Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 10

Tài liệu Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính

Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 10 là phần bài giảng tiếp theo của buổi học tiếng Trung online của Thầy Vũ trên diễn đàn học tiếng Trung và diễn đàn dân tiếng Trung ChineMaster. Đây là kênh chia sẻ tài liệu học tiếng Trung miễn phí rất uy tín và chất lượng của Th.S Nguyễn Minh Vũ. Các bạn chú ý chia sẻ tài liệu giảng dạy tiếng Trung online uy tín này về học dần nhé.

Bạn nào muốn học lớp order hàng Trung Quốc tận gốc trên Taobao 1688 và Tmall thì tham gia các lớp nhập hàng Trung Quốc ngay tại link bên dưới.

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc Thầy Vũ

Các bạn hãy nhanh tay truy cập vào link dưới đây để tải được bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin mới nhất và hay nhất do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ đăng tải,bộ gõ tiếng trung trên máy tính này không những giúp các bạn thành thạo hơn trong việc ghi nhớ chữ viết mà còn nâng cao thêm khả năng học tiếng Trung của các bạn.

Chi tiết cách tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin mới nhất

Vậy là hiện nay Trung tâm tiếng Trung ChineMaster  đã có Cơ sở 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh Quận 10 rồi. Các bạn xem thông báo mới nhất lịch khai giảng các lớp tiếng Trung giao tiếp tại Hà Nội và TP HCM ChineMaster ngay tại link bên dưới.

Lớp học tiếng Trung giao tiếp ở Hà Nội ChineMaster

Lớp học tiếng Trung giao tiếp TP HCM ChineMaster

Còn những bạn nào ở  xa Trung tâm tiếng Trung ChineMaster quá không thể đến học trực tiếp thì có thể tham gia các lớp tiếng Trung giao tiếp online qua Skype cùng Thầy Vũ tại link dưới đây nhé.

Tham gia lớp học tiếng Trung online qua Skype

Sau đây là chuyên mục luyện gõ tiếng Trung Quốc sogou bao gồm tất cả những bài giảng rất hay và bổ ích do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ chia sẻ mỗi ngày đến các bạn học viên của Trung tâm Tiếng Trung ChineMaster

Danh mục học tiếng Trung qua bộ gõ Sogou Pinyin

Giáo trình Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 10

Nội dung chính bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng bà giảng hôm nay ngày 28/12/2020 Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 10
前贩运受害者与家人团聚24年

24年前,一名遭受创伤的妇女被贩运到中国,由于在越南北部隔离所的医务人员的帮助,她终于与家人团聚。

12月8日,这名匿名妇女进入与中国接壤的同名省朗桑综合医院的Covid-19隔离区,患有精神残疾症状。

在一次Covid-19预防和控制运动中,她对非法移民进行了突击检查,然后将她遣返了中国当局。

转移到医院后,她无法回忆起自己的名字和家庭住址。

护士Luong Thi Minh说:“这名妇女坚持说她只有18岁。”

医院传染病科的首席护士卢海洲说,在她留在Lang Son总医院期间,她很害羞并且经常胡说八道。

Chau补充说:“与她沟通并收集更多信息非常困难。”

她回忆说:“每天,护士轮流把食物带到她的床上。我们还观察了她的习惯和喜好,以便与她亲近。”

12月22日,即她为期14天的检疫工作的最后一天,这名妇女写下了一些不完整的字样,类似于一个地址,随后,她被Minh标识为河内的一个村庄。

一天后,警方通知护士,过去24年中,一家人一直在寻找失踪亲戚。 Minh怀着一线希望,与两个人取得了联系,他们原来是该女子的哥哥和姐姐,以安排令人振奋的聚会。

她对在中国的生活一无所知,逐渐恢复了稳定。

人口贩运的受害者

这位50岁的女人是一个有9个孩子的家庭中的第七个女儿。 1991年,她被一个住在她家附近的朋友欺骗,并卖给了中国,那里找不到她的踪影。即使是她的兄弟,在那儿找到工作的运气也很差。

1996年,她出人意料地回到家,说她已以500万越南盾(215美元)的价格卖给了中国的一名男子,并生了两个孩子。

她想念自己的孩子,仅两周后便再次前往中国,下落不明。

该名女子的哥哥和姐姐从Minh收到她的照片的第二天,他们从Lang Son综合医院接了她。

护士说:“我们希望她能尽快恢复记忆。”

这不是Lang Son总医院的医务人员相隔多年后第一次帮助人口贩运受害者找到其亲属。

今年7月,该医院的医务人员帮助被贩运到中国的Tran Thi Hue在24年后找到了她的亲戚。顺化是7月3日被中国广西省警察转移回越南的一群非法越南移民。

自2013年以来,该国已记录了3,400多名人口贩运受害者,其中90%以上是妇女,儿童和少数民族社区的人。

百分之八十的受害者最终来到了中国,这是最严重的性别失衡之一,原因是该国以前实行了独生子女政策,父母更偏爱儿子,非法堕胎女性胎儿。

Chú thích phiên âm tiếng Trung cho bài giảng này Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 10

Qián fànyùn shòuhài zhě yǔ jiārén tuánjù 24 nián

24 nián qián, yī míng zāoshòu chuāngshāng de fùnǚ bèi fànyùn dào zhōngguó, yóuyú zài yuènán běibù gélí suǒ de yīwù rényuán de bāngzhù, tā zhōngyú yǔ jiārén tuánjù.

12 Yuè 8 rì, zhè míng nìmíng fùnǚ jìnrù yǔ zhōngguó jiērǎng de tóngmíng shěng lǎng sāng zònghé yīyuàn de Covid-19 gélí qū, huàn yǒu jīngshén cánjí zhèngzhuàng.

Zài yīcì Covid-19 yùfáng hé kòngzhì yùndòng zhōng, tā duì fēifǎ yímín jìnxíngle tújí jiǎnchá, ránhòu jiāng tā qiǎnfǎnle zhōngguó dāngjú.

Zhuǎnyí dào yīyuàn hòu, tā wúfǎ huíyì qǐ zìjǐ de míngzì hé jiātíng zhùzhǐ.

Hùshì Luong Thi Minh shuō:“Zhè míng fùnǚ jiānchí shuō tā zhǐyǒu 18 suì.”

Yīyuàn chuánrǎn bìng kē de shǒuxí hùshì lúhǎizhōu shuō, zài tā liú zài Lang Son zǒng yīyuàn qíjiān, tā hěn hàixiū bìngqiě jīngcháng húshuō bādào.

Chau bǔchōng shuō:“Yǔ tā gōutōng bìng shōují gèng duō xìnxī fēicháng kùnnán.”

Tā huíyì shuō:“Měitiān, hùshì lúnliú bǎ shíwù dài dào tā de chuángshàng. Wǒmen hái guānchále tā de xíguàn hé xǐhào, yǐbiàn yǔ tā qīnjìn.”

12 Yuè 22 rì, jí tā wéiqí 14 tiān de jiǎnyì gōngzuò de zuìhòu yītiān, zhè míng fùnǚ xiě xiàle yīxiē bù wánzhěng de zìyàng, lèisì yú yīgè dìzhǐ, suíhòu, tā bèi Minh biāozhì wèi hénèi de yīgè cūnzhuāng.

Yī tiānhòu, jǐngfāng tōngzhī hùshì, guòqù 24 nián zhōng, yījiā rén yīzhí zài xúnzhǎo shīzōng qīnqī. Minh huáizhe yīxiàn xīwàng, yǔ liǎng gèrén qǔdéle liánxì, tāmen yuánlái shì gāi nǚzǐ dí gēgē hé jiějiě, yǐ ānpái lìng rén zhènfèn de jùhuì.

Tā duì zài zhōngguó de shēnghuó yī wú suǒ zhī, zhújiàn huīfùle wěndìng.

Rénkǒu fànyùn de shòuhài zhě

zhè wèi 50 suì de nǚrén shì yīgè yǒu 9 gè háizi de jiātíng zhōng de dì qī gè nǚ’ér. 1991 Nián, tā bèi yīgè zhù zài tā jiā fùjìn de péngyǒu qīpiàn, bìng mài gěile zhōngguó, nàlǐ zhǎo bù dào tā de zōngyǐng. Jíshǐ shì tā de xiōngdì, zài nà’er zhǎodào gōngzuò de yùnqì yě hěn chà.

1996 Nián, tā chūrényìliào dì huí dàojiā, shuō tā yǐ yǐ 500 wàn yuènán dùn (215 měiyuán) de jiàgé mài gěile zhōngguó de yī míng nánzǐ, bìng shēngle liǎng gè háizi.

Tā xiǎngniàn zìjǐ de háizi, jǐn liǎng zhōu hòu biàn zàicì qiánwǎng zhōngguó, xiàluò bùmíng.

Gāi míng nǚzǐ dí gēgē hé jiějiě cóng Minh shōu dào tā de zhàopiàn de dì èr tiān, tāmen cóng Lang Son zònghé yīyuàn jiēle tā.

Hùshì shuō:“Wǒmen xīwàng tā néng jǐnkuài huīfù jìyì.”

Zhè bùshì Lang Son zǒng yīyuàn de yīwù rényuán xiānggé duōnián hòu dì yī cì bāngzhù rénkǒu fànyùn shòuhài zhě zhǎodào qí qīnshǔ.

Jīnnián 7 yuè, gāi yīyuàn de yīwù rényuán bāngzhù bèi fànyùn dào zhōngguó de Tran Thi Hue zài 24 nián hòu zhǎodàole tā de qīnqī. Shùn huà shì 7 yuè 3 rì bèi zhōngguó guǎngxī shěng jǐngchá zhuǎnyí huí yuènán de yīqún fēifǎ yuènán yímín.

Zì 2013 nián yǐlái, gāi guó yǐ jìlùle 3,400 duō míng rénkǒu fànyùn shòuhài zhě, qízhōng 90%yǐshàng shì fùnǚ, értóng hé shǎoshù mínzú shèqū de rén.

Bǎi fēn zhī bāshí de shòuhài zhě zuìzhōng lái dàole zhōngguó, zhè shì zuì yánzhòng dì xìngbié shīhéng zhī yī, yuányīn shì gāi guó yǐqián shíxíngle dúshēngzǐ nǚ zhèngcè, fùmǔ gèng piān’ài érzi, fēifǎ duòtāi nǚxìng tāi’ér.

Hướng dẫn luyện dịch tiếng Trung sang tiếng Việt cho bài tập hôm nay Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 10

Cựu nạn nhân buôn người đoàn tụ với gia đình sau 24 năm

Một phụ nữ chấn thương bị buôn bán sang Trung Quốc 24 năm trước cuối cùng đã đoàn tụ với gia đình nhờ các nhân viên y tế tại một cơ sở kiểm dịch ở miền Bắc Việt Nam.

Vào ngày 8 tháng 12, người phụ nữ giấu tên đã nhập cảnh cách ly Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn ở tỉnh cùng tên ở biên giới với Trung Quốc với các triệu chứng khuyết tật tâm thần.

Cô đã được chính quyền Trung Quốc cho hồi hương sau cuộc truy quét những người nhập cư bất hợp pháp trong chiến dịch phòng chống và kiểm soát Covid-19.

Khi được chuyển đến bệnh viện, cô không thể nhớ lại tên và địa chỉ nhà của mình.

Y tá Lương Thị Minh cho biết: “Người phụ nữ này mới 18 tuổi.

Trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, cô ấy nhút nhát và thường nói những điều vô nghĩa, theo y tá trưởng Lưu Hải Châu thuộc Khoa Truyền nhiễm của bệnh viện.

“Rất khó để liên lạc với cô ấy và thu thập thêm thông tin”, Chau nói thêm.

“Hàng ngày, các y tá thay nhau mang thức ăn đến tận giường cho cô ấy. Chúng tôi cũng quan sát thói quen và sở thích của cô ấy để đến gần cô ấy”, cô kể lại.

Vào ngày 22 tháng 12, ngày cuối cùng của cuộc cách ly 14 ngày, người phụ nữ đã viết ra một số từ không đầy đủ giống như địa chỉ mà sau đó Minh xác định là một ngôi làng ở Hà Nội.

Một ngày sau, cảnh sát thông báo với y tá rằng một gia đình đã tìm kiếm một người thân mất tích suốt 24 năm qua. Với một tia hy vọng, Minh đã liên lạc được với hai người hóa ra là anh trai và chị gái của người phụ nữ để sắp xếp cuộc hội ngộ thăng hoa.

Không còn hồi ức về cuộc sống ở Trung Quốc, cô dần lấy lại được sự ổn định.

Nạn nhân buôn người

Người phụ nữ, 50 tuổi, là con gái thứ bảy trong một gia đình có chín người con. Năm 1991, cô bị một người bạn sống gần nhà lừa và bán sang Trung Quốc, nơi không tìm thấy dấu vết của cô. Ngay cả anh trai cô, người đã tìm kiếm công việc ở đó để tìm cô, cũng trải qua một chút may mắn.

Năm 1996, cô trở về nhà trong sự ngạc nhiên của mọi người, cho biết cô đã bị bán cho một người đàn ông ở Trung Quốc với giá 5 triệu đồng (215 USD) và sinh được hai đứa con.

Vì nhớ con, bà lại sang Trung Quốc chỉ hai tuần sau đó, không để lại tung tích.

Một ngày sau khi anh trai và chị gái của cô gái nhận được ảnh của Minh, họ đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đón cô về.

“Chúng tôi hy vọng cô ấy sẽ sớm phục hồi trí nhớ”, nữ y tá nói.

Đây không phải là lần đầu tiên các nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn giúp nạn nhân buôn bán người xác định vị trí thân nhân sau nhiều năm xa cách.

Vào tháng 7 năm nay, các nhân viên y tế tại bệnh viện đã giúp đỡ chị Trần Thị Huệ, người bị buôn bán sang Trung Quốc, tìm lại người thân sau 24 năm. Huế nằm trong nhóm người Việt Nam nhập cư bất hợp pháp bị cảnh sát tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc chuyển về nước hôm 3/7.

Cả nước đã ghi nhận hơn 3.400 nạn nhân của nạn buôn người kể từ năm 2013, hơn 90% trong số đó là phụ nữ, trẻ em và người từ các cộng đồng dân tộc thiểu số.

80% nạn nhân đến từ Trung Quốc, nơi phải chịu một trong những tình trạng mất cân bằng giới tính tồi tệ nhất do chính sách một con trước đây của nước này và việc phá thai bất hợp pháp đối với thai nhi nữ bởi các bậc cha mẹ thích con trai.

Vậy là chúng ta vừa đi xong toàn bộ nội dung bài giảng lớp học tiếng Trung uy tín của Thầy Vũ chuyên đề Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 10. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo nhé.

0 responses on "Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 10"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top