Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 4

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế Thầy Vũ

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 4 là bài giảng tiếp theo của buổi học tiếng Trung online Thầy Vũ trên kênh dạy học tiếng Trung trực tuyến uy tín của Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster.

Các bạn ôn tập lại những kiến thức hôm qua được học trong bài giảng tại link bên dưới.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 3

Chuyên mục tổng hợp toàn bộ bài giảng online lớp luyện dịch tiếng Trung ứng dụng của Thầy Vũ các bạn xem chi tiết tại link bên dưới.

Chuyên mục luyện dịch tiếng Trung Quốc mỗi ngày

Các bạn học viên chú ý cần thường xuyên luyện tập gõ tiếng Trung online mỗi ngày theo sự hướng dẫn của Thầy Vũ trên kênh này nhé. Đó là bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin mà Thầy Vũ đang sử dụng để gõ tiếng Trung Quốc mỗi ngày trên các kênh đào tạo tiếng Trung giao tiếp online của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster.

Tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin về máy tính

Các bạn học theo video bài giảng dạy học tiếng Trung online của Thầy Vũ và những tài liệu giảng dạy tiếng Trung Quốc mỗi ngày của Thầy Vũ mà có chỗ nào chưa hiểu bài thì các bạn hãy đăng câu hỏi lên diễn đàn học tiếng Trung ChineMaster nhé.

Các lớp học tiếng Trung giao tiếp mới nhất sắp tới khai giảng tại cả 2 cơ sở của ChineMaster là Hà Nội và TP HCM. Các bạn xem thông báo mới nhất các lớp sắp khai giảng tại link bên dưới.

Lớp học tiếng Trung giao tiếp tại Hà Nội ChineMaster

Lớp học tiếng Trung giao tiếp tại TP HCM ChineMaster

Các bạn học viên ở quá xa Trung tâm tiếng Trung ChineMaster thì có thể học tiếng Trung giao tiếp online cùng Thầy Vũ qua hình thức học tiếng Trung trực tuyến Skype. Các bạn đăng ký khóa học tiếng Trung online qua Skype tại link bên dưới nhé.

Đăng ký học tiếng Trung online qua Skype

Giáo trình Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 4 mới

Sau đây chúng ta sẽ cùng vào nội dung chính bài học hôm nay – Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 4. Các bạn học viên chưa hiểu bài chỗ nào thì hãy đăng bình luận đặt câu hỏi vào diễn đàn học tiếng Trung ChineMaster nhé.

Nội dung chi tiết bài học hôm nay Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 4 ở bên dưới.

洪水使交通瘫痪,淹没了广南的房屋

在大雨和水力发电厂的排水,瘫痪交通和隔离公社之后,广南省中部的数百所房屋星期二被洪水淹没。

在Tam Ky镇,洪水入侵了Hoa Huong,Tam Ky,Tam Thang,Tan Thanh和An Phu病房等较低地区的房屋,而Phuoc Hoa Ward的几条街道被淹没了50厘米深,迫使人们推挤车辆沿着步行。

来自Phuoc Hoa的Nguyen Xuan Phu说,洪水始于星期一晚上,第二天早晨入侵了他的家。在与邻居避难之前,他和他的亲戚不得不将他们的财产搬到更高的地方。

“周二早上,富宁水电站办公室表示将以每秒800立方米的速度向Tam Ky河排放水。如果继续下雨并且继续排放水,水位将继续上升。”他强调。

该市董事长布·恩戈克·安(Bui Ngoc Anh)说,已经有600多名居住在坦基镇较低地区的人被撤离。

在会安古镇,Hoa河附近的道路,如巴赫当(Bach Dang)和阮福珠(Nguyen Phuc Chu),被高达一米的水淹没。专家预计,由于暴雨持续,会安市的洪水可能会继续升级,当地的Song Tranh 2水力发电厂将继续排水。

这是受欢迎的旅游胜地会安市本月第三次被洪水淹没。

尽管星期二早上降雨减少,但在山区Bac Tra My District,洪水还是从山上滴下来的。

Bac Tra My农业部门负责人Huynh Ngoc Thieu表示:“为了使人们易于遭受侵蚀和山体滑坡的影响,Bac Tra My当局已疏散了423个家庭,有1,928名成员。”

在Phuoc Son区,山洪淹没了几条街道,交通瘫痪了。在福福金,福福城和福禄洛克公社,还记录了侵蚀和山体滑坡,进一步阻碍了交通。

“建议人们不要在雨水和洪水时保持安全,” Phuoc Son副主席Nguyen Quang说。

据当地水文气象台报道,由于冷空气的影响,加上高空东西向的盛行风,广南地区遭受了大雨。从星期一早上7点到晚上7点,最大降雨量为458毫米它补充说,星期二在广南的几个地区都有记录,包括Bac Tra My和Nui Thanh地区。

该站称,预计从星期二晚开始,广南的降雨将平息。

最近几个月,由于多次暴风雨和热带低压,广南是越南中部几个地区之一,遭受大雨,洪水和山体滑坡袭击。十月份,该地区至少有235人被杀或失踪,财产损失总计约17万亿越南盾(7.4367亿美元)。

Phiên âm tiếng Trung Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 4

Hóngshuǐ shǐ jiāotōng tānhuàn, yānmòle guǎng nán de fángwū

zài dàyǔ hé shuǐlì fādiàn chǎng de páishuǐ, tānhuàn jiāotōng hé gélí gōngshè zhīhòu, guǎng nán shěng zhōngbù de shù bǎi suǒ fángwū xīngqí’èr bèi hóngshuǐ yānmò.

Zài Tam Ky zhèn, hóngshuǐ rùqīnle Hoa Huong,Tam Ky,Tam Thang,Tan Thanh hé An Phu bìngfáng děng jiào dī dìqū de fángwū, ér Phuoc Hoa Ward de jǐ tiáo jiēdào bèi yānmòle 50 límǐ shēn, pòshǐ rénmen tuī jǐ chēliàng yánzhe bùxíng.

Láizì Phuoc Hoa de Nguyen Xuan Phu shuō, hóngshuǐ shǐ yú xīngqí yī wǎnshàng, dì èr tiān zǎochén rùqīnle tā de jiā. Zài yǔ línjū bìnàn zhīqián, tā hé tā de qīnqī bùdé bù jiāng tāmen de cáichǎn bān dào gèng gāo dì dìfāng.

“Zhōu’èr zǎoshang, fù níng shuǐdiànzhàn bàngōngshì biǎoshì jiāng yǐ měi miǎo 800 lìfāng mǐ de sùdù xiàng Tam Ky hé páifàng shuǐ. Rúguǒ jìxù xià yǔ bìngqiě jìxù páifàng shuǐ, shuǐwèi jiāng jìxù shàngshēng.” Tā qiángdiào.

Gāi shì dǒngshì zhǎng bù·ēn gē kè·ān (Bui Ngoc Anh) shuō, yǐjīng yǒu 600 duō míng jūzhù zài tǎn jī zhèn jiào dī dìqū de rén bèi chèlí.

Zài huì ān gǔzhèn,Hoa hé fùjìn de dàolù, rú bāhè dāng (Bach Dang) hé ruǎnfúzhū (Nguyen Phuc Chu), bèi gāodá yī mǐ de shuǐ yānmò. Zhuānjiā yùjì, yóuyú bàoyǔ chíxù, huì ān shì de hóngshuǐ kěnéng huì jìxù shēngjí, dāngdì de Song Tranh 2 shuǐlì fādiàn chǎng jiāng jìxù páishuǐ.

Zhè shì shòu huānyíng de lǚyóu shèngdì huì ān shì běn yuè dì sān cì bèi hóngshuǐ yānmò.

Jǐnguǎn xīngqí’èr zǎoshang jiàngyǔ jiǎnshǎo, dàn zài shānqū Bac Tra My District, hóngshuǐ háishì cóng shānshàng dī xiàlái de.

Bac Tra My nóngyè bùmén fùzé rén Huynh Ngoc Thieu biǎoshì:“Wèile shǐ rénmen yìyú zāoshòu qīnshí hé shāntǐ huápō de yǐngxiǎng,Bac Tra My dāngjú yǐ shūsànle 423 gè jiātíng, yǒu 1,928 míng chéngyuán.”

Zài Phuoc Son qū, shānhóng yānmòle jǐ tiáo jiēdào, jiāotōng tānhuànle. Zài fú fú jīn, fú fúchéng hé fú lù luòkè gōngshè, hái jìlùle qīnshí hé shāntǐ huápō, jìnyībù zǔ’àile jiāotōng.

“Jiànyì rénmen bùyào zài yǔshuǐ hé hóngshuǐ shí bǎochí ānquán,” Phuoc Son fù zhǔxí Nguyen Quang shuō.

Jù dāngdì shuǐwén qi xiàng tái bàodào, yóuyú lěng kōngqì de yǐngxiǎng, jiā shàng gāokōng dōngxī xiàng de shèngxíng fēng, guǎng nán dìqū zāoshòule dàyǔ. Cóng xīngqí yī zǎoshang 7 diǎn dào wǎnshàng 7 diǎn, zuìdà jiàngyǔ liàng wèi 458 háomǐ tā bǔchōng shuō, xīngqí’èr zài guǎng nán de jǐ gè dìqū dōu yǒu jìlù, bāokuò Bac Tra My hé Nui Thanh dìqū.

Gāi zhàn chēng, yùjì cóng xīngqí’èr wǎn kāishǐ, guǎng nán de jiàngyǔ jiāng píngxí.

Zuìjìn jǐ gè yuè, yóuyú duō cì bàofēngyǔ hé rèdài dīyā, guǎng nán shì yuènán zhōngbù jǐ gè dìqū zhī yī, zāoshòu dàyǔ, hóngshuǐ hé shāntǐ huápō xíjí. Shí yuèfèn, gāi dìqū zhìshǎo yǒu 235 rén bèi shā huò shīzōng, cáichǎn sǔnshī zǒngjì yuē 17 wàn yì yuènán dùn (7.4367 Yì měiyuán).

Bản dịch tiếng Trung sang tiếng Việt Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 4

Mưa lũ làm tê liệt giao thông, nhấn chìm nhà dân ở Quảng Nam

Hàng trăm ngôi nhà ở miền Trung tỉnh Quảng Nam bị ngập hôm thứ Ba sau trận mưa lớn và nhà máy thủy điện xả nước, làm tê liệt giao thông và cô lập các xã.

Tại thị xã Tam Kỳ, nước lũ tràn vào nhà dân ở các phường Hòa Hương, Tam Kỳ, Tam Thăng, Tân Thạnh, An Phú, trong khi một số tuyến phố ở phường Phước Hòa ngập sâu đến 50 cm buộc người dân phải đẩy xe. cùng đi bộ.

Anh Nguyễn Xuân Phú, ở Phước Hòa, cho biết lũ bắt đầu từ đêm thứ Hai và xâm nhập nhà anh vào sáng hôm sau. Anh và người thân phải di dời đồ đạc lên chỗ cao hơn trước khi cùng hàng xóm lánh nạn.

“Sáng thứ Ba, văn phòng hồ thủy điện Phú Ninh cho biết sẽ xả nước với tốc độ 800 mét khối / giây vào sông Tam Kỳ. Nếu trời tiếp tục mưa và nước tiếp tục xả thì mực nước sẽ tiếp tục tăng”. anh nhấn mạnh.

Ông Bùi Ngọc Anh, Chủ tịch thành phố cho biết hơn 600 người sống ở các khu vực thấp hơn của thị xã Tam Kỳ đã được sơ tán.

Tại phố cổ Hội An, các tuyến đường ven sông Hóa như Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu bị nước ngập sâu đến cả mét. Các chuyên gia dự báo, lũ lụt ở Hội An có thể tiếp tục leo thang khi mưa lớn kéo dài và nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 tiếp tục xả nước.

Đây là lần thứ ba Hội An, một điểm du lịch nổi tiếng, bị ngập trong tháng này.

Tại huyện miền núi Bắc Trà My, nước lũ từ trên núi đổ xuống mặc dù đã giảm mưa vào sáng thứ Ba.

Ông Huỳnh Ngọc Thiệu, Trưởng phòng Nông nghiệp tỉnh Bắc Trà My cho biết: “Để giữ an toàn cho người dân trong vùng có nguy cơ xói mòn và sạt lở đất, chính quyền Bắc Trà My đã sơ tán 423 gia đình với 1.928 nhân khẩu.

Tại huyện Phước Sơn, giao thông tê liệt sau khi nước lũ dâng cao tràn vào một số tuyến phố. Xói mòn và sạt lở đất cũng được ghi nhận tại các xã Phước Kim, Phước Thành và Phước Lộc, gây cản trở giao thông.

“Người dân được khuyến cáo không nên đi lại khi mưa lũ xảy ra để giữ an toàn”, ông Nguyễn Quang, Phó chủ tịch xã Phước Sơn cho biết.

Theo đài khí tượng thủy văn địa phương, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió đông tây trên cao, mưa lớn đã đổ bộ vào Quảng Nam. Lượng mưa lên đến 458 mm từ 7 giờ sáng thứ Hai đến 7 giờ tối. Nó được ghi nhận tại một số khu vực của Quảng Nam, bao gồm cả huyện Bắc Trà My và Núi Thành.

Đài Loan cho biết, mưa ở Quảng Nam dự kiến ​​sẽ giảm bớt bắt đầu từ tối thứ Ba.

Quảng Nam là một trong số các địa phương miền Trung Việt Nam hứng chịu mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất trong những tháng gần đây do nhiều cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Ít nhất 235 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trong khu vực vào tháng 10, với thiệt hại tài sản lên tới khoảng 17 nghìn tỷ đồng (734,67 triệu USD).

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 4 hôm nay có khá nhiều từ vựng tiếng Trung các bạn chú ý cập nhập thêm nhé.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 4 là bài giảng dành cho lớp dịch thuật tiếng Trung và phiên dịch tiếng Trung.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 4 sẽ giúp bạn phát triển tốt hơn kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài học lớp luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế – Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 4. Các bạn hãy chia sẻ tài liệu học tiếng Trung online chuyên đề luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế này về học dần nhé.

0 responses on "Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 4"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top