Bài tập Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Phần 2

Nội dung Bài tập Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin

Bài tập Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Phần 2 là bài giảng tiếp theo của Thầy Vũ chuyên đào tạo các khóa học luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế trên kênh diễn đàn học tiếng Trung Quốc mỗi ngày ChineMaster luyenthihsk.com

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster có Cơ sở 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh Quận 10 Sài Gòn. Các bạn xem thông tin chi tiết lịch khai giảng mới nhất ở Hà Nội và TP HCM tại link bên dưới nhé.

Lịch học và thời khóa biểu lớp học tiếng Trung giao tiếp tại Hà Nội

Khóa học tiếng Trung ChineMaster Hà Nội

Lịch học và thời khóa biểu lớp học tiếng Trung giao tiếp tại Quận 10 TP HCM

Khóa học tiếng Trung ChineMaster TP HCM Quận 10

Bạn nào ở vị trí quá xa Trung tâm tiếng Trung ChineMaster thì có thể tham gia các lớp tiếng Trung giao tiếp online qua Skype cùng Thầy Vũ.

Đăng ký lớp học tiếng Trung online qua Skype

Chuyên mục chúng tôi lưu trữ và tổng hợp tất cả bài giảng Thầy Vũ hướng dẫn các bạn sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin để học tiếng Trung Quốc mỗi ngày.

Chuyên mục học tiếng Trung qua bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin

Tiếp theo đây là khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc dành cho những bạn có nhu cầu buôn bán hàng hóa và lấy nguồn hàng từ kênh mua sắm trực tuyến lớn nhất Trung Quốc TAOBAO,các bạn xem chi tiết tại link sau đây nhé

Chi tiết khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao 1688

Các bạn cần sử dụng bộ gõ tiếng Trung Sogou pinyin để luyện tập gõ tiếng Trung trên máy tính, như vậy thì các bạn mới có thể nâng cao và tăng cường hiệu quả học từ mới tiếng Trung mỗi ngày, và có thể nhớ được nhiều phiên âm tiếng Trung hơn và mặt chữ Hán nhớ được cũng lâu hơn.

Hướng dẫn download bộ gõ tiếng Trung sogou mới

Bài giảng Bài tập Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Phần 2

Nội dung bài tập hôm nay ngày 22 tháng 12 năm 2020 là Bài tập Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Phần 2
前三名注射了越南Covid-19疫苗的志愿者都健康

注射剂量的三天后,前三名接受越南首剂Covid-19疫苗Nanocovax剂量的志愿者处于稳定状态。

匿名志愿者,包括两名20岁的学生和40岁的老师,于周四上午在河内的越南军事医科大学进行了疫苗接种,越南正式开始对由Nanogen Pharmaceutical Biotechnology JSC开发的疫苗进行人体试验。

卫生部周日说,经过72个小时,他们的病情稳定,没有发现异常迹象。三人将返回家园,并由医护人员进行监视。

越南军事医学院计划在周一向其余注册第一阶段试验的57名志愿者进行疫苗注射。

这位女老师说:“我很高兴成为这一重要时刻的一部分,并希望为Covid-19大流行在全球范围内的发展做出贡献。”

Nanocovax的人体试验将经历三个阶段。

对于第一阶段,将18-50岁的志愿者分为三个随机组,分别接受三剂25 mcg,50 mcg和75 mcg疫苗或安慰剂。疫苗接种包括间隔28天的两剂时间表。

第二阶段计划于明年2月开始,持续到8月,将为400-600名12-75岁的志愿者进行疫苗接种,而第三阶段预计将有多达30,000名志愿者参加。

副总理阮·达姆·达姆(Nguyen Duc Dam)周日访问了首批三名志愿者时说:“审判的成功将增强卫生部门的自豪感,并成为对抗Covid-19的有效工具。”

越南首次生产Covid-19疫苗的三阶段人体试验计划于2022年2月完成。

越南目前正在开发四种Covid-19疫苗,另外三种是由疫苗和医学生物学研究所(IVAC),第一疫苗和生物生产公司(Vabiotech)以及疫苗和生物制剂研究和生产中心( Polyvac)。

预计由IVAC和Vabiotech开发的疫苗将于2021年初进入人体试验。越南还计划进口Covid-19疫苗。

迄今为止,全球共有11种疫苗进入了三期临床试验。

由于采取了严格的检疫和跟踪措施,越南成功遏制了Covid-19疫情,总感染量为1,413例,死亡35例。
Chú thích phiên âm tiếng Trung cho Bài tập Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Phần 2
Qián sān míng zhùshèle yuènán Covid-19 yìmiáo de zhìyuàn zhě dōu jiànkāng

zhùshè jìliàng de sān tiānhòu, qián sān míng jiēshòu yuènán shǒu jì Covid-19 yìmiáo Nanocovax jìliàng de zhìyuàn zhě chǔyú wěndìng zhuàngtài.

Nìmíng zhìyuàn zhě, bāokuò liǎng míng 20 suì de xuéshēng hé 40 suì de lǎoshī, yú zhōu sì shàngwǔ zài hénèi de yuènán jūnshì yīkē dàxué jìnxíngle yìmiáo jiēzhǒng, yuènán zhèngshì kāishǐ duì yóu Nanogen Pharmaceutical Biotechnology JSC kāifā de yìmiáo jìnxíng réntǐ shìyàn.

Wèishēng bù zhōu rì shuō, jīngguò 72 gè xiǎoshí, tāmen de bìngqíng wěndìng, méiyǒu fāxiàn yìcháng jīxiàng. Sān rén jiāng fǎnhuí jiāyuán, bìng yóu yīhù rényuán jìnxíng jiānshì.

Yuènán jūnshì yīxué yuàn jìhuà zài zhōuyī xiàng qíyú zhùcè dì yī jiēduàn shìyàn de 57 míng zhìyuàn zhě jìnxíng yìmiáo zhùshè.

Zhè wèi nǚ lǎoshī shuō:“Wǒ hěn gāoxìng chéngwéi zhè yī zhòngyào shíkè de yībùfèn, bìng xīwàng wèi Covid-19 dà liúxíng zài quánqiú fànwéi nèi de fǎ zhǎn zuò chū gòngxiàn.”

Nanocovax de réntǐ shìyàn jiāng jīnglì sān gè jiēduàn.

Duìyú dì yī jiēduàn, jiāng 18-50 suì de zhìyuàn zhě fēn wéi sān gè suíjī zǔ, fēnbié jiēshòu sān jì 25 mcg,50 mcg hé 75 mcg yìmiáo huò ānwèi jì. Yìmiáo jiēzhǒng bāokuò jiàngé 28 tiān de liǎng jì shíjiān biǎo.

Dì èr jiēduàn jìhuà yú míngnián 2 yuè kāishǐ, chíxù dào 8 yuè, jiāng wèi 400-600 míng 12-75 suì de zhìyuàn zhě jìnxíng yìmiáo jiēzhǒng, ér dì sān jiēduàn yùjì jiāng yǒu duō dá 30,000 míng zhìyuàn zhě cānjiā.

Fù zǒnglǐ ruǎn·dá mǔ·dá mǔ (Nguyen Duc Dam) zhōu rì fǎngwènle shǒu pī sān míng zhìyuàn zhě shí shuō:“Shěnpàn de chénggōng jiāng zēngqiáng wèishēng bùmén de zìháo gǎn, bìng chéngwéi duìkàng Covid-19 de yǒuxiào gōngjù.”

Yuènán shǒucì shēngchǎn Covid-19 yìmiáo de sān jiēduàn réntǐ shìyàn jìhuà yú 2022 nián 2 yuè wánchéng.

Yuènán mùqián zhèngzài kāifā sì zhǒng Covid-19 yìmiáo, lìngwài sān zhǒng shì yóu yìmiáo hé yīxué shēngwù xué yánjiū suǒ (IVAC), dì yī yìmiáo hé shēngwù shēngchǎn gōngsī (Vabiotech) yǐjí yìmiáo hé shēngwù zhìjì yánjiū hé shēngchǎn zhōngxīn (Polyvac).

Yùjì yóu IVAC hé Vabiotech kāifā de yìmiáo jiāng yú 2021 niánchū jìnrù réntǐ shìyàn. Yuènán hái jìhuà jìnkǒu Covid-19 yìmiáo.

Qìjīn wéizhǐ, quánqiú gòngyǒu 11 zhǒng yìmiáo jìnrùle sān qī línchuáng shìyàn.

Yóuyú cǎiqǔle yángé de jiǎnyì hé gēnzōng cuòshī, yuènán chénggōng èzhìle Covid-19 yìqíng, zǒng gǎnrǎn liàng wèi 1,413 lì, sǐwáng 35 lì.
Bản dịch tiếng Trung sang tiếng Việt cho Bài tập Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Phần 2
Ba tình nguyện viên đầu tiên được tiêm vắc xin Covid-19 Việt Nam đều khỏe mạnh

Ba tình nguyện viên đầu tiên được tiêm một liều Nanocovax, vắc xin Covid-19 đầu tiên của Việt Nam, đang trong tình trạng ổn định sau ba ngày tiêm.

Các tình nguyện viên ẩn danh, bao gồm hai sinh viên 20 tuổi và một giáo viên 40 tuổi, đã được chủng ngừa vào sáng thứ Năm tại Đại học Quân y Việt Nam ở Hà Nội khi Việt Nam chính thức bắt đầu thử nghiệm trên người loại vắc-xin do Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược phẩm Nanogen phát triển.

Sau 72 giờ, họ đã ở trong tình trạng ổn định, không có dấu hiệu bất thường nào được phát hiện, Health Minstry cho biết hôm Chủ nhật. Bộ ba sẽ trở về nhà và được các nhân viên y tế theo dõi.

Học viện Quân y Việt Nam dự kiến sẽ tiêm vắc xin cho 57 tình nguyện viên còn lại đã đăng ký thử nghiệm đợt 1 vào thứ Hai.

“Tôi cảm thấy hạnh phúc khi trở thành một phần của thời khắc quan trọng này và muốn đóng góp cho xã hội khi đại dịch Covid-19 hoành hành trên toàn thế giới”, nữ giáo viên dẫn lời của báo Giao Thông trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải cho biết.

Việc thử nghiệm Nanocovax trên người sẽ trải qua ba giai đoạn.

Đối với giai đoạn đầu, những người tình nguyện từ 18-50 tuổi được chia thành ba nhóm ngẫu nhiên để nhận ba liều vắc-xin 25 mcg, 50 mcg và 75 mcg hoặc giả dược. Việc chủng ngừa bao gồm lịch trình hai liều cách nhau 28 ngày.

Giai đoạn thứ hai dự kiến bắt đầu trong tháng Hai năm sau và kéo dài đến tháng Tám, với 400-600 tình nguyện viên trong độ tuổi 12-75 được tiêm chủng, trong khi giai đoạn ba dự kiến sẽ có sự tham gia của 30.000 tình nguyện viên.

“Thành công của thử nghiệm sẽ nâng cao niềm tự hào của ngành y tế và là công cụ hữu hiệu chống lại Covid-19”, Phó Thủ tướng Nguyễn Đức Đam nói khi đến thăm ba tình nguyện viên đầu tiên hôm Chủ nhật.

Thử nghiệm ba giai đoạn trên người đối với vắc xin Covid-19 sản xuất đầu tiên tại Việt Nam dự kiến hoàn thành vào tháng 2 năm 2022.

Việt Nam hiện có 4 vắc xin Covid-19 đang được phát triển, 3 vắc xin còn lại do Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế (IVAC), Công ty Sản xuất vắc xin và sinh phẩm số 1 (Vabiotech) và Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm ( Polyvac).

Các vắc xin do IVAC và Vabiotech phát triển dự kiến sẽ được thử nghiệm trên người vào đầu năm 2021. Việt Nam cũng có kế hoạch nhập khẩu vắc xin Covid-19.

Tính đến nay, trên toàn cầu, 11 loại vắc xin đã bước vào giai đoạn ba thử nghiệm lâm sàng.

Nhờ các biện pháp kiểm dịch và theo dõi nghiêm ngặt, Việt Nam đã kiềm chế được đợt bùng phát Covid-19 với tổng số ca nhiễm là 1.413 người và 35 ca tử vong.

Trên đây là nội dung chi tiết của bài học ngày hôm nay có tên Bài tập Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Phần 2,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé,cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi,chúc các bạn có một buổi học tập thật vui vẻ và hiệu quả nhé.

0 responses on "Bài tập Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Phần 2"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top