǎnpǐn zhōng fāxiànle zhèxiē yǒngjiǔ xìng huàxué wùzhí.

Sān fēn zhī èr de yètǐ chúngāo, sān fēn zhī èr de fěndǐ hé sì fēn zhī sān de fángshuǐ jiémáo gāo dōu hányǒu gāo nóngdù de fú, fú shì zhèxiē huàxué wùzhí zhī yī.

Cǐwài, duì 29 zhǒng chǎnpǐn de lìng yī xiàng shēnrù diàochá fāxiàn, zài bèi shìbié chū PFAS de chǎnpǐn zhōng, yǒu 28 zhǒng chǎnpǐn méiyǒu zài qí chǎnpǐn biāoqiān shàng pīlù huàxué pǐn.

Gāi yánjiū jiéguǒ fābiǎo yú yī zǔ cān yìyuán tíchū yī xiàng jìnzhǐ zài gèrén hùlǐ chǎnpǐn zhōng shǐyòng PFAS de fǎ’àn.

Jǐnguǎn shípǐn hé yàowù guǎnlǐ jú (FDA) duì huàzhuāngpǐn jìnxíng jiānguǎn, dàn gāi jīgòu bìng wèi pínggū huò pīzhǔn chéngfèn de ānquán xìng.

Cǐwài,FDATrusted Source zài jìshù shàng yāoqiú huàzhuāngpǐn gōngsī pīlù qí chǎnpǐn zhōng shǐyòng de suǒyǒu chéngfèn. Rán’ér, xǔduō lòudòng shǐ gōngsī wúfǎ pīlù chǎnpǐn biāoqiān shàng bāohán de suǒyǒu chéngfèn.

Zài měiguó,“huàzhuāngpǐn hé gèrén hùlǐ chǎnpǐn méiyǒu shòudào yángé jiānguǎn, yǐ quèbǎo tāmen bù hányǒudú huàxué wùzhí,” xīnài shān yī kǎn yīxué yuàn huánjìng yīxué hé gōnggòng wèishēng jiàoshòu Luz Claudio bóshì shuō.

PFAS shì cháng yòng yú bù nián chuījù, shǒujī, jiājù hé shāngyòng fēijī de rénzào huàxué pǐn.

Tāmen hái jīngcháng yòng yú zēngjiā huàzhuāngpǐn chǎnpǐn de nàiyòng xìng hé yīzhì xìng, rú rǔyè, kǒuhóng, zhǐjiǎ yóu, fěndǐ, yǎnyǐng hé jiémáo gāo.

Shìshí shàng,PFAS bèi yòng yú xǔduō chǎnpǐn zhōng, yǐ zhìyú měiguó jíbìng kòngzhì yǔ yùfáng zhōngxīn (CDC) 2015 nián de yī xiàng yánjiū fāxiàn, jìn 97% dì měiguó rén de xiěyè zhōng hányǒu PFAS.

PFAS tōngcháng bèi chēng wèi “yǒngjiǔ huàxué pǐn”, yīnwèi tāmen bù huì zài huánjìng zhōng fēnjiě.

Gēnjù dǒngshìhuì rènzhèng de zhěngxíng wàikē yīshēng hé Parcells zhěngxíng wàikē de suǒyǒu zhě Alexis Parcells bóshì dì shuōfǎ, tāmen yě huì zài réntǐ zhōng jīlěi.

Yīnwèi zhèxiē ge rén hùlǐ chǎnpǐn tōngcháng tú zài yǎnjīng hé zuǐchún shàng——kàojìn lèi guǎn hé zhānmó——tāmen hěn róngyì bèi xīshōu dào xiěyè zhōng.

Kēxuéjiāmen réng zài liǎojiě qí duì jiànkāng de yǐngxiǎng, dàn yuè lái yuè duō de zhèngjù biǎomíng,PFAS kěnéng duì wǒmen de jiànkāng gòuchéng yánzhòng wēixié.

Parcells shuō:“PFAS yǔ chūshēng quēxiàn, gānzàng hé jiǎzhuàngxiàn jíbìng, jīsù wěnluàn yǐjí yī xìliè qítā yánzhòng de jiànkāng wèntí (bāokuò áizhèng) yǒuguān.”

CDC de yī xiàng shěnchá fāxiàn, dàliàng jiēchù PFAS yǔ áizhèng, gān sǔnshāng, shēngyù nénglì jiàngdī yǐjí huàn xiāochuǎn hé jiǎzhuàngxiàn jíbìng de fēngxiǎn zēngjiā yǒuguān.

Yánjiū zhèngzài jìnxíng zhōng, xūyào gèng duō shùjù lái quèdìng zhèxiē huàxué wùzhí de quánbù yǐngxiǎng.

Parcells jiànyì jiǎnchá nín jīngcháng shǐyòng de huàzhuāngpǐn, hùfū pǐn hé gèrén wèishēng chǎnpǐn shàng de biāoqiān.

Parcells shuō:“Zài chéngfèn lièbiǎo zhōng tīchú rènhé bāohán ‘PTFE’ huò ‘quán fú’ zìyàng de dōngxī.”

Bùxìng de shì, xǔduō chǎnpǐn bìng wèi pīlù suǒ bāohán de suǒyǒu chéngfèn.

“Xiāofèi zhě hěn nán quèdìng chǎnpǐn shìfǒu hányǒu PFAS, yīnwèi tāmen méiyǒu shòudào rúcǐ yángé de jiānguǎn, yě bù xūyào zǒng shì liè zài chǎnpǐn biāoqiān shàng,” kè láo dí’ào shuō.

Parcells hé Claudio dōu jiànyì chákàn huánjìng gōngzuò zǔ de jīngyànzhèng wú dú chǎnpǐn qīngdān.

“Tāmen yǐjīng shěnchále chāoguò 74,000 zhǒng chǎnpǐn, bìng quèdìng qízhōng chāoguò 18,000 zhǒng chǎnpǐn bù hán shòu guānzhù huàxué pǐn, huòzhě shuō ‘jīngguò EWG yàn zhèng’,” kè láo dí’ào shuō.

Shèngmǔ dàxué de xīn yánjiū fāxiàn, zài měiguó hé jiānádà xiāoshòu di jìn yībàn huàzhuāngpǐn hán yǒu quán fú hé duō fú wán jī wùzhí, jí PFAS.

Phiên dịch tiếng Trung HSK cho bài tập Luyện thi HSK 7 online bài tập đọc hiểu tiếng Trung HSK mới.

Nghiên cứu mới được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Notre Dame cho thấy gần một nửa số sản phẩm mỹ phẩm được thử nghiệm trong một nghiên cứu có chứa các hóa chất có khả năng gây hại được gọi là các chất per- và polyfluoroalkyl (PFAS).

Nghiên cứu do Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ công bố hôm thứ Ba đã xem xét hơn 200 sản phẩm ở Hoa Kỳ và Canada và tìm thấy hàm lượng cao nhất của các hóa chất này trong các sản phẩm chăm sóc cá nhân hàng ngày, bao gồm son môi, mascara và phấn nền.

Khoảng 88 phần trăm sản phẩm được kiểm tra thiếu thông tin về các thành phần này trên nhãn sản phẩm.

Các sản phẩm từ Hoa Kỳ được lấy từ các cửa hàng mỹ phẩm thông thường như Ulta Beauty, Sephora, Target, và Bed Bath & Beyond từ năm 2016 đến năm 2020.

PFAS thường được sử dụng để tăng độ bền, khả năng lây lan và độ hao mòn của sản phẩm.

Các nhà khoa học vẫn đang tìm hiểu về tác động của phơi nhiễm PFAS có thể có đối với sức khỏe con người, nhưng bằng chứng sơ bộ cho thấy phơi nhiễm PFAS với ung thư, tác hại sinh sản và tổn thương hệ thống miễn dịch.

Đạo luật do Thượng nghị sĩ Cộng hòa Susan Collins của Maine đưa ra nhằm cấm sử dụng loại hóa chất độc hại có chứa flo trong mỹ phẩm. Nếu được thông qua, dự luật sẽ cấm sử dụng PFAS trong các sản phẩm mỹ phẩm.

Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm 231 sản phẩm được mua từ các nhà bán lẻ ở Hoa Kỳ và Canada và tìm thấy những hóa chất vĩnh viễn này trong 48% sản phẩm.

Hai phần ba son môi dạng lỏng, hai phần ba kem nền và ba phần tư các loại mascara không thấm nước có chứa hàm lượng flo cao, một trong những chất hóa học này.

Ngoài ra, một cuộc xem xét chuyên sâu khác về 29 sản phẩm cho thấy 28 trong số các sản phẩm có PFAS đã được xác định không tiết lộ hóa chất trên nhãn sản phẩm của họ.

Phát hiện được công bố khi một nhóm thượng nghị sĩ đưa ra dự luật cấm sử dụng PFAS trong các sản phẩm chăm sóc cá nhân.

Mặc dù Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) quy định các sản phẩm mỹ phẩm, cơ quan này không đánh giá hoặc phê duyệt các thành phần về độ an toàn.

Ngoài ra, FDATrusted Source về mặt kỹ thuật yêu cầu các công ty mỹ phẩm tiết lộ tất cả các thành phần được sử dụng trong sản phẩm của họ. Tuy nhiên, nhiều kẽ hở đã cho phép các công ty không tiết lộ tất cả các thành phần có trên nhãn sản phẩm.

Tại Hoa Kỳ, “Mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân không được quản lý chặt chẽ để đảm bảo rằng chúng không chứa các hóa chất độc hại,” Luz Claudio, Tiến sĩ, giáo sư về y học môi trường và sức khỏe cộng đồng tại Trường Y Icahn ở Mount Sinai, cho biết.

PFAS là hóa chất nhân tạo thường được sử dụng trong đồ nấu nướng chống dính, điện thoại di động, đồ nội thất và máy bay thương mại.

Chúng cũng thường được sử dụng để tăng độ bền và tính nhất quán của các sản phẩm mỹ phẩm như kem dưỡng da, son môi, sơn móng tay, phấn nền, bóng mắt và mascara.

Trên thực tế, PFAS được sử dụng trong rất nhiều sản phẩm đến nỗi một nghiên cứu năm 2015 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho thấy gần 97% người Mỹ có chứa PFAS trong máu của họ.

PFAS thường được gọi là “hóa chất vĩnh viễn” vì chúng không bị phân hủy trong môi trường.

Chúng cũng tích tụ ở người, theo Tiến sĩ Alexis Parcells, một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ được hội đồng chứng nhận và chủ sở hữu của Parcells Plastic Surgery.

Vì các sản phẩm chăm sóc cá nhân này thường được thoa lên mắt và môi – gần các ống dẫn nước mắt và màng nhầy – nên chúng có thể dễ dàng hấp thụ vào máu.

Các nhà khoa học vẫn đang tìm hiểu về những ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy PFAS có thể gây ra những rủi ro nghiêm trọng đối với sức khỏe của chúng ta.

“PFAS có liên quan đến dị tật bẩm sinh, bệnh gan và tuyến giáp, rối loạn hormone và một loạt các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác – bao gồm cả ung thư,” Parcells nói.

Một đánh giá từ CDC cho thấy phơi nhiễm PFAS nhiều có liên quan đến ung thư, tổn thương gan, giảm khả năng sinh sản và tăng nguy cơ mắc bệnh hen suyễn và bệnh tuyến giáp.

Nghiên cứu đang được tiến hành và cần có thêm dữ liệu để xác định tác dụng đầy đủ của các hóa chất này.

Parcells khuyên bạn nên kiểm tra nhãn trên mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da và vệ sinh cá nhân mà bạn thường sử dụng.

“Hãy tung ra bất kỳ sản phẩm nào có chứa từ‘ PTFE ’hoặc‘ perfluoro ’trong danh sách các thành phần,” Parcells nói.

Thật không may, nhiều sản phẩm không tiết lộ tất cả các thành phần bao gồm.

“Người tiêu dùng rất khó xác định liệu một sản phẩm có chứa PFAS hay không vì chúng không được quản lý nghiêm ngặt và không bắt buộc phải luôn được liệt kê trên nhãn sản phẩm,” Claudio nói.

Parcells và Claudio đều khuyên bạn nên kiểm tra danh sách các sản phẩm không chứa độc tố đã được xác minh của Nhóm Công tác Môi trường.

Claudio cho biết: “Họ đã xem xét hơn 74.000 sản phẩm và xác định hơn 18.000 sản phẩm trong số đó không có hóa chất đáng lo ngại, hay còn gọi là‘ EWG đã xác minh ’.

Nghiên cứu mới từ Đại học Notre Dame cho thấy gần một nửa số sản phẩm mỹ phẩm được bán ở Hoa Kỳ và Canada có chứa các chất per- và polyfluoroalkyl, hoặc PFAS.

Trên đây là toàn bộ nội dung chi tiết của bài giảng ngày hôm nay Luyện thi HSK 7 online bài tập đọc hiểu tiếng Trung HSK mới ,các bạn nhớ lưu bài giảng về học dần nhé.

0 responses on "Luyện thi HSK 7 online bài tập đọc hiểu tiếng Trung HSK mới"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top