Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 online bài tập 10

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 online bài tập hay nhất của Thầy Vũ

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 online bài tập 10 là nội dung giáo án mới nhất của Thầy Vũ chuyên đào tạo các khóa học luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 7 đến HSK 9 theo bộ giáo trình luyện thi HSK cấp tốc do Th.S Nguyễn Minh Vũ chủ biên và biên soạn đăng mỗi ngày trên Trung tâm tiếng Trung quận Thanh Xuân  và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster tại quận 10 TPHCM. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng này Thầy Vũ chia sẻ công khai miễn phí trên kênh này để giúp đỡ các bạn học viên có thêm nhiều nguồn tài liệu luyện thi HSK online uy tín. Các bạn hãy chia sẻ kênh luyện thi HSK online này của Thầy Vũ tới nhiều bạn bè khác nữa nhé. Chúng ta cùng tìm hiểu xem nội dung chi tiết giáo án giảng dạy lớp luyện thi tiếng Trung HSK 7 online ngày 21 tháng 4 năm 2021 ở ngay bên dưới nào.

Tiếp theo các bạn hãy tham khảo ứng dụng thi thử HSK online miễn phí do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ sáng tạo ra để giúp các bạn có thể nâng cao được trình độ tiếng Trung của mình và kiểm tra được năng lực của mình.

Website thi thử hsk online cùng thầy Vũ

Ngoài các khóa tiếng Trung cơ bản và các khóa nhập hàng Trung Quốc,thi thử HSK thì dưới đây là khóa học tiếng Trung Thương mại mới do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ đứng ra tổ chức dành cho tất cả những bạn có nhu cầu học tiếng Trung thương mại.

Thông tin khoá học tiếng Trung thương mại Thầy Vũ

Dưới đây hãy tham khảo bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo dành cho tất cả những bạn hiện đang học tiếng Trung,các bạn hãy lưu về để xem dần nhé,các bạn xem chi tiết tại link dưới đây nhé.

Hướng dẫn download bộ gõ tiếng Trung sogou

Khóa học Nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall chi tiết và đầy đủ nhất do Thầy Vũ soạn thảo dành tặng cho tất cả những bạn có niềm đam mê yêu thích buôn bán và nhập hàng Trung Quốc các bạn tham khảo tại link sau nhé.

Tham khảo lớp học nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall 1688

Các bạn học viên ở xa Trung tâm tiếng Trung ChineMaster có thể tham gia các lớp học tiếng Trung trực tuyến qua Skype. Các bạn xem hướng dẫn đăng ký khóa học tiếng Trung online qua Skype tại link bên dưới.

Học tiếng Trung giao tiếp online qua Skype Thầy Vũ

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ hiện nay đã có một chi nhánh mới tại Quận 10 TPHCM,bạn nào muốn học trực tiếp thì hãy nhanh tay đăng kí chỗ tại chi nhánh của Trung Tâm tại Hà Hội và Quận 10 TPHCM nhé

Khóa học tiếng Trung quận 10 tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster

Bài giảng Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 online bài tập 10

Chúng ta cùng tìm hiểu xem nội dung chi tiết giáo án giảng dạy lớp luyện thi tiếng Trung HSK 7 online ngày 21 tháng 4 năm 2021 ở ngay bên dưới nào.

已要求负责钩子的公司在本周末之前将其全部拆除,但是随着该市当局继续实施人行道清理计划,目的是使行人的生活更轻松,更安全,人们不得不忍不住惊呆盆栽植物,台阶和高架遮阳篷被撕毁并销毁,而真正的,更危险的障碍物则未被触及。

如果城市想要成为一个完全步行的地方,无论是破损的人行道,突出的螺栓,摩托车(沿着人行道行驶或停在人行道上),废弃的建筑材料,或者实际上是足够大以容纳人脚的铁箍,真正现代化的城市,所有人均可进入,并开始营业,而这些正是我们真正需要看到的一夜之间消失的地方。

除了种族问题,如果要让一个随机的外国人流血的鼻子和几千美元的支票使当权者意识到这一事实,那肯定是朝着正确方向迈出的(谨慎的)一步。

越南二等公民在自己的国家吗?

一个美国妇女的支出似乎表明越南人是本国的二等公民。
通常,将脚大小小的金属钩子拧到人行道上不是明智的选择。

一家名为Vien Dong的公司最近以辛苦的方式学到了这一课。他们在胡志明市中心的人行道上安装了金属钩,用于“夜间娱乐节目”。事实证明,这一决定所带来的娱乐是许多人被绊倒,还有一些人受伤。

有人绊倒了她的脸,把她的脸打在了地上,留下流血的鼻子。那个女人是美国游客。作为回应,市政府迫使Vien Dong向这名女士支付了1,000美元的赔偿。

这是什么消息?如果一家公司将金属钩子挂在地上绊倒了您,您会立即得到补偿吗?人们可以将其用作新的快速致富计划吗?好吧,可能不会。

如果这在口中留下一点酸味,那就应该了。这听起来像是在法国殖民时期不会发生的事情。那时,西方人有特权进入西贡的许多地方。餐馆,学校,体育设施等等。法国统治是特权殖民者(法国人和其他外国人)与下属殖民者(越南人)之间的经典殖民关系。

幸运的是,这个系统现在不见了。经过一场战争,一场革命和数百万人的死亡,以确保至少在法律上越南人不再是本国的二等公民。然而,似乎仍然存在着挥之不去的遗产,例如在外国人用少量金属绊倒时补偿外国人,而在越南人这样做时却不给越南人民任何东西。

因为绊倒,在地面上mac打您的脸肯定是一件非常令人不愉快且令人震惊的事情,并且希望这位女士从她所遭受的任何伤害中恢复过来。然而,如果不想得出结论,一个中年美国人在亚洲旅行不太可能真的需要1,000美元的医疗费或类似费用。对于同样受伤的众多越南人来说,可能也无法说出同样的话。

我当然不反对公司在进行诸如在人行道上安装金属挂钩之类的愚蠢事情时被迫支付赔偿,但是为什么只有这个女人呢?为什么不为所有受害者?在某些方面,越南人民似乎仍然是本国的下属。

对于白人来说,这不仅仅是一项特权,而如今在世界范围内,白人仍然如此突出。这是一种更普遍的外国人特权,并且比这种情况要大。例如,去年,一名埃及游客在胡志明市被抢劫。她被公开道歉,免费提供旅馆房间,并赔偿被盗的钱,其余的旅费则由她支付。许多越南人也被抢劫,但您没有听说他们得到免费假期作为回报。

也许,尽管如此,金属钩的情况将成为一个榜样。在越南,起诉公司是一个漫长而复杂的过程,充满了困难。因此,即使他们有合理的主张,许多人也不会打扰。但是,看到这名美国游客多么轻松之后,可能会受到其他受金属钩伤害的人的鼓舞,提出自己的主张。

但这并不容易。去年,一名越南男子掉进一个开放的下水道,在试图踏上公共汽车时丧生。他被发现部分失误是因为他没有在指定的车站停车标志并被喝醉了。结果,该家庭仅获得了1.2亿越南盾的补偿金-不足以补偿其一生。

金属钩子现在已被移除,但这并不意味着新闻已经陈旧,问题已经结束。

Phiên âm tiếng Trung HSK online cho bài giảng này lớp học tiếng Trung HSK online Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 online bài tập 10

Yǐ yāoqiú fùzé gōuzi de gōngsī zài běn zhōumò zhīqián jiāng qí quánbù chāichú, dànshì suízhe gāi shì dāngjú jìxù shíshī rénxíngdào qīnglǐ jìhuà, mùdì shì shǐ xíngrén de shēnghuó gèng qīngsōng, gèng ānquán, rénmen bùdé bùrěn bù zhù jīng dāi pénzāi zhíwù, táijiē hé gāojià zhēyáng péng bèi sīhuǐ bìng xiāohuǐ, ér zhēnzhèng de, gèng wéixiǎn de zhàng’ài wù zé wèi bèi chùjí.

Rúguǒ chéngshì xiǎng yào chéngwéi yīgè wánquán bùxíng dì dìfāng, wúlùn shì pòsǔn de rénxíngdào, túchū de luóshuān, mótuō chē (yánzhe rénxíngdào héng shǐ huò tíng zài rénxíngdào shàng), fèiqì de jiànzhú cáiliào, huòzhě shíjì shang shì zúgòu dà yǐ róngnà rén jiǎo de tiě gū, zhēnzhèng xiàndàihuà de chéngshì, suǒyǒurénjūn kě jìnrù, bìng kāishǐ yíngyè, ér zhèxiē zhèng shì wǒmen zhēnzhèng xūyào kàn dào de yīyè zhī jiān xiāoshī dì dìfāng.

Chúle zhǒngzú wèntí, rúguǒ yào ràng yīgè suíjī de wàiguó rén liúxuè de bízi hé jǐ qiān měiyuán de zhīpiào shǐ dāngquán zhě yìshí dào zhè yī shìshí, nà kěndìng shì cháozhe zhèngquè fāngxiàng mài chū de (jǐnshèn de) yībù.

Yuènán èr děng gōngmín zài zìjǐ de guójiā ma?

Yīgè měiguó fùnǚ de zhīchū sìhū biǎomíng yuènán rén shì běnguó de èr děng gōngmín.
Tōngcháng, jiāng jiǎo dàxiǎo xiǎo de jīnshǔ gōuzi níng dào rénxíngdào shàng bùshì míngzhì de xuǎnzé.

Yījiā míng wèi Vien Dong de gōngsī zuìjìn yǐ xīnkǔ de fāngshì xué dàole zhè yī kè. Tāmen zài húzhìmíng shì zhōngxīn de rénxíngdào shàng ānzhuāngle jīnshǔ gōu, yòng yú “yèjiān yú yuè jiémù”. Shìshí zhèngmíng, zhè yī juédìng suǒ dài lái de yúlè shì xǔduō rén bèi bàn dào, hái yǒu yīxiē rén shòushāng.

Yǒu rén bàn dàole tā de liǎn, bǎ tā de liǎn dǎ zàile dìshàng, liú xià liúxuè de bízi. Nàgè nǚrén shì měiguó yóukè. Zuòwéi huíyīng, shì zhèngfǔ pòshǐ Vien Dong xiàng zhè míng nǚshì zhīfùle 1,000 měiyuán de péicháng.

Zhè shì shénme xiāoxī? Rúguǒ yījiā gōngsī jiāng jīnshǔ gōuzi guà zài dìshàng bàn dàole nín, nín huì lìjí dédào bǔcháng ma? Rénmen kěyǐ jiāng qí yòng zuò xīn de kuàisù zhìfù jìhuà ma? Hǎo ba, kěnéng bù huì.

Rúguǒ zhè zài kǒuzhōng liú xià yīdiǎn suānwèi, nà jiù yīnggāile. Zhè tīng qǐlái xiàng shì zài fàguó zhímín shíqí bù huì fāshēng de shìqíng. Nà shí, xīfāng rén yǒu tèquán jìnrù xīgòng de xǔduō dìfāng. Cānguǎn, xuéxiào, tǐyù shèshī děng děng. Fàguó tǒngzhì shì tèquán zhímín zhě (fàguó rén hé qítā wàiguó rén) yǔ xiàshǔ zhímín zhě (yuènán rén) zhī jiān de jīngdiǎn zhímín guānxì.

Xìngyùn de shì, zhège xìtǒng xiànzài bùjiànle. Jīngguò yī chǎng zhànzhēng, yī chǎng gémìng hé shù bǎi wàn rén de sǐwáng, yǐ quèbǎo zhìshǎo zài fǎlǜ shàng yuènán rén bù zài shì běnguó de èr děng gōngmín. Rán’ér, sìhū réngrán cúnzàizhe huī zhī bù qù de yíchǎn, lìrú zài wàiguó rén yòng shǎoliàng jīnshǔ bàn dào shí bǔcháng wàiguó rén, ér zài yuènán rén zhèyàng zuò shí què bù gěi yuènán rénmín rènhé dōngxī.

Yīnwèi bàn dào, zài dìmiàn shàng mac dǎ nín de liǎn kěndìng shì yī jiàn fēicháng lìng rén bùyúkuài qiě lìng rén zhènjīng de shìqíng, bìngqiě xīwàng zhè wèi nǚshì cóng tā suǒ zāoshòu de rènhé shānghài zhōng huīfù guòlái. Rán’ér, rúguǒ bùxiǎng dé chū jiélùn, yīgè zhōng nián měiguó rén zài yàzhōu lǚxíng bù tài kěnéng zhēn de xūyào 1,000 měiyuán de yīliáo fèi huò lèisì fèiyòng. Duìyú tóngyàng shòushāng de zhòngduō yuènán rén lái shuō, kěnéng yě wúfǎ shuō chū tóngyàng dehuà.

Wǒ dāngrán bù fǎnduì gōngsī zài jìnxíng zhūrú zài rénxíngdào shàng ānzhuāng jīnshǔ guàgōu zhī lèi de yúchǔn shìqíng shí bèi pò zhīfù péicháng, dànshì wèishéme zhǐyǒu zhège nǚrén ne? Wèishéme bù wéi suǒyǒu shòuhài zhě? Zài mǒu xiē fāngmiàn, yuènán rénmín sìhū réngrán shì běnguó de xiàshǔ.

Duìyú báirén lái shuō, zhè bùjǐn jǐn shì yī xiàng tèquán, ér rújīn zài shìjiè fànwéi nèi, báirén réngrán rúcǐ túchū. Zhè shì yī zhǒng gèng pǔbiàn de wàiguó rén tèquán, bìngqiě bǐ zhè zhǒng qíngkuàng yào dà. Lìrú, qùnián, yī míng āijí yóukè zài húzhìmíng shì bèi qiǎngjié. Tā bèi gōngkāi dàoqiàn, miǎnfèi tígōng lǚguǎn fángjiān, bìng péicháng bèi dào de qián, qíyú de lǚfèi zé yóu tā zhīfù. Xǔduō yuènán rén yě bèi qiǎngjié, dàn nín méiyǒu tīng shuō tāmen dédào miǎnfèi jiàqī zuòwéi huíbào.

Yěxǔ, jǐnguǎn rúcǐ, jīnshǔ gōu de qíngkuàng jiāng chéngwéi yīgè bǎngyàng. Zài yuènán, qǐsù gōngsī shì yīgè màncháng ér fùzá de guòchéng, chōngmǎnle kùnnán. Yīncǐ, jíshǐ tāmen yǒu hélǐ de zhǔzhāng, xǔduō rén yě bù huì dǎrǎo. Dànshì, kàn dào zhè míng měiguó yóukè duōme qīngsōng zhīhòu, kěnéng huì shòudào qítā shòu jīnshǔ gōu shānghài de rén de gǔwǔ, tíchū zìjǐ de zhǔzhāng.

Dàn zhè bìng bù róngyì. Qùnián, yī míng yuènán nánzǐ diào jìn yīgè kāifàng de xiàshuǐdào, zài shìtú tà shàng gōnggòng qìchē shí sàngshēng. Tā pī fà xiàn bùfèn shīwù shì yīnwèi tā méiyǒu zài zhǐdìng de chēzhàn tíngchē biāozhì bìng bèi hē zuìle. Jiéguǒ, gāi jiātíng jǐn huòdéle 1.2 Yì yuènán dùn de bǔcháng jīn-bùzú yǐ bǔcháng qí yīshēng.

Jīnshǔ gōu zǐ xiànzài yǐ bèi yí chú, dàn zhè bìng bù yìwèizhe xīnwén yǐjīng chénjiù, wèntí yǐjīng jiéshù.

Phiên dịch tiếng Trung HSK 7 online sang bản tiếng Việt để hỗ trợ các bạn học viên thuận tiện hơn Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 online bài tập 10

Công ty chịu trách nhiệm về những chiếc móc đã được yêu cầu dỡ bỏ tất cả chúng vào cuối tuần, nhưng khi chính quyền thành phố tiếp tục chương trình dọn dẹp vỉa hè của họ, nhằm giúp cuộc sống dễ dàng và an toàn hơn cho người đi bộ, người ta không thể không xem trong sự ngạc nhiên vì những chậu cây, bậc thềm và mái hiên trên cao bị xé toạc và phá hủy, trong khi những chướng ngại vật thực sự và nguy hiểm hơn nhiều vẫn được giữ nguyên.

Có thể là vỉa hè bị vỡ, các chốt nhô ra, xe máy (chạy xuống vỉa hè hoặc đậu ngang qua nó), vật liệu xây dựng bị bỏ hoang, hoặc thực sự là những chiếc vòng sắt chỉ đủ lớn để chứa một bàn chân người, nếu thành phố muốn trở thành một người đi bộ hoàn toàn, thành phố hiện đại hóa thực sự, tất cả mọi người đều có thể tiếp cận và mở cửa kinh doanh, đây là những gì chúng ta thực sự cần thấy sẽ biến mất trong một sớm một chiều.

Đặt vấn đề chủng tộc sang một bên, nếu cần một người nước ngoài ngẫu nhiên có máu mũi và tấm séc trị giá hàng nghìn đô la để khiến những người nắm quyền nhận ra sự thật này, thì đó chắc chắn là một bước đi đúng hướng (cẩn thận).

Có phải là công dân hạng hai của Việt Nam trên chính quê hương mình không?

Khoản chi của một phụ nữ Mỹ dường như cho thấy người Việt Nam là công dân hạng hai trên đất nước của họ.
Nói chung, vặn những chiếc móc kim loại nhỏ cỡ bàn chân vào vỉa hè không phải là việc làm hợp lý.

Một công ty có tên Viễn Đông gần đây đã học được bài học này một cách khó khăn. Họ lắp những chiếc móc kim loại ở vỉa hè ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh cho các “chương trình giải trí về đêm”. Hóa ra, trò giải trí mà kết quả của quyết định này là nhiều người vấp phải lưỡi câu, và một số tự làm mình bị thương.

Một người đã vấp ngã và đập mặt cô xuống đất, khiến cô chảy máu mũi. Người phụ nữ là một du khách Mỹ. Đáp lại, chính quyền thành phố buộc Viễn Đông phải bồi thường cho bà cụ 1.000 USD.

Thông điệp ở đây là gì? Nếu một công ty đặt móc kim loại xuống đất khiến bạn đi lên, bạn sẽ được bồi thường ngay lập tức? Mọi người có thể sử dụng điều này như một kế hoạch làm giàu nhanh mới không? Chà, có lẽ là không.

Nếu điều này để lại một chút vị chua trong miệng, nó nên làm. Nghe có vẻ như một sự kiện không hề có trong những ngày thuộc địa của Pháp. Hồi đó, người phương Tây có đặc quyền tiếp cận nhiều thứ ở Sài Gòn. Các nhà hàng, trường học, cơ sở thể thao, danh sách tiếp tục. Sự cai trị của Pháp là một mối quan hệ thuộc địa cổ điển giữa thực dân đặc quyền – người Pháp và những người nước ngoài khác – và thuộc địa – người Việt Nam.

Rất may, hệ thống này đã không còn nữa. Phải mất một cuộc chiến tranh, một cuộc cách mạng và hàng triệu người chết để đảm bảo rằng, ít nhất về mặt pháp lý, người Việt Nam không còn là công dân hạng hai trên chính đất nước của họ. Tuy nhiên, dường như vẫn còn đó một di sản còn sót lại, như bồi thường cho người nước ngoài khi họ đi trên một kim loại, nhưng không mang lại gì cho người Việt Nam khi họ cũng làm như vậy.

Đập mặt xuống đất vì bạn bị vấp ngã chắc chắn là một điều rất khó chịu và sốc sẽ xảy ra, và hy vọng rằng người phụ nữ đã bình phục sau bất kỳ vết thương nào mà cô ấy gặp phải. Tuy nhiên, nếu không muốn đi đến kết luận, một người Mỹ trung niên đi du lịch châu Á có vẻ không thực sự cần 1.000 đô la cho các hóa đơn y tế hoặc tương tự. Điều tương tự có lẽ không thể xảy ra đối với rất nhiều người Việt Nam cũng bị thương.

Tôi chắc chắn không phản đối việc các công ty buộc phải bồi thường khi họ làm những việc ngu ngốc như cài móc kim loại trên vỉa hè, nhưng tại sao lại chỉ có người phụ nữ này? Tại sao không cho tất cả các nạn nhân? Dường như, ở một khía cạnh nào đó, người Việt Nam vẫn đang là những kẻ thuộc hạ trên chính đất nước của họ.

Đây không chỉ đơn giản là một đặc ân dành cho người da trắng mà ngày nay vẫn rất nổi bật trên khắp thế giới. Đây là một đặc quyền chung của người nước ngoài và nó lớn hơn chỉ với trường hợp riêng lẻ này. Ví dụ, năm ngoái, một du khách Ai Cập đã bị cướp ở TP. Cô đã được xin lỗi công khai, nhận phòng khách sạn miễn phí, được bồi thường số tiền bị đánh cắp và phần còn lại của chuyến đi đã được thanh toán. Nhiều người Việt Nam cũng bị cướp, nhưng bạn không nghe về việc họ được nghỉ miễn phí để đổi lại.

Tuy nhiên, có lẽ trường hợp của những chiếc móc kim loại sẽ là một ví dụ. Kiện các công ty là một quá trình lâu dài và phức tạp ở Việt Nam, đầy khó khăn. Bởi vì điều này, ngay cả khi họ có thể có yêu cầu hợp pháp, nhiều cá nhân vẫn không bận tâm. Tuy nhiên, khi thấy du khách Mỹ dễ dàng như thế nào, những người khác bị thương vì móc kim loại có thể được truyền cảm hứng để đưa ra yêu cầu của riêng họ.

Nhưng nó sẽ không dễ dàng. Năm ngoái, một người đàn ông Việt Nam đã rơi xuống cống thoát nước và tử vong khi cố bước lên xe buýt. Anh ta bị cho là có một phần lỗi vì đã không cắm cờ xuống xe buýt tại một điểm dừng được chỉ định và vì say rượu. Kết quả là gia đình chỉ nhận được 120 triệu đồng tiền bồi thường – chẳng bù cho cả một đời người.

Các móc kim loại hiện đã được gỡ bỏ, nhưng điều đó không có nghĩa là tin tức cũ và vấn đề đã kết thúc.

Trên đây là toàn bộ nội dung của bài học ngày hôm nay Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 online bài tập 10 ,cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi,chúc các bạn học tập thật tốt nhé.

0 responses on "Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 online bài tập 10"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top