Bài tập Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Phần 7

Bài tập Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin đầy đủ nhất

Bài tập Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Phần 7 là bài giảng trực tuyến của Thầy Vũ chuyên dùng để làm tài liệu giảng dạy lớp luyện dịch tiếng Trung và lớp biên phiên dịch viên tiếng Trung, lớp dịch thuật tiếng Trung. Diễn đàn học tiếng Trung là kênh đào tạo tiếng Trung Quốc mỗi ngày của Thầy Vũ và hoàn toàn miễn phí. Các bạn đừng quên chia sẻ tài liệu học tiếng Trung miễn phí của Thầy Vũ nhé.

Sau đây là Chuyên mục Luyện gõ tiếng Trung tổng hợp tất cả những bài giảng đã được đăng tải về cách gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính,các bạn xem chi tiết nhé.

Luyện gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính

Có một tin mừng là Trung tâm tiếng Trung ChineMaster  hiện nay đã có Cơ sở 2 tại Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn xem thông tin chi tiết lịch khai giảng mới nhất ở Hà Nội và TP HCM tại link bên dưới nhé.

Khai giảng khóa học tiếng Trung ChineMaster tại Hà Nội

Khai giảng khóa học tiếng Trung ChineMaster tại Quận 10 TP HCM

Các bạn nhớ tải bộ gõ tiếng Trung sogou về hay chưa biết cách sử dụng bộ gõ tiếng Trung Sogou pinyin thì có thể tham khải link dưới đây do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ hướng dẫn chi tiết,nhằm phục vụ cho việc học tiếng Trung Quốc thêm hiệu quả hơn.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Dưới đây là khóa học dành cho những bạn có nhu cầu tìm hiểu cũng như buôn bán hàng Trung Quốc online,Thầy Vũ đã dành riêng cho các bạn một khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc Taobao đầy đủ miễn phí rất hấp dẫn

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall 1688

Các bạn không có điều kiện học trực tiếp do khoảng cách quá xa có thể đăng ký học online tiếng Trung Thầy Vũ qua Skype tại link sau nhé.

Lớp học tiếng Trung online qua Skype Thầy Vũ

Sau đây là nội dung chi tiết của bài học Bài tập Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Phần 7,các bạn hãy theo dõi nhé.

Tổng hợp Bài tập Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Phần 7

Nội dung chính bài giảng hôm nay ngày 24 tháng 12 năm 2020 Bài tập Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Phần 7
重量过轻的支撑垫导致HCMC地铁线路出现裂缝

HCMC的地铁1号线使用了比设计轻的垫子来支撑梁。这可能会导致10月出现裂缝。

HCMC是第一条地铁线路的投资方,城市铁路管理委员会(MAUR)表示,EB1和EB4是地铁线路高架部分上的两个弹性层压轴承垫,重117公斤,比五年前批准的设计轻了9公斤。

MAUR在发给日本住友公司项目经理Shigeki Ihara的声明中指出了差异。

该线路的主要承包商是由越南第6土木工程建设公司(Cienco 6)和住友公司组成的财团,该线路将从1区的Ben Thanh市场到9区的Suoi Tien主题公园延伸19.7公里。

投资者在发表声明之前,已于10月30日对在Thu Duc District的高架线路上发现的裂缝进行了调查。

承包商尚未对裂缝发表任何正式声明,只是说已解决了该问题。关于裂缝如何发生及其对项目安全性和寿命的影响,目前尚无任何解释。

住友商事株式会社(Sumitomo Corporation)项目经理重原茂树(Shigeki Ihara)上个月表示,该事件只是一个“单一案例”。

承包商缺乏解释,使该项目的主要投资者MAUR无法编写有关该事件的报告,以提交给上级主管部门。

承包商说,到目前为止,承包商所说的“并不令人信服”,为承包商“放弃责任”铺平了道路。

投资者要求承包商在12月12日之前移交其自身调查的证据,并就此问题提交正式报告,但在截止日期之后一周没有发生任何事情。

投资者进行了自己的调查,发现地铁线高架部分的两根横梁之间的垫块脱落后,横梁上出现了裂缝,并且铁轨与下面的支撑系统失去了联系。

MAUR和由日本Nippon Koei牵头的财团NJPT,该项目的咨询部门最近同意,承包商应打开履带板,检查出现裂缝的原因,并找出原因。

他们发现,该区域的EB1和EB4两个焊盘比设计的要轻。

现在,MAUR已告诉承包商,它有所有理由“质疑已经在该项目上安装的所有垫块的质量”。

它已要求承包商提交结果,证明迄今为止使用的所有垫板均符合指定的技术要求。

弹性层压轴承轴瓦由高纯度弹性体制成,可包裹分层的内部钢筋板,设计用于桥梁和建筑结构中作为梁支撑。

2012年8月开始的,延误很久的HCMC的工作现在已经完成了78%以上。该市希望今年将其提高到85%,并在明年年底之前开始商业运营。

地铁1号线将有14个车站,其中11个位于高架路段,而3个位于地下。

其建设预计将耗资43.7万亿越南盾(合18.9亿美元)。

HCMC计划总共建设8条地铁线,总长220公里。

Chú thích phiên âm tiếng Trung Bài tập Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Phần 7

Zhòngliàngguò qīng de zhīchēng diàn dǎozhì HCMC dìtiě xiànlù chūxiàn lièfèng

HCMC dì dìtiě 1 hào xiàn shǐyòngle bǐ shèjì qīng de diànzi lái zhīchēng liáng. Zhè kěnéng huì dǎozhì 10 yuè chūxiàn lièfèng.

HCMC shì dì yī tiáo dìtiě xiànlù de tóuzī fāng, chéngshì tiělù guǎnlǐ wěiyuánhuì (MAUR) biǎoshì,EB1 hé EB4 shì dìtiě xiànlù gāojià bùfèn shàng de liǎng gè tánxìng céng yā zhòu chéng diàn, zhòng 117 gōngjīn, bǐ wǔ nián qián pīzhǔn dì shèjì qīngle 9 gōngjīn.

MAUR zài fā gěi rìběn zhùyǒu gōngsī xiàngmù jīnglǐ Shigeki Ihara de shēngmíng zhōng zhǐchūle chāyì.

Gāi xiànlù de zhǔyào chéngbāo shāngshì yóu yuènán dì 6 tǔmù gōngchéng jiànshè gōngsī (Cienco 6) hé zhùyǒu gōngsī zǔchéng de cáituán, gāi xiànlù jiāng cóng 1 qū de Ben Thanh shìchǎng dào 9 qū de Suoi Tien zhǔtí gōngyuán yánshēn 19.7 Gōnglǐ.

Tóuzī zhě zài fābiǎo shēngmíng zhīqián, yǐ yú 10 yuè 30 rì duì zài Thu Duc District de gāojià xiànlù shàng fāxiàn de lièfèng jìnxíngle diàochá.

Chéngbāo shāng shàngwèi duì lièfèng fābiǎo rènhé zhèngshì shēngmíng, zhǐshì shuō yǐ jiějuéle gāi wèntí. Guānyú lièfèng rúhé fāshēng jí qí duì xiàngmù ānquán xìng hé shòumìng de yǐngxiǎng, mùqián shàng wú rènhé jiěshì.

Zhùyǒu shāng shì zhūshì huìshè (Sumitomo Corporation) xiàngmù jīnglǐ zhòng yuán mào shù (Shigeki Ihara) shàng gè yuè biǎoshì, gāi shìjiàn zhǐshì yīgè “dānyī ànlì”.

Chéngbāo shāng quēfá jiěshì, shǐ gāi xiàngmù dì zhǔyào tóuzī zhě MAUR wúfǎ biānxiě yǒuguān gāi shìjiàn de bàogào, yǐ tíjiāo gěi shàngjí zhǔguǎn bùmén.

Chéngbāo shāng shuō, dào mùqián wéizhǐ, chéngbāo shāng suǒ shuō de “bìng bù lìng rén xìnfú”, wèi chéngbāo shāng “fàngqì zérèn” pū píngle dàolù.

Tóuzī zhě yāoqiú chéngbāo shāng zài 12 yuè 12 rì zhīqián yíjiāo qí zìshēn diàochá de zhèngjù, bìng jiùcǐ wèntí tíjiāo zhèngshì bàogào, dàn zài jiézhǐ rìqí zhīhòu yīzhōu méiyǒu fāshēng rènhé shìqíng.

Tóuzī zhě jìnxíngle zìjǐ de diàochá, fāxiàn dìtiě xiàn gāojià bùfèn de liǎng gēn héngliáng zhī jiān de diàn kuài tuōluò hòu, héngliáng shàng chūxiànle lièfèng, bìngqiě tiěguǐ yǔ xiàmiàn de zhīchēng xìtǒng shīqùle liánxì.

MAUR hé yóu rìběn Nippon Koei qiāntóu de cáituán NJPT, gāi xiàngmù dì zīxún bùmén zuìjìn tóngyì, chéngbāo shāng yīng dǎkāi lǚdài bǎn, jiǎnchá chūxiàn lièfèng de yuányīn, bìng zhǎo chū yuányīn.

Tāmen fāxiàn, gāi qūyù de EB1 hé EB4 liǎng gè hàn pán bǐ shèjì de yāo qīng.

Xiànzài,MAUR yǐ gàosù chéngbāo shāng, tā yǒu suǒyǒu lǐyóu “zhíyí yǐjīng zài gāi xiàngmù shàng ānzhuāng de suǒyǒu diàn kuài de zhìliàng”.

Tā yǐ yāoqiú chéngbāo shāng tíjiāo jiéguǒ, zhèngmíng qìjīn wéizhǐ shǐyòng de suǒyǒu diàn bǎn jūn fúhé zhǐdìng de jìshù yāoqiú.

Tánxìng céng yā zhòu chéng zhóuwǎ yóu gāo chúndù tánxìng tǐzhì chéng, kě bāoguǒ fēn céng de nèibù gāngjīn bǎn, shèjì yòng yú qiáoliáng hé jiànzhú jiégòu zhōng zuòwéi liáng zhīchēng.

2012 Nián 8 yuè kāishǐ de, yánwù hěnjiǔ de HCMC de gōngzuò xiànzài yǐjīng wánchéngle 78%yǐshàng. Gāi shì xīwàng jīnnián jiāng qí tígāo dào 85%, bìng zài míngnián niándǐ zhīqián kāishǐ shāngyè yùnyíng.

Dìtiě 1 hào xiàn jiāng yǒu 14 gè chēzhàn, qízhōng 11 gè wèiyú gāojiàlù duàn, ér 3 gè wèiyú dìxià.

Qí jiànshè yùjì jiāng hàozī 43.7 Wàn yì yuènán dùn (hé 18.9 Yì měiyuán).

HCMC jìhuà zǒnggòng jiànshè 8 tiáo dìtiě xiàn, zǒngzhǎng 220 gōnglǐ.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung sang tiếng Việt Bài tập Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Phần 7

Các vết nứt trên đường tàu điện ngầm TP.HCM do các tấm đỡ thiếu trọng lượng gây ra

Các tấm đệm nhẹ hơn thiết kế đã được sử dụng để đỡ dầm trong tuyến tàu điện ngầm số 1 của TP.HCM. Điều này có thể đã gây ra các vết nứt nhìn thấy vào tháng Mười.

Cơ quan Quản lý Đường sắt Đô thị TP.HCM (MAUR), chủ đầu tư của tuyến tàu điện ngầm đầu tiên, cho biết EB1 và EB4, hai miếng đệm chịu lực đàn hồi trên đoạn tuyến trên cao của tuyến tàu điện ngầm, nặng 117 kg, nhẹ hơn 9 kg so với thiết kế được phê duyệt cách đây 5 năm.

MAUR đã chỉ ra sự khác biệt trong một tuyên bố gửi đến Shigeki Ihara, giám đốc dự án của Tập đoàn Sumitomo Nhật Bản.

Một liên danh bao gồm Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 6 của Việt Nam (Cienco 6) và Tổng công ty Sumitomo là nhà thầu chính cho tuyến sẽ chạy 19,7 km từ Chợ Bến Thành ở Quận 1 đến công viên giải trí Suối Tiên ở Quận 9.

Tuyên bố của chủ đầu tư sau khi điều tra các vết nứt được phát hiện trên đoạn tuyến trên cao ở Quận Thủ Đức vào ngày 30 tháng 10.

Nhà thầu vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về các vết nứt, chỉ nói rằng họ đã khắc phục được sự cố. Chưa có lời giải thích nào về việc các vết nứt đã xảy ra như thế nào và tác động của chúng đối với sự an toàn và tuổi thọ của dự án.

Shigeki Ihara, giám đốc dự án của Sumitomo Corporation, cho biết vào tháng trước rằng vụ việc chỉ là một “vụ án đơn lẻ” trên một chùm tia.

Việc thiếu giải thích từ nhà thầu đã khiến MAUR, chủ đầu tư chính của dự án, không thể chuẩn bị báo cáo về sự cố để đệ trình lên cơ quan cấp trên.

Những gì nhà thầu đã nói cho đến nay “không thuyết phục” và mở đường cho nhà thầu “từ chối trách nhiệm”, MAUR đã nói.

Chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu bàn giao bằng chứng điều tra của chính mình và gửi báo cáo chính thức về vấn đề này chậm nhất là vào ngày 12 tháng 12, nhưng không có gì xảy ra hơn một tuần sau thời hạn.

Tiến hành điều tra riêng, chủ đầu tư phát hiện sau khi tấm đệm giữa hai dầm của đoạn tuyến tàu điện ngầm trên cao rơi ra, các vết nứt đã xuất hiện trên dầm và đường ray mất liên kết với hệ thống đỡ bên dưới.

MAUR và đơn vị tư vấn của dự án, NJPT, một tập đoàn do Nippon Koei của Nhật Bản dẫn đầu, gần đây đã đồng ý rằng nhà thầu sẽ mở các tấm đệm đường ray nơi các vết nứt xuất hiện để kiểm tra và tìm hiểu lý do tại sao điều này lại xảy ra.

Những gì họ nhận thấy là hai tấm đệm của EB1 và EB4 trong khu vực này nhẹ hơn so với thiết kế.

Bây giờ MAUR đã nói với nhà thầu rằng họ có tất cả các lý do để “đặt câu hỏi về chất lượng của tất cả các tấm lót đã được thiết lập trong dự án.”

Nó đã yêu cầu nhà thầu nộp kết quả chứng minh rằng tất cả các tấm đệm đang sử dụng cho đến nay đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định.

Các tấm đệm vòng bi nhiều lớp đàn hồi, được làm từ chất đàn hồi có độ tinh khiết cao bao bọc các tấm cốt thép bên trong nhiều lớp, được thiết kế để sử dụng trong các công trình xây dựng và cầu như một giá đỡ dầm.

Công việc ở Thành phố Hồ Chí Minh bị trì hoãn nhiều, bắt đầu vào tháng 8 năm 2012, hiện đã hoàn thành hơn 78%. Thành phố hy vọng sẽ nâng con số này lên 85% trong năm nay và bắt đầu hoạt động thương mại vào cuối năm sau.

Tuyến metro số 1 sẽ có 14 ga – 11 ga trên cao và 3 ga đi ngầm.

Chi phí xây dựng dự kiến là 43,7 nghìn tỷ đồng (1,89 tỷ USD).

Tổng cộng, TP.HCM có kế hoạch xây dựng tám tuyến metro với tổng chiều dài 220 km.

Bài giảng hôm nay Bài tập Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Phần 7 cùng thầy Vũ đến đây là hết rồi,cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi,chúc các bạn học tập thật tốt nhé.

 

0 responses on "Bài tập Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Phần 7"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top