Sách luyện thi HSK 8 giáo trình đọc hiểu HSK cấp 8

Sách luyện thi HSK 8 giáo trình đọc hiểu HSK online mỗi ngày cùng Thầy Vũ

Sách luyện thi HSK 8 giáo trình đọc hiểu HSK cấp 8 tiếp tục nội dung giáo trình luyện thi HSK online uy tín của Th.S Nguyễn Minh Vũ trên trang web luyện thi HSK online chất lượng tốt nhất hiện nay của Trung tâm đào tạo tiếng Trung ChineMaster quận Thanh Xuân Hà Nội uy tín chất lượng và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn Cơ sở 2 của Thầy Vũ trong thành phố Hồ Chí Minh. Thầy Vũ là tác giả chuyên chủ biên và biên soạn vô số các đầu sách luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK từ HSK cấp 4 đến HSK cấp 9 theo hệ thống HSK tiêu chuẩn mới.

Bạn nào đang gặp khó khăn trong việc thi thử HSK online với website của Thầy Vũ thì hãy xem link sau. Thầy Vũ hướng dẫn cách tạo tài khoản thi thử HSK online từng bước rất cụ thể và chi tiết.

Thi thử hsk online cùng thầy Vũ

Các bạn hãy tham khảo khóa học tiếng Trung sau,khóa học tiếng Trung Thương mại toàn tập của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ Chủ biên và Biên soạn là bộ giáo trình học tiếng Trung thương mại uy tín nhất và tốt nhất hiện nay.

Khoá học tiếng Trung thương mại

Cách sử dụng bộ gõ SoGou PinYin tiếng Trung vô cùng đơn giản, các bạn chỉ cần làm theo những thao tác của thầy Nguyễn Minh Vũ trong link bên dưới là sẽ nắm được ngay cách sử dụng SoGou PinYin – bộ gõ tiếng Trung hay nhất từ trước đến giờ.

Cách tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 Tp HCM là đơn vị chuyên giảng dạy và đào tạo các khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản đến nâng cao, luyện thi HSK 1 đến luyện thi HSK 6, luyện thi HSKK sơ cấp đến luyện thi HSKK cao cấp và đào tạo các khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao 1688 tmall trên webiste thương mại điện tử Alibaba.

Đăng ký lớp học tiếng Trung quận 10 tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster

Rất nhiều bạn muốn học tiếng Trung cơ bản cấp tốc để nhập hàng Trung Quốc về kinh doanh trên các trang web thương mại điện tử như Tiki, Shopee, Lazada, Sendo .v.v. Các bạn có thể tham gia các lớp đào tạo nhập hàng Trung Quốc tận gốc tại link bên dưới.

Khóa nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall 1688

Khóa học tiếng Trung online qua Skype của Thầy Vũ liên tục khai giảng thêm các lớp mới để đáp ứng thêm được nhu cầu học tiếng Trung trực tuyến của các bạn học viên.

Lớp học tiếng Trung online qua Skype Thầy Vũ

Tài liệu Sách luyện thi HSK 8 giáo trình đọc hiểu HSK cấp 8

Sách luyện thi HSK 8 giáo trình đọc hiểu HSK cấp 8 tiếp tục nội dung giáo trình luyện thi HSK online uy tín của Th.S Nguyễn Minh Vũ trên trang web luyện thi HSK online chất lượng tốt nhất hiện nay của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn Cơ sở 2 của Thầy Vũ trong thành phố Hồ Chí Minh. Thầy Vũ là tác giả chuyên chủ biên và biên soạn vô số các đầu sách luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK từ HSK cấp 4 đến HSK cấp 9 theo hệ thống HSK tiêu chuẩn mới.

基于中国在太空方面的最新成就,明智地对待这些宏伟目标是明智的。去年12月,中国成为仅有的第三个将月球岩石送回地球的国家。今年春天晚些时候,它将寻求加入美国,成为仅第二个在火星表面着陆并运营火星车的国家。
一直以来,中国都在太空的其他各个领域进行竞争,从建造轨道空间站到成熟的反卫星能力到在月球上建立基地。
随着中国在太空方面的进步,美国宇航局已花费超过200亿美元建造大型火箭,即太空发射系统,该火箭可能很快就会过时。飞行这种一次性火箭非常昂贵,以至于结合其Artemis计划,NASA可能超过国会拨款43%以上。
美国宇航局也可能在几年内放弃国际空间站。同时,中国正在培训欧洲宇航员并教他们中文,以便他们可以参观其大型模块化太空站。这些欧洲宇航员中的一些人随后可能会参加中俄月球探索活动。
美国对中国的主要优势越来越多地体现在以SpaceX为首的新兴商业太空产业。如果美国想竞争,它应该释放SpaceX和其他寻求在太空中走得更快,更省钱的商业太空公司的全部潜力。这种公私合作关系已经在低地球轨道上发挥了作用,NASA从SpaceX,诺斯罗普·格鲁曼公司和波音公司购买了服务,以将货物和宇航员运送到国际空间站。
这就是为什么大约五年前,中国开始支持数十家公司将火箭和卫星商业化的原因之一。因此,中国与美国宇航局之间的21世纪太空竞赛并不多。相反,它位于中美商业太空产业之间。

大约十年前,SpaceX开始成功着陆其Falcon 9火箭,在国际上赢得了赞誉,完成了许多以前认为不可能或不切实际的工程壮举。虽然从历史上看,火箭助推器在将燃料投入轨道使用后就被丢弃在海洋中,但SpaceX却想出了如何将其助推器垂直放置在海上和陆地平台上,从而使公司能够回收和翻新火箭并节省资金的方法。 。
后来,该公司将其中三个Falcon 9核捆绑在一起,以制造更大,功能更强大的火箭,即Falcon Heavy。现在,它正在测试一种更大的,可重复使用的助推器,它的“星舰”载具,旨在载人往返火星。
2月下旬,中国公布了极为相似的太空计划。美国国家航空航天局表示,它将制造三核火箭,看起来就像是SpaceX Falcon Heavy。它还确认了继续前进的计划,该计划的钛合金长征3月9日火箭能够向低地球轨道举升140公吨,与美国超重型运载火箭土星V火箭的运载量相同。成功飞行过的最强大的火箭。
然而,这种巨大的火箭将与美国宇航局制造的任何东西都不一样。中国官员在SpaceX剧本的一页上说,他们希望它可以重用。而且,他们补充说,他们的目标是在一天之内发射“长征9月9日”,将其舰队带到火星。
当SpaceX成为一家转型的太空公司时,美国和中国陷入了对地球影响力和经济资源的日益激烈的战斗。这场冲突已经在低地球轨道上出现,将在未来几十年扩展到月球,最终延伸到火星。在地缘政治影响力和经济财富争夺战中,太空将成为最终的制高点。
中国肯定会前进。

目前,美国和美国国家航空航天局拥有更强大的太空计划和更强大的商业太空产业的优势。但是在过去的十年中,尽管有国会,但美国商业航天业还是取得了成功,并不是因为它。除非国会和美国国家航空航天局(NASA)更加紧密地拥抱商业空间并遵循大胆的探索计划,否则中国坚定的宗旨和模仿西方力量的做法将克服这一先机。

Phiên âm tiếng Trung HSK 8 online cho bài giảng lớp luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK cấp 8 trong Sách luyện thi HSK 8 giáo trình đọc hiểu HSK cấp 8

Jīyú zhōngguó zài tàikōng fāngmiàn de zuìxīn chéngjiù, míngzhì dì duìdài zhèxiē hóngwěi mùbiāo shì míngzhì de. Qùnián 12 yuè, zhōngguó chéngwéi jǐn yǒu de dì sān gè jiāng yuèqiú yánshí sòng huí dìqiú de guójiā. Jīnnián chūntiān wǎn xiē shíhòu, tā jiāng xúnqiú jiārù měiguó, chéngwéi jǐn dì èr gè zài huǒxīng biǎomiàn zhuólù bìng yùnyíng huǒxīng chē de guójiā.
Yīzhí yǐlái, zhōngguó dū zài tàikōng de qítā gège lǐngyù jìnxíng jìngzhēng, cóng jiànzào guǐdào kōngjiānzhàn dào chéngshú de fǎn wèixīng nénglì dào zài yuèqiú shàng jiànlì jīdì.
Suízhe zhōngguó zài tàikōng fāngmiàn de jìnbù, měiguó yǔháng jú yǐ huāfèi chāoguò 200 yì měiyuán jiànzào dàxíng huǒjiàn, jí tàikōng fāshè xìtǒng, gāi huǒjiàn kěnéng hěn kuài jiù huì guòshí. Fēixíng zhè zhǒng yīcì xìng huǒjiàn fēicháng ángguì, yǐ zhìyú jiéhé qí Artemis jìhuà,NASA kěnéng chāoguò guóhuì bōkuǎn 43%yǐshàng.
Měiguó yǔháng jú yě kěnéng zài jǐ niánnèi fàngqì guójì kōngjiānzhàn. Tóngshí, zhōngguó zhèngzài péixùn ōuzhōu yǔháng yuán bìng jiào tāmen zhōngwén, yǐbiàn tāmen kěyǐ cānguān qí dàxíng mókuài huà tàikōng zhàn. Zhèxiē ōuzhōu yǔháng yuán zhōng de yīxiē rén suíhòu kěnéng huì cānjiā zhōng é yuèqiú tànsuǒ huódòng.
Měiguó duì zhōngguó de zhǔyào yōushì yuè lái yuè duō de tǐxiànzài yǐ SpaceX wéishǒu de xīnxīng shāngyè tàikōng chǎnyè. Rúguǒ měiguó xiǎng jìngzhēng, tā yīnggāi shìfàng SpaceX hé qítā xúnqiú zài tàikōng zhōng zǒu dé gèng kuài, gèng shěng qián de shāngyè tàikōng gōngsī de quánbù qiánlì. Zhè zhǒng gōngsī hézuò guānxì yǐjīng zài dī dìqiú guǐdào shàng fāhuīle zuòyòng,NASA cóng SpaceX, nuò sī luō pǔ·gé lǔ màn gōngsī hé bōyīn gōngsī gòumǎile fúwù, yǐ jiāng huòwù hé yǔháng yuán yùnsòng dào guójì kōngjiānzhàn.
Zhè jiùshì wèishéme dàyuē wǔ nián qián, zhōngguó kāishǐ zhīchí shù shí jiā gōngsī jiāng huǒjiàn hé wèixīng shāngyè huà de yuányīn zhī yī. Yīncǐ, zhōngguó yǔ měiguó yǔháng jú zhī jiān de 21 shìjì tàikōng jìngsài bìng bù duō. Xiāngfǎn, tā wèiyú zhōng měi shāngyè tàikōng chǎnyè zhī jiān.

Dàyuē shí nián qián,SpaceX kāishǐ chénggōng zhuólù qí Falcon 9 huǒjiàn, zài guójì shang yíngdéle zànyù, wánchéngle xǔduō yǐqián rènwéi bù kěnéng huò bù qiè shíjì de gōngchéng zhuàngjǔ. Suīrán cóng lìshǐ shàng kàn, huǒjiàn zhù tuī qì zài jiāng ránliào tóurù guǐdào shǐyòng hòu jiù bèi diūqì zài hǎiyáng zhōng, dàn SpaceX què xiǎng chū liǎo rúhé jiāng qí zhù tuī qì chuízhí fàngzhì zài hǎishàng hé lùdì píngtái shàng, cóng’ér shǐ gōngsī nénggòu huíshōu hé fānxīn huǒjiàn bìng jiéshěng zījīn de fāngfǎ. .
Hòulái, gāi gōngsī jiāng qí zhòng sān gè Falcon 9 hé kǔnbǎng zài yīqǐ, yǐ zhìzào gèng dà, gōngnéng gèng qiángdà de huǒjiàn, jí Falcon Heavy. Xiàn zài, tā zhèngzài cèshì yī zhǒng gèng dà de, kě chóngfù shǐyòng de zhù tuī qì, tā de “xīng jiàn” zài jù, zhǐ zài zài rén wǎngfǎn huǒxīng.
2 Yuè xiàxún, zhōngguó gōngbùle jíwéi xiāngsì de tàikōng jìhuà. Měiguó guójiā hángkōng hángtiān jú biǎoshì, tā jiāng zhìzào sān hé huǒjiàn, kàn qǐlái jiù xiàng shì SpaceX Falcon Heavy. Tā hái quèrènle jìxù qiánjìn de jìhuà, gāi jìhuà de tài héjīn chángzhēng 3 yuè 9 rì huǒjiàn nénggòu xiàng dī dìqiú guǐdào jǔ shēng 140 gōngdùn, yǔ měiguó chāo zhòngxíng yùnzài huǒjiàn tǔxīng V huǒjiàn de yùn zǎi liàng xiāngtóng. Chénggōng fēixíngguò de zuì qiángdà de huǒjiàn.
Rán’ér, zhè zhǒng jùdà de huǒjiàn jiāng yǔ měiguó yǔháng jú zhìzào de rènhé dōngxī dū bù yīyàng. Zhōngguó guānyuán zài SpaceX jùběn de yī yè shàng shuō, tāmen xīwàng tā kěyǐ zhòngyòng. Érqiě, tāmen bǔchōng shuō, tāmen de mùbiāo shì zài yītiān zhī nèi fāshè “chángzhēng 9 yuè 9 rì”, jiāng qí jiànduì dài dào huǒxīng.
Dāng SpaceX chéngwéi yījiā zhuǎnxíng de tàikōng gōngsī shí, měiguó hé zhōngguó xiànrùle duì dìqiú yǐngxiǎng lì hé jīngjì zīyuán de rìyì jīliè de zhàndòu. Zhè chǎng chōngtú yǐjīng zài dī dìqiú guǐdào shàng chūxiàn, jiàng zài wèilái jǐ shí nián kuòzhǎn dào yuèqiú, zuìzhōng yánshēn dào huǒxīng. Zài dìyuán zhèngzhì yǐngxiǎng lì hé jīngjì cáifù zhēngduó zhàn zhōng, tàikōngjiāng chéngwéi zuìzhōng de zhìgāodiǎn.
Zhōngguó kěndìng huì qiánjìn.

Mùqián, měiguó hé měiguó guójiā hángkōng hángtiān jú yǒngyǒu gèng qiángdà de tàikōng jìhuà hé gèng qiáng dà de shāngyè tàikōng chǎnyè de yōushì. Dànshì zài guòqù de shí nián zhōng, jǐnguǎn yǒu guóhuì, dàn měiguó shāngyè hángtiān yè háishì qǔdéle chénggōng, bìng bùshì yīnwèi tā. Chúfēi guóhuì hé měiguó guójiā hángkōng hángtiān jú (NASA) gèngjiā jǐnmì de yǒngbào shāngyè kōng jiān bìng zūnxún dàdǎn de tànsuǒ jìhuà, fǒuzé zhōngguó jiāndìng de zōngzhǐ hé mófǎng xīfāng lìliàng de zuòfǎ jiāng kèfú zhè yī xiān jī.

Phiên dịch tiếng Trung HSK 8 online sang tiếng Việt bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế trong Sách luyện thi HSK 8 giáo trình đọc hiểu HSK cấp 8

Dựa trên những thành tựu gần đây của Trung Quốc trong không gian, sẽ là khôn ngoan nếu thực hiện những tham vọng lớn này một cách nghiêm túc. Vào tháng 12, Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba đưa đá Mặt trăng trở lại Trái đất. Vào cuối mùa xuân này, nó sẽ tìm cách gia nhập Hoa Kỳ với tư cách là quốc gia thứ hai hạ cánh và vận hành tàu thám hiểm trên bề mặt sao Hỏa.
Trong khi đó, Trung Quốc đang chạy đua trên một số mặt trận khác trong không gian, từ việc xây dựng một trạm vũ trụ quỹ đạo đến việc hoàn thiện khả năng chống vệ tinh trong không gian cho đến việc thiết lập một căn cứ trên mặt trăng.
Khi Trung Quốc tiến bộ trong không gian, NASA đã chi hơn 20 tỷ USD để xây dựng một tên lửa lớn, Hệ thống Phóng Không gian, có thể sớm lỗi thời. Và việc bay tên lửa sử dụng một lần này đắt đến mức, kết hợp với chương trình Artemis, NASA có thể vượt quá quỹ quốc hội của mình hơn 43%.
NASA cũng có thể từ bỏ Trạm Vũ trụ Quốc tế trong vài năm tới. Trong khi đó, Trung Quốc đang đào tạo các phi hành gia châu Âu và dạy họ tiếng Trung để họ có thể đến thăm trạm vũ trụ mô-đun lớn của nước này. Một số phi hành gia châu Âu sau đó có thể tham gia nỗ lực khám phá Mặt Trăng của Trung Quốc-Nga.
Càng ngày, lợi thế chính của Hoa Kỳ so với Trung Quốc nằm ở ngành công nghiệp vũ trụ thương mại đang phát triển mạnh, dẫn đầu là SpaceX. Nếu Mỹ muốn cạnh tranh, nước này nên giải phóng toàn bộ tiềm năng của SpaceX và các công ty vũ trụ thương mại khác, những người tìm cách tiến xa hơn trong không gian, nhanh hơn và ít tốn kém hơn. Hình thức hợp tác công tư này đã hoạt động trong quỹ đạo Trái đất thấp, với việc NASA mua dịch vụ từ các công ty như SpaceX, Northrop Grumman và Boeing để vận chuyển hàng hóa và phi hành gia lên Trạm vũ trụ quốc tế.
Đây là một trong những lý do tại sao, khoảng 5 năm trước, Trung Quốc bắt đầu hỗ trợ hàng chục công ty thương mại hóa tên lửa và vệ tinh. Do đó, cuộc chạy đua không gian của thế kỷ 21 không còn nhiều giữa Trung Quốc và NASA. Đúng hơn, nó nằm giữa ngành công nghiệp vũ trụ thương mại của Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Gần một thập kỷ trước, SpaceX đã thu hút sự hoan nghênh của quốc tế khi bắt đầu hạ cánh thành công tên lửa Falcon 9, đạt được một kỳ tích kỹ thuật mà nhiều người trước đây cho là không thể hoặc không thực tế. Trong khi các tên lửa đẩy tên lửa trong lịch sử đã bị vứt bỏ trong đại dương sau khi chúng tiêu hao nhiên liệu trên đường bay lên quỹ đạo, SpaceX đã tìm ra cách hạ cánh tên lửa đẩy của mình thẳng đứng trên các bệ đỡ trên biển và trên đất liền, cho phép công ty khôi phục và tân trang lại tên lửa và tiết kiệm tiền .
Sau đó, công ty đã kết hợp ba trong số các lõi Falcon 9 này lại với nhau để chế tạo một tên lửa lớn hơn và mạnh hơn nhiều, được gọi là Falcon Heavy. Và bây giờ nó đang thử nghiệm một bộ tăng lực thậm chí còn lớn hơn, có thể tái sử dụng, phương tiện Starship của nó, nhằm đưa con người đến và đi từ sao Hỏa.
Vào cuối tháng 2, Trung Quốc đã công bố các kế hoạch không gian tương tự. Cơ quan vũ trụ của nước này cho biết họ sẽ chế tạo một tên lửa ba lõi, trông giống như SpaceX Falcon Heavy. Và nó cũng xác nhận kế hoạch tiến tới với tên lửa khổng lồ Long ngày 9 tháng 3, có khả năng nâng 140 tấn lên quỹ đạo Trái đất thấp, tương đương với tên lửa Saturn V, một phương tiện phóng siêu nặng của Mỹ vẫn còn tên lửa mạnh nhất từng bay thành công.
Tuy nhiên, tên lửa khổng lồ này sẽ không giống bất cứ thứ gì NASA chế tạo; Các quan chức Trung Quốc, lấy một trang từ sách chơi SpaceX, cho biết họ muốn nó có thể tái sử dụng. Và, họ nói thêm, họ đặt mục tiêu một ngày nào đó sẽ phóng tàu Long ngày 9 tháng 3 để đưa taikonauts của nó lên sao Hỏa.
Trong khi SpaceX trở thành một công ty vũ trụ chuyển đổi, Mỹ và Trung Quốc đang bị nhốt trong một cuộc chiến ngày càng khốc liệt về ảnh hưởng và các nguồn lực kinh tế trên Trái đất. Xung đột đó, vốn đã xuất hiện trong quỹ đạo thấp của Trái đất, sẽ kéo dài đến Mặt trăng và cuối cùng là sao Hỏa trong những thập kỷ tới. Trong cuộc cạnh tranh về ảnh hưởng địa chính trị và sự giàu có về kinh tế, không gian sẽ trở thành đại diện cho vùng đất cao cuối cùng.
Trung Quốc chắc chắn sẽ đi.

Hiện tại, Mỹ và NASA có lợi thế về chương trình vũ trụ mạnh mẽ hơn và ngành công nghiệp vũ trụ thương mại mạnh mẽ hơn. Nhưng trong thập kỷ qua, ngành công nghiệp vũ trụ thương mại của Hoa Kỳ đã thành công bất chấp Quốc hội, không phải vì nó. Trừ khi Quốc hội và NASA nắm bắt chặt chẽ hơn không gian thương mại và tuân theo một kế hoạch thăm dò táo bạo, việc Trung Quốc kiên định mục đích và bắt chước các thế mạnh của phương Tây sẽ vượt qua được bước khởi đầu này.

Vậy là bài học hôm nay Sách luyện thi HSK 8 giáo trình đọc hiểu HSK cấp 8 đến đây là kết thúc rồi,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé,chúc các bạn học tập thật vui vẻ nhé.

0 responses on "Sách luyện thi HSK 8 giáo trình đọc hiểu HSK cấp 8"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top