Giáo trình thi thử HSK online HSK 4 Đọc hiểu Bài 6

Luyện Giáo trình thi thử HSK online HSK 4 Đọc hiểu mỗi ngày cùng Thầy Vũ

Giáo trình thi thử HSK online HSK 4 Đọc hiểu Bài 6 là bài giảng luyện thi HSK online được đăng trên Diễn đàn học tiếng Trung của Thầy Vũ chuyên đào tạo các khóa học ôn thi chứng chỉ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6 hoàn toàn miễn phí trên website luyenthihsk.com là trang web chuyên chia sẻ tài liệu luyện thi HSK uy tín và chất lượng hoàn toàn miễn phí với vô số bộ đề thi thử HSK online chất lượng. Trang luyenthiHSK.com mỗi ngày được đội ngũ giáo viên tiếng Trung HSK cập nhập thêm rất nhiều bài thi thử HSK online để giúp các bạn nhanh chóng làm quen được với cấu trúc ra đề thi HSK và biết cách làm bài thi HSK trước khi bước vào kỳ thi HSK thật do Viện Khổng Tử tổ chức tại các điểm thi năng lực Hán ngữ Quốc tế được ủy quyền tại các trường Đại học khoa tiếng Trung Quốc ở Việt Nam.

Khóa học Nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall chi tiết và đầy đủ nhất do Thầy Vũ soạn thảo dành tặng cho tất cả những bạn có niềm đam mê yêu thích buôn bán và nhập hàng Trung Quốc các bạn tham khảo tại link sau nhé.

Tài liệu nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall 1688

Các lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu cho người mới bắt đầu học tiếng Trung Quốc tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội và ChineMaster TP HCM ở ngay link bên dưới.

Đăng ký lớp tiếng Trung giao tiếp ChineMaster Hà Nội

Đăng ký lớp tiếng Trung giao tiếp ChineMaster TP HCM

Còn những bạn không có điều kiện học trực tiếp có thể học online Tiếng Trung Thầy Vũ qua Skype,chi tiết tại link dưới đây nhé.

Đăng ký lớp học tiếng Trung online qua Skype Thầy Vũ

Để giúp tất cả các bạn học viên của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster đánh giá được chính xác trình độ tiếng Trung của mình đang đến đâu và để giúp các bạn có hướng ôn tập đúng đắn thì Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ đã tạo ra một website thi thử HSK các cấp miễn phí dành cho các bạn,các bạn xem chi tiết tại link sau nhé.

Website thi thử hsk online cùng thầy Vũ ChineMaster

Chuyên mục Luyện Thi HSK các cấp luyện thi HSK 4 online tổng hợp những bài giảng về trọn bộ đề thi thử  HSK 4 rất hấp dẫn và hoàn toàn miễn phí,các bạn xem chi tiết tại link sau nhé.

Danh mục luyện thi HSK 4 online thầy Vũ

Các bạn học viên chú ý cần sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin để học từ vựng tiếng Trung mỗi ngày và tập gõ tiếng Trung online theo bài giảng của Thầy Vũ trong diễn đàn học tiếng Trung ChineMaster.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin cùng Thầy Vũ

Tổng hợp Giáo trình thi thử HSK online HSK 4 Đọc hiểu Bài 6

Nội dung chi tiết bài giảng hôm nay ngày 9/1/2021 – Giáo trình thi thử HSK online HSK 4 Đọc hiểu Bài 6

专家缓解了英国冠状病毒突变体对越南构成威胁的担忧

专家称,由于该国的应对措施,首次在英国发现的新型Covid-19变型不太可能在越南爆发。

1月2日,越南报告了该变体的第一例。

该航母是一名44岁的越南妇女,她与一群来自英国的305名乘客一起来,于12月22日降落在芹T南部。

他们在芹T,附近的荣隆省和特拉荣省和胡志明市进行了隔离。

新加坡国立大学Saw Swee Hock公共卫生学院院长Yik Ying Teo教授说:“越南并不特别担心,因为该国已经建立了完善的监视,接触者追踪和边境控制措施。”关于越南面临的潜在威胁。

“因此,这种变体随后传播给社区的风险实际上非常低。”

新西兰奥塔哥大学公共卫生学院的迈克尔•贝克教授强调了越南和新西兰之间的相似之处,他说,这两个国家都有消灭策略,而且两国都成功地遏制了Covid-19,导致病例数减少和死亡。

贝克和他的同事们在最近的一份报告中将越南列为亚洲国家中似乎已将消除作为主要战略的国家之一。

他们得出结论,消除病毒可能是Covid-19和其他新兴大流行病的最佳应对策略。为了成功消除疟疾,他们列出了以下条件:科学家的知情投入,采取果断行动的政治承诺,足够的公共卫生基础设施以提供必要的干预措施,公众参与和对正在采取的措施的信任以及支持弱势人群的社会安全网。

长期努力的准备

澳大利亚拉筹伯大学公共卫生副教授哈桑•瓦利(Hassan Vally)表示,重要的是要了解新变体,尽管它可能更容易传播,但不应改变任何国家控制Covid-19的方法。

他补充说,没有证据表明该变种在任何其他方面都不同,因此,所有相同的防止病毒传播的措施都应继续进行。

Saw Swee Hock公共卫生学院副教授Alex Cook说,来自英国的证据是这种新病毒的传染性可能达到50%或更高。

他说,这意味着现有措施可能不足以将其R值保持在1或更低,这将导致疫情增长。

他警告说,越南,泰国和新加坡等已经或多或少控制了输电方式的国家可能需要加强措施,如果在当地发现该变种。

但是他也表示了信心,尽管有可能会从旅行者那里扩散到整个社区,但越南当局可以通过现有措施加以遏制。

专家说,隔离时间不超过14天。

贝克说,没有证据表明新病毒变种的潜伏期比平时更长。他认为,一旦有人完成了正常隔离,就不需要进行其他跟踪。

他说,但鉴于该变种更具传染性,在隔离期间保持高水平的感染控制至关重要。

他说,尽管越南目前的边境管制措施当然也将其排除在外,但重要的是,考虑采取其他措施以减少进口病例的数量,因为这种变种更具传染性。

“这些措施可能包括出发前的测试,并可能在出行前进行短暂的隔离。”

根据德国莱布尼兹预防研究和流行病学研究所的Hajo Zeeb教授的说法,鉴于越南缺乏免疫力,因此在严格控制的情况下无疑是很重要的。

他说,尽管新菌株更易传播,但似乎并未引起该病更严重的表现。

这种较高的传播率在控制方面是个问题,但是到目前为止,除已知的有效措施(距离,卫生,减少接触等)外,没有其他特殊措施,并且疫苗也有望对该菌株起作用。说过。

Teo说,尽管为期14天的隔离确实有丢失一些受感染旅行者的风险,但这是在风险管理与实用性之间取得平衡。

他说,更长的隔离期当然会更安全,但会给旅客带来更大的不便,因此,各个国家必须决定两者的平衡。

他指出,香港选择了更长的隔离期,但也有许多国家坚持14天的检查制度,即使是英国旅客也是如此。

英国莱斯特大学的朱利安唐(Julian Tang)博士说,尽管新的变种似乎并没有引起更严重的疾病,但人们知道,一部分感染者需要住院治疗,有些甚至会死亡。

出于这个原因,越南需要加强一切措施,以减少这种高度传播的菌株的传播,以避免压倒其医疗体系。

他说,如果该国的筛查针对多个病毒基因,包括S基因,该国在该变种中无法检测到,则可以使用S基因缺失PCR信号。

他说,如果越南的PCR试验与TaqPath试验不同,它可能需要依靠测序(速度较慢)来检测这种英国变种,尽管科学家们可能也可以设计一种新的特异性PCR检测方法来检测这种变种。

在临床上,Tang和他的同事没有看到新旧病毒株之间有太大差异,并且认为现有疫苗的有效性不会受到太大影响。

他说,需要更严格地遵守现有的社会疏远措施,掩盖措施和其他干预措施,以减少这种病毒的传播。

他说,越南科学家还可以检查他们的疫苗在中和新的英国变种中的有效性-并且可能需要在不久的将来对新的南非变种进行这项工作,南非新变种也有可能进入越南。

Teo说,世界意识到这些变异只是因为两国一直在努力对冠状病毒进行更多的基因测序。

“可能还有其他变种,但目前未被发现。”

Chú thích phiên âm tiếng Trung cho bài tập Giáo trình thi thử HSK online HSK 4 Đọc hiểu Bài 6

Zhuānjiā huǎnjiěle yīngguó guānzhuàng bìngdú túbiàn tǐ duì yuènán gòuchéng wēixié de dānyōu

zhuānjiā chēng, yóuyú gāi guó de yìngduì cuòshī, shǒucì zài yīngguó fāxiàn de xīnxíng Covid-19 biànxíng bù tài kěnéng zài yuènán bàofā.

1 Yuè 2 rì, yuènán bàogàole gāi biàn tǐ de dì yī lì.

Gāi hángmǔ shì yī míng 44 suì de yuènán fùnǚ, tā yǔ yīqún láizì yīngguó de 305 míng chéngkè yī qǐlái, yú 12 yuè 22 rì jiàngluò zài qín T nánbù.

Tāmen zài qín T, fùjìn de róng lóng shěng hé tè lā róng shěng hé húzhìmíng shì jìnxíngle gélí.

Xīnjiāpō guólì dàxué Saw Swee Hock gōnggòng wèishēng xuéyuàn yuàn zhǎng Yik Ying Teo jiàoshòu shuō:“Yuènán bìng bù tèbié dānxīn, yīnwèi gāi guó yǐjīng jiànlìle wánshàn de jiānshì, jiēchù zhě zhuīzōng hé biānjìng kòngzhì cuòshī.” Guānyú yuènán miànlín de qiánzài wēixié.

“Yīncǐ, zhè zhǒng biàn tǐ suíhòu chuánbò gěi shèqū de fēngxiǎn shíjì shang fēicháng dī.”

Xīnxīlán ào tǎ gē dàxué gōnggòng wèishēng xuéyuàn de màikè’ěr•bèikè jiàoshòu qiángdiàole yuènán hé xīnxīlán zhī jiān de xiāngsì zhī chù, tā shuō, zhè liǎng gè guójiā dōu yǒu xiāomiè cèlüè, érqiě liǎng guódū chénggōng de èzhìle Covid-19, dǎozhì bìnglì shù jiǎnshǎo hé sǐwáng.

Bèikè hé tā de tóngshìmen zài zuìjìn de yī fèn bàogào zhōng jiàng yuènán liè wèi yàzhōu guójiā zhōng sìhū yǐ jiāng xiāochú zuòwéi zhǔyào zhànlüè de guójiā zhī yī.

Tāmen dé chū jiélùn, xiāochú bìngdú kěnéng shì Covid-19 hé qítā xīnxīng dà liúxíng bìng de zuì jiā yìngduì cèlüè. Wèile chénggōng xiāochú nüèjí, tāmen liè chūle yǐxià tiáojiàn: Kēxuéjiā de zhīqíng tóurù, cǎiqǔ guǒduàn xíngdòng de zhèngzhì chéngnuò, zúgòu de gōnggòng wèishēng jīchǔ shèshī yǐ tígōng bìyào de gānyù cuòshī, gōngzhòng cānyù hé duì zhèngzài cǎiqǔ de cuòshī de xìnrèn yǐjí zhīchí ruòshì rénqún de shèhuì ānquán wǎng.

Chángqí nǔlì de zhǔnbèi

àodàlìyǎ lā chóu bó dàxué gōnggòng wèishēng fùjiàoshòu hā sāng•wǎ lì (Hassan Vally) biǎoshì, zhòngyào de shì yào liǎojiě xīn biàn tǐ, jǐnguǎn tā kěnéng gèng róngyì chuánbò, dàn bù yìng gǎibiàn rènhé guójiā kòngzhì Covid-19 de fāngfǎ.

Tā bǔchōng shuō, méiyǒu zhèngjù biǎomíng gāi biànzhǒng zài rènhé qítā fāngmiàn dōu bùtóng, yīncǐ, suǒyǒu xiāngtóng de fángzhǐ bìngdú chuánbò de cuòshī dōu yīng jìxù jìnxíng.

Saw Swee Hock gōnggòng wèishēng xuéyuàn fùjiàoshòu Alex Cook shuō, láizì yīngguó de zhèngjù shì zhè zhǒng xīn bìngdú dí chuánrǎn xìng kěnéng dádào 50%huò gèng gāo.

Tā shuō, zhè yìwèizhe xiàn yǒu cuòshī kěnéng bùzú yǐ jiāng qí R zhí bǎochí zài 1 huò gèng dī, zhè jiāng dǎozhì yìqíng zēngzhǎng.

Tā jǐnggào shuō, yuènán, tàiguó hé xīnjiāpō děng yǐjīng huò duō huò shǎo kòngzhìle shūdiàn fāngshì de guójiā kěnéng xūyào jiāqiáng cuòshī, rúguǒ zài dāngdì fāxiàn gāi biànzhǒng.

Dànshì tā yě biǎoshìle xìnxīn, jǐnguǎn yǒu kěnéng huì cóng lǚxíng zhě nàlǐ kuòsàn dào zhěnggè shèqū, dàn yuènán dāngjú kěyǐ tōngguò xiàn yǒu cuòshī jiāyǐ èzhì.

Zhuānjiā shuō, gélí shíjiān bù chāoguò 14 tiān.

Bèikè shuō, méiyǒu zhèngjù biǎomíng xīn bìngdú biànzhǒng de qiánfúqí bǐ píngshí gèng zhǎng. Tā rènwéi, yīdàn yǒurén wánchéngle zhèngcháng gélí, jiù bù xūyào jìnxíng qítā gēnzōng.

Tā shuō, dàn jiànyú gāi biànzhǒng gèng jù chuánrǎn xìng, zài gélí qíjiān bǎochí gāo shuǐpíng de gǎnrǎn kòngzhì zhì guān zhòngyào.

Tā shuō, jǐnguǎn yuènán mùqián de biānjìng guǎnzhì cuòshī dāngrán yě jiāng qí páichú zàiwài, dàn zhòngyào de shì, kǎolǜ cǎiqǔ qítā cuòshī yǐ jiǎnshǎo jìnkǒu bìnglì de shùliàng, yīnwèi zhè zhǒng biànzhǒng gèng jù chuánrǎn xìng.

“Zhèxiē cuòshī kěnéng bāokuò chūfā qián de cèshì, bìng kěnéng zài chūxíng qián jìnxíng duǎnzàn de gélí.”

Gēnjù déguó lái bù ní zī yùfáng yánjiū hé liúxíng bìng xué yánjiū suǒ de Hajo Zeeb jiàoshòu de shuōfǎ, jiànyú yuènán quēfá miǎnyì lì, yīncǐ zài yángé kòngzhì de qíngkuàng xià wúyí shì hěn zhòngyào de.

Tā shuō, jǐnguǎn xīn jūnzhū gēngyì chuánbò, dàn sìhū bìng wèi yǐnqǐ gāi bìng gèng yánzhòng de biǎoxiàn.

Zhè zhǒng jiào gāo de chuánbò lǜ zài kòngzhì fāngmiàn shìgè wèntí, dànshì dào mùqián wéizhǐ, chú yǐ zhī de yǒuxiào cuòshī (jùlí, wèishēng, jiǎnshǎo jiēchù děng) wài, méiyǒu qítā tèshū cuòshī, bìngqiě yìmiáo yě yǒuwàng duì gāi jūnzhū qǐ zuòyòng. Shuōguò.

Teo shuō, jǐnguǎn wéiqí 14 tiān de gélí quèshí yǒu diūshī yīxiē shòu gǎnrǎn lǚxíng zhě de fēngxiǎn, dàn zhè shì zài fēngxiǎn guǎnlǐ yǔ shíyòng xìng zhī jiān qǔdé pínghéng.

Tā shuō, gèng zhǎng de gélí qī dāngrán huì gèng ānquán, dàn huì gěi lǚkè dài lái gèng dà de bùbiàn, yīncǐ, gège guójiā bìxū juédìng liǎng zhě de pínghéng.

Tā zhǐchū, xiānggǎng xuǎnzéle gèng zhǎng de gélí qī, dàn yěyǒu xǔduō guójiā jiānchí 14 tiān de jiǎnchá zhìdù, jíshǐ shì yīngguó lǚkè yěshì rúcǐ.

Yīngguó lái sī tè dàxué de zhū lì’ān táng (Julian Tang) bóshì shuō, jǐnguǎn xīn de biànzhǒng sìhū bìng méiyǒu yǐnqǐ gēng yánzhòng de jíbìng, dàn rénmen zhīdào, yībùfèn gǎnrǎn zhě xūyào zhùyuàn zhìliáo, yǒuxiē shènzhì huì sǐwáng.

Chū yú zhège yuányīn, yuènán xūyào jiāqiáng yīqiè cuòshī, yǐ jiǎnshǎo zhè zhǒng gāodù chuánbò de jūnzhū de chuánbò, yǐ bìmiǎn yādǎo qí yīliáo tǐxì.

Tā shuō, rúguǒ gāi guó de shāi chá zhēnduì duō gè bìngdú jīyīn, bāokuò S jīyīn, gāi guó zài gāi biànzhǒng zhōng wúfǎ jiǎncè dào, zé kěyǐ shǐyòng S jīyīn quēshī PCR xìnhào.

Tā shuō, rúguǒ yuènán de PCR shìyàn yǔ TaqPath shìyàn bùtóng, tā kěnéng xūyào yīkào cèxù (sùdù jiào màn) lái jiǎncè zhè zhǒng yīngguó biànzhǒng, jǐnguǎn kēxuéjiāmen kěnéng yě kěyǐ shèjì yī zhǒng xīn de tèyì xìng PCR jiǎncè fāngfǎ lái jiǎncè zhè zhǒng biànzhǒng.

Zài línchuáng shàng,Tang hé tā de tóngshì méiyǒu kàn dào xīnjiù bìngdú zhū zhī jiān yǒu tài dà chāyì, bìngqiě rènwéi xiàn yǒu yìmiáo de yǒuxiào xìng bù huì shòudào tài dà yǐngxiǎng.

Tā shuō, xūyào gèng yángé de zūnshǒu xiàn yǒu de shèhuì shūyuǎn cuòshī, yǎngài cuòshī hé qítā gānyù cuòshī, yǐ jiǎnshǎo zhè zhǒng bìngdú dí chuánbò.

Tā shuō, yuènán kēxuéjiā hái kěyǐ jiǎnchá tāmen de yìmiáo zài zhōng hé xīn de yīngguó biànzhǒng zhōng de yǒuxiào xìng-bìngqiě kěnéng xūyào zài bùjiǔ de jiānglái duì xīn de nánfēi biànzhǒng jìnxíng zhè xiàng gōngzuò, nánfēi xīn biànzhǒng yěyǒu kěnéng jìnrù yuènán.

Teo shuō, shìjiè yìshí dào zhèxiē biànyì zhǐshì yīnwèi liǎng guó yīzhí zài nǔlì duì guānzhuàng bìngdú jìnxíng gèng duō de jīyīn cèxù.

“Kěnéng hái yǒu qítā biànzhǒng, dàn mùqián wèi pī fà xiàn.”

Chữa bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK online sang tiếng Việt Giáo trình thi thử HSK online HSK 4 Đọc hiểu Bài 6

Chuyên gia xoa dịu lo ngại về mối đe dọa đối với Việt Nam từ virus gây đột biến gen ở Anh

Theo các chuyên gia, biến thể Covid-19 mới lần đầu tiên được phát hiện ở Anh khó có khả năng bùng phát tại Việt Nam nhờ các biện pháp ứng phó của nước này.

Vào ngày 2 tháng 1, Việt Nam đã báo cáo trường hợp đầu tiên của biến thể này.

Người vận chuyển là một phụ nữ Việt Nam 44 tuổi, đi cùng nhóm 305 hành khách từ Anh và hạ cánh xuống phía Nam Cần Thơ vào ngày 22/12.

Chúng được kiểm dịch tại Cần Thơ, các tỉnh lân cận như Vĩnh Long, Trà Vinh và TP.

Giáo sư Yik Ying Teo, trưởng khoa Y tế công cộng Saw Swee Hock, Đại học Quốc gia Singapore, cho biết: “Tôi không đặc biệt lo lắng cho Việt Nam vì nước này đã thiết lập rất tốt các biện pháp giám sát, truy tìm liên lạc và kiểm soát biên giới. về mối đe dọa có thể xảy ra mà Việt Nam phải đối mặt.

“Vì vậy, nguy cơ biến thể này sau đó được truyền sang cộng đồng thực sự là cực kỳ thấp.”

Nhấn mạnh những điểm tương đồng giữa Việt Nam và New Zealand, Giáo sư Michael Baker thuộc khoa y tế công cộng tại Đại học Otago ở New Zealand cho biết cả hai quốc gia đều có chiến lược loại trừ và cả hai đều thành công trong việc chứa Covid-19 dẫn đến số ca mắc và tử vong thấp.

Trong một báo cáo gần đây, Baker và các đồng nghiệp của ông đã liệt kê Việt Nam là một trong những quốc gia ở châu Á dường như coi việc loại bỏ là chiến lược chủ đạo.

Họ kết luận rằng loại bỏ có thể là chiến lược ứng phó tối ưu cho Covid-19 và các đại dịch mới nổi khác. Để loại bỏ thành công, họ liệt kê các điều kiện sau: thông tin đầu vào từ các nhà khoa học, cam kết chính trị để thực hiện hành động quyết định, cơ sở hạ tầng y tế công cộng đủ để cung cấp các can thiệp cần thiết, sự tham gia của cộng đồng và sự tin tưởng vào các biện pháp đang được thực hiện và mạng lưới an toàn xã hội để hỗ trợ các nhóm dân số dễ bị tổn thương .

Chuẩn bị cho nỗ lực lâu dài

Hassan Vally, phó giáo sư về sức khỏe cộng đồng, Đại học La Trobe, Australia, cho biết điều quan trọng là phải hiểu biến thể mới, mặc dù có khả năng lây truyền cao hơn, nhưng không nên thay đổi cách tiếp cận của bất kỳ quốc gia nào đối với việc kiểm soát Covid-19.

Không có bằng chứng cho thấy biến thể này khác biệt theo bất kỳ cách nào khác, và vì vậy tất cả các biện pháp tương tự để ngăn chặn sự lây truyền của vi rút nên được tiếp tục, ông nói thêm.

Phó giáo sư Alex Cook của Trường Y tế Công cộng Saw Swee Hock cho biết bằng chứng từ Vương quốc Anh là khả năng lây nhiễm của loại vi-rút mới có khả năng là 50% hoặc cao hơn.

Điều này có nghĩa là các biện pháp hiện tại có thể không đủ để giữ giá trị R của nó ở mức 1 hoặc thấp hơn, điều này sẽ dẫn đến sự phát triển của dịch bệnh, ông nói.

Ông cảnh báo, các quốc gia như Việt Nam, Thái Lan và Singapore đã kiểm soát được sự lây truyền ít nhiều do đó cần phải tăng cường các biện pháp nếu phát hiện có biến thể tại địa phương.

Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ sự tin tưởng, mặc dù có thể có nguy cơ lan truyền từ khách du lịch đến cộng đồng chung, rằng các cơ quan chức năng của Việt Nam có thể ngăn chặn điều này bằng các biện pháp hiện có.

Các chuyên gia cho biết không cần kiểm dịch quá 14 ngày.

Baker cho biết không có bằng chứng nào cho thấy thời gian ủ bệnh dài hơn bình thường đối với biến thể mới của virus. Anh ta không nghĩ rằng sẽ cần theo dõi thêm khi ai đó đã hoàn thành việc kiểm dịch thông thường.

Tuy nhiên, do biến thể này dễ lây nhiễm hơn, nên điều quan trọng là phải duy trì các tiêu chuẩn cao về kiểm soát nhiễm trùng trong quá trình kiểm dịch, ông nói.

Mặc dù các biện pháp kiểm soát biên giới hiện tại của Việt Nam tất nhiên cũng sẽ được hạn chế, nhưng điều quan trọng là phải xem xét các biện pháp bổ sung để giảm số lượng các trường hợp nhập khẩu vì biến thể này dễ lây nhiễm hơn, ông nói.

“Các biện pháp này có thể bao gồm kiểm tra trước khi khởi hành và có khả năng là một thời gian cách ly ngắn trước khi đi du lịch.”

Theo Giáo sư Hajo Zeeb thuộc Viện Nghiên cứu Phòng ngừa và Dịch tễ học Leibniz ở Đức, chắc chắn rằng việc ngăn chặn nghiêm ngặt là rất quan trọng trong bối cảnh Việt Nam chưa có miễn dịch.

Mặc dù chủng vi khuẩn mới dễ lây truyền hơn, nhưng dường như nó không gây ra biểu hiện nghiêm trọng hơn của bệnh, ông nói.

Tỷ lệ lây truyền cao hơn này là một vấn đề khi kiểm soát, nhưng không có biện pháp đặc biệt nào ngoài những biện pháp được biết là có hiệu quả cho đến nay (khoảng cách, vệ sinh, giảm tiếp xúc, v.v.), và vắc-xin dự kiến cũng có tác dụng đối với chủng này, ông nói.

Teo cho biết mặc dù đợt cách ly 14 ngày có nguy cơ bỏ sót một số du khách bị nhiễm bệnh, nhưng đó là việc cân bằng giữa việc quản lý rủi ro với tính thực tiễn.

Ông nói: Thời gian cách ly lâu hơn chắc chắn sẽ an toàn hơn, nhưng lại gây ra sự bất tiện lớn hơn cho du khách, và do đó các quốc gia phải quyết định sự cân bằng.

Hong Kong đã chọn cách ly lâu hơn, nhưng cũng có nhiều quốc gia áp dụng chế độ 14 ngày ngay cả đối với du khách đến từ Anh, ông chỉ ra.

Tiến sĩ Julian Tang của Đại học Leicester ở Anh cho biết mặc dù biến thể mới dường như không gây ra một căn bệnh nghiêm trọng hơn, nhưng mọi người biết rằng một tỷ lệ những người bị nhiễm bệnh sẽ cần nhập viện và một số sẽ tử vong.

Vì lý do đó, Việt Nam cần tăng cường tất cả các biện pháp để giảm sự lây lan của chủng vi khuẩn có khả năng lây truyền cao này để tránh áp đảo hệ thống chăm sóc sức khỏe của mình, ông nói.

Nước này có thể sử dụng tín hiệu PCR loại bỏ gen S nếu quá trình sàng lọc của họ nhắm vào nhiều gen vi rút, bao gồm cả gen S, không thể phát hiện được trong biến thể, ông nói.

Nếu xét nghiệm PCR của Việt Nam khác với xét nghiệm TaqPath, thì có thể cần phải dựa vào giải trình tự (chậm hơn) để phát hiện biến thể này của Vương quốc Anh, mặc dù các nhà khoa học có thể thiết kế một xét nghiệm PCR cụ thể mới để phát hiện biến thể này, ông nói.

Về mặt lâm sàng, Tang và các đồng nghiệp của ông không nhận thấy nhiều sự khác biệt giữa các chủng vi rút mới và cũ và không nghĩ rằng hiệu quả của các vắc xin hiện có sẽ bị ảnh hưởng nhiều.

Ông cho biết các biện pháp ngăn cách xã hội hiện có, che mặt và các biện pháp can thiệp khác cần phải được tuân thủ nghiêm ngặt hơn để giảm sự lây lan của loại virus này.

Các nhà khoa học Việt Nam cũng có thể kiểm tra hiệu quả của vắc-xin của họ trong việc vô hiệu hóa biến thể mới của Vương quốc Anh – và có thể cần phải làm điều này đối với biến thể Nam Phi mới, cũng có thể sẽ đến Việt Nam – trong tương lai gần, ông nói.

Ông Teo cho biết thế giới biết đến những biến thể này chỉ vì hai quốc gia đang nỗ lực giải trình tự gen của coronavirus nhiều hơn.

“Nó cũng có thể có những biến thể khác nhưng hiện chưa được phát hiện.”

Trên đây là toàn bộ nội dung bài giảng hôm nay -Giáo trình thi thử HSK online HSK 4 Đọc hiểu Bài 6 , các bạn ôn tập bài vở thường xuyên và nhớ theo dõi kênh nhé. Chúc các bạn có một buổi học tiếng Trung online vui vẻ nhé.

0 responses on "Giáo trình thi thử HSK online HSK 4 Đọc hiểu Bài 6"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top