Giáo trình luyện tập dịch tiếng Trung Bài 4

Đánh giá post

Giáo trình luyện tập dịch tiếng Trung đầy đủ và chi tiết nhất

Giáo trình luyện tập dịch tiếng Trung Bài 4 là bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế do Chủ biên Th.S Nguyễn Minh Vũ trực tiếp biên soạn làm tài liệu học tiếng Trung online uy tín miễn phí cho các bạn học viên khóa học dịch thuật tiếng Trung và lớp học biên phiên dịch tiếng Trung.

Dưới đây là lịch học và thời khóa biểu của khóa học tiếng Trung giao tiếp của Trung Tâm tiếng Trung ChineMaster cơ sở tại Hà Nội và Quận 10 TPHCM,các bạn nhớ theo dõi và đăng ký học ngay nhé.

Đăng ký lớp tiếng Trung giao tiếp ChineMaster Hà Nội

Đăng ký lớp tiếng Trung giao tiếp ChineMaster TP HCM

Bạn nào không muốn hoặc không có điều kiện học offline thì có thể tham khảo lớp học tiếng Trung online qua Skype tại link sau đây nhé.

Đăng ký lớp học tiếng Trung online qua Skype Thầy Vũ

Bạn nào muốn tải bộ gõ tiếng Trung sogou về hay chưa biết cách sử dụng bộ gõ tiếng Trung Sogou pinyin thì có thể tham khảo link dưới đây do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ hướng dẫn chi tiết nhé.

Tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin bản mới nhất

Tiếp theo là khóa học nhập hàng Trung Quốc tại taobao tmall do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và đăng trên kênh Luyện thi HSK,các bạn chú ý theo dõi và lưu bài về học dần để củng cố được nhiều kiến thức hơn nhé.

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall 1688

Cuối cùng là chuyên mục Luyện dịch Tiếng Trung tổng hợp lại toàn bộ những bài giảng mà thầy Vũ đã đăng tải trên kênh Luyện thi HSK,các bạn nhớ vào xem nhé.

Chuyên mục luyện dịch tiếng Trung ứng dụng

Dưới đây là nội dung chi tiết của bài giảng ngày hôm nay,các bạn nhớ chú ý theo dõi nhé.

Nội dung chi tiết Giáo trình luyện tập dịch tiếng Trung Bài 4

Nội dung chính bài giảng hôm nay ngày 2/1/2021 là Giáo trình luyện tập dịch tiếng Trung Bài 4

下周在隆盛机场开始工作

运输部长Nguyen Van The表示,隆盛国际机场的第一阶段建设将于2021年1月5日开始。
奠基仪式之后,承包商将为机场的围栏,混凝土结构和跑道带来材料。

早期,主要项目投资方越南机场公司(ACV)检查了整个土地是否存在炸弹,地雷和其他未爆弹药。

到目前为止,该机场将位于南部省份同奈省的当局移交给了大型机场第一阶段所需的1,800公顷土地中的1,600公顷。

去年11月,政府已批准建设耗资46亿美元的隆盛国际机场一期工程。如果一切顺利,第一阶段计划于2025年完成。

第一阶段将包括一条长4公里,长75米的跑道,一个滑行道和停机坪系统,以及一个373,000平方米的客运大楼,旨在为每年2500万人次和120万吨货物提供服务。

这将是机场的三个阶段中的第一阶段,预计将在2040年之前完成。届时,它将拥有四个跑道,四个客运大楼和辅助设施,每年可容纳1亿乘客和500万吨货物。

该机场位于HCMC以东40公里处,预计将接管该国现存最大的新山一国际机场的溢流。

越南不怪贸易逆差

几家美国企业和组织担心美国对越南出口产品征收关税的风险,理由是美国的巨额贸易逆差不是由于货币估值造成的。
2020年12月,美国贸易代表(USTR)办公室组织了一次听证会,以收集有关怀疑越南越美贸易顺差不断增加是由越南盾的故意低估引起的美国企业和组织的意见。

在12月16日发布的一份报告中,美国财政部已将越南和瑞士列为操纵货币的国家,尽管此举本身不会自动激活关税或制裁。

但是,上述美国贸易代表办公室的调查将允许美国单方面对被视为从事不正当贸易活动的合作伙伴征收报复性关税。

但是,参加听证会的大多数美国企业和组织表示,美国与越南的巨额贸易逆差是由于客观因素,而不是因为越南盾贬值。

美国-东盟商业理事会主席,总裁兼首席执行官亚历山大·费尔德曼(Alexander Feldman)表示,贸易逆差巨大的原因之一是由于美国的出口产品失去了关税优势。

他说,美国出口的最大障碍是越南已与亚太联盟大多数国家签署了自由贸易协定(FTA)。但是,美国退出了跨太平洋伙伴关系(TPP)。

越南美国商会(Amcham)州长Virginia B. Foote表示,出口商和进口商都不认为越南的汇率政策是一个问题。她补充说,与此同时,美国已经退出了几乎所有的自由贸易协定,而关税是贸易中极为重要的因素。

美国国际商业委员会(USCIB)的高级主管伊娃·汉普尔(Eva Hampl)表示,她的代理机构尚未收到会员的任何回应,称货币估值是他们关注的问题之一。

她说,该委员会主要是对美国对越南出口产品征收关税感到担忧,并补充说,无论美国财政部和美国贸易代表办公室进行何种调查,施加关税都不是适当的应对措施。

国家对外贸易委员会(NFTC)法律事务和贸易与投资政策副总裁Vanessa P. Sciarra说,她担心制裁的使用可能在短期内损害两国之间的关系,同时引发报复性关税。对美国对越南的出口产生负面影响。

可以做什么

虽然一些企业表示怀疑他们可能会受到故意低估的越南盾的伤害,因此支持对越南出口采取更严格的措施,但听证会上的大多数美国企业和组织表示,减少贸易赤字的方法是加强谈判并签署贸易协定协议。

他们说,美国贸易代表办公室也无需对此事进行自己的调查,但应让美国财政部来处理。

美国鞋类分销商和零售商(FDRA)总裁兼首席执行官马特·普里斯特(Matt Priest)表示,美国和越南应共同努力解决这一问题。他说,他希望不会对鞋类产品征收额外关税。

他说,从越南进口的鞋征收额外关税将直接伤害美国企业和消费者,特别是在冠状病毒大流行的情况下。他补充说,如果对越南出口到美国的商品加征关税,唯一能获得优势的关税就是中国。

他说,如果美国政府采取任何增加美国企业和消费者成本的行动,企业将试图回到中国以恢复生产,特别是鞋类和其他鞋类,他指出,在越南和中国以外,美国没有太多选择。 。

亚历山大·费尔德曼(Alexander Feldman)希望美国政府与越南进行谈判以寻求解决方案,并希望越南将更大规模地购买包括农产品在内的美国产品。

伊娃·汉普尔(Eva Hampl)提议美国和越南建立自由贸易区,这是她认为解决贸易逆差的最佳方法。

美国商会东南亚执行董事约翰·高耶(John Goyer)表示,无需采取关税行动。商会建议美国政府加入FTA,作为长期的双边贸易解决方案,但现任政府对FTA的关注不多。

因此,商会认为加入和帮助《贸易和投资框架协议》(TIFA)是更有效的步骤。该协议将为越南和美国提供一个有效解决其问题的机会。

在听证会上,越南经济学家坎·范·卢克(Can Van Luc)表示,美国财政部和美国贸易代表办公室(USTR)关于决定将越南列为货币操纵国的决定存在缺陷。

关于外汇干预,美国财政部以国际货币基金组织文件中的数据作为后盾,但即使是国际货币基金组织也承认这些缺点,特别是未提及如何将一国的外汇干预政策用于适合其经济状况的目的。吕克说,或者如何增加外汇储备以达到中期储备目标。

实际上,越南过去三年的外汇储备一直很低,仅价值约3.5个月的进口,远低于该地区的其他一些国家,如泰国(9个月),新加坡(5个月),中国( 14个月),以及菲律宾和韩国(8个月)。

此外,越南的出口在很大程度上取决于其进口。如果越南想出口更多,它将不得不进口更多。在过去的五年中,其外国直接投资部门约占出口总营业额的70%,约占其进口总营业额的50%。卢克说,由于越南的支撑产业仍然薄弱,出口生产需要外国直接投资企业进口材料,而不受货币汇率的影响。

他补充说:“我们的研究还表明,当越南盾的真实价值下降时,出口并没有按预期增长,但实际上却下降了。”

他总结说,越南既没有通过操纵其货币获得出口优势,也没有进行这种操纵。

Chú thích phiên âm tiếng Trung Giáo trình luyện tập dịch tiếng Trung Bài 4

Xià zhōu zài lóngshèng jīchǎng kāishǐ gōngzuò

yùnshū bùzhǎng Nguyen Van The biǎoshì, lóngshèng guójì jīchǎng de dì yī jiēduàn jiànshè jiāng yú 2021 nián 1 yuè 5 rì kāishǐ.
Diànjī yíshì zhīhòu, chéngbāo shāng jiāng wèi jīchǎng de wéilán, hùnníngtǔ jiégòu hé pǎodào dài lái cáiliào.

Zǎoqí, zhǔyào xiàngmù tóuzī fāng yuènán jīchǎng gōngsī (ACV) jiǎnchále zhěnggè tǔdì shìfǒu cúnzài zhàdàn, dìléi hé qítā wèi bào dànyào.

Dào mùqián wéizhǐ, gāi jīchǎng jiāng wèiyú nánbù shěngfèn tóng nài shěng dí dàng jú yíjiāo gěile dàxíng jīchǎng dì yī jiēduàn suǒ xū de 1,800 gōngqīng tǔdì zhōng de 1,600 gōngqīng.

Qùnián 11 yuè, zhèngfǔ yǐ pīzhǔn jiànshè hàozī 46 yì měiyuán de lóngshèng guójì jīchǎng yī qí gōngchéng. Rúguǒ yīqiè shùnlì, dì yī jiēduàn jìhuà yú 2025 nián wánchéng.

Dì yī jiēduàn jiāng bāokuò yītiáo zhǎng 4 gōnglǐ, zhǎng 75 mǐ de pǎodào, yīgè huáxíng dào hé tíngjī píng xìtǒng, yǐjí yīgè 373,000 píngfāng mǐ de kèyùn dàlóu, zhǐ zài wèi měinián 2500 wàn réncì hé 120 wàn dùn huòwù tígōng fúwù.

Zhè jiāng shì jīchǎng de sān gè jiēduàn zhōng de dì yī jiēduàn, yùjì jiàng zài 2040 nián zhīqián wánchéng. Jièshí, tā jiāng yǒngyǒu sì gè pǎodào, sì gè kèyùn dàlóu hé fǔzhù shèshī, měinián kě róngnà 1 yì chéngkè hé 500 wàn dùn huòwù.

Gāi jīchǎng wèiyú HCMC yǐ dōng 40 gōnglǐ chù, yùjì jiāng jiēguǎn gāi guó xiàncún zuìdà de xīnshān yī guójì jīchǎng de yì liú.

Yuènán bù guài màoyì nìchā

jǐ jiā měiguó qǐyè hé zǔzhī dānxīn měiguó duì yuènán chūkǒu chǎnpǐn zhēngshōu guānshuì de fēngxiǎn, lǐyóu shì měiguó de jù’é màoyì nìchā bùshì yóuyú huòbì gū zhí zàochéng de.
2020 Nián 12 yuè, měiguó màoyì dàibiǎo (USTR) bàngōngshì zǔzhīle yīcì tīngzhèng huì, yǐ shōují yǒuguān huáiyí yuènán yuèměi màoyì shùnchā bùduàn zēngjiā shì yóu yuènán dùn de gùyì dīgū yǐnqǐ dì měiguó qǐyè hé zǔzhī de yìjiàn.

Zài 12 yuè 16 rì fābù de yī fèn bàogào zhōng, měiguó cáizhèng bù yǐ jiāng yuènán hé ruìshì liè wèi cāozòng huòbì de guójiā, jǐnguǎn cǐ jǔ běnshēn bù huì zìdòng jīhuó guānshuì huò zhìcái.

Dànshì, shàngshù měiguó màoyì dàibiǎo bàngōngshì de diàochá jiāng yǔnxǔ měiguó dān fāngmiàn duì bèi shì wéi cóngshì bù zhèngdàng màoyì huódòng de hézuò huǒbàn zhēngshōu bàofù xìng guānshuì.

Dànshì, cānjiā tīngzhèng huì de dà duōshù měiguó qǐyè hé zǔzhī biǎoshì, měiguó yǔ yuènán de jù’é màoyì nìchā shì yóuyú kèguān yīnsù, ér bùshì yīnwèi yuènán dùn biǎnzhí.

Měiguó-dōngméng shāngyè lǐshì huì zhǔxí, zǒngcái jiān shǒuxí zhíxíng guān yàlìshāndà·fèi ěr dé màn (Alexander Feldman) biǎoshì, màoyì nìchā jùdà de yuányīn zhī yī shì yóuyú měiguó de chūkǒu chǎnpǐn shīqùle guānshuì yōushì.

Tā shuō, měiguó chūkǒu de zuìdà zhàng’ài shì yuènán yǐ yǔ yàtài liánméng dà duōshù guójiā qiānshǔle zìyóu màoyì xiédìng (FTA). Dànshì, měiguó tuìchūle kuà tàipíngyáng huǒbàn guānxì (TPP).

Yuènán měiguó shānghuì (Amcham) zhōuzhǎng Virginia B. Foote biǎoshì, chūkǒu shāng hé jìnkǒu shāngdū bù rènwéi yuènán de huìlǜ zhèngcè shì yīgè wèntí. Tā bǔchōng shuō, yǔ cǐ tóngshí, měiguó yǐjīng tuìchūle jīhū suǒyǒu de zìyóu màoyì xiédìng, ér guānshuì shì màoyì zhōng jíwéi zhòngyào de yīnsù.

Měiguó guójì shāngyè wěiyuánhuì (USCIB) de gāojí zhǔguǎn yī wá·hàn pǔ’ěr (Eva Hampl) biǎoshì, tā de dàilǐ jīgòu shàngwèi shōu dào huìyuán de rènhé huíyīng, chēng huòbì gū zhí shì tāmen guānzhù de wèntí zhī yī.

Tā shuō, gāi wěiyuánhuì zhǔyào shi duì měiguó duì yuènán chūkǒu chǎnpǐn zhēngshōu guānshuì gǎndào dānyōu, bìng bǔchōng shuō, wúlùn měiguó cáizhèng bù hé měiguó màoyì dàibiǎo bàngōngshì jìnxíng hé zhǒng diàochá, shījiā guānshuì dōu bùshì shìdàng de yìngduì cuòshī.

Guójiā duìwài màoyì wěiyuánhuì (NFTC) fǎlǜ shìwù hé màoyì yǔ tóuzī zhèngcè fù zǒngcái Vanessa P. Sciarra shuō, tā dānxīn zhìcái de shǐyòng kěnéng zài duǎnqí nèi sǔnhài liǎng guózhī jiān de guānxì, tóngshí yǐnfā bàofù xìng guānshuì. Duì měiguó duì yuènán de chūkǒu chǎnshēng fùmiàn yǐngxiǎng.

Kěyǐ zuò shénme

suīrán yīxiē qǐyè biǎoshì huáiyí tāmen kěnéng huì shòudào gùyì dīgū de yuènán dùn de shānghài, yīncǐ zhīchí duì yuènán chūkǒu cǎiqǔ gèng yángé de cuòshī, dàn tīngzhèng huì shàng de dà duōshù měiguó qǐyè hé zǔzhī biǎoshì, jiǎnshǎo màoyì chìzì de fāngfǎ shì jiāqiáng tánpàn bìng qiānshǔ màoyì xiédìng xiéyì.

Tāmen shuō, měiguó màoyì dàibiǎo bàngōngshì yě wúxū duì cǐ shì jìnxíng zìjǐ de diàochá, dàn yīng ràng měiguó cáizhèng bù lái chǔlǐ.

Měiguó xié lèi fēnxiāo shāng hé língshòu shāng (FDRA) zǒngcái jiān shǒuxí zhíxíng guān mǎ tè·pǔ lǐsī tè (Matt Priest) biǎoshì, měiguó hé yuènán yīng gòngtóng nǔlì jiějué zhè yī wèntí. Tā shuō, tā xīwàng bù huì duì xié lèi chǎnpǐn zhēngshōu éwài guānshuì.

Tā shuō, cóng yuènán jìnkǒu de xié zhēngshōu éwài guānshuì jiāng zhíjiē shānghài měiguó qǐyè hé xiāofèi zhě, tèbié shì zài guānzhuàng bìngdú dà liúxíng de qíngkuàng xià. Tā bǔchōng shuō, rúguǒ duì yuènán chūkǒu dào měiguó de shāngpǐn jiā zhēng guānshuì, wéiyī néng huòdé yōushì de guānshuì jiùshì zhōngguó.

Tā shuō, rúguǒ měiguó zhèngfǔ cǎiqǔ rènhé zēngjiā měiguó qǐyè hé xiāofèi zhě chéngběn de xíngdòng, qǐyè jiāng shìtú huí dào zhōngguó yǐ huīfù shēngchǎn, tèbié shì xié lèi hé qítā xié lèi, tā zhǐchū, zài yuènán hé zhōngguó yǐwài, měiguó méiyǒu tài duō xuǎnzé. .

Yàlìshāndà·fèi ěr dé màn (Alexander Feldman) xīwàng měiguó zhèngfǔ yǔ yuènán jìnxíng tánpàn yǐ xúnqiú jiějué fāng’àn, bìng xīwàng yuènán jiāng gèng dà guīmó de gòumǎi bāokuò nóngchǎnpǐn zài nèi dì měiguó chǎnpǐn.

Yī wá·hàn pǔ’ěr (Eva Hampl) tíyì měiguó hé yuènán jiànlì zìyóu màoyì qū, zhè shì tā rènwéi jiějué màoyì nìchā de zuì jiā fāngfǎ.

Měiguó shānghuì dōngnányà zhíxíng dǒngshì yuēhàn·gāo yé (John Goyer) biǎoshì, wúxū cǎiqǔ guānshuì xíngdòng. Shānghuì jiànyì měiguó zhèngfǔ jiārù FTA, zuòwéi chángqí de shuāngbiān màoyì jiějué fāng’àn, dàn xiànrèn zhèngfǔ duì FTA de guānzhù bù duō.

Yīncǐ, shānghuì rènwéi jiārù hé bāngzhù “màoyì hé tóuzī kuàngjià xiéyì”(TIFA) shì gèng yǒuxiào de bùzhòu. Gāi xiéyì jiāng wèi yuènán hé měiguó tígōng yīgè yǒuxiào jiějué qí wèntí de jīhuì.

Zài tīngzhèng huì shàng, yuènán jīngjì xué jiā kǎn·fàn·lú kè (Can Van Luc) biǎoshì, měiguó cáizhèng bù hé měiguó màoyì dàibiǎo bàngōngshì (USTR) guānyú juédìng jiāng yuènán liè wèi huòbì cāozòng guó de juédìng cúnzài quēxiàn.

Guānyú wàihuì gānyù, měiguó cáizhèng bù yǐ guójì huòbì jījīn zǔzhī wénjiàn zhōng de shùjù zuòwéi hòudùn, dàn jíshǐ shì guójì huòbì jījīn zǔzhī yě chéngrèn zhèxiē quēdiǎn, tèbié shì wèi tí jí rúhé jiāng yī guó de wàihuì gānyù zhèngcè yòng yú shìhé qí jīngjì zhuàngkuàng de mùdì. Lǚ kè shuō, huòzhě rúhé zēngjiā wàihuì chúbèi yǐ dádào zhōngqí chúbèi mùbiāo.

Shíjì shang, yuènán guòqù sān nián de wàihuì chúbèi yīzhí hěn dī, jǐn jiàzhí yuē 3.5 Gè yuè de jìnkǒu, yuǎn dī yú gāi dìqū de qítā yīxiē guójiā, rú tàiguó (9 gè yuè), xīnjiāpō (5 gè yuè), zhōngguó (14 gè yuè), yǐjí fēilǜbīn hé hánguó (8 gè yuè).

Cǐwài, yuènán de chūkǒu zài hěn dà chéngdù shàng qǔjué yú qí jìnkǒu. Rúguǒ yuènán xiǎng chūkǒu gèng duō, tā jiāng bùdé bù jìnkǒu gèng duō. Zài guòqù de wǔ nián zhōng, qí wàiguó zhíjiē tóuzī bùmén yuē zhàn chūkǒu zǒng yíngyè é de 70%, yuē zhàn qí jìnkǒu zǒng yíngyè é de 50%. Lú kè shuō, yóuyú yuènán de zhīchēng chǎnyè réngrán bóruò, chūkǒu shēngchǎn xūyào wàiguó zhíjiē tóuzī qǐyè jìnkǒu cáiliào, ér bù shòu huòbì huìlǜ de yǐngxiǎng.

Tā bǔchōng shuō:“Wǒmen de yánjiū hái biǎomíng, dāng yuènán dùn de zhēnshí jiàzhí xiàjiàng shí, chūkǒu bìng méiyǒu àn yùqí zēngzhǎng, dàn shíjì shang què xiàjiàngle.”

Tā zǒngjié shuō, yuènán jì méiyǒu tōngguò cāozòng qí huòbì huòdé chūkǒu yōushì, yě méiyǒu jìnxíng zhè zhǒng cāozòng.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung sang tiếng Việt Giáo trình luyện tập dịch tiếng Trung Bài 4

Tuần sau làm việc tại sân bay Long Thành

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, giai đoạn 1 của sân bay quốc tế Long Thành sẽ bắt đầu vào ngày 5 tháng 1 năm 2021.
Sau lễ khởi công, các nhà thầu sẽ đưa vật liệu vào hàng rào, kết cấu bê tông và đường băng của sân bay.

Trước đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư dự án chính đã kiểm tra toàn bộ khu đất rà phá bom, mìn và các vật liệu chưa nổ.

Cho đến nay, chính quyền tỉnh Đồng Nai, nơi sẽ đặt sân bay, đã bàn giao 1.600 trong tổng số 1.800 ha đất cần thiết cho giai đoạn đầu của sân bay lớn.

Chính phủ đã phê duyệt xây dựng giai đoạn đầu trị giá 4,6 tỷ USD của Sân bay Quốc tế Long Thành vào tháng 11 năm ngoái. Nếu mọi việc suôn sẻ, giai đoạn đầu tiên dự kiến hoàn thành vào năm 2025.

Giai đoạn đầu sẽ bao gồm một đường băng dài 4 km, rộng 75 mét, hệ thống đường lăn và sân đỗ, nhà ga hành khách rộng 373.000 mét vuông được thiết kế để phục vụ 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Đây sẽ là giai đoạn đầu tiên trong ba giai đoạn của sân bay, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2040. Sau đó, nó sẽ có 4 đường băng, 4 nhà ga hành khách và các thiết bị phụ trợ để phục vụ 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Nằm cách thành phố Hồ Chí Minh 40 km về phía đông, sân bay này dự kiến sẽ tiếp nhận sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, sân bay hiện có lớn nhất cả nước.

Việt Nam không đổ lỗi cho nhập siêu

Một số doanh nghiệp và tổ chức Mỹ lo lắng về rủi ro Mỹ áp dụng thuế quan đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, với lý do thâm hụt thương mại lớn của Mỹ không phải do định giá tiền tệ.
Vào tháng 12 năm 2020, văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) đã tổ chức một phiên điều trần để thu thập ý kiến từ các doanh nghiệp và tổ chức Hoa Kỳ về những nghi ngờ rằng thặng dư thương mại ngày càng tăng của Việt Nam với Hoa Kỳ là do cố tình định giá thấp đồng Việt Nam.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã chỉ định Việt Nam và Thụy Sĩ là những kẻ thao túng tiền tệ trong một báo cáo phát hành vào ngày 16 tháng 12, mặc dù hành động này tự nó sẽ không tự động kích hoạt thuế quan hoặc lệnh trừng phạt.

Tuy nhiên, cuộc điều tra USTR được đề cập ở trên sẽ cho phép Hoa Kỳ đơn phương áp dụng thuế quan trả đũa đối với các đối tác bị coi là tham gia vào các hoạt động thương mại không công bằng.

Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp và tổ chức Hoa Kỳ tham gia phiên điều trần đều cho rằng việc Hoa Kỳ thâm hụt thương mại lớn với Việt Nam là do các yếu tố khách quan chứ không phải do đồng Việt Nam bị mất giá.

Alexander Feldman, Chủ tịch, Chủ tịch & Giám đốc điều hành của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ – ASEAN, cho biết một trong những nguyên nhân dẫn đến thâm hụt thương mại lớn là do các sản phẩm xuất khẩu của Hoa Kỳ mất lợi thế về thuế quan.

Ông cho biết trở ngại lớn nhất đối với xuất khẩu của Hoa Kỳ là việc Việt Nam đã ký các hiệp định thương mại tự do (FTA) với hầu hết các nước trong liên minh châu Á – Thái Bình Dương. Tuy nhiên, Mỹ đã rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Virginia B. Foote, Thống đốc Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (Amcham), cho biết các nhà xuất khẩu và nhập khẩu không coi chính sách tỷ giá hối đoái của Việt Nam là một vấn đề. Trong khi đó, Mỹ đã rút khỏi hầu hết các FTA, trong khi thuế quan là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong thương mại, bà nói thêm.

Eva Hampl, giám đốc cấp cao của Hội đồng Kinh doanh Quốc tế Hoa Kỳ (USCIB), cho biết cơ quan của bà vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ các thành viên nói rằng định giá tiền tệ là một trong những mối quan tâm của họ.

Hội đồng chủ yếu đưa ra những lo ngại về việc Hoa Kỳ áp dụng thuế quan đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam, bà nói và nói thêm rằng bất kể cuộc điều tra của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và USTR diễn ra như thế nào, việc áp dụng thuế quan không phải là một phản ứng thích hợp.

Vanessa P. Sciarra, Phó Chủ tịch Phụ trách Pháp lý và Chính sách Thương mại & Đầu tư tại Hội đồng Ngoại thương Quốc gia (NFTC), cho biết bà lo ngại rằng việc sử dụng các biện pháp trừng phạt có thể làm tổn hại đến quan hệ giữa hai nước trong ngắn hạn, đồng thời gây ra các mức thuế trả đũa. và ảnh hưởng tiêu cực đến xuất khẩu của Mỹ sang Việt Nam.

Những gì có thể được thực hiện

Trong khi một số doanh nghiệp bày tỏ nghi ngờ rằng họ có thể bị thiệt hại do cố tình định giá thấp tiền đồng và do đó ủng hộ các biện pháp cứng rắn hơn đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam, phần lớn các doanh nghiệp và tổ chức Hoa Kỳ tại phiên điều trần cho rằng cách để giảm thâm hụt thương mại là tăng cường đàm phán và ký kết thương mại. các thỏa thuận.

USTR cũng không cần tiến hành điều tra riêng về vấn đề này mà hãy để Bộ Tài chính Hoa Kỳ giải quyết, họ nói.

Matt Priest, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Các nhà phân phối và bán lẻ giày dép của Mỹ (FDRA), cho biết Hoa Kỳ và Việt Nam nên làm việc cùng nhau để giải quyết vấn đề này. Ông cho biết ông hy vọng rằng sẽ không có thuế quan bổ sung nào được áp dụng đối với các sản phẩm giày.

Ông cho biết thêm, các mức thuế bổ sung đối với giày nhập khẩu từ Việt Nam sẽ gây tổn hại trực tiếp đến các doanh nghiệp và người tiêu dùng Hoa Kỳ, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch coronavirus. Nếu có bất kỳ mức thuế nào áp lên hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ, thì người duy nhất có được lợi thế sẽ là Trung Quốc, ông nói thêm.

Nếu chính quyền Mỹ có bất kỳ hành động nào làm tăng chi phí cho doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ, các doanh nghiệp sẽ cố gắng quay trở lại Trung Quốc để phục hồi sản xuất, đặc biệt là giày và các loại giày dép khác, ông nói và lưu ý rằng Mỹ không có nhiều lựa chọn ngoài Việt Nam và Trung Quốc .

Alexander Feldman hy vọng chính quyền Hoa Kỳ sẽ đàm phán với Việt Nam để tìm ra giải pháp và Việt Nam sẽ mua các sản phẩm của Hoa Kỳ trên quy mô lớn hơn, bao gồm cả nông sản.

Bà Eva Hampl đề xuất Hoa Kỳ và Việt Nam có một FTA, cách tốt nhất để giải quyết thâm hụt thương mại theo quan điểm của bà.

John Goyer, giám đốc điều hành Đông Nam Á của Phòng Thương mại Hoa Kỳ, nói rằng không cần thiết phải có các hành động thuế quan. Hội đồng đã đề xuất rằng chính quyền Hoa Kỳ tham gia các FTA như một giải pháp thương mại song phương dài hạn hơn, nhưng chính quyền hiện tại không quan tâm nhiều đến các FTA.

Do đó, Viện cảm thấy việc tham gia và giúp Hiệp định khung về Thương mại và Đầu tư (TIFA) là một bước đi hiệu quả hơn. Hiệp định sẽ tạo cơ hội cho Việt Nam và Hoa Kỳ giải quyết các vấn đề của họ một cách hiệu quả.

Tại phiên điều trần, Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế Việt Nam, cho biết có sai sót trong tính toán của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và USTR liên quan đến quyết định gán Việt Nam là nước thao túng tiền tệ.

Về can thiệp ngoại tệ, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ủng hộ các tuyên bố của mình bằng dữ liệu từ các tài liệu của IMF, nhưng ngay cả IMF cũng thừa nhận rằng những điều này có những thiếu sót, đặc biệt là không đề cập đến cách các chính sách can thiệp ngoại tệ của một quốc gia có thể được sử dụng cho các mục đích phù hợp với điều kiện kinh tế của quốc gia đó. , hoặc việc tăng dự trữ ngoại tệ như thế nào là cần thiết để đáp ứng các mục tiêu dự trữ trung hạn, ông Lục nói.

Thực tế, dự trữ ngoại tệ của Việt Nam trong 3 năm gần đây ở mức thấp, chỉ xấp xỉ 3,5 tháng nhập khẩu, thấp hơn nhiều so với một số nước trong khu vực như Thái Lan (9 tháng), Singapore (5 tháng), Trung Quốc ( 14 tháng), Philippines và Hàn Quốc (8 tháng).

Ngoài ra, xuất khẩu của Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu. Nếu Việt Nam muốn xuất khẩu nhiều hơn thì sẽ phải nhập khẩu nhiều hơn nữa. Khu vực FDI chiếm khoảng 70% tổng kim ngạch xuất khẩu trong 5 năm qua và khoảng 50% tổng kim ngạch nhập khẩu. Do ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam còn yếu, sản xuất để xuất khẩu đòi hỏi các doanh nghiệp FDI phải nhập khẩu nguyên liệu bất kể tỷ giá hối đoái, ông Lục nói.

Ông nói thêm: “Nghiên cứu của chúng tôi cũng chỉ ra rằng khi giá trị thực của đồng Việt Nam giảm xuống, xuất khẩu không tăng như kỳ vọng mà còn thực sự giảm.

Ông kết luận: Việt Nam không đạt được lợi thế xuất khẩu bằng cách thao túng tiền tệ của mình, cũng như không tham gia vào các thao tác đó.

Vậy là hôm nội dung bài giảng hôm nay – Giáo trình luyện tập dịch tiếng Trung Bài 4 đến đây là hết rồi. Các bạn cần hỏi gì thêm thì đăng câu hỏi vào trong diễn đàn học tiếng Trung ChineMaster nhé.

0 responses on "Giáo trình luyện tập dịch tiếng Trung Bài 4"

  Leave a Message

  ChineMaster Cơ sở 1

  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

  ChineMaster Cơ sở 2

  Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

  ChineMaster Cơ sở 3

  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  ChineMaster Cơ sở 4

  Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  ChineMaster Cơ sở 5

  Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  ChineMaster Cơ sở 6

  Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

  ChineMaster Cơ sở 7

  Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  ChineMaster Cơ sở 8

  Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.