Giáo trình luyện tập dịch tiếng Trung Bài 3

Đánh giá post

Tổng hợp giáo trình luyện tập dịch tiếng Trung

Giáo trình luyện tập dịch tiếng Trung Bài 3 tiếp tục chương trình giảng dạy tiếng Trung trực tuyến của Thầy Vũ trên trang web luyenthihsk.com với nhiều tài liệu học tiếng Trung rất uy tín và tất nhiên là hoàn toàn miễn phí. Với bề dày kiến thức phong phú và kinh nghiệm giảng dạy tiếng Trung lâu năm trong lĩnh vực đào tạo tiếng Trung giao tiếp và luyện thi chứng chỉ HSK 1 đến HSK 6, Thầy Vũ đã đào tạo ra rất nhiều nhân tài cho Việt Nam, tạo ra nguồn lực lao động chất lượng cho Tổ Quốc.

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster đã có cơ sở 2 Tại Quận 10 TP HCM rồiCác bạn cập nhập thông tin mới nhất lịch khai giảng lớp học tiếng Trung giao tiếp tại ChineMaster Cơ sở 1 và Cơ sở 2 lần lượt tại Hà Nội và TP HCM ở ngay bên dưới.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp ChineMaster Hà Nội

Khóa học tiếng Trung giao tiếp ChineMaster TP HCM

Bạn nào ở xa Trung tâm tiếng Trung ChineMaster thì đăng ký tham gia lớp học tiếng Trung giao tiếp online qua Skype tại link bên dưới.

Khóa học tiếng Trung online qua Skype

Tiếp theo đây là chuyên mục tổng hợp lại những bài học bao gồm những tài liệu đầy đủ và chi tiết nhất về Luyện dịch tiếng Trung Sogou mà thầy Vũ sẽ gửi đến các bạn.

Chuyên mục luyện dịch tiếng Trung ứng dụng

Các bạn học viên chú ý cần sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin để học từ vựng tiếng Trung mỗi ngày và tập gõ tiếng Trung online theo bài giảng của Thầy Vũ trong diễn đàn học tiếng Trung ChineMaster.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Khóa học Nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall chi tiết và đầy đủ nhất do Thầy Vũ soạn thảo dành tặng cho tất cả những bạn có niềm đam mê yêu thích buôn bán và nhập hàng Trung Quốc các bạn tham khảo tại link sau nhé.

Khóa nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall 1688

Giáo trình luyện tập dịch tiếng Trung Bài 3

Hôm nay chúng ta sẽ cùng vào phần chính của bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng này – Giáo trình luyện tập dịch tiếng Trung Bài 3.

国际名人不断回应越南牛郎的乡村音乐

因此,在几位国际巨星对他的数字歌曲发表评论之后,Ytiet成为一种互联网现象,并找到了一种从他的新名声中赚钱的方法。

上周美国总统大选陷入了选票的泥潭,一些明星与Ytiet的视频分享了嘲讽的评论。

说唱歌手Carbi B在Instagram上贴了一张Ytiet的照片,标题是“我唯一相信计数的人”。

歌手蕾哈娜(Rihanna)还发布了Ytiet的照片,询问人们需要他时他在哪里。

然后,许多人在YouTube上观看了他的说唱视频,并说美国大选将他们带到了那里。

在这些视频中,来自平定省中部的那个人用英语,字母和一周中的几天说唱数字。他的口音,幽默的交谈方式和面部表情使Ytiet引起了轰动,尤其是在外国人中。

许多人说,他们喜欢Ytiet,是因为他柔和的旋律,以及让农民诚实说唱和交谈的想法。

克里斯·布朗(Chris Brown)是Instagram上首位提及Ytiet的国际明星。

“您看过多少次疯狂的视频???”美国歌手在七月问。

歌手Miley Cyrus和说唱歌手Snoop Dogg分享了他的视频,而加拿大歌手Justin Bieber则发表评论说Ytiet的声音令人感动。

9月,美国说唱歌手Wiz Khalifa在他的YouTube官方频道上发布了名为“从41到49”的曲目。

Ytiet的最初视频在YouTube上获得了超过200万的观看次数,而Number Song(从41到49)视频已接近180万。

他在TikTok上拥有130万订阅者,在Instagram上拥有超过50万订阅者。

Ytiet在十月的一段视频中说,成名后,他被邀请参加一些小活动中的演唱,并支付了约200万越南盾(86.29美元)。通过这种方式赚了3500万越南盾(合1,511美元)后,他为家人修建了厕所。

他说,由于花费时间,他尚未获得YouTube收入。

美国一些小型唱片公司邀请他合作,但他不知道如何购买机票。

因此,Ytiet(真实姓名So Y Tiet,32岁)的童年时期很艰难。他在一段录像中说,他六岁的母亲去世了,父亲将他和他的妹妹从平定的地方带到了其他地方。没有稳定的工作,该男子酗酒就让他的孩子乞求。 Ytiet在被送往孤儿院之前与叔叔住了一段时间。

当他14岁左右时,他被诊断出患有慢性肺炎,因此他决定退出学校。疾病使他无法从事繁重的工作,因此他成为牧民,帮助了自18岁起就与他生活在一起的养母。

Ytiet创建了一个YouTube频道来赚取更多的收入,以其可爱而诚实的态度而倍受赞赏。

他关于农村生活,放牧牛群和烹饪传统食物的视频打动了网民的心。

人们在他的视频下方评论时,人们常常希望Ytiet即使成名也能保持“乡村”和“天真”。

Chú thích phiên âm tiếng Trung cho bài giảng Giáo trình luyện tập dịch tiếng Trung Bài 3

Guójì míngrén bùduàn huíyīng yuènán niú láng de xiāngcūn yīnyuè

yīncǐ, zài jǐ wèi guójì jùxīng duì tā de shùzì gēqǔ fābiǎo pínglùn zhīhòu,Ytiet chéngwéiyī zhǒng hùliánwǎng xiànxiàng, bìng zhǎodàole yī zhǒng cóng tā de xīn míngshēng zhōng zhuànqián de fāngfǎ.

Shàng zhōu měiguó zǒngtǒng dàxuǎn xiànrùle xuǎnpiào de nítán, yīxiē míngxīng yǔ Ytiet de shìpín fēnxiǎngle cháofèng de pínglùn.

Shuōchàng gēshǒu Carbi B zài Instagram shàng tiēle yī zhāng Ytiet de zhàopiàn, biāotí shì “wǒ wéi yī xiāngxìn jì shǔ de rén”.

Gēshǒu lěi hā nà (Rihanna) hái fābùle Ytiet de zhàopiàn, xúnwèn rénmen xūyào tā shí tā zài nǎlǐ.

Ránhòu, xǔduō rén zài YouTube shàng guānkànle tā de shuōchàng shìpín, bìng shuō měiguó dàxuǎn jiāng tāmen dài dàole nàlǐ.

Zài zhèxiē shìpín zhōng, láizì píngdìng xǐng zhōngbù dì nàgè rén yòng yīngyǔ, zìmǔ hé yīzhōu zhōng de jǐ tiān shuōchàng shùzì. Tā de kǒuyīn, yōumò de jiāotán fāngshì huò miànbù biǎoqíng shǐ Ytiet yǐnqǐle hōngdòng, yóuqí shì zài wàiguó rén zhōng.

Xǔduō rén shuō, tāmen xǐhuān Ytiet, shì yīnwèi tā róuhé de xuánlǜ, yǐjí ràng nóngmín chéngshí shuōchàng hè jiāotán de xiǎngfǎ.

Kè lǐsī·bùlǎng (Chris Brown) shì Instagram shàng shǒuwèi tí jí Ytiet de guójì míngxīng.

“Nín kànguò duōshǎo cì fēngkuáng de shìpín???” Měiguó gēshǒu zài qī yuè wèn.

Gēshǒu Miley Cyrus hé shuōchàng gēshǒu Snoop Dogg fēnxiǎngle tā de shìpín, ér jiānádà gēshǒu Justin Bieber zé fābiǎo pínglùn shuō Ytiet de shēngyīn lìng rén gǎndòng.

9 Yuè, měiguó shuōchàng gēshǒu Wiz Khalifa zài tā de YouTube guānfāng píndào shàng fābùle míng wèi “cóng 41 dào 49” de qǔmù.

Ytiet de zuìchū shìpín zài YouTube shàng huòdéle chāoguò 200 wàn de guānkàn cìshù, ér Number Song(cóng 41 dào 49) shìpín yǐ jiējìn 180 wàn.

Tā zài TikTok shàng yǒngyǒu 130 wàn dìngyuè zhě, zài Instagram shàng yǒngyǒu chāoguò 50 wàn dìngyuè zhě.

Ytiet zài shí yuè de yīduàn shìpín zhōng shuō, chéngmíng hòu, tā bèi yāoqǐng cānjiā yīxiē xiǎo huódòng zhōng de yǎnchàng, bìng zhīfùle yuē 200 wàn yuènán dùn (86.29 Měiyuán). Tōngguò zhè zhǒng fāngshì zhuànle 3500 wàn yuènán dùn (hé 1,511 měiyuán) hòu, tā wéi jiārén xiūjiànle cèsuǒ.

Tā shuō, yóuyú huāfèi shíjiān, tā shàngwèi huòdé YouTube shōurù.

Měiguó yīxiē xiǎoxíng chàngpiàn gōngsī yāoqǐng tā hézuò, dàn tā bù zhīdào rúhé gòumǎi jīpiào.

Yīncǐ,Ytiet(zhēnshí xìngmíng So Y Tiet,32 suì) de tóngnián shíqí hěn jiānnán. Tā zài yīduàn lùxiàng zhōng shuō, tā liù suì de mǔqīn qùshìle, fùqīn jiāng tā hé tā de mèimei cóng píngdìng dì dìfāng dài dàole qítā dìfāng. Méiyǒu wěndìng de gōngzuò, gāi nánzǐ xùjiǔ jiù ràng tā de háizi qǐqiú. Ytiet zài bèi sòng wǎng gū’ér yuàn zhīqián yǔ shūshu zhùle yīduàn shíjiān.

Dāng tā 14 suì zuǒyòu shí, tā bèi zhěnduàn chū huàn yǒu mànxìng fèiyán, yīncǐ tā juédìng tuìchū xuéxiào. Jíbìng shǐ tā wúfǎ cóngshì fánzhòng de gōngzuò, yīncǐ tā chéngwéi mùmín, bāngzhùle zì 18 suì qǐ jiù yǔ tā shēnghuó zài yīqǐ de yǎngmǔ.

Ytiet chuàngjiànle yīgè YouTube píndào lái zhuàn qǔ gèng duō de shōurù, yǐ qí kě’ài ér chéngshí de tàidù ér bèi shòu zànshǎng.

Tā guānyú nóngcūn shēnghuó, fàngmù niú qún hé pēngrèn chuántǒng shíwù de shìpín dǎdòngle wǎngmín de xīn.

Rénmen zài tā de shìpín xiàfāng pínglùn shí, rénmen chángcháng xīwàng Ytiet jíshǐ chéngmíng yě néng bǎochí “xiāngcūn” hé “tiānzhēn”.

Bản dịch tiếng Trung sang tiếng Việt (tham khảo) Giáo trình luyện tập dịch tiếng Trung Bài 3

Những người nổi tiếng quốc tế tiếp tục hưởng ứng âm nhạc mộc mạc của người chăn bò Việt Nam

Vì vậy, Ytiet đã trở thành một hiện tượng Internet sau khi một số ngôi sao quốc tế bình luận về bài hát số của anh ấy, và tìm ra cách để kiếm tiền từ sự nổi tiếng mới của anh ấy.

Khi cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ trở nên sa lầy trong khâu kiểm phiếu vào tuần trước, một số ngôi sao đã chia sẻ video của Ytiet với những bình luận bằng miệng.

Rapper Carbi B đã đăng một bức ảnh của Ytiet trên Instagram với chú thích, “Người duy nhất tôi tin tưởng để đếm lá phiếu.”

Ca sĩ Rihanna cũng đăng một bức ảnh của Ytiet, hỏi anh ấy ở đâu khi mọi người cần anh ấy.

Nhiều người sau đó đã xem các video rap của anh ấy trên YouTube, nói rằng cuộc bầu cử ở Mỹ đã đưa họ đến đó.

Trong những video này, người đàn ông đến từ tỉnh Bình Định đã đọc các con số bằng tiếng Anh, bảng chữ cái và các ngày trong tuần. Giọng nói, cách nói chuyện hài hước và biểu cảm trên khuôn mặt đã khiến Ytiet trở nên nổi tiếng, đặc biệt là với người nước ngoài.

Nhiều người nói rằng họ thích Ytiet vì giai điệu nhẹ nhàng và ý tưởng về một người nông dân có thể rap và nói chuyện chân thật.

Chris Brown là ngôi sao quốc tế đầu tiên nhắc đến Ytiet trên Instagram.

“Bạn đã xem video phát điên bao nhiêu lần rồi ????” ca sĩ người Mỹ đã hỏi vào tháng Bảy.

Ca sĩ Miley Cyrus và rapper Snoop Dogg đã chia sẻ video của anh ấy, trong khi ca sĩ Canada Justin Bieber để lại bình luận rằng giọng hát của Ytiet có cảm xúc.

Vào tháng 9, rapper người Mỹ Wiz Khalifa đã phát hành một ca khúc có tên “Từ 41 đến 49” trên kênh YouTube chính thức của mình.

Video đầu tiên của Ytiet đã thu về hơn hai triệu lượt xem trên YouTube trong khi video Number Song (Từ 41 đến 49) đạt gần 1,8 triệu.

Anh ấy có 1,3 triệu người đăng ký trên TikTok và hơn 500.000 người trên Instagram.

Trong một video vào tháng 10, Ytiet cho biết sau khi trở nên nổi tiếng, anh ấy đã được mời hát tại một số sự kiện nhỏ và được trả khoảng 2 triệu đồng (86,29 USD). Sau khi kiếm được 35 triệu đồng (1.511 USD) bằng cách này, anh đã xây một nhà vệ sinh cho gia đình mình.

Anh ấy vẫn chưa nhận được thu nhập YouTube của mình vì điều đó cần có thời gian, anh ấy nói.

Một số công ty thu âm nhỏ ở Mỹ mời anh cộng tác nhưng anh không biết mua vé máy bay.

So Ytiet, tên thật là So Y Tiet, 32 tuổi, có một tuổi thơ khó khăn. Trong một đoạn video, anh kể rằng mẹ anh qua đời khi anh lên sáu, cha anh đã đưa anh và em gái đi khắp nơi ở Bình Định. Không có việc làm ổn định, người đàn ông nghiện rượu để con cái đi ăn xin. Ytiet sống với chú của mình một thời gian trước khi được gửi đến trại trẻ mồ côi.

Khi khoảng 14 tuổi, anh được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi mãn tính và anh quyết định nghỉ học. Căn bệnh khiến anh không thể làm những công việc nặng nhọc, và vì vậy anh trở thành người chăn gia súc, giúp đỡ mẹ nuôi của mình, người anh đã sống cùng từ năm 18 tuổi.

Tạo kênh YouTube để kiếm nhiều tiền hơn, Ytiet được đánh giá cao vì sự trung thực và giản dị đáng mến của anh ấy.

Những video về cuộc sống ở nông thôn, chăn bò và nấu các món ăn truyền thống của anh đã chạm đến trái tim cư dân mạng.

Mọi người bình luận bên dưới video của anh ấy thường hy vọng Ytiet sẽ vẫn “mộc mạc” và “ngây thơ” ngay cả khi anh ấy trở nên nổi tiếng.

Vậy là chúng ta vừa kết thúc xong toàn bộ nội dung bài học hôm nay rồi – Giáo trình luyện tập dịch tiếng Trung Bài 3. Các bạn có chỗ nào cần được giải đáp thêm thì để lại lời bình luận trên diễn đàn học tiếng Trung Quốc mỗi ngày ChineMaster nhé.

0 responses on "Giáo trình luyện tập dịch tiếng Trung Bài 3"

  Leave a Message

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  ChineMaster Cơ sở 1

  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

  ChineMaster Cơ sở 2

  Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

  ChineMaster Cơ sở 3

  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  ChineMaster Cơ sở 4

  Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  ChineMaster Cơ sở 5

  Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  ChineMaster Cơ sở 6

  Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

  ChineMaster Cơ sở 7

  Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  ChineMaster Cơ sở 8

  Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.