Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 8

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Thầy Vũ

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 8 là bài giảng trực tuyến của Thầy Vũ hướng dẫn các bạn học viên cách dịch các văn bản tiếng Trung theo những bài tập luyện dịch tiếng Trung online mỗi ngày được chia sẻ trên diễn đàn học tiếng Trung online uy tín Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM.

Các bạn học viên ôn tập lại nội dung kiến thức của bài học trước tại link bên dưới.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 7

Chuyên mục nâng cao kỹ năng dịch thuật tiếng Trung

Các bạn học viên lưu ý là từ vựng tiếng Trung cần ôn tập lại mỗi ngày và không ngừng bổ sung thêm những vốn từ vựng tiếng Trung mới nhé. Cách học từ vựng tiếng Trung hiệu quả nhất chính là sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin tập gõ tiếng Trung Quốc mỗi ngày theo video bài giảng của Thầy Vũ trên kênh youtube học tiếng Trung online uy tín.

Tải bộ gõ tiếng Trung Quốc sogou pinyin

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster vừa cập nhập lịch khai giảng mới nhất khóa học năm 2021 tại Cơ sở Hà Nội và TP HCM. Các bạn xem chi tiết tại link bên dưới.

Khóa học tiếng Trung tại ChineMaster Hà Nội

Khóa học tiếng Trung tại ChineMaster TP HCM

Các bạn học viên ở xa Trung tâm tiếng Trung ChineMaster có thể tham gia các lớp học tiếng Trung trực tuyến qua Skype. Các bạn xem hướng dẫn đăng ký khóa học tiếng Trung online qua Skype tại link bên dưới.

Lớp học tiếng Trung giao tiếp online qua Skype

Rất nhiều bạn hỏi Thầy Vũ khi nào lớp nhập hàng Trung Quốc trên taobao 1688 tmall khai giảng? Các bạn xem chi tiết các khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall 1688 tại link bên dưới nhé.

Khóa học nhập hàng Trung Quốc taobao 1688 tmall

Giáo trình Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 8

Hôm nay nội dung chính của chúng ta là Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 8. Các bạn học viên chú ý học bài theo bài giảng bên dưới, chỗ nào các bạn chưa biết cách dịch tiếng Trung sang tiếng Việt thì để lại bình luận vào diễn đàn học tiếng Trung uy tín ChineMaster nhé.

Nội dung bài giảng hôm nay ngày 7 tháng 12 năm 2020 – Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 8

170,000 HCMC学生和老师因最新的Covid-19爆发而留在家里

作为Covid-19预防措施的一部分,从HCMC幼儿园到大学的170,000多名学生和教师被要求留在家中。

HCMC教育和培训部主任Le Hong Son在星期四与HCMC Covid-19预防和控制指导委员会的会议上说,已经关闭了8所幼儿园,小学和中学,而另外195所允许某些班级呆在家里。

儿子说,这些学校的大约663名教师也必须待在家里。

自从星期三以来,在5区的六名老师与感染了新型冠状病毒的32岁英语老师接触后,四区的3,000多名学生不得不待在家里。

老师的案子打破了越南长达89天的无社区传播史。到目前为止,这四名教师对新型冠状病毒的测试均为阴性。

自从星期三发现一名学生与英语​​老师保持密切联系以来,在第11区的Tran Quang Khai高中,有2,000多名学生呆在家里。

在类似情况下,Hong Bang中学的其他150名学生也住在家里。

在大学一级,自星期四下午以来,大约160,000名学生和5,700名教师也不得不留在家中学习在线课程。 HCMC的12所大学不得不关闭,因为他们的几名学生和老师被发现与该市最新的Covid-19案件密切接触。

教育和培训部长冯宣芽(Phung Xuan Nha)已要求学校和教育部门严格执行Covid-19预防措施,例如戴口罩,远离社会并向当局告知健康状况。

HCMC人民委员会主席Nguyen Thanh Phong已指示市政教育部门与卫生部,该市疾病控制中心和地区行政部门合作,以最终确定与Covid-19案相关的学校的学生必须待多长时间家。

这个南部的大都市大约有247万学生,从幼儿园到大学,大约有2400所学校。

自周一确认Covid-19 HCMC英语老师的案件以来,至少还确认了另外两个社区传播案件:老师的一岁侄子和一名28岁的学生。

社区传播的原始来源被确定为28岁的越南航空空姐,他违反了Covid-19隔离协议并感染了英语老师。

同样在星期四,越南记录了3例进口的Covid-19病例,患者1359-1361,该国的活跃病例数达到114。

最新的病例是11月19日从德国返回的27岁男子,12月1日从美国飞来的40岁尼泊尔专家以及12月1日从美国返回的48岁男子。

周四还宣布了八名Covid-19患者的康复。

越南目前的Covid-19总数为1,361例,回收1,209例,死亡35例。许多死亡病例是患有基础疾病(例如糖尿病和肾衰竭)的老年患者。在宣布没有新的冠状病毒后死于其他原因的三人没有被列入Covid-19的恢复或死亡名单。

Phiên âm tiếng Trung Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 8

170,000 HCMC xuéshēng hé lǎoshī yīn zuìxīn de Covid-19 bào fà ér liú zài jiālǐ

zuòwéi Covid-19 yùfáng cuòshī de yībùfèn, cóng HCMC yòu’éryuán dào dàxué de 170,000 duō míng xuéshēng hé jiàoshī bèi yāoqiú liú zài jiāzhōng.

HCMC jiàoyù hé péixùn bù zhǔrèn Le Hong Son zài xīngqísì yǔ HCMC Covid-19 yùfáng hé kòngzhì zhǐdǎo wěiyuánhuì de huìyì shàng shuō, yǐjīng guānbìle 8 suǒ yòu’éryuán, xiǎoxué hé zhōngxué, ér lìngwài 195 suǒ yǔnxǔ mǒu xiē bānjí dāi zài jiālǐ.

Érzi shuō, zhèxiē xuéxiào de dàyuē 663 míng jiàoshī yě bìxū dài zài jiālǐ.

Zìcóng xīngqísān yǐlái, zài 5 qū de liù míng lǎoshī yǔ gǎnrǎnle xīnxíng guānzhuàng bìngdú dí 32 suì yīngyǔ lǎoshī jiēchù hòu, sì qū de 3,000 duō míng xuéshēng bùdé bùdài zài jiālǐ.

Lǎoshī de ànzi dǎpòle yuènán zhǎng dá 89 tiān de wú shèqū chuánbò shǐ. Dào mùqián wéizhǐ, zhè sì míng jiàoshī duì xīnxíng guānzhuàng bìngdú dí cèshì jūn wèi yīnxìng.

Zìcóng xīngqísān fāxiàn yī míng xuéshēng yǔ yīngyǔ​​lǎoshī bǎochí mìqiè liánxì yǐlái, zài dì 11 qū de Tran Quang Khai gāozhōng, yǒu 2,000 duō míng xuéshēng dāi zài jiālǐ.

Zài lèisì qíngkuàng xià,Hong Bang zhōngxué de qítā 150 míng xuéshēng yě zhù zài jiālǐ.

Zài dàxué yī jí, zì xīngqísì xiàwǔ yǐlái, dàyuē 160,000 míng xuéshēng hé 5,700 míng jiàoshī yě bùdé bù liú zài jiāzhōng xuéxí zàixiàn kèchéng. HCMC de 12 suǒ dàxué bùdé bù guānbì, yīnwèi tāmen de jǐ míng xuéshēng hé lǎoshī pī fà xiàn yǔ gāi shì zuìxīn de Covid-19 ànjiàn mìqiè jiēchù.

Jiàoyù hé péixùn bùzhǎng féngxuānyá (Phung Xuan Nha) yǐ yāoqiú xuéxiào hé jiàoyù bùmén yángé zhíxíng Covid-19 yùfáng cuòshī, lìrú dài kǒuzhào, yuǎnlí shèhuì bìng xiàng dāngjú gàozhī jiànkāng zhuàngkuàng.

HCMC rénmín wěiyuánhuì zhǔxí Nguyen Thanh Phong yǐ zhǐshì shìzhèng jiàoyù bùmén yǔ wèishēng bù, gāi shì jíbìng kòngzhì zhōngxīn hé dìqū xíngzhèng bùmén hézuò, yǐ zuìzhōng quèdìng yǔ Covid-19 àn xiāngguān de xuéxiào de xuéshēng bìxū dài duō cháng shíjiān jiā.

Zhège nánbù de dà dūshì dàyuē yǒu 247 wàn xuéshēng, cóng yòu’éryuán dào dàxué, dàyuē yǒu 2400 suǒ xuéxiào.

Zì zhōuyī quèrèn Covid-19 HCMC yīngyǔ lǎoshī de ànjiàn yǐlái, zhìshǎo hái quèrènle lìngwài liǎng gè shèqū chuánbò ànjiàn: Lǎoshī de yī suì zhízi hé yī míng 28 suì de xuéshēng.

Shèqū chuánbò de yuánshǐ láiyuán bèi quèdìng wèi 28 suì de yuènán hángkōng kōngjiě, tā wéifǎnle Covid-19 gélí xiéyì bìng gǎnrǎnle yīngyǔ lǎoshī.

Tóngyàng zài xīngqísì, yuènán jìlùle 3 lì jìnkǒu de Covid-19 bìnglì, huànzhě 1359-1361, gāi guó de huóyuè bìnglì shù dádào 114.

Zuìxīn de bìnglì shì 11 yuè 19 rì cóng déguó fǎnhuí de 27 suì nánzǐ,12 yuè 1 rì cóng měiguó fēi lái de 40 suì níbó’ěr zhuānjiā yǐjí 12 yuè 1 rì cóng měiguó fǎnhuí de 48 suì nánzǐ.

Zhōu sì hái xuānbùle bā míng Covid-19 huànzhě de kāngfù.

Yuènán mùqián de Covid-19 zǒngshù wèi 1,361 lì, huíshōu 1,209 lì, sǐwáng 35 lì. Xǔduō sǐwáng bìnglì shì huàn yǒu jīchǔ jíbìng (lìrú tángniàobìng hé shèn shuāijié) de lǎonián huànzhě. Zài xuānbù méiyǒu xīn de guānzhuàng bìngdú hòu sǐ yú qítā yuányīn de sān rén méiyǒu bèi liè rù Covid-19 de huīfù huò sǐwáng míngdān.

Hướng dẫn dịch tiếng Trung sang tiếng Việt Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 8

170.000 học sinh, giáo viên TP.HCM ở nhà trước đợt bùng phát Covid-19 mới nhất

Hơn 170.000 học sinh và giáo viên từ các trường mẫu giáo đến đại học tại TP.HCM đã được yêu cầu ở nhà như một phần của các biện pháp phòng chống Covid-19.

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, cho biết tại cuộc họp hôm thứ Năm với Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 TP HCM rằng tám trường mầm non, tiểu học và trung học đã đóng cửa, trong khi 195 trường khác đã cho một số lớp học. ở nhà.

Khoảng 663 giáo viên từ các trường này cũng phải ở nhà, ông Son nói.

Tại Quận 6, hơn 3.000 học sinh của bốn trường tiểu học đã phải ở nhà kể từ hôm thứ Tư sau khi năm giáo viên tiếp xúc với một giáo viên dạy tiếng Anh 32 tuổi bị nhiễm loại coronavirus mới.

Trường hợp của giáo viên đã phá vỡ chuỗi 89 ngày không được cộng đồng truyền tải của Việt Nam. Cho đến nay, bốn giáo viên đã xét nghiệm âm tính một lần với loại coronavirus mới.

Tại trường trung học Trần Quang Khải, quận 11, hơn 2.000 học sinh đã ở nhà kể từ hôm thứ Tư sau khi phát hiện ra một học sinh tiếp xúc gần gũi với giáo viên tiếng Anh.

150 học sinh khác của trường THCS Hồng Bàng cũng đang ở nhà trong hoàn cảnh tương tự.

Ở cấp đại học và cao đẳng, khoảng 160.000 sinh viên và 5.700 giáo viên cũng phải ở nhà để học trực tuyến kể từ chiều thứ Năm. Mười hai trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh đã phải đóng cửa vì một số sinh viên và giáo viên của họ được phát hiện có liên hệ chặt chẽ với các trường hợp Covid-19 mới nhất của thành phố.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã yêu cầu các trường học và sở giáo dục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống bệnh Covid-19 như đeo khẩu trang, tránh xa xã hội và thông báo cho cơ quan chức năng về tình trạng sức khỏe.

Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, đã chỉ đạo sở giáo dục thành phố phối hợp với bộ y tế, trung tâm kiểm soát dịch bệnh thành phố và chính quyền các quận, huyện để chốt thời gian học sinh của các trường liên quan đến ca bệnh Covid-19 phải ở Trang Chủ.

Thủ đô phía nam có khoảng 2,47 triệu học sinh theo học tại khoảng 2,400 trường học từ mẫu giáo đến đại học.

Kể từ khi trường hợp Covid-19 của một giáo viên tiếng Anh ở TP HCM được xác nhận vào thứ Hai, ít nhất hai trường hợp lây lan trong cộng đồng đã được xác nhận: cháu trai một tuổi của giáo viên và một học sinh 28 tuổi.

Nguồn lây cộng đồng ban đầu được xác định là một nữ tiếp viên 28 tuổi của Vietnam Airlines đã vi phạm quy trình cách ly Covid-19 và lây bệnh cho cô giáo dạy tiếng Anh.

Cũng vào thứ Năm, Việt Nam đã ghi nhận ba trường hợp nhập khẩu Covid-19, bệnh nhân 1359-1361, nâng tổng số ca bệnh tích cực của cả nước lên 114.

Các trường hợp mới nhất là một người đàn ông 27 tuổi trở về từ Đức vào ngày 19 tháng 11, một chuyên gia người Nepal 40 tuổi bay từ Mỹ vào ngày 1 tháng 12 và một người đàn ông 48 tuổi trở về từ Mỹ vào ngày 1 tháng 12.

Sự hồi phục của tám bệnh nhân Covid-19 cũng được công bố hôm thứ Năm.

Số liệu thống kê hiện tại của Covid-19 Việt Nam là 1.361 trường hợp, 1.209 trường hợp phục hồi và 35 trường hợp tử vong. Nhiều trường hợp tử vong là của những bệnh nhân cao tuổi mắc các bệnh tiềm ẩn như tiểu đường và suy thận. Ba người đã chết vì những nguyên nhân khác sau khi họ được tuyên bố không nhiễm loại coronavirus mới chưa được đưa vào danh sách phục hồi hoặc tử vong của Covid-19.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 8 là bà giảng rất quan trọng để chúng ta tiếp tục học sang bài 9 vào buổi học tới.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 8 gồm rất nhiều từ mới tiếng Trung và mẫu câu luyện dịch tiếng Trung cơ bản.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 8 là một trong những bài giảng nằm trong hệ thống giáo trình học tiếng Trung Quốc mỗi ngày của Thầy Vũ.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 8 các bạn cố gắng học thật kỹ bài giảng này nhé.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài giảng hôm nay – Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 8. Các bạn ôn tập bài vở thường xuyên nhé.

0 responses on "Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 8"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top