Gõ tiếng Trung Sogou mỗi ngày trên máy tính bài 2

Tài liệu Gõ tiếng Trung Sogou mỗi ngày trên máy tính

Gõ tiếng Trung Sogou mỗi ngày trên máy tính bài 2 là bài giảng tiếp theo tiếp nối bài học hôm qua của Thầy Vũ trên diễn đàn học tiếng Trung Quốc mỗi ngày ChineMaster. nằm trong bộ giáo án bài giảng học tiếng Trung Quốc mỗi ngày do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và đăng tải trên kênh học trực tuyến Luyện thi HSK.

Chuyên mục Luyện gõ tiếng Trung tổng hợp tất cả những bài giảng đã được đăng tải về cách gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ tổng hợp lại,các bạn xem tại link sau nhé.

Luyện gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính mỗi ngày

Các bạn cần sử dụng bộ gõ tiếng Trung Sogou pinyin để luyện tập gõ tiếng Trung trên máy tính, như vậy thì các bạn mới có thể nâng cao và tăng cường hiệu quả học từ mới tiếng Trung mỗi ngày, và có thể nhớ được nhiều phiên âm tiếng Trung hơn và mặt chữ Hán nhớ được cũng lâu hơn. Các bạn tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin phiên bản mới nhất tại link bên dưới.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou mới nhất

Dưới đây là khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc dành cho những bạn có nhu cầu buôn bán hàng hóa và lấy nguồn hàng từ kênh mua sắm trực tuyến lớn nhất Trung Quốc TAOBAO

Tài liệu nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall 1688

Những bạn nào có nhu cầu và ước muốn học tiếng Trung tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ thì hãy nhanh tay đăng kí chỗ tại chi nhánh của Trung Tâm tại Hà Hội và Quận 10 TPHCM nhé

Lịch học và thời khóa biểu lớp học tiếng Trung giao tiếp tại Hà Nội

Khóa học tiếng Trung giao tiếp ChineMaster tại Hà Nội

Lịch học và thời khóa biểu lớp học tiếng Trung giao tiếp tại Quận 10 TPHCM

Khóa học tiếng Trung giao tiếp ChineMaster tại Quận 10 TP HCM

Những bạn không có điều kiện học trực tiếp do khoảng cách quá xa có thể đăng ký học online tiếng Trung Thầy Vũ qua Skype tại link sau nhé.

Tham gia khóa học tiếng Trung online qua Skype Thầy Vũ

Nội dung bài Gõ tiếng Trung Sogou mỗi ngày trên máy tính bài 2

Nội dung buổi học tiếng Trung giao tiếp online hôm nay Gõ tiếng Trung Sogou mỗi ngày trên máy tính bài 2

河内前主席因挪用机密文件被判入狱五年

河内前主席阮德忠因策划盗用机密文件被判入狱五年。

拨款是在涉及对科技公司Nhat Cuong的走私和洗钱指控的案件中进行的,该公司仍在调查中。

在周五举行的一项封闭审讯中,河内市人民法院认定现年53岁的钟某犯有挪用机密文件的罪名,根据越南的《刑法》,该罪行可判处15年徒刑。

在同一案件中,另外三人也被判处不同的监禁。

现年37岁的范光东曾是公安部反腐败警察局的官员,被判处四年零六个月的徒刑。

现年37岁的Nguyen Hoang Trung是驾驶员,曾是一名警官,他得到了两年的监禁。

现年46岁的阮安(Nguyen Anh Ngoc)是该市人民委员会编辑部前副主任,被判入狱18个月。

法院说,正在意识到钟及其三名同伙承认他们的侵权行为,并对他们判处比《刑法》更轻的判决表示re悔。

由于身体不好,钟被允许在回答问题时坐下。

前董事长承认他是此案的策划者。代表他的律师姜洪庆说,他向共产党,国家和所有选民道歉。

Chung于八月被捕,另外三个月被捕。他们的逮捕是对在河内科技巨头Nhat Cuong技术服务贸易有限公司可能涉及“走私,违反会计规定,洗钱和违反投标行为造成严重后果”的案件中对国家机密文件盗用调查的一部分。

调查人员说,钟先生通过第三方与董先生取得了联系。参与了Nhat Cuong调查的Dung被要求收集相关信息,并确定是否正在调查Chung和他的妻子的角色。

从去年7月到今年6月,董先生五次偷走了九份机密文件。他在工作中复制了文件并将其带回家,甚至使用伪造的钥匙闯入官员办公室。

起诉书称,他三度将机密文件交给了钟,并获得了10,000美元的工作报酬。

同时,Trung收到了另外三份机密文件,并要求Ngoc将它们打印出来并交给Chung。

越南正进行由党首领兼主席阮富通(Nguyen Phu Trong)牵头的长期腐败镇压,目睹了数名高调的政府官员,高级军官和商人因贪污和洗钱等各种罪行被捕入狱。

Chú thích phiên âm tiếng Trung bài giảng trực tuyến ngày 15/12/2020 Gõ tiếng Trung Sogou mỗi ngày trên máy tính bài 2

Hénèi qián zhǔxí yīn nuóyòng jīmì wénjiàn bèi pàn rù yù wǔ nián

hénèi qián zhǔxí ruǎndézhōng yīn cèhuà dàoyòng jīmì wénjiàn bèi pàn rù yù wǔ nián.

Bōkuǎn shì zài shèjí duì kējì gōngsī Nhat Cuong de zǒusī hé xǐqián zhǐkòng de ànjiàn zhōng jìnxíng de, gāi gōngsī réng zài diàochá zhōng.

Zài zhōu wǔ jǔxíng de yī xiàng fēngbì shěnxùn zhōng, hénèi shì rénmín fǎyuàn rèndìng xiànnián 53 suì de zhōng mǒu fàn yǒu nuóyòng jīmì wénjiàn de zuìmíng, gēnjù yuènán de “xíngfǎ”, gāi zuìxíng kě pànchǔ 15 nián túxíng.

Zài tóngyī ànjiàn zhōng, lìngwài sān rén yě bèi pànchǔ bùtóng de jiānjìn.

Xiànnián 37 suì de fànguāngdōng céng shì gōng’ān bù fǎn fǔbài jǐngchá jú de guānyuán, bèi pànchǔ sì nián líng liù gè yuè de túxíng.

Xiànnián 37 suì de Nguyen Hoang Trung shì jiàshǐ yuán, céng shì yī míng jǐngguān, tā dédàole liǎng nián de jiānjìn.

Xiànnián 46 suì de ruǎn ān (Nguyen Anh Ngoc) shì gāi shì rénmín wěiyuánhuì biānjí bù qián fù zhǔrèn, bèi pàn rù yù 18 gè yuè.

Fǎyuàn shuō, zhèngzài yìshí dào zhōng jí qí sān míng tónghuǒ chéngrèn tāmen de qīnquán xíngwéi, bìng duì tāmen pànchǔ bǐ “xíngfǎ” gèng qīng de pànjué biǎoshì re huǐ.

Yóuyú shēntǐ bù hǎo, zhōng bèi yǔnxǔ zài huídá wèntí shí zuò xià.

Qián dǒngshì zhǎng chéngrèn tā shì cǐ àn de cèhuà zhě. Dàibiǎo tā de lǜshī jiānghóngqìng shuō, tā xiàng gòngchǎndǎng, guójiā hé suǒyǒu xuǎnmín dàoqiàn.

Chung yú bā yuè bèi bǔ, lìngwài sān gè yuè bèi bǔ. Tāmen de dàibǔ shì duì zài hénèi kējì jùtóu Nhat Cuong jìshù fúwù màoyì yǒuxiàn gōngsī kěnéng shèjí “zǒusī, wéifǎn kuàijì guīdìng, xǐqián hé wéifǎn tóubiāo xíngwéi zàochéng yánzhòng hòuguǒ” de ànjiàn zhōng duì guójiā jīmì wénjiàn dàoyòng diàochá de yībùfèn.

Diàochá rényuán shuō, zhōng xiānshēng tōngguò dì sānfāng yǔ dǒng xiānshēng qǔdéle liánxì. Cānyùle Nhat Cuong diàochá de Dung bèi yāoqiú shōují xiāngguān xìnxī, bìng quèdìng shìfǒu zhèngzài diàochá Chung hé tā de qīzi de juésè.

Cóng qùnián 7 yuè dào jīnnián 6 yuè, dǒng xiānshēng wǔ cì tōu zǒule jiǔ fèn jīmì wénjiàn. Tā zài gōngzuò zhōng fùzhìle wénjiàn bìng jiāng qí dài huí jiā, shènzhì shǐyòng wèizào de yàoshi chuǎng rù guānyuán bàngōngshì.

Qǐsù shū chēng, tā sān dù jiāng jīmì wénjiàn jiāo gěile zhōng, bìng huòdéle 10,000 měiyuán de gōngzuò bàochóu.

Tóngshí,Trung shōu dàole lìngwài sān fèn jīmì wénjiàn, bìng yāoqiú Ngoc jiāng tāmen dǎyìn chūlái bìng jiāo gěi Chung.

Yuènán zhèng jìnxíng yóu dǎng shǒulǐng jiān zhǔxí ruǎnfùtōng (Nguyen Phu Trong) qiāntóu de cháng qī fǔbài zhènyā, mùdǔle shǔ míng gāodiào de zhèngfǔ guānyuán, gāojí jūnguān hé shāngrén yīn tānwū hé xǐqián děng gè zhǒng zuìxíng bèi bǔ rù yù.

Hướng dẫn cách dịch tiếng Trung sang tiếng Việt Gõ tiếng Trung Sogou mỗi ngày trên máy tính bài 2

Cựu chủ tịch Hà Nội 5 năm tù vì chiếm đoạt tài liệu mật

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị phạt 5 năm tù về tội chủ mưu chiếm đoạt tài liệu mật.

Việc chiếm đoạt diễn ra trong một vụ án liên quan đến cáo buộc buôn lậu và rửa tiền đối với công ty công nghệ Nhật Cường, hiện vẫn đang được điều tra.

Trong một phiên tòa kín diễn ra vào hôm thứ Sáu, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã tuyên Chung, 53 tuổi, phạm tội chiếm đoạt tài liệu mật, một tội danh có thể bị phạt tới 15 năm tù theo Bộ luật Hình sự Việt Nam.

Ba người khác cũng bị kết án tù khác nhau trong cùng một vụ án.

Phạm Quang Dũng, 37 tuổi, cựu cán bộ Cục Cảnh sát phòng chống tham nhũng, Bộ Công an, bị phạt 4 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Hoàng Trung, 37 tuổi, tài xế của Chung và một cựu cảnh sát, lĩnh hai năm.

Nguyễn Anh Ngọc, 46 tuổi, nguyên phó trưởng ban biên tập tại UBND thành phố, bị kết án 18 tháng tù.

Tòa cho biết họ đã nhận thức rõ việc Chung và ba đồng phạm đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và tỏ ra hối hận khi tuyên phạt họ mức án nhẹ hơn quy định của Bộ luật Hình sự.

Do sức khỏe không tốt nên Chung được phép ngồi trả lời câu hỏi.

Vị cựu chủ tọa thừa nhận mình là chủ mưu trong vụ án. Ông gửi lời xin lỗi đến Đảng Cộng sản, Nhà nước và toàn thể cử tri, luật sư Giang Hồng Thanh, người đại diện cho ông nói.

Chung bị bắt vào tháng Tám và ba người còn lại trước đó một tháng. Việc bắt giữ họ là một phần của cuộc điều tra về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước trong một vụ án liên quan đến “buôn lậu, vi phạm kế toán, rửa tiền và vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường.

Các nhà điều tra cho biết Chung liên lạc với Dũng thông qua một bên thứ ba. Dũng, người có liên quan đến cuộc điều tra Nhật Cường, được yêu cầu thu thập thông tin liên quan và tìm hiểu xem vai trò của vợ chồng Chung có đang bị quản lý hay không.

Từ tháng 7 năm ngoái đến tháng 6 năm nay, Dũng đã 5 lần đánh cắp tài liệu mật. Anh ta sao chép các tài liệu tại nơi làm việc và mang về nhà, thậm chí đột nhập vào văn phòng của một quan chức bằng cách sử dụng một chiếc chìa khóa giả.

Bản cáo trạng cho biết, anh ta đã giao các tài liệu mật cho Chung ba lần và được chia 10.000 USD cho công việc này.

Trong khi đó, Trung nhận 3 tài liệu mật khác và nhờ Ngọc in ra rồi đưa cho Chung.

Việt Nam đang tham gia vào một cuộc thanh trừng tham nhũng kéo dài do Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu, đã chứng kiến một số quan chức cấp cao của chính phủ, sĩ quan quân đội hàng đầu và doanh nhân bị bắt và bỏ tù vì nhiều tội danh khác nhau từ thông đồng đến rửa tiền.

Vậy là bài giảng Gõ tiếng Trung Sogou mỗi ngày trên máy tính bài 2 ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi,cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi,chúc các bạn có một buổi học online vui vẻ nhé.

0 responses on "Gõ tiếng Trung Sogou mỗi ngày trên máy tính bài 2"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top