Sách luyện thi HSK 8 giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 8

Sách luyện thi HSK 8 giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK online Thầy Vũ

Sách luyện thi HSK 8 giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 8 là nội dung giáo án chương trình giảng dạy và đào tạo các khóa học luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 8 uy tín và chất lượng của Th.S Nguyễn Minh Vũ – Chuyên gia huấn luyện thí sinh ôn thi HSK đạt điểm cao từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 9 tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn Cơ sở 2.

Thi thử HSK online miễn phí theo các bộ đề thi thử HSK online mới nhất được cập nhập liên tục mỗi ngày trên website luyện thi HSK online là chuyên trang cung cấp các bài thi thử HSK trực tuyến mới  nhất được đóng góp bởi Cộng đồng Dân tiếng Trung ChineMaster.

Kênh thi thử hsk online cùng thầy Vũ

Khóa học tiếng Trung thương mại dùng bộ giáo trình đào tạo các lớp tiếng Trung thương mại được sử dụng rất rộng rãi tròng các trường Đại học khoa tiếng Trung Quốc danh tiếng ở Việt Nam,các bạn có thể hoàn toàn yên tâm để học nhé.

Chi tiết khoá học tiếng Trung thương mại

Tài liệu hướng dẫn tải bộ gõ tiếng Trung Sogou trên máy tính là nội dung được Thầy Vũ soạn thảo,trích từ bộ giáo án học tiếng Trung học online qua bộ gõ tiếng Trung sogou để gửi đến cho các bạn học viên.

Tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster tại Thành phố Hồ Chí Minh chuyên đào tạo các khóa học tiếng Trung giao tiếp chất lượng cao toàn diện 5 kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết Gõ tiếng Trung Quốc từ cơ bản đến nâng cao theo bộ giáo trình giảng dạy tiếng Trung độc quyền & chuyên biệt của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ

Đăng ký lớp học tiếng Trung quận 10 tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc là khóa học order hàng Trung Quốc Taobao 1688 Tmall từ A đến Z không qua trung gian do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ sáng lập và giảng dạy.

Khóa nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall 1688

Bạn nào ở quá xa Trung tâm hoặc không có thời gian để đến lớp đăng kí học trực tiếp thì hãy yên tâm và đăng kí học tiếng Trung thầy Vũ online qua Skype của Thầy Vũ nhé.

Đăng ký lớp học tiếng Trung online qua Skype Thầy Vũ

Chi tiết Sách luyện thi HSK 8 giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 8

Sách luyện thi HSK 8 giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 8 là nội dung giáo án chương trình giảng dạy và đào tạo các khóa học luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 8 uy tín và chất lượng của Th.S Nguyễn Minh Vũ – Chuyên gia huấn luyện thí sinh ôn thi HSK đạt điểm cao từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 9 tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn Cơ sở 2 và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội Cơ sở 1.

22岁那年,我获得了生物学的学士学位后,就开始了一个很小的社区项目,该项目旨在保护秘鲁北部濒临灭绝的海龟。在一个月的时间里,我们有100多名当地志愿者报告海龟搁浅,渔民报告海龟缠在渔网中。这确实使我对社区如何依赖健康的海洋打开了眼界。

您为什么设立PlanetaOcéano,它的任务是什么?
Kerstin Forsberg:对我来说,海龟成了冰山一角。还有很多事情要做。尽管我的项目已经完成,但我仍然感到有责任做更多的事情,这就是PlanetaOcéano的开始方式。
PlanetaOcéano所做的是将人们凝聚在一起,并赋予人们保护海洋环境的权利。我们专注于研究,我们专注于教育,我们专注于可持续发展。
围绕教育的工作旨在提高学校的海洋素养和海洋教育。我们建立了海洋教育者网络,多年来,该网络已吸引了秘鲁50多家当地学校的参与。它培训教师与青年一起工作,为他们在沿海社区中发现的环境挑战创造解决方案。
但是,仅仅进行研究或教育是不够的-您需要考虑能够支持这些贫困社区生计并为小规模渔民提供替代选择的创新解决方案。例如,我们一直在与渔民合作建设蝠ta生态旅游和以社区为基础的生态旅游,因为这不仅是渔民为保护做出贡献的一种方式,而且还可以增加使他们和他们的社区真正受益的额外收入。

告诉我们您使用巨型蝠ta的工作。为什么该物种易受伤害,为什么决定将工作重点放在这些物种上?
柯斯汀·佛斯伯格(Kerstin Forsberg):过去,蝠man并不是秘鲁的保护重点。它们没有受到法律的保护,不是政府,科学家或社区的保护重点,而且它们正在被收获。

我们与当地渔民,当地志愿者以及本地和国际合作伙伴一起进行了一项小型研究,以了解蝠ta面临的死亡率,并且发现不到一年之内,十几种蝠ta被当地渔业捕捞。尽管蝠small很小,但这个数字却令人担忧,因为蝠population的种群通常较小,繁殖速度很慢-每两到七年只繁殖一头幼崽。因此,我们谈论的是这种持续过度开发可能真正威胁和危害的物种。
如果要确保海洋健康,就需要考虑生活在其中的所有不同物种。与这些具有超凡魅力的物种一起工作并理解它们,将导致我们想要照顾整个海洋。如果您喜欢巨型蝠ta,则希望该蝠ta生活在健康的海洋中,并且还希望与该蝠ta共享一个健康的海洋。

目前海洋面临哪些关键问题,世界需要采取哪些步骤来保护海洋?
柯斯汀·佛斯伯格(Kerstin Forsberg):现在有很多挑战海洋的事物,但是简单地讲,我们正在把所有东西都放入海洋。我们将处理所有废物,包括一次性塑料和微塑料。
除了污染之外,还有我们要从海洋中逃脱的一切-不可持续,非法或漏报的渔业。消费者对他们的食物和这些产品的可追溯性认识有限。

然后是气候变化带来的威胁-例如,生境的变化和必须迁移的物种,或者海洋酸化会影响珊瑚礁和红树林。
我认为人们需要认识到他们都可以发挥自己的作用。这不仅涉及科学家,政府或企业,还涉及每个人互相交谈并向前迈进。

您认为持久保护的关键是什么?
柯斯汀·佛斯伯格(Kerstin Forsberg):如果您想为海洋保护事业发展变革,那实际上就是关于地方赋权和创造所有权。都是关于人的。当然,制定政策,执行,法规至关重要,拥有可持续的商业惯例和科学也至关重要。但这是针对社会的所有不同领域,并确定每个领域如何做出贡献。
我们的环境面临着许多不同的挑战,因此,从整体角度来看解决方案,以确保当地人有发言权,并有机会创造改变,这一点非常重要。如果说的是海洋环境,那是当地的渔民每天都在看水,这是从他们的视角了解和观察事物。这是关于倾听。

Phiên âm tiếng Trung HSK 8 cho bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8 ứng dụng thực tế được trích dẫn từ trong Sách luyện thi HSK 8 giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 8

22 Suì nà nián, wǒ huòdéle shēngwù xué de xuéshì xuéwèi hòu, jiù kāishǐle yīgè hěn xiǎo de shèqū xiàngmù, gāi xiàngmù zhǐ zài bǎohù bìlǔ běibù bīnlín mièjué dì hǎiguī. Zài yīgè yuè de shíjiān lǐ, wǒmen yǒu 100 duō míng dāngdì zhìyuàn zhě bàogào hǎiguī gēqiǎn, yúmín bàogào hǎiguī chán zài yúwǎng zhōng. Zhè quèshí shǐ wǒ duì shèqū rúhé yīlài jiànkāng dì hǎiyáng dǎkāile yǎnjiè.

Nín wèishéme shèlì PlanetaOcéano, tā de rènwù shì shénme?
Kerstin Forsberg: Duì wǒ lái shuō, hǎiguī chéngle bīngshān yījiǎo. Hái yǒu hěnduō shìqíng yào zuò. Jǐnguǎn wǒ de xiàngmù yǐjīng wánchéng, dàn wǒ réngrán gǎndào yǒu zérèn zuò gèng duō de shìqíng, zhè jiùshì PlanetaOcéano de kāishǐ fāngshì.
PlanetaOcéano suǒ zuò de shì jiāng rénmen níngjù zài yīqǐ, bìng fùyǔ rénmen bǎohù hǎiyáng huánjìng de quánlì. Wǒmen zhuānzhù yú yánjiū, wǒmen zhuānzhù yú jiàoyù, wǒmen zhuānzhù yú kě chíxù fāzhǎn.
Wéirào jiàoyù de gōngzuò zhǐ zài tígāo xuéxiào dì hǎiyáng sùyǎng hé hǎiyáng jiàoyù. Wǒmen jiànlìle hǎiyáng jiàoyù zhě wǎngluò, duōnián lái, gāi wǎngluò yǐ xīyǐnle bìlǔ 50 duō jiā dàng dì xuéxiào de cānyù. Tā péixùn jiàoshī yǔ qīngnián yīqǐ gōngzuò, wèi tāmen zài yánhǎi shèqū zhōng fāxiàn de huánjìng tiǎozhàn chuàngzào jiějué fāng’àn.
Dànshì, jǐnjǐn jìnxíng yánjiū huò jiàoyù shì bùgòu de-nín xūyào kǎolǜ nénggòu zhīchí zhèxiē pínkùn shèqū shēngjì bìng wèi xiǎo guīmó yúmín tígōng tìdài xuǎnzé de chuàngxīn jiějué fāng’àn. Lìrú, wǒmen yīzhí zài yǔ yúmín hézuò jiànshè fú ta shēngtài lǚyóu hé yǐ shèqū wèi jīchǔ de shēngtài lǚyóu, yīnwèi zhè bùjǐn shì yúmín wèi bǎohù zuò chū gòngxiàn de yī zhǒng fāngshì, érqiě hái kěyǐ zēngjiā shǐ tāmen hé tāmen de shèqū zhēnzhèng shòuyì de éwài shōurù.

Gàosù wǒmen nín shǐyòng jùxíng fú ta de gōngzuò. Wèishéme gāi wùzhǒng yì shòu shānghài, wèishéme juédìng jiāng gōngzuò zhòngdiǎn fàng zài zhèxiē wùzhǒng shàng?
Kē sī tīng·fú sī bó gé (Kerstin Forsberg): Guòqù, fú man bìng bùshì bìlǔ de bǎohù zhòngdiǎn. Tāmen méiyǒu shòudào fǎlǜ de bǎohù, bùshì zhèngfǔ, kēxuéjiā huò shèqū de bǎohù zhòngdiǎn, érqiě tāmen zhèngzài bèi shōuhuò.

Wǒmen yǔ dāngdì yúmín, dāngdì zhìyuàn zhě yǐjí běndì hé guójì hézuò huǒbàn yīqǐ jìnxíngle yī xiàng xiǎoxíng yánjiū, yǐ liǎojiě fú ta miànlín de sǐwáng lǜ, bìngqiě fāxiàn bù dào yī nián zhī nèi, shí jǐ zhǒng fú ta bèi dāngdì yúyè bǔlāo. Jǐnguǎn fú small hěn xiǎo, dàn zhège shùzì què lìng rén dānyōu, yīnwèi fú population de zhǒngqún tōngcháng jiào xiǎo, fánzhí sùdù hěn màn-měi liǎng dào qī nián zhǐ fánzhí yītóu yòu zǎi. Yīncǐ, wǒmen tánlùn de shì zhè zhǒng chíxù guòdù kāifā kěnéng zhēnzhèng wēixié hé wéihài de wùzhǒng.
Rúguǒ yào quèbǎo hǎiyáng jiànkāng, jiù xūyào kǎolǜ shēnghuó zài qízhōng de suǒyǒu bùtóng wùzhǒng. Yǔ zhèxiē jùyǒu chāofán mèilì de wùzhǒng yīqǐ gōngzuò bìng lǐjiě tāmen, jiāng dǎozhì wǒmen xiǎng yào zhàogù zhěnggè hǎiyáng. Rúguǒ nín xǐhuān jùxíng fú ta, zé xīwàng gāi fú ta shēnghuó zài jiànkāng dì hǎiyáng zhōng, bìngqiě hái xīwàng yǔ gāi fú ta gòngxiǎng yīgè jiànkāng dì hǎiyáng.

Mùqián hǎiyáng miànlín nǎxiē guānjiàn wèntí, shìjiè xūyào cǎiqǔ nǎxiē bùzhòu lái bǎohù hǎiyáng?
Kē sī tīng·fú sī bó gé (Kerstin Forsberg): Xiànzài yǒu hěnduō tiǎozhàn hǎiyáng de shìwù, dànshì jiǎndān de jiǎng, wǒmen zhèngzài bǎ suǒyǒu dōngxī dū fàng rù hǎiyáng. Wǒmen jiāng chǔlǐ suǒyǒu fèiwù, bāokuò yīcì xìng sùliào hé wēi sùliào.
Chúle wūrǎn zhī wài, hái yǒu wǒmen yào cóng hǎiyáng zhōng táotuō de yīqiè-bùkě chíxù, fēifǎ huò lòu bào de yúyè. Xiāofèi zhě duì tāmen de shíwù hé zhèxiē chǎnpǐn de kě zhuīsù xìng rènshí yǒuxiàn.

Ránhòu shì qìhòu biànhuà dài lái de wēixié-lìrú, shēngjìng de biànhuà hé bìxū qiānyí de wùzhǒng, huòzhě hǎiyáng suānhuà kuài yǐngxiǎng shānhújiāo hé hóng shùlín.
Wǒ rènwéi rénmen xūyào rènshí dào tāmen dōu kěyǐ fāhuī zìjǐ de zuòyòng. Zhè bùjǐn shèjí kēxuéjiā, zhèngfǔ huò qǐyè, hái shèjí měi gèrén hù xiàng jiāotán bìng xiàng qián màijìn.

Nín rènwéi chíjiǔ bǎohù de guānjiàn shì shénme?
Kē sī tīng·fú sī bó gé (Kerstin Forsberg): Rúguǒ nín xiǎng wèi hǎiyáng bǎohù shìyè fāzhǎn biàngé, nà shíjì shang jiùshì guānyú dìfāng fù quán hé chuàngzào suǒyǒuquán. Dōu shì guānyú rén de. Dāngrán, zhìdìng zhèngcè, zhíxíng, fǎguī zhì guān zhòngyào, yǒngyǒu kě chíxù de shāngyè guànlì hé kēxué yě zhì guān zhòngyào. Dàn zhè shì zhēnduì shèhuì de suǒyǒu bùtóng lǐngyù, bìng quèdìng měi gè lǐngyù rúhé zuò chū gòngxiàn.
Wǒmen de huánjìng miànlínzhe xǔduō bùtóng de tiǎozhàn, yīncǐ, cóng zhěngtǐ jiǎodù lái kàn jiějué fāng’àn, yǐ quèbǎo dāngdì rén yǒu fāyán quán, bìng yǒu jīhuì chuàngzào gǎibiàn, zhè yīdiǎn fēicháng zhòngyào. Rúguǒ shuō de shì hǎiyáng huánjìng, nà shì dāngdì de yúmín měitiān dū zài kàn shuǐ, zhè shì cóng tāmen de shìjiǎo liǎojiě hé guānchá shìwù. Zhè shì guānyú qīngtīng.

Phiên dịch tiếng Trung HSK 8 sang tiếng Việt cho bài tập luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK 8 của Thầy Vũ theo Sách luyện thi HSK 8 giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 8

Khi tôi 22 tuổi, sau khi hoàn thành bằng đại học về sinh học, tôi bắt đầu một dự án cộng đồng rất nhỏ bảo tồn loài rùa biển có nguy cơ tuyệt chủng ở miền bắc Peru. Trong một tháng, chúng tôi đã có hơn 100 tình nguyện viên địa phương báo cáo rùa biển mắc cạn và ngư dân báo cáo rùa biển bị vướng vào lưới đánh cá của họ. Nó thực sự giúp tôi mở rộng tầm mắt về cách các cộng đồng phụ thuộc vào một đại dương lành mạnh.

Tại sao bạn thành lập Planeta Océano, và nhiệm vụ của nó là gì?
Kerstin Forsberg: Đối với tôi, rùa biển đã trở thành phần nổi của tảng băng. Còn rất nhiều việc phải làm. Mặc dù dự án của tôi đang hoàn thành, tôi cảm thấy trách nhiệm rõ ràng là phải làm nhiều hơn nữa, và đó là cách Planeta Océano bắt đầu.
Những gì Planeta Océano làm là mang mọi người lại với nhau và trao quyền cho mọi người để bảo tồn môi trường biển. Chúng tôi tập trung vào nghiên cứu, chúng tôi tập trung vào giáo dục và chúng tôi tập trung vào phát triển bền vững.
Công việc về giáo dục nhằm mục đích tăng cường khả năng hiểu biết về biển và giáo dục biển trong các trường học. Chúng tôi đã thành lập Mạng lưới các nhà giáo dục biển, trong những năm qua, đã thu hút được sự tham gia của hơn 50 trường học địa phương ở Peru. Nó đào tạo giáo viên để làm việc cùng với thanh niên, tạo ra các giải pháp cho những thách thức môi trường mà họ tìm thấy trong cộng đồng ven biển của họ.
Nhưng chỉ nghiên cứu hoặc giáo dục thôi là chưa đủ – bạn cần phải suy nghĩ về các giải pháp sáng tạo có thể hỗ trợ sinh kế của những cộng đồng nghèo khó này và có thể cung cấp các giải pháp thay thế cho những ngư dân quy mô nhỏ. Ví dụ, chúng tôi đã làm việc với ngư dân để xây dựng du lịch sinh thái cá đuối và du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng, vì điều này không chỉ là một cách để ngư dân đóng góp vào việc bảo tồn mà còn để phát triển thêm thu nhập thực sự mang lại lợi ích cho họ và cộng đồng của họ.

Hãy cho chúng tôi biết về công việc của bạn với cá đuối khổng lồ. Tại sao các loài dễ bị tổn thương và tại sao bạn quyết định tập trung công việc của mình vào chúng?
Kerstin Forsberg: Trước đây, cá đuối không phải là ưu tiên bảo tồn ở Peru. Chúng không được bảo vệ hợp pháp, không phải là ưu tiên bảo tồn của chính phủ, các nhà khoa học hay cộng đồng, và chúng đang được khai thác.

Chúng tôi bắt đầu một nghiên cứu nhỏ cùng với ngư dân địa phương, tình nguyện viên địa phương và các đối tác địa phương và quốc tế để tìm hiểu tỷ lệ tử vong mà cá đuối phải đối mặt, và chúng tôi đã tìm thấy hơn một chục con cá đuối đã bị đánh bắt bởi nghề cá địa phương trong vòng chưa đầy một năm. Con số này, mặc dù nhỏ, nhưng rất đáng lo ngại vì cá đuối thường có kích thước quần thể nhỏ và chúng sinh sản rất chậm – chỉ có một con nhộng cứ sau hai đến bảy năm. Vì vậy, chúng ta đang nói về một loài thực sự có thể bị đe dọa và nguy hiểm bởi sự khai thác quá mức liên tục này.
Nếu chúng ta muốn đảm bảo rằng đại dương trong lành, chúng ta cần nghĩ về tất cả các loài khác nhau sống ở đó. Làm việc với những loài hấp dẫn này và hiểu chúng sẽ khiến chúng ta muốn quan tâm đến đại dương nói chung. Nếu bạn quan tâm đến một con cá đuối khổng lồ, bạn muốn bọ ngựa sống trong một đại dương lành mạnh và bạn cũng sẽ muốn chia sẻ một đại dương lành mạnh với bọ ngựa đó.

Hiện nay đại dương đang phải đối mặt với những vấn đề quan trọng nào, và thế giới cần thực hiện những bước nào để bảo vệ nó?
Kerstin Forsberg: Hiện tại có rất nhiều thứ đang thách thức đại dương, nhưng nói một cách rất đơn giản, có mọi thứ chúng tôi đang đưa vào đại dương. Chúng tôi đang đưa vào tất cả các chất thải của chúng tôi, bao gồm cả nhựa sử dụng một lần và vi nhựa.
Ngoài ô nhiễm, có mọi thứ chúng ta đang đào thải ra khỏi đại dương – nghề cá không bền vững, bất hợp pháp hoặc báo cáo thấp. Người tiêu dùng nhận thức còn hạn chế về những gì họ đang ăn và khả năng truy xuất nguồn gốc của những sản phẩm này.

Sau đó, có những mối đe dọa đang xảy ra do biến đổi khí hậu – ví dụ, môi trường sống thay đổi và các loài phải di cư, hoặc axit hóa đại dương ảnh hưởng đến các rạn san hô và rừng ngập mặn.
Tôi nghĩ rằng mọi người cần phải công nhận rằng họ đều có thể tham gia vào bất kỳ vai trò nào mà họ có. Nó không chỉ là về các nhà khoa học, chính phủ, hoặc doanh nghiệp, mà là về việc tất cả mọi người nói chuyện với nhau và tiến lên phía trước.

Bạn tin điều gì là chìa khóa để bảo tồn lâu dài?
Kerstin Forsberg: Nếu bạn muốn phát triển sự thay đổi đối với công tác bảo tồn biển, thì điều đó thực sự là trao quyền cho địa phương và tạo ra quyền sở hữu. Đó là tất cả về con người. Tất nhiên, điều quan trọng là phải có chính sách, thực thi, quy định và điều quan trọng là phải có khoa học và thực tiễn kinh doanh bền vững. Nhưng đó là việc xem xét tất cả các thành phần khác nhau của xã hội và xác định cách mỗi thành phần có thể đóng góp.
Môi trường của chúng ta có rất nhiều thách thức khác nhau nên điều thực sự quan trọng là phải xem xét các giải pháp từ quan điểm tổng thể, để đảm bảo rằng người dân địa phương có tiếng nói và họ có cơ hội tạo ra sự thay đổi. Nếu chúng ta đang nói về môi trường biển, đó là về những ngư dân địa phương ngoài kia nhìn xuống nước mỗi ngày, đó là về sự hiểu biết và nhìn mọi thứ từ ống kính của họ. Đó là về lắng nghe.

Vậy là bài học hôm nay Sách luyện thi HSK 8 giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 8 đến đây là kết thúc rồi,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé,chúc các bạn học tập thật vui vẻ nhé.

0 responses on "Sách luyện thi HSK 8 giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 8"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top