Bài tập củng cố ngữ pháp HSK 9 luyện thi HSK cấp tốc

Tuyển chọn Bài tập củng cố ngữ pháp HSK 9 luyện thi HSK cấp tốc

Bài tập củng cố ngữ pháp HSK 9 luyện thi HSK cấp tốc cùng Thầy Vũ là chi tiết bài giảng ngày hôm nay mình sẽ gửi tới cho tất cả các bạn theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển chuyên luyện thi HSK online. Các bài giảng luôn được cập nhật liên tuc và mới mẻ về nội dung trên website học tiếng Trung trực tuyến của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Hà Nội vầ Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn Cơ sở 2 trong thành phố Hồ Chí Minh.

Toàn bộ tài liệu về tiếng Trung từ cơ bản đến nâng cao được Thầy Vũ tự tay chọn lọc kiến thức biên soạn cho các bạn học viên học tập miễn phí ở link sau.

Trọn bộ giáo trình tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster

Để phục vụ cho việc học tiếng Trung được đạt kết quả tốt nhất,các bạn hãy nhanh tay tải ngay bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin về theo sự hướng dẫn chi tiết của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ,các bạn xem chi tiết tại link sau nhé.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou mới cùng Thầy Vũ 

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster hiện đã có hai cơ sở tại TPHCM và Hà Nội, các bạn học viên hãy đến trực tiếp tại trung tâm để đăng ký cho mình một khóa học phù hợp nhé.

Tham khảo lớp học tiếng Trung quận 10

Còn những bạn không có điều kiện học trực tiếp có thể học online Tiếng Trung Thầy Vũ qua Skype,chi tiết tại link dưới đây nhé.

Đăng ký lớp học tiếng Trung online qua Skype

Dưới đây là khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc dành cho những bạn có nhu cầu buôn bán hàng hóa và lấy nguồn hàng từ kênh mua sắm trực tuyến lớn nhất Trung Quốc TAOBAO

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao 1688

Tiếp theo là một khóa học rất hay đanh cho tất cả những bạn có hứng thú với tiếng Trung thương mại,các bạn xem chi tiết tại link sau nhé.

Xem khoá học tiếng Trung thương mại

Bài tập củng cố ngữ pháp HSK 9 luyện thi HSK cấp tốc Thầy Vũ

Bài tập củng cố ngữ pháp HSK 9 luyện thi HSK cấp tốc cùng Thầy Vũ theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển chuyên luyện thi HSK online.

考虑到这张卡的重要性,考虑用永久性塑料盾牌保护它是有道理的。但医生建议暂缓这一举动。 “我们仍然不确定是否需要加强注射,因此能够继续在上面写字很重要,”布朗大学急诊医学助理教授 Shideh Shafie 医学博士告诉 Health。

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇(Anthony Fauci)表示,在接下来的 6 到 12 个月内,人们可能还会被要求接种第三剂辉瑞或 Moderna,而不是加强注射。到您的疫苗卡。因此,您再次需要确保您的医疗保健提供者可以轻松访问它。

Shafie 博士补充说,层压过程还会弄乱卡片上的笔或打印机墨水,可能会使其难以辨认。目前,您可以使用任何已开始在网上弹出的疫苗接种卡大小的保护膜轻松保护它。

从社交媒体来看,大多数人不需要被告知拍摄他们的疫苗卡。但这是一份独一无二的文件,因此提供者强调,人们在完全接种疫苗后应该快速、清晰地拍下它。

Shafie 博士建议,一定要在手机上拍下卡片正面和背面的照片,然后将照片存储在相机胶卷中,将其上传到 Apple Cloud、Google Drive 等易于访问的地方,或者Dropbox,甚至可以通过电子邮件将其发送给您自己或值得信赖的紧急联系人。

“这样你就可以在需要时访问卡的数字副本,”沙菲博士解释说。卡的照片可能足以证明进入某些空间,但更重要的是,如果您需要报告卡丢失,捕获卡上的数据将至关重要。

在社交媒体上分享您的#justvaxxed 自拍很诱人;连医生都做。 “许多医疗保健提供者,比如我自己,在疫苗接种过程的早期阶段就急于这样做,以帮助推广疫苗,”托莱多大学医学院急诊医学专家兼医学副教授穆罕默德·穆萨 (Mohamad Moussa) 说。医学和生命科学,告诉健康。

但请记住,您的卡包含许多个人信息,例如您的全名、出生日期、接种疫苗的地点以及接种日期——所有这些都可用于身份盗用。 “与在网上发布任何内容一样,您可能会冒着个人身份和他人窃取和修改您自己的免疫记录的风险,”穆萨博士解释说。

可以这样想:“身份盗窃就像拼图,由个人信息组成,”联邦贸易委员会最近写道。你不想给身份窃贼提供他们完成照片所需的碎片。”

您希望确保您的疫苗卡安全,因为如果它发生 MIA,更换它将是一个巨大的痛苦。但糟糕的事情发生了,“如果您碰巧丢失了您的卡,请与您接受免疫接种的诊所、药房或医院核对一下,因为他们可能有某种形式的记录,”穆萨博士说。

如果这不是一个选项,疾病控制与预防中心 (CDC) 建议联系您所在州卫生部门的免疫信息系统;当您接种疫苗时,您的信息应添加到该注册表中。

CDC 也有一个名为 V-Safe 的程序,您可以注册。 “该程序旨在通过智能手机跟踪疫苗接种后的副作用和症状,”Shafie 博士解释说。 “在您接种第一次疫苗时进行注册,该程序将跟踪您的疫苗信息,以便您以后在丢失卡时访问它。”

目前,没有关于需要在何处出示疫苗卡的规定,因此您无需一直随身携带。不过,很快,证明疫苗接种证明可能会变得很重要,穆萨说——无论是为了进入办公楼、学校和交通服务,还是为了参观度假村、场馆和游乐园。

例如,纽约州最近开始允许体育场馆等大型场馆容纳一定比例的场地,只要所有参加者在入场前出示 COVID-19 测试阴性或完成 COVID-19 疫苗接种的证明。 (白宫最近澄清说,不会有正式的联邦疫苗护照,因此各州和企业可能会自行制定这些规则。)

当您不去需要出示硬拷贝的地方时,请将您的疫苗卡放在安全的地方。 “我把我的护照和我的护照放在一起,把卡片放在一个存放契约、社会保障卡或出生证明等东西的地方很有意义,”沙菲博士说。

美国的 COVID-19 病例和住院病例再次上升,但这一次,它们主要发生在年轻人身上,因为老年人群接种了该病毒的疫苗。

Phiên âm tiếng Trung HSK cho giáo án Bài tập củng cố ngữ pháp HSK 9 luyện thi HSK cấp tốc.

Kǎolǜ dào zhè zhāng kǎ de zhòngyào xìng, kǎolǜ yòng yǒngjiǔ xìng sùliào dùnpái bǎohù tā shì yǒu dàolǐ de. Dàn yīshēng jiànyì zhànhuǎn zhè yī jǔdòng. “Wǒmen réngrán bù quèdìng shìfǒu xūyào jiāqiáng zhùshè, yīncǐ nénggòu jìxù zài shàngmiàn xiězì hěn zhòngyào,” bùlǎng dàxué jízhěn yīxué zhùlǐ jiàoshòu Shideh Shafie yīxué bóshì gàosù Health.

Měiguó guójiā guòmǐn zhèng hé chuánrǎn bìng yánjiū suǒ suǒ cháng āndōngní·fú qí (Anthony Fauci) biǎoshì, zài jiē xiàlái de 6 dào 12 gè yuè nèi, rénmen kěnéng hái huì bèi yāoqiú jiēzhǒng dì sān jì huīruì huò Moderna, ér bùshì jiāqiáng zhùshè. Dào nín de yìmiáo kǎ. Yīncǐ, nín zàicì xūyào quèbǎo nín de yīliáo bǎojiàn tígōng zhě kěyǐ qīngsōng fǎngwèn tā.

Shafie bóshì bǔchōng shuō, céng yā guòchéng hái huì nòng luàn kǎpiàn shàng de bǐ huò dǎyìnjī mòshuǐ, kěnéng huì shǐ qí nányǐbiànrèn. Mùqián, nín kěyǐ shǐyòng rènhé yǐ kāishǐ zài wǎngshàng dànchū de yìmiáo jiēzhǒng kǎ dàxiǎo de bǎohù mó qīngsōng bǎohù tā.

Cóng shèjiāo méitǐ lái kàn, dà duōshù rén bù xūyào bèi gàozhī pāishè tāmen de yìmiáo kǎ. Dàn zhè shì yī fèn dúyīwú’èr de wénjiàn, yīncǐ tígōng zhě qiángdiào, rénmen zài wánquán jiēzhǒng yìmiáo hòu yīnggāi kuàisù, qīngxī de pāi xià tā.

Shafie bóshì jiànyì, yīdìng yào zài shǒujī shàng pāi xià kǎpiàn zhèngmiàn hé bèimiàn de zhàopiàn, ránhòu jiāng zhàopiàn cúnchú zài xiàngjī jiāojuǎn zhōng, jiāng qí shàngchuán dào Apple Cloud,Google Drive děng yìyú fǎngwèn dì dìfāng, huòzhě Dropbox, shènzhì kěyǐ tōngguò diànzǐ yóujiàn jiāng qí fāsòng gěi nín zìjǐ huò zhídé xìnlài de jǐnjí liánxì rén.

“Zhèyàng nǐ jiù kěyǐ zài xūyào shí fǎngwèn kǎ de shùzì fùběn,” shā fēi bóshì jiěshì shuō. Kǎ de zhàopiàn kěnéng zúyǐ zhèngmíng jìnrù mǒu xiē kōngjiān, dàn gèng zhòngyào de shì, rúguǒ nín xūyào bàogào kǎ diūshī, bǔhuò kǎ shàng de shùjù jiāng zhì guān zhòngyào.

Zài shèjiāo méitǐ shàng fēnxiǎng nín de#justvaxxed zìpāi hěn yòu rén; lián yīshēng dōu zuò. “Xǔduō yīliáo bǎojiàn tígōng zhě, bǐrú wǒ zìjǐ, zài yìmiáo jiēzhǒng guòchéng de zǎoqí jiēduàn jiù jíyú zhèyàng zuò, yǐ bāngzhù tuīguǎng yìmiáo,” tuō lái duō dàxué yīxué yuàn jízhěn yīxué zhuānjiā jiān yīxué fùjiàoshòu mùhǎnmòdé·mù sà (Mohamad Moussa) shuō. Yīxué hé shēngmìng kēxué, gàosù jiànkāng.

Dàn qǐng jì zhù, nín de kǎ bāohán xǔduō gèrén xìnxī, lìrú nín de quán míng, chūshēng rìqí, jiēzhǒng yìmiáo dì dìdiǎn yǐjí jiēzhǒng rìqí——suǒyǒu zhèxiē dōu kěyòng yú shēnfèn dàoyòng. “Yǔ zài wǎngshàng fābù rènhé nèiróng yīyàng, nín kěnéng huì màozhe gèrén shēnfèn hé tārén qièqǔ hé xiūgǎi nín zìjǐ de miǎnyì jìlù de fēngxiǎn,” mù sà bóshì jiěshì shuō.

Kěyǐ zhèyàng xiǎng:“Shēnfèn dàoqiè jiù xiàng pīntú, yóu gèrén xìnxī zǔchéng,” liánbāng màoyì wěiyuánhuì zuìjìn xiě dào. Nǐ bùxiǎng gěi shēnfèn qièzéi tígōng tāmen wánchéng zhàopiàn suǒ xū de suìpiàn.”

Nín xīwàng quèbǎo nín de yìmiáo kǎ ānquán, yīnwèi rúguǒ tā fāshēng MIA, gēnghuàn tā jiāng shì yīgè jùdà de tòngkǔ. Dàn zāogāo de shìqíng fāshēngle,“rúguǒ nín pèngqiǎo diūshīle nín de kǎ, qǐng yǔ nín jiēshòu miǎnyì jiēzhǒng de zhěnsuǒ, yàofáng huò yīyuàn héduì yīxià, yīnwèi tāmen kěnéng yǒu mǒu zhǒng xíngshì de jìlù,” mù sà bóshì shuō.

Rúguǒ zhè bùshì yīgè xuǎnxiàng, jíbìng kòngzhì yǔ yùfáng zhōngxīn (CDC) jiànyì liánxì nín suǒzài zhōu wèishēng bùmén de miǎnyì xìnxī xìtǒng; dāng nín jiēzhǒng yìmiáo shí, nín de xìnxī yīng tiānjiā dào gāi zhùcè biǎo zhōng.

CDC yěyǒu yīgè míng wèi V-Safe de chéngxù, nín kěyǐ zhùcè. “Gāi chéngxù zhǐ zài tōngguò zhìnéng shǒujī gēnzōng yìmiáo jiēzhǒng hòu de fùzuòyòng hé zhèngzhuàng,”Shafie bóshì jiěshì shuō. “Zài nín jiēzhǒng dì yīcì yìmiáo shí jìnxíng zhùcè, gāi chéngxù jiāng gēnzōng nín de yìmiáo xìnxī, yǐ biàn nín yǐhòu zài diūshī kǎ shí fǎngwèn tā.”

Mùqián, méiyǒu guānyú xūyào zài hé chù chūshì yìmiáo kǎ de guīdìng, yīncǐ nín wúxū yīzhí suíshēn xiédài. Bùguò, hěn kuài, zhèngmíng yìmiáo jiēzhǒng zhèngmíng kěnéng huì biàn dé hěn zhòngyào, mù sà shuō——wúlùn shì wèile jìnrù bàngōng lóu, xuéxiào hé jiāotōng fúwù, háishì wèile cānguān dùjiàcūn, chǎngguǎn hé yóu lèyuán.

Lìrú, niǔyuē zhōu zuìjìn kāishǐ yǔnxǔ tǐyù chǎngguǎn děng dàxíng chǎngguǎn róngnà yīdìng bǐlì de chǎngdì, zhǐyào suǒyǒu cānjiā zhě zài rù chǎng qián chūshì COVID-19 cèshì yīnxìng huò wánchéng COVID-19 yìmiáo jiēzhǒng de zhèngmíng. (Báigōng zuìjìn chéngqīng shuō, bù huì yǒu zhèngshì de liánbāng yìmiáo hùzhào, yīncǐ gèzhōu hé qǐyè kěnéng huì zìxíng zhìdìng zhèxiē guīzé.)

Dāng nín bù qù xūyào chūshì yìngkǎobèi dì dìfāng shí, qǐng jiāng nín de yìmiáo kǎ fàng zài ānquán dì dìfāng. “Wǒ bǎ wǒ de hùzhào hé wǒ de hùzhào fàng zài yīqǐ, bǎ kǎpiàn fàng zài yīgè cúnfàng qìyuē, shèhuì bǎozhàng kǎ huò chūshēng zhèngmíng děng dōngxī dì dìfāng hěn yǒu yìyì,” shā fēi bóshì shuō.

Měiguó de COVID-19 bìnglì hé zhùyuàn bìnglì zàicì shàngshēng, dàn zhè yī cì, tāmen zhǔyào fāshēng zài niánqīng rén shēnshang, yīnwèi lǎonián rénqún jiēzhǒngle gāi bìngdú dí yìmiáo.

Phiên dịch tiếng Trung HSK cho bài giảng Bài tập củng cố ngữ pháp HSK 9 luyện thi HSK cấp tốc.

Xem xét mức độ quan trọng của thẻ này, bạn nên nghĩ đến việc bảo vệ nó bằng một tấm chắn nhựa vĩnh viễn. Nhưng các bác sĩ khuyên bạn nên giữ lại động thái đó. Shideh Shafie, trợ lý giáo sư về y học cấp cứu tại Đại học Brown cho biết: “Chúng tôi vẫn chưa chắc chắn liệu có cần phải tiêm nhắc lại hay không, vì vậy việc tiếp cận để tiếp tục ghi trên đó là rất quan trọng.

Anthony Fauci, giám đốc Viện Quốc gia về Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm, đã nói rằng mọi người cũng có thể được yêu cầu tiêm liều thứ ba của Pfizer hoặc Moderna thay vì tiêm nhắc lại trong vòng sáu đến 12 tháng tới, liều này cũng sẽ được bổ sung. vào thẻ vắc xin của bạn. Vì vậy, một lần nữa, bạn sẽ muốn đảm bảo rằng nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn có thể dễ dàng tiếp cận nó.

Tiến sĩ Shafie cho biết thêm, quá trình cán màng cũng có thể gây nhầm lẫn với bút mực hoặc mực máy in trên thẻ, có khả năng khiến nó không đọc được. Hiện tại, bạn có thể dễ dàng bảo vệ nó trong bất kỳ tấm bảo vệ nào có kích thước bằng thẻ tiêm chủng đã bắt đầu xuất hiện trực tuyến.

Đánh giá trên phương tiện truyền thông xã hội, hầu hết mọi người không cần phải được yêu cầu chụp ảnh thẻ tiêm chủng của họ. Nhưng đó là một tài liệu độc nhất vô nhị, vì vậy các nhà cung cấp đang nhấn mạnh rằng mọi người nên chụp nhanh, rõ ràng về nó sau khi họ được tiêm chủng đầy đủ.

Tiến sĩ Shafie khuyên bạn nên chụp ảnh cả mặt trước và mặt sau của thẻ, sau đó lưu ảnh vào thư viện ảnh của bạn, tải ảnh lên một nơi dễ truy cập như Apple Cloud, Google Drive hoặc Dropbox và thậm chí gửi email cho chính bạn hoặc một địa chỉ liên hệ khẩn cấp đáng tin cậy.

“Bằng cách đó, bạn có quyền truy cập vào bản sao kỹ thuật số của thẻ bất cứ khi nào cần”, Tiến sĩ Shafie giải thích. Ảnh của thẻ có thể là bằng chứng đủ để nhập vào một số không gian nhất định, nhưng quan trọng hơn, việc ghi lại dữ liệu trên thẻ sẽ rất quan trọng nếu bạn cần thông báo nó bị mất.

Thật hấp dẫn khi chia sẻ ảnh tự chụp #justvaxxed của bạn trên phương tiện truyền thông xã hội; ngay cả bác sĩ cũng làm điều đó. “Nhiều nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chẳng hạn như tôi, đã gấp rút làm điều này trong giai đoạn đầu của quá trình tiêm chủng để giúp thúc đẩy vắc xin”, Mohamad Moussa, MD, một chuyên gia y tế khẩn cấp và phó giáo sư y khoa tại Đại học Toledo College of Y học và Khoa học Đời sống, nói với Health.

Nhưng hãy nhớ rằng thẻ của bạn chứa rất nhiều thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên đầy đủ, ngày sinh, nơi bạn tiêm vắc-xin và ngày hoặc tháng bạn tiêm — tất cả đều có thể được sử dụng để đánh cắp danh tính. Tiến sĩ Moussa giải thích: “Cũng như khi đăng bất cứ thứ gì lên mạng, bạn có thể mạo hiểm với danh tính cá nhân của mình và những người khác đánh cắp và sửa đổi hồ sơ tiêm chủng của bạn.

Hãy suy nghĩ về nó theo cách này: “Đánh cắp danh tính hoạt động giống như một trò chơi xếp hình, được tạo thành từ các mảnh thông tin cá nhân”, Ủy ban Thương mại Liên bang gần đây đã viết. Bạn không muốn cung cấp cho những kẻ trộm danh tính những mảnh mà chúng cần để hoàn thành bức tranh. ”

Bạn muốn giữ thẻ vắc-xin của mình được an toàn vì sẽ rất khó để thay thẻ nếu nó bị MIA. Nhưng điều đó sẽ xảy ra, và “nếu bạn tình cờ làm mất thẻ của mình, hãy kiểm tra lại với phòng khám, nhà thuốc hoặc bệnh viện nơi bạn đã nhận chủng ngừa, vì họ có thể có một số mẫu hồ sơ”, Tiến sĩ Moussa nói.

Nếu đó không phải là một lựa chọn, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) khuyên bạn nên liên hệ với hệ thống thông tin tiêm chủng của sở y tế tiểu bang của bạn; thông tin của bạn sẽ được thêm vào sổ đăng ký đó khi bạn chủng ngừa.

CDC cũng có một chương trình gọi là V-Safe mà bạn có thể đăng ký. Tiến sĩ Shafie giải thích: “Chương trình này nhằm theo dõi các tác dụng phụ và triệu chứng sau khi tiêm vắc-xin thông qua điện thoại thông minh. “Hãy đăng ký khi bạn tiêm vắc xin đầu tiên, và chương trình sẽ theo dõi thông tin vắc xin của bạn để bạn có thể truy cập sau này, nếu bạn làm mất thẻ.”

Hiện tại, không có hướng dẫn cụ thể nào về nơi bạn cần xuất trình thẻ vắc-xin, vì vậy bạn không cần phải mang theo thẻ mọi lúc. Tuy nhiên, Moussa nói rằng chẳng bao lâu nữa, việc chứng minh bằng chứng đã tiêm chủng sẽ trở nên quan trọng – cho dù đó là để vào các tòa nhà văn phòng, trường học và dịch vụ vận chuyển hay đến thăm các khu nghỉ dưỡng, địa điểm và công viên giải trí.

Ví dụ, bang New York, gần đây đã bắt đầu cho phép các địa điểm quy mô lớn như khu thể thao tổ chức một tỷ lệ công suất nhất định miễn là tất cả những người tham dự có mặt bằng chứng xét nghiệm COVID-19 âm tính hoặc hoàn thành việc tiêm phòng COVID-19 trước khi nhập cảnh. (Nhà Trắng gần đây đã làm rõ rằng sẽ không có hộ chiếu vắc xin liên bang chính thức, vì vậy các tiểu bang và doanh nghiệp có thể sẽ tự mình ban hành các quy tắc này.)

Khi bạn không đi đâu đó yêu cầu bạn phải xuất trình bản in, hãy giữ thẻ vắc xin của bạn ở một nơi an toàn. Tiến sĩ Shafie nói: “Tôi giữ thẻ của mình cùng với hộ chiếu của mình và giữ thẻ ở nơi lưu trữ những thứ như chứng thư, thẻ an sinh xã hội hoặc giấy khai sinh rất có ý nghĩa.

Các trường hợp mắc COVID-19 và số ca nhập viện lại gia tăng ở Hoa Kỳ, nhưng lần này, chúng chủ yếu xảy ra ở những người trẻ tuổi khi các nhóm tuổi lớn hơn đã được chủng ngừa vi-rút.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài giảng hôm nay – Bài tập củng cố ngữ pháp HSK 9 luyện thi HSK cấp tốc . Cảm ơn các bạn đã luôn chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong bài viết tiếp theo nhé.

 

0 responses on "Bài tập củng cố ngữ pháp HSK 9 luyện thi HSK cấp tốc"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top