Giáo trình tiếng Trung thương mại cơ bản bài 12

5/5 - (1 vote)

Tài liệu miễn phí học tiếng Trung thương mại cơ bản mỗi ngày bài 12

Giáo trình tiếng Trung thương mại cơ bản bài 12 là nội dung chi tiết bài giảng ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến cho tất cả các bạn,do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và trích từ nguồn tài liệu dạy học online tiếng Trung Quốc và đăng trên kênh Luyện Thi HSK mỗi ngày. Đây là kênh cực kì uy tín và nổi tiếng của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn. Bài học hôm nay thuộc giáo trình thương mại 8 quyển của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo cho các bài sẽ cung cấp đầy đủ về các kỹ năng,kiến thức về tiếng Trung thương mại,văn phòng để sau này các bạn có thể tự tin bước vào cuộc sống,để bước vào môi trường công ty. Các bạn có thể yên tâm vì Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ sẽ giúp đỡ cho tất cả các bạn tốt và thành công.

Bộ gõ tiếng Trung sogou mới cùng Thầy Nguyễn Minh Vũ trên máy tính này không những giúp các bạn thành thạo hơn trong việc ghi nhớ chữ viết mà còn nâng cao thêm khả năng học tiếng Trung của các bạn. Còn băn khoăn gì nữa mà không tải ngay bộ gõ này về máy tính cuat bạn nào.

Bộ gõ tiếng Trung sogou mới cùng Thầy Nguyễn Minh Vũ

Việc nhập hàng,kinh doanh và sử dụng hàng nội địa Trung Quốc hiện nay đang rất được ưa chuộng,nắm bắt được tình hình đó nên Thầy Vũ đã cho ra đời Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao 1688 cực kì cụ thể và chi tiết ,các bạn xem tại link dưới nhé

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao 1688

Với những bạn nào không có điều kiện tham gia lớp học trực tiếp hay là công việc quá bận rộn thì hãy yên tâm và hãy đăng ký lớp học tiếng Trung online qua Skype nhé,hãy truy cập vào link sau để có thể xem lịch học chi tiết của khóa học này nha.

Đăng ký lớp học tiếng Trung online qua Skype

Hiện nay Tiếng Trung thương mại hay Tiếng Trung văn phòng hiện nay cũng đang cực kì phổ biến cũng như đã và đang trở thành mọt ngành nghề hot được nhiều bạn sinh viên ưa thích và theo học,các bạn học viên sẽ được học giáo trình tiếng Trung thương mại 8 quyển khi đến với khóa học tiếng Trung thương mại của Thầy Vũ nhé.

Đăng ký khoá học tiếng Trung thương mại

Giáo trình tiếng Trung 6 quyển ChineMaster vô cùng cần thiết cho các bạn vừa mới bắt đầu học tiếng Trung mà muốn củng cố cho mình kiến thức căn bản vững chắc nhất,đây là bộ giáo trình tiếng Trung rất hay và cực kì tâm huyết của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ,các bạn xem thông tin chi tiết ở link sau nhé.

Giáo trình tiếng Trung 6 quyển ChineMaster

Trên trang fanpage chính thức cũng như các kênh học tiếng Trung chính thức của Trung tâm chúng tôi hiện nay đã đăng tải các lớp học tiếng Trung quận 10 tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster. Các bạn hãy vào xem thông tin chi tiết lịch khai giảng mới nhất ở cơ sở tại Hà Nội và TP HCM tại link sau nhé

Lớp học tiếng Trung quận 10 tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster

Tham khảo Giáo trình tiếng Trung thương mại cơ bản bài 12

Giáo trình tiếng Trung thương mại cơ bản bài 12 tiếp tục giáo án giảng dạy các lớp tiếng Trung thương mại online cơ bản đến nâng cao của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Các bạn có thể tìm thấy rất nhiều nguồn tài liệu giảng dạy tiếng Trung thương mại miễn phí của Thầy Vũ trên trang web học tiếng Trung online nổi tiếng của Trung tâm tiếng Trung thương mại ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn.

从甜蜜的一面来说,如果您的孩子是冰沙迷,那么从搅拌机到碗的快速过渡是一顿富含蛋白质和能量的午餐,但仍然尝起来像一种享受。

使用希腊酸奶或香蕉制作冰沙碗底座以获取蛋白质和纤维,然后冷冻在可用于午餐的容器中。早上,在冷冻冰沙碗上放上更多冷冻水果或切碎的新鲜水果。将其他配料如椰子丝、奇亚籽或亚麻籽或格兰诺拉麦片等放在不同的容器中,以保持松脆。

冰沙底座和额外的冷冻水果将在午餐前解冻,并准备好搭配所有装备。

也许在午餐时带一个木制砧板去学校并组装一个放牧拼盘有点太多了。但是,当所有组件都装入便当盒时,小吃或“meze”拼盘的想法仍然可以转化为快速午餐时间。

用以下选择填充盒子隔间或添加您自己最喜欢的零食板元素。

根据周一发表在 JAMA Neurology 杂志上的一项研究,老年人睡眠多长时间会影响他们的大脑健康。

研究作者写道,睡眠中断在晚年很常见,并且与认知功能的变化有关——学习、思考、推理、解决问题、决策、记忆和注意力的心理能力。

与年龄相关的睡眠变化也与阿尔茨海默病、抑郁症和心血管疾病的早期迹象有关,因此作者调查了自我报告的睡眠时间、人口统计学和生活方式因素、主观和客观认知功能以及参与者水平之间的可能关联β淀粉样蛋白。

研究表明,睡眠时间过少或过长都会对老年人的大脑健康产生不同的影响。

该研究的主要作者、博士后研究员乔·维纳 (Joe Winer) 表示,研究中报告睡眠时间短的人——在研究中定义为 6 小时或更短——β 淀粉样蛋白水平升高,这“大大增加”了患痴呆症的风险。在加利福尼亚州斯坦福大学,通过电子邮件。

这与报告正常睡眠时间的参与者相比,研究作者将其定义为每晚七到八个小时的睡眠。

睡眠不足的老年人在评估老年人认知能力(包括定向、注意力、记忆力、语言和视觉空间技能)的常用测试中的表现也中度至显着较差;并识别轻度痴呆。

睡眠过多也与较低的执行功能有关,但这些人的 β 淀粉样蛋白水平并未升高。报告长睡眠时间(9 小时或更多小时)的参与者在数字符号替换测试中的得分略低于报告正常睡眠时间的参与者。一个多世纪以来,该测试通过观察考生在 90 到 120 秒内根据页面上的键正确匹配符号和数字的能力来评估联想学习技能。

“主要的收获是在晚年保持健康的睡眠很重要,”维纳通过电子邮件说。 “此外,睡眠过少的人和睡眠过多的人都有更高的(体重指数和)更多的抑郁症状。” Winer 补充说,研究结果表明,短睡眠和长睡眠可能涉及不同的潜在疾病过程。

维纳说,β 淀粉样蛋白或淀粉样蛋白-β 是“一种在正常脑细胞活动期间产生的蛋白质,尽管我们仍不确定其功能”。
“淀粉样蛋白-β 是阿尔茨海默病进展过程中最早可检测的标志物之一,”Winer 说。随着年龄的增长,淀粉样蛋白斑块更容易出现,许多大脑中积聚淀粉样蛋白的人保持健康。大约 30% 的 70 岁健康人的大脑中会有大量(的)淀粉样斑块。”

根据阿尔茨海默病协会的说法,当某人患有阿尔茨海默病时,该人检索、处理和存储信息的脑细胞会退化并死亡。 “淀粉样蛋白假说”是造成这种破坏的罪魁祸首的主要理论之一,它表明蛋白质的积累可能会破坏脑细胞之间的交流,最终杀死它们。

之前的研究表明,“睡眠可能有助于限制大脑中淀粉样蛋白的产生,并支持清除它的排水系统,”英国阿尔茨海默氏症研究中心的通讯主管劳拉·菲普斯(Laura Phipps)说,他没有参与这项研究。通过电子邮件。
Phipps 补充说,淀粉样蛋白 β 可以在明显的阿尔茨海默氏症症状出现之前的很多年开始积累。 “这使得在研究睡眠问题和阿尔茨海默病风险时很难区分因果关系,特别是如果你只查看一个时间点的数据。”

目前的研究分析了 4,417 名平均年龄为 71.3 岁的参与者,其中大部分是来自美国、加拿大、澳大利亚和日本的白人。

短睡眠时间组和长睡眠时间组都报告了比正常睡眠组更多的抑郁症状。自我报告的咖啡因摄入量与睡眠时间无关。但参与者每天喝的酒精饮料越多,他们睡得越久就越有可能。

性别、种族和民族之间也存在差异:女性和受过更多教育年限都与每晚睡得更久显着相关。与报告平均睡眠时间为 7 小时 9 分钟的白人参与者相比,维纳说,黑人或非裔美国人参与者报告的平均睡眠时间减少了 37.9 分钟。亚洲参与者报告的时间比白人参与者少 27.3 分钟,拉丁裔或西班牙裔白人参与者报告的时间少 15 分钟。

作者写道,这些发现表明,睡眠差异可能与生活其他方面的差异有关,例如心血管和代谢健康、社会经济因素以及与先前研究中睡眠不足相关的“种族歧视和感知种族主义”。

“为了更好地理解这些关系中因果关系的顺序和方向,未来的研究将需要建立一个关于睡眠模式、生物过程和认知技能如何在更长时间内变化的图景,”菲普斯说。

“这项新研究来自一项关于认知健康人群的大型国际研究,但它确实依赖于参与者报告他们的睡眠时间,而不是直接测量它,”她补充道。 “研究人员无法评估睡眠质量或在睡眠周期的不同阶段花费的时间,每一个都可能是睡眠与认知健康之间联系的重要因素。”

作者写道,某些认知领域是否比其他领域更受极端睡眠持续时间的影响仍然存在争议。

Winer 说,担心这些发现的老年人应该认为睡眠与饮食和锻炼对他们的健康一样重要。

“虽然研究人员仍在努力了解睡眠与我们长期认知健康之间的复杂关系,但高质量的睡眠对我们的健康和福祉的许多方面都很重要,”菲普斯说。 “最好的证据表明,对于大多数成年人来说,七到九个小时的睡眠是最佳的,任何认为他们的睡眠模式可能会影响他们长期健康的人都应该咨询他们的医生。”

根据一项新的研究,偏头痛患者的睡眠阶段对思维和记忆至关重要。

快速眼动(REM)睡眠是我们睡眠周期的最佳状态,与其他睡眠阶段相比,它的特点是做梦、身体运动、心率和呼吸更快。

在对 32 项研究的荟萃分析中,患有偏头痛的成人和儿童比没有偏头痛的健康人更可能主观和客观地获得较差的睡眠质量。荟萃分析结果于周三发表在美国神经病学学会的医学期刊《神经病学》上。

该研究源于专家想知道偏头痛是否会导致睡眠质量不佳,或者睡眠不足是否会导致偏头痛。
“我们想分析最近的研究,以更清楚地了解偏头痛如何影响人们的睡眠模式和头痛的严重程度,”该研究的作者之一、伦敦国王学院神经病学临床高级讲师 Jan Hoffman 博士说。一份声明。

“这样,临床医生可以更好地支持偏头痛患者并提供更有效的睡眠治疗,”美国神经病学学会成员霍夫曼补充道。这组作者说,霍夫曼为多家制药公司提供咨询、在其顾问委员会任职并收到了酬金,但这些活动与提交的工作无关。

作者写道,先前观察到的睡眠障碍和偏头痛之间的关联对研究人员来说很难解开,因为睡眠的改变可能是偏头痛的诱因、治疗或症状。

根据 2018 年的一项研究,尽管偏头痛影响了大约 10 亿人,并且是全球致残的主要原因之一,但关于偏头痛患者如何看待他们的睡眠质量以及客观实验室测试是否与这些相匹配的结论性研究并不多。根据研究,看法。

新的荟萃分析包括参与先前研究的 10,000 多名成人和儿童。在匹兹堡睡眠质量指数中,患有偏头痛的成年人比健康参与者的得分更差,这是一项询问睡眠质量、入睡需要多长时间、睡眠持续时间和效率、睡眠障碍、安眠药使用和白天功能障碍的问卷。

Giáo án Thầy Vũ thiết kế bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế cho các bạn học viên ChineMaster để vận dụng kiến thức Giáo trình tiếng Trung thương mại cơ bản bài 12 vào trong ứng dụng thực tiễn mỗi ngày.

Cóng tiánmì de yīmiàn lái shuō, rúguǒ nín de háizi shì bīng shā mí, nàme cóng jiǎobànjī dào wǎn de kuàisù guòdù shì yī dùn fù hán dànbáizhí hé néngliàng de wǔcān, dàn réngrán cháng qǐlái xiàng yī zhǒng xiǎngshòu.

Shǐyòng xīlà suānnǎi huò xiāngjiāo zhìzuò bīng shā wǎn dǐzuò yǐ huòqǔ dànbáizhí hé xiānwéi, ránhòu lěngdòng zài kěyòng yú wǔcān de róngqì zhōng. Zǎoshang, zài lěngdòng bīng shā wǎn shàng fàng shàng gèng duō lěngdòng shuǐguǒ huò qiē suì de xīnxiān shuǐguǒ. Jiāng qítā pèiliào rú yēzi sī, qí yà zǐ huò yàmá zǐ huò gé lán nuò lā màipiàn děng fàng zài bùtóng de róngqì zhōng, yǐ bǎochí sōng cuì.

Bīng shā dǐzuò hé éwài de lěngdòng shuǐguǒ jiàng zài wǔcān qián jiědòng, bìng zhǔnbèi hǎo dāpèi suǒyǒu zhuāngbèi.

Yěxǔ zài wǔcān shí dài yīgè mù zhì zhēnbǎn qù xuéxiào bìng zǔzhuāng yīgè fàngmù pīnpán yǒudiǎn tài duōle. Dànshì, dāng suǒyǒu zǔjiàn dōu zhuāng rù biàndang hé shí, xiǎochī huò “meze” pīnpán de xiǎngfǎ réngrán kěyǐ zhuǎnhuà wéi kuàisù wǔcān shíjiān.

Yòng yǐxià xuǎnzé tiánchōng hézi gé jiànhuò tiānjiā nín zìjǐ zuì xǐhuān de língshí bǎn yuánsù.

Gēnjù zhōuyī fà biǎo zài JAMA Neurology zázhì shàng de yī xiàng yánjiū, lǎonián rén shuìmián duō cháng shíjiān huì yǐngxiǎng tāmen de dànǎo jiànkāng.

Yánjiū zuòzhě xiě dào, shuìmián zhōngduàn zài wǎnnián hěn chángjiàn, bìngqiě yǔ rèn zhī gōngnéng de biànhuà yǒuguān——xuéxí, sīkǎo, tuīlǐ, jiějué wèntí, juécè, jìyì hé zhùyì lì de xīnlǐ nénglì.

Yǔ niánlíng xiāngguān de shuìmián biànhuà yě yǔ ā’ěr cí hǎi mò bìng, yìyù zhèng hé xīn xiěguǎn jíbìng de zǎoqí jīxiàng yǒuguān, yīncǐ zuòzhě diàochále zìwǒ bàogào de shuìmián shíjiān, rénkǒu tǒngjì xué hé shēnghuó fāngshì yīnsù, zhǔguān hé kèguān rèn zhī gōngnéng yǐjí cānyù zhě shuǐpíng zhī jiān de kěnéng guānlián b diànfěn yàng dànbái.

Yánjiū biǎomíng, shuìmián shíjiānguò shǎo huòguò zhǎng dūhuì duì lǎonián rén de dànǎo jiànkāng chǎnshēng bùtóng de yǐngxiǎng.

Gāi yánjiū de zhǔyào zuòzhě, bóshìhòu yánjiùyuán qiáo·wéi nà (Joe Winer) biǎoshì, yánjiū zhōng bàogào shuìmián shíjiān duǎn de rén——zài yánjiū zhōng dìngyì wèi 6 xiǎoshí huò gèng duǎn——b diànfěn yàng dànbái shuǐpíng shēng gāo, zhè “dàdà zēngjiā”le huàn chīdāi zhèng de fēngxiǎn. Zài jiālìfúníyǎ zhōu sītǎnfú dàxué, tōngguò diànzǐ yóujiàn.

Zhè yǔ bàogào zhèngcháng shuìmián shíjiān de cānyù zhě xiāng bǐ, yánjiū zuòzhě jiāng qí dìngyì wèi měi wǎn qī dào bā gè xiǎoshí de shuìmián.

Shuìmián bùzú de lǎonián rén zài pínggū lǎonián rén rèn zhī nénglì (bāokuò dìngxiàng, zhùyì lì, jìyìlì, yǔyán hé shìjué kōngjiān jìnéng) de chángyòng cèshì zhōng de biǎoxiàn yě zhōng dù zhì xiǎnzhe jiào chà; bìng shìbié qīng dù chīdāi.

Shuìmiánguò duō yě yǔ jiào dī de zhíxíng gōngnéng yǒuguān, dàn zhèxiē rén de b diànfěn yàng dànbái shuǐpíng bìng wèi shēng gāo. Bàogào cháng shuìmián shíjiān (9 xiǎoshí huò gèng duō xiǎoshí) de cānyù zhě zài shùzì fúhào tìhuàn cèshì zhōng de défēn lüè dī yú bàogào zhèngcháng shuìmián shíjiān de cānyù zhě. Yīgè duō shìjì yǐlái, gāi cèshì tōngguò guānchá kǎoshēng zài 90 dào 120 miǎo nèi gēnjù yèmiàn shàng de jiàn zhèngquè pǐpèi fúhào hé shùzì de nénglì lái pínggū liánxiǎng xuéxí jìnéng.

“Zhǔyào de shōuhuò shì zài wǎnnián bǎochí jiànkāng de shuìmián hěn zhòngyào,” wéi nà tōngguò diànzǐ yóujiàn shuō. “Cǐwài, shuìmiánguò shǎo de rén hé shuìmiánguò duō de rén dōu yǒu gèng gāo de (tǐzhòng zhǐshù hé) gèng duō de yìyù zhèngzhuàng.” Winer bǔchōng shuō, yánjiū jiéguǒ biǎomíng, duǎn shuìmián hé cháng shuìmián kěnéng shèjí bùtóng de qiánzài jíbìng guòchéng.

Wéi nà shuō,b diànfěn yàng dànbái huò diànfěn yàng dànbái-b shì “yī zhǒng zài zhèngcháng nǎo xìbāo huódòng qíjiān chǎnshēng de dànbáizhí, jǐnguǎn wǒmen réng bù quèdìng qí gōngnéng”.
“Diànfěn yàng dànbái-b shì ā’ěr cí hǎi mò bìng jìnzhǎn guòchéng zhōng zuìzǎo kě jiǎncè de biāozhì wù zhī yī,”Winer shuō. Suízhe niánlíng de zēngzhǎng, diànfěn yàng dànbái bān kuài gèng róngyì chūxiàn, xǔduō dànǎo zhōng jījù diànfěn yàng dànbái de rén bǎochí jiànkāng. Dàyuē 30% de 70 suì jiànkāng rén de dànǎo zhōng huì yǒu dàliàng (de) diànfěn yàng bān kuài.”

Gēnjù ā’ěr cí hǎi mò bìng xiéhuì de shuōfǎ, dāng mǒu rén huàn yǒu ā’ěr cí hǎi mò bìng shí, gāi rén jiǎnsuǒ, chǔlǐ hé cúnchú xìnxī de nǎo xìbāo huì tuìhuà bìng sǐwáng. “Diànfěn yàng dànbái jiǎshuō” shì zàochéng zhè zhǒng pòhuài de zuìkuí huòshǒu de zhǔyào lǐlùn zhī yī, tā biǎomíng dànbáizhí de jīlěi kěnéng huì pòhuài nǎo xìbāo zhī jiān de jiāoliú, zuìzhōng shā sǐ tāmen.

Zhīqián de yánjiū biǎomíng,“shuìmián kěnéng yǒu zhù yú xiànzhì dànǎo zhōng diànfěn yàng dànbái de chǎnshēng, bìng zhīchí qīngchú tā de páishuǐ xìtǒng,” yīngguó ā’ěr cí hǎi mò shì zhèng yánjiū zhōngxīn de tōngxùn zhǔguǎn láo lā·fēi pǔ sī (Laura Phipps) shuō, tā méiyǒu cānyù zhè xiàng yánjiū. Tōngguò diànzǐ yóujiàn.
Phipps bǔchōng shuō, diànfěn yàng dànbái b kěyǐ zài míngxiǎn de ā’ěr cí hǎi mò shì zhèng zhèngzhuàng chūxiàn zhīqián de hěnduō nián kāishǐ jīlěi. “Zhè shǐdé zài yánjiū shuìmián wèntí hé ā’ěr cí hǎi mò bìng fēngxiǎn shí hěn nán qūfēn yīnguǒ guānxì, tèbié shì rúguǒ nǐ zhǐ chákàn yīgè shíjiān diǎn de shùjù.”

Mùqián de yánjiū fēnxīle 4,417 míng píngjūn niánlíng wèi 71.3 Suì de cānyù zhě, qízhōng dà bùfèn shì láizì měiguó, jiānádà, àodàlìyǎ hé rìběn de báirén.

Duǎn shuìmián shíjiān zǔ hé cháng shuìmián shíjiān zǔ dōu bàogàole bǐ zhèngcháng shuìmián zǔ gèng duō de yìyù zhèngzhuàng. Zìwǒ bàogào de kāfēi yīn shè rù liàng yǔ shuìmián shíjiān wúguān. Dàn cānyù zhě měitiān hē de jiǔjīng yǐnliào yuè duō, tāmen shuì dé yuèjiǔ jiù yuè yǒu kěnéng.

Xìngbié, zhǒngzú hé mínzú zhī jiān yě cúnzài chāyì: Nǚxìng hé shòuguò gèng duō jiàoyù niánxiàn dōu yǔ měi wǎn shuì dé gèng jiǔ xiǎnzhe xiāngguān. Yǔ bàogào píngjūn shuìmián shíjiān wèi 7 xiǎoshí 9 fēnzhōng de báirén shēn yù zhě xiāng bǐ, wéi nà shuō, hēirén huò fēi yì měiguó rén shēn yù zhě bàogào de píngjūn shuìmián shíjiān jiǎnshǎole 37.9 Fēnzhōng. Yàzhōu cānyù zhě bàogào de shíjiān bǐ báirén shēn yù zhě shǎo 27.3 Fēnzhōng, lādīng yì huò xībānyá yì báirén shēn yù zhě bàogào de shíjiān shǎo 15 fēnzhōng.

Zuòzhě xiě dào, zhèxiē fāxiàn biǎomíng, shuìmián chāyì kěnéng yǔ shēnghuó qítā fāngmiàn de chāyì yǒuguān, lìrú xīn xiěguǎn hé dàixiè jiànkāng, shèhuì jīngjì yīnsù yǐjí yǔ xiānqián yánjiū zhōng shuìmián bùzú xiāngguān de “zhǒngzú qíshì hé gǎnzhī zhǒngzú zhǔyì”.

“Wèile gèng hǎo dì lǐjiě zhèxiē guānxì zhōng yīnguǒ guānxì de shùnxù hé fāngxiàng, wèilái de yánjiū jiāng xūyào jiànlì yīgè guānyú shuìmián móshì, shēngwù guòchéng hé rèn zhī jìnéng rúhé zài gèng cháng shíjiān nèi biànhuà de tújǐng,” fēi pǔ sī shuō.

“Zhè xiàng xīn yánjiū láizì yī xiàng guānyú rèn zhī jiànkāng rénqún de dàxíng guójì yánjiū, dàn tā quèshí yīlài yú cānyù zhě bàogào tāmen de shuìmián shíjiān, ér bùshì zhíjiē cèliáng tā,” tā bǔchōng dào. “Yánjiū rényuán wúfǎ pínggū shuìmián zhìliàng huò zài shuìmián zhōuqí de bùtóng jiēduàn huāfèi de shíjiān, měi yīgè dōu kěnéng shì shuìmián yǔ rèn zhī jiànkāng zhī jiān liánxì de zhòngyào yīnsù.”

Zuòzhě xiě dào, mǒu xiē rèn zhī lǐngyù shìfǒu bǐ qítā lǐngyù gēng shòu jíduān shuìmián chíxù shíjiān de yǐngxiǎng réngrán cúnzài zhēngyì.

Winer shuō, dānxīn zhèxiē fāxiàn de lǎonián rén yīnggāi rènwéi shuìmián yǔ yǐnshí hé duànliàn duì tāmen de jiànkāng yīyàng zhòngyào.

“Suīrán yánjiū rényuán réng zài nǔlì liǎojiě shuìmián yǔ wǒmen chángqí rèn zhī jiànkāng zhī jiān de fùzá guānxì, dàn gāo zhìliàng de shuìmián duì wǒmen de jiànkāng hé fúzhǐ de xǔduō fāngmiàn dōu hěn zhòngyào,” fēi pǔ sī shuō. “Zuì hǎo de zhèngjù biǎomíng, duìyú dà duōshù chéngnián rén lái shuō, qī dào jiǔ gè xiǎoshí de shuìmián shì zuì jiā de, rènhé rènwéi tāmen de shuìmián móshì kěnéng huì yǐngxiǎng tāmen chángqí jiànkāng de rén dōu yīnggāi zīxún tāmen de yīshēng.”

Gēnjù yī xiàng xīn de yánjiū, piān tóutòng huànzhě de shuìmián jiēduàn duì sīwéi hé jìyì zhì guān zhòngyào.

Kuàisù yǎn dòng (REM) shuìmián shì wǒmen shuìmián zhōuqí de zuì jiā zhuàngtài, yǔ qítā shuìmián jiēduàn xiāng bǐ, tā de tèdiǎn shì zuòmèng, shēntǐ yùndòng, xīnlǜ hé hūxī gèng kuài.

Zài duì 32 xiàng yánjiū de huìcuì fēnxī zhōng, huàn yǒu piān tóutòng de chéngrén hé értóng bǐ méiyǒu piān tóutòng de jiànkāng rén gèng kěnéng zhǔguān hé kèguān de huòdé jiào chà de shuìmián zhìliàng. Huìcuì fēnxī jiéguǒ yú zhōusān fābiǎo zài měiguó shénjīngbìng xué xuéhuì de yīxué qíkān “shénjīngbìng xué” shàng.

Gāi yánjiū yuán yú zhuānjiā xiǎng zhīdào piān tóutòng shìfǒu huì dǎozhì shuìmián zhìliàng bù jiā, huòzhě shuìmián bùzú shìfǒu huì dǎozhì piān tóutòng.
“Wǒmen xiǎng fēnxī zuìjìn de yánjiū, yǐ gèng qīngchǔ dì liǎojiě piān tóutòng rúhé yǐngxiǎng rénmen de shuìmián móshì hé tóutòng de yánzhòng chéngdù,” gāi yánjiū de zuòzhě zhī yī, lúndūn guówáng xuéyuàn shénjīngbìng xué línchuáng gāojí jiǎngshī Jan Hoffman bóshì shuō. Yī fèn shēngmíng.

“Zhèyàng, línchuáng yīshēng kěyǐ gèng hǎo dì zhīchí piān tóutòng huànzhě bìng tígōng gèng yǒuxiào de shuìmián zhìliáo,” měiguó shénjīngbìng xué xuéhuì chéngyuán huò fū màn bǔchōng dào. Zhè zǔ zuòzhě shuō, huò fū màn wèi duō jiā zhìyào gōngsī tígōng zīxún, zài qí gùwèn wěiyuánhuì rènzhí bìng shōu dàole chóujīn, dàn zhèxiē huódòng yǔ tíjiāo de gōngzuò wúguān.

Zuòzhě xiě dào, xiānqián guānchá dào de shuìmián zhàng’ài hé piān tóutòng zhī jiān de guānlián duì yánjiū rényuán lái shuō hěn nán jiě kāi, yīnwèi shuìmián de gǎibiàn kěnéng shì piān tóutòng de yòuyīn, zhìliáo huò zhèngzhuàng.

Gēnjù 2018 nián de yī xiàng yánjiū, jǐnguǎn piān tóutòng yǐngxiǎngle dàyuē 10 yì rén, bìngqiě shì quánqiú zhì cán de zhǔyào yuányīn zhī yī, dàn guānyú piān tóutòng huànzhě rúhé kàndài tāmen de shuìmián zhìliàng yǐjí kèguān shíyàn shì cèshì shìfǒu yǔ zhèxiē xiāng pǐpèi de jiélùn xìng yánjiū bìng bù duō. Gēnjù yánjiū, kànfǎ.

Xīn de huìcuì fēnxī bāokuò cānyù xiānqián yánjiū de 10,000 duō míng chéngrén hé értóng. Zài pǐzībǎo shuìmián zhìliàng zhǐshù zhōng, huàn yǒu piān tóutòng de chéngnián rén bǐ jiànkāng cānyù zhě de défēn gèng chà, zhè shì yī xiàng xúnwèn shuìmián zhìliàng, rùshuì xūyào duō cháng shíjiān, shuìmián chíxù shíjiān hé xiàolǜ, shuìmián zhàng’ài, ānmiányào shǐyòng hé báitiān gōngnéng zhàng’ài de wènjuàn.

Giáo án luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng vào đời sống thực tế Thầy Vũ thiết kế và đưa ra mỗi ngày trên kênh này sẽ giúp học viên nhanh chóng nắm bắt được trọng tâm kiến thức tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu từ Giáo trình tiếng Trung thương mại cơ bản bài 12.

Về mặt ngọt ngào, nếu con bạn là người hâm mộ sinh tố, thì đó là một chuyển đổi nhanh chóng từ máy xay sinh tố sang bát để có một bữa trưa giàu protein và năng lượng mà vẫn ngon miệng.

Làm nền cho bát sinh tố bằng sữa chua Hy Lạp hoặc chuối để cung cấp protein và chất xơ, sau đó đông lạnh trong hộp đựng sẵn cho bữa trưa. Vào buổi sáng, đặt thêm trái cây đông lạnh hoặc trái cây tươi cắt nhỏ lên trên tô sinh tố đông lạnh. Giữ các loại phủ khác như dừa vụn, các loại hạt như hạt chia hoặc hạt lanh, hoặc granola trong các hộp đựng riêng để chúng giữ được độ giòn.

Cơ sở sinh tố và trái cây đông lạnh bổ sung sẽ rã đông vào bữa trưa và sẽ sẵn sàng để lên cùng với tất cả các chất bổ sung.

Có thể mang thớt gỗ đến trường và lắp ráp đĩa chăn thả vào bữa trưa là hơi nhiều. Nhưng ý tưởng về một bữa ăn nhẹ hoặc đĩa “meze” vẫn có thể chuyển thành tình huống nhanh chóng vào giờ ăn trưa khi tất cả các thành phần được đóng gói vào một hộp bento mang theo.

Lấp đầy các ngăn hộp với lựa chọn sau đây hoặc thêm vào các thành phần bảng ăn nhẹ yêu thích của riêng bạn.

Theo một nghiên cứu được công bố hôm thứ Hai trên tạp chí JAMA Neurology.

Các tác giả nghiên cứu viết rằng giấc ngủ bị gián đoạn là phổ biến ở những năm cuối đời, và liên quan đến những thay đổi trong chức năng nhận thức – năng lực tinh thần để học tập, suy nghĩ, lý luận, giải quyết vấn đề, ra quyết định, ghi nhớ và chú ý.

Những thay đổi liên quan đến tuổi tác trong giấc ngủ cũng có liên quan đến các dấu hiệu ban đầu của bệnh Alzheimer, trầm cảm và bệnh tim mạch, vì vậy các tác giả đã điều tra mối liên hệ có thể có giữa thời lượng ngủ tự báo cáo, các yếu tố nhân khẩu học và lối sống, chức năng nhận thức chủ quan và khách quan và mức độ của những người tham gia. của amyloid beta.

Nghiên cứu cho thấy ngủ quá ít hoặc quá nhiều có thể có những tác động khác nhau đến sức khỏe não bộ của người lớn tuổi.

Tác giả chính của nghiên cứu, Joe Winer, một nhà nghiên cứu sau tiến sĩ, cho biết những người trong nghiên cứu báo cáo thời gian ngủ ngắn – được định nghĩa trong nghiên cứu là sáu giờ hoặc ít hơn – có nồng độ beta amyloid cao, làm tăng “đáng kể” nguy cơ mất trí nhớ. tại Đại học Stanford ở California, qua email.

Đó là so với những người tham gia báo cáo thời lượng ngủ bình thường, mà các tác giả nghiên cứu xác định là ngủ từ bảy đến tám giờ mỗi đêm.

Người lớn tuổi ngủ không đủ giấc cũng có kết quả từ mức độ trung bình đến kém hơn đáng kể trong các bài kiểm tra thường được sử dụng cho người lớn tuổi để đánh giá khả năng nhận thức, bao gồm kỹ năng định hướng, chú ý, trí nhớ, ngôn ngữ và thị giác-không gian; và xác định chứng sa sút trí tuệ nhẹ.

Ngủ quá nhiều cũng liên quan đến chức năng điều hành kém hơn, nhưng những người này không có nồng độ beta amyloid cao. Những người tham gia báo cáo thời gian ngủ dài (chín giờ trở lên) đạt điểm kém hơn một chút trong Bài kiểm tra thay thế ký hiệu chữ số so với những người báo cáo thời lượng ngủ bình thường. Trong hơn một thế kỷ, bài kiểm tra này đã đánh giá các kỹ năng học tập liên kết bằng cách quan sát khả năng của người dự thi để kết hợp chính xác các ký hiệu với các số theo một phím trên trang trong vòng 90 đến 120 giây.

“Bài học rút ra chính là điều quan trọng là phải duy trì giấc ngủ lành mạnh vào cuối đời,” Winer nói qua email. “Ngoài ra, cả những người ngủ quá ít và ngủ quá nhiều đều có (chỉ số khối cơ thể và) các triệu chứng trầm cảm nhiều hơn.” Các phát hiện cho thấy giấc ngủ ngắn và dài có thể liên quan đến các quá trình bệnh tiềm ẩn khác nhau, Winer nói thêm.

Winer cho biết: Beta amyloid hay amyloid-β là một loại protein được tạo ra trong quá trình hoạt động bình thường của tế bào não, mặc dù chúng tôi vẫn chưa chắc chắn về chức năng của nó.
Winer cho biết: “Amyloid-β là một trong những dấu hiệu có thể phát hiện đầu tiên trong quá trình tiến triển của bệnh Alzheimer. Các mảng amyloid có xu hướng xuất hiện nhiều hơn khi chúng ta già đi và nhiều người có amyloid tích tụ trong não vẫn khỏe mạnh. Khoảng 30% những người 70 tuổi khỏe mạnh sẽ có một lượng đáng kể (trong số) các mảng amyloid trong não của họ. ”

Theo Hiệp hội Alzheimer, khi ai đó mắc bệnh Alzheimer, các tế bào não của người đó có chức năng thu nhận, xử lý và lưu trữ thông tin sẽ bị thoái hóa và chết đi. “Giả thuyết amyloid”, một trong những giả thuyết hàng đầu về thủ phạm của sự phá hủy này, cho thấy sự tích tụ của protein có thể làm gián đoạn giao tiếp giữa các tế bào não, cuối cùng giết chết chúng.

Laura Phipps, trưởng bộ phận truyền thông tại Nghiên cứu bệnh Alzheimer Anh, người không tham gia vào nghiên cứu, cho biết: qua email.
Phipps cho biết thêm, Amyloid-β có thể bắt đầu hình thành trong nhiều năm trước khi các triệu chứng của bệnh Alzheimer xuất hiện. “Điều này gây khó khăn cho việc phân biệt nguyên nhân và kết quả khi nghiên cứu các vấn đề về giấc ngủ và nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, đặc biệt nếu bạn chỉ xem xét dữ liệu từ một thời điểm.”

Nghiên cứu hiện tại đã phân tích 4.417 người tham gia với độ tuổi trung bình là 71,3 tuổi, chủ yếu là người da trắng và đến từ Hoa Kỳ, Canada, Úc và Nhật Bản.

Cả nhóm thời gian ngủ ngắn và dài đều báo cáo nhiều triệu chứng trầm cảm hơn so với nhóm ngủ bình thường. Lượng caffeine tự báo cáo không liên quan đến thời gian ngủ. Nhưng những người tham gia uống càng nhiều đồ uống có cồn hàng ngày, họ càng có khả năng ngủ lâu hơn.

Cũng có sự khác biệt giữa giới tính, chủng tộc và dân tộc: Là nữ và có nhiều năm học hơn đều có liên quan đáng kể đến việc ngủ lâu hơn mỗi đêm. Và khi so sánh với những người tham gia Da trắng báo cáo thời lượng ngủ trung bình là 7 giờ và 9 phút, Winer nói, những người tham gia người Mỹ da đen hoặc người Mỹ gốc Phi báo cáo thời gian ngủ trung bình ít hơn 37,9 phút. Những người tham gia châu Á báo cáo ít hơn 27,3 phút so với những người tham gia Da trắng, và những người tham gia Da trắng Latinh hoặc gốc Tây Ban Nha báo cáo ít hơn 15 phút.

Những phát hiện này cho thấy rằng sự chênh lệch về giấc ngủ có thể liên quan đến sự chênh lệch trong các khía cạnh khác của cuộc sống, chẳng hạn như sức khỏe tim mạch và chuyển hóa, các yếu tố kinh tế xã hội và “phân biệt chủng tộc và phân biệt chủng tộc được nhận thức” có liên quan đến việc ngủ ít hơn trong các nghiên cứu trước đây, các tác giả viết.

“Để hiểu rõ hơn về trật tự và hướng nhân quả trong các mối quan hệ này, nghiên cứu trong tương lai sẽ cần xây dựng một bức tranh về cách thức giấc ngủ, quá trình sinh học và kỹ năng nhận thức thay đổi trong thời gian dài”, Phipps nói.

“Nghiên cứu mới này là từ một nghiên cứu quốc tế lớn về những người khỏe mạnh về mặt nhận thức, nhưng nó dựa vào những người tham gia báo cáo thời gian ngủ của họ thay vì đo trực tiếp”, cô nói thêm. “Các nhà nghiên cứu không thể đánh giá chất lượng giấc ngủ hoặc thời gian dành cho các giai đoạn khác nhau của chu kỳ ngủ, mỗi giai đoạn có thể là một yếu tố quan trọng trong mối liên hệ giữa giấc ngủ và sức khỏe nhận thức.”

Các tác giả viết rằng liệu một số lĩnh vực nhận thức có bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi thời lượng ngủ quá cao so với các lĩnh vực khác hay không vẫn còn gây tranh cãi.

Những người lớn tuổi lo ngại về những phát hiện này nên coi giấc ngủ cũng quan trọng như chế độ ăn uống và tập thể dục đối với sức khỏe của họ, Winer nói.

“Trong khi các nhà nghiên cứu vẫn đang làm việc để hiểu mối quan hệ phức tạp giữa giấc ngủ và sức khỏe nhận thức lâu dài của chúng ta, giấc ngủ chất lượng cao có thể quan trọng đối với nhiều khía cạnh của sức khỏe và tinh thần của chúng ta”, Phipps nói. “Bằng chứng tốt nhất cho thấy rằng ngủ từ bảy đến chín giờ là tối ưu đối với hầu hết người lớn và bất kỳ ai nghĩ rằng thói quen ngủ của họ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài của họ nên nói chuyện với bác sĩ của họ.”

Theo một nghiên cứu mới, những người bị chứng đau nửa đầu có thể nhận được ít hơn giai đoạn ngủ quan trọng đối với suy nghĩ và trí nhớ.

Chuyển động mắt nhanh, hay còn gọi là REM, giấc ngủ là điểm ngọt ngào trong chu kỳ ngủ của chúng ta, được đặc trưng bởi giấc mơ, chuyển động cơ thể, nhịp tim và nhịp thở nhanh hơn so với các giai đoạn ngủ khác.

Trong một phân tích tổng hợp của 32 nghiên cứu, người lớn và trẻ em bị chứng đau nửa đầu có nhiều khả năng hơn những người khỏe mạnh không bị chứng đau nửa đầu về cả chủ quan và khách quan để có giấc ngủ kém chất lượng hơn. Các phát hiện phân tích tổng hợp được công bố hôm thứ Tư trên tạp chí Neurology, tạp chí y khoa của Học viện Thần kinh Hoa Kỳ.

Nghiên cứu bắt nguồn từ việc các chuyên gia tự hỏi liệu chứng đau nửa đầu có gây ra chất lượng giấc ngủ kém hay liệu giấc ngủ không sâu có dẫn đến chứng đau nửa đầu hay không.
“Chúng tôi muốn phân tích nghiên cứu gần đây để có một bức tranh rõ ràng hơn về cách chứng đau nửa đầu ảnh hưởng đến giấc ngủ của con người và mức độ nghiêm trọng của cơn đau đầu”, một trong những tác giả của nghiên cứu, Tiến sĩ Jan Hoffman, giảng viên cao cấp lâm sàng về thần kinh học tại King’s College London, cho biết. bản tường trình.

Hoffman, thành viên của Học viện Thần kinh Hoa Kỳ cho biết: “Bằng cách đó, các bác sĩ lâm sàng có thể hỗ trợ tốt hơn cho những người bị chứng đau nửa đầu và cung cấp các phương pháp điều trị giấc ngủ hiệu quả hơn. Hoffman cố vấn, phục vụ trong ban cố vấn và đã nhận được danh hiệu từ nhiều công ty dược phẩm, nhưng những hoạt động này không liên quan đến công trình đã nộp, theo các tác giả.

Các nhà nghiên cứu viết rằng các mối liên hệ được quan sát trước đây giữa rối loạn giấc ngủ và chứng đau nửa đầu rất khó gỡ rối, vì những thay đổi trong giấc ngủ có thể là nguyên nhân khởi phát, điều trị hoặc triệu chứng của chứng đau nửa đầu, các tác giả viết.

Mặc dù chứng đau nửa đầu ảnh hưởng đến khoảng 1 tỷ người và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tàn tật trên toàn thế giới, theo một nghiên cứu năm 2018, vẫn chưa có nhiều nghiên cứu kết luận về những gì bệnh nhân đau nửa đầu nghĩ về chất lượng giấc ngủ của họ – và liệu các xét nghiệm khách quan trong phòng thí nghiệm có phù hợp với những nhận thức, theo nghiên cứu.

Phân tích tổng hợp mới bao gồm hơn 10.000 người lớn và trẻ em đã tham gia vào các nghiên cứu trước đó. Người lớn mắc chứng đau nửa đầu có điểm số kém hơn những người khỏe mạnh tham gia Chỉ số Chất lượng Giấc ngủ Pittsburgh, một bảng câu hỏi hỏi về chất lượng giấc ngủ, thời gian ngủ bao lâu, thời gian và hiệu quả của giấc ngủ, rối loạn giấc ngủ, sử dụng thuốc ngủ và rối loạn chức năng ban ngày.

Toàn bộ nội dung bài học hôm nay Giáo trình tiếng Trung thương mại cơ bản bài 12 đến đây là hết rồi,các bạn nhớ lưu bài về học dần,nếu có bất cứ thắc mắc nào thì hãy bình luận ở dưới để được Thầy Vũ giải đáp nhé.

0 responses on "Giáo trình tiếng Trung thương mại cơ bản bài 12"

  Leave a Message

  ChineMaster Cơ sở 1

  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

  ChineMaster Cơ sở 2

  Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

  ChineMaster Cơ sở 3

  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  ChineMaster Cơ sở 4

  Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  ChineMaster Cơ sở 5

  Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  ChineMaster Cơ sở 6

  Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

  ChineMaster Cơ sở 7

  Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  ChineMaster Cơ sở 8

  Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.