Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 9

Đánh giá post

Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính mỗi ngày cùng Thầy Vũ

Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 9 là bài giảng Thầy Vũ dạy học tiếng Trung online trên kênh diễn đàn học tiếng Trung uy tín và Diễn đàn Dân tiếng Trung ChineMaster. Toàn bộ bài giảng này đều được chia sẻ công khai miễn phí trên hệ thống trang web đào tạo tiếng Trung trực tuyến của Trung tâm học tiếng Trung Quốc mỗi ngày ChineMaster Hà Nội – TP HCM.

Lịch học tiếng Trung giao tiếp khai giảng mới nhất hàng tháng tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Cơ sở ChineMaster Hà Nội và TP HCM. Các bạn cập nhập thông tin lớp mới tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu cho người mới bắt đầu tại link bên dưới.

Khóa học tiếng Trung cơ bản ChineMaster Hà Nội

Khóa học tiếng Trung cơ bản ChineMaster TP HCM

Còn những bạn không có điều kiện học trực tiếp do khoảng cách quá xa có thể đăng ký học online tiếng Trung Thầy Vũ qua Skype tại link sau nhé.

Khóa học tiếng Trung online qua Skype Thầy Vũ

Các bạn cần luyện tập gõ tiếng Trung Quốc mỗi ngày để nâng cao khả năng ghi nhớ từ vựng tiếng Trung cũng như có thể nhớ được nhiều mặt chữ Hán hơn.

Tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Các bạn cần sử dụng bộ gõ tiếng Trung Sogou pinyin để luyện tập gõ tiếng Trung trên máy tính, như vậy thì các bạn mới có thể nâng cao và tăng cường hiệu quả học từ mới tiếng Trung mỗi ngày, và có thể nhớ được nhiều phiên âm tiếng Trung hơn và mặt chữ Hán nhớ được cũng lâu hơn. Các bạn tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin phiên bản mới nhất tại link bên dưới.

Hướng dẫn download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Khóa học dành cho những bạn có nhu cầu tìm hiểu cũng như buôn bán hàng Trung Quốc online,Thầy Vũ sẽ gửi đến các bạn một khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc Taobao đầy đủ miễn phí,các bạn xem chi tiết tại đây nhé.

Tài khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall 1688

Dưới đây là bài Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 9 là phần tiếp theo của Thầy Vũ đào tạo tiếng Trung trực tuyến trên diễn đàn học tiếng Trung online ChineMaster.

Bài giảng Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 9

Nội dung chính bài giảng hôm nay ngày 28 tháng 12 năm 2020 là Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 9
亚洲对新的日冕病毒变种保持警惕

亚洲各国政府正在采取强有力的措施,以防止因最近在英国出现的特别具有感染力的冠状病毒变异而引起的暴发。
卫生部门周一说,在韩国已经确认了三例这种变异。

据韩国疾病预防控制局称,这三人是一个伦敦家庭的成员,他们于12月22日抵达该国。

KDCA声明说,自从Covid-19到货测试呈阳性以来,他们一直处于孤立状态。

这种新的病毒株在本月初在英国出现,已经到达几个欧洲国家,以及加拿大,约旦和日本。

专家担心这种新的传染性会更具传染性,促使50多个国家对英国实施旅行限制。

韩国就是其中之一,并且一直禁止从英国到年底的航班。

韩国当局也正在调查一名韩国老人的案子,他本月早些时候从英国回来后,死后被测试为Covid-19阳性。

宣布此消息之际,该病毒席卷了第三波国家,该地区以首尔地区为中心再次爆发,尽管采取了更严格的隔离措施,但本月的每日病例数已升至1000多次。

日本周六还宣布,将从周一至一月下旬停止所有来自海外的新外国居民入境,因为该国报告了首例新型冠状病毒病例。

日本目前限制大多数国家的外国人入境,因为他们担心这种病毒,要求所有访客在抵达时必须进行强制隔离。

东京现在计划加强这些要求:报告有新冠状病毒株的日本旅客和外国居民必须在出发前往日本前72小时内进行检查,并在抵达日本机场后再次进行检查。

它还将加强对所有返回日本的旅客的检疫要求。

共同社说,持签证的外国游客将被允许入境,但已在申请入境许可证的两周之内访问过英国或南非(已发现该菌株的两个国家)的人除外。

日本卫生部周五宣布,发现五人(全部来自英国)已感染新的冠状病毒。

东京周六报告了949例新的每日病例,最近整个日本的病例每天超过3,000例。

香港从周五开始将几乎所有国际旅客的强制隔离期延长至三周,称需要采取措施以防止新的,更具传染性的冠状病毒变种传播。

政府表示,专家建议建议,某些人的病毒潜伏期可能会超过14天-因此,乘客现在必须在指定的酒店中接受强制性隔离三周,而不是之前的两周。

只有来自中国大陆,澳门和台湾的旅客才可以免除严格的限制。

政府还宣布禁止在过去21天中一直在南非居住的人进入香港。

冠状病毒的新变种已在南非传播,其他几个国家也对该国旅客施加了限制。

自周二以来,香港也禁止从英国起飞航班。

卫生官员说,有两名从英国返回香港的学生可能已被这种新病毒感染。

约旦星期天还证实了两起来自英国的男人和妻子的新变种病例。

卫生部长纳兹尔·奥贝达特(Nazir Obeidat)说,这对约旦夫妇于12月19日前往沙特阿拉伯,经过测试和分离后被发现感染了新的病毒株。

奥贝达特说,这对夫妻仍在隔离中,并根据病毒方案由医学专家进行监视,并补充说,他们俩都处于“健康状况良好”的状态。

自周一以来,约旦禁止从英国出发的航班,该禁令将一直执行到1月3日。

中东国家已正式记录了286,356例新型冠状病毒病例,死亡3,729例。

12月中旬,约旦宣布已批准紧急使用辉瑞-BioNTech冠状病毒疫苗。欧贝达特上个月表示,将免费向约旦人和外国居民分发疫苗。

自从病毒于今年早些时候首次出现以来,约旦实行了严格的限制,学校和大学仍然关闭,全国实行夜间宵禁。
Chú thích phiên âm tiếng Trung cho nội dung bài giảng Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 9
Yàzhōu duì xīn de rìmiǎn bìngdú biànzhǒng bǎochí jǐngtì

yàzhōu gèguó zhèngfǔ zhèngzài cǎiqǔ qiáng yǒulì de cuòshī, yǐ fángzhǐ yīn zuìjìn zài yīngguó chūxiàn de tèbié jùyǒu gǎnrǎn lì de guānzhuàng bìngdú biànyì ér yǐnqǐ de bàofā.
Wèishēng bùmén zhōuyī shuō, zài hánguó yǐjīng quèrènle sān lì zhè zhǒng biànyì.

Jù hánguó jíbìng yùfáng kòngzhì jú chēng, zhè sān rén shì yīgè lúndūn jiātíng de chéngyuán, tāmen yú 12 yuè 22 rì dǐdá gāi guó.

KDCA shēngmíng shuō, zìcóng Covid-19 dào huò cèshì chéng yángxìng yǐlái, tāmen yīzhí chǔyú gūlì zhuàngtài.

Zhè zhǒng xīn de bìngdú zhū zài běn yuèchū zài yīngguó chūxiàn, yǐjīng dàodá jǐ gè ōuzhōu guójiā, yǐjí jiānádà, yuēdàn hé rìběn.

Zhuānjiā dānxīn zhè zhǒng xīn de chuánrǎn xìng huì gèng jù chuánrǎn xìng, cùshǐ 50 duō gè guójiā duì yīngguó shíshī lǚxíng xiànzhì.

Hánguó jiùshì qízhōng zhī yī, bìngqiě yīzhí jìnzhǐ cóng yīngguó dào niándǐ de hángbān.

Hánguó dāngjú yě zhèngzài diàochá yī míng hánguó lǎorén de ànzi, tā běn yuè zǎo xiē shíhòu cóng yīngguó huílái hòu, sǐ hòu bèi cèshì wèi Covid-19 yángxìng.

Xuānbù cǐ xiāo xí zhī jì, gāi bìngdú xíjuǎnle dì sān bō guójiā, gāi dìqū yǐ shǒu’ěr dìqū wéi zhōngxīn zàicì bàofā, jǐnguǎn cǎiqǔle gèng yángé de gélí cuòshī, dàn běn yuè de měi rì bìnglì shù yǐ shēng zhì 1000 duō cì.

Rìběn zhōu liù hái xuānbù, jiāng cóng zhōuyī zhì yī yuè xiàxún tíngzhǐ suǒyǒu láizì hǎiwài de xīn wàiguó jūmín rùjìng, yīnwèi gāi guó bàogàole shǒu lì xīnxíng guānzhuàng bìngdú bìnglì.

Rìběn mùqián xiànzhì dà duōshù guójiā de wàiguó rén rùjìng, yīnwèi tāmen dānxīn zhè zhǒng bìngdú, yāoqiú suǒyǒu fǎngkè zài dǐdá shí bìxū jìnxíng qiángzhì gélí.

Dōngjīng xiànzài jìhuà jiāqiáng zhèxiē yāoqiú: Bàogào yǒu xīn guānzhuàng bìngdú zhū de rìběn lǚkè hé wàiguó jūmín bìxū zài chūfā qiánwǎng rìběn qián 72 xiǎoshí nèi jìnxíng jiǎnchá, bìng zài dǐdá rìběn jīchǎng hòu zàicì jìnxíng jiǎnchá.

Tā hái jiāng jiāqiáng duì suǒyǒu fǎnhuí rìběn de lǚkè de jiǎnyì yāoqiú.

Gòngtóng shè shuō, chí qiānzhèng de wàiguó yóukè jiāng bèi yǔnxǔ rùjìng, dàn yǐ zài shēnqǐng rùjìng xǔkě zhèng de liǎng zhōu zhī nèi fǎngwènguò yīngguó huò nánfēi (yǐ fāxiàn gāi jūnzhū de liǎng gè guójiā) de rén chúwài.

Rìběn wèishēng bù zhōu wǔ xuānbù, fāxiàn wǔ rén (quánbù láizì yīngguó) yǐ gǎnrǎn xīn de guānzhuàng bìngdú.

Dōngjīng zhōu liù bàogàole 949 lì xīn de měi rì bìnglì, zuìjìn zhěnggè rìběn de bìnglì měitiān chāoguò 3,000 lì.

Xiānggǎng cóng zhōu wǔ kāishǐ jiāng jīhū suǒyǒu guójì lǚkè de qiángzhì gélí qī yáncháng zhì sān zhōu, chēng xūyào cǎiqǔ cuòshī yǐ fángzhǐ xīn de, gèng jù chuánrǎn xìng de guānzhuàng bìngdú biànzhǒng chuánbò.

Zhèngfǔ biǎoshì, zhuānjiā jiànyì jiànyì, mǒu xiē rén de bìngdú qiánfúqí kěnéng huì chāoguò 14 tiān-yīncǐ, chéngkè xiànzài bìxū zài zhǐdìng de jiǔdiàn zhōng jiēshòu qiángzhì xìng gélí sān zhōu, ér bùshì zhīqián de liǎng zhōu.

Zhǐyǒu láizì zhōngguó dàlù, àomén hé táiwān de lǚkè cái kěyǐ miǎnchú yángé de xiànzhì.

Zhèngfǔ hái xuānbù jìnzhǐ zài guòqù 21 tiān zhōng yīzhí zài nánfēi jūzhù de rén jìnrù xiānggǎng.

Guānzhuàng bìngdú dí xīn biànzhǒng yǐ zài nánfēi chuánbò, qítā jǐ gè guójiā yě duì gāi guó lǚkè shījiāle xiànzhì.

Zì zhōu’èr yǐlái, xiānggǎng yě jìnzhǐ cóng yīngguó qǐfēi hángbān.

Wèishēng guānyuán shuō, yǒu liǎng míng cóng yīngguó fǎnhuí xiānggǎng de xuéshēng kěnéng yǐ bèi zhè zhǒng xīn bìngdú gǎnrǎn.

Yuēdàn xīngqítiān hái zhèngshíle liǎng qǐ láizì yīngguó de nánrén hé qīzi de xīn biànzhǒng bìnglì.

Wèishēng bùzhǎng nà zī ěr·ào bèi dá tè (Nazir Obeidat) shuō, zhè duì yuēdàn fūfù yú 12 yuè 19 rì qiánwǎng shātè ālābó, jīngguò cèshì hé fēnlí hòu pī fà xiàn gǎnrǎnle xīn de bìngdú zhū.

Ào bèi dá tè shuō, zhè duì fūqī réng zài gélí zhōng, bìng gēnjù bìngdú fāng’àn yóu yīxué zhuānjiā jìnxíng jiānshì, bìng bǔchōng shuō, tāmen liǎ dōu chǔyú “jiànkāng zhuàngkuàng liánghǎo” de zhuàngtài.

Zì zhōuyī yǐlái, yuēdàn jìnzhǐ cóng yīngguó chūfā de hángbān, gāi jìnlìng jiāng yīzhí zhíxíng dào 1 yuè 3 rì.

Zhōngdōng guójiā yǐ zhèngshì jìlùle 286,356 lì xīnxíng guānzhuàng bìngdú bìnglì, sǐwáng 3,729 lì.

12 Yuè zhōngxún, yuēdàn xuānbù yǐ pīzhǔn jǐnjí shǐyòng huīruì-BioNTech guānzhuàng bìngdú yìmiáo. Ōu bèi dá tè shàng gè yuè biǎoshì, jiāng miǎnfèi xiàng yuēdàn rén hé wàiguó jūmín fēnfā yìmiáo.

Zìcóng bìngdú yú jīnnián zǎo xiē shíhòu shǒucì chūxiàn yǐlái, yuēdàn shíxíngle yángé de xiànzhì, xuéxiào hé dàxué réngrán guānbì, quánguó shíxíng yèjiān xiāojìn.
Bài tập luyện dịch tiếng Trung sang tiếng Việt từ ví dụ ứng dụng thực tế bài giảng Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 9
Châu Á cảnh giác với biến thể virus corona mới

Các chính phủ trên khắp châu Á đang thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn sự bùng phát từ một biến thể coronavirus truyền nhiễm đặc biệt mới xuất hiện ở Anh.
Các cơ quan y tế cho biết hôm thứ Hai cho biết ba trường hợp của biến thể này đã được xác nhận ở Hàn Quốc.

Ba người này là thành viên của một gia đình ở London, đến nước này vào ngày 22 tháng 12, theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc.

Họ đã được đặt trong tình trạng cách ly kể từ khi xét nghiệm dương tính với Covid-19 khi đến nơi, tuyên bố của KDCA cho biết.

Chủng virus mới đã xuất hiện vào đầu tháng này ở Anh và đã đến một số quốc gia châu Âu, cũng như Canada, Jordan và Nhật Bản.

Căng thẳng mới, mà các chuyên gia lo ngại là dễ lây lan hơn, đã khiến hơn 50 quốc gia áp đặt các hạn chế đi lại đối với Anh.

Hàn Quốc nằm trong số đó và đã cấm các chuyến bay từ Anh cho đến cuối năm nay.

Các nhà chức trách Hàn Quốc cũng đang xem xét trường hợp một người đàn ông Hàn Quốc lớn tuổi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 sau khi trở về từ Anh vào đầu tháng này.

Thông báo được đưa ra khi làn sóng thứ ba của vi rút bao trùm khắp đất nước, với sự trỗi dậy tập trung vào khu vực Seoul rộng lớn hơn khi số ca mắc hàng ngày tăng lên hơn 1.000 lần trong tháng này bất chấp các biện pháp điều chỉnh nghiêm ngặt hơn.

Hôm thứ Bảy, Nhật Bản cũng thông báo rằng họ sẽ dừng tất cả những người nước ngoài không cư trú mới đến từ nước ngoài từ thứ Hai cho đến cuối tháng Giêng, khi quốc gia này báo cáo những trường hợp đầu tiên của dòng coronavirus mới.

Nhật Bản hiện hạn chế nhập cảnh đối với người nước ngoài từ hầu hết các quốc gia vì lo ngại vi rút, yêu cầu tất cả du khách phải kiểm dịch bắt buộc khi đến.

Tokyo hiện có kế hoạch tăng cường các yêu cầu đó: du khách Nhật Bản và cư dân nước ngoài đến từ các quốc gia nơi chủng coronavirus mới được báo cáo phải thực hiện các xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành về nước và một lần nữa khi đến các sân bay Nhật Bản.

Nó cũng sẽ tăng cường các yêu cầu kiểm dịch đối với tất cả các du khách quay trở lại Nhật Bản.

Kyodo cho biết du khách nước ngoài có thị thực sẽ được phép nhập cảnh, ngoại trừ những người đã đến Anh hoặc Nam Phi – hai trong số các quốc gia đã phát hiện ra chủng vi khuẩn này – trong vòng hai tuần sau khi nộp đơn xin giấy phép nhập cảnh.

Bộ Y tế Nhật Bản thông báo hôm thứ Sáu rằng 5 người – tất cả đều đến từ Anh – đã được phát hiện bị nhiễm chủng coronavirus mới.

Tokyo đã báo cáo kỷ lục 949 trường hợp mới hàng ngày vào thứ Bảy, với con số ở Nhật Bản gần đây là 3.000 trường hợp mỗi ngày.

Hồng Kông đã mở rộng thời gian kiểm dịch bắt buộc lên ba tuần đối với hầu hết các du khách quốc tế từ hôm thứ Sáu, nói rằng biện pháp này là cần thiết để ngăn chặn các biến thể coronavirus mới, dễ lây lan hơn.

Chính phủ cho biết lời khuyên của các chuyên gia cho rằng thời gian ủ bệnh của vi rút có thể kéo dài hơn 14 ngày ở một số người – vì vậy hành khách hiện sẽ phải kiểm dịch bắt buộc tại các khách sạn được chỉ định trong ba tuần, thay vì hai tuần trước đó.

Chỉ những du khách đến từ Trung Quốc đại lục, Ma Cao và Đài Loan mới được miễn các hạn chế chặt chẽ hơn.

Chính phủ cũng ban bố lệnh cấm những người đã ở lại Nam Phi trong 21 ngày qua nhập cảnh vào Hồng Kông.

Biến thể mới của coronavirus đang lan rộng ở Nam Phi và một số quốc gia khác đã đặt ra những hạn chế đối với khách du lịch từ quốc gia này.

Kể từ thứ Ba, các chuyến bay từ Anh cũng đã bị cấm đến Hồng Kông.

Các quan chức y tế cho biết hai sinh viên trở về Hồng Kông từ Anh Quốc có thể đã bị nhiễm bệnh bởi biến thể mới này.

Jordan hôm Chủ nhật cũng xác nhận hai trường hợp của biến thể mới ở một người đàn ông và vợ anh ta đến từ Anh.

Bộ trưởng Y tế Nazir Obeidat cho biết cặp vợ chồng người Jordan đã tới vương quốc này vào ngày 19/12 và bị phát hiện nhiễm chủng virus mới sau khi được xét nghiệm và phân lập.

Ông Obeidat cho biết cặp đôi vẫn đang trong tình trạng cách ly và được các chuyên gia y tế theo dõi theo phác đồ của virus, ông Obeidat cho biết, cả hai đều ở trong tình trạng “sức khỏe tuyệt vời”.

Jordan đã cấm các chuyến bay từ Vương quốc Anh kể từ thứ Hai, với lệnh cấm có hiệu lực đến ngày 3 tháng Giêng.

Quốc gia Trung Đông đã chính thức ghi nhận hơn 286.356 trường hợp nhiễm coronavirus mới và hơn 3.729 trường hợp tử vong.

Vào giữa tháng 12, Jordan thông báo họ đã phê duyệt việc sử dụng khẩn cấp vắc-xin chống coronavirus Pfizer-BioNTech. Tháng trước, Obeidat cho biết vắc-xin sẽ được phân phát miễn phí cho người dân Jordan cũng như cư dân nước ngoài.

Kể từ khi loại virus này xuất hiện lần đầu tiên vào đầu năm nay, Jordan đã áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt, với các trường học và trường đại học vẫn đóng cửa và áp dụng lệnh giới nghiêm ban đêm trên toàn quốc.

Vậy là chúng ta vừa kết thúc xong toàn bộ nội dung bài giảng Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 9 rồi. Các bạn còn câu hỏi nào thắc mắc cần được giải đáp thì để lại bình luận vào diễn đàn học tiếng Trung ChineMaster nhé.

0 responses on "Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 9"

  Leave a Message

  ChineMaster Cơ sở 1

  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

  ChineMaster Cơ sở 2

  Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

  ChineMaster Cơ sở 3

  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  ChineMaster Cơ sở 4

  Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  ChineMaster Cơ sở 5

  Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  ChineMaster Cơ sở 6

  Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

  ChineMaster Cơ sở 7

  Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  ChineMaster Cơ sở 8

  Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.