Bài tập Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Phần 3

Tổng hợp Bài tập Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin đầy đủ nhất

Bài tập Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Phần 3 là bài giảng tiếp theo của Th.S Nguyễn Minh Vũ chuyên đào tạo các lớp học biên phiên dịch tiếng Trung ứng dụng trên diễn đàn học tiếng Trung uy tín ChineMaster Hà Nội – TP HCM.

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster  hiện nay đã có Cơ sở 2 tại Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn xem thông tin chi tiết lịch khai giảng mới nhất ở Hà Nội và TP HCM tại link bên dưới nhé.

Lịch học và khai giảng khóa học tiếng Trung ChineMaster tại Hà Nội

Lịch học và khai giảng khóa học tiếng Trung ChineMaster tại Quận 10 TP HCM

Bạn nào ở vị trí quá xa Trung tâm tiếng Trung ChineMaster thì có thể tham gia các lớp tiếng Trung giao tiếp online qua Skype cùng Thầy Vũ.

Học tiếng Trung online qua Skype Thầy Vũ

Bên dưới là chuyên mục chúng tôi lưu trữ và tổng hợp tất cả bài giảng Thầy Vũ hướng dẫn các bạn sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin để học tiếng Trung Quốc mỗi ngày.

Danh mục gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính

Bạn nào muốn tải bộ gõ tiếng Trung sogou về hay chưa biết cách sử dụng bộ gõ tiếng Trung Sogou pinyin thì có thể tham khải link dưới đây do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ hướng dẫn chi tiết,nhằm phục vụ cho việc học tiếng Trung Quốc thêm hiệu quả hơn.

Tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin đầy đủ nhất

Còn tiếp theo đây là khóa học dành cho những bạn có nhu cầu tìm hiểu cũng như buôn bán hàng Trung Quốc online,Thầy Vũ đã dành riêng cho các bạn một khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc Taobao đầy đủ miễn phí rất hấp dẫn

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall 1688

Bài tập Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Phần 3 cùng Thầy Vũ

Nội dung bài giảng hôm nay Bài tập Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Phần 3
英国因越南移民死亡而被判两项有罪

周一,有两个人被判犯有过失杀人罪,去年在英国一辆卡车的背后,人们偷渡了发现39名死亡的越南移民的罪行。

在闷热的温度令人窒息的情况下,这些人的尸体于2019年10月在伦敦附近的一个密封容器中被发现。

来自伦敦的24岁卡车司机Eamonn Harrison和43岁的罗马尼亚国民Gheorghe Nica被伦敦一家法院判犯有39项过失杀人罪。

预计他们将在一月初被判刑。

在为期10周的审判之后,24岁的克里斯托弗·肯尼迪和38岁的瓦伦丁·卡洛塔也因参与走私行动而被定罪。

这四人在一个有利可图的走私团伙中被判有罪,检察官说这是出于贪婪。

内政大臣(内政大臣)普里蒂·帕特尔(Priti Patel)表示,周一的裁决激发了她“尽我所能去追捕那些以弱势群体为首的人贩子和人类苦难的交易”。

“我决心将残酷的走私者绳之以法,并使我们的社区免受可怕的有组织犯罪集团的袭击。”

周一的定罪将在英国被定罪的总数增加到八。

检察官正在考虑对另外三人提出指控。

26岁的莫里斯·罗宾逊(Maurice Robinson)收集了集装箱并找到了尸体,已对39项过失杀人罪和共谋偷运人口认罪。

41岁的货运公司老板罗南·休斯(Ronan Hughes)也承认了39起过失杀人罪。

给家人的留言

这些尸体在难以忍受的高温下被密封在容器中至少12小时后,在英国东南部的Purfleet港口被发现。

一名法医专家计算,空气将使拖车中的有毒物质花费大约9个小时,之后很快死亡。

受害者的年龄均在15至44岁之间。

检察官说,被困的越南人无法在集装箱内获得电话信号,集装箱的冷却系统已关闭。

从这39名受害者的尸体中回收的手机表明,他们在试图用尽警报的同时,还向家人留下了信息。

法院听说,其他人则使用金属杆试图在屋顶上打一个洞或引起注意。

在审判期间,英国警官杰克·爱默生(Jack Emerson)首次到达现场并寻找生命迹象时,描述发现这辆拖车“有很多尸体”。

他说他无法检查里面的所有物品是否还活着,因为它们被“紧紧地包装”在卡车的后部。

在英国,越南受害者的死亡凸显了遍布全球的庞大和不道德的贩运网络。

他们中的许多人与家人来自越南的贫困地区,并且像其他人一样,陷入了走私贩子数千美元的债务,以支付危险的旅程。

9月,越南有7人因涉嫌参与该国中部省份Ha Hainh省的贩运活动而被定罪。

在欧盟和欧盟执法合作机构Eurojust领导的调查之后,法国和比利时的调查也导致了数十名嫌疑人被起诉。
Chú thích phiên âm tiếng Trung cho Bài tập Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Phần 3
Yīngguó yīn yuènán yímín sǐwáng ér bèi pàn liǎng xiàng yǒuzuì

zhōuyī, yǒu liǎng gèrén bèi pàn fàn yǒu guòshī shārén zuì, qùnián zài yīngguó yī liàng kǎchē de bèihòu, rénmen tōudùle fāxiàn 39 míng sǐwáng de yuènán yímín de zuìxíng.

Zài mēnrè de wēndù lìng rén zhìxí de qíngkuàng xià, zhèxiē rén de shītǐ yú 2019 nián 10 yuè zài lúndūn fùjìn de yīgè mìfēng róngqì zhōng pī fà xiàn.

Láizì lúndūn de 24 suì kǎchē sījī Eamonn Harrison hé 43 suì de luómǎníyǎ guómín Gheorghe Nica bèi lúndūn yījiā fǎyuàn pàn fàn yǒu 39 xiàng guòshī shārén zuì.

Yùjì tāmen jiàng zài yī yuèchū bèi pànxíng.

Zài wéiqí 10 zhōu de shěnpàn zhīhòu,24 suì de kèlǐsītuōfú·kěnnídí hé 38 suì de wǎ lún dīng·kǎ luò tǎ yě yīn cānyù zǒusī xíngdòng ér bèi dìngzuì.

Zhè sì rén zài yīgè yǒulì kě tú de zǒusī tuánhuǒ zhōng bèi pàn yǒuzuì, jiǎnchá guān shuō zhè shì chū yú tānlán.

Nèizhèng dàchén (nèizhèng dàchén) pǔ lǐ dì·pà tè ěr (Priti Patel) biǎoshì, zhōuyī de cáijué jīfāle tā “jǐn wǒ suǒ néng qù zhuībǔ nàxiē yǐ ruòshì qúntǐ wéishǒu de rénfànzi hé rénlèi kǔnàn de jiāoyì”.

“Wǒ juéxīn jiāng cánkù de zǒusī zhě shéng zhī yǐ fǎ, bìng shǐ wǒmen de shèqū miǎn shòu kěpà de yǒu zǔzhī fànzuì jítuán de xíjí.”

Zhōuyī de dìngzuì jiàng zài yīngguó bèi dìngzuì de zǒngshù zēngjiā dào bā.

Jiǎnchá guān zhèngzài kǎolǜ duì lìngwài sān rén tíchū zhǐkòng.

26 Suì de mò lǐsī·luōbīnxùn (Maurice Robinson) shōujíle jízhuāngxiāng bìng zhǎodàole shītǐ, yǐ duì 39 xiàng guòshī shārén zuì hé gòng móu tōu yùn rénkǒu rènzuì.

41 Suì de huòyùn gōngsī lǎobǎn luō nán·xiū sī (Ronan Hughes) yě chéngrènle 39 qǐ guòshī shārén zuì.

Gěi jiārén de liúyán

zhèxiē shītǐ zài nányǐ rěnshòu de gāowēn xià bèi mìfēng zài róngqì zhōng zhìshǎo 12 xiǎoshí hòu, zài yīngguó dōngnán bù de Purfleet gǎngkǒu pī fà xiàn.

Yī míng fǎyī zhuānjiā jìsuàn, kōngqì jiāng shǐ tuōchē zhōng de yǒudú wùzhí huāfèi dàyuē 9 gè xiǎoshí, zhīhòu hěn kuài sǐwáng.

Shòuhài zhě de niánlíng jūn zài 15 zhì 44 suì zhī jiān.

Jiǎnchá guān shuō, bèi kùn de yuènán rén wúfǎ zài jízhuāngxiāng nèi huòdé diànhuà xìnhào, jízhuāngxiāng de lěngquè xìtǒng yǐ guānbì.

Cóng zhè 39 míng shòuhài zhě de shītǐ zhōng huíshōu de shǒujī biǎomíng, tāmen zài shìtú yòng jìn jǐngbào de tóngshí, hái xiàng jiārén liú xiàle xìnxī.

Fǎyuàn tīng shuō, qítā rén zé shǐyòng jīnshǔ gān shìtú zài wūdǐng shàng dǎ yīgè dòng huò yǐnqǐ zhùyì.

Zài shěnpàn qíjiān, yīngguó jǐngguān jiékè·ài mò shēng (Jack Emerson) shǒucì dàodá xiànchǎng bìng xúnzhǎo shēngmìng jīxiàng shí, miáoshù fāxiàn zhè liàng tuōchē “yǒu hěnduō shītǐ”.

Tā shuō tā wúfǎ jiǎnchá lǐmiàn de suǒyǒu wùpǐn shìfǒu hái huózhe, yīnwèi tāmen bèi “jǐn jǐn de bāozhuāng” zài kǎchē de hòu bù.

Zài yīngguó, yuènán shòuhài zhě de sǐwáng tūxiǎnle biànbù quánqiú de pángdà hé bù dàodé de fànyùn wǎngluò.

Tāmen zhōng de xǔduō rén yǔ jiārén láizì yuènán de pínkùn dìqū, bìngqiě xiàng qítā rén yīyàng, xiànrùle zǒusī fàn zǐ shù qiān měiyuán de zhàiwù, yǐ zhīfù wéixiǎn de lǚchéng.

9 Yuè, yuènán yǒu 7 rén yīn shèxián cānyù gāi guó zhōngbù shěngfèn Ha Hainh shěng de fànyùn huódòng ér bèi dìngzuì.

Zài ōuméng hé ōuméng zhífǎ hézuò jīgòu Eurojust lǐngdǎo de diàochá zhīhòu, fàguó hé bǐlìshí de diàochá yě dǎozhìle shù shí míng xiányí rén bèi qǐsù.
Bản dịch tiếng Trung cho bài giảng và Bài tập Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Phần 3
Hai người có tội ở Anh về cái chết của người di cư Việt

Hai người đã bị kết tội vào hôm thứ Hai vì ngộ sát và những người buôn lậu sau vụ phát hiện 39 người di cư Việt Nam đã chết ở phía sau một chiếc xe tải ở Anh vào năm ngoái.

Thi thể của những người đàn ông và phụ nữ được tìm thấy bên trong một thùng kín gần London vào tháng 10 năm 2019 sau khi chết ngạt trong nhiệt độ oi bức.

Tài xế xe tải Eamonn Harrison, 24 tuổi, đến từ Bắc Ireland, và Gheorghe Nica, 43 tuổi, quốc tịch Romania, đã bị tòa án London kết tội 39 tội ngộ sát.

Họ dự kiến sẽ bị kết án vào đầu tháng Giêng.

Christopher Kennedy, 24 tuổi và Valentin Calota, 38 tuổi, cũng bị kết án vì tham gia vào hoạt động buôn lậu sau phiên tòa kéo dài 10 tuần.

Cả bốn người đều bị kết tội vì vai trò của họ trong một đường dây buôn lậu béo bở mà các công tố viên cho rằng đã bị thúc đẩy bởi lòng tham.

Bộ trưởng Nội vụ (Bộ trưởng Nội vụ) Priti Patel cho biết phán quyết hôm thứ Hai đã thúc đẩy cô ấy “làm tất cả những gì tôi có thể để truy lùng những kẻ buôn lậu những người săn mồi cho những người dễ bị tổn thương và buôn bán sự khốn khổ của con người.”

“Tôi quyết tâm đưa những kẻ nhẫn tâm ra trước công lý và giữ cho cộng đồng của chúng ta an toàn trước những hành động của các nhóm tội phạm có tổ chức khủng khiếp.”

Các vụ kết án hôm thứ Hai nâng tổng số bị cáo có tội ở Anh liên quan đến tội ác này lên tám.

Các công tố viên đang xem xét các cáo buộc chống lại ba người nữa.

Maurice Robinson, 26 tuổi, người đã thu thập thùng chứa và tìm thấy các thi thể, đã nhận 39 tội danh ngộ sát và âm mưu buôn lậu người.

Ông chủ Ronan Hughes, 41 tuổi, cũng đã thừa nhận 39 tội ngộ sát.

Để lại tin nhắn cho gia đình

Các thi thể được phát hiện tại cảng Purfleet, đông nam nước Anh sau khi được niêm phong bên trong container ít nhất 12 giờ, trong điều kiện nhiệt độ cao không thể chịu nổi.

Một chuyên gia pháp y tính toán rằng sẽ mất khoảng 9 giờ để không khí trong xe đầu kéo biến thành chất độc, và cái chết sẽ đến ngay sau đó.

Các nạn nhân đều ở độ tuổi từ 15 đến 44.

Các công tố viên cho biết những người Việt Nam bị mắc kẹt không thể nhận được tín hiệu điện thoại bên trong container, hệ thống làm mát đã bị tắt.

Điện thoại di động được tìm thấy từ thi thể của 39 nạn nhân cho thấy họ đã cố gắng báo động và để lại tin nhắn cho các gia đình khi hết máy.

Tòa án cho biết những người khác đã dùng một cây cột kim loại để đục một lỗ xuyên qua mái nhà hoặc thu hút sự chú ý.

Trong phiên xét xử, cảnh sát Anh Jack Emerson mô tả việc tìm thấy chiếc xe kéo là “đầy xác người” khi anh mới đến hiện trường và tìm kiếm dấu hiệu của sự sống.

Anh ta cho biết anh ta không thể kiểm tra xem tất cả những người bên trong có còn sống hay không, vì chúng được “đóng gói chặt chẽ” ở phía sau xe tải.

Cái chết của các nạn nhân Việt Nam tại Vương quốc Anh đã làm nổi bật lên mạng lưới buôn người rộng lớn và vô lương tâm trên toàn cầu.

Nhiều người trong số họ đến từ các vùng nghèo hơn của Việt Nam cùng gia đình, và giống như những người khác, đã phải gánh khoản nợ hàng nghìn đô la cho những kẻ buôn lậu để trả cho những chuyến đi nguy hiểm.

Bảy cá nhân đã bị kết án vào tháng 9 tại Việt Nam vì các mức độ khác nhau liên quan đến buôn người ở tỉnh Hà Tĩnh, miền Trung của đất nước.

Các cuộc điều tra ở Pháp và Bỉ cũng khiến hàng chục nghi phạm bị buộc tội sau cuộc điều tra do cơ quan hợp tác thực thi pháp luật Eurojust của EU dẫn đầu.

Bài học Bài tập Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Phần 3 hôm nay đến đây là hết rồi ,cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi,chúc các bạn học tập thật tốt nhé,hẹn các bạn ở những bài học sau nhé.

0 responses on "Bài tập Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Phần 3"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top