Giáo trình gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 4

Giáo trình gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Thầy Vũ ChineMaster

Giáo trình gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 4 là bài giảng được đăng trên diễn đàn học tiếng Trung uy tín, nằm trong giáo trình luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế của Thầy Vũ chuyên đào tạo và giảng dạy các lớp học biên phiên dịch tiếng Trung, lớp dịch thuật tiếng Trung và các khóa đào tạo thông dịch viên tiếng Trung để cung cấp nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp đang cần sử dụng lao động Việt Nam thông thạo lĩnh vực dịch tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại.

Các bạn có nhu cầu học tiếng Trung thì hãy đến với Trung tâm tiếng Trung ChineMaster của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ,ngoài chi nhánh ở Hà Nội thì nay đã mở thêm chi nhánh ở Quận 10 TPHCM,các bạn xem chi tiết tại link sau nhé.

Khai giảng khóa học tiếng Trung ChineMaster tại Hà Nội

Khai giảng khóa học tiếng Trung ChineMaster tại Quận 10 TP HCM

Còn những bạn không có điều kiện học trực tiếp do khoảng cách quá xa có thể đăng ký học online tiếng Trung Thầy Vũ qua Skype tại link sau nhé.

Khóa học tiếng Trung online qua Skype Thầy Vũ

Những bạn nào muốn tải bộ gõ tiếng Trung sogou về hay chưa biết cách sử dụng bộ gõ tiếng Trung Sogou pinyin thì có thể tham khải link dưới đây do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ hướng dẫn chi tiết,nhằm phục vụ cho việc học tiếng Trung Quốc thêm hiệu quả hơn.

Hướng dẫn download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin đầy đủ nhất

Còn tiếp theo đây là khóa học dành cho những bạn có nhu cầu tìm hiểu cũng như buôn bán hàng Trung Quốc online,Thầy Vũ đã dành riêng cho các bạn một khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc Taobao đầy đủ miễn phí rất hấp dẫn

Tham gia khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall 1688

Tiếp theo các bạn hãy truy cập vài link sau là Chuyên mục Luyện gõ tiếng Trung tổng hợp tất cả những bài giảng đã được đăng tải về cách gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính

Chuyên mục luyện gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính

Giáo trình gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 4 cùng Thầy Vũ

Nội dung chính bài giảng hôm nay ngày 29/12/2020 là Giáo trình gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 4
HCMC当局发现最后一名非法进入越南的人

HCMC中追踪到一名男子与另外五人非法进入越南,其中三人经检测呈Covid-19病毒阳性。

胡志明市疾病预防控制中心于本周二上午宣布,称这名居住在第9区的男子已在该区的集中设施进行了隔离,并抽取了样本进行测试。

测试结果预计将于周二公布。

CDC主任Nguyen Tri Dung表示,周一在5区发现了“病人1451”后,当局采取了严厉措施追查与他有关的所有人,并迅速在9区找到了该名男子。

自9月以来,23岁的“患者1451”和32岁的“ 1440患者”在缅甸呆了三个月。

他们和另外四个越南人非法进入越南,尽管目前尚不知道为什么。

他们于12月15日从缅甸旅行到泰国,并于12月23日旅行到柬埔寨,第二天才进入越南。

“患者1440”和另外五个女人之一去了湄公河三角洲,而另外四个则去了HCMC。

当“病人1440”到达荣隆省的家中时,他的家人将他拒之门外,当他在星期六测试呈阳性时,积极的接触者追踪开始发现这六个人中的其余人以及与他们有密切联系的其他人。

该名女子在同塔省被发现,她测试一次呈阳性。它至少需要两项正面测试才能确认其中一项具有Covid-19。

其余两个被追踪到HCMC的1区和Hoc Mon,但是它们测试为阴性。

当地医疗中心发言人说,住在9区的那名男子一直在朗平病房的一家机械厂工作,与他接触的14人已被隔离。

该国的Covid-19总数为1,451,有35人死亡。

女子非法进入越南测试新型电晕病毒呈阳性

省当局周二上午说,同塔省的一名妇女是上周非法进入越南的六人之一,该妇女的Covid-19病毒呈阳性反应。

该名32岁妇女正在湄公河三角洲省Sa Dec总医院接受治疗,目前情况稳定。

省副主席Doan Tan Buu说,她至少有六个家庭成员与她保持了密切联系,他们在洪宫区进行了隔离,并抽取了样本进行测试。

当局争相联系与该名妇女的家庭成员接触的痕迹人员,并消毒她去过的地方。

她是六名越南人的一员,他们于12月24日通过安江省非法入境,然后前往其他地方。

六分之一的人在HCMC中检测为阳性,而湄公河三角洲的荣隆省则为第二。

他们于12月15日乘卡车从缅甸前往泰国,并在那里呆到12月22日,然后于12月23日离开柬埔寨。

12月24日,他们乘船穿越平河(Binh Di River)进入越南,然后乘车上车。

周一在当局发现他之后,驱赶该组织进入越南的汽车司机在Soc Trang省的一家医疗中心被隔离。他检测出新的冠状病毒阴性,并且所用的汽车已消毒。

在周一与市和省级领导人举行的在线会议上,越南总理阮福克(Nguyen Xuan Phuc)敦促全国人民举报任何非法越境进入越南的人,并保持警惕,因为此类人是主要的感染源。

该国的Covid-19总数为1,451,有35人死亡。

一个多月没有发生本地传播,但是卫生当局担心最近的非法入境者可能会引发新一波的社区传播。

总理敦促人们通过新的电晕病毒警报举报非法入境者进入越南

总理阮轩福(Nguyen Xuan Phuc)呼吁人们举报发现非法进入该国的任何人,警告他们是Covid-19感染的潜在来源。

他在与全国各地的省市当局会晤时说,每个地方都必须警惕越境越境进入越南的人们。

他说,特别是西南边界和北部边界的地区“一定不能降低对Covid-19的警惕”。

“必须告诉人们保持警惕。如果有人看到陌生人,他们必须向当局报告,以便对该地区进行检查,以防止该疾病像在其他一些国家一样进一步蔓延。”

他指示国防部和公安部加强措施,防止非法入境者。

他补充说,卫生部应该发现并隔离任何潜在的冠状病毒患者,特别是由于农历新年临近。

自从周六以来,他在HCMC和湄公河三角洲与Covid-19一起被发现三人,并于12月24日与其他人一起进入越南。

其中一名感染者曾前往他在荣隆省母亲的家中,她向当局报告了他的隔离情况。

当局通过他找到了其他人。

西南部的西宁省省长阮清玉(Nguyen Thanh Ngoc)说,由于他的“不诚实”和“前后矛盾”,当局一直在努力核实他的行程。

“起初他说他穿过西宁门(Tay Ninh)出入境,然后改用安江(An Giang)。”

当局最终证实,该小组通过安江越过。

公安部长林周二表示,当局今年已经逮捕了约14,000人非法越境,并补充说,越南人返回家园的需求仍然很大,尤其是在今年年底。

许多越南人正在柬埔寨,中国,老挝和泰国工作。林说,最近有大量人从中国和柬埔寨返回越南。他说:“需要采取良好措施,既欢迎我们的人民回家,又要防止Covid-19。”

越南记录了1,451例Covid-19病例,其中95例仍在活动中,另有35例死亡。

近一个月没有社区传播。

Chú thích phiên âm tiếng Trung cho bài giảng Giáo trình gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 4

HCMC dāngjú fāxiàn zuìhòu yī míng fēifǎ jìnrù yuènán de rén

HCMC zhōng zhuīzōng dào yī míng nánzǐ yǔ lìngwài wǔ rén fēifǎ jìnrù yuènán, qí zhòng sān rén jīng jiǎncè chéng Covid-19 bìngdú yángxìng.

Húzhìmíng shì jíbìng yùfáng kòngzhì zhōngxīn yú běn zhōu’èr shàngwǔ xuānbù, chēng zhè míng jūzhù zài dì 9 qū de nánzǐ yǐ zài gāi qū de jízhōng shèshī jìnxíngle gélí, bìng chōuqǔle yàngběn jìnxíng cèshì.

Cèshì jiéguǒ yùjì jiāng yú zhōu èr gōngbù.

CDC zhǔrèn Nguyen Tri Dung biǎoshì, zhōuyī zài 5 qū fāxiànle “bìngrén 1451” hòu, dāngjú cǎiqǔle yánlì cuòshī zhuīchá yǔ tā yǒuguān de suǒyǒu rén, bìng xùnsù zài 9 qū zhǎodàole gāi míng nánzǐ.

Zì 9 yuè yǐlái,23 suì de “huànzhě 1451” hé 32 suì de “1440 huànzhě” zài miǎndiàn dāile sān gè yuè.

Tāmen hé lìngwài sì gè yuènán rén fēifǎ jìnrù yuènán, jǐnguǎn mùqián shàng bù zhīdào wèishéme.

Tāmen yú 12 yuè 15 rì cóng miǎndiàn lǚxíng dào tàiguó, bìng yú 12 yuè 23 rì lǚxíng dào jiǎnpǔzhài, dì èr tiāncái jìnrù yuènán.

“Huànzhě 1440” hé lìngwài wǔ gè nǚrén zhī yī qùle méigōnghé sānjiǎozhōu, ér lìngwài sì gè zé qùle HCMC.

Dāng “bìngrén 1440” dàodá róng lóng shěng de jiā zhòng shí, tā de jiārén jiāng tā jù zhī mén wài, dāng tā zài xīngqíliù cèshì chéng yángxìng shí, jījí de jiēchù zhě zhuīzōng kāishǐ fāxiàn zhè liù gèrén zhōng de qíyú rén yǐjí yǔ tāmen yǒu mìqiè liánxì de qítā rén.

Gāi míng nǚzǐ zài tóng tǎ shěng pī fà xiàn, tā cèshì yīcì chéng yángxìng. Tā zhìshǎo xūyào liǎng xiàng zhèngmiàn cèshì cáinéng quèrèn qízhōng yī xiàng jùyǒu Covid-19.

Qíyú liǎng gè bèi zhuīzōng dào HCMC de 1 qū hé Hoc Mon, dànshì tāmen cèshì wèi yīnxìng.

Dāngdì yīliáo zhōngxīn fāyán rén shuō, zhù zài 9 qū dì nà míng nánzǐ yīzhí zài lǎng píng bìngfáng de yījiā jīxiè chǎng gōngzuò, yǔ tā jiēchù de 14 rén yǐ bèi gélí.

Gāi guó de Covid-19 zǒngshù wèi 1,451, yǒu 35 rén sǐwáng.

Nǚzǐ fēifǎ jìnrù yuènán cèshì xīnxíng diàn yūn bìngdú chéng yángxìng

shěng dāngjú zhōu’èr shàngwǔ shuō, tóng tǎ shěng de yī míng fùnǚ shì shàng zhōu fēifǎ jìnrù yuènán de liù rén zhī yī, gāi fùnǚ de Covid-19 bìngdú chéng yángxìng fǎnyìng.

Gāi míng 32 suì fùnǚ zhèngzài méigōnghé sānjiǎozhōu shěng Sa Dec zǒng yīyuàn jiēshòu zhìliáo, mùqián qíngkuàng wěndìng.

Shěng fù zhǔxí Doan Tan Buu shuō, tā zhìshǎo yǒu liù gè jiātíng chéngyuán yǔ tā bǎochíle mìqiè liánxì, tāmen zài hóng gōng qū jìnxíngle gélí, bìng chōuqǔle yàngběn jìnxíng cèshì.

Dāngjú zhēng xiāng liánxì yǔ gāi míng fùnǚ de jiātíng chéngyuán jiēchù de hénjī rényuán, bìng xiāodú tā qùguò dì dìfāng.

Tā shì liù míng yuènán rén de yī yuán, tāmen yú 12 yuè 24 rì tōngguò ānjiāng shěng fēifǎ rùjìng, ránhòu qiánwǎng qítā dìfāng.

Liù fēn zhī yī de rén zài HCMC zhōng jiǎncè wèi yángxìng, ér méigōnghé sānjiǎozhōu de róng lóng shěng zé wèi dì èr.

Tāmen yú 12 yuè 15 rì chéng kǎchē cóng miǎndiàn qiánwǎng tàiguó, bìng zài nàlǐ dāi dào 12 yuè 22 rì, ránhòu yú 12 yuè 23 rì líkāi jiǎnpǔzhài.

12 Yuè 24 rì, tāmen chéng chuán chuānyuè pínghé (Binh Di River) jìnrù yuènán, ránhòu chéng chē shàng chē.

Zhōuyī zài dāngjú fāxiàn tā zhīhòu, qūgǎn gāi zǔzhī jìnrù yuènán de qìchē sījī zài Soc Trang shěng de yījiā yīliáo zhōngxīn bèi gélí. Tā jiǎncè chū xīn de guānzhuàng bìngdú yīnxìng, bìngqiě suǒyòng de qìchē yǐ xiāodú.

Zài zhōuyī yǔ shì hé shěng jí lǐngdǎo rén jǔxíng de zàixiàn huìyì shàng, yuènán zǒnglǐ ruǎnfúkè (Nguyen Xuan Phuc) dūncù quánguó rénmín jǔbào rènhé fēifǎ yuèjìng jìnrù yuènán de rén, bìng bǎochí jǐngtì, yīnwèi cǐ lèi rén shì zhǔyào de gǎnrǎn yuán.

Gāi guó de Covid-19 zǒngshù wèi 1,451, yǒu 35 rén sǐwáng.

Yīgè duō yuè méiyǒu fāshēng běndì chuánbò, dànshì wèishēng dāngjú dānxīn zuìjìn de fēifǎ rùjìng zhě kěnéng huì yǐnfā xīn yī bō de shèqū chuánbò.

Zǒnglǐ dūncù rénmen tōngguò xīn de diàn yūn bìngdú jǐngbào jǔbào fēifǎ rùjìng zhě jìnrù yuènán

zǒnglǐ ruǎnxuānfú (Nguyen Xuan Phuc) hūyù rénmen jǔbào fāxiàn fēifǎ jìnrù gāi guó de rènhé rén, jǐnggào tāmen shì Covid-19 gǎnrǎn de qiánzài láiyuán.

Tā zài yǔ quánguó gèdì de shěng shì dāngjú huìwù shí shuō, měi gè dìfāng dōu bìxū jǐngtì yuèjìng yuèjìng jìnrù yuènán de rénmen.

Tā shuō, tèbié shì xīnán bian jiè hé běibù biānjiè dì dìqū “yīdìng bùnéng jiàngdī duì Covid-19 de jǐngtì”.

“Bìxū gàosù rénmen bǎochí jǐngtì. Rúguǒ yǒurén kàn dào mòshēng rén, tāmen bìxū xiàng dāngjú bàogào, yǐbiàn duì gāi dìqū jìnxíng jiǎnchá, yǐ fángzhǐ gāi jíbìng xiàng zài qítā yīxiē guójiā yì yàng jìnyībù mànyán.”

Tā zhǐshì guófáng bù hé gōng’ān bù jiāqiáng cuòshī, fángzhǐ fēifǎ rùjìng zhě.

Tā bǔchōng shuō, wèishēng bù yīnggāi fāxiàn bìng gélí rènhé qiánzài de guānzhuàng bìngdú huànzhě, tèbié shì yóuyú nónglì xīnnián línjìn.

Zìcóng zhōu liù yǐlái, tā zài HCMC hé méigōnghé sānjiǎozhōu yǔ Covid-19 yīqǐ pī fà xiàn sān rén, bìng yú 12 yuè 24 rì yǔ qítā rén yīqǐ jìnrù yuènán.

Qízhōng yī míng gǎnrǎn zhě céng qiánwǎng tā zài róng lóng shěng mǔqīn de jiāzhōng, tā xiàng dāngjú bàogàole tā de gélí qíngkuàng.

Dāngjú tōngguò tā zhǎodàole qítā rén.

Xīnán bù de xīníng shěng shěng zhǎng ruǎnqīngyù (Nguyen Thanh Ngoc) shuō, yóuyú tā de “bù chéngshí” hé “qiánhòu máodùn”, dāngjú yīzhí zài nǔlì héshí tā de xíngchéng.

“Qǐchū tā shuō tā chuānguò xīníng mén (Tay Ninh) chū rùjìng, ránhòu gǎi yòng ānjiāng (An Giang).”

Dāngjú zuìzhōng zhèngshí, gāi xiǎozǔ tōngguò ānjiāng yuèguò.

Gōng’ān bù cháng lín zhōu’èr biǎoshì, dāngjú jīnnián yǐjīng dàibǔle yuē 14,000 rén fēifǎ yuèjìng, bìng bǔchōng shuō, yuènán rén fǎnhuí jiāyuán de xūqiú réngrán hěn dà, yóuqí shì zài jīnnián niándǐ.

Xǔduō yuènán rén zhèngzài jiǎnpǔzhài, zhōngguó, lǎowō hé tàiguó gōngzuò. Lín shuō, zuìjìn yǒu dàliàng rén cóng zhōngguó hé jiǎnpǔzhài fǎnhuí yuènán. Tā shuō:“Xūyào cǎiqǔ liánghǎo cuòshī, jì huānyíng wǒmen de rénmín huí jiā, yòu yào fángzhǐ Covid-19.”

Yuènán jìlùle 1,451 lì Covid-19 bìnglì, qízhōng 95 lì réng zài huódòng zhōng, lìng yǒu 35 lì sǐwáng.

Jìn yīgè yuè méiyǒu shèqū chuánbò.

Bài tập dịch tiếng Trung sang tiếng Việt cho bài giảng Giáo trình gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 4

Chính quyền TP.HCM tìm người cuối cùng nhập cảnh trái phép

Một người đàn ông nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cùng với 5 người khác, trong đó 3 người có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút Covid-19 đã bị truy tìm tại TP.HCM.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Thành phố Hồ Chí Minh thông báo này vào sáng Thứ Ba, cho biết người đàn ông, sống ở Quận 9, đã được cách ly tại một cơ sở tập trung trong quận và đã được lấy mẫu để xét nghiệm.

Kết quả kiểm tra dự kiến sẽ có vào thứ Ba.

Ông Nguyễn Trí Dũng, giám đốc CDC, cho biết một khi “bệnh nhân 1451” được tìm thấy ở quận 5 hôm thứ Hai, chính quyền đã thực hiện các biện pháp quyết liệt để truy tìm tất cả những người có liên quan với anh ta và nhanh chóng tìm ra người đàn ông ở quận 9.

“Bệnh nhân 1451,” 23 tuổi, đã ở với “bệnh nhân 1440,” 32 tuổi, ở Myanmar trong ba tháng kể từ tháng Chín.

Họ và bốn người Việt Nam khác nhập cảnh Việt Nam bất hợp pháp, mặc dù chưa biết lý do tại sao.

Họ đã đi từ Myanmar đến Thái Lan vào ngày 15 tháng 12 và đến Campuchia vào ngày 23 tháng 12, trước khi vào Việt Nam vào ngày hôm sau.

“Bệnh nhân 1440” và một trong năm người còn lại, một phụ nữ, đến Đồng bằng sông Cửu Long trong khi bốn người còn lại đến TP.

Khi “bệnh nhân 1440” đến nhà anh ta ở tỉnh Vĩnh Long, gia đình anh ta đã đưa anh ta vào và ngay sau khi anh ta có kết quả dương tính vào thứ Bảy, truy tìm liên lạc tích cực bắt đầu tìm thấy những người còn lại và bất kỳ ai khác tiếp xúc gần với họ. .

Người phụ nữ đã được tìm thấy ở tỉnh Đồng Tháp và cô ấy có kết quả dương tính một lần. Nó cần ít nhất hai thử nghiệm tích cực để xác nhận một trong số đó có Covid-19.

Hai người còn lại được theo dõi xuống Quận 1 và Hóc Môn của TP.HCM, nhưng đều cho kết quả âm tính.

Người đàn ông sống ở quận 9 đang làm việc tại một nhà máy cơ khí ở phường Long Bình, và 14 người tiếp xúc với anh ta đã được đưa đi cách ly, một phát ngôn viên của trung tâm y tế địa phương cho biết.

Tổng số Covid-19 của đất nước là 1.451 với 35 người chết.

Người phụ nữ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam xét nghiệm dương tính với virus corona mới

Một phụ nữ ở tỉnh Đồng Tháp, một trong sáu người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tuần trước, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút Covid-19, chính quyền tỉnh cho biết vào sáng thứ Ba.

Người phụ nữ 32 tuổi đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sa Đéc, tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và tình trạng ổn định.

Phó chủ tịch tỉnh Đoàn Tấn Bửu cho biết, ít nhất sáu người trong gia đình tiếp xúc gần gũi với cô, họ được cách ly tại huyện Hồng Ngự và lấy mẫu xét nghiệm.

Các nhà chức trách đang chạy đua để liên lạc với những người có dấu vết đã tiếp xúc với người nhà của người phụ nữ và khử trùng những nơi cô đã đến.

Cô là thành viên của nhóm sáu người Việt Nam nhập cảnh trái phép qua tỉnh An Giang vào ngày 24 tháng 12 trước khi đi đến các địa phương khác.

Một trong sáu trường hợp đã cho kết quả dương tính tại TP.HCM và một ở tỉnh Vĩnh Long ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Họ đã đi từ Myanmar đến Thái Lan bằng xe tải vào ngày 15 tháng 12 và ở đó cho đến ngày 22 tháng 12 trước khi lên đường sang Campuchia vào ngày 23 tháng 12.

Ngày 24 tháng 12, họ đến Việt Nam bằng thuyền qua sông Bình Di và được đón trên xe hơi.

Tài xế ô tô chở đoàn vào Việt Nam đang được cách ly tại một trung tâm y tế ở tỉnh Sóc Trăng sau khi nhà chức trách tìm thấy anh ta vào thứ Hai. Anh ta đã xét nghiệm âm tính với coronavirus mới và chiếc xe anh ta sử dụng đã được khử trùng.

Tại hội nghị trực tuyến với các lãnh đạo tỉnh và thành phố hôm thứ Hai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi người dân cả nước trình báo bất cứ ai vượt biên trái phép vào Việt Nam và cảnh giác vì những người này là nguồn lây bệnh chính.

Tổng số Covid-19 của đất nước là 1.451, với 35 người chết.

Không có sự lây truyền nào tại địa phương xảy ra trong hơn một tháng, nhưng các cơ quan y tế lo ngại rằng những người nhập cư bất hợp pháp gần đây có thể gây ra một làn sóng lây truyền mới trong cộng đồng.

Thủ tướng kêu gọi mọi người báo cáo những người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam khi có báo động virus corona

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi người dân báo cáo bất kỳ ai mà họ phát hiện nhập cảnh trái phép vào nước này, đồng thời cảnh báo họ là nguồn lây nhiễm Covid-19 tiềm ẩn.

Phát biểu tại cuộc họp với chính quyền các tỉnh, thành phố trên cả nước, ông cho biết mọi địa phương phải cảnh giác với những người vượt biên vào Việt Nam.

Các địa phương ở biên giới phía tây nam và phía bắc nói riêng “không được hạ thấp cảnh giác với Covid-19”, ông nói.

“Người dân phải đề cao cảnh giác, thấy ai lạ thì phải báo cơ quan chức năng để kiểm tra khu vực đó, ngăn chặn dịch bệnh lây lan thêm như ở một số nước khác”.

Ông chỉ đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tăng cường các biện pháp ngăn chặn những người nhập cư trái phép.

Bộ Y tế nên phát hiện và cách ly bất kỳ bệnh nhân có coronavirus nào, đặc biệt là khi Tết Nguyên đán đang cận kề, ông nói thêm.

Cảnh báo của anh ta theo sau phát hiện kể từ ngày thứ bảy ba ở TP HCM và Đồng bằng sông Cửu Long với Covid-19, người đã vào Việt Nam cùng những người khác vào ngày 24 tháng 12.

Một trong những người bị nhiễm bệnh đã đến nhà mẹ anh ta ở tỉnh Vĩnh Long, và bà đã trình báo anh ta với cơ quan chức năng để kiểm dịch.

Thông qua anh ta, nhà chức trách đã lần ra những người khác.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch tỉnh Tây Ninh, cho biết các cơ quan chức năng đã rất vất vả để xác minh hành trình của ông vì ông “không trung thực” và “không nhất quán”.

“Lúc đầu anh ấy nói đi qua cửa khẩu Tây Ninh, sau đổi về An Giang”.

Cơ quan chức năng xác nhận nhóm này đã vượt qua An Giang.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hôm thứ Ba cho biết nhà chức trách đã bắt được khoảng 14.000 người vượt biên trái phép trong năm nay, đồng thời cho biết nhu cầu về nước của người Việt Nam vẫn còn nhiều, đặc biệt là vào dịp cuối năm.

Nhiều người Việt Nam đang làm việc tại Campuchia, Trung Quốc, Lào và Thái Lan. Ông Lam cho biết gần đây đã có một lượng lớn người quay trở lại Việt Nam từ Trung Quốc và Campuchia. Ông nói: “Cần phải có những biện pháp tốt để vừa chào đón người dân của chúng tôi trở về nhà, vừa ngăn chặn Covid-19.

Việt Nam đã ghi nhận 1.451 ca nhiễm Covid-19, 95 ca trong số đó vẫn còn hoạt động và 35 ca tử vong.

Gần một tháng nay không xảy ra lây truyền trong cộng đồng.

Trên đây là nội dung chi tiết của bài Giáo trình gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 4 ,các bạn đừng quên lưu bài về học dần nhé,chúc các bạn học tập thật hiệu quả và vui vẻ nhé.

0 responses on "Giáo trình gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 4"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top