Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 3

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng mỗi ngày

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 3 là nội dung bài giảng trực tuyến của Thầy Vũ tiếp nối bài giảng hôm qua trên kênh dạy học tiếng Trung trực tuyến của Th.S Nguyễn Minh Vũ.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 3 sẽ có thêm rất nhiều kiến thức tiếng Trung mới.

Các bạn ôn tập lại những kiến thức của bài học hôm qua tại link bên dưới.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 2

Các bạn học viên có chỗ nào chưa hiểu bài thì đăng bình luận và đặt câu hỏi ngay trong diễn đàn học tiếng Trung ChineMaster nhé.

Các bạn có thể tìm lại tất cả bài tập luyện dịch tiếng Trung Quốc mỗi ngày của Thầy Vũ trong chuyên mục bên dưới.

Chuyên mục luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế

Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào phần chính của nội dung bài tập hôm nay – Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 3.

Các bạn cập nhập thông tin mới nhất lịch khai giảng lớp học tiếng Trung giao tiếp tại ChineMaster Cơ sở 1 và Cơ sở 2 lần lượt tại Hà Nội và TP HCM ở ngay bên dưới.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp ChineMaster Hà Nội

Khóa học tiếng Trung giao tiếp ChineMaster TP HCM

Bạn nào ở xa Trung tâm tiếng Trung ChineMaster thì đăng ký tham gia lớp học tiếng Trung giao tiếp online qua Skype tại link bên dưới.

Khóa học tiếng Trung online qua Skype

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh là địa chỉ học tiếng Trung giao tiếp rất uy tín và chất lượng.

Các bạn học viên chú ý cần sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin để học từ vựng tiếng Trung mỗi ngày và tập gõ tiếng Trung online theo bài giảng của Thầy Vũ trong diễn đàn học tiếng Trung ChineMaster.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Tài liệu Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 3 Thầy Vũ

Các bạn chú ý xem thật kỹ nội dung bài học hôm nay nhé – Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 3.

Nội dung bài học hôm nay là Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 3

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 3 như sau:

西贡的大型防洪项目面临停工的风险

由于与投资者的合同用完了,用于暂停HCMC的10万亿越南盾(合4.31亿美元)可能会被暂停。

防洪项目的主要投资人位于城市的Trung Nam Group,该市占地1、4、7、8,Binh Chanh和Nha Be占地100公顷(250英亩),该市尚未签署项目延期协议,阻止其继续工作。

当前的合同将今年的六月定为完成工作的最后期限,整个项目将于十二月开始。该截止日期已根据去年6月的先前设置进行了调整。

该公司首席执行官Nguyen Tam Tien周三在与市政府的一次会议上说,如果不延长合同,银行将无法为Trung Nam支付剩余的1.8万亿越南盾(合7,760万美元)。

他说:“鉴于目前的情况,我们不能继续在该项目上工作两个月以上;如果不消除与延长合同有关的障碍,我们别无选择,只能暂停整个项目。”

该项目定于2018年4月完成。由于两个原因,该项目被搁置了10个月。在2018年,越南投资与发展银行(BIDV)无法支付资金,因为该市尚未签署支出报告。

随之而来的是一场争议,此前,一名监督顾问发现Trung Nam使用了中国钢铁作为该项目下水道系统的阀门。它所签署的合同规定,该钢必须从G7国家采购。

Trung Nam坚持说,它已经履行了与城市签订的建造转让合同中的所有条款和条件,并且有关市政部门已经批准了对钢材使用的变更。该公司还保证,用于阀门的中国钢材的质量符合该项目的职能。

争端解决后,工程终于在去年2月2日恢复,Trung Nam与该市签署了另一项合同,以延长该项目于今年开始运营的期限。

但是,这家私营公司遇到了另一个问题,即受影响的地区未能如先前所承诺的那样,在2019年6月30日之前移交该项目的清理场地。

田说:“如果这些地区为该项目及时交出清理过的土地,那将已经完成并立即开始运作,合同到期的情况就不会出现。”

他补充说,如果该项目再次中止,由于该公司必须执行行政程序才能将其停下来的地方取走,因此可能需要长达五个月的时间才能恢复。

Tien表示,Trung Nam已于9月下旬与市政府达成协议,要求将项目中的哪些项目包括在扩展合同中,但市计划和投资部拒绝签署该项目。

消息人士告诉VnExpress,该部门不会签署合同延期,因为它尚未就该项目的付款方式达成协议。

此前,政府曾建议HCMC将用土地支付该项目,并且仅在该资源用完时才支付现金。

该市后来要求获得许可,以土地支付该项目15%的费用,其余部分以现金支付。尚未就付款问题做出最终决定。

据估计,整个项目于2016年开始,完成了93%。

该项目旨在建立一个新的排水系统并增加更多的泵站,这些泵站将使西贡河沿岸市区的750平方公里区域保持干燥。

越南最大城市的居民一直在等待该项目,以使他们从多年以来遭受的长期洪灾中得到喘息。

近二十年来,城市洪灾一直是HCMC的头等大事,目前尚未找到全面的解决方案。

1975年以前,该市的发展计划是为大约200万居民设计的,但是人口增加到1300万(不包括移民),但排水系统尚未升级。

专家说,现在正在使用的排水计划已经过时。他们还警告说,如果不加大防洪工作的力度,当前局势不仅会继续下去,而且还会进一步恶化。

Phiên âm tiếng Trung Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 3

Xīgòng de dàxíng fánghóng xiàngmù miànlín tínggōng de fēngxiǎn

yóuyú yǔ tóuzī zhě de hétóng yòng wánliǎo, yòng yú zàntíng HCMC de 10 wàn yì yuènán dùn (hé 4.31 Yì měiyuán) kěnéng huì bèi zàntíng.

Fánghóng xiàngmù dì zhǔyào tóuzī rén wèiyú chéngshì de Trung Nam Group, gāi shì zhàn de 1,4,7,8,Binh Chanh hé Nha Be zhàn de 100 gōngqīng (250 yīngmǔ), gāi shì shàngwèi qiānshǔ xiàngmù yánqí xiéyì, zǔzhǐ qí jìxù gōngzuò.

Dāngqián de hétóng jiāng jīnnián de liù yuè dìng wèi wánchéng gōngzuò de zuìhòu qíxiàn, zhěnggè xiàngmù jiāng yú shí’èr yuè kāishǐ. Gāi jiézhǐ rìqí yǐ gēnjù qùnián 6 yuè de xiānqián shèzhì jìnxíngle tiáozhěng.

Gāi gōngsī shǒuxí zhíxíng guān Nguyen Tam Tien zhōusān zài yǔ shìzhèngfǔ de yīcì huìyì shàng shuō, rúguǒ bù yáncháng hétóng, yínháng jiāng wúfǎ wèi Trung Nam zhīfù shèngyú de 1.8 Wàn yì yuènán dùn (hé 7,760 wàn měiyuán).

Tā shuō:“Jiànyú mùqián de qíngkuàng, wǒmen bùnéng jìxù zài gāi xiàngmù shàng gōngzuò liǎng gè yuè yǐshàng; rúguǒ bù xiāochú yǔ yáncháng hétóng yǒuguān de zhàng’ài, wǒmen bié wú xuǎnzé, zhǐ néng zàntíng zhěnggè xiàngmù.”

Gāi xiàngmù dìng yú 2018 nián 4 yuè wánchéng. Yóuyú liǎng gè yuányīn, gāi xiàngmù bèi gēzhìle 10 gè yuè. Zài 2018 nián, yuènán tóuzī yǔ fāzhǎn yínháng (BIDV) wúfǎ zhīfù zījīn, yīnwèi gāi shì shàngwèi qiānshǔ zhīchū bàogào.

Suí zhī ér lái de shì yī chǎng zhēngyì, cǐqián, yī míng jiāndū gùwèn fāxiàn Trung Nam shǐyòngle zhōngguó gāngtiě zuòwéi gāi xiàngmù xiàshuǐdào xìtǒng de fámén. Tā suǒ qiānshǔ de hétóng guīdìng, gāi gāng bìxū cóng G7 guójiā cǎigòu.

Trung Nam jiānchí shuō, tā yǐjīng lǚxíngle yǔ chéngshì qiāndìng de jiànzào zhuǎnràng hétóng zhōng de suǒyǒu tiáokuǎn hé tiáojiàn, bìngqiě yǒuguān shì zhèng bùmén yǐjīng pīzhǔnle duì gāngcái shǐyòng de biàngēng. Gāi gōngsī hái bǎozhèng, yòng yú fámén de zhōngguó gāngcái de zhìliàng fúhé gāi xiàngmù dì zhínéng.

Zhēngduān jiějué hòu, gōngchéng zhōngyú zài qùnián 2 yuè 2 rì huīfù,Trung Nam yǔ gāi shì qiānshǔle lìng yī xiàng hétóng, yǐ yáncháng gāi xiàngmù yú jīnnián kāishǐ yùnyíng de qíxiàn.

Dànshì, zhè jiā sīyíng gōngsī yù dàole lìng yīgè wèntí, jí shòu yǐngxiǎng dì dìqū wèi néng rú xiānqián suǒ chéngnuò dì nàyàng, zài 2019 nián 6 yuè 30 rì zhīqián yíjiāo gāi xiàngmù dì qīnglǐ chǎngdì.

Tián shuō:“Rúguǒ zhèxiē dìqū wèi gāi xiàngmù jíshí jiāo chū qīnglǐguò de tǔdì, nà jiāng yǐjīng wánchéng bìng lìjí kāishǐ yùnzuò, hétóng dào qí de qíngkuàng jiù bù huì chūxiàn.”

Tā bǔchōng shuō, rúguǒ gāi xiàngmù zàicì zhōngzhǐ, yóuyú gāi gōngsī bìxū zhí háng háng zhèng chéngxù cáinéng jiāng qí tíng xiàlái dì dìfāng qǔ zǒu, yīncǐ kěnéng xūyào zhǎng dá wǔ gè yuè de shíjiān cáinéng huīfù.

Tien biǎoshì,Trung Nam yǐ yú 9 yuè xiàxún yǔ shì zhèngfǔ dáchéng xiéyì, yāoqiú jiāng xiàngmù zhōng de nǎxiē xiàngmù bāokuò zài kuòzhǎn hétóng zhōng, dànshì jìhuà hé tóuzī bù jùjué qiānshǔ gāi xiàngmù.

Xiāoxī rénshì gàosù VnExpress, gāi bùmén bù huì qiānshǔ hétóng yánqí, yīnwèi tā shàngwèi jiù gāi xiàngmù dì fùkuǎn fāngshì dáchéng xiéyì.

Cǐqián, zhèngfǔ céng jiànyì HCMC jiāng yòng tǔdì zhīfù gāi xiàngmù, bìngqiě jǐn zài gāi zīyuán yòng wán shí cái zhīfù xiànjīn.

Gāi shì hòulái yāoqiú huòdé xǔkě, yǐ tǔdì zhīfù gāi xiàngmù 15%de fèiyòng, qíyú bùfèn yǐ xiànjīn zhīfù. Shàngwèi jiù fùkuǎn wèntí zuò chū zuìzhōng juédìng.

Jù gūjì, zhěnggè xiàngmù yú 2016 nián kāishǐ, wánchéngle 93%.

Gāi xiàngmù zhǐ zài jiànlì yīgè xīn de páishuǐ xìtǒng bìng zēngjiā gèng duō de bèng zhàn, zhèxiē bèng zhàn jiāng shǐ xīgòng hé yán’àn shì qū de 750 píngfāng gōnglǐ qūyù bǎochí gānzào.

Yuènán zuìdà chéngshì de jūmín yīzhí zài děngdài gāi xiàngmù, yǐ shǐ tāmen cóng duōnián yǐlái zāoshòu de cháng qī hóngzāi zhōng dédào chuǎnxī.

Jìn èrshí niánlái, chéngshì hóngzāi yīzhí shì HCMC de tóuděng dàshì, mùqián shàngwèi zhǎodào quánmiàn de jiějué fāng’àn.

1975 Nián yǐqián, gāi shì de fǎ zhǎn jìhuà shì wéi dàyuē 200 wàn jūmín shèjì de, dàn shì rénkǒu zēngjiā dào 1300 wàn (bù bāokuò yímín), dàn páishuǐ xìtǒng shàngwèi shēngjí.

Zhuānjiā shuō, xiànzài zhèngzài shǐyòng de páishuǐ jìhuà yǐjīng guòshí. Tāmen hái jǐnggào shuō, rúguǒ bù jiā dà fánghóng gōngzuò de lìdù, dāngqián júshì bùjǐn huì jìxù xiàqù, érqiě hái huì jìnyībù èhuà.

Hướng dẫn dịch tiếng Trung sang tiếng Việt Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 3

Dự án chống ngập lớn của Sài Gòn có nguy cơ bị đình chỉ

Dự án 10 nghìn tỷ đồng (431 triệu USD) để chống ngập lụt đô thị ở TP.HCM có thể bị đình chỉ do hợp đồng với chủ đầu tư đã hết thời hạn.

Tập đoàn Trung Nam Group có trụ sở tại thành phố, nhà đầu tư chính của dự án chống ngập trên diện tích 100 ha (250 mẫu Anh) tại các quận 1, 4, 7, 8, Bình Chánh và Nhà Bè, cho biết thành phố vẫn chưa ký gia hạn dự án. , ngăn không cho nó tiếp tục công việc.

Hợp đồng hiện tại đã ấn định tháng 6 năm nay là thời hạn hoàn thành công việc và toàn bộ dự án sẽ đi vào hoạt động vào tháng 12. Thời hạn này đã được điều chỉnh so với thời hạn trước đó vào tháng 6 năm ngoái.

Nếu hợp đồng không được gia hạn, ngân hàng sẽ không có cách nào giải ngân số tiền 1,8 nghìn tỷ đồng (77,6 triệu USD) còn lại để Trung Nam tiếp tục dự án, Giám đốc điều hành Nguyễn Tâm Tiến của công ty cho biết hôm thứ Tư tại cuộc họp với chính quyền thành phố.

“Với tình hình hiện tại, chúng tôi không thể tiếp tục làm dự án trong hơn hai tháng; và nếu các vướng mắc liên quan đến việc gia hạn hợp đồng không được tháo gỡ, chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tạm dừng toàn bộ dự án”, ông nói.

Dự án được ấn định để hoàn thành vào tháng 4 năm 2018. Nó đã bị tạm dừng trong 10 tháng vì hai lý do. Năm 2018, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) không thể giải ngân vốn do thành phố chưa ký báo cáo giải ngân.

Tiếp theo là một cuộc tranh cãi sau khi một tư vấn giám sát phát hiện ra rằng Trung Nam đã sử dụng thép Trung Quốc cho các van của hệ thống cống của dự án. Hợp đồng đã ký quy định thép phải có nguồn gốc từ các nước G7.

Trung Nam khẳng định rằng họ đã hoàn thành tất cả các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng xây dựng-chuyển giao mà họ đã ký với thành phố và sở liên quan của thành phố đã chấp thuận những thay đổi trong việc sử dụng thép. Công ty cũng đưa ra lời đảm bảo rằng chất lượng của thép Trung Quốc được sử dụng cho các van phù hợp với chức năng của dự án.

Khi tranh chấp được giải quyết và công việc cuối cùng đã trở lại vào tháng 2 năm ngoái, Trung Nam đã ký một hợp đồng khác với thành phố để gia hạn thời hạn cho dự án bắt đầu hoạt động trong năm nay.

Tuy nhiên, công ty tư nhân gặp phải một vấn đề khác khi các huyện bị ảnh hưởng không bàn giao mặt bằng đã giải phóng mặt bằng cho dự án vào ngày 30 tháng 6 năm 2019 như họ đã hứa trước đó.

“Nếu các quận, huyện bàn giao đất giải phóng mặt bằng cho dự án kịp thời thì đến nay dự án đã hoàn thành và bắt đầu đi vào hoạt động, không phát sinh tình trạng hết hạn hợp đồng”, ông Tiến nói.

Ông nói thêm rằng nếu dự án bị đình chỉ một lần nữa, sẽ mất đến năm tháng để tiếp tục vì các thủ tục hành chính mà công ty phải hoàn thành để bắt đầu lại nơi đã dừng.

Ông Tiến cho biết Trung Nam đã thỏa thuận với chính quyền thành phố vào cuối tháng 9 về những hạng mục nào trong dự án cần được đưa vào hợp đồng gia hạn, nhưng Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đã từ chối ký.

Các nguồn tin cho VnExpress biết, sở sẽ không ký gia hạn hợp đồng vì vẫn chưa đạt được thỏa thuận về phương thức thanh toán cho dự án.

Trước đó, chính phủ đã khuyến cáo rằng TP.HCM sẽ thanh toán dự án bằng đất và chỉ thanh toán bằng tiền mặt khi nguồn lực đó cạn kiệt.

Thành phố sau đó đã xin phép đài thọ 15% chi phí của dự án bằng đất và trả phần còn lại bằng tiền mặt. Chưa có quyết định cuối cùng về vấn đề thanh toán.

Được khởi công vào năm 2016, toàn bộ dự án đã hoàn thành 93%, theo một số ước tính.

Dự án nhằm xây dựng một hệ thống thoát nước mới và bổ sung thêm nhiều trạm bơm có thể giữ khô cho một khu vực rộng 750 km vuông ở khu vực trung tâm thành phố dọc theo sông Sài Gòn.

Cư dân của thành phố lớn nhất Việt Nam đã chờ đợi dự án để giúp họ có thời gian nghỉ ngơi sau trận ngập lụt kinh niên mà họ phải gánh chịu nhiều năm qua.

Trong gần hai thập kỷ qua, ngập lụt đô thị là vấn đề nhức đầu của TP.HCM mà vẫn chưa có giải pháp tổng thể.

Kế hoạch phát triển của thành phố trước năm 1975 được thiết kế cho khoảng hai triệu cư dân nhưng dân số đó đã tăng lên 13 triệu người, không bao gồm người nhập cư, và hệ thống thoát nước vẫn chưa được nâng cấp.

Các chuyên gia đã nói rằng các kế hoạch thoát nước đang được sử dụng hiện nay đã lỗi thời. Họ cũng cảnh báo rằng nếu không có một sự thay đổi nào trong nỗ lực chống lũ lụt, tình hình hiện tại sẽ không chỉ tiếp tục mà còn ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 3 có khá nhiều chỗ các bạn cần luyện tập nhiều hơn để biết cách dịch tiếng Trung sao cho thuận tai hơn và xuôi hơn.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 3 sẽ giúp bạn cập nhập thêm rất nhiều thông tin thời sự mới.

Vậy là chúng ta vừa kết thúc xong toàn bộ nội dung bài học hôm nay rồi – Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 3. Các bạn có chỗ nào cần được giải đáp thêm thì để lại lời bình luận trên diễn đàn học tiếng Trung Quốc mỗi ngày ChineMaster nhé.

0 responses on "Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 3"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top