Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 3

Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính mỗi ngày cùng Thầy Vũ

Hôm nay mình xin tiếp tục gửi đến các bạn bài giảng Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 3 do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo,trích từ nguồn tài liệu dạy học online tiếng Trung Quốc và đăng trên kênh Luyện Thi HSK mỗi ngày.

Sau đây là chuyên mục luyện gõ tiếng Trung Quốc sogou bao gồm tất cả những bài giảng rất hay và bổ ích do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ chia sẻ mỗi ngày đến các bạn học viên của Trung tâm Tiếng Trung ChineMaster

Danh mục học tiếng Trung qua bộ gõ Sogou Pinyin

Các bạn hãy nhanh tay truy cập vào link dưới đây để tải được bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin mới nhất và hay nhất do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ đăng tải,bộ gõ tiếng trung trên máy tính này không những giúp các bạn thành thạo hơn trong việc ghi nhớ chữ viết mà còn nâng cao thêm khả năng học tiếng Trung của các bạn.

Chi tiết cách tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin mới nhất

Hiện nay Trung tâm tiếng Trung ChineMaster  đã có Cơ sở 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh Quận 10 rồi. Các bạn hãy vào xem thông tin chi tiết lịch khai giảng mới nhất ở cơ sở tại Hà Nội và TP HCM tại link sau nhé

Đăng kí lớp học tiếng Trung ChineMaster Hà Nội

Đăng kí lớp học tiếng Trung ChineMaster TP HCM Quận 10

Còn những bạn nào ở  xa Trung tâm tiếng Trung ChineMaster quá không thể đến học trực tiếp thì có thể tham gia các lớp tiếng Trung giao tiếp online qua Skype cùng Thầy Vũ tại link dưới đây nhé.

Tham gia lớp học tiếng Trung online qua Skype

Dưới đây là một khóa học rất hấp dẫn dành cho những bạn muốn tìm hiểu về cách nhập hàng trên ứng dụng mua sắm lớn nhất Trung Quốc TAOBAO TMALL ,nếu các bạn có hứng thú hay nhu cầu thì hãy nhanh tay truy cập vào link sau nhé

Hướng dẫn nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall 1688

Dưới đây sẽ là nội dung chi tiết của bài học ngày hôm nay,các bạn nhớ chú ý theo dõi nhé.

Bài giảng Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 3

 

Nội dung bài tập hôm nay Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 3

越南明年五月可能分发本地Covid-19疫苗

经过六个月的临床试验,越南Covid-19疫苗可能会在明年5月分发。

Nanogen Pharmaceutical Biotechnology JSC将从周四开始招募志愿者参加其Covid-19疫苗的临床试验,公司董事Ho Nhan周一表示。他说,临床试验将分三个阶段进行。

在第一阶段,Nanogen将与越南军医大学合作,选择60名18至60岁且没有任何潜在疾病,传染病或过敏症的志愿者进行人体试验。招聘过程预计将持续一周。

然后将60名志愿者分成三个较小的组,每组分别接受三种不同的疫苗剂量:25毫克,50毫克和75毫克。首先将注射20人。整个第一阶段预计将持续一个月。

在第二阶段,将有600名志愿者进入临床试验,预计持续两到三个月。第三阶段将很快进行,尽管志愿者数量未定。

Nhan说:“如果一切顺利,临床试验将于明年4月完成,疫苗将从5月开始分发。”

该大学的一位代表说,志愿者必须留在河内的越南军事医科大学,以便在注射后对其健康进行监测。

Nanogen表示,它每年可以生产3000万支Covid-19疫苗,每支疫苗的价格约为100,000越南盾(4.32美元)。每剂需要两次注射,间隔约半个月。

越南目前由Nanogen,疫苗和生物医学研究所(IVAC),第一疫苗和生物生产公司(Vabiotech)以及疫苗和生物制剂的研究和生产中心(Polyvac)正在开发四种Covid-19疫苗。

IVAC负责人Duong Huu Thai说,如果获得有关部门的批准,由IVAC开发的Covid-19疫苗有望于明年3月开始进行人体试验。

Vabiotech总裁Do Tuan Dat表示,它将在2021年初寻求批准进行人体试验。

全球范围内,有11种疫苗已进入三期临床试验。在疫苗进入临床试验之前,它需要经历临床前开发阶段,例如对细胞,组织培养物和动物受试者进行实验室研究和测试。

到目前为止,越南已记录了1,366例Covid-19病例,其中108例仍在进行中。有35位患者死于该病,其中许多是患有糖尿病或肾衰竭等潜在疾病的老年患者。

Chú thích phiên âm tiếng Trung Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 3

Yuènán míngnián wǔ yuè kěnéng fēnfā běndì Covid-19 yìmiáo

jīngguò liù gè yuè de línchuáng shìyàn, yuènán Covid-19 yìmiáo kěnéng huì zài míngnián 5 yuè fēnfā.

Nanogen Pharmaceutical Biotechnology JSC jiāng cóng zhōu sì kāishǐ zhāomù zhìyuàn zhě cānjiā qí Covid-19 yìmiáo de línchuáng shìyàn, gōngsī dǒngshì Ho Nhan zhōuyī biǎoshì. Tā shuō, línchuáng shìyàn jiāng fēn sān gè jiēduàn jìnxíng.

Zài dì yī jiēduàn,Nanogen jiāng yǔ yuènán jūnyī dàxué hézuò, xuǎnzé 60 míng 18 zhì 60 suì qiě méiyǒu rènhé qiánzài jíbìng, chuánrǎn bìng huò guòmǐn zhèng de zhìyuàn zhě jìnxíng réntǐ shìyàn. Zhāopìn guòchéng yùjì jiāng chíxù yīzhōu.

Ránhòu jiāng 60 míng zhìyuàn zhě fēnchéng sān gè jiào xiǎo de zǔ, měi zǔ fèn bié jiēshòu sān zhǒng bùtóng de yìmiáo jìliàng:25 Háokè,50 háokè hé 75 háokè. Shǒuxiān jiāng zhùshè 20 rén. Zhěnggè dì yī jiēduàn yùjì jiāng chíxù yīgè yuè.

Zài dì èr jiēduàn, jiāng yǒu 600 míng zhìyuàn zhě jìnrù línchuáng shìyàn, yùjì chíxù liǎng dào sān gè yuè. Dì sān jiēduàn jiāng hěn kuài jìnxíng, jǐnguǎn zhìyuàn zhě shùliàng wèidìng.

Nhan shuō:“Rúguǒ yīqiè shùnlì, línchuáng shìyàn jiāng yú míngnián 4 yuè wánchéng, yìmiáo jiāng cóng 5 yuè kāishǐ fēnfā.”

Gāi dàxué de yī wèi dàibiǎo shuō, zhìyuàn zhě bìxū liú zài hénèi de yuènán jūnshì yīkē dàxué, yǐbiàn zài zhùshè hòu duì qí jiànkāng jìnxíng jiāncè.

Nanogen biǎoshì, tā měinián kěyǐ shēngchǎn 3000 wàn zhī Covid-19 yìmiáo, měi zhī yìmiáo de jiàgé yuē wèi 100,000 yuènán dùn (4.32 Měiyuán). Měi jì xūyào liǎng cì zhùshè, jiàngé yuē bàn gè yuè.

Yuènán mùqián yóu Nanogen, yìmiáo hé shēngwù yīxué yánjiū suǒ (IVAC), dì yī yìmiáo hé shēngwù shēngchǎn gōngsī (Vabiotech) yǐjí yìmiáo hé shēngwù zhìjì de yánjiū hé shēngchǎn zhōngxīn (Polyvac) zhèngzài kāifā sì zhǒng Covid-19 yìmiáo.

IVAC fùzé rén Duong Huu Thai shuō, rúguǒ huòdé yǒuguān bùmén de pīzhǔn, yóu IVAC kāifā de Covid-19 yìmiáo yǒuwàng yú míngnián 3 yuè kāishǐ jìnxíng réntǐ shìyàn.

Vabiotech zǒngcái Do Tuan Dat biǎoshì, tā jiàng zài 2021 niánchū xúnqiú pīzhǔn jìnxíng réntǐ shìyàn.

Quánqiú fànwéi nèi, yǒu 11 zhǒng yìmiáo yǐ jìnrù sān qī línchuáng shìyàn. Zài yìmiáo jìnrù línchuáng shìyàn zhīqián, tā xūyào jīnglì línchuáng qián kāifā jiēduàn, lìrú duì xìbāo, zǔzhī péiyǎng wù hé dòngwù shòu shì zhě jìnxíng shíyàn shì yánjiū hé cèshì.

Dào mùqián wéizhǐ, yuènán yǐ jìlùle 1,366 lì Covid-19 bìnglì, qízhōng 108 lì réng zài jìnxíng zhōng. Yǒu 35 wèi huànzhě sǐ yú gāi bìng, qízhōng xǔduō shì huàn yǒu tángniàobìng huò shèn shuāijié děng qiánzài jíbìng de lǎonián huànzhě.

Bản dịch tiếng Trung sang tiếng Việt (Tham khảo) Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 3

Việt Nam có thể phân phối vắc xin Covid-19 bản địa vào tháng 5 tới

Vắc xin Covid-19 của Việt Nam có thể được phân phối vào tháng 5 năm sau sau sáu tháng thử nghiệm lâm sàng.

Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược phẩm Nanogen sẽ tuyển dụng các tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàng cho vắc-xin Covid-19 bắt đầu từ thứ Năm, ông Hồ Nhân, giám đốc công ty, cho biết hôm thứ Hai. Ông nói, các thử nghiệm lâm sàng sẽ diễn ra trong ba giai đoạn.

Trong giai đoạn đầu, Nanogen phối hợp với Trường Đại học Quân y Việt Nam sẽ chọn 60 tình nguyện viên, độ tuổi từ 18-60 và không có cơ địa, bệnh truyền nhiễm, dị ứng để thử nghiệm trên người. Quá trình tuyển dụng dự kiến sẽ kéo dài một tuần.

Sau đó, 60 tình nguyện viên sẽ được chia thành ba nhóm nhỏ hơn, mỗi nhóm nhận ba liều lượng vắc xin khác nhau: 25 miligam, 50 miligam và 75 miligam. 20 người sẽ được tiêm trước. Toàn bộ giai đoạn đầu tiên dự kiến sẽ kéo dài một tháng.

Trong giai đoạn thứ hai, 600 tình nguyện viên sẽ tham gia thử nghiệm lâm sàng, dự kiến kéo dài từ hai đến ba tháng. Giai đoạn thứ ba sẽ sớm được thực hiện, mặc dù với số lượng tình nguyện viên chưa được xác nhận.

Ông Nhân nói: “Nếu mọi việc suôn sẻ, các thử nghiệm lâm sàng có thể hoàn thành vào tháng 4 năm sau và vắc xin được phân phối bắt đầu từ tháng 5”.

Theo đại diện của trường, các tình nguyện viên sẽ phải ở lại Trường Đại học Quân y Hà Nội để theo dõi sức khỏe sau khi tiêm.

Nanogen cho biết họ có thể sản xuất 30 triệu liều vắc xin Covid-19 mỗi năm, với giá mỗi liều khoảng 100.000 đồng (4,32 USD). Mỗi liều phải tiêm hai mũi, cách nhau khoảng nửa tháng.

Việt Nam hiện có 4 loại vắc xin Covid-19 do Nanogen, Viện vắc xin và sinh phẩm y tế (IVAC), Công ty sản xuất vắc xin và sinh phẩm số 1 (Vabiotech) và Trung tâm nghiên cứu, sản xuất vắc xin và sinh phẩm (Polyvac) phát triển.

Ông Dương Hữu Thái, Giám đốc IVAC, cho biết vắc xin Covid-19 do IVAC phát triển dự kiến sẽ được đưa vào thử nghiệm trên người từ tháng 3 năm sau nếu được cơ quan chức năng chấp thuận.

Ông Đỗ Tuấn Đạt, Chủ tịch công ty cho biết Vabiotech sẽ xin phê duyệt để thử nghiệm trên người vào đầu năm 2021.

Trên toàn cầu, có 11 loại vắc xin đã bước vào giai đoạn ba thử nghiệm lâm sàng. Trước khi vắc-xin có thể đi vào thử nghiệm lâm sàng, vắc-xin cần phải trải qua các giai đoạn phát triển tiền lâm sàng như nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và thử nghiệm trên tế bào, nuôi cấy mô và đối tượng động vật.

Tính đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 1.366 ca nhiễm Covid-19, 108 ca vẫn còn hoạt động. 35 người đã chống chọi với căn bệnh này, nhiều người là bệnh nhân cao tuổi mắc các bệnh cơ bản như tiểu đường hoặc suy thận.

Trên đây là nội dung chi tiết của bài học ngày hôm nay có tên Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 3,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé,cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi,chúc các bạn có một buổi học tập thật vui vẻ và hiệu quả nhé.

0 responses on "Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 3"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top