Gõ tiếng Trung Sogou mỗi ngày trên máy tính Bài 6

Tài liệu Gõ tiếng Trung Sogou mỗi ngày trên máy tính

Gõ tiếng Trung Sogou mỗi ngày trên máy tính Bài 6 tiếp nối bài giảng của Thầy Vũ đào tạo tiếng Trung trực tuyến trên website học tiếng Trung online uy tín ChineMaster. Đây là website luyenthihsk.com chuyên chia sẻ tài liệu học tiếng Trung miễn phí chất lượng của Th.S Nguyễn Minh Vũ.

Bạn nào muốn học tiếng trung tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster  thì có 1 tin rất vui là đã có Cơ sở 2 tại Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn xem thông tin chi tiết lịch khai giảng mới nhất ở Hà Nội và TP HCM tại link bên dưới nhé.

Chi tiết lịch học khóa học tiếng Trung  tại Hà Nội

Chi tiết lịch học khóa học tiếng Trung tại Quận 10 TP HCM

Bạn nào không có hoặc không đủ điều kiện học trực tuyến thì hãy đăng kí học online qua skype tại link sau nhé.

Tham gia lớp học tiếng Trung online qua Skype Thầy Vũ

Dưới đây là cách tải và cũng như là cách sử dụng bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo,các bạn hãy lưu về để xem dần nhé,các bạn xem chi tiết tại link dưới đây nhé.

Hướng dẫn download bộ gõ tiếng Trung sogou 

Khóa học dành cho những bạn có nhu cầu tìm hiểu cũng như buôn bán hàng Trung Quốc online,Thầy Vũ đã dành riêng cho các bạn một khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc Taobao đầy đủ miễn phí rất hấp dẫn

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall

Các bạn nhớ vào Chuyên mục Luyện gõ tiếng Trung tổng hợp tất cả những bài giảng đã được đăng tải về cách gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính để xem lại nhé

Luyện gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính

Phía dưới đây là nội dung chi tiết của bài Gõ tiếng Trung Sogou mỗi ngày trên máy tính Bài 6 ngày hôm nay.

Gõ tiếng Trung Sogou mỗi ngày trên máy tính Bài 6 Thầy Vũ ChineMaster

Nội dung chi tiết bài giảng hôm nay ngày 17 tháng 12 năm 2020 Gõ tiếng Trung Sogou mỗi ngày trên máy tính bài 6
中国在美湄公河竞争中受到大坝审查

周一发起了一项由美国资助的项目,该项目使用卫星跟踪和发布湄公河沿岸中国大坝的水位,加剧了超级大国在东南亚的竞争。

4350公里(2700英里)的水路-在中国被称为澜沧江,向南流经缅甸,老挝,泰国,柬埔寨和越南-已经成为竞争的焦点。

北京驳回了美国的研究报告,称中国的水坝蓄水蓄水,不利于下游国家,那里有6000万人依靠河流捕鱼和耕种。

湄公河大坝监测器由美国国务院提供部分资金,使用来自穿云卫星的数据跟踪中国和其他国家的大坝水位。

该信息将几乎实时地向所有人开放。

一个单独的“表面湿度”指标是显示该地区的哪些部分比平常更湿或更干:这是水坝影响多少自然流量的指南。

位于华盛顿的Stimson中心的Brian Eyler表示:“监测器提供的证据表明,中国的11个主流水坝经过精心设计和操作,以最大限度地提高向东部地区出售水电的产量,并没有考虑下游影响。”一个运行虚拟水表的全球智囊团。

“积极利益”

中国对过去的研究持批评态度,其中包括“湄公河大坝监测”项目的一部分,“地球之眼”的一项研究,该研究称,由于其他国家遭受严重干旱,水已被推迟至2019年。

国家支持的中国可再生能源工程研究所在12月4日的报告中说:“美国一直无法提供良好的证据。”

报告说:“澜沧江上游水电项目对湄公河下游邻国的好处是显而易见的,”并补充说,在汛期储存在水库中的水有助于防止下游洪水和干旱。

中国今年初同意与湄公河委员会(MRC)共享水数据。湄公河委员会是泰国,老挝,柬埔寨和越南的咨询机构,长期以来一直在寻求信息以进行更好的规划。

中美有与湄公河国家合作的敌对机构:总部位于北京的澜沧江-湄公河合作组织和湄公河-美国合作组织。合伙。

两国在南海(越南称为越南东海)之间也存在分歧。华盛顿在南海挑战北京对北京大部分水路的主权要求,这是一条贸易的主要渠道,该管道还拥有丰富的能源。

Chú thích phiên âm tiếng Trung cho bài giảng Gõ tiếng Trung Sogou mỗi ngày trên máy tính bài 6

Zhōngguó zài měi méigōnghé jìngzhēng zhōng shòudào dà bà shěnchá

zhōuyī fà qǐ le yī xiàng yóu měiguó zīzhù de xiàngmù, gāi xiàngmù shǐyòng wèixīng gēnzōng hé fābù méigōnghé yán’àn zhōngguó dà bà de shuǐwèi, jiājùle chāojí dàguó zài dōngnányà de jìngzhēng.

4350 Gōnglǐ (2700 yīnglǐ) de shuǐlù-zài zhōngguó bèi chēng wèi láncāngjiāng, xiàng nán liú jīng miǎndiàn, lǎowō, tàiguó, jiǎnpǔzhài hé yuènán-yǐjīng chéngwéi jìngzhēng de jiāodiǎn.

Běijīng bóhuíle měiguó de yán jiù bàogào, chēng zhōngguó de shuǐbà xù shuǐ xù shuǐ, bù lìyú xiàyóu guójiā, nà li yǒu 6000 wàn rén yīkào héliú bǔ yú hé gēngzhòng.

Méigōnghé dà bà jiāncè qì yóu měiguó guówùyuàn tígōng bùfèn zījīn, shǐyòng láizì chuān yún wèixīng de shùjù gēnzōng zhōngguó hé qítā guójiā de dà bà shuǐwèi.

Gāi xìnxī jiāng jīhū shíshí dì xiàng suǒyǒu rén kāifàng.

Yīgè dāndú de “biǎomiàn shīdù” zhǐbiāo shì xiǎnshì gāi dìqū de nǎxiē bùfèn bǐ píngcháng gèng shī huò gèng gàn: Zhè shì shuǐbà yǐngxiǎng duōshǎo zìrán liúliàng de zhǐnán.

Wèiyú huáshèngdùn de Stimson zhōngxīn de Brian Eyler biǎoshì:“Jiāncè qì tígōng de zhèngjù biǎomíng, zhōngguó de 11 gè zhǔliú shuǐbà jīngguò jīngxīn shèjì hé cāozuò, yǐ zuìdà xiàndù de tígāo xiàng dōngbù dìqū chūshòu shuǐdiàn de chǎnliàng, bìng méiyǒu kǎolǜ xiàyóu yǐngxiǎng.” Yīgè yùnxíng xūnǐ shuǐbiǎo de quánqiú zhìnáng tuán.

“Jījí lìyì”

zhōngguó duì guòqù de yánjiū chí pīpíng tàidù, qízhōng bāokuò “méigōnghé dà bà jiāncè” xiàngmù dì yībùfèn,“dìqiú zhī yǎn” de yī xiàng yánjiū, gāi yánjiū chēng, yóuyú qítā guójiā zāoshòu yánzhòng gānhàn, shuǐ yǐ bèi tuīchí zhì 2019 nián.

Guójiā zhīchí de zhōngguó kě zàishēng néngyuán gōngchéng yánjiū suǒ zài 12 yuè 4 rì de bàogào zhōng shuō:“Měiguó yīzhí wúfǎ tígōng liánghǎo de zhèngjù.”

Bàogào shuō:“Láncāngjiāng shàngyóu shuǐdiàn xiàngmù duì méigōnghé xiàyóu lín guó de hǎochù shì xiǎn’éryìjiàn de,” bìng bǔchōng shuō, zài xùnqí chúcúnzài shuǐkù zhōng de shuǐ yǒu zhù yú fángzhǐ xiàyóu hóngshuǐ hé gānhàn.

Zhōngguó jīnnián chū tóngyì yǔ méigōnghé wěiyuánhuì (MRC) gòngxiǎng shuǐ shùjù. Méigōnghé wěiyuánhuì shì tàiguó, lǎowō, jiǎnpǔzhài hé yuènán de zīxún jīgòu, chángqí yǐlái yīzhí zài xúnqiú xìnxī yǐ jìnxíng gèng hǎo de guīhuà.

Zhōng měi yǒu yǔ méigōnghé guójiā hézuò de díduì jīgòu: Zǒngbù wèiyú běijīng de láncāngjiāng-méigōnghé hézuò zǔzhī hé méigōnghé-měiguó hézuò zǔzhī. Héhuǒ.

Liǎng guó zài nánhǎi (yuènán chēng wèi yuènán dōnghǎi) zhī jiān yě cún zài fēnqí. Huáshèngdùn zài nánhǎi tiǎozhàn běijīng duì běijīng dà bùfèn shuǐlù de zhǔquán yāoqiú, zhè shì yītiáo màoyì de zhǔyào qúdào, gāi guǎndào huán yǒngyǒu fēngfù de néngyuán.

Bản dịch tiếng Trung sang tiếng Việt (tham khảo) cho bài giảng Gõ tiếng Trung Sogou mỗi ngày trên máy tính bài 6

Các đập của Trung Quốc dưới sự giám sát của Mỹ trong cuộc cạnh tranh trên sông Mekong

Một dự án do Hoa Kỳ tài trợ sử dụng vệ tinh để theo dõi và công bố mực nước tại các đập của Trung Quốc trên sông Mekong đã được khởi động vào thứ Hai, làm tăng thêm sự cạnh tranh của các siêu cường ở Đông Nam Á.

Đường thủy dài 4.350 km (2.700 dặm) – được gọi là Lancang ở Trung Quốc và chảy về phía nam qua Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam – đã trở thành tâm điểm cạnh tranh.

Bắc Kinh đã bác bỏ nghiên cứu của Mỹ nói rằng các con đập của Trung Quốc đã giữ nước gây bất lợi cho các quốc gia hạ nguồn, nơi 60 triệu người sống dựa vào sông để đánh cá và canh tác.

Cơ quan Giám sát Đập Mekong, do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ một phần, sử dụng dữ liệu từ các vệ tinh xuyên qua đám mây để theo dõi mức độ của các đập ở Trung Quốc và các nước khác.

Thông tin sẽ được công khai cho tất cả mọi người trong thời gian gần nhất.

Một chỉ số riêng về “độ ẩm bề mặt” là cho biết những phần nào của khu vực ẩm ướt hơn hoặc khô hơn bình thường: một hướng dẫn về mức độ ảnh hưởng của dòng chảy tự nhiên bởi các con đập.

Brian Eyler thuộc Trung tâm Stimson có trụ sở tại Washington, cho biết: “Hệ thống giám sát cung cấp bằng chứng cho thấy 11 đập trên dòng chính của Trung Quốc được sắp xếp và vận hành một cách tinh vi nhằm tối đa hóa sản lượng thủy điện để bán cho các tỉnh phía đông của Trung Quốc mà không xem xét đến các tác động ở hạ nguồn”. một tổ chức tư vấn toàn cầu vận hành đồng hồ đo nước ảo.

‘Lợi ích tích cực’

Trung Quốc đã chỉ trích các nghiên cứu trước đây, bao gồm một nghiên cứu của Eyes on Earth – một phần của dự án Mekong Dam Monitor – cho biết nước đã bị giữ lại vào năm 2019 do các nước khác bị hạn hán nghiêm trọng.

“Hoa Kỳ đã không thể cung cấp bằng chứng tốt trong suốt”, Viện Kỹ thuật Năng lượng Tái tạo Trung Quốc được nhà nước hậu thuẫn cho biết trong một báo cáo ngày 4 tháng 12.

“Những lợi ích tích cực của thủy điện thượng nguồn sông Lancang đối với các nước láng giềng ở hạ lưu sông Mekong là rõ ràng và hiển nhiên”, đồng thời cho biết thêm rằng nước được tích trữ trong các hồ chứa trong mùa lũ đã giúp ngăn ngừa lũ lụt và hạn hán ở hạ lưu.

Đầu năm nay, Trung Quốc đã đồng ý chia sẻ dữ liệu về nước với Ủy ban sông Mekong (MRC) – cơ quan tư vấn cho Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam từ lâu đã tìm kiếm thông tin để lập kế hoạch tốt hơn.

Trung Quốc và Hoa Kỳ có các cơ quan đối địch làm việc với các nước Mekong: Hợp tác Lancang-Mekong ở Bắc Kinh và Mekong-Hoa Kỳ. Quan hệ đối tác.

Hai quốc gia cũng có mâu thuẫn ở Biển Đông, mà Việt Nam gọi là Biển Đông, nơi Washington thách thức yêu sách của Bắc Kinh đối với hầu hết các tuyến đường thủy, một đường dẫn chính cho thương mại cũng giàu tài nguyên năng lượng.

Vậy là bài giảng Gõ tiếng Trung Sogou mỗi ngày trên máy tính Bài 6  hôm nay đến đây là hết rồi,cảm ơn các bạn đã luôn chú ý theo dõi,chúc các bạn có một buổi học online vui vẻ nhé.

0 responses on "Gõ tiếng Trung Sogou mỗi ngày trên máy tính Bài 6"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top