Giáo trình gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 7

Giáo trình gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Thầy Vũ

Giáo trình gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 7 là bài giảng Thầy Vũ hướng dẫn các bạn học viên lớp luyện thi HSK 5 và lớp luyện thi HSK 6 nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK cấp 5 và HSK cấp 6 thông qua các bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế. Toàn bộ tài liệu luyện thi HSK online uy tín của Thầy Vũ được chia sẻ miễn phí trên website luyenthihsk.com của Trung tâm học tiếng Trung Quốc mỗi ngày ChineMaster Hà Nội – TP HCM.

Dưới đây chúng ta sẽ đến với chuyên mục gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ tổng hợp lại cho chúng mình,các bạn theo dõi tại đây nhé.

Danh mục luyện gõ tiếng Trung Sogou Pinyin mỗi ngày

Hiện tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ đã mở trung tâm tại Quận 10 TPHCM. Các bạn cập nhập thông tin lịch khai giảng mới nhất các lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu cho người mới bắt đầu học tiếng Trung Quốc tại ChineMaster Hà Nội và ChineMaster TP HCM ở ngay link bên dưới.

Lớp tiếng Trung giao tiếp ChineMaster Hà Nội

Lớp tiếng Trung giao tiếp ChineMaster TP HCM

Các bạn muốn tham gia các lớp học tiếng Trung trực tuyến cùng Thầy Vũ thì đăng ký lớp học tiếng Trung online qua Skype tại link bên dưới nhé.

Khóa học tiếng Trung online qua Skype

Các bạn muốn tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin thì hãy xem chi tiết cụ thể tại link sau để xem Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ hướng dẫn các bạn tải cũng như cách sử dụng bộ gõ tiếng Trung.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính

Dưới đây là khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc dành cho những bạn có nhu cầu buôn bán hàng hóa và lấy nguồn hàng từ kênh mua sắm trực tuyến lớn nhất Trung Quốc TAOBAO

Kiến thức nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall 1688

Sau đây là chi tiết bài học Giáo trình gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 7 là bài giảng tiếp theo của buổi học tiếng Trung online hôm qua trên kênh diễn đàn học tiếng Trung uy tín ChineMaster Thầy Vũ.

Tài liệu Giáo trình gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 7

Nội dung bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng hôm nay ngày 30/12/2020 Giáo trình gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 7

新的母公司管理越南的主要交易所

将成立一家新的国有公司来管理胡志明市证券交易所(HoSE)和河内证券交易所(HNX)。
总理阮宣福周一签署了一项决定,成立越南证券交易所。越南证券交易所将是一家母公司,同时持有HoSE和HNX 100%的股份,目的是重组两个交易所。

越南证券交易所将是国有独资的一人有限责任公司,总部位于河内,注册资本为3万亿越南盾(1.293亿美元)。

该公司将把VNX(越南交易所)作为其国际市场标识符代码。

VNX将拥有自己的法律地位和印章以及财务,会计和审计制度。它将负责组织证券交易市场。其主要任务将是制定并颁布有关上市,证券交易和披露要求的法规。

它将监督HNX和HoSE的活动,并负责设计和升级其信息技术系统,以及监视和惩罚两个交易所的违规行为。

一旦建立了VNX,HNX将负责组织和运营衍生品,债券和其他证券的市场,而HoSE将负责股票和其他证券。

建立越南证券交易所的决定将于2021年2月20日生效。

越南已于去年年初公布了建立VNX的计划,《日经亚洲评论》表示,由于对合并后的交易所的所在地存在分歧,越南已放弃了将两家交易所合并的较早计划。

截至2020年11月,HoSE占两个主要交易所总市值的16%,约合1,620亿美元。在越南主要证券市场,越南最大的私有企业集团Vingroup,乳制品巨头Vinamilk和廉价航空公司Vietjet Air就是蓝筹股上市。

另一方面,HNX是中小企业,债券和衍生产品的所在地。

Covid-19麻烦促使超过100,000家企业暂停运营

到2020年,Covid-19大流行的严重影响使越南多达101,700家企业关门歇业,同比增长13.9%。

根据国家统计局的一份新报告,在这46,600家企业中,已注册暂时停止运营,而37,700家企业正在等待完成解散程序。报告还说,今年有17500家企业完成了解散程序。

中止业务的激增归因于Covid-19的不利影响,Covid-19使关键行业瘫痪并严重影响了全球的社会经济活动。

越南今年新设立的企业数量为134,900家,同比下降2.3%,总注册资本为VND 2,200万亿越南盾(943.1亿美元),增长29%。

如果包括39,500家公司的3,300万亿越南盾的额外注册资本,那么今年增加到经济中的总注册资本超过5,500万亿越南盾,同比增长39.3%。

GSO报告称,对2020年第四季度制造业和加工业的商业信心进行的调查发现,有40.6%的企业的业务绩效较上一季度有所改善,而24.7%的企业面临困难,而34.7%的企业表示业务保持稳定。

几乎有43%的公司预计2021年第一季度情况会好转,而有19%的公司预计会遇到更多困难,而38.2%的公司认为情况将会稳定。

由于Covid-19的负面影响,自然灾害和全球经济疲软,越南的经济增长今年已放缓至2.91%,为十年来最低水平。但是,它是世界上出现正增长的少数几个经济体之一,大多数其他经济体都在收缩。

繁文tape节推高价格,导致经济适用房消亡

专家称,可负担住房的定义是每平方米价格低于1000美元,但几乎已从市场上消失了。

他们在越南房地产经纪人协会最近举行的住房发展2021-2025大会上说,这一部分也称为C级,价格上涨至30-3500万越南盾(1,306-1,524美元),而质量没有任何改变或改善。 (VAR)。

房地产咨询公司DKRA的研发主管Nguyen Hoang说,在过去的12个月中,他的公司没有看到价格低于1000美元的房屋或公寓,而且租户,买家和投资者蜂拥至30-3500万越南盾(1,306美元- 1,524)类别。

他补充说,此外,该地区的房屋不再在市中心可用,因此买家必须接受搬迁到偏远地区。

VAR副主席Nguyen Van Dinh表示,过去一年来房价飞涨,因为开发住房项目的法律要求需要三到五年的时间,从而推高了成本,因此无法廉价出售。

他补充说,因此,在未来五年内,应该采取行动,尤其是要得到地方当局的迅速批准,以恢复经济适用房。

建设部住房和房地产管理部副部长Nguyen Manh Khoi表示,C级住房的需求量为75%至80%,但由于对城市住房的需求量很大,因此买家必须默认价格3000万越南盾(1,306美元)或以上,进而推高价格。

他还承认,这种情况表明,最近缺乏有效的政策来刺激中低收入人群的长期住房发展。

解决方案

Dinh说,立即的解决方案是使用更好的建筑技术来降低成本。他说,应该简化投资程序和手续,并指出它们占项目成本的10%至20%,并且随着靠近市中心地区的增加而增加。

他说,许多房屋项目在经过五年甚至在某些情况下甚至需要十年才能获得法律批准后,预计每平方米成本约为2000万越南盾,最终不得不把价格提高到至少3000万越南盾才能达到收支平衡。

他补充说,银行需要通过长期机制降低房地产成本来降低房地产业贷款利率。

越南国家银行在过去几年中提高了对该部门贷款的利率和贷款要求,警告了不良债务风险,还试图将信贷转移到农业,出口,支持性产业和高科技等优先部门。 。

Hoang表示,尽管房地产法律框架最近有所改善,但如果要增加供应并限制投机活动,各省市就需要更快地批准项目,这是导致价格上涨超出低收入人群能力的主要原因。

但由于法律上的变更需要时间,因此市场必须接受针对针对项目的短期零星“修复问题所在”解决方案,以批准解决供应问题,直到找到长期解决方案为止。

自去年以来,房地产咨询公司和独立分析师反复警告缺乏经济适用房,特别是在河内和胡志明市(该国人口最多的两个城市地区),开发商纷纷进入中端和高端市场以获取更高的利润。

EVN暂停购买屋顶太阳能

国有公用事业越南电力公司(EVN)自12月31日政府的优惠上网电价计划到期后,将停止购买屋顶电力。

国家公用事业公司在最近的公告中表示,总理和工业和贸易部(MoIT)尚未发布新的政策和准则来取代旧计划,该计划为购买太阳能设置了固定上网电价(FIT)协议。

该部门的电力和可再生能源部仍在研究每种屋顶太阳能发电的机制,规模和价格。

有关此报告的报告预计将在2021年第一季度提交给MoIT,然后将提交给总理,以考虑在未来一段时间内制定屋顶太阳能优惠政策。

该公司表示,在此之前,尚无确定屋顶电力FIT的法律框架。

在EVN等待主管当局的指示的同时,其公司将停止接收和接受屋顶电源供应商发出的电网连接请求。他们还将避免在12月31日之后签订新的购电协议(PPA),直到获得新的法律指导为止。

EVN强调,没有PM的新决定,不会记录提供给电网的新电力,也不会购买新电力。

对于电力项目已于2020年12月31日之前开始商业运营的PPA,旧的电力计划将固定FIT的优惠税率定为每千瓦时8.38美分,为期20年。

与地面或浮动发电厂等其他形式的太阳能相比,该FIT最高,也是屋顶能源投资激增的原因之一。

EVN的数据显示,截至12月25日,有83,000个屋顶太阳能发电项目与国家电网相连,总装机容量接近4,700 MW。到目前为止,屋顶太阳能光伏的累计发电量已超过11.3亿千瓦时。

专家说,由于日照时间长,越南,特别是南部地区,太阳能发展潜力巨大。

Chú thích phiên âm tiếng Trung cho bài giảng này Giáo trình gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 7

Xīn de mǔ gōngsī guǎnlǐ yuènán de zhǔyào jiāoyì suǒ

jiāng chénglì yījiā xīn de guóyǒu gōngsī lái guǎnlǐ húzhìmíng shì zhèngquàn jiāoyì suǒ (HoSE) hé hénèi zhèngquàn jiāoyì suǒ (HNX).
Zǒnglǐ ruǎnxuānfú zhōuyī qiānshǔle yī xiàng juédìng, chénglì yuènán zhèngquàn jiāoyì suǒ. Yuènán zhèngquàn jiāoyì suǒ jiāng shì yījiā mǔ gōngsī, tóngshí chí yǒu HoSE hé HNX 100%de gǔfèn, mùdì shì chóngzǔ liǎng gè jiāoyì suǒ.

Yuènán zhèngquàn jiāoyì suǒ jiāng shì guóyǒu dúzī de yīrén yǒuxiàn zérèn gōngsī, zǒngbù wèiyú hénèi, zhùcè zīběn wèi 3 wàn yì yuènán dùn (1.293 Yì měiyuán).

Gāi gōngsī jiāng bǎ VNX(yuènán jiāoyì suǒ) zuòwéi qí guójì shìchǎng biāozhì fú dàimǎ.

VNX jiāng yǒngyǒu zìjǐ de fǎlǜ dìwèi hé yìnzhāng yǐjí cáiwù, kuàijì hé shěnjì zhìdù. Tā jiāng fùzé zǔzhī zhèngquàn jiāoyì shìchǎng. Qí zhǔyào rènwù jiāng shì zhìdìng bìng bānbù yǒuguān shàngshì, zhèngquàn jiāoyì hé pīlù yāoqiú de fǎguī.

Tā jiāng jiāndū HNX hé HoSE de huódòng, bìng fùzé shèjì hé shēngjí qí xìnxī jìshù xìtǒng, yǐjí jiānshì hé chéngfá liǎng gè jiāoyì suǒ de wéiguī xíngwéi.

Yīdàn jiànlìle VNX,HNX jiāng fùzé zǔzhī hé yùnyíng yǎnshēng pǐn, zhàiquàn hé qítā zhèngquàn de shìchǎng, ér HoSE jiāng fùzé gǔpiào hé qítā zhèngquàn.

Jiànlì yuènán zhèngquàn jiāoyì suǒ de juédìng jiāng yú 2021 nián 2 yuè 20 rì shēngxiào.

Yuènán yǐ yú qùnián niánchū gōngbùle jiànlì VNX de jìhuà,“rì jīng yàzhōu pínglùn” biǎoshì, yóuyú duì hébìng hòu de jiāoyì suǒ de suǒzàidì cúnzài fēnqí, yuènán yǐ fàngqìle jiāng liǎng jiā jiāoyì suǒ hébìng de jiào zǎo jìhuà.

Jiézhì 2020 nián 11 yuè,HoSE zhàn liǎng gè zhǔyào jiāoyì suǒ zǒng shìzhí de 16%, yuē hé 1,620 yì měiyuán. Zài yuènán zhǔyào zhèngquàn shìchǎng, yuènán zuìdà de sīyǒu qǐyè jítuán Vingroup, rǔ zhìpǐn jùtóu Vinamilk hé liánjià hángkōng gōngsī Vietjet Air jiùshì lánchóugǔ shàngshì.

Lìng yī fāngmiàn,HNX shì zhōngxiǎo qǐyè, zhàiquàn hé yǎnshēng chǎnpǐn de suǒzàidì.

Covid-19 máfan cùshǐ chāoguò 100,000 jiā qì yè zàntíng yùnyíng

dào 2020 nián,Covid-19 dà liúxíng de yán chóng yǐngxiǎng shǐ yuènán duō dá 101,700 jiā qì yè guānmén xiēyè, tóngbǐ zēngzhǎng 13.9%.

Gēnjù guójiā tǒngjì jú de yī fèn xīn bàogào, zài zhè 46,600 jiā qì yè zhōng, yǐ zhùcè zhànshí tíngzhǐ yùnyíng, ér 37,700 jiā qì yè zhèngzài děngdài wánchéng jiěsàn chéngxù. Bàogào hái shuō, jīnnián yǒu 17500 jiā qì yè wán chéng liǎo jiěsàn chéngxù.

Zhōngzhǐ yèwù de jīzēng guī yīn yú Covid-19 de bùlì yǐngxiǎng,Covid-19 shǐ guānjiàn hángyè tānhuàn bìng yán chóng yǐngxiǎngle quánqiú de shèhuì jīngjì huódòng.

Yuènán jīnnián xīn shèlì de qǐyè shùliàng wèi 134,900 jiā, tóngbǐ xiàjiàng 2.3%, Zǒng zhùcè zīběn wèi VND 2,200 wàn yì yuènán dùn (943.1 Yì měiyuán), zēngzhǎng 29%.

Rúguǒ bāokuò 39,500 jiā gōngsī de 3,300 wàn yì yuènán dùn de éwài zhùcè zīběn, nàme jīnnián zēngjiā dào jīngjì zhōng de zǒng zhùcè zīběn chāoguò 5,500 wàn yì yuènán dùn, tóngbǐ zēngzhǎng 39.3%.

GSO bàogào chēng, duì 2020 nián dì sì jìdù zhìzào yè hé jiā gōngyè de shāngyè xìnxīn jìnxíng de diàochá fāxiàn, yǒu 40.6%De qǐyè de yèwù jīxiào jiào shàng yī jìdù yǒu suǒ gǎishàn, ér 24.7%De qǐyè miànlín kùnnán, ér 34.7%De qǐyè biǎoshì yèwù bǎochí wěndìng.

Jīhū yǒu 43%de gōngsī yùjì 2021 nián dì yī jìdù qíngkuàng huì hǎozhuǎn, ér yǒu 19%de gōngsī yùjì huì yù dào gèng duō kùnnán, ér 38.2%De gōngsī rènwéi qíngkuàng jiāng huì wěndìng.

Yóuyú Covid-19 de fùmiàn yǐngxiǎng, zìrán zāihài hé quánqiú jīngjì píruǎn, yuènán de jīngjì zēngzhǎng jīnnián yǐ fàng huǎn zhì 2.91%, Wèi shí niánlái zuìdī shuǐpíng. Dànshì, tā shì shìjiè shàng chūxiàn zhèng zēngzhǎng de shǎoshù jǐ gè jīngjì tǐ zhī yī, dà duōshù qítā jīngjì tǐ dōu zài shōusuō.

Fánwén tape jié tuī gāo jiàgé, dǎozhì jīngjì shìyòng fáng xiāowáng

zhuānjiā chēng, kě fùdān zhùfáng de dìngyì shì měi píngfāng mǐ jiàgé dī yú 1000 měiyuán, dàn jīhū yǐ cóng shìchǎng shàng xiāoshīle.

Tāmen zài yuènán fángdìchǎn jīngjì rén xiéhuì zuìjìn jǔxíng de zhùfáng fāzhǎn 2021-2025 dàhuì shàng shuō, zhè yībùfèn yě chēng wèi C jí, jiàgé shàngzhǎng zhì 30-3500 wàn yuènán dùn (1,306-1,524 měiyuán), ér zhìliàng méiyǒu rènhé gǎibiàn huò gǎishàn. (VAR).

Fángdìchǎn zīxún gōngsī DKRA de yánfā zhǔguǎn Nguyen Hoang shuō, zài guòqù de 12 gè yuè zhōng, tā de gōngsī méiyǒu kàn dào jiàgé dī yú 1000 měiyuán de fángwū huò gōngyù, érqiě zūhù, mǎi jiā hé tóuzī zhě fēngyōng zhì 30-3500 wàn yuènán dùn (1,306 měiyuán- 1,524) lèibié.

Tā bǔchōng shuō, cǐwài, gāi dìqū de fángwū bù zài zài shì zhōngxīn kěyòng, yīncǐ mǎi jiā bìxū jiēshòu bānqiān dào piānyuǎn dìqū.

VAR fù zhǔxí Nguyen Van Dinh biǎoshì, guòqù yī niánlái fángjià fēizhàng, yīn wéi kāifā zhùfáng xiàngmù dì fǎlǜ yāoqiú xūyào sān dào wǔ nián de shíjiān, cóng’ér tuī gāole chéngběn, yīncǐ wúfǎ liánjià chūshòu.

Tā bǔchōng shuō, yīncǐ, zài wèilái wǔ niánnèi, yīnggāi cǎiqǔ xíngdòng, yóuqí shì yào dédào dìfāng dāngjú de xùnsù pīzhǔn, yǐ huīfù jīngjì shìyòng fáng.

Jiànshè bù zhùfáng hé fángdìchǎn guǎnlǐ bù fù bùzhǎng Nguyen Manh Khoi biǎoshì,C jí zhùfáng de xūqiú liàng wèi 75%zhì 80%, dàn yóuyú duì chéngshì zhùfáng de xūqiú liàng hěn dà, yīncǐ mǎi jiā bìxū mòrèn jiàgé 3000 wàn yuènán dùn (1,306 měiyuán) huò yǐshàng, jìn’ér tuī gāo jiàgé.

Tā hái chéngrèn, zhè zhǒng qíngkuàng biǎomíng, zuìjìn quēfá yǒuxiào de zhèngcè lái cìjī zhōng dī shōurù rénqún de cháng qī zhùfáng fāzhǎn.

Jiějué fāng’àn

Dinh shuō, lìjí de jiějué fāng’àn shì shǐyòng gèng hǎo de jiànzhú jìshù lái jiàngdī chéngběn. Tā shuō, yīnggāi jiǎnhuà tóuzī chéngxù hé shǒuxù, bìng zhǐchū tāmen zhàn xiàngmù chéngběn de 10%zhì 20%, bìngqiě suízhe kàojìn shì zhōngxīn dìqū de zēngjiā ér zēngjiā.

Tā shuō, xǔduō fángwū xiàngmù zài jīngguò wǔ nián shènzhì zài mǒu xiē qíngkuàng xià shènzhì xūyào shí nián cáinéng huòdé fǎlǜ pīzhǔn hòu, yùjì měi píngfāng mǐ chéngběn yuē wèi 2000 wàn yuènán dùn, zuìzhōng bùdé bù bǎ jiàgé tígāo dào zhìshǎo 3000 wàn yuènán dùn cáinéng dádào shōu zhī pínghéng.

Tā bǔchōng shuō, yínháng xūyào tōngguò chángqí jīzhì jiàngdī fángdìchǎn chéngběn lái jiàngdī fángdìchǎnyè dàikuǎn lìlǜ.

Yuènán guójiā yínháng zài guòqù jǐ nián zhōng tígāole duì gāi bùmén dàikuǎn de lìlǜ hé dàikuǎn yāoqiú, jǐnggào liǎo bùliáng zhàiwù fēngxiǎn, hái shìtú jiāng xìndài zhuǎnyí dào nóngyè, chūkǒu, zhīchí xìng chǎn yè hé gāo kējì děng yōuxiān bùmén. .

Hoang biǎoshì, jǐnguǎn fángdìchǎn fǎlǜ kuàngjià zuìjìn yǒu suǒ gǎishàn, dàn rúguǒ yào zēngjiā gōngyìng bìng xiànzhì tóujī huódòng, gèshěng shì jiù xūyào gèng kuài dì pīzhǔn xiàngmù, zhè shì dǎozhì jiàgé shàngzhǎng chāochū dī shōurù rénqún nénglì de zhǔyào yuányīn.

Dàn yóuyú fǎlǜ shàng de biàngēng xūyào shíjiān, yīncǐ shìchǎng bìxū jiēshòu zhēnduì zhēnduì xiàngmù dì duǎnqí língxīng “xiūfù wèntí suǒzài” jiějué fāng’àn, yǐ pīzhǔn jiějué gōngyìng wèntí, zhídào zhǎodào cháng qī jiějué fāng’àn wéizhǐ.

Zì qùnián yǐlái, fángdìchǎn zīxún gōngsī hé dúlì fēnxī shī fǎnfù jǐng gào quēfá jīngjì shìyòng fáng, tèbié shì zài hénèi hé húzhìmíng shì (gāi guó rénkǒu zuìduō de liǎng gè chéngshì dìqū), kāifā shāng fēnfēn jìnrù zhōng duān hé gāoduān shìchǎng yǐ huòqǔ gèng gāo de lìrùn.

EVN zàntíng gòumǎi wūdǐng tàiyángnéng

guóyǒu gōngyòng shìyè yuènán diànlì gōngsī (EVN) zì 12 yuè 31 rì zhèngfǔ de yōuhuì shàngwǎng diànjià jìhuà dào qí hòu, jiāng tíngzhǐ gòumǎi wūdǐng diànlì.

Guójiā gōngyòng shìyè gōngsī zài zuìjìn de gōnggào zhōng biǎoshì, zǒnglǐ hé gōngyè hé màoyì bù (MoIT) shàngwèi fābù xīn de zhèngcè hé zhǔnzé lái qǔdài jiù jìhuà, gāi jìhuà wèi gòumǎi tàiyángnéng shèzhìle gùdìng shàngwǎng diànjià (FIT) xiéyì.

Gāi bùmén de diànlì hàn kě zàishēng néngyuán bù réng zài yánjiū měi zhǒng wūdǐng tàiyángnéng fādiàn de jīzhì, guīmó hé jiàgé.

Yǒuguān cǐ bàogào de bàogào yùjì jiàng zài 2021 nián dì yī jìdù tíjiāo gěi MoIT, ránhòu jiāng tíjiāo gěi zǒnglǐ, yǐ kǎolǜ zài wèilái yīduàn shíjiān nèi zhìdìng wūdǐng tàiyángnéng yōuhuì zhèngcè.

Gāi gōngsī biǎoshì, zài cǐ zhīqián, shàng wú quèdìng wūdǐng diànlì FIT de fǎlǜ kuàngjià.

Zài EVN děngdài zhǔguǎn dāngjú de zhǐshì de tóngshí, qí gōngsī jiāng tíngzhǐ jiēshōu hé jiēshòu wūdǐng diànyuán gōngyìng shāng fāchū de diànwǎng liánjiē qǐngqiú. Tāmen hái jiāng bìmiǎn zài 12 yuè 31 rì zhīhòu qiāndìng xīn de gòu diàn xiéyì (PPA), zhídào huòdé xīn de fǎlǜ zhǐdǎo wéizhǐ.

EVN qiángdiào, méiyǒu PM de xīn juédìng, bù huì jìlù tígōng jǐ diànwǎng de xīn diànlì, yě bù huì gòumǎi xīn diànlì.

Duìyú diànlì xiàngmù yǐ yú 2020 nián 12 yuè 31 rì zhīqián kāishǐ shāngyè yùnyíng de PPA, jiù de diànlì jìhuà jiāng gùdìng FIT de yōuhuì shuìlǜ dìng wèi měi qiānwǎ shí 8.38 Měi fēn, wéiqí 20 nián.

Yǔ dìmiàn huò fúdòng fādiàn chǎng děng qítā xíngshì de tàiyángnéng xiāng bǐ, gāi FIT zuìgāo, yěshì wūdǐng néngyuán tóuzī jīzēng de yuányīn zhī yī.

EVN de shùjù xiǎnshì, jiézhì 12 yuè 25 rì, yǒu 83,000 gè wūdǐng tàiyángnéng fādiàn xiàngmù yǔ guójiā diànwǎng xiānglián, zǒng zhuāngjī róngliàng jiējìn 4,700 MW. Dào mùqián wéizhǐ, wūdǐng tàiyángnéng guāngfú de lěijì fādiàn liàng yǐ chāoguò 11.3 Yì qiānwǎ shí.

Zhuānjiā shuō, yóuyú rìzhào shíjiān zhǎng, yuènán, tèbié shì nánbù dìqū, tàiyángnéng fāzhǎn qiánlì jùdà.

Bài giảng hướng dẫn luyện dịch tiếng Trung sang tiếng Việt Giáo trình gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 7

Công ty mẹ mới quản lý các sàn lớn của Việt Nam

Một công ty nhà nước mới sẽ được thành lập để quản lý Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Hôm thứ Hai, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, là công ty mẹ nắm giữ 100% cổ phần tại cả hai sàn HoSE và HNX với mục tiêu sắp xếp lại cả hai sàn.

Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam sẽ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, có vốn điều lệ 3 nghìn tỷ đồng (129,3 triệu USD).

Công ty sẽ có VNX (Vietnam Exchange) làm Mã định danh thị trường quốc tế.

VNX sẽ có tư cách pháp nhân và con dấu riêng cũng như chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán. Nó sẽ chịu trách nhiệm tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán. Nhiệm vụ chính của nó sẽ là xây dựng và ban hành các quy định về niêm yết, giao dịch chứng khoán và yêu cầu công bố thông tin.

Nó sẽ giám sát hoạt động của cả HNX và HoSE, đồng thời có nhiệm vụ thiết kế và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin của họ, cũng như giám sát và xử phạt các vi phạm trên cả hai sàn.

Sau khi VNX được thành lập, HNX sẽ chịu trách nhiệm tổ chức và vận hành thị trường chứng khoán phái sinh, trái phiếu và các chứng khoán khác, còn HoSE sẽ chịu trách nhiệm về cổ phiếu và các chứng khoán khác.

Quyết định thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam sẽ có hiệu lực vào ngày 20/02/2021.

Việt Nam đã công khai kế hoạch thành lập VNX vào đầu năm ngoái, mà Nikkei Asian Review cho biết nước này đã từ bỏ kế hoạch trước đó để sáp nhập hai sàn giao dịch do bất đồng về vị trí đặt sàn giao dịch kết hợp.

HoSE chiếm hơn 93% tổng vốn hóa thị trường của hai sàn giao dịch chính vào khoảng 162 tỷ USD tính đến tháng 11 năm 2020. Đây là thị trường chứng khoán chính nơi các blue chip như tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam Vingroup, công ty sữa Vinamilk và hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air được niêm yết. .

Mặt khác, HNX là nơi tập trung các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trái phiếu và các công ty phái sinh.

Các rắc rối của Covid-19 đẩy hơn 100.000 doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động

Tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 đã khiến 101.700 doanh nghiệp ở Việt Nam phải đóng cửa vào năm 2020, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số này có 46.600 đã đăng ký tạm ngừng hoạt động, còn 37.700 đang chờ hoàn tất thủ tục giải thể, theo báo cáo mới của Tổng cục Thống kê. Báo cáo cũng cho biết có 17.500 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể trong năm nay.

Việc tạm ngừng kinh doanh gia tăng được cho là do tác động bất lợi của Covid-19, đã làm tê liệt các ngành chủ chốt và ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động kinh tế xã hội trên toàn thế giới.

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam trong năm nay giảm 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 134,900 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 2.200 nghìn tỷ đồng (94,31 tỷ USD), tăng 29%.

Nếu tính cả 3.300 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký bổ sung cho 39.500 công ty thì tổng vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế năm nay là hơn 5.500 nghìn tỷ đồng, tăng 39,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo của GSO cho biết một cuộc khảo sát về tâm lý kinh doanh trong lĩnh vực chế biến chế tạo trong quý IV năm 2020 cho thấy 40,6% doanh nghiệp có kết quả kinh doanh cải thiện so với quý trước, trong khi 24,7% gặp khó khăn và 34,7% cho biết hoạt động kinh doanh của họ vẫn ổn định.

Gần 43% công ty kỳ vọng mọi thứ sẽ tốt hơn trong quý đầu tiên của năm 2021, trong khi 19% dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn hơn và 38,2% tin rằng tình hình sẽ ổn định.

Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chậm lại còn 2,91 phần trăm trong năm nay, mức thấp nhất trong một thập kỷ, do tác động tiêu cực của Covid-19, thiên tai và nền kinh tế toàn cầu chậm chạp. Tuy nhiên, đây là một trong số ít các nền kinh tế trên thế giới ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, hầu hết các nền kinh tế khác đều giảm.

Băng đỏ đẩy giá lên, gây ra sự sụp đổ của nhà ở giá rẻ

Các chuyên gia cho biết, nhà ở giá cả phải chăng, được định nghĩa là có giá dưới 1.000 USD / m2, đã biến mất khỏi thị trường.

Phân khúc này, còn được gọi là hạng C, đã chứng kiến mức giá lên tới 30-35 triệu đồng (1.306-1.524 USD) mà không có bất kỳ thay đổi hoặc cải thiện nào về chất lượng, họ cho biết tại Hội nghị phát triển nhà ở 2021-2025 do Hiệp hội Môi giới Việt Nam tổ chức gần đây. (VAR).

Nguyễn Hoàng, trưởng bộ phận nghiên cứu và phát triển của công ty tư vấn bất động sản DKRA, cho biết công ty của ông chưa thấy nhà hoặc căn hộ nào có giá dưới 1000 USD trong 12 tháng qua, và người thuê, người mua và nhà đầu tư đã đổ xô đến 30 – 35 triệu đồng (1.306 USD- 1,524) danh mục.

Bên cạnh đó, nhà ở phân khúc này không còn ở các khu vực trung tâm thành phố nữa, và vì vậy người mua phải chấp nhận chuyển ra các khu vực ngoại ô, ông nói thêm.

Phó chủ tịch VAR Nguyễn Văn Định cho biết giá nhà đã tăng vọt trong năm qua do các yêu cầu pháp lý để phát triển một dự án nhà ở phải mất từ 3 đến 5 năm, đẩy chi phí lên cao khiến không thể bán rẻ.

Vì vậy, trong 5 năm tới cần phải thực hiện các hành động, đặc biệt là sự chấp thuận nhanh chóng của chính quyền địa phương, để mang lại nhà ở giá rẻ, ông nói thêm.

Ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó cục trưởng Cục quản lý nhà và bất động sản Bộ Xây dựng, cho biết 75-80% nhu cầu là nhà hạng C, nhưng vì nhu cầu nhà ở đô thị rất lớn nên người mua phải chấp nhận giá 30 triệu đồng (1.306 USD) trở lên, điều này khiến giá thậm chí còn cao hơn.

Ông cũng thừa nhận rằng tình trạng này cho thấy việc thiếu các chính sách hiệu quả trong thời gian gần đây để thúc đẩy phát triển nhà ở lâu dài cho người có thu nhập trung bình và thấp.

Các giải pháp

Dinh cho biết giải pháp trước mắt là sử dụng công nghệ xây dựng tốt hơn để giảm giá thành. Ông nói, các thủ tục và thủ tục đầu tư nên được kết nối với nhau, chỉ ra rằng chúng chiếm 10-20% chi phí của một dự án và đang tăng lên khi gần các khu đô thị trung tâm.

Nhiều dự án nhà ở dự báo có giá khoảng 20 triệu đồng / m2, sau khi mất 5 năm, thậm chí 10 trong một số trường hợp để được chấp thuận pháp lý, cuối cùng phải tăng giá lên ít nhất 30 triệu đồng để hòa vốn, ông nói.

Ông nói thêm, các ngân hàng cần giảm lãi suất cho vay đối với ngành bất động sản với các cơ chế dài hạn hơn để giảm chi phí phát triển.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong vài năm qua đã tăng lãi suất và điều kiện cho vay đối với các khoản vay đối với lĩnh vực này, cảnh báo nguy cơ nợ xấu nhưng cũng tìm cách chuyển hướng tín dụng sang các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao. .

Ông Hoàng cho biết, mặc dù khung pháp lý cho bất động sản đã được cải thiện trong thời gian gần đây, các tỉnh và thành phố cần phê duyệt dự án nhanh hơn nếu nguồn cung tăng và hạn chế đầu cơ, nguyên nhân chính khiến giá vượt khỏi tầm với của người thu nhập thấp.

Nhưng vì những thay đổi pháp lý cần có thời gian, thị trường phải chấp nhận các giải pháp ngắn hạn “khắc phục nó ở nơi nó gây ra” nhắm mục tiêu vào các dự án đang được phê duyệt để giải quyết vấn đề nguồn cung cho đến khi có thể tìm ra giải pháp dài hạn.

Kể từ năm ngoái, các tổ chức tư vấn bất động sản và các nhà phân tích độc lập đã liên tục cảnh báo về tình trạng thiếu nhà ở giá rẻ, đặc biệt là ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hai khu vực đô thị đông dân nhất cả nước, khi các chủ đầu tư chuyển sang phân khúc tầm trung và hạng sang để thu lợi nhuận cao hơn.

EVN đình chỉ mua điện mặt trời trên mái nhà

Công ty tiện ích nhà nước Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ ngừng mua điện trên mái nhà kể từ ngày 31 tháng 12, khi chương trình biểu giá cấp điện ưu đãi của chính phủ hết hiệu lực.

Công ty Điện lực Quốc gia cho biết trong một thông báo gần đây rằng Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương (Bộ Công Thương) đã không ban hành các chính sách và hướng dẫn mới để thay thế cho đề án cũ, vốn đã đặt ra các biểu giá cố định (FIT) cho việc mua điện mặt trời. các thỏa thuận.

Cơ chế, quy mô và giá cả cho từng loại điện mặt trời trên mái nhà vẫn đang được Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo của Bộ nghiên cứu.

Báo cáo về việc này dự kiến sẽ được trình lên Bộ Công Thương vào quý I / 2021, sau đó sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ xem xét đưa ra các chính sách ưu đãi cho điện mặt trời trên mái nhà trong giai đoạn sắp tới.

Cho đến khi điều này được thực hiện, không có khuôn khổ pháp lý để xác định FITs điện trên mái nhà, tiện ích cho biết.

Trong thời gian EVN chờ cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo, các công ty của EVN sẽ ngừng tiếp nhận và chấp nhận yêu cầu đấu nối lưới điện từ các nhà cung cấp điện trên mái nhà. Họ cũng sẽ không tham gia các hợp đồng mua bán điện mới (PPA) sau ngày 31 tháng 12 cho đến khi có hướng dẫn pháp lý mới.

EVN nhấn mạnh rằng lượng điện mới cung cấp lên lưới sẽ không được ghi nhận và sẽ không được mua nếu không có quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ.

Phương án điện cũ đã cố định FIT ở mức ưu đãi 8,38 cent / kWh trong 20 năm cho các PPA có các dự án điện bắt đầu vận hành thương mại trước ngày 31 tháng 12 năm 2020.

FIT này là cao nhất so với các hình thức điện mặt trời khác, chẳng hạn như các nhà máy điện trên mặt đất hoặc nổi, và là một trong những lý do cho sự gia tăng đầu tư vào điện trên mái nhà.

Theo EVN, tính đến ngày 25/12, cả nước có 83.000 dự án điện mặt trời trên mái nhà đã hòa vào lưới điện quốc gia với tổng công suất lắp đặt gần 4.700 MW. Tính đến nay, sản lượng phát điện lũy kế từ điện mặt trời trên mái nhà đạt hơn 1,13 tỷ kWh.

Các chuyên gia nhận định, Việt Nam, đặc biệt là khu vực phía Nam, có nhiều tiềm năng phát triển điện mặt trời nhờ số giờ nắng lớn.

Trên đây là nội dung chi tiết của bài giảng Giáo trình gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 7 ,các bạn đừng quên lưu bài về học dần nhé,chúc các bạn có một buổi học online vui vẻ nhé.

0 responses on "Giáo trình gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 7"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top