Sách luyện thi HSK cấp 8 học tiếng Trung HSK 8 bài 1

Sách luyện thi HSK cấp 8 học tiếng Trung HSK 8 online

Sách luyện thi HSK cấp 8 học tiếng Trung HSK 8 bài 1 là nội dung bài giảng trực tuyến lớp luyện thi HSK online uy tín của Thầy Vũ chuyên luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 8 điểm cao tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster tại quận Thanh Xuân Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster quận 10 TP HCM. Luyện thi HSK là kênh tổng hợp rất nhiều tài liệu học tiếng Trung HSK online cực kỳ uy tín và chất lượng của Th.S Nguyễn Minh Vũ là chuyên gia huấn luyện thí sinh ôn thi HSK điểm cao từ HSK cấp 6 đến HSK cấp 9. Các bạn chú ý cập nhập bài giảng mới nhất mỗi ngày của Thầy Vũ trên trang web luyện thi HSK online này nhé.

Khóa học tiếng Trung Thương mại toàn diện của Th.S Nguyễn Minh Vũ chuyên đào tạo các lớp tiếng Trung giao tiếp Thương mại cơ bản đến nâng cao theo bộ giáo trình tiếng Trung Thương mại toàn tập do Thầy Vũ Chủ biên và Biên soạn

Khoá học tiếng Trung thương mại Thầy Vũ

Tham khảo bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo dành cho tất cả những bạn hiện đang học tiếng Trung,các bạn hãy lưu về để xem dần nhé,các bạn xem chi tiết tại link dưới đây nhé.

Bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc Taobao 1688 Tmall sẽ trang bị cho bạn tất cả những kiến thức nhập hàng Trung Quốc thiết yếu để giúp bạn thực hiện được mục tiêu kinh doanh của bạn,các bạn xem chi tiết tại link sau nhé.

Nội dung khóa nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall 1688

Các bạn xem thông tin chi tiết lịch khai giảng mới nhất ở Hà Nội và TP HCM tại link bên dưới nhé. Bạn nào muốn học tiếng trung tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster  thì có 1 tin rất vui là đã có Cơ sở 2 tại Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh.

Khóa học tiếng Trung quận 10 tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster

Các bạn xem hướng dẫn đăng ký khóa học tiếng Trung online qua Skype tại link bên dưới. Các bạn học viên ở xa Trung tâm tiếng Trung ChineMaster có thể tham gia các lớp học tiếng Trung trực tuyến qua Skype.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp online qua Skype

Nội dung Sách luyện thi HSK cấp 8 học tiếng Trung HSK 8 bài 1

Sách luyện thi HSK cấp 8 học tiếng Trung HSK 8 bài 1 là nội dung bài giảng trực tuyến lớp luyện thi HSK online uy tín của Thầy Vũ chuyên luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 8 điểm cao tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM.

一家俄罗斯公司最近开始提供与朝鲜的互联网连接,而伊朗为其提供了设备。有传言说,朝鲜黑客来自南亚和东南亚国家。特朗普政府需要与朝鲜盟国建立新的关系,以削弱朝鲜黑客在其领土内的活动。

也许最紧急的是,华盛顿需要确定平壤的最终战局。 WannaCry可能是试图产生现金以对抗制裁影响的尝试,研究人员说,朝鲜的黑客从2016年孟加拉银行的网络抢劫案以及以比特币和以太坊等虚拟货币进行的交易所中赚了数百万美元。

朝鲜试图调查美国电网的尝试表明,如果平壤与华盛顿进行任何会谈,它正在寻找一个讨价还价的筹码以获取影响力。与核计划一样,北朝鲜将继续在同情政权的帮助下发展其网络战略,同时避免升级为针对美国的“真正”战争。尽管我们仍然最担心核攻击,但平壤利用其网络实力的威胁和能力仍然引起人们的严重关注。

高尚的感谢和贿赂之间有一条界限。自由市场将解决后者

一位农夫在河内郊区拉着一车收获的大米。腐败给穷人增加了负担,并降低了公众对政府的信任。

越南的腐败体系在1975年之前仍然受到计划经济的沉重影响,在这个体系中壮成长。
我的叔叔曾是越南北部高原的一所高中的副校长,他习惯了每年年底拜访他的学生和他们的父母。

他们会提着一个篮子或一个装有公鸡的麻袋,我的叔叔会把它煮熟,放在除夕的坛上。

不只是鸡肉。他的房子里堆满了本地的番石榴,豆类,花生,木薯,地瓜和蔬菜,所有的礼物都是他的学生们送来的。

我叔叔说他只从他们每个人那里拿走了一点,只好强迫他们把其余的人带回家,因为“在这个农村地区,每个人都很贫穷。”

多年后,可爱的回忆仍然使我微笑。

表达感激之情是一件高贵的事,越南人很好地保存了这一习俗。

但是,感谢的公鸡和厚厚的买个人青睐之间的界限是一个模糊的界限。带着公鸡去某人的家很尴尬,而且公鸡不再是特别有价值的东西,人们已经选择了200万越南盾(约合100美元)的信封。在我们不知不觉中,信封变成了一个装满钞票的手提箱。

越南法律规定,收到价值50万越南盾以上的礼物的人将被视作腐败。所以开个玩笑说,拿走490,000越南盾仍然可以成为一个好人。

推论只是la脚,足以说明法律和法规如何过分简化了腐败,却未能反映出真正的问题。

许多人认为贿赂是“经济机器中的润滑剂”。但是人们应该区分违法行为和灵活性。前者是一种滥用权力的行为,会导致任意的规则和政策,而后者则使政策保持动态和进步。

过去的公鸡变成了许多不同的形式。

但是,教师放弃一切以保持他的丛林学生在课堂上的热情与急切任命一个不配人的官员的热情不同。

作为经济学家,我会说贿赂不是“润滑剂”。相反,它被扔进了经济的车轮。

贿赂具有破坏性,特别是从长期来看。它减少了来自国内外的投资流量,从而阻碍了增长并破坏了经济的稳定,因为投资者将其视为一种税收。

它给国库带来了损失,导致无效的投资并浪费了人力资源。

它伪造了公共支出,降低了基础设施系统的质量,对穷人施加了更大的压力,并扩大了贫富差距。

这也减慢了民主进程,并削弱了公众和国际社会对政府的信任。

越南不缺乏打击腐败的法规。它具有规则,法令,决议和程序,以监督从资本管理到招待会和标语支出的所有事务。

持续的腐败镇压以前所未有的强劲势头向前推进,并帮助建立了公众的信心。但是,为了真正打击腐败,除了追逐“公鸡篮子”并核实它们的交换是否遵循协议外,该国还应该做其他事情:经济自由化。

像其他许多发展中国家一样,越南也有很大的腐败空间。

Phiên âm tiếng Trung HSK 8 cho bài giảng này trong Sách luyện thi HSK cấp 8 học tiếng Trung HSK 8 bài 1

Yījiā èluósī gōngsī zuìjìn kāishǐ tígōng yǔ cháoxiǎn de hùliánwǎng liánjiē, ér yīlǎng wéi qí tígōngle shèbèi. Yǒu chuányán shuō, cháoxiǎn hēikè láizì nányà hé dōngnányà guójiā. Tè lǎng pǔ zhèngfǔ xūyào yǔ cháoxiǎn méngguó jiànlì xīn de guānxì, yǐ xuēruò cháoxiǎn hēikè zài qí lǐngtǔ nèi de huódòng.

Yěxǔ zuì jǐnjí de shì, huáshèngdùn xūyào quèdìng píngrǎng de zuìzhōng zhànjú. WannaCry kěnéng shì shìtú chǎnshēng xiànjīn yǐ duìkàng zhìcái yǐngxiǎng de chángshì, yánjiū rényuán shuō, cháoxiǎn de hēikè cóng 2016 nián mèngjiālā yínháng de wǎngluò qiǎngjié àn yǐjí yǐ bǐtè bì hé yǐtài fāng děng xūnǐ huòbì jìnxíng de jiāoyì suǒ zhōng zhuànle shù bǎi wàn měiyuán.

Cháoxiǎn shìtú diàochá měiguó diànwǎng de chángshì biǎomíng, rúguǒ píngrǎng yǔ huáshèngdùn jìnxíng rènhé huìtán, tā zhèngzài xúnzhǎo yīgè tǎojiàhuánjià de chóumǎ yǐ huòqǔ yǐngxiǎng lì. Yǔ hé jìhuà yīyàng, běi cháoxiǎn jiāng jìxù zài tóngqíng zhèngquán de bāngzhù xià fāzhǎn qí wǎngluò zhànlüè, tóngshí bìmiǎn shēngjí wèi zhēnduì měiguó de “zhēnzhèng” zhànzhēng. Jǐnguǎn wǒmen réngrán zuì dānxīn hé gōngjí, dàn píngrǎng lìyòng qí wǎngluò shílì de wēixié hé nénglì réngrán yǐnqǐ rénmen de yánzhòng guānzhù.

Gāoshàng de gǎnxiè hé huìlù zhī jiān yǒu yītiáo jièxiàn. Zìyóu shìchǎng jiāng jiějué hòu zhě

yī wèi nóngfū zài hénèi jiāoqū lāzhe yī chē shōuhuò de dàmǐ. Fǔbài gěi qióngrén zēngjiāle fùdān, bìng jiàngdīle gōngzhòng duì zhèngfǔ de xìnrèn.

Yuènán de fǔbài tǐxì zài 1975 nián zhīqián réngrán shòudào jìhuà jīngjì de chén chóng yǐngxiǎng, zài zhège tǐxì zhōng zhuàng chéngzhǎng.
Wǒ de shūshu céng shì yuènán běibù gāoyuán de yī suǒ gāozhōng de fù xiàozhǎng, tā xíguànle měinián niándǐ bàifǎng tā de xuéshēng hé tāmen de fùmǔ.

Tāmen huì tízhe yīgè lánzi huò yīgè zhuāng yǒu gōngjī de mádài, wǒ de shūshu huì bǎ tā zhǔ shú, fàng zài chúxì de tán shàng.

Bù zhǐshì jīròu. Tā de fángzi lǐ duī mǎnle běndì de fān shíliú, dòu lèi, huāshēng, mùshǔ, dìguā hé shūcài, suǒyǒu de lǐwù dōu shì tā de xuéshēngmen sòng lái de.

Wǒ shūshu shuō tā zhǐ cóng tāmen měi gèrén nàlǐ ná zǒule yīdiǎn, zhǐ hào qiǎngpò tāmen bǎ qíyú de rén dài huí jiā, yīnwèi “zài zhège nóngcūn dìqū, měi gèrén dōu hěn pínqióng.”

Duōnián hòu, kě’ài de huíyì réngrán shǐ wǒ wéixiào.

Biǎodá gǎnjī zhī qíng shì yī jiàn gāoguì de shì, yuènán rén hěn hǎo dì bǎocúnle zhè yī xísú.

Dànshì, gǎnxiè de gōngjī hé hòu hòu de mǎi gèrén qīnglài zhī jiān de jièxiàn shì yīgè móhú de jièxiàn. Dàizhe gōngjī qù mǒu rén de jiā hěn gāngà, érqiě gōngjī bù zài shì tèbié yǒu jiàzhí de dōngxī, rénmen yǐjīng xuǎnzéle 200 wàn yuènán dùn (yuē hé 100 měiyuán) de xìnfēng. Zài wǒmen bùzhī bù jué zhōng, xìnfēng biàn chéngle yīgè zhuāng mǎn chāopiào de shǒutí xiāng.

Yuènán fǎlǜ guīdìng, shōu dào jiàzhí 50 wàn yuènán dùn yǐshàng de lǐwù de rén jiāng bèi shì zuò fǔbài. Suǒyǐ kāi gè wánxiào shuō, ná zǒu 490,000 yuènán dùn réngrán kěyǐ chéngwéi yīgè hǎorén.

Tuīlùn zhǐshì la jiǎo, zúyǐ shuōmíng fǎlǜ hé fǎguī rúhé guòfèn jiǎnhuàle fǔbài, què wèi néng fǎnyìng chū zhēnzhèng de wèntí.

Xǔduō rén rènwéi huìlù shì “jīngjì jīqì zhōng de rùnhuá jì”. Dànshì rénmen yīnggāi qūfēn wéifǎ xíngwéi hé línghuó xìng. Qiánzhě shì yī zhǒng lànyòng quánlì de xíngwéi, huì dǎozhì rènyì de guīzé hé zhèngcè, érhòu zhě zé shǐ zhèngcè bǎochí dòngtài hé jìnbù.

Guòqù de gōngjī biàn chéngle xǔduō bùtóng de xíngshì.

Dànshì, jiàoshī fàngqì yīqiè yǐ bǎochí tā de cónglín xuéshēng zài kètáng shàng de rèqíng yǔ jíqiè rènmìng yīgè bùpèi rén de guānyuán de rèqíng bùtóng.

Zuòwéi jīngjì xué jiā, wǒ huì shuō huìlù bùshì “rùnhuá jì”. Xiāngfǎn, tā bèi rēng jìnle jīngjì de chēlún.

Huìlù jùyǒu pòhuài xìng, tèbié shì cóng cháng qī lái kàn. Tā jiǎnshǎole láizì guónèi wài de tóuzī liúliàng, cóng’ér zǔ’àile zēngzhǎng bìng pòhuàile jīngjì de wěndìng, yīnwèi tóuzī zhě jiāng qí shì wéi yī zhǒng shuìshōu.

Tā gěi guókù dài láile sǔnshī, dǎozhì wúxiào de tóuzī bìng làngfèile rénlì zīyuán.

Tā wèizàole gōnggòng zhīchū, jiàngdīle jīchǔ shèshī xìtǒng de zhìliàng, duì qióngrén shījiāle gèng dà de yālì, bìng kuòdàle pín fù chājù.

Zhè yě jiǎn mànle mínzhǔ jìnchéng, bìng xuēruòle gōngzhòng hé guójì shèhuì duì zhèngfǔ de xìnrèn.

Yuènán bù quēfá dǎjí fǔbài de fǎguī. Tā jùyǒu guīzé, fǎlìng, juéyì hé chéngxù, yǐ jiāndū cóng zīběn guǎnlǐ dào zhāodài huì hé biāoyǔ zhīchū de suǒyǒu shìwù.

Chíxù de fǔbài zhènyā yǐ qiánsuǒwèiyǒu de qiángjìng shìtóu xiàng qián tuījìn, bìng bāngzhù jiànlìle gōngzhòng de xìnxīn. Dànshì, wèile zhēnzhèng dǎjí fǔbài, chúle zhuīzhú “gōngjī lánzi” bìng héshí tāmen de jiāohuàn shìfǒu zūnxún xiéyì wài, gāi guó hái yīnggāi zuò qítā shìqíng: Jīngjì zìyóu huà.

Xiàng qítā xǔduō fāzhǎn zhōng guójiā yì yàng, yuènán yěyǒu hěn dà de fǔbài kōngjiān.

Phiên dịch tiếng Trung HSK 8 sang tiếng Việt Sách luyện thi HSK cấp 8 học tiếng Trung HSK 8 bài 1

Một công ty của Nga gần đây đã bắt đầu cung cấp kết nối Internet cho Triều Tiên và Iran cung cấp thiết bị cho họ. Có tin đồn rằng tin tặc Triều Tiên hoạt động từ các nước ở Nam và Đông Nam Á. Chính quyền Trump cần xây dựng quan hệ mới với các đồng minh của Triều Tiên để làm suy yếu hoạt động của tin tặc Triều Tiên trong lãnh thổ của họ.

Có lẽ khẩn cấp nhất, Washington cần xác định trò chơi kết thúc của Bình Nhưỡng. WannaCry có thể là một nỗ lực tạo ra tiền mặt để chống lại tác động của các lệnh trừng phạt và các nhà nghiên cứu nói rằng tin tặc của Triều Tiên đã kiếm được hàng triệu USD từ vụ cướp mạng năm 2016 tại Ngân hàng Bangladesh và trên các sàn giao dịch tiền ảo như Bitcoin và Ethereum.

Việc Triều Tiên cố gắng thăm dò mạng lưới điện của Mỹ cho thấy Bình Nhưỡng đang tìm kiếm một con bài mặc cả để đạt được đòn bẩy nếu họ tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào với Washington. Cũng như với chương trình hạt nhân của mình, Triều Tiên sẽ tiếp tục phát triển chiến lược mạng của mình với sự giúp đỡ từ các chế độ thông cảm đồng thời tránh leo thang thành một cuộc chiến “thực sự” chống lại Hoa Kỳ. Mặc dù chúng ta vẫn phải lo sợ nhất về một cuộc tấn công hạt nhân, nhưng các mối đe dọa – và khả năng – sử dụng sức mạnh không gian mạng của Bình Nhưỡng là nguyên nhân gây lo ngại nghiêm trọng.

Có một ranh giới mong manh giữa lòng biết ơn cao quý và sự hối lộ. Thị trường tự do sẽ phân loại sau

Một người nông dân kéo xe gặt lúa ở ngoại thành Hà Nội. Tham nhũng tạo gánh nặng lớn hơn cho người nghèo và làm giảm lòng tin của công chúng đối với chính phủ.

Tham nhũng ở Việt Nam phát triển mạnh trong một hệ thống vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng nề của nền kinh tế kế hoạch trước năm 1975.
Chú tôi là phó hiệu trưởng của một trường trung học ở vùng cao phía Bắc Việt Nam và ông đã quen với việc các học sinh của mình và phụ huynh của họ đến thăm mỗi cuối năm.

Họ sẽ mang theo một cái rổ hoặc một cái bao tải bên trong có một con gà trống mà chú tôi sẽ nấu và đặt lên bàn thờ vào đêm giao thừa.

Nó không chỉ là gà. Nhà ông có đầy ổi, đậu, lạc, sắn, khoai lang và rau, tất cả đều là quà của học trò.

Chú tôi nói chỉ lấy của mỗi người một ít và phải bắt họ mang về nhà phần còn lại vì “ở nông thôn này ai cũng nghèo”.

Kỉ niệm đáng yêu vẫn khiến tôi mỉm cười nhiều năm sau.

Thể hiện lòng biết ơn là một điều cao quý và người Việt Nam đã gìn giữ rất tốt phong tục đó.

Nhưng ranh giới giữa con gà trống của lòng biết ơn và chiếc phong bì dày cộp để mua chuộc lợi ích cá nhân là một điều rất mờ nhạt. Vì sẽ cảm thấy xấu hổ khi mang một con gà trống đến nhà người khác và một con gà trống không còn giá trị đặc biệt nữa, nên mọi người đã chuyển sang một phong bì, chẳng hạn như 2 triệu đồng hoặc gần 100 đô la. Và trước khi chúng ta biết điều đó, chiếc phong bì đã biến thành một chiếc vali chứa đầy tiền giấy.

Pháp luật Việt Nam cho rằng, những người nhận quà trị giá 500 nghìn đồng trở lên có thể bị coi là tham nhũng. Vì vậy, có một câu chuyện đùa rằng lấy 190.000 đồng vẫn khiến một người trở thành người tốt.

Suy luận chỉ đủ khập khiễng để cho thấy luật và quy định đã đơn giản hóa tham nhũng như thế nào và không phản ánh được vấn đề thực sự.

Nhiều người tin rằng hối lộ là “chất bôi trơn trong cỗ máy kinh tế”. Nhưng mọi người nên phân biệt giữa vô luật và linh hoạt. Loại thứ nhất là một kiểu lạm dụng quyền lực dẫn đến các quy tắc và chính sách độc đoán, trong khi loại thứ hai giữ cho các chính sách năng động và tiến bộ.

Con gà trống ngày xưa nay đã biến thành muôn hình vạn trạng.

Nhưng sự nhiệt tình của một giáo viên từ bỏ mọi thứ để giữ cho những học sinh rừng rậm của mình ở lại lớp khác với sự nhiệt tình của một quan chức hăng hái bổ nhiệm một người không xứng đáng.

Với tư cách là một nhà kinh tế, tôi có thể nói rằng hối lộ không phải là “chất bôi trơn”. Ngược lại, nó là cát ném vào bánh xe của nền kinh tế.

Hối lộ là phá hoại, đặc biệt là trong dài hạn. Nó làm giảm dòng vốn đầu tư từ trong và ngoài nước, cản trở tăng trưởng và gây bất ổn cho nền kinh tế vì các nhà đầu tư coi đó như một loại thuế.

Nó gây thất thoát cho ngân khố nhà nước, tạo điều kiện cho đầu tư kém hiệu quả và bố trí sai nguồn nhân lực.

Nó làm sai lệch chi tiêu công, làm giảm chất lượng của hệ thống cơ sở hạ tầng, gây áp lực nặng nề hơn cho người nghèo và gia tăng khoảng cách giàu nghèo.

Nó cũng làm chậm quá trình dân chủ và làm giảm lòng tin của công chúng và cộng đồng quốc tế đối với chính phủ.

Việt Nam không thiếu các quy định để chống tham nhũng. Nó có các quy tắc, nghị định, nghị quyết và chương trình để giám sát mọi thứ từ quản lý vốn đến tiệc chiêu đãi và chi phí biểu ngữ.

Cuộc đàn áp tham nhũng đang diễn ra đang diễn ra với động lực mạnh mẽ hơn bao giờ hết và nó đã giúp xây dựng niềm tin của công chúng. Nhưng để thực sự chống tham nhũng, bên cạnh việc theo đuổi những “rổ gà trống” và xác minh xem liệu việc trao đổi của họ có tuân theo các giao thức hay không, còn có một điều khác mà đất nước nên làm: tự do hóa kinh tế.

Giống như ở nhiều nước đang phát triển khác, Việt Nam có rất nhiều không gian cho tham nhũng.

Bài giảng Sách luyện thi HSK cấp 8 học tiếng Trung HSK 8 bài 1 hôm nay đến đây là hết rồi,cảm ơn các bạn đã luôn chú ý theo dõi,chúc các bạn có một buổi học online vui vẻ nhé.

0 responses on "Sách luyện thi HSK cấp 8 học tiếng Trung HSK 8 bài 1"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top