Bài tập ngữ pháp HSK 4 HSK 5 cấu trúc tiếng Trung cố định

Nội dung Bài tập ngữ pháp HSK 4 HSK 5 cấu trúc tiếng Trung cố định

Bài tập ngữ pháp HSK 4 HSK 5 cấu trúc tiếng Trung cố định được thiết kế giáo án bài giảng bởi Th.S Nguyễn Minh Vũ chuyên luyện thi HSK 9 cấp và luyện thi HSKK theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển. Bài giảng được đăng liên tục hằng ngày trên kênh Luyện thi HSK,đây là kênh chuyên luyện thi HSK uy tín của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội  và TPHCM để có thể đáp ứng được nhu cầu học tiếng Trung để ôn thi chứng chỉ tiếng Trung HSK cấp tốc.

Các bạn nào muốn học tiếng Trung mà chưa biết đắt đầu từ đâu thì hãy nhanh tay  tham khảo giáo trình tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster do chính Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ cùng các cộng sự của Thầy biên soạn

Giáo trình tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster

Ngoài khóa học tiếng Trung thương mại ra, các bạn nên xem thêm khóa nhập hàng Trung Quốc taobao Tmall 1688 do Thầy Vũ trực tiếp chủ giảng. Thông tin chi tiết khóa học nhập hàng Taobao 1688 Tmall các bạn xem bên dưới nhé.

Khóa nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall 1688

Các bạn học viên ở xa Trung tâm tiếng Trung ChineMaster có thể tham gia các lớp học tiếng Trung trực tuyến qua Skype. Các bạn xem hướng dẫn đăng ký khóa học tiếng Trung online qua Skype tại link bên dưới.

Lớp học tiếng Trung giao tiếp online qua Skype

Trong quá trình học tiếng Trung các bạn học viên muốn bổ sung thêm kiến thức tiếng Trung trong lĩnh vực thương mại thì hãy nhanh tay ấn vào link bên dưới để tìm hiểu thật kĩ nhé.

Khoá học tiếng Trung thương mại

Các bạn học viên chú ý và lưu ý là cần phải luyện tập gõ tiếng Trung Quốc mỗi ngày trên máy tính nhé. Đây là công việc hàng ngày chúng ta cần phải làm để có thể cải thiện tốt hơn hiệu quả học tiếng Trung.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou

Bộ Giáo trình tiếng Trung ChineMaster được Chủ biên và Biên tập bởi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ – Người sáng lập ra Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn có số lượng học viên đông nhất cả Nước. Các bạn nhớ tham khảo ngay nhé.

Đăng ký lớp học tiếng Trung quận 10 tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster

Nội dung Bài tập ngữ pháp HSK 4 HSK 5 cấu trúc tiếng Trung cố định

Bài tập ngữ pháp HSK 4 HSK 5 cấu trúc tiếng Trung cố định được thiết kế giáo án bài giảng bởi Th.S Nguyễn Minh Vũ chuyên luyện thi HSK 9 cấp và luyện thi HSKK theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

如果你从来没有吃过甜点鹰嘴豆泥,你应该尽快把手放在浴缸上。谁知道富含蛋白质的健康鹰嘴豆可以将自己伪装成 Snickerdoodle Cookie 或可食用的布朗尼面糊?用最少的天然成分制成,Delighted By 完善了一种无罪但放纵的甜点鹰嘴豆泥,适合任何年龄。它们也是非转基因、纯素食、无麸质和犹太洁食。从南瓜派到红色天鹅绒,甚至薄荷巧克力软糖,Delighted By Desserts 都是甜食但营养丰富的绝佳解决方案。

海藻长期以来一直被吹捧为超级食物,现在海苔,有时也称为爱尔兰海苔或爱尔兰苔藓,已进入健康词典。支持者声称,海苔可以提高免疫力,舒缓消化,加强关节和改善皮肤健康。那么海苔真的如炒作一样吗?关于这种时尚成分,您应该了解以下五件事。

关于海苔对各种健康结果的有效性和安全性的研究很少。这包括缺乏对潜在副作用的了解;与药物、草药或其他补充剂的相互作用;适当的剂量;和基于各种医疗条件的预防措施。关于海苔对癌症和阿尔茨海默氏症等疾病的益处以及它如何影响免疫力的研究是在实验室或动物身上进行的,他们没有使用标准化形式的海苔。这留下了关于海苔对人类的理想用途的悬而未决的问题。

虽然人们对藻类作为一种功能性食品的兴趣日益浓厚——一种具有超出其所含营养素的益处的食品——但仍有许多变量需要考虑。藻类可能富含矿物质和抗氧化剂,但营养物质的消化率和生物利用度尚不清楚。换句话说,有多少营养从消化道吸收到血液中,这些营养对我们的细胞有多容易和可用?其他问号包括基于藻类生长地点和方式的营养水平的可变性,以及与重金属或其他环境毒素的潜在污染相关的问题。

海苔有多种形式出售,包括干的、磨碎的、药丸或滴管。作为膳食补充剂出售的海苔产品与处方药的监管方式不同。它们在上市前不必被证明是有效的或安全的。而且基本上无法知道标签上的内容是否正是产品中的内容。

这并不是说不应该使用补充剂。我相信很多都是有益的,但重要的是要谨慎使用,并在您的医生或营养师的指导下服用补充剂,他们可以推荐正确的形式、剂量、频率和使用时间,或确定任何需要注意的潜在预防措施的。

底线:在偶尔的冰沙或植物布丁中添加一些海苔(注意:海苔具有天然增稠特性)可能很好,并且可能提供一些营养优势。但不要过度使用它,指望它可以治愈一切,或者盲目地接受所有关于它的好处的说法,尤其是那些从其销售中获利的说法。最重要的是,在将任何补充剂纳入您的日常或常规活动之前,请先咨询独立专家。

大蒜可能只是全球美食中最令人满意的香气和风味之一。但它也可以拥有一些令人印象深刻的健康益处。这里有七个理由将更多这种令人垂涎的蔬菜纳入您的饮食习惯,以及一些处理值得的大蒜口气的技巧。

在世界范围内,大约 25% 的成年人患有高血压,这种情况每年与 700 万人的死亡有关。在一项荟萃分析中,发现与安慰剂相比,大蒜补充剂在控制血压方面更有效,尤其是在诊断出患有高血压的人群中。另一项研究发现,大蒜补充剂有可能降低高血压患者的血压,同时降低胆固醇并刺激免疫系统。

最新研究证实,陈年大蒜提取物可以增强免疫细胞功能。在这项研究中,21 至 50 岁的健康成年人接受了 90 天的安慰剂或陈年大蒜提取物。虽然两组之间的疾病数量没有差异,但服用大蒜的人感冒和流感的严重程度降低,症状更少,缺勤或上学的天数也更少。

在最近对先前发表的研究的回顾中,科学家总结了大蒜保护心脏健康的多种方式。这些包括降低血压和胆固醇,以及减少动脉僵硬和炎症的血液标志物。

除了支持学习和记忆,陈年大蒜提取物还可以通过保护大脑神经元来帮助防止认知能力下降。

Chú thích phần phiên âm tiếng Trung HSK cho giáo án Bài tập ngữ pháp HSK 4 HSK 5 cấu trúc tiếng Trung cố định.

Rúguǒ nǐ cónglái méiyǒu chīguò tiándiǎn yīng zuǐ dòu ní, nǐ yīnggāi jǐnkuài bǎshǒu fàng zài yùgāng shàng. Shéi zhīdào fù hán dànbáizhí de jiànkāng yīng zuǐ dòu kěyǐ jiāng zìjǐ wèizhuāng chéng Snickerdoodle Cookie huò kě shíyòng de bùlǎng ní miànhú? Yòng zuìshǎo de tiānrán chéngfèn zhì chéng,Delighted By wánshànle yī zhǒng wú zuì dàn fàngzòng de tiándiǎn yīng zuǐ dòu ní, shìhé rènhé niánlíng. Tāmen yě shìfēi zhuǎnjīyīn, chún sùshí, wú fū zhí hé yóutài jié shí. Cóng nánguā pài dào hóngsè tiān’éróng, shènzhì bòhé qiǎokèlì ruǎn táng,Delighted By Desserts dōu shì tiánshí dàn yíngyǎng fēngfù de jué jiā jiějué fāng’àn.

Hǎizǎo chángqí yǐlái yīzhí bèi chuīpěng wèi chāojí shíwù, xiànzài hǎitái, yǒushí yě chēng wèi ài’ěrlán hǎitái huò ài’ěrlán táixiǎn, yǐ jìnrù jiànkāng cídiǎn. Zhīchí zhě shēngchēng, hǎitái kěyǐ tígāo miǎnyì lì, shūhuǎn xiāohuà, jiāqiáng guānjié hé gǎishàn pífū jiànkāng. Nàme hǎitái zhēn de rú chǎozuò yīyàng ma? Guānyú zhè zhǒng shíshàng chéngfèn, nín yīnggāi liǎojiě yǐxià wǔ jiàn shì.

Guānyú hǎitái duì gè zhǒng jiànkāng jiéguǒ de yǒuxiào xìng hé ānquán xìng de yánjiū hěn shǎo. Zhè bāokuò quēfá duì qiánzài fùzuòyòng de liǎojiě; yǔ yàowù, cǎoyào huò qítā bǔchōng jì de xiānghù zuòyòng; shìdàng de jìliàng; hé jīyú gè zhǒng yīliáo tiáojiàn de yùfáng cuòshī. Guānyú hǎitái duì áizhèng hé ā’ěr cí hǎi mò shì zhèng děng jíbìng de yìchu yǐjí tā rúhé yǐngxiǎng miǎnyì lì de yánjiū shì zài shíyàn shì huò dòngwù shēnshang jìnxíng de, tāmen méiyǒu shǐyòng biāozhǔnhuà xíngshì dì hǎitái. Zhè liú xiàle guānyú hǎitái duì rénlèi de lǐxiǎng yòngtú de xuán’érwèijué de wèntí.

Suīrán rénmen duì zǎolèi zuòwéi yī zhǒng gōngnéng xìng shípǐn de xìngqù rìyì nónghòu——yī zhǒng jùyǒu chāochū qí suǒ hán yíngyǎngsù de yìchu de shípǐn——dàn réng yǒu xǔduō biànliàng xūyào kǎolǜ. Zǎolèi kěnéng fù hán kuàng wùzhí hé kàng yǎnghuàjì, dàn yíngyǎng wùzhí de xiāohuà lǜ hé shēngwù lìyòng dù shàng bù qīngchǔ. Huàn jù huàshuō, yǒu duōshǎo yíngyǎng cóng xiāohuà dào xīshōu dào xiěyè zhōng, zhèxiē yíngyǎng duì wǒmen de xìbāo yǒu duō róngyì hàn kěyòng? Qítā wènhào bāokuò jīyú zǎolèi shēng cháng dìdiǎn hé fāngshì de yíngyǎng shuǐpíng de kě biànxìng, yǐjí yǔ zhòngjīnshǔ huò qítā huánjìng dúsù de qiánzài wūrǎn xiāngguān de wèntí.

Hǎitái yǒu duō zhǒng xíngshì chūshòu, bāokuò gàn de, mó suì de, yàowán huò dī guǎn. Zuòwéi shànshí bǔchōng jì chūshòu di hǎitái chǎnpǐn yǔ chǔfāngyào de jiānguǎn fāngshì bùtóng. Tāmen zài shàngshì qián bùbì bèi zhèngmíng shì yǒuxiào de huò ānquán de. Érqiě jīběn shàng wúfǎ zhīdào biāoqiān shàng de nèiróng shìfǒu zhèng shì chǎnpǐn zhōng de nèiróng.

Zhè bìng bùshì shuō bu yīnggāi shǐyòng bǔchōng jì. Wǒ xiāngxìn hěnduō dōu shì yǒuyì de, dàn zhòngyào de shì yào jǐnshèn shǐyòng, bìng zài nín de yīshēng huò yíngyǎng shī de zhǐdǎo xià fúyòng bǔchōng jì, tāmen kěyǐ tuījiàn zhèngquè de xíngshì, jìliàng, pínlǜ hé shǐyòng shíjiān, huò quèdìng rènhé xūyào zhùyì de qiánzài yùfáng cuòshī de.

Dǐxiàn: Zài ǒu’ěr de bīng shā huò zhíwù bùdīng zhōng tiānjiā yīxiē hǎitái (zhùyì: Hǎitái jùyǒu tiānrán zēng chóu tèxìng) kěnéng hěn hǎo, bìngqiě kěnéng tígōng yīxiē yíngyǎng yōushì. Dàn bùyào guòdù shǐyòng tā, zhǐwàng tā kěyǐ zhìyù yīqiè, huòzhě mángmù de jiēshòu suǒyǒuguānyú tā de hǎo chǔ de shuōfǎ, yóuqí shì nàxiē cóng qí xiāoshòu zhōng huò lì de shuōfǎ. Zuì zhòngyào de shì, zài jiāng rènhé bǔchōng jì nàrù nín de rìcháng huò chángguī huódòng zhīqián, qǐng xiān zīxún dúlì zhuānjiā.

Dàsuàn kěnéng zhǐshì quánqiú měishí zhōng zuì lìng rén mǎnyì de xiāngqì hé fēngwèi zhī yī. Dàn tā yě kěyǐ yǒngyǒu yīxiē lìng rén yìnxiàng shēnkè de jiànkāng yìchu. Zhè li yǒu qī gè lǐyóu jiāng gèng duō zhè zhǒng lìng rén chuíxián de shūcài nàrù nín de yǐnshí xíguàn, yǐjí yīxiē chǔlǐ zhídé de dàsuàn kǒuqì de jìqiǎo.

Zài shìjiè fànwéi nèi, dàyuē 25% de chéngnián rén huàn yǒu gāo xiěyā, zhè zhǒng qíngkuàng měinián yǔ 700 wàn rén de sǐwáng yǒu guān. Zài yī xiàng huìcuì fēnxī zhōng, fāxiàn yǔ ānwèi jì xiāng bǐ, dàsuàn bǔchōng jì zài kòngzhì xiěyā fāngmiàn gèng yǒuxiào, yóuqí shì zài zhěnduàn chū huàn yǒu gāo xiěyā de rénqún zhōng. Lìng yī xiàng yánjiū fāxiàn, dàsuàn bǔchōng jì yǒu kěnéng jiàngdī gāo xiěyā huànzhě de xiěyā, tóngshí jiàngdī dǎngùchún bìng cìjī miǎnyì xìtǒng.

Zuìxīn yánjiū zhèngshí, chén nián dàsuàn tíqǔ wù kěyǐ zēngqiáng miǎnyì xìbāo gōngnéng. Zài zhè xiàng yánjiū zhōng,21 zhì 50 suì de jiànkāng chéngnián rén jiēshòule 90 tiān de ānwèi jì huò chén nián dàsuàn tíqǔ wù. Suīrán liǎng zǔ zhī jiān de jíbìng shùliàng méiyǒu chāyì, dàn fúyòng dàsuàn de rén gǎnmào hé liúgǎn de yánzhòng chéngdù jiàngdī, zhèngzhuàng gèng shǎo, quēqín huò shàngxué de tiānshù yě gèng shǎo.

Zài zuìjìn duì xiānqián fābiǎo de yánjiū de huígù zhōng, kēxuéjiā zǒngjiéle dàsuàn bǎohù xīnzàng jiànkāng de duō zhǒng fāngshì. Zhèxiē bāokuò jiàngdī xiěyā hé dǎngùchún, yǐjí jiǎnshǎo dòngmài jiāngyìng hé yánzhèng de xiěyè biāozhì wù.

Chúle zhīchí xuéxí hé jìyì, chén nián dàsuàn tíqǔ wù hái kěyǐ tōngguò bǎohù dànǎo shénjīng yuán lái bāngzhù fángzhǐ rèn zhī nénglì xiàjiàng.

Bổ sung thêm phần tài liệu phiên dịch tiếng Trung sang tiếng Việt cho bài giảng Bài tập ngữ pháp HSK 4 HSK 5 cấu trúc tiếng Trung cố định.

Nếu bạn chưa bao giờ ăn món tráng miệng hummus, bạn nên nhúng tay vào bồn càng sớm càng tốt. Ai biết được những con đậu gà khỏe mạnh, chứa nhiều protein có thể cải trang thành Bánh quy Snickerdoodle hoặc Bột Brownie Ăn được? Được làm bằng những nguyên liệu tự nhiên tối thiểu, Delighted By đã hoàn thiện một món tráng miệng hoàn hảo cho mọi lứa tuổi. Chúng cũng không biến đổi gen, thuần chay, không chứa gluten và kosher. Từ bánh bí ngô đến bánh nhung đỏ, và thậm chí cả kẹo sô cô la bạc hà, Delighted By Desserts là một giải pháp tuyệt vời cho một bữa ăn ngọt ngào nhưng bổ dưỡng.

Rong biển từ lâu đã được coi là một loại siêu thực phẩm, và bây giờ rêu biển, đôi khi được gọi là rêu biển Ailen hoặc rêu Ailen, đã đi vào từ điển chăm sóc sức khỏe. Những người ủng hộ đã tuyên bố rằng rêu biển làm tất cả mọi thứ từ tăng cường miễn dịch và làm dịu tiêu hóa để tăng cường khớp và cải thiện sức khỏe làn da. Vậy rêu biển có thực sự sống theo những lời quảng cáo rầm rộ? Dưới đây là năm điều bạn nên biết về thành phần thời thượng này.

Nghiên cứu còn ít về tính hiệu quả và an toàn của rêu biển đối với các kết quả sức khỏe khác nhau. Điều này bao gồm thiếu kiến thức về các tác dụng phụ tiềm ẩn; tương tác với thuốc, thảo mộc hoặc các chất bổ sung khác; liều lượng thích hợp; và các biện pháp phòng ngừa dựa trên các tình trạng y tế khác nhau. Các nghiên cứu về lợi ích của rêu biển đối với các bệnh như ung thư và bệnh Alzheimer cũng như tác động của nó đến khả năng miễn dịch đã được tiến hành trong phòng thí nghiệm hoặc với động vật và họ không sử dụng các dạng rêu biển tiêu chuẩn hóa. Điều này để lại những câu hỏi chưa được giải đáp về công dụng lý tưởng của rêu biển đối với con người.

Mặc dù ngày càng có nhiều sự quan tâm đến tảo như một loại thực phẩm chức năng – một loại thực phẩm với những lợi ích ngoài các chất dinh dưỡng mà nó chứa – có nhiều biến số cần xem xét. Tảo có thể giàu khoáng chất và chất chống oxy hóa, nhưng khả năng tiêu hóa và sinh khả dụng của các chất dinh dưỡng vẫn chưa được hiểu rõ. Nói cách khác, có bao nhiêu dinh dưỡng được hấp thụ từ đường tiêu hóa vào máu, và làm thế nào để các chất dinh dưỡng đó có thể tiếp cận và sử dụng được đối với tế bào của chúng ta? Các dấu hỏi khác bao gồm sự thay đổi của các mức độ dinh dưỡng dựa trên vị trí và cách thức tảo được phát triển, và các vấn đề liên quan đến khả năng nhiễm kim loại nặng hoặc các chất độc môi trường khác.

Rêu biển được bán dưới nhiều dạng, bao gồm khô, xay, hoặc ở dạng viên hoặc ống nhỏ giọt. Các sản phẩm rong rêu biển được bán dưới dạng thực phẩm chức năng không được quản lý theo cách giống như thuốc kê đơn. Chúng không cần phải được chứng minh là có hiệu quả hoặc an toàn trước khi đưa ra thị trường. Và phần lớn không có cách nào để biết liệu những gì được ghi trên nhãn có chính xác là những gì có trong sản phẩm hay không.

Điều này không có nghĩa là không nên sử dụng chất bổ sung. Tôi tin rằng nhiều điều có lợi, nhưng điều quan trọng là phải sử dụng thận trọng và bổ sung với sự hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng, những người có thể giới thiệu dạng, liều lượng, tần suất và thời gian sử dụng phù hợp hoặc xác định bất kỳ biện pháp phòng ngừa tiềm năng nào cần biết của.

Điểm mấu chốt: Thỉnh thoảng thêm một ít rêu biển vào sinh tố hoặc bánh pudding thực vật (lưu ý: rêu biển có đặc tính làm đặc tự nhiên) có thể tốt và có thể mang lại một số lợi ích về dinh dưỡng. Nhưng đừng lạm dụng nó, hãy coi nó như một phương pháp chữa trị tất cả, hoặc chấp nhận một cách mù quáng tất cả các tuyên bố về lợi ích của nó, đặc biệt là từ những lợi ích thu được từ việc bán nó. Quan trọng nhất, hãy tìm kiếm một chuyên gia độc lập trước khi bạn kết hợp bất kỳ chất bổ sung nào vào thói quen hàng ngày hoặc thường xuyên của mình.

Tỏi có thể chỉ là một trong những hương liệu và hương vị hài lòng nhất được sử dụng trong các món ăn trên toàn cầu. Nhưng nó cũng có thể tự hào về một số lợi ích sức khỏe khá ấn tượng. Dưới đây là bảy lý do để kết hợp nhiều loại rau thơm miệng này vào thói quen ăn uống của bạn và một số mẹo để đối phó với hơi thở có mùi tỏi.

Trên thế giới, khoảng 25% người lớn bị huyết áp cao, và tình trạng này có liên quan đến 7 triệu ca tử vong mỗi năm. Trong một phân tích tổng hợp, các chất bổ sung tỏi được phát hiện có hiệu quả hơn trong việc kiềm chế huyết áp so với giả dược, đặc biệt là ở những người được chẩn đoán mắc bệnh tăng huyết áp. Một nghiên cứu khác cho thấy bổ sung tỏi có khả năng làm giảm huyết áp ở những người bị tăng huyết áp, đồng thời làm giảm cholesterol và kích thích hệ thống miễn dịch.

Nghiên cứu mới hơn xác nhận rằng chiết xuất tỏi lâu năm có thể tăng cường chức năng tế bào miễn dịch. Trong nghiên cứu, những người trưởng thành khỏe mạnh từ 21 đến 50 được dùng giả dược hoặc chiết xuất tỏi già trong 90 ngày. Trong khi không có sự khác biệt về số lượng bệnh tật giữa các nhóm, những người được dùng tỏi đã giảm mức độ nghiêm trọng của cảm lạnh và cúm, ít triệu chứng hơn và số ngày nghỉ học hoặc làm việc ít hơn.

Trong một đánh giá gần đây về các nghiên cứu đã được công bố trước đây, các nhà khoa học đã tóm tắt nhiều cách tỏi bảo vệ sức khỏe tim mạch. Chúng bao gồm giảm huyết áp và cholesterol, cũng như giảm độ cứng của động mạch và các chất đánh dấu máu đối với chứng viêm.

Ngoài việc hỗ trợ học tập và trí nhớ, chiết xuất tỏi già cũng có thể giúp ngăn ngừa suy giảm nhận thức bằng cách bảo vệ các tế bào thần kinh não.

Trên đây là toàn bộ nội dung chi tiết của bài giảng ngày hôm nay Bài tập ngữ pháp HSK 4 HSK 5 cấu trúc tiếng Trung cố định ,các bạn nhớ lưu bài giảng về học dần nhé.

0 responses on "Bài tập ngữ pháp HSK 4 HSK 5 cấu trúc tiếng Trung cố định"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top