Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 7

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế Thầy Vũ

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 7 là nội dung bài giảng tiếp theo của Thầy Vũ tiếp nối bài giảng hôm qua trên kênh dạy học tiếng Trung trực tuyến Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster.

Các bạn học viên ôn tập lại nội dung bài giảng hôm qua tại link bên dưới.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 6

Đây là lớp biên phiên dịch tiếng Trung và lớp dịch thuật tiếng Trung do Th.S Nguyễn Minh Vũ trực tiếp phụ trách lớp để giúp các bạn học viên nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung và kỹ năng dịch các văn bản tiếng Trung chính xác nhất.

Chuyên mục luyện dịch tiếng Trung ứng dụng

Các bạn cập nhập thông tin lịch khai giảng mới nhất các lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu cho người mới bắt đầu học tiếng Trung Quốc tại ChineMaster Hà Nội và ChineMaster TP HCM ở ngay link bên dưới.

Lớp tiếng Trung giao tiếp ChineMaster Hà Nội

Lớp tiếng Trung giao tiếp ChineMaster TP HCM

Trung tâm đào tạo tiếng Trung Quốc mỗi ngày ChineMaster có cơ sở 2 trong Thành phố Hồ Chí Minh ở Quận 10, đó là Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 Sài Gòn.

Các bạn chú ý học theo các video bài giảng của Thầy Vũ để học từ vựng tiếng Trung tốt hơn và có hiệu quả hơn thông qua bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin nhé.

Tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin mới nhất

Các bạn muốn tham gia các lớp học tiếng Trung trực tuyến cùng Thầy Vũ thì đăng ký lớp học tiếng Trung online qua Skype tại link bên dưới nhé.

Khóa học tiếng Trung online qua Skype

Tiếp theo sau đây chúng ta sẽ vào phần chính của bài giảng hôm nay nhé – Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 7.

Tài liệu Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 7 ChineMaster

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 7 là bài giảng hôm nay ngày 7 tháng 12 năm 2020. Các bạn học viên chú ý theo dõi bài tập này nhé.

Nội dung bài giảng Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 7

在新的Covid-19传播威胁下,HCMC医院处于高度戒备状态

HCMC的医院被要求收紧控制措施,以防止Covid-19在该市记录了三起社区传播后入侵。

HCMC卫生部副主任Tang Chi Thuong在星期二与129家城市医院的紧急会议上说:“该市的卫生部门将尽一切努力使感染在医院之间传播。”

已要求医院相互协调,并与城市卫生当局进行隔离,并对“患者1347”常去的每个地方的人进行隔离和测试,即使他们可能没有任何Covid-19症状,例如咳嗽或发烧。

周一,越南的89天连胜没有任何社区传播,当一位胡志明市一名英语教师在从他的朋友那里感染了该病毒后被证实是一名Covid-19患者,他的朋友是越南航空公司的空姐,患者1342。”

这名英语老师现在被标记为“病人1347”,后来又感染了另外两个人,即他一岁的侄子和一名学生。

在报告新的感染之前,HCMC连续零天达到了零传播本地病例。

要求医院加强措施,以防止疾病在医生,患者,照顾住院病人的家庭以及公司雇用的提供外包服务的工作人员中传播。

跨医院区域的每个人在进入医院之前,都必须戴上口罩,检查体温并消毒双手,以及完整的医疗程序。

每家医院的医学检查和急诊部门必须对所有进行健康检查和治疗的人进行筛查和分类,以将那些具有可疑Covid-19症状的人分开。

按照指导,那些尚未获得批准进行新的冠状病毒测试的人将收集样本并将其发送到HCMC热带病医院。

医院还需要制定情景以应对可能的爆发。到目前为止,该市已经跟踪了960人,他们与HCMC的四名最新患者(包括空姐)进行了隔离和测试。到星期三上午,已经宣布其中737架飞机测试一次为阴性,其余结果仍未决。

在7月下旬袭击越南的最新一波社区感染浪潮中,岘港市中部的医院迅速成群,病例从探病患者扩散到其他患者,然后再到照顾这些患者的家庭成员,以及医疗工人。

在那波热潮之前,河内巴赫迈医院在三月和四月面临同样的问题,此前外部餐饮人员将病毒传播给护士,然后又传播给医院的病人。

Phiên âm tiếng Trung Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 7

Zài xīn de Covid-19 chuánbò wēixié xià,HCMC yīyuàn chǔyú gāodù jièbèi zhuàngtài

HCMC de yīyuàn bèi yāoqiú shōu jǐn kòngzhì cuòshī, yǐ fángzhǐ Covid-19 zài gāi shì jìlùle sān qǐ shèqū chuánbò hòu rùqīn.

HCMC wèishēng bù fù zhǔrèn Tang Chi Thuong zài xīngqí’èr yǔ 129 jiā chéngshì yīyuàn de jǐnjí huìyì shàng shuō:“Gāi shì de wèishēng bùmén jiàng jǐn yīqiè nǔlì shǐ gǎnrǎn zài yīyuàn zhī jiān chuánbò.”

Yǐ yāoqiú yīyuàn xiānghù xiétiáo, bìng yǔ chéngshì wèishēng dāngjú jìnxíng gélí, bìng duì “huànzhě 1347” cháng qù de měi gè dìfāng de rén jìnxíng gélí hé cèshì, jíshǐ tāmen kěnéng méiyǒu rènhé Covid-19 zhèngzhuàng, lìrú késòu huò fāshāo.

Zhōuyī, yuènán de 89 tiān lián shèng méiyǒu rènhé shèqū chuánbò, dāng yī wèi húzhìmíng shì yī míng yīngyǔ jiàoshī zài cóng tā de péngyǒu nàlǐ gǎnrǎnle gāi bìngdú hòu bèi zhèngshí shì yī míng Covid-19 huànzhě, tā de péngyǒu shì yuènán hángkōng gōngsī de kōngjiě, huànzhě 1342.”

Zhè míng yīngyǔ lǎoshī xiànzài bèi biāojì wèi “bìngrén 1347”, hòulái yòu gǎnrǎnle lìngwài liǎng gèrén, jí tā yī suì de zhízi hé yī míng xuéshēng.

Zài bàogào xīn de gǎnrǎn zhīqián,HCMC liánxù líng tiān dádàole líng chuánbò běndì bìnglì.

Yāoqiú yīyuàn jiāqiáng cuòshī, yǐ fángzhǐ jíbìng zài yīshēng, huànzhě, zhàogù zhùyuàn bìngrén de jiātíng yǐjí gōngsī gùyòng de tígōng wàibāo fúwù de gōngzuò rényuán zhōng chuánbò.

Kuà yīyuàn qūyù de měi gèrén zài jìnrù yīyuàn zhīqián, dōu bìxū dài shàng kǒuzhào, jiǎnchá tǐwēn bìng xiāodú shuāngshǒu, yǐjí wánzhěng de yīliáo chéngxù.

Měi jiā yīyuàn de yīxué jiǎnchá hé jízhěn bùmén bìxū duì suǒyǒu jìnxíng jiànkāng jiǎnchá hé zhìliáo de rén jìnxíng shāi chá hé fēnlèi, yǐ jiāng nàxiē jùyǒu kěyí Covid-19 zhèngzhuàng de rén fēnkāi.

Ànzhào zhǐdǎo, nàxiē shàngwèi huòdé pīzhǔn jìnxíng xīn de guānzhuàng bìngdú cèshì de rén jiāng shōují yàngběn bìng jiāng qí fāsòng dào HCMC rèdài bìng yīyuàn.

Yīyuàn hái xūyào zhìdìng qíngjǐng yǐ yìngduì kěnéng de bàofā. Dào mùqián wéizhǐ, gāi shì yǐjīng gēnzōngle 960 rén, tāmen yǔ HCMC de sì míng zuìxīn huànzhě (bāokuò kōngjiě) jìnxíngle gélí hé cèshì. Dào xīngqísān shàngwǔ, yǐjīng xuānbù qízhōng 737 jià fēijī cèshì yīcì wèi yīnxìng, qíyú jiéguǒ réng wèi jué.

Zài 7 yuè xiàxún xíjí yuènán de zuìxīn yī bō shèqū gǎnrǎn làngcháo zhōng, xiàn gǎng shì zhōngbù de yīyuàn xùnsù chéng qún, bìnglì cóng tàn bìng huànzhě kuòsàn dào qítā huànzhě, ránhòu zài dào zhàogù zhèxiē huànzhě de jiātíng chéngyuán, yǐjí yīliáo gōngrén.

Zài nàbō rècháo zhīqián, hénèi bāhè mài yīyuàn zài sān yuè hé sì yuè miànlín tóngyàng de wèntí, cǐqián wàibù cānyǐn rényuán jiāng bìngdú chuánbò gěi hùshì, ránhòu yòu chuánbò gěi yīyuàn de bìngrén.

Bản dịch mẫu tiếng Trung sang tiếng Việt Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 7

Các bệnh viện TP HCM cảnh giác cao độ trước mối đe dọa từ việc truyền Covid-19 mới

Các bệnh viện ở TP.HCM đã được yêu cầu thắt chặt các biện pháp kiểm soát để ngăn chặn Covid-19 xâm nhập sau khi thành phố ghi nhận ba trường hợp lây truyền trong cộng đồng.

“Ngành y tế thành phố sẽ làm mọi cách để không để tình trạng nhiễm trùng lây lan giữa các bệnh viện”, ông Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, nói trong cuộc họp khẩn với 129 bệnh viện thành phố hôm thứ Ba.

Các bệnh viện đã được yêu cầu phối hợp với nhau và cơ quan y tế thành phố để cách ly và xét nghiệm tất cả những ai đã từng đến thăm các địa phương mà “bệnh nhân 1347″ thường xuyên lui tới, mặc dù họ có thể không xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào của Covid-19 như ho hoặc sốt.

Hôm thứ Hai, kỷ lục 89 ngày không có sự lây truyền của cộng đồng ở Việt Nam đã bị phá vỡ khi một người đàn ông ở Thành phố Hồ Chí Minh làm giáo viên tiếng Anh được xác nhận là bệnh nhân Covid-19 sau khi nhiễm virus từ bạn của anh ta, một tiếp viên của Vietnam Airlines hiện nay ” bệnh nhân 1342. ”

Giáo viên tiếng Anh, hiện được gắn thẻ “bệnh nhân 1347”, sau đó đã lây bệnh cho hai người khác, cháu trai một tuổi của anh ta và một học sinh.

Thành phố Hồ Chí Minh không có số ca lây truyền tại địa phương đã lên tới 120 ngày liên tục trước khi các ca nhiễm mới được báo cáo.

Các bệnh viện được yêu cầu thắt chặt các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh giữa các bác sĩ, bệnh nhân, gia đình chăm sóc bệnh nhân nằm viện và nhân viên được các công ty thuê để cung cấp dịch vụ thuê ngoài.

Tất cả mọi người trong khu vực bệnh viện phải đeo khẩu trang, được kiểm tra nhiệt độ cơ thể và khử trùng tay cũng như hoàn thành các thủ tục y tế trước khi vào bệnh viện.

Các khoa khám bệnh và cấp cứu ở mỗi bệnh viện phải sàng lọc và phân loại tất cả những người đến khám và điều trị để tách những người có triệu chứng nghi ngờ về Covid-19.

Theo hướng dẫn, những trường hợp chưa được chấp thuận thực hiện xét nghiệm coronavirus mới sẽ lấy mẫu và gửi đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Các bệnh viện cũng cần xây dựng các kịch bản để ứng phó với khả năng bùng phát. Cho đến nay, thành phố đã theo dõi 960 người tiếp xúc với 4 bệnh nhân mới nhất ở TP.HCM, bao gồm cả tiếp viên hàng không, để cách ly và xét nghiệm. Đến sáng thứ Tư, người ta thông báo 737 người trong số họ đã thử nghiệm âm tính một lần với kết quả còn lại vẫn đang chờ xử lý.

Trong đợt lây nhiễm cộng đồng gần đây nhất tấn công Việt Nam vào cuối tháng 7, các bệnh viện ở trung tâm thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng trở thành cụm, với các trường hợp lây lan từ bệnh nhân đến khám tại bệnh viện này sang bệnh nhân khác rồi đến người nhà chăm sóc những bệnh nhân đó, cùng với y tế. người lao động.

Trước làn sóng đó, Bệnh viện Bạch Mai của Hà Nội cũng phải đối mặt với vấn đề tương tự vào tháng 3 và tháng 4 sau khi nhân viên phục vụ ăn uống bên ngoài lây lan vi rút cho y tá và sau đó là bệnh nhân tại bệnh viện.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 7 là bài giảng rất quan trọng trước khi chúng ta học sang bài tiếp theo.

Vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong nội dung bài giảng hôm nay rồi – Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 7. Các bạn cần hỏi gì thêm thì đăng câu hỏi vào trong diễn đàn học tiếng Trung ChineMaster nhé.

0 responses on "Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 7"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top