Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 8

Luyện gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính hằng ngày cùng thầy Vũ

Hôm nay mình sẽ tiếp gửi đến các bạn bài học Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 8 , là bài giảng tiếp theo của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ hướng dẫn các bạn cách gõ tiếng Trung Quốc mỗi ngày theo lộ trình giảng dạy tiếng Trung giao tiếp online cơ bản đến nâng cao.

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster có Cơ sở 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh Quận 10 Sài Gòn. Các bạn xem thông tin chi tiết lịch khai giảng mới nhất ở Hà Nội và TP HCM tại link bên dưới nhé và nhớ nhanh tay đặt chỗ học để được học sớm nhé.

Học tiếng Trung giao tiếp tiếng Trung ChineMaster tại Hà Nội

Học tiếng Trung giao tiếp tiếng Trung ChineMaster tại Quận 10 TP HCM

Còn những bạn không có điều kiện học trực tiếp do khoảng cách quá xa có thể đăng ký học online tiếng Trung Thầy Vũ qua Skype tại link sau nhé.

Khóa học tiếng Trung online qua Skype Thầy Vũ

Tiếp theo là Chuyên mục Luyện gõ tiếng Trung tổng hợp tất cả những bài giảng đã được đăng tải về cách gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ tổng hợp lại,các bạn xem tại link sau nhé.

Tổng hợp các bài luyện gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính

Các bạn cần sử dụng bộ gõ tiếng Trung Sogou pinyin để luyện tập gõ tiếng Trung trên máy tính, như vậy thì các bạn mới có thể nâng cao và tăng cường hiệu quả học từ mới tiếng Trung mỗi ngày, và có thể nhớ được nhiều phiên âm tiếng Trung hơn và mặt chữ Hán nhớ được cũng lâu hơn. Các bạn tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin phiên bản mới nhất tại link bên dưới.

Hướng dẫn download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Khóa học dành cho những bạn có nhu cầu tìm hiểu cũng như buôn bán hàng Trung Quốc online,Thầy Vũ sẽ gửi đến các bạn một khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc Taobao đầy đủ miễn phí,các bạn xem chi tiết tại đây nhé.

Tài khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall 1688

Dưới đây là bài Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 8 là phần tiếp theo của Thầy Vũ đào tạo tiếng Trung trực tuyến trên diễn đàn học tiếng Trung online ChineMaster.

Bài học Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 8

Nội dung bài tập hôm nay Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 8

卫生官员要求加强对外交官的家庭隔离

卫生官员说,正在对进入越南的外交官实行严格的家庭隔离程序,但专家们希望加强监管,以防止Covid-19爆发。
周日,卫生部证实,一名54岁的利比亚外交官对新型冠状病毒的检测呈阳性。他和他的家人于11月11日从卡塔尔降落在河内的内排国际机场,并被隔离在河内Bac Tu Liem区外交大楼的住所中。

医务人员在抵达时采集了样品进行测试,结果呈阴性。

11月30日,利比亚男子感到血压高,疲倦,压力大,不舒服。他被带到德江综合医院进行健康检查。

一天后,他返回家中并继续隔离。 12月3日,医务人员对其样品进行了第二次检测,结果恢复阳性。他被转移到热带病国家医院接受治疗。该家族中其他五个成员的样本对新型冠状病毒的检测结果均为阴性。他们已被转移到河内市警察医院的集中检疫设施。

卫生部预防医学总局局长Dang Quang Tan说,根据越南现行法规,持外交护照的人及其家人可以在自己选择的办公室,宾馆或住所隔离14天。

他们将在抵达时进行首次测试,并在24小时后进行第二次测试。他们只有在家中被隔离14天并且两次被测试为阴性后才能工作。

谭说,该部对在家隔离的外交人员采取严格的预防措施。

他说,地方当局和检疫设施的所有者与卫生部门一起负责确保对隔离外交人员的地方进行严格管理。

谭还说,利比亚外交官的案件是“正常事件”,隔离和测试类似案件的过程“非常严格”,并且过去已经采用。

河内疾病控制中心(CDC)副主任Khong Minh Tuan说,在家庭隔离下对外交官及其家属进行监督并不困难,因为“他们普遍表示出很高的意识并遵守国家的Covid-19预防法规。”

河内中央肺病医院院长阮越雄博士也确认,从进入该国的外交官向社区传播病毒的风险相当低,但他建议加强对他们的监督,以确保安全。

国民议会法律委员会委员范范荷表示关切的是,尽管外交部已经发布了隔离外交官的严格程序,但不能完全排除感染传播的风险。

Hoa说,全球大流行情况变得越来越复杂,因此,从国外传播Covid-19的风险非常高。

尽管允许外交官在家中隔离自己可能会限制沟通和隔离自己,但他们仍可能与家人和其他可能外出的人保持联系,而没有严格的管理。

Hoa指出,实际上,地方当局发现很难在居家隔离中对外交官及其家人进行医疗监督。因此,卫生部应该研究适当的措施来消除风险,他补充说。

根据卫生部的规定,进入该国少于14天的外国专家,投资者和业务经理也可免于集中检疫,但将被隔离在其住所或工作地点,并且必须遵守Covid-19预防措施规定,包括戴口罩和避免握手。

卫生部卫生环境管理机构负责人阮氏联(Nguyen Thi Lien Huong)说,来越南逗留少于14天的人必须有一份具体的工作时间表,该时间表必须得到地方当局的批准。其中应包括他们的住宿,工作时间表,交通计划以及在越南工作时将联系的人员清单。

他们必须在进入前三到五天对新型冠状病毒进行阴性检测。到达后,它们将再次进行Covid-19测试,并且只有在再次显示阴性结果时才能开始工作。此后,他们将每两天抽取一次样本进行测试。他们还将在离开越南之前接受测试。

连恩说:“为进入短期访问而进入该国的专家不得住在自己的家中或私人住宅,以防止社区传播的危险。”

此前,越南总理阮春福还下令,要求进入越南少于14天的人限制在酒吧,舞蹈俱乐部,卡拉OK厅和其他拥挤场所的停留时间。

越南目前的Covid-19总数为1377,其中包括115例。卫生部周二晚确认了10例新进口病例,其中9例是越南人从日本和俄罗斯返回的,另一例是土耳其人从伊斯坦布尔飞来的。

该国已经过去了六天,没有记录新的社区传播情况。

最近的一次爆发是由HCMC触发的,一名28岁的越南航空空姐违反了他的检疫规定并将该病毒传播给了另外三个人。

Phiên âm tiếng Trung Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 8

Wèishēng guānyuán yāoqiú jiāqiáng duì wàijiāo guān de jiātíng gélí

wèishēng guānyuán shuō, zhèngzài duì jìnrù yuènán de wàijiāo guān shíxíng yángé de jiātíng gélí chéngxù, dàn zhuānjiāmen xīwàng jiāqiáng jiānguǎn, yǐ fángzhǐ Covid-19 bàofā.
Zhōu rì, wèishēng bù zhèngshí, yī míng 54 suì de lìbǐyǎ wàijiāo guān duì xīnxíng guānzhuàng bìngdú dí jiǎncè chéng yángxìng. Tā hé tā de jiārén yú 11 yuè 11 rì cóng kǎtǎ’ěr jiàngluò zài hénèi de nèi pái guójì jīchǎng, bìng bèi gélí zài hénèi Bac Tu Liem qū wàijiāo dàlóu de zhùsuǒ zhōng.

Yīwù rényuán zài dǐdá shí cǎijíle yàngpǐn jìnxíng cèshì, jiéguǒ chéng yīnxìng.

11 Yuè 30 rì, lìbǐyǎ nánzǐ gǎndào xiěyā gāo, píjuàn, yālì dà, bú shūfú. Tā bèi dài dào déjiāng zònghé yīyuàn jìnxíng jiànkāng jiǎnchá.

Yī tiānhòu, tā fǎnhuí jiāzhōng bìng jìxù gélí. 12 Yuè 3 rì, yīwù rényuán duì qí yàngpǐn jìnxíngle dì èr cì jiǎncè, jiéguǒ huīfù yángxìng. Tā bèi zhuǎnyí dào rèdài bìng guójiā yīyuàn jiēshòu zhìliáo. Gāi jiāzú zhōng qítā wǔ gè chéngyuán de yàngběn duì xīnxíng guānzhuàng bìngdú dí jiǎncè jiéguǒ jūn wèi yīnxìng. Tāmen yǐ bèi zhuǎnyí dào hénèi shì jǐngchá yīyuàn de jízhōng jiǎnyì shèshī.

Wèishēng bù yùfáng yīxué zǒngjú júzhǎng Dang Quang Tan shuō, gēnjù yuènán xiànxíng fǎguī, chí wàijiāo hùzhào de rén jí qí jiārén kěyǐ zài zìjǐ xuǎnzé de bàngōngshì, bīnguǎn huò zhùsuǒ gélí 14 tiān.

Tāmen jiàng zài dǐdá shíjìnxíng shǒucì cèshì, bìng zài 24 xiǎoshí hòu jìnxíng dì èr cì cèshì. Tāmen zhǐyǒu zàijiāzhōng bèi gélí 14 tiān bìngqiě liǎng cì bèi cèshì wèi yīnxìng hòu cáinéng gōngzuò.

Tán shuō, gāi bù duì zài jiā gélí de wàijiāo rényuán cǎiqǔ yángé de yùfáng cuòshī.

Tā shuō, dìfāng dāngjú hé jiǎnyì shèshī de suǒyǒu zhě yǔ wèishēng bùmén yīqǐ fùzé quèbǎo duì gélí wàijiāo rényuán dì dìfāng jìnxíng yángé guǎnlǐ.

Tán hái shuō, lìbǐyǎ wàijiāo guān de ànjiàn shì “zhèngcháng shìjiàn”, gélí hé cèshì lèisì ànjiàn de guòchéng “fēicháng yángé”, bìngqiě guòqù yǐjīng cǎiyòng.

Hénèi jíbìng kòngzhì zhōngxīn (CDC) fù zhǔrèn Khong Minh Tuan shuō, zài jiātíng gélí xià duì wàijiāo guān jí qí jiāshǔ jìnxíng jiāndū bìng bù kùnnán, yīnwèi “tāmen pǔbiàn biǎoshì chū hěn gāo de yìshí bìng zūnshǒu guójiā de Covid-19 yùfáng fǎguī.”

Hénèi zhōngyāng fèibìng yīyuàn yuàn zhǎng ruǎnyuèxióng bóshì yě quèrèn, cóng jìnrù gāi guó de wàijiāo guān xiàng shèqū chuánbò bìngdú dí fēngxiǎn xiāngdāng dī, dàn tā jiànyì jiāqiáng duì tāmen de jiāndū, yǐ quèbǎo ānquán.

Guómín yìhuì fǎlǜ wěiyuánhuì wěiyuán fàn fàn hé biǎoshì guānqiè de shì, jǐnguǎn wàijiāo bù yǐjīng fābùle gélí wàijiāo guān de yángé chéngxù, dàn bùnéng wánquán páichú gǎnrǎn chuánbò de fēngxiǎn.

Hoa shuō, quánqiú dà liú háng qíngkuàng biàn dé yuè lái yuè fùzá, yīncǐ, cóng guówài zhuàn bō Covid-19 de fēngxiǎn fēicháng gāo.

Jǐnguǎn yǔnxǔ wàijiāo guān zài jiāzhōng gélí zìjǐ kěnéng huì xiànzhì gōutōng hé gélí zìjǐ, dàn tāmen réng kěnéng yǔ jiārén hé qítā kěnéng wàichū de rén bǎochí liánxì, ér méiyǒu yángé de guǎnlǐ.

Hoa zhǐchū, shí jì shang, dìfāng dāngjú fāxiàn hěn nán zài jūjiā gélí zhōng duì wàijiāo guān jí qí jiārén jìnxíng yīliáo jiāndū. Yīncǐ, wèishēng bù yīnggāi yánjiū shìdàng de cuòshī lái xiāochú fēngxiǎn, tā bǔchōng shuō.

Gēnjù wèishēng bù de guīdìng, jìnrù gāi guó shào yú 14 tiān de wàiguó zhuānjiā, tóuzī zhě hé yèwù jīnglǐ yě kě miǎn yú jízhōng jiǎnyì, dàn jiāng bèi gélí zài qí zhùsuǒ huò gōngzuò dìdiǎn, bìngqiě bìxū zūnshǒu Covid-19 yùfáng cuòshī guīdìng, bāokuò dài kǒuzhào hé bìmiǎn wòshǒu.

Wèishēng bù wèishēng huánjìng guǎnlǐ jīgòu fùzé rén ruǎn shì lián (Nguyen Thi Lien Huong) shuō, lái yuènán dòuliú shǎo yú 14 tiān de rén bìxū yǒuyī fèn jùtǐ de gōngzuò shíjiān biǎo, gāi shíjiān biǎo bìxū dédào dìfāng dāngjú de pīzhǔn. Qízhōng yīng bāokuò tāmen de zhùsù, gōngzuò shíjiān biǎo, jiāotōng jìhuà yǐjí zài yuènán gōngzuò shíjiāng liánxì de rényuán qīngdān.

Tāmen bìxū zài jìnrù qián sān dào wǔ tiān duì xīnxíng guānzhuàng bìngdú jìnxíng yīnxìng jiǎncè. Dàodá hòu, tāmen jiāng zàicì jìnxíng Covid-19 cèshì, bìngqiě zhǐyǒu zài zàicì xiǎnshì yīnxìng jiéguǒ shí cáinéng kāishǐ gōngzuò. Cǐhòu, tāmen jiāng měi liǎng tiān chōuqǔ yīcì yàngběn jìnxíng cèshì. Tāmen hái jiàng zài líkāi yuènán zhīqián jiēshòu cèshì.

Lián ēn shuō:“Wéi jìnrù duǎnqí fǎngwèn ér jìnrù gāi guó de zhuānjiā bùdé zhù zài zìjǐ de jiāzhōng huò sīrén zhùzhái, yǐ fángzhǐ shèqū chuánbò de wéixiǎn.”

Cǐqián, yuènán zǒnglǐ ruǎnchūnfú hái xiàlìng, yāoqiú jìnrù yuènán shǎo yú 14 tiān de rén xiànzhì zài jiǔbā, wǔdǎo jùlèbù, kǎlā OK tīng hé qítā yǒngjǐ chǎngsuǒ de tíngliú shí jiān.

Yuènán mùqián de Covid-19 zǒngshù wèi 1377, qízhōng bāokuò 115 lì. Wèishēng bù zhōu’èr wǎn quèrènle 10 lì xīn jìnkǒu bìnglì, qízhōng 9 lì shì yuènán rén cóng rìběn hé èluósī fǎnhuí de, lìng yīlì shì tǔ’ěrqí rén cóng yīsītǎnbù’ěr fēi lái de.

Gāi guó yǐjīng guòqùle liù tiān, méiyǒu jìlù xīn de shèqū chuánbò qíngkuàng.

Zuìjìn de yīcì bàofā shì yóu HCMC chùfā de, yī míng 28 suì de yuènán hángkōng kōngjiě wéifǎnle tā de jiǎnyì guīdìng bìng jiāng gāi bìngdú chuánbò gěile lìngwài sān gèrén.

Bản dịch tiếng Trung sang tiếng Việt Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 8

Các quan chức y tế yêu cầu thắt chặt kiểm dịch tại nhà đối với các nhà ngoại giao

Các quan chức y tế cho biết quy trình kiểm dịch tại nhà nghiêm ngặt đang được áp dụng cho các nhà ngoại giao vào Việt Nam, nhưng các chuyên gia muốn giám sát chặt chẽ để tránh bùng phát dịch Covid-19.
Hôm Chủ nhật, Bộ Y tế xác nhận rằng một nhà ngoại giao 54 tuổi người Libya đã có kết quả xét nghiệm dương tính với loại coronavirus mới. Anh và gia đình đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài của Hà Nội vào ngày 11 tháng 11 từ Qatar và bị cách ly tại nơi ở của họ trong tòa nhà Khu liên hợp ngoại giao ở quận Bắc Từ Liêm của Hà Nội.

Nhân viên y tế đã lấy mẫu để xét nghiệm khi đến và kết quả âm tính.

Vào ngày 30/11, người đàn ông Libya cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng và khó chịu, kèm theo huyết áp cao. Anh được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để kiểm tra sức khỏe.

Một ngày sau, anh trở về nhà và tiếp tục công việc cách ly. Ngày 3/12, nhân viên y tế đã lấy mẫu xét nghiệm lần hai của anh và kết quả dương tính. Anh được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị. Các mẫu của năm thành viên khác trong gia đình đã cho kết quả âm tính với loại coronavirus mới. Họ đã được chuyển đến một cơ sở quaratine tập trung tại Bệnh viện Công an Thành phố Hà Nội.

Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng của Bộ Y tế, cho biết theo quy định hiện hành của Việt Nam, những người mang hộ chiếu ngoại giao và gia đình của họ có thể bị cách ly tại văn phòng, nhà khách hoặc nhà trọ mà họ lựa chọn trong 14 ngày.

Họ sẽ được kiểm tra khi đến nơi lần đầu tiên và kiểm tra lần thứ hai được thực hiện sau 24 giờ. Chúng chỉ có thể hoạt động sau khi được cách ly 14 ngày tại nhà và xét nghiệm âm tính hai lần.

Tan cho biết Bộ áp dụng các biện pháp ngăn chặn nghiêm ngặt đối với các nhà ngoại giao bị cách ly tại quê nhà.

Ông cho biết chính quyền địa phương và chủ cơ sở kiểm dịch có trách nhiệm cùng với ngành y tế trong việc đảm bảo quản lý chặt chẽ những nơi có kiểm dịch viên ngoại giao.

Tan cũng cho biết trường hợp của nhà ngoại giao Libya là “một sự cố bình thường”, và các quy trình cô lập và kiểm tra các trường hợp tương tự “rất nghiêm ngặt” và đã được áp dụng trong quá khứ.

Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội (CDC), cho biết việc giám sát các nhà ngoại giao và gia đình của họ trong diện kiểm dịch tại nhà không khó vì “họ nhìn chung cho thấy ý thức cao và tuân thủ các quy định phòng chống Covid-19 của quốc gia.”

Bác sĩ Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương Hà Nội cũng khẳng định, nguy cơ lây lan virus ra cộng đồng từ các nhà ngoại giao nhập cảnh là khá thấp nhưng ông đề nghị siết chặt giám sát đối với họ để đảm bảo an toàn.

Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, bày tỏ lo ngại, dù Bộ đã ban hành quy trình kiểm dịch chặt chẽ đối với cán bộ ngoại giao nhưng không thể loại trừ hoàn toàn nguy cơ lây nhiễm bệnh.

Bà Hoa cho biết, tình hình đại dịch toàn cầu ngày càng trở nên phức tạp và do đó, nguy cơ lây nhiễm Covid-19 từ bên ngoài ra nước ngoài là rất cao.

Mặc dù các nhà ngoại giao được phép tự cách ly ở nhà có thể hạn chế giao tiếp và cô lập bản thân, họ vẫn có khả năng liên lạc với các thành viên gia đình và những người khác có thể ra ngoài mà không bị quản lý chặt chẽ.

Thực tế, bà Hoa lưu ý, chính quyền địa phương rất khó thực hiện việc giám sát y tế đối với các nhà ngoại giao và gia đình của họ tại quê nhà. Do đó, Bộ Y tế nên nghiên cứu các biện pháp thích hợp để loại bỏ rủi ro, ông nói thêm.

Theo quy định của Bộ Y tế, các chuyên gia, nhà đầu tư và quản lý doanh nghiệp nước ngoài nhập cảnh vào nước này dưới 14 ngày cũng được miễn kiểm dịch tập trung, nhưng sẽ bị cách ly tại nơi ở hoặc nơi làm việc và bắt buộc phải tuân thủ quy trình phòng chống của Covid-19 các quy định, bao gồm cả việc đeo mặt nạ và hạn chế bắt tay.

Bà Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế thuộc Bộ cho biết, trước khi nhập cảnh vào Việt Nam, những người đến lưu trú dưới 14 ngày phải có lịch trình làm việc cụ thể và phải được chính quyền địa phương phê duyệt. Điều này sẽ bao gồm chỗ ở, lịch trình làm việc, kế hoạch đi lại và danh sách những người họ sẽ liên hệ khi làm việc tại Việt Nam.

Họ phải có kết quả xét nghiệm âm tính với loại corornavirus mới từ ba đến năm ngày trước khi nhập cảnh. Khi đến nơi, chúng sẽ được kiểm tra Covid-19 một lần nữa và chỉ có thể bắt đầu hoạt động nếu chúng lại hiển thị kết quả âm tính. Sau đó, họ sẽ lấy mẫu để xét nghiệm hai ngày một lần. Họ cũng sẽ được kiểm tra trước khi rời Việt Nam.

“Các chuyên gia nhập cảnh ngắn ngày không được phép ở nhà riêng hoặc nơi cư trú cá nhân để phòng tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho cộng đồng”, ông Liên nói.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã yêu cầu những người nhập cảnh Việt Nam dưới 14 ngày phải hạn chế vào quán bar, câu lạc bộ khiêu vũ, quán karaoke và những nơi đông người khác.

Số lượng Covid-19 hiện tại của Việt Nam là 1.377 trong đó có 115 trường hợp đang hoạt động. Bộ Y tế đã xác nhận 10 trường hợp nhập khẩu mới vào tối thứ Ba, 9 trong số đó là người Việt Nam trở về từ Nhật Bản và Nga và trường hợp còn lại là một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ bay đến từ Istanbul.

Đất nước đã trôi qua sáu ngày mà không ghi nhận một sự truyền tải cộng đồng mới.

Vụ bùng phát gần đây nhất là do một tiếp viên 28 tuổi của Vietnam Airlines đã vi phạm quy tắc cách ly và lây vi-rút cho 3 người khác tại TP.HCM.

Trên đây là nội dung chi tiết của bài Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 8 ,các bạn đừng quên lưu bài về học dần nhé,chúc các bạn học tập thật hiệu quả và vui vẻ nhé.

0 responses on "Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 8"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top