Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 5

Chi tiết tài liệu gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính

Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài học Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 5 , đây là bài giảng tiếp theo nằm trong bộ giáo án bài giảng học tiếng Trung Quốc online mỗi ngày chi tiết đầy đủ nhất mà Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ sẽ gửi đến cho tất cả các bạ.

Sau đây là chuyên mục tổng hợp lại những bài học bao gồm những tài liệu đầy đủ và chi tiết nhất về Luyện gõ tiếng Trung Sogou mà thầy Vũ sẽ gửi đến các bạn.

Chuyên mục luyện gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính đầy đủ nhất

Vậy là Trung tâm tiếng Trung ChineMaster  hiện nay đã có Cơ sở 2 tại Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn xem thông tin chi tiết lịch học và khai giảng mới nhất ở Hà Nội và TP HCM tại link dưới đây nhé.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp Thầy Vũ ChineMaster tại Hà Nội

Khóa học tiếng Trung giao tiếp Thầy Vũ ChineMaster tại Quận 10 TP HCM

Những bạn không có điều kiện học trực tiếp có thể học online Tiếng Trung Thầy Vũ qua Skype,chi tiết tại link dưới đây nhé.

Lớp học tiếng Trung online qua Skype Thầy Vũ

Bạn nào muốn tải bộ gõ tiếng Trung sogou về hay chưa biết cách sử dụng bộ gõ tiếng Trung Sogou pinyin thì có thể tham khảo link dưới đây do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ hướng dẫn chi tiết nhé.

Tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin bản mới nhất

Cuối cùng là khóa học Nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall chi tiết và đầy đủ nhất do Thầy Vũ soạn thảo dành tặng cho tất cả những bạn có niềm đam mê yêu thích buôn bán và nhập hàng Trung Quốc các bạn tham khảo tại link sau nhé.

Tài liệu nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall 1688

Sau đây là nội dung bài học Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 5 cùng Thầy Vũ theo lộ trình học tiếng Trung Quốc mỗi ngày trên diễn đàn học tiếng Trung uy tín ChineMaster.

Bài học Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 5

Nội dung chính bài học hôm nay Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 5

无法解释的HCMC地铁线路裂缝引起严重关注

在HCMC的第一条地铁线上出现裂缝一个多月后,承包商尚未对此进行解释,这引起了对问题性质的担忧。
一种由高纯度弹性体制成的弹性层压轴承垫,它包裹了分层的内部钢筋板,设计用于桥梁和建筑结构中作为梁支撑,从HCMC地铁的两根梁之间的位置掉落了。 .1在10月下旬。

到目前为止,由越南第6土木工程建设公司(Cienco 6)和日本住友公司组成的财团失败了,该承建商从第1区的Ben Thanh市场到第1区的Suoi Tien主题公园运行了19.7公里。根据HCMC城市铁路管理管理局(MAUR)的说法,对发生的原因进行任何正式声明。

由于缺乏解释,该项目的主要投资者MAUR无法编写有关该事件的报告,以提交给上级主管部门。

MAUR说,到目前为止,承包商所说的“并不令人信服”,为承包商“放弃责任”铺平了道路。

投资者要求承包商尽快提交自己的调查证据,并在星期四之前就此问题提交正式报告。

该项目的咨询部门NJPT是由日本Nippon Koei领导的财团,也被要求这样做。

铁路管理部门发现,在Thu Duc地区的地铁线路高架部分的两根横梁之间的垫块脱落后,横梁上出现了裂缝,并且铁路与下面的支撑系统失去了联系。

公路和桥梁建设专家Nguyen Van Duc表示,可能有很多原因导致在施工过程中出现了弹性层压轴承垫。为了找出真正的原因,需要从设计的最初步骤到构造过程和垫本身的质量进行全面审查。

Duc告诉越南科学技术协会联合会的Dat Viet报纸,可能导致这种情况的原因之一是混凝土膨胀,这导致桥台和梁之间分离,导致垫块掉落。

杜克说,如果这是原因,那么“事件可能很严重,需要对整个项目进行全面检查。”

他补充说,至关重要的是找到问题的真正原因,而不是仅仅放回垫子并继续进行工作,因为这可能会使垫子再次掉落,从而威胁到整个项目的安全。

HCMC的第一条地铁线已经被推迟了好几次,不可避免的是,这一事件将使它更加落后于计划。

他说,MAUR作为主要投资者,当然可以利用合同义务和暂停付款来迫使承包商找出问题的确切原因,确定解决方案并再次承诺以确保质量。

看到裂缝后不久,承包商表示已解决了该问题,但未提及它是如何发生的或将如何影响项目的寿命。

住友商事株式会社(Sumitomo Corporation)项目经理重原茂树(Shigeki Ihara)上个月表示,该事件只是一个“单一案例”。

但是,国务院建设工程验收测试委员会已要求MAUR审查发生的整个区域,检查附近区域,并评估其对工程安全和平均寿命的影响。

地铁1号线将有14个车站,其中11个位于高架路段,而3个位于地下。

其建设预计将耗资43.7万亿越南盾(合18.9亿美元)。

2012年8月开始的这个被推迟很长时间的项目的工作现在已经完成了78%以上。

该市希望今年完成85%,并于明年年底开始商业运营。

HCMC计划总共建设8条地铁线,总长220公里。

Chú thích phiên âm tiếng Trung Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 5

Wúfǎ jiěshì de HCMC dìtiě xiànlù lièfèng yǐnqǐ yánzhòng guānzhù

zài HCMC de dì yī tiáo dìtiě xiàn shàng chūxiàn lièfèng yīgè duō yuè hòu, chéngbāo shāng shàngwèi duì cǐ jìnxíng jiěshì, zhè yǐnqǐle duì wèntí xìngzhì de dānyōu.
Yī zhǒng yóu gāo chúndù tánxìng tǐzhì chéng de tánxìng céng yā zhòu chéng diàn, tā bāoguǒle fēn céng de nèibù gāngjīn bǎn, shèjì yòng yú qiáoliáng hé jiànzhú jiégòu zhōng zuòwéi liáng zhīchēng, cóng HCMC dìtiě de liǎng gēn liáng zhī jiān de wèizhì diào luòle. .1 Zài 10 yuè xiàxún.

Dào mùqián wéizhǐ, yóu yuènán dì 6 tǔmù gōngchéngjiànshè gōngsī (Cienco 6) hé rìběn zhùyǒu gōngsī zǔchéng de cáituán shībàile, gāi chéng jiàn shāng cóng dì 1 qū de Ben Thanh shìchǎng dào dì 1 qū de Suoi Tien zhǔtí gōngyuán yùnxíngle 19.7 Gōnglǐ. Gēnjù HCMC chéngshì tiělù guǎnlǐ guǎnlǐ jú (MAUR) de shuōfǎ, duì fāshēng de yuányīn jìnxíng rènhé zhèngshì shēngmíng.

Yóuyú quēfá jiěshì, gāi xiàngmù dì zhǔyào tóuzī zhě MAUR wúfǎ biānxiě yǒuguān gāi shìjiàn de bàogào, yǐ tíjiāo gěi shàngjí zhǔguǎn bùmén.

MAUR shuō, dào mùqián wéizhǐ, chéngbāo shāng suǒ shuō de “bìng bù lìng rén xìnfú”, wèi chéngbāo shāng “fàngqì zérèn” pū píngle dàolù.

Tóuzī zhě yāoqiú chéngbāo shāng jǐnkuài tíjiāo zìjǐ de diàochá zhèngjù, bìng zài xīngqísì zhīqián jiùcǐ wèntí tíjiāo zhèngshì bàogào.

Gāi xiàngmù dì zīxún bùmén NJPT shì yóu rìběn Nippon Koei lǐngdǎo de cáituán, yě bèi yāoqiú zhèyàng zuò.

Tiělù guǎnlǐ bùmén fāxiàn, zài Thu Duc dìqū dì dìtiě xiànlù gāojià bùfèn de liǎng gēn héngliáng zhī jiān de diàn kuài tuōluòhòu, héngliáng shàng chūxiànle lièfèng, bìngqiě tiělù yǔ xiàmiàn de zhīchēng xìtǒng shīqùle liánxì.

Gōnglù hé qiáoliáng jiànshè zhuānjiā Nguyen Van Duc biǎoshì, kěnéng yǒu hěnduō yuányīn dǎozhì zài shīgōng guòchéng zhòng chūxiànle tánxìng céng yā zhòu chéng diàn. Wèile zhǎo chū zhēnzhèng de yuányīn, xūyào cóng shèjì de zuìchū bùzhòu dào gòuzào guòchéng hé diàn běnshēn de zhìliàng jìnxíng quánmiàn shěnchá.

Duc gàosù yuènán kēxué jìshù xiéhuì liánhé huì de Dat Viet bàozhǐ, kěnéng dǎozhì zhè zhǒng qíngkuàng de yuányīn zhī yī shì hùnníngtǔ péngzhàng, zhè dǎozhì qiáo tái hé liáng zhī jiān fēnlí, dǎozhì diàn kuài diào luò.

Dù kè shuō, rúguǒ zhè shì yuányīn, nàme “shìjiàn kěnéng hěn yánzhòng, xūyào duì zhěnggè xiàngmù jìnxíng quánmiàn jiǎnchá.”

Tā bǔchōng shuō, zhì guān zhòngyào de shì zhǎodào wèntí de zhēnzhèng yuányīn, ér bùshì jǐnjǐn fàng huí diànzi bìng jìxù jìnxíng gōngzuò, yīnwèi zhè kěnéng huì shǐ diànzi zàicì diào luò, cóng’ér wēixié dào zhěnggè xiàngmù dì ānquán.

HCMC de dì yī tiáo dìtiě xiàn yǐjīng bèi tuīchíle hǎojǐ cì, bùkě bìmiǎn de shì, zhè yī shìjiàn jiāng shǐ tā gèngjiā luò hòu yú jìhuà.

Tā shuō,MAUR zuòwéi zhǔyào tóuzī zhě, dāngrán kěyǐ lìyòng hétóng yìwù hé zàntíng fùkuǎn lái pòshǐ chéngbāo shāng zhǎo chū wèntí dí quèqiè yuányīn, quèdìng jiějué fāng’àn bìng zàicì chéngnuò yǐ quèbǎo zhìliàng.

Kàn dào lièfèng hòu bùjiǔ, chéngbāo shāng biǎoshì yǐ jiějuéle gāi wèntí, dàn wèi tí jí tā shì rúhé fāshēng de huò jiàng rúhé yǐngxiǎng xiàngmù dì shòumìng.

Zhùyǒu shāngshì zhūshì huìshè (Sumitomo Corporation) xiàngmù jīnglǐ zhòng yuán mào shù (Shigeki Ihara) shàng gè yuè biǎoshì, gāi shìjiàn zhǐshì yīgè “dānyī ànlì”.

Dànshì, guówùyuàn jiànshè gōngchéng yànshōu cèshì wěiyuánhuì yǐ yāoqiú MAUR shěnchá fāshēng de zhěnggè qūyù, jiǎnchá fùjìn qūyù, bìng pínggū qí duì gōngchéng ānquán hé píngjūn shòumìng de yǐngxiǎng.

Dìtiě 1 hào xiàn jiāng yǒu 14 gè chēzhàn, qízhōng 11 gè wèiyú gāojiàlù duàn, ér 3 gè wèiyú dìxià.

Qí jiànshè yùjì jiāng hàozī 43.7 Wàn yì yuènán dùn (hé 18.9 Yì měiyuán).

2012 Nián 8 yuè kāishǐ de zhège bèi tuīchí hěn cháng shíjiān de xiàngmù dì gōngzuò xiànzài yǐjīng wánchéngle 78%yǐshàng.

Gāi shì xīwàng jīnnián wánchéng 85%, bìng yú míngnián niándǐ kāishǐ shāngyè yùnyíng.

HCMC jìhuà zǒnggòng jiànshè 8 tiáo dìtiě xiàn, zǒngzhǎng 220 gōnglǐ.

Hướng dẫn dịch tiếng Trung sang tiếng Việt bài giảng Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 5

Những vết nứt không rõ nguyên nhân của tuyến metro TP.HCM gây lo ngại nghiêm trọng

Hơn một tháng sau khi các vết nứt xuất hiện ở tuyến tàu điện ngầm đầu tiên của TP.HCM, nhà thầu của họ vẫn chưa giải thích về chúng, làm dấy lên lo ngại về bản chất của vấn đề.
Một trong những tấm đệm Vòng bi nhiều lớp đàn hồi, được làm từ chất đàn hồi có độ tinh khiết cao bao bọc các tấm gia cố thép bên trong nhiều lớp và được thiết kế để sử dụng trong các công trình xây dựng cầu và xây dựng như một giá đỡ dầm, rơi ra khỏi vị trí của nó giữa hai dầm của tuyến tàu điện ngầm số .1 vào cuối tháng Mười.

Cho đến nay, liên danh gồm Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 của Việt Nam (Cienco 6) và Tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản, nhà thầu của tuyến đường dài 19,7 km từ chợ Bến Thành, quận 1 đến công viên giải trí Suối Tiên ở quận 1, đã thất bại để đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về lý do tại sao nó lại xảy ra, theo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị TP.HCM (MAUR).

Việc thiếu lời giải thích đã ngăn MAUR, nhà đầu tư chính của dự án, chuẩn bị một báo cáo về sự cố để đệ trình lên các cơ quan cấp cao hơn.

Những gì nhà thầu đã nói cho đến nay “không thuyết phục”, và mở đường cho nhà thầu “từ chối trách nhiệm”, MAUR nói.

Chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu sớm nộp bằng chứng về cuộc điều tra của chính mình và gửi báo cáo chính thức về vấn đề này không muộn hơn thứ Năm.

Đơn vị tư vấn của dự án, NJPT, một tập đoàn do Nippon Koei của Nhật Bản dẫn đầu, cũng đã được yêu cầu làm điều tương tự.

Cơ quan quản lý đường sắt đã phát hiện sau khi tấm đệm giữa hai dầm của tuyến metro đi trên cao ở quận Thủ Đức bị rơi ra, trên dầm đã xuất hiện các vết nứt và đường ray bị mất liên kết với hệ thống đỡ bên dưới.

Ông Nguyễn Văn Đức, chuyên gia xây dựng cầu đường cho biết, có thể có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc tấm lót Vòng bi đàn hồi bị rơi trong quá trình thi công. Để tìm ra nguyên nhân thực sự, cần phải xem xét kỹ lưỡng, từ những bước thiết kế đầu tiên đến quá trình thi công và chất lượng của tấm đệm.

Ông Đức cho biết trên báo Đất Việt, thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, một trong những nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng này là do bê tông bị giãn nở gây tách mố và dầm, làm rơi tấm đệm.

Nếu đây là lý do, thì “sự cố có thể nghiêm trọng và cần phải thanh tra toàn diện toàn bộ dự án”, ông Đức nói.

Ông nói thêm, điều quan trọng là phải tìm ra nguyên nhân thực sự của sự cố thay vì chỉ đặt tấm đệm trở lại và tiếp tục công việc vì điều đó có thể khiến tấm đệm bị rơi lần nữa, đe dọa đến an toàn của toàn bộ dự án.

Tuyến metro đầu tiên của TP HCM đã nhiều lần bị chậm tiến độ nên khó tránh khỏi sự cố này khiến nó càng chậm tiến độ.

Ông cho rằng MAUR, với tư cách là chủ đầu tư chính, chắc chắn có thể sử dụng các nghĩa vụ hợp đồng và việc tạm dừng thanh toán để buộc nhà thầu tìm ra nguyên nhân chính xác của sự cố, xác định giải pháp và cam kết đảm bảo chất lượng mới.

Ngay sau khi các vết nứt được nhìn thấy, nhà thầu cho biết họ đã khắc phục sự cố, nhưng không đề cập đến việc nó đã xảy ra như thế nào hoặc nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tuổi thọ của dự án.

Shigeki Ihara, giám đốc dự án của Sumitomo Corporation, cho biết vào tháng trước rằng vụ việc chỉ là một “vụ án đơn lẻ” trên một chùm tia.

Tuy nhiên, Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng đã yêu cầu MAUR rà soát toàn bộ khu vực xảy ra sự cố, kiểm tra các khu vực lân cận và đưa ra đánh giá về mức độ ảnh hưởng đến an toàn và tuổi thọ trung bình của công trình.

Tuyến metro số 1 sẽ có 14 ga – 11 ga trên cao và 3 ga đi ngầm.

Chi phí xây dựng dự kiến là 43,7 nghìn tỷ đồng (1,89 tỷ USD).

Công việc của dự án bị trì hoãn nhiều, bắt đầu vào tháng 8 năm 2012, hiện đã hoàn thành hơn 78%.

Thành phố hy vọng sẽ hoàn thành 85% trong năm nay và bắt đầu hoạt động thương mại vào cuối năm sau.

Tổng cộng, TP.HCM có kế hoạch xây dựng tám tuyến metro với tổng chiều dài 220 km.

Trên đây là toàn bộ nội dung chi tiết của bài học ngày hôm nay Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 5,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé,hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo nhé.

0 responses on "Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 5"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top