Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 6

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng HSK Thầy Vũ

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 6 là một phần bài giảng của Th.S Nguyễn Minh Vũ được trích dẫn từ nguồn giáo trình luyện dịch tiếng Trung Quốc mỗi ngày thông qua rất nhiều bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế rất thiết thực, vừa học tiếng Trung online vừa cập nhập thông tin và thời sự 24h mỗi ngày.

Các bạn chú ý ôn tập lại kiến thức của bài học hôm qua tại link bên dưới trước khi học sang bài mới.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 5

Các bạn học viên học theo tài liệu học tiếng Trung Quốc mỗi ngày của Thầy Vũ mà cảm thấy chưa hiểu bài ở đâu thì hãy đăng bình luận vào trong diễn đàn học tiếng Trung uy tín ChineMaster để được các thầy cô giáo tiếng Trung ChineMaster hỗ trợ giải đáp thắc mắc nhé.

Tất cả bài giảng của Thầy Vũ dạy lớp phiên dịch tiếng Trung và lớp dịch thuật tiếng Trung đều được lưu trữ tại chuyên mục bên dưới.

Chuyên mục luyện dịch tiếng Trung mỗi ngày

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM liên tục chia sẻ tài liệu học tiếng Trung online uy tín và chất lượng của Thầy Vũ trên tất cả các website học tiếng Trung Quốc mỗi ngày trong hệ thống ChineMaster.

Các khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu cho người mới bắt đầu học tiếng Trung Quốc đã có thông báo mới nhất tại link bên dưới.

Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu ChineMaster Hà Nội

Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu ChineMaster TP HCM

Để có thể nhớ được nhiều từ vựng tiếng Trung hơn và cũng như nhớ được nhiều mặt chữ Hán hơn, các bạn cần phải sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin để tập gõ tiếng Trung online trên máy tính hàng ngày theo video bài giảng của Thầy Vũ nhé.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Nội dung kiến thức trong Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 6 rất quan trọng, các bạn chú ý theo dõi nhé.

Giáo trình Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 6 ChineMaster

Bài giảng hôm nay có chủ đề là Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 6. Các bạn đọc bản tin tiếng Trung bên dưới và tìm ra những chỗ nào các bạn chưa biết cách dịch tiếng Trung sang tiếng Việt như thế nào thì hỏi Thầy Vũ trong diễn đàn học tiếng Trung nhé.

Nội dung chính của bài giảng Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 6

HCMC确认在社区病例中又感染了两个Covid-19

越南的一位侄子和一名学生“患者1347”是越南在89天之内首次社区传播,他们的新日冕病毒测试呈阳性。

卫生部长Nguyen Thanh Long在周二的与Covid-19战斗的会议上证实了这一点。

侄子是一个一岁的小孩,在四个不同的天(11月22、23、25和27日)被带到“病人1347”的家中。

该学生是一名28岁的女士,她在主要英语语言中心的两个校园之一参加了“患者1347”授课的课程。

这位英语老师是6区的32岁居民,周一被证实对新型日冕病毒呈阳性反应。

他的侄子和学生在隔离时测试呈阳性。

现在被标记为“患者1348”的侄子正在HCMC儿童医院接受治疗。学生“病人1349”已被送往该市的野战医院接受Cu Chi区的Covid-19治疗。

越南航空空乘人员上周六确认为“患者1342”,HCMC的卫生当局已追踪到所有与从他的朋友那里感染病毒的老师密切接触的人。

空姐于11月14日返回越南,并在该航空公司在HCMC管理的设施中隔离了四天。在两次测试表明他的冠状病毒阴性后,他被要求在他位于谭平区的家中隔离。在家里,他与母亲和两个朋友取得联系,其中包括英语老师。

卫生官员和越南航空代表谴责了空乘人员违反家庭隔离规定的规定,该规定要求人们避免近距离接触,留在隔离的房间内或与他人保持至少两米的距离。

这位老师结束了长达89天的连胜之旅,在越南没有新的冠状病毒传播,在HCMC也没有120天。

进行联系追踪后,在HCMC第6区的Vo Van Tan和Nguyen Hue小学工作的四名教师被确认为F1(第一代感染)嫌疑人,迫使两所学校的2,000名学生从星期一开始呆在家里。

在其中一名学生参加了“患者1347”课程之一后,还要求三区Nguyen Thi Minh Khai高中的四十八名学生和四名教师上一堂课。

同样在星期二,两名越南公民于11月16日从加拿大返回,并在抵达时被隔离,他们被确认携带Covid-19。他们正在北部同名省的海阳热带病医院接受治疗。

在最近的四个案例中,越南记录了1,351名Covid-19患者。其中,有1195人已经康复并出院,有35人死于该疾病,其中三人在被确认无Covid-19感染后死亡,这还没有计入康复或死亡人数。

Phiên âm tiếng Trung Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 6

HCMC quèrèn zài shèqū bìnglì zhōng yòu gǎnrǎnle liǎng gè Covid-19

yuènán de yī wèi zhízi hé yī míng xuéshēng “huànzhě 1347” shì yuènán zài 89 tiān zhī nèi shǒucì shèqū chuánbò, tāmen de xīn rìmiǎn bìngdú cèshì chéng yángxìng.

Wèishēng bùzhǎng Nguyen Thanh Long zài zhōu’èr de yǔ Covid-19 zhàndòu de huìyì shàng zhèngshíle zhè yīdiǎn.

Zhízi shì yīgè yī suì de xiǎohái, zài sì gè bùtóng de tiān (11 yuè 22,23,25 hé 27 rì) bèi dài dào “bìngrén 1347” de jiāzhōng.

Gāi xuéshēng shì yī míng 28 suì de nǚshì, tā zài zhǔyào yīngyǔ yǔyán zhōngxīn de liǎng gè xiàoyuán zhī yī cānjiāle “huànzhě 1347” shòukè de kèchéng.

Zhè wèi yīngyǔ lǎoshī shì 6 qū de 32 suì jūmín, zhōuyī bèi zhèngshí duì xīnxíng rìmiǎn bìngdú chéng yángxìng fǎnyìng.

Tā de zhízi hé xuéshēng zài gélí shí cèshì chéng yángxìng.

Xiànzài bèi biāojì wèi “huànzhě 1348” de zhízi zhèngzài HCMC értóng yīyuàn jiēshòu zhìliáo. Xuéshēng “bìngrén 1349” yǐ bèi sòng wǎng gāi shì de yězhàn yīyuàn jiēshòu Cu Chi qū de Covid-19 zhìliáo.

Yuènán hángkōng kōngchéng rényuán shàng zhōu liù quèrèn wéi “huànzhě 1342”,HCMC de wèishēng dāngjú yǐ zhuīzōng dào suǒyǒu yǔ cóng tā de péngyǒu nàlǐ gǎnrǎn bìngdú dí lǎoshī mìqiè jiēchù de rén.

Kōngjiě yú 11 yuè 14 rì fǎnhuí yuènán, bìng zài gāi hángkōng gōngsī zài HCMC guǎnlǐ de shèshī zhōng gélíle sì tiān. Zài liǎng cì cèshì biǎomíng tā de guānzhuàng bìngdú yīnxìng hòu, tā bèi yāoqiú zài tā wèiyú tán píng qū de jiāzhōng gélí. Zài jiālǐ, tā yǔ mǔqīn hé liǎng gè péngyǒu qǔdé liánxì, qízhōng bāokuò yīngyǔ lǎoshī.

Wèishēng guānyuán hé yuènán hángkōng dàibiǎo qiǎnzéle kōngchéng rényuán wéifǎn jiātíng gélí guīdìng de guīdìng, gāi guīdìng yāoqiú rénmen bìmiǎn jìn jùlí jiēchù, liú zài gélí de fángjiān nèi huò yǔ tārén bǎochí zhìshǎo liǎng mǐ de jùlí.

Zhè wèi lǎoshī jiéshùle zhǎng dá 89 tiān de lián shèng zhī lǚ, zài yuènán méiyǒu xīn de guānzhuàng bìngdú chuánbò, zài HCMC yě méiyǒu 120 tiān.

Jìnxíng liánxì zhuīzōng hòu, zài HCMC dì 6 qū de Vo Van Tan hé Nguyen Hue xiǎoxué gōngzuò de sì míng jiàoshī bèi quèrèn wéi F1(dì yī dài gǎnrǎn) xiányí rén, pòshǐ liǎng suǒ xuéxiào de 2,000 míng xuéshēng cóng xīngqí yī kāishǐ dāi zài jiālǐ.

Zài qízhōng yī míng xuéshēng cānjiāle “huànzhě 1347” kèchéng zhī yī hòu, hái yāoqiú sān qū Nguyen Thi Minh Khai gāozhōng de sìshíbā míng xuéshēng hé sì míng jiàoshī shàng yītáng kè.

Tóngyàng zài xīngqí’èr, liǎng míng yuènán gōngmín yú 11 yuè 16 rì cóng jiānádà fǎnhuí, bìng zài dǐdá shí bèi gélí, tāmen bèi quèrèn xiédài Covid-19. Tāmen zhèngzài běibù tóngmíng shěng dì hǎi yáng rèdài bìng yīyuàn jiēshòu zhìliáo.

Zài zuìjìn de sì gè ànlì zhōng, yuènán jìlùle 1,351 míng Covid-19 huànzhě. Qízhōng, yǒu 1195 rén yǐjīng kāngfù bìng chūyuàn, yǒu 35 rén sǐ yú gāi jíbìng, qí zhòng sān rén zài bèi quèrèn wú Covid-19 gǎnrǎn hòu sǐwáng, zhè hái méiyǒu jì rù kāngfù huò sǐwáng rénshù.

Hướng dẫn cách dịch tiếng Trung sang tiếng Việt Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 6

TP.HCM xác nhận thêm 2 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Một cháu trai và một học sinh của “bệnh nhân 1347”, bệnh truyền nhiễm cộng đồng đầu tiên của Việt Nam trong 89 ngày, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút corona mới.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã xác nhận điều này tại cuộc họp hôm thứ Ba về cuộc chiến chống lại Covid-19.

Cháu trai là một đứa trẻ mới biết đi một tuổi được đưa đến nhà của “bệnh nhân 1347” vào bốn ngày khác nhau (22, 23, 25 và 27 tháng 11).

Sinh viên là một phụ nữ 28 tuổi đã tham gia lớp học do “bệnh nhân 1347” giảng dạy tại một trong hai cơ sở của trung tâm Anh ngữ Key.

Giáo viên tiếng Anh là một cư dân 32 tuổi ở Quận 6 đã được xác nhận dương tính với virus corona mới hôm thứ Hai.

Cháu trai và học sinh của ông có kết quả dương tính khi bị cách ly.

Cháu trai, hiện được gắn thẻ là “bệnh nhân 1348”, đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM. Sinh viên, “bệnh nhân 1349,” đã được đưa vào bệnh viện dã chiến của thành phố để điều trị Covid-19 ở huyện Củ Chi.

Cơ quan y tế TP HCM đã truy tìm tất cả những người tiếp xúc gần với giáo viên bị nhiễm virus từ bạn của anh ta, một tiếp viên của Vietnam Airlines xác nhận hôm thứ Bảy tuần trước là “bệnh nhân 1342”.

Tiếp viên đã trở về Việt Nam vào ngày 14/11 và bị cách ly 4 ngày tại một cơ sở do hãng hàng không quản lý ở TP.HCM. Sau hai lần xét nghiệm cho thấy anh ta âm tính với coronavirus, anh ta được yêu cầu cách ly tại nhà riêng ở quận Tân Bình. Ở nhà, anh tiếp xúc với mẹ và hai người bạn, trong đó có cô giáo dạy tiếng Anh đến ở cùng.

Các quan chức y tế và đại diện Vietnam Airlines đã đổ lỗi cho nữ tiếp viên đã vi phạm quy tắc cách ly tại nhà, trong đó yêu cầu mọi người tránh tiếp xúc gần, ở trong phòng cách ly hoặc giữ khoảng cách ít nhất hai mét với người khác.

Cô giáo đã kết thúc chuỗi 89 ngày không có sự lây truyền virus coronavirus mới trong cộng đồng ở Việt Nam và 120 ngày ở TP.HCM.

Sau khi lần theo dấu vết, bốn giáo viên làm việc tại trường tiểu học Võ Văn Tần và Nguyễn Huệ, quận 6, TP HCM đã được xác nhận là nghi phạm F1 (thế hệ thứ nhất), buộc 2.000 học sinh của hai trường phải ở nhà bắt đầu từ thứ Hai.

48 học sinh và bốn giáo viên của một lớp tại trường trung học Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 cũng đã được yêu cầu ở nhà sau khi một trong số học sinh tham gia một trong các lớp học của “bệnh nhân 1347”.

Cũng trong ngày thứ Ba, hai công dân Việt Nam trở về từ Canada vào ngày 16 tháng 11 và bị cách ly khi đến nơi đã được xác nhận là đã nhiễm Covid-19. Họ đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương, tỉnh cùng tên phía Bắc.

Với 4 trường hợp mới nhất, Việt Nam đã ghi nhận 1.351 bệnh nhân Covid-19. Trong số đó, 1.195 người đã hồi phục và xuất viện, 35 người chết vì căn bệnh này, 3 người tử vong sau khi được xác nhận không có Covid-19 vẫn chưa được tính vào số người hồi phục hoặc tử vong.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 6 cung cấp cho chúng ta rất nhiều kiến thức mới và nhiều thông tin thời sự tiếng Trung mới.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 6 là một bài giảng rất quan trọng, các bạn đừng quên chia sẻ tài liệu học tiếng Trung miễn phí này tới những bạn khác vào học cùng nhé.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 6 là tiền đề quan trọng để chúng ta học tiếp sang phần 7 ngày mai.

Vậy là chúng ta vừa học xong toàn bộ nội dung bài học hôm nay – Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 6, các bạn còn chỗ nào thắc mắc thì hỏi Thầy Vũ trong diễn đàn học tiếng Trung nha.

0 responses on "Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 6"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top