Gõ tiếng Trung Sogou trên máy tính Win 10 bài 4

Đánh giá post

Hướng dẫn Gõ tiếng Trung Sogou trên máy tính Win 10

Gõ tiếng Trung Sogou trên máy tính Win 10 bài 4 là bài học hôm nay ngày 19/12/2020 trên kênh đào tạo tiếng Trung trực tuyến của Th.S Nguyễn Minh Vũ trên kênh diễn đàn học tiếng Trung uy tín ChineMaster. Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế nằm trong giáo trình luyện dịch tiếng Trung Quốc mỗi ngày của Thầy Vũ được chia sẻ trên website luyenthihsk.com Trung tâm tiếng Trung uy tín ChineMaster Hà Nội – TP HCM – TP Thủ Đức.

Dưới đây là khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc dành cho những bạn có nhu cầu buôn bán hàng hóa và lấy nguồn hàng từ kênh mua sắm trực tuyến lớn nhất Trung Quốc TAOBAO

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc TAOBAO

Những bạn nào có nhu cầu học tiếng Trung tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ thì hãy nhanh tay đăng kí chỗ tại chi nhánh của Trung Tâm tại Hà Hội và Quận 10 TPHCM để có chỗ học nhé.

Lớp học tiếng Trung giao tiếp ChineMaster tại Hà Nội

Lớp học tiếng Trung  giao tiếp ChineMaster tại Quận 10 TP HCM

Chuyên mục Luyện gõ tiếng Trung tổng hợp tất cả những bài giảng đã được đăng tải về cách gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ tổng hợp lại.

Tổng hợp bài gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính

Nhằm để học tốt tiếng Trung thì các bạn nhớ tải bộ gõ tiếng Trung về để học tiếng Trung và xem chi tiết cách gõ do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ chỉ dẫn qua link sau đây nhé.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Bạn nào ở quá xa không thể đến lớp đăng kí học trực tiếp thì hãy yên tâm và đăng kí học tiếng Trung thầy Vũ online qua Skype

Lớp học tiếng Trung online qua Skype Thầy Vũ ChineMaster

Tiếp theo là nội dung đầy đủ nhất của bài giảng ngày hôm nay Gõ tiếng Trung Sogou trên máy tính Win 10 bài 4

Tài liệu Gõ tiếng Trung Sogou trên máy tính Win 10 bài 4

Nội dung chi tiết bài giảng Gõ tiếng Trung Sogou trên máy tính Win 10 bài 4

HCMC党前高级官员因财产管理不善被捕

HCMC党支部前副书记Tat Thanh Cang因涉嫌造成国有资产管理和使用违法行为的损失而被捕。

逮捕是由HCMC警察在星期三下午进行的。现年49岁的Cang被指控在未经市人民委员会许可的情况下,命令一家城市公司从一家房地产公司撤资,给城市预算造成至少1,530亿越南盾(659万美元)的损失。

在苍之前,当局已逮捕或调查了至少18名参与撤资交易的人。

检查人员在2018年发现,该市的全资投资公司Tan Thuan Industrial Promotion Company Ltd(IPC)遵守了Cang的命令,未经HCMC人民委员会的同意将其在另一家公司的股份出售给私人公司Nguyen Kim 。

2017年6月,IPC通过向电子零售商Nguyen Kim出售了900万股股票,将其在房地产开发商South Saigon Development Jsc(Sadeco)中的所有权从44%降至28.8%。

出售价格比Sadeco的另一位股东于2016年9月从Nguyen Kim那里获得的价格低了近30%,导致市库房损失至少1,530亿越南盾。

检查员说,撤资是在Sadeco录得高利润的时候进行的,因为HCMC中的房地产价格飞涨。

撤资使Nguyen Kim持有Sadeco 54%的股份作为控股股东。 2015年,IPC持有其75%的股份作为控股股东。

此前,Cang被指控犯有涉及国有资产的其他侵权行为。中央检查委员会于2018年得出结论,苍先生在担任该市交通运输部部长期间,于2013年与戴广民建筑投资股份公司签署了建设四条主要道路运营的建筑转让合同,从而违反了土地和建筑投资法规。在图蒂姆新市区总计近12公里(7.5英里)。

他已经批准了12.2万亿越南盾(5.24亿美元)的工程,作为交换,他向公司分配了79公顷土地,用于开发商业和住宅项目。但是他无权批准如此大规模的投资,当时的法规将市政当局的权力限制在1.5万亿越南盾。

还发现Cang犯有严重侵权行为,该交易中属于市党单位的Nha Be区一块地皮以远低于市场价格的价格卖给了一家私营公司,导致损失超过1500亿越南盾。

为此,他于2018年12月被解职为党委副书记,党中央委员以及市委单位常务委员会2015-2020年职务。

Phiên âm tiếng Trung bài giảng Gõ tiếng Trung Sogou trên máy tính Win 10 bài 4

HCMC dǎng qián gāojí guānyuán yīn cáichǎn guǎnlǐ bùshàn bèi bǔ

HCMC dǎng zhībù qián fù shūjì Tat Thanh Cang yīn shèxián zàochéng guóyǒu zīchǎn guǎnlǐ hé shǐyòng wéifǎ xíngwéi de sǔnshī ér bèi bǔ.

Dàibǔ shì yóu HCMC jǐngchá zài xīngqísān xiàwǔ jìnxíng de. Xiànnián 49 suì de Cang pī zhǐkòng zài wèi jīng shì rénmín wěiyuánhuì xǔkě de qíngkuàng xià, mìnglìng yījiā chéngshì gōngsī cóng yījiā fángdìchǎn gōngsī chèzī, gěi chéngshì yùsuàn zàochéng zhìshǎo 1,530 yì yuènán dùn (659 wàn měiyuán) de sǔnshī.

Zài cāng zhīqián, dāngjú yǐ dàibǔ huò diàochále zhìshǎo 18 míng cānyù chèzī jiāoyì de rén.

Jiǎnchá rényuán zài 2018 nián fāxiàn, gāi shì de quán zī tóuzī gōngsī Tan Thuan Industrial Promotion Company Ltd(IPC) zūnshǒule Cang de mìnglìng, wèi jīng HCMC rénmín wěiyuánhuì de tóngyì jiāng qí zài lìng yījiā gōngsī de gǔfèn chūshòu gěi sīrén gōngsī Nguyen Kim.

2017 Nián 6 yuè,IPC tōngguò xiàng diànzǐ língshòu shāng Nguyen Kim chūshòule 900 wàn gǔ gǔpiào, jiāng qí zài fángdìchǎn kāifā shāng South Saigon Development Jsc(Sadeco) zhōng de suǒyǒuquán cóng 44%jiàng zhì 28.8%.

Chūshòu jiàgé bǐ Sadeco de lìng yī wèi gǔdōng yú 2016 nián 9 yuè cóng Nguyen Kim nàlǐ huòdé de jiàgé dī liǎo jìn 30%, dǎozhì shì kùfáng sǔnshī zhìshǎo 1,530 yì yuènán dùn.

Jiǎnchá yuán shuō, chèzī shì zài Sadeco lù dé gāo lìrùn de shíhòu jìnxíng de, yīnwèi HCMC zhōng de fángdìchǎn jiàgé fēizhàng.

Chèzī shǐ Nguyen Kim chí yǒu Sadeco 54%de gǔfèn zuòwéi kònggǔ gǔdōng. 2015 Nián,IPC chí yǒu qí 75%de gǔfèn zuòwéi kònggǔ gǔdōng.

Cǐqián,Cang pī zhǐkòng fàn yǒu shèjí guóyǒu zīchǎn de qítā qīnquán xíngwéi. Zhōngyāng jiǎnchá wěiyuánhuì yú 2018 nián dé chū jiélùn, cāng xiānshēng zài dānrèn gāi shì jiāotōng yùnshū bù bù cháng qíjiān, yú 2013 nián yǔ dàiguǎngmín jiànzhú tóuzī gǔfèn gōngsī qiānshǔle jiànshè sìtiáo zhǔyào dàolù yùnyíng de jiànzhú zhuǎnràng hétóng, cóng’ér wéifǎnle tǔdì hé jiànzhú tóuzī fǎguī. Zài tú dì mǔ xīn shì qū zǒngjì jìn 12 gōnglǐ (7.5 Yīnglǐ).

Tā yǐjīng pīzhǔnle 12.2 Wàn yì yuènán dùn (5.24 Yì měiyuán) de gōngchéng, zuòwéi jiāohuàn, tā xiàng gōngsī fēnpèile 79 gōngqīng tǔdì, yòng yú kāifā shāngyè hé zhùzhái xiàngmù. Dànshì tā wú quán pīzhǔn rúcǐ dà guīmó de tóuzī, dāngshí de fǎguī jiāng shìzhèng dāngjú de quánlì xiànzhì zài 1.5 Wàn yì yuènán dùn.

Hái fāxiàn Cang fàn yǒu yánzhòng qīnquán xíngwéi, gāi jiāoyì zhōng shǔyú shì dǎng dānwèi de Nha Be qū yīkuài dìpí yǐ yuǎn dī yú shìchǎng jiàgé de jiàgé mài gěile yījiā sīyíng gōngsī, dǎozhì sǔnshī chāoguò 1500 yì yuènán dùn.

Wèi cǐ, tā yú 2018 nián 12 yuè bèi jiězhí wéi dǎngwěi fù shūjì, dǎng zhōngyāng wěiyuán yǐjí shìwěi dānwèi chángwù wěiyuánhuì 2015-2020 nián zhíwù.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung sang tiếng Việt bài giảng Gõ tiếng Trung Sogou trên máy tính Win 10 bài 4

Cựu quan chức cấp cao của Thành ủy TP.HCM bị bắt vì quản lý tài sản sai phạm

Nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang vừa bị bắt do để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Việc bắt giữ được thực hiện vào chiều thứ Tư bởi công an TP.HCM. Cang, 49 tuổi, đã bị cáo buộc ra lệnh cho một công ty thuộc sở hữu thành phố thoái vốn khỏi một công ty bất động sản mà không được Ủy ban nhân dân thành phố cho phép, gây thất thoát ít nhất 153 tỷ đồng (6,59 triệu USD) cho ngân sách thành phố.

Trước Cang, nhà chức trách đã bắt hoặc điều tra ít nhất 18 người liên quan đến giao dịch thoái vốn.

Năm 2018, thanh tra đã phát hiện Công ty TNHH Khuyến công Tân Thuận (IPC), một công ty đầu tư 100% vốn của thành phố, đã làm theo lệnh của Cang để bán cổ phần của mình tại một công ty khác cho công ty tư nhân Nguyễn Kim mà không được phép của UBND TP.HCM. .

Vào tháng 6/2017, IPC đã giảm tỷ lệ sở hữu tại nhà phát triển bất động sản Nam Sài Gòn Development Jsc (Sadeco) từ 44% xuống 28,8% bằng cách bán 9 triệu cổ phiếu cho nhà bán lẻ điện máy Nguyễn Kim.

Giá bán thấp hơn gần 30% so với giá mà một cổ đông khác tại Sadeco đã nhận được từ Nguyễn Kim vào tháng 9/2016, dẫn đến khoản lỗ ít nhất 153 tỷ đồng cho kho bạc thành phố.

Việc thoái vốn được thực hiện vào thời điểm Sadeco đang ghi nhận lợi nhuận cao do giá bất động sản tại TP.HCM đang tăng mạnh, thanh tra cho biết.

Việc thoái vốn dẫn đến việc Nguyễn Kim trở thành cổ đông chi phối của Sadeco với 54% cổ phần. Năm 2015, IPC là cổ đông chi phối với 75% cổ phần.

Ông Cang trước đó đã bị cáo buộc về các sai phạm khác liên quan đến tài sản nhà nước. Năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Cang giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố đã vi phạm các quy định về đất đai và đầu tư xây dựng khi ký hợp đồng chuyển nhượng xây dựng với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Quang Minh vào năm 2013 để xây dựng 4 tuyến đường lớn. tổng cộng gần 12 km (7,5 dặm) trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ông đã phê duyệt dự án 12,2 nghìn tỷ đồng (524 triệu USD) và đổi lại, giao 79 ha đất cho công ty để phát triển các dự án thương mại và khu dân cư. Nhưng ông không có quyền phê duyệt các khoản đầu tư ở quy mô đó, với các quy định vào thời điểm giới hạn quyền hạn của chính quyền thành phố ở mức 1,5 nghìn tỷ đồng.

Ông Cang cũng bị phát hiện có sai phạm nghiêm trọng trong thương vụ bán một lô đất tại huyện Nhà Bè thuộc đơn vị Thành ủy bán với giá thấp hơn thị trường cho một công ty tư nhân, gây thiệt hại hơn 150 tỷ đồng.

Vì lý do này, ông bị miễn nhiệm vào tháng 12 năm 2018 khỏi các chức vụ Phó Bí thư Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng như Ban Thường vụ Đảng ủy thành phố nhiệm kỳ 2015-2020.

Trên đây là toàn bộ nội dung chi tiết của bài học Gõ tiếng Trung Sogou trên máy tính Win 10 bài 4,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nha,chúc các bạn học tập hiệu quả nhé.

0 responses on "Gõ tiếng Trung Sogou trên máy tính Win 10 bài 4"

  Leave a Message

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  ChineMaster Cơ sở 1

  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

  ChineMaster Cơ sở 2

  Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

  ChineMaster Cơ sở 3

  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  ChineMaster Cơ sở 4

  Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  ChineMaster Cơ sở 5

  Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  ChineMaster Cơ sở 6

  Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

  ChineMaster Cơ sở 7

  Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  ChineMaster Cơ sở 8

  Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.