Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 4

Tài liệu Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính cùng Thầy Vũ

Chào các bạn,hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi tới các bạn bài học có tự đề Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 4 là bài giảng tiếp theo mà Thầy Vũ gửi đến cho các bạn hôm nay,bài học nằm trong bộ giáo án bài giảng học tiếng Trung Quốc online và được thầy Vũ đăng liên tục trên kênh học trực tuyến Luyện thi HSK,các bạn nhớ chú ý theo dõi nhé

Các bạn có nhu cầu học tiếng Trung thì hãy đến với Trung tâm tiếng Trung ChineMaster của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ,ngoài chi nhánh ở Hà Nội thì nay đã mở thêm chi nhánh ở Quận 10 TPHCM,các bạn xem chi tiết tại link sau nhé.

Khai giảng khóa học tiếng Trung ChineMaster tại Hà Nội

Khai giảng khóa học tiếng Trung ChineMaster tại Quận 10 TP HCM

Còn những bạn không có điều kiện học trực tiếp do khoảng cách quá xa có thể đăng ký học online tiếng Trung Thầy Vũ qua Skype tại link sau nhé.

Khóa học tiếng Trung online qua Skype Thầy Vũ

Tiếp theo là Chuyên mục Luyện gõ tiếng Trung tổng hợp tất cả những bài giảng đã được đăng tải về cách gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ tổng hợp lại,các bạn xem tại link sau nhé.

Tổng hợp các bài luyện gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính

Các bạn hãy truy cập vào link sau để tải cũng như nắm vững cách sử dụng bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin nhé,đây cũng là phương pháp giúp các bạn nhận diện cũng như ghi nhớ mặt chữ Tiếng Trung cực kì hiệu quả,các bạn hãy thử xem nhé.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Khóa học dành cho những bạn có nhu cầu tìm hiểu cũng như buôn bán hàng Trung Quốc online,Thầy Vũ sẽ gửi đến các bạn một khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc Taobao đầy đủ miễn phí,các bạn xem chi tiết tại đây nhé.

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall 1688

Dưới đây là nội dung bài Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 4 cùng Thầy Vũ trên diễn đàn học tiếng Trung uy tín ChineMaster.

Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 4 chi tiết nhất

 

Nội dung bài giảng hôm nay Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 4

HCMC Covid-19情况得到控制

副总理Vu Duc Dam周一晚说,在最近的社区传播之后,HCMC的Covid-19局势已“基本得到控制”。

在Covid-19预防与控制全国指导委员会的一次会议上,Dam赞扬卫生部和胡志明市为成功追踪所有F1和F2(可能是第一代和第二代感染者)进行接触以使他们接受检测的努力。在宣布当地社区传播病例后48小时内发现新的冠状病毒,并将其隔离。

“这标志着我们消除疫情的能力有了长足进步。但是,从胡志明市的感染中,有必要仔细考虑和分析病因,以设计切实有效的解决方案,并避免发生类似情况。”他说。

HCMC已经走了五天,没有记录到与越南航空空姐“患者1342”触发的四次最新社区传播有关的新感染。空姐违反了他的检疫规定,并感染了一位教师朋友,后者随后将该病毒传播给了至少两个其他人。

大姆要求所有机构继续加强预防措施,特别是在冬季和即将到来的新年假期期间。

达姆说:“我们已经确定,该病毒的主要危险来源是移民(合法和非法),当地社区和从大流行国家进口的食品。”

他说,国家应继续加强在航班上的反大流行工作,同时欢迎外国专家和越南公民回家。他补充说,必须在医院中采取预防措施,并严格处理所有违规行为。

专家和指导委员会成员还强调了严格遵守对外国人实施的14天隔离规定的要求。

他们说,必须仅在满足医疗要求的地方允许在家隔离,而基本上不应在公寓大楼内进行。

用于隔离人员的私人房屋应为附近居住的人提供标志和告示。他们补充说,地方当局必须知道该地区接受医疗监督的人数,并至少每天检查一次。

卫生部周一晚上宣布,一名从俄罗斯返回的公民是越南最新的Covid-19患者。一名29岁的女性“患者1367”在周日的测试结果显示她对新型冠状病毒呈阳性后正在市中心的岘港龙医院接受治疗。

越南目前的Covid-19总数为1,367,有105例有效病例,1,224例恢复,35例死亡。星期一晚上宣布了四次回收。

同时,Nanogen Pharmaceutical Biotechnology JSC表示将从周四开始招募志愿者参加Covid-19疫苗的临床试验。该公司表示,越南的Covid-19疫苗可能会在经过六个月的临床试验后于明年5月分发。

卫生部较早之前已将Nanogen的Covid-19候选疫苗评估为最有前途的疫苗,该疫苗已在实验室规模成功生产,并在动物测试过程中激发了免疫原性。

Chú thích phiên âm tiếng Trung Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 4

HCMC Covid-19 qíngkuàng dédào kòngzhì

fù zǒnglǐ Vu Duc Dam zhōuyī wǎn shuō, zài zuìjìn de shèqū chuánbò zhīhòu,HCMC de Covid-19 júshì yǐ “jīběn dédào kòngzhì”.

Zài Covid-19 yùfáng yǔ kòngzhì quánguó zhǐdǎo wěiyuánhuì de yīcì huìyì shàng,Dam zànyáng wèishēng bù hé húzhìmíng shì wéi chénggōng zhuīzōng suǒyǒu F1 hé F2(kěnéng shì dì yī dài hé dì èr dài gǎnrǎn zhě) jìnxíng jiēchù yǐ shǐ tāmen jiēshòu jiǎncè de nǔlì. Zài xuānbù dāngdì shèqū chuánbò bìnglì hòu 48 xiǎoshí nèi fāxiàn xīn de guānzhuàng bìngdú, bìng jiāng qí gélí.

“Zhè biāozhìzhe wǒmen xiāochú yìqíng de nénglì yǒule chángzú jìnbù. Dànshì, cóng húzhìmíng shì de gǎnrǎn zhōng, yǒu bìyào zǐxì kǎolǜ hé fēnxī bìngyīn, yǐ shèjì qièshí yǒuxiào de jiějué fāng’àn, bìng bìmiǎn fāshēng lèisì qíngkuàng.” Tā shuō.

HCMC yǐjīng zǒule wǔ tiān, méiyǒu jìlù dào yǔ yuènán hángkōng kōngjiě “huànzhě 1342” chùfā de sì cì zuìxīn shèqū chuánbò yǒuguān de xīn gǎnrǎn. Kōngjiě wéifǎnle tā de jiǎnyì guīdìng, bìng gǎnrǎnle yī wèi jiàoshī péngyǒu, hòu zhě suíhòu jiāng gāi bìngdú chuánbò gěile zhìshǎo liǎng gè qítā rén.

Dà mǔ yāoqiú suǒyǒu jīgòu jìxù jiāqiáng yùfáng cuòshī, tèbié shì zài dōngjì hé jíjiāng dàolái de xīnnián jiàqī qíjiān.

Dá mǔ shuō:“Wǒmen yǐjīng quèdìng, gāi bìngdú dí zhǔyào wéixiǎn láiyuán shì yímín (héfǎ hé fēifǎ), dāngdì shèqū hé cóng dà liúxíng guójiā jìnkǒu de shípǐn.”

Tā shuō, guójiā yīng jìxù jiāqiáng zài hángbān shàng de fǎn dà liúxíng gōngzuò, tóngshí huānyíng wàiguó zhuānjiā hé yuènán gōngmín huí jiā. Tā bǔchōng shuō, bìxū zài yīyuàn zhōng cǎiqǔ yùfáng cuòshī, bìng yángé chǔlǐ suǒyǒu wéiguī xíngwéi.

Zhuānjiā hé zhǐdǎo wěiyuánhuì chéngyuán hái qiángdiàole yángé zūnshǒu duì wàiguó rén shíshī de 14 tiān gélí guīdìng de yāoqiú.

Tāmen shuō, bìxū jǐn zài mǎnzú yīliáo yāoqiú dì dìfāng yǔnxǔ zàijiā gélí, ér jīběn shàng bù yìng zài gōngyù dàlóu nèi jìnxíng.

Yòng yú gélí rényuán de sīrén fángwū yīng wèi fùjìn jūzhù de rén tígōng biāozhì hé gàoshì. Tāmen bǔchōng shuō, dìfāng dāngjú bìxū zhīdào gāi dìqū jiēshòu yīliáo jiāndū de rénshù, bìng zhìshǎo měitiān jiǎnchá yīcì.

Wèishēng bù zhōuyī wǎnshàng xuānbù, yī míng cóng èluósī fǎnhuí de gōngmín shì yuènán zuìxīn de Covid-19 huànzhě. Yī míng 29 suì de nǚxìng “huànzhě 1367” zài zhōu rì de cèshì jiéguǒ xiǎnshì tā duì xīnxíng guānzhuàng bìngdú chéng yángxìng hòu zhèngzài shì zhōngxīn de xiàn gǎng lóng yīyuàn jiēshòu zhìliáo.

Yuènán mùqián de Covid-19 zǒngshù wèi 1,367, yǒu 105 lì yǒuxiào bìnglì,1,224 lì huīfù,35 lì sǐwáng. Xīngqí yī wǎnshàng xuānbùle sì cì huíshōu.

Tóngshí,Nanogen Pharmaceutical Biotechnology JSC biǎoshì jiāng cóng zhōu sì kāishǐ zhāomù zhìyuàn zhě cānjiā Covid-19 yìmiáo de línchuáng shìyàn. Gāi gōngsī biǎoshì, yuènán de Covid-19 yìmiáo kěnéng huì zài jīngguò liù gè yuè de línchuáng shìyàn hòu yú míngnián 5 yuè fēnfā.

Wèishēng bù jiào zǎo zhīqián yǐ jiāng Nanogen de Covid-19 hòuxuǎn yìmiáo pínggū wèi zuì yǒu qiántú de yìmiáo, gāi yìmiáo yǐ zài shíyàn shì guīmó chénggōng shēngchǎn, bìng zài dòngwù cèshì guòchéng zhōng jīfāle miǎnyì yuán xìng.

Bản dịch tiếng Trung sang tiếng Việt Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 4

HCM Covid-19 tình hình được kiểm soát

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết tình hình Covid-19 ở TP.HCM “về cơ bản đã được kiểm soát” sau khi cộng đồng mạng lan truyền gần đây.

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống bệnh nhiễm trùng-19, ông Đàm biểu dương nỗ lực của Bộ Y tế và Thành phố Hồ Chí Minh trong việc liên hệ thành công truy tìm tất cả các con F1 và F2 (có thể là thế hệ thứ nhất và thứ hai) để họ xét nghiệm coronavirus mới trong vòng 48 giờ kể từ khi các trường hợp lây truyền trong cộng đồng địa phương được công bố và cách ly chúng.

“Điều này đánh dấu bước tiến vượt bậc trong khả năng dập dịch của chúng tôi. Tuy nhiên, đối với các ổ dịch ở TP.HCM, cần phải xem xét, phân tích kỹ nguyên nhân để đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả, tránh trường hợp tương tự xảy ra”. anh ấy nói.

TP HCM đã 5 ngày trôi qua mà không ghi nhận trường hợp nhiễm mới nào liên quan đến 4 ca lây truyền gần đây nhất trong cộng đồng do một tiếp viên của Vietnam Airlines, “Bệnh nhân 1342” gây ra. Tiếp viên hàng không đã vi phạm quy định cách ly của mình và lây nhiễm vi-rút cho một người bạn là giáo viên, người sau đó đã lây vi-rút cho ít nhất hai người khác.

Ông Đàm yêu cầu tất cả các cơ quan tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là trong mùa đông và những ngày Tết sắp tới.

“Chúng tôi đã xác định rằng các nguồn nguy cơ chính của vi rút là người nhập cư (hợp pháp và bất hợp pháp), cộng đồng địa phương và thực phẩm nhập khẩu từ các quốc gia bị đại dịch”, Dam nói.

Quốc gia cần tiếp tục thắt chặt các nỗ lực chống đại dịch trên các chuyến bay đồng thời chào đón các chuyên gia nước ngoài và công dân Việt Nam về nước, ông nói thêm rằng các biện pháp phòng ngừa phải được áp dụng như trong bệnh viện và tất cả các vi phạm phải được xử lý nghiêm minh.

Các chuyên gia và thành viên ban chỉ đạo cũng nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt quy định bắt buộc kiểm dịch 14 ngày đối với người nước ngoài.

Họ chỉ cho phép kiểm dịch tại nhà ở những nơi đáp ứng yêu cầu y tế và về cơ bản không nên tiến hành ở các khu chung cư.

Nhà riêng phục vụ cách ly người dân cần có biển báo và thông báo cho người dân sống gần đó. Chính quyền địa phương phải biết số lượng người được giám sát y tế trong khu vực và kiểm tra tình hình ít nhất một lần một ngày, họ nói thêm.

Bộ Y tế công bố tối thứ Hai rằng một công dân trở về từ Nga là bệnh nhân Covid-19 mới nhất của Việt Nam. “Bệnh nhân 1367”, một phụ nữ 29 tuổi, đang được điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, thành phố trực thuộc Trung ương sau khi kết quả xét nghiệm hôm Chủ nhật cho thấy cô ấy dương tính với coronavirus mới.

Số lượng Covid-19 hiện tại của Việt Nam là 1.367 với 105 trường hợp hoạt động, 1.224 người phục hồi và 35 trường hợp tử vong. Bốn trong số các sự phục hồi đã được công bố vào tối thứ Hai.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược phẩm Nanogen cho biết họ sẽ tuyển dụng các tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàng cho vắc-xin Covid-19 của mình bắt đầu từ thứ Năm. Công ty cho biết một vắc xin Covid-19 của Việt Nam có thể được phân phối vào tháng 5 năm sau sau sáu tháng thử nghiệm lâm sàng, công ty cho biết.

Bộ Y tế trước đó đã đánh giá ứng cử viên vắc xin Nanogen’s Covid-19 là một trong những ứng cử viên có triển vọng nhất, đã được sản xuất thành công trên quy mô phòng thí nghiệm và gây ra khả năng sinh miễn dịch trong quá trình thử nghiệm trên động vật.

Vậy là bài giảng hôm nay Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 4 cùng thầy Vũ đến đây là hết rồi,cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi,chúc các bạn học tập thật tốt nhé.

0 responses on "Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 4"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top