Giáo trình tiếng Trung thương mại cơ bản bài 3

Nội dung bài học chuyên đề tiếng Trung thương mại cơ bản bài 3 Thầy Vũ

Giáo trình tiếng Trung thương mại cơ bản bài 3 là bài học đặc biệt tiếp nối bài hôm trước được Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ rút ra từ bộ giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster 8 quyển chỉ duy nhất có bán tại Hệ thống Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung ở Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 tại thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn. Đã từ rất lâu rồi thì Trung tâm tiếng Trung ChineMaster được các học viên trên khắp cả nước biết đến là địa chỉ chuyên đào tạo và giảng dạy các khóa học tiếng Trung Thương mại uy tín và chất lượng và đặc biệt là sử dụng nhiều ứng dụng công nghệ vào gainrg dạy,phát triển nhiều lớp học online phù hợp với nhiều bạn học viên trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn phức tạp hiện nay.

Các bạn muốn nhập hàng Taobao về sử dụng thì hãy đăng ký khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao 1688,đây là kênh chuyên đào tạo các khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc từ A – Z trên Taobao 1688 Tmall và đây cũng chính là địa điểm chuyên giảng dạy các khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản đến nâng cao theo bộ sách giáo trình học tiếng Trung 9 quyển của Th.S Nguyễn Minh Vũ Chủ biên và Biên soạn.

Đăng ký khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao 1688

Sau đây sẽ là link Thầy Nguyễn Minh Vũ hướng dẫn các bạn cách gõ phiên âm tiếng Trung có dấu hay còn gọi là gõ phiên âm tiếng Trung có thanh điệu. Các bạn hãy làm theo hướng dẫn của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ để tránh sai sót khi cập nhật bản mới nhất của bộ gõ tiếng Trung nha .

Link download bộ gõ tiếng Trung sogou mới 

Phía dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn Tham gia lớp học tiếng Trung online qua Skype,khóa học này sẽ đào tạo các bạn theo bộ giáo trình tiếng Trung 9 quyển do Thầy Nguyễn Minh Vũ đăng tải,thích hợp dành cho những bạn học viên nào không thể đến lớp học trực tiếp hay đơn giản là mùa dịch này các bạn không thể đi đâu học

Tham gia lớp học tiếng Trung online qua Skype

Hãy đến với Trung tâm của chúng tôi để có thể trải nghiêm được các chương trình đào tạo khóa học tiếng Trung Thương mại cơ bản đến nâng cao theo giáo trình tiếng Trung thương mạichỉ duy nhất có bán tại hệ thống phân phối của ChineMaster. Dưới đây sẽ là link tổng hợp về lịch học cũng như chi tiết về khóa học tiếng Trung online

Tham khảo khoá học tiếng Trung thương mại

Trung tâm tiếng Trung Quận quận 10 TP HCM hiện nay đang từng ngày nâng cao chất lượng dạy học và đã ứng dụng công nghệ cao vào công tác đào tạo và giảng dạy các khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản đến nâng cao, khóa học luyện thi HSK các cấp theo bộ giáo trình tiếng Trung 9 quyển. Các bạn hãy cùng chúng tôi khám phá và trải nghiệm nhé.

Khóa học tiếng Trung quận 10 tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster

Dưới đây là link tìm hiểu về giáo trình tiếng Trung 9 quyển ChineMaster nổi tiếng của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ, các bạn học viên trên khắp cả nước đều tin tưởng và theo học bộ sách giáo trình này và dùng để làm tài liệu học tập cho bản thân và được đánh giá rất cao,các bạn hãy tham khảo ngay nhé.

Tìm hiểu giáo trình tiếng Trung 9 quyển ChineMaster

Tham khảo Giáo trình tiếng Trung thương mại cơ bản bài 3

Giáo trình tiếng Trung thương mại cơ bản bài 3 là một trong các chuỗi giáo án bài giảng trực tuyến của khóa học tiếng Trung thương mại online cơ bản Thầy Vũ thiết kế lộ trình đi theo hệ thống bài học trong bộ giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster 8 quyển.

目前还没有批准的 COVID-19 疫苗,尽管一些制药公司以及美国卫生与公共服务部正在努力加快一种疫苗的开发。

维生素 C、锌或其他补充剂是否可以帮助您的身体抵抗感染(例如由新型冠状病毒引起的感染)的答案并不简单。身体和免疫系统需要维生素 C 和锌以及其他营养物质才能发挥最佳功能。但几乎没有证据表明超出常规每日推荐量的剂量会带来额外的好处。

免疫系统是一个复杂的细胞网络,存在于身体的许多组织(皮肤、血液等)中,它们协同工作以对抗细菌和病毒等细菌。我们的身体从我们吃的食物中获得的维生素和营养物质为作为免疫系统一部分的许多细胞提供了基础。如果您营养不良或饮食不健康,您的身体可能会缺乏其中一些使免疫系统正常运作的关键营养素——在这种情况下,补充剂可以增强您的免疫反应。如果你不缺乏,几乎没有证据表明摄入额外的特定营养素可以预防疾病。

根据 2017 年 5 月发表在 JRSM Open 上的研究综述,有一些证据表明锌补充剂可以帮助您的身体更快地从普通感冒中恢复。了解锌是否会对患有其他类型病毒(例如各种类型的冠状病毒)的人产生同样的影响。

同样,根据 Cochrane 系统评价数据库中发表的一篇论文,有一些证据表明,维生素 C 补充剂可以缩短某人感染病毒后的普通感冒持续时间。但与锌研究综述一样,这些数据仅来自普通感冒患者,因此无法知道维生素 C 是否对感染冠状病毒或其他病毒的人有同样的效果。

专家说,确保您获得身体和免疫系统所需的维生素和营养的最佳方法是健康饮食。您可以帮助增强免疫系统并使其正常工作的其他方法包括:控制压力、充足睡眠、保持活跃、不吸烟和控制慢性病。

提前计划膳食可以帮助您减少在 COVID-19 大流行期间外出的次数。无论您的食物清单的意图是遵循生酮饮食等饮食计划,还是利用在家中的时间尝试新食谱,单靠特定饮食不太可能阻止您感染 COVID-19。但是健康饮食可能会增强您的免疫系统,因此请务必在您的食品储藏室中存放含有必需维生素和营养素的食物。

根据美国疾病控制与预防中心 (CDC) 最近为患者提供远程医疗选项的建议,越来越多的医疗保健从业者提供在线预约以应对 COVID-19 大流行。

在线预约可以降低医生候诊室中 COVID-19 传播的风险,因为狭小的空间可能会使适当的社交距离变得困难。远程访问还可以通过允许看到更多的患者来帮助减轻医疗保健提供者和设施的压力。

远程医疗不能替代紧急护理,也不能用于检测 COVID-19;最适合可能不需要体检、样本或 X 射线的非紧急情况。如果您生病或出现症状,请咨询您的医疗保健提供者,了解他们的建议。

自从武汉最初发现新型冠状病毒和世界卫生组织最终宣布大流行以来,跟上大量的相关新闻报道可能会让人不知所措。参考可信赖的来源,例如您当地的卫生部门,或引用经认可的公共卫生专家的新闻媒体,将帮助您区分事实与虚构。

您还可以注册 Everyday Health 的每日冠状病毒更新时事通讯,或查看我们的每日冠状病毒警报以了解最新的需要了解的新闻。有关您所在地区冠状病毒的最新事实和数据,请参阅当地卫生部门的网站。如果您在美国,CDC 有一份州和领地卫生部门的名单。

由于 SARS-CoV-2 是一种新型冠状病毒,因此尚未完全了解它如何与其他健康状况相互作用。然而,疾病预防控制中心指出,某些人群患上与 COVID-19 相关的严重疾病的风险更高,包括那些已有疾病的人群。

如果您患有慢性病,请特别注意遵循 CDC 推荐的所有上述冠状病毒预防措施。

整天待在家里可能是阻止 COVID-19 传播的最佳方法之一,但它也会对您的心理健康造成严重破坏。在可预见的未来,我们依赖的许多作为自我保健实践的活动——比如瑜伽课、健身课程和与朋友共度的时光——都已被暂停或取消。随着关于冠状病毒影响的持续新闻报道(似乎很少是好事),人们很容易感到不知所措。

虽然您可能无法在这种时候参加可能有帮助的日常活动和活动,但您仍然可以通过制定和实施自我保健方案并坚持下去来培养自己的幸福感。无论这意味着限制您的社交媒体消费,致力于您喜欢的锻炼形式,还是只是设定一个睡眠时间表并坚持下去,确保您照顾好自己并保持健康自我的关键时刻- 护理实践。

即使你有一个既定的自我保健程序,压力也是生活中不可避免的一部分。在大规模裁员、陷入困境的经济以及 COVID-19 在众多社区中的传播之间,因冠状病毒大流行而感到压力是完全正常的。事实上,美国广播公司新闻和华盛顿邮报进行的一项联合民意调查发现,77% 的受访者表示他们的生活在某种程度上受到了病毒的干扰,70% 的受访者表示大流行是压力的来源。似乎很明显,无论 COVID-19 大流行如何发展,美国都必须像以往一样具有弹性才能恢复正常。

Everyday Health 与哥伦布俄亥俄州立大学的研究人员合作制作了两份特别报告,一份是关于压力对美国人生活的影响,另一份是研究韧性在应对艰难情况下的重要性。 COVID-19 大流行是重新审视这些报告以了解更多有关如何管理压力事件和培养个人适应力的最佳时机。

位于眉毛后面、颧骨后面和眼睛之间的是鼻窦——充满空气的腔内衬有一层粘膜,可以过滤和加湿你吸入的空气。

这种膜会产生粘液并将其循环到您的鼻窦和鼻腔通道中,以帮助清除您呼吸的空气中的灰尘、颗粒和微生物。称为纤毛的微小毛发状细胞将粘液扫到通向喉咙后部的开口,使其滑入胃中。

当鼻窦(或更具体地说,粘膜)因病毒、细菌或真菌感染而发炎和肿胀时,就会发生鼻窦感染。感染可以是急性的或慢性的(持久的)。

术语“鼻窦感染”和“鼻窦炎”经常互换使用,但鼻窦炎只是指鼻窦发炎,无论是否有感染。鼻窦炎的医学术语是鼻窦炎(“犀牛”的意思是“鼻子”),因为这种疾病会影响鼻窦和鼻子的粘膜。

鼻窦感染最终是由于鼻窦和鼻塞导致鼻窦炎症而发展起来的。鼻窦阻塞有多种潜在原因,包括各种环境、解剖和遗传因素。但阻塞的最常见原因是由于普通感冒或过敏引起的鼻腔炎症或肿胀。

在健康人中,粘膜分泌物总是在移动并流入鼻腔。但

当堵塞发生时,粘液无法正常排出,厚度增加并充满窦腔。

纤毛也会减慢它们的清扫和清洁速度,使粘液更难排出。

当粘液无法排出时,它成为微生物生长失控并引起感染的完美培养基。

与普通感冒相关的病毒感染是鼻窦感染(在这种情况下也称为病毒性鼻窦炎)的最常见原因。

这种病毒可能会传染给其他人,引起感冒,也可能发展为病毒性鼻窦炎。

只有 0.5% 到 2% 的病例会出现细菌性鼻窦炎(由细菌引起的鼻窦感染),这通常是病毒性鼻窦炎的并发症。细菌性鼻窦炎不会传染。

在极少数情况下,真菌会导致鼻窦感染,特别是如果一个人对真菌过敏。但真菌性鼻窦炎通常不会影响免疫系统健康的人。

虽然急性鼻窦炎通常涉及感染,但慢性鼻窦炎不会。有时,长期疾病是由未完全清除的感染引起的,但大多数情况下,慢性鼻窦炎的确切原因尚不清楚。

但是临床医生可能会根据存在的特征将慢性鼻窦炎分为三种类型之一。

Bài tập hỗ trợ học từ vựng tiếng Trung thương mại qua bài giảng chú thích phiên âm tiếng Trung ứng dụng thực tế sau khi học viên đã học xong Giáo trình tiếng Trung thương mại cơ bản bài 3.

Mùqián hái méiyǒu pīzhǔn dì COVID-19 yìmiáo, jǐnguǎn yīxiē zhìyào gōngsī yǐjí měiguó wèishēng yǔ gōnggòng fúwù bù zhèngzài nǔlì jiākuài yī zhǒng yìmiáo de kāifā.

Wéishēngsù C, xīn huò qítā bǔchōng jì shìfǒu kěyǐ bāngzhù nín de shēntǐ dǐkàng gǎnrǎn (lìrú yóu xīnxíng guānzhuàng bìngdú yǐnqǐ de gǎnrǎn) de dá’àn bìng bù jiǎndān. Shēntǐ hé miǎnyì xìtǒng xūyào wéishēngsù C hé xīn yǐjí qítā yíngyǎng wùzhí cáinéng fāhuī zuì jiā gōngnéng. Dàn jīhū méiyǒu zhèngjù biǎomíng chāochū chángguī měi rì tuījiàn liàng de jìliàng huì dài lái éwài de hǎochù.

Miǎnyì xìtǒng shì yīgè fùzá de xìbāo wǎngluò, cúnzài yú shēntǐ de xǔduō zǔzhī (pífū, xiěyè děng) zhōng, tāmen xiétóng gōngzuò yǐ duìkàng xìjùn hé bìngdú děng xìjùn. Wǒmen de shēntǐ cóng wǒmen chī de shíwù zhòng huòdé de wéishēngsù hé yíngyǎng wùzhí wèi zuòwéi miǎnyì xìtǒng yībùfèn de xǔduō xìbāo tígōngle jīchǔ. Rúguǒ nín yíngyǎng bùliáng huò yǐnshí bùjiànkāng, nín de shēntǐ kěnéng huì quēfá qízhōng yīxiē shǐ miǎnyì xìtǒng zhèngcháng yùnzuò de guānjiàn yíngyǎngsù——zài zhè zhǒng qíngkuàng xià, bǔchōng jì kěyǐ zēngqiáng nín de miǎnyì fǎnyìng. Rúguǒ nǐ bù quēfá, jīhū méiyǒu zhèngjù biǎomíng shè rù éwài de tèdìng yíngyǎngsù kěyǐ yùfáng jíbìng.

Gēnjù 2017 nián 5 yuè fābiǎo zài JRSM Open shàng de yánjiū zòngshù, yǒuyīxiē zhèngjù biǎomíng xīn bǔchōng jì kěyǐ bāngzhù nín de shēntǐ gèng kuài dì cóng pǔtōng gǎnmào zhōng huīfù. Liǎojiě xīn shìfǒu huì duì huàn yǒu qítā lèixíng bìngdú (lìrú gè zhǒng lèixíng de guānzhuàng bìngdú) de rén chǎnshēng tóngyàng de yǐngxiǎng.

Tóngyàng, gēnjù Cochrane xìtǒng píngjià shùjùkù zhōng fābiǎo de yī piān lùnwén, yǒu yīxiē zhèngjù biǎomíng, wéishēngsù C bǔchōng jì kěyǐ suōduǎn mǒu rén gǎnrǎn bìngdú hòu de pǔtōng gǎnmào chíxù shíjiān. Dàn yǔ xīn yánjiū zòngshù yīyàng, zhèxiē shùjù jǐn láizì pǔtōng gǎnmào huànzhě, yīncǐ wúfǎ zhīdào wéishēngsù C shìfǒu duì gǎnrǎn guānzhuàng bìngdú huò qítā bìngdú dí rén yǒu tóngyàng de xiàoguǒ.

Zhuānjiā shuō, quèbǎo nín huòdé shēntǐ hé miǎnyì xìtǒng suǒ xū de wéishēngsù hé yíngyǎng de zuì jiā fāngfǎ shì jiànkāng yǐnshí. Nín kěyǐ bāngzhù zēngqiáng miǎnyì xìtǒng bìng shǐ qí zhèngcháng gōngzuò de qítā fāngfǎ bāokuò: Kòngzhì yālì, chōngzú shuìmián, bǎochí huóyuè, bù xīyān hé kòngzhì mànxìngbìng.

Tíqián jìhuà shànshí kěyǐ bāngzhù nín jiǎnshǎo zài COVID-19 dà liúxíng qíjiān wàichū de cìshù. Wúlùn nín de shíwù qīngdān de yìtú shì zūnxún shēng tóng yǐnshí děng yǐnshí jìhuà, háishì lìyòng zài jiāzhōng de shíjiān chángshì xīn shípǔ, dān kào tèdìng yǐnshí bù tài kěnéng zǔzhǐ nín gǎnrǎn COVID-19. Dànshì jiànkāng yǐnshí kěnéng huì zēngqiáng nín de miǎnyì xìtǒng, yīncǐ qǐng wùbì zài nín de shípǐn chúcáng shì zhōng cúnfàng hányǒu bìxū wéishēngsù hé yíngyǎngsù de shíwù.

Gēnjù měiguó jíbìng kòngzhì yǔ yùfáng zhōngxīn (CDC) zuìjìn wéi huànzhě tígōng yuǎnchéng yīliáo xuǎnxiàng de jiànyì, yuè lái yuè duō de yīliáo bǎojiàn cóngyè zhě tígōng zàixiàn yùyuē yǐ yìngduì COVID-19 dà liúxíng.

Zàixiàn yùyuē kěyǐ jiàngdī yīshēng hòuzhěn shì zhōng COVID-19 chuánbò de fēngxiǎn, yīnwèi xiáxiǎo de kōngjiān kěnéng huì shǐ shìdàng de shèjiāo jùlí biàn dé kùnnán. Yuǎnchéng fǎngwèn hái kěyǐ tōngguò yǔnxǔ kàn dào gèng duō de huànzhě lái bāngzhù jiǎnqīng yīliáo bǎojiàn tígōng zhě hé shèshī de yālì.

Yuǎnchéng yīliáo bùnéng tìdài jǐnjí hùlǐ, yě bùnéng yòng yú jiǎncè COVID-19; zuì shìhé kěnéng bù xūyào tǐjiǎn, yàngběn huò X shèxiàn de fēi jǐnjí qíngkuàng. Rúguǒ nín shēngbìng huò chūxiàn zhèngzhuàng, qǐng zīxún nín de yīliáo bǎojiàn tígōng zhě, liǎojiě tāmen de jiànyì.

Zìcóng wǔhàn zuìchū fāxiàn xīnxíng guānzhuàng bìngdú hé shìjiè wèishēng zǔzhī zuìzhōng xuānbù dà liúxíng yǐlái, gēn shàng dàliàng de xiāngguān xīnwén bàodào kěnéng huì ràng rén bùzhī suǒ cuò. Cānkǎo kě xìnlài de láiyuán, lìrú nín dāngdì de wèishēng bùmén, huò yǐnyòng jīng rènkě de gōnggòng wèishēng zhuānjiā de xīnwén méitǐ, jiāng bāngzhù nín qūfēn shìshí yù xūgòu.

Nín hái kěyǐ zhùcè Everyday Health de měi rì guānzhuàng bìngdú gēngxīn shíshì tōngxùn, huò chákàn wǒmen de měi rì guānzhuàng bìngdú jǐngbào yǐ liǎojiě zuìxīn de xūyào liǎojiě de xīnwén. Yǒuguān nín suǒzài dìqū guānzhuàng bìngdú dí zuìxīn shìshí hé shùjù, qǐng cānyuè dāngdì wèishēng bùmén de wǎngzhàn. Rúguǒ nín zài měiguó,CDC yǒu yī fèn zhōu hé lǐngdì wèishēng bùmén de míngdān.

Yóuyú SARS-CoV-2 shì yī zhǒng xīnxíng guānzhuàng bìngdú, yīncǐ shàngwèi wánquán liǎojiě tā rúhé yǔ qítā jiànkāng zhuàngkuàng xiānghù zuòyòng. Rán’ér, jíbìng yùfáng kòngzhì zhōngxīn zhǐchū, mǒu xiē rénqún huàn shàng yǔ COVID-19 xiāngguān de yánzhòng jíbìng de fēngxiǎn gèng gāo, bāokuò nàxiē yǐ yǒu jíbìng de rénqún.

Rúguǒ nín huàn yǒu mànxìngbìng, qǐng tèbié zhùyì zūnxún CDC tuījiàn de suǒyǒu shàngshù guānzhuàng bìngdú yùfáng cuòshī.

Zhěng tiān dài zài jiālǐ kěnéng shì zǔzhǐ COVID-19 chuánbò de zuì jiā fāngfǎ zhī yī, dàn tā yě huì duì nín de xīnlǐ jiànkāng zàochéng yánzhòng pòhuài. Zài kě yùjiàn de wèilái, wǒmen yīlài de xǔduō zuòwéi zìwǒ bǎojiàn shíjiàn de huódòng——bǐrú yújiā kè, jiànshēn kèchéng hé yǔ péngyǒu gòngdù de shíguāng——dōu yǐ bèi zàntíng huò qǔxiāo. Suízhe guānyú guānzhuàng bìngdú yǐngxiǎng de chíxù xīnwén bàodào (sìhū hěn shǎoshì hǎo shì), rénmen hěn róngyì gǎndào bùzhī suǒ cuò.

Suīrán nín kěnéng wúfǎ zài zhè zhǒng shíhòu cānjiā kěnéng yǒu bāngzhù de rìcháng huódòng hé huódòng, dàn nín réngrán kěyǐ tōngguò zhìdìng hé shíshī zìwǒ bǎojiàn fāng’àn bìng jiānchí xiàqù lái péiyǎng zìjǐ de xìngfú gǎn. Wúlùn zhè yìwèizhe xiànzhì nín de shèjiāo méitǐ xiāofèi, zhìlì yú nín xǐhuān de duànliàn xíngshì, háishì zhǐshì shè dìng yīgè shuìmián shíjiān biǎo bìng jiānchí xiàqù, quèbǎo nín zhàogù hǎo zìjǐ bìng bǎochí jiànkāng zìwǒ de guānjiàn shíkè- hùlǐ shíjiàn.

Jíshǐ nǐ yǒuyīgè jìdìng de zìwǒ bǎojiàn chéngxù, yālì yěshì shēnghuó zhōng bùkě bìmiǎn de yībùfèn. Zài dà guīmó cáiyuán, xiànrù kùnjìng de jīngjì yǐjí COVID-19 zài zhòngduō shèqū zhōng de chuánbò zhī jiān, yīn guānzhuàng bìngdú dà liúxíng ér gǎndào yālì shì wánquán zhèngcháng de. Shìshí shàng, měiguó guǎngbò gōngsī xīnwén hé huáshèngdùn yóu bào jìnxíng de yī xiàng liánhé mínyì diàochá fāxiàn,77% de shòu fǎng zhě biǎoshì tāmen de shēnghuó zài mǒu zhǒng chéngdù shàng shòudàole bìngdú dí gānrǎo,70% de shòu fǎng zhě biǎoshì dà liúxíng shì yālì de láiyuán. Sìhū hěn míngxiǎn, wúlùn COVID-19 dà liú háng rúhé fāzhǎn, měiguó dū bìxū xiàng yǐwǎng yīyàng jùyǒu tánxìng cáinéng huīfù zhèngcháng.

Everyday Health yǔ gēlúnbù éhài’é zhōulì dàxué de yánjiū rényuán hézuò zhìzuòle liǎng fèn tèbié bàogào, yī fèn shì guānyú yālì duì měiguó rén shēnghuó de yǐngxiǎng, lìng yī fèn shì yánjiū rènxìng zài yìngduì jiānnán qíngkuàng xià de zhòngyào xìng. COVID-19 dà liúxíng shì chóngxīn shěnshì zhèxiē bàogào yǐ liǎojiě gèng duō yǒuguān rúhé guǎnlǐ yālì shìjiàn hé péiyǎng gèrén shìyìng lì de zuì jiā shíjī.

Wèiyú méimáo hòumiàn, quán gǔ hòumiàn hé yǎnjīng zhī jiān de shì bídòu——chōngmǎn kōngqì de qiāng nèi chèn yǒu yī céng zhānmó, kěyǐ guòlǜ hé jiāshī nǐ xīrù de kōngqì.

Zhè zhǒng mó huì chǎnshēng niányè bìng jiāng qí xúnhuán dào nín de bídòu hé bíqiāng tōngdào zhōng, yǐ bāngzhù qīngchú nín hūxī de kōngqì zhòng de huīchén, kēlì hé wéishēngwù. Chēng wèi xiānmáo de wéixiǎo máofǎ zhuàng xìbāo jiāng niányè sǎo dào tōng xiàng hóulóng hòu bù de kāikǒu, shǐ qí huá rù wèi zhōng.

Dāng bídòu (huò gèng jùtǐ dì shuō, zhānmó) yīn bìngdú, xìjùn huò zhēnjùn gǎnrǎn ér fāyán hé zhǒngzhàng shí, jiù huì fāshēng bídòu gǎnrǎn. Gǎnrǎn kěyǐ shì jíxìng de huò mànxìng de (chíjiǔ de).

Shùyǔ “bídòu gǎnrǎn” hé “bídòu yán” jīngcháng hù huàn shǐyòng, dàn bídòu yán zhǐshì zhǐ bídòu fāyán, wúlùn shìfǒu yǒu gǎnrǎn. Bídòu yán de yīxué shùyǔ shì bídòu yán (“xīniú” de yìsi shì “bízi”), yīnwèi zhè zhǒng jíbìng huì yǐngxiǎng bídòu hé bízi de zhānmó.

Bídòu gǎnrǎn zuìzhōng shì yóuyú bídòu hé bísè dǎozhì bídòu yánzhèng ér fāzhǎn qǐlái de. Bídòu zǔsè yǒu duō zhǒng qiánzài yuányīn, bāokuò gè zhǒng huánjìng, jiěpōu hé yíchuán yīnsù. Dàn zǔsè de zuì chángjiàn yuányīn shì yóuyú pǔtōng gǎnmào huò guòmǐn yǐnqǐ de bíqiāng yánzhèng huò zhǒngzhàng.

Zài jiànkāng rén zhōng, zhānmó fēnmì wù zǒng shì zài yídòng bìng liúrù bíqiāng. Dàn

dāng dǔsè fāshēng shí, niányè wúfǎ zhèngcháng páichū, hòudù zēngjiā bìng chōngmǎn dòu qiāng.

Xiānmáo yě huì jiǎn màn tāmen de qīngsǎo hé qīngjié sùdù, shǐ niányè gèng nán páichū.

Dāng niányè wúfǎ páichū shí, tā chéngwéi wéishēngwù shēngzhǎng shīkòng bìng yǐnqǐ gǎnrǎn de wánměi péiyǎng jī.

Yǔ pǔtōng gǎnmào xiāngguān de bìngdú gǎnrǎn shì bídòu gǎnrǎn (zài zhè zhǒng qíngkuàng xià yě chēng wèi bìngdú xìng bídòu yán) de zuì chángjiàn yuányīn.

Zhè zhǒng bìngdú kěnéng huì chuánrǎn gěi qítā rén, yǐnqǐ gǎnmào, yě kěnéng fāzhǎn wèi bìngdú xìng bídòu yán.

Zhǐyǒu 0.5% Dào 2% de bìnglì huì chūxiàn xìjùn xìng bídòu yán (yóu xìjùn yǐnqǐ de bídòu gǎnrǎn), zhè tōngcháng shì bìngdú xìng bídòu yán de bìngfā zhèng. Xìjùn xìng bídòu yán bù huì chuánrǎn.

Zài jí shǎoshù qíngkuàng xià, zhēnjùn huì dǎozhì bídòu gǎnrǎn, tèbié shì rúguǒ yīgè rén duì zhēnjùn guòmǐn. Dàn zhēnjùn xìng bídòu yán tōngcháng bù huì yǐngxiǎng miǎnyì xìtǒng jiànkāng de rén.

Suīrán jíxìng bídòu yán tōngcháng shèjí gǎnrǎn, dàn mànxìng bídòu yán bù huì. Yǒushí, chángqí jíbìng shì yóu wèi wánquán qīngchú de gǎnrǎn yǐnqǐ de, dàn dà duōshù qíngkuàng xià, mànxìng bídòu yán dí quèqiè yuányīn shàng bù qīngchǔ.

Dànshì línchuáng yīshēng kěnéng huì gēnjù cúnzài de tèzhēng jiāng mànxìng bídòu yán fēn wéi sān zhǒng lèixíng zhī yī.

Đáp án bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng vào thực tế Thầy Vũ đưa ra đáp án bên dưới chỉ mang tính tham khảo và làm tài liệu luyện dịch tiếng Trung online miễn phí sau khi chúng ta đã học xong giáo án bài giảng Giáo trình tiếng Trung thương mại cơ bản bài 3.

Hiện không có vắc-xin được chấp thuận cho COVID-19, mặc dù một số công ty dược phẩm, cũng như Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, đang nỗ lực để xúc tiến việc phát triển một loại vắc-xin này.

Câu trả lời cho việc liệu vitamin C, kẽm, hoặc các chất bổ sung khác có thể giúp cơ thể bạn chống lại nhiễm trùng – như nhiễm trùng do coronavirus mới gây ra hay không – không phải là một câu đơn giản. Cơ thể và hệ thống miễn dịch cần cả vitamin C và kẽm, cũng như các chất dinh dưỡng khác, để có thể hoạt động tối ưu. Nhưng có rất ít bằng chứng cho thấy liều lượng cao hơn và vượt quá lượng khuyến nghị hàng ngày thông thường sẽ mang lại lợi ích bổ sung.

Hệ thống miễn dịch là một mạng lưới phức tạp của các tế bào được tìm thấy trong nhiều mô trong cơ thể (da, máu và hơn thế nữa) hoạt động cùng nhau để chống lại vi trùng như vi khuẩn và vi rút. Các vitamin và chất dinh dưỡng mà cơ thể chúng ta nhận được từ thực phẩm chúng ta ăn cung cấp các khối xây dựng cho rất nhiều tế bào là một phần của hệ thống miễn dịch. Nếu bạn bị suy dinh dưỡng hoặc không ăn một chế độ ăn uống lành mạnh, cơ thể của bạn có thể thiếu một số chất dinh dưỡng quan trọng cho phép hệ thống miễn dịch hoạt động bình thường – trong trường hợp đó, bổ sung có thể tăng cường phản ứng miễn dịch của bạn. Nếu bạn không bị thiếu, có rất ít bằng chứng cho thấy việc bổ sung một lượng lớn các chất dinh dưỡng cụ thể có thể ngăn ngừa bệnh tật.

Có một số bằng chứng cho thấy bổ sung kẽm có thể giúp cơ thể bạn phục hồi nhanh hơn sau cảm lạnh thông thường, theo một đánh giá của các nghiên cứu được công bố trên JRSM Open vào tháng 5 năm 2017. Nhưng ngoài dữ liệu này, được thu thập từ những người bị cảm lạnh thông thường, không có cách nào để biết liệu kẽm có gây ra tác dụng tương tự đối với những người mắc các loại vi rút khác, chẳng hạn như các loại coronavirus khác nhau hay không.

Tương tự, có một số bằng chứng cho thấy bổ sung vitamin C có thể rút ngắn thời gian bị cảm lạnh thông thường sau khi ai đó bị nhiễm vi-rút, theo một bài báo được công bố trên Cơ sở dữ liệu về đánh giá có hệ thống của Cochrane. Nhưng cũng như đánh giá nghiên cứu về kẽm, dữ liệu này chỉ từ những người bị cảm lạnh thông thường, vì vậy không có cách nào để biết liệu vitamin C có tác dụng tương tự đối với những người bị nhiễm coronavirus hoặc các loại vi rút khác hay không.

Các chuyên gia cho biết cách tốt nhất để đảm bảo bạn nhận được vitamin và chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể và hệ thống miễn dịch là ăn một chế độ ăn uống lành mạnh. Những cách khác mà bạn có thể giúp giữ cho hệ thống miễn dịch của mình được tăng cường và hoạt động bình thường bao gồm: kiểm soát căng thẳng, ngủ nhiều, năng động, không hút thuốc và kiểm soát các bệnh mãn tính.

Lên kế hoạch cho các bữa ăn trước có thể giúp bạn giảm thiểu số lượng các chuyến đi ra ngoài ngôi nhà của bạn trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19. Cho dù ý định của bạn với danh sách thực phẩm là tuân theo một kế hoạch ăn uống như chế độ ăn keto hay dành thời gian ở nhà để thử các công thức nấu ăn mới, thì không chắc chỉ một chế độ ăn cụ thể có thể ngăn bạn nhiễm COVID-19. Nhưng ăn uống lành mạnh có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn, vì vậy hãy đảm bảo dự trữ thức ăn có chứa vitamin và chất dinh dưỡng cần thiết trong tủ đựng thức ăn của bạn.

Ngày càng nhiều bác sĩ chăm sóc sức khỏe cung cấp các cuộc hẹn trực tuyến để đối phó với đại dịch COVID-19, phù hợp với các khuyến nghị gần đây của CDC để cung cấp các lựa chọn y tế từ xa cho bệnh nhân.

Các cuộc hẹn trực tuyến có thể làm giảm nguy cơ lây truyền COVID-19 trong phòng chờ của bác sĩ, nơi không gian nhỏ có thể gây khó khăn trong việc tạo khoảng cách xã hội thích hợp. Việc thăm khám từ xa cũng có thể giúp giảm bớt sự căng thẳng cho các cơ sở và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng cách cho phép số lượng bệnh nhân được khám nhiều hơn.

Telemedicine không thể thay thế cho chăm sóc cấp cứu và không thể được sử dụng để kiểm tra COVID-19; tốt nhất là đối với những tình huống không khẩn cấp mà có thể sẽ không cần thiết phải khám sức khỏe, lấy mẫu hoặc chụp X-quang. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn để xem họ khuyên bạn nên điều trị bệnh gì hoặc nếu bạn có các triệu chứng.

Kể từ khi phát hiện ban đầu về loại coronavirus mới ở Vũ Hán và tuyên bố cuối cùng của WHO về đại dịch, việc cập nhật hàng loạt tin tức liên quan có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp. Tham khảo các nguồn đáng tin cậy như sở y tế địa phương của bạn hoặc các cửa hàng tin tức trích dẫn các chuyên gia sức khỏe cộng đồng được công nhận, sẽ giúp bạn tách sự thật ra khỏi hư cấu.

Bạn cũng có thể đăng ký nhận bản tin Cập nhật Coronavirus hàng ngày của Everyday Health hoặc xem cảnh báo coronavirus hàng ngày của chúng tôi để biết tin tức mới nhất cần biết. Để biết các dữ kiện và số liệu cập nhật về coronavirus trong khu vực của bạn, hãy tham khảo trang web của sở y tế địa phương của bạn. Nếu bạn ở Hoa Kỳ, CDC có một danh sách các sở y tế của tiểu bang và vùng lãnh thổ.

Vì SARS-CoV-2 là một loại coronavirus mới nên người ta vẫn chưa hiểu đầy đủ về cách nó tương tác với các tình trạng sức khỏe khác. Tuy nhiên, CDC lưu ý rằng một số nhóm người nhất định có nguy cơ phát triển bệnh nặng liên quan đến COVID-19 cao hơn, bao gồm cả những người có tình trạng bệnh từ trước.

Nếu bạn đang sống với tình trạng mãn tính, hãy đặc biệt chú ý tuân theo tất cả các biện pháp phòng ngừa do CDC khuyến nghị chống lại coronavirus được nêu ở trên.

Ở nhà cả ngày có thể là một trong những cách tốt nhất để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, nhưng nó cũng có thể tàn phá sức khỏe tâm thần của bạn. Nhiều hoạt động mà chúng tôi dựa vào như thực hành chăm sóc bản thân – nghĩ rằng các lớp học yoga, các buổi tập thể dục và dành thời gian cho bạn bè – đã bị tạm ngừng hoặc hủy bỏ trong tương lai gần. Và với tin tức liên tục đưa tin về tác động của coronavirus, điều hiếm khi có vẻ tốt, có thể dễ dàng cảm thấy choáng ngợp.

Mặc dù bạn có thể không thể tham gia vào các hoạt động và sự kiện thông thường của mình có thể hữu ích vào thời điểm như thế này, bạn vẫn có thể trau dồi sức khỏe của bản thân bằng cách phát triển và thực hiện chế độ tự chăm sóc và tuân thủ nó. Cho dù điều đó có nghĩa là hạn chế việc sử dụng mạng xã hội của bạn, cam kết thực hiện một hình thức tập thể dục mà bạn yêu thích hay chỉ đơn giản là đặt lịch ngủ và tuân theo nó, chưa bao giờ có thời điểm quan trọng hơn để đảm bảo bạn đang chăm sóc bản thân và tham gia vào bản thân lành mạnh -thực hành chăm sóc.

Ngay cả khi bạn đã có thói quen tự chăm sóc bản thân, căng thẳng là một phần không thể tránh khỏi của cuộc sống. Và giữa việc sa thải hàng loạt, nền kinh tế đang gặp khó khăn và sự lây lan của COVID-19 trong rất nhiều cộng đồng, việc trải qua căng thẳng do hậu quả của đại dịch coronavirus là điều hoàn toàn bình thường. Trên thực tế, một cuộc thăm dò do ABC News và Washington Post thực hiện cho thấy 77% người được hỏi báo cáo rằng cuộc sống của họ đã bị gián đoạn theo một cách nào đó do vi rút gây ra, và 70% báo cáo rằng đại dịch là một nguồn căng thẳng. Rõ ràng là dù đại dịch COVID-19 có tiến triển, Hoa Kỳ sẽ phải kiên cường hơn bao giờ hết để trở lại trạng thái bình thường.

Everyday Health đã hợp tác với các nhà nghiên cứu tại Đại học Bang Ohio ở Columbus để tạo ra hai báo cáo đặc biệt, một báo cáo về tác động của căng thẳng trong cuộc sống của người Mỹ và một báo cáo về tầm quan trọng của khả năng phục hồi trong thời tiết khắc nghiệt. Đại dịch COVID-19 là thời điểm hoàn hảo để xem lại các báo cáo này để tìm hiểu thêm về cách quản lý các sự kiện căng thẳng và trau dồi khả năng phục hồi cá nhân của bạn.

Nằm sau lông mày, sau gò má và giữa mắt là các xoang – các khoang chứa đầy không khí được lót bằng màng nhầy có tác dụng lọc và làm ẩm không khí bạn hít vào.

Màng này sản xuất và lưu thông chất nhầy vào xoang và mũi để giúp loại bỏ bụi, các hạt và vi khuẩn ra khỏi không khí mà bạn hít thở. Các tế bào nhỏ giống như lông được gọi là lông mao quét chất nhầy đến các lỗ dẫn đến phía sau cổ họng của bạn, cho phép nó trượt xuống dạ dày của bạn.

Nhiễm trùng xoang xảy ra khi các xoang (hoặc cụ thể hơn là màng nhầy) bị viêm và sưng lên do nhiễm vi rút, vi khuẩn hoặc nấm. Nhiễm trùng có thể cấp tính hoặc mãn tính (kéo dài).

Thuật ngữ “nhiễm trùng xoang” và “viêm xoang” thường được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng viêm xoang chỉ đơn giản là đề cập đến tình trạng viêm của các xoang, có hoặc không có nhiễm trùng. Thuật ngữ y học cho bệnh viêm xoang là viêm xoang mũi (“tê giác” có nghĩa là “mũi”) vì bệnh ảnh hưởng đến màng nhầy ở cả xoang và mũi.

Nhiễm trùng xoang cuối cùng phát triển do tắc nghẽn xoang và mũi dẫn đến viêm xoang. Có một số nguyên nhân cơ bản gây ra tắc nghẽn xoang, bao gồm các yếu tố môi trường, giải phẫu và di truyền khác nhau. Nhưng nguyên nhân phổ biến nhất của tắc nghẽn là do viêm hoặc sưng mũi vì cảm lạnh thông thường hoặc dị ứng.

Ở người khỏe mạnh, các chất tiết từ niêm mạc luôn di chuyển và thoát vào khoang mũi. Nhưng

khi tắc nghẽn xảy ra, chất nhầy không thoát được đúng cách, tăng độ dày và lấp đầy các khoang xoang.

Các lông mao cũng làm chậm quá trình quét và làm sạch của chúng, khiến chất nhầy càng khó thoát ra ngoài.

Khi chất nhầy không thể thoát ra ngoài, nó sẽ trở thành môi trường hoàn hảo cho vi khuẩn phát triển mất kiểm soát và gây nhiễm trùng.

Nhiễm vi-rút kết hợp với cảm lạnh thông thường là nguyên nhân phổ biến nhất của nhiễm trùng xoang (còn được gọi là viêm xoang do vi-rút, trong trường hợp này).

Virus này có thể lây sang người khác, gây cảm lạnh và cũng có thể phát triển thành viêm xoang do virus.

Chỉ trong 0,5 đến 2 phần trăm trường hợp mọi người phát triển bệnh viêm xoang do vi khuẩn (nhiễm trùng xoang do vi khuẩn), đây thường là một biến chứng của viêm xoang do vi rút. Viêm xoang do vi khuẩn không lây.

Trong một số trường hợp hiếm hoi, nấm có thể gây nhiễm trùng xoang, đặc biệt nếu một người bị dị ứng với nấm. Nhưng viêm xoang do nấm nói chung không ảnh hưởng đến những người có hệ thống miễn dịch khỏe mạnh.

Trong khi viêm xoang cấp tính thường liên quan đến nhiễm trùng, viêm xoang mãn tính thì không. Đôi khi, căn bệnh kéo dài là do nhiễm trùng không được giải phóng đúng cách, nhưng thường thì nguyên nhân chính xác của viêm xoang mãn tính không được biết đến.
Nhưng các bác sĩ có thể phân loại viêm xoang mãn tính thành một trong ba loại tùy thuộc vào các đặc điểm hiện tại.

Vậy là bài giảng ngày hôm nay Giáo trình tiếng Trung thương mại cơ bản bài 3 đến đây là hết rồi,các bạn học viên đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé,chúc các bạn học tiếng Trung thật vui vẻ. Sau khi học xong các bạn có thể để lại cảm nhận của mình trực tiếp tại dưới bài học này nhé.

0 responses on "Giáo trình tiếng Trung thương mại cơ bản bài 3"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top