Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài tập 1

Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online cùng Thầy Vũ

Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài tập 1 là nội dung giáo án giảng dạy mới nhất của Thầy Vũ chuyên luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 9 tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội. Chuyên mục này tổng hợp rất nhiều tài liệu học tiếng Trung HSK online cực kỳ uy tín và chất lượng của Th.S Nguyễn Minh Vũ là chuyên gia huấn luyện thí sinh ôn thi HSK điểm cao từ HSK cấp 6 đến HSK cấp 9. Các bạn chú ý cập nhập bài giảng mới nhất mỗi ngày của Thầy Vũ trên trang web luyện thi HSK online này nhé.

Khóa học tiếng Trung Thương mại dành cho các bạn học viên đã nắm được một lượng kiến thức tiếng Trung cơ bản. Bạn nào chưa nắm được những kiến thức cơ bản thiết yếu thì sẽ được Thầy Vũ bổ sung và bù đắp trong quá trình học theo lớp tiếng Trung Thương mại cơ bản đến nâng cao.

Khoá học tiếng Trung thương mại

Dưới đây hãy tham khảo bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo dành cho tất cả những bạn hiện đang học tiếng Trung,các bạn hãy lưu về để xem dần nhé,các bạn xem chi tiết tại link dưới đây nhé.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Phía đây là khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc dành cho những bạn có nhu cầu buôn bán hàng hóa và lấy nguồn hàng từ kênh mua sắm trực tuyến lớn nhất Trung Quốc TAOBAO do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn và gửi đến cho các bạn nha.-

Khóa nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall 1688

Bạn nào muốn học tiếng trung tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster  thì có 1 tin rất vui là đã có Cơ sở 2 tại Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn xem thông tin chi tiết lịch khai giảng mới nhất ở Hà Nội và TP HCM tại link bên dưới nhé.

Chi tiết khóa học tiếng Trung quận 10 tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster

Các bạn học viên ở xa Trung tâm tiếng Trung ChineMaster có thể tham gia các lớp học tiếng Trung trực tuyến qua Skype. Các bạn xem hướng dẫn đăng ký khóa học tiếng Trung online qua Skype tại link bên dưới.

Học tiếng Trung giao tiếp online qua Skype

Tài liệu Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài tập 1

Các bạn chú ý cập nhập bài giảng mới nhất mỗi ngày của Thầy Vũ trên trang web luyện thi HSK online này nhé.

实际上,这在很大程度上是一种市场经济,许多公司与不同的机构建立联系,支付个人工资,从供应商那里购买投入品,甚至在可能的情况下向当局隐瞒收益。旅游美元在某种程度上散布开来。

这并不是说游客可以完全避免支持金正恩(Kim Jong Un)的目标。当游客像大多数人一样乘坐高丽航空公司的飞机飞往该国时,他们正在向一家军方拥有的公司付款。当然,该军人现在致力于研发可以袭击美国大陆的武器。国务院在7月下旬宣布将寻求旅行禁令后,在整个太平洋上发射了几次朝鲜导弹试验和多轮言论。平壤热衷于象征主义,称其可能“在美国的心脏地带”施加“强大的核锤”。如果认为华盛顿正试图赶走金正日。

此旅行禁令也是象征主义的一种形式。实际上,这是一种声明,表明朝鲜的行为远远超出可接受的标准,以至于美国政府愿意禁止其本国公民前往朝鲜旅行。这也表明美国有意遏制朝鲜经济,即使是在小范围内。

也会有费用。人与人之间的交流也会影响人们的想法,即使在朝鲜这样的受控制国家也是如此。接触外国人和观念改变了平壤中上层和上层阶级居民如何看待世界。由于游客经常发现国内的变化和趋势,朝鲜的观察员从旅游业中也学到了很多东西。如果旅游业承包的话,其中一些将丢失。

这项禁令对美国来说是极为罕见的行动。在美国和北韩之间长期的冲突历史中,它将进一步下降。令人震惊的是,1953年签署停战协定的人早已荡然无存,而这种折磨的关系得以持久。

税务辩论:为什么在越南提高增值税只是个坏主意

哈佛大学肯尼迪学院的一位研究人员认为,增加公共债务和预算损失无法通过简单的加税来解决。
我清楚地记得与我在波士顿学院的政府教授就增值税(VAT)进行过一次对话。

他告诉我,在他受克林顿总统(Bill Clinton)的邀请加入经济顾问委员会之后,他接到了美国经济学家约瑟夫·斯蒂格利茨(Joseph Stiglitz)的电话,他于2001年获得了诺贝尔经济学奖。被允许提出改革美国政府财政的提议,那会是什么?”

我的教授毫不犹豫地回答说,美国应该用增值税代替企业所得税。

他说,后者是透明的,避免了一个实体负责缴纳大量税款,而且它也是许多国家/地区最重要的收入来源。

这是因为增值税“没有眼睛”。它没有区分富人与穷人,男人与女人,或老年人与年轻人。那些使用相同产品的人将必须缴纳相同的税款。

我对越南财政部最近提出的提高增值税的提议并不感到惊讶,但我对此感到失望。这将对经济效率和社会平等产生负面影响,也无助于该国应对其庞大的公共债务和国家预算赤字。

为什么这样?

根据财政部的说法,提高增值税的主要原因是平衡国家预算和削减公共债务。该部表示,与“国际惯例”相比,越南目前的增值税税率太低,因此提高增值税将杀死两只鸟,只差一块石头:平衡国家预算和遵守全球规则。

首先,我必须说,增值税没有“国际惯例”之类的东西。比率从台湾的5%到大多数欧盟国家的25-27%不等。在东南亚,增值税的范围从泰国的7%,新加坡的12%和中国的17%。

在越南,该地区10%的利率大约是平均水平,并不像财政部所描述的那样低。

其次,提高增值税将造成更多的社会不平等。增值税没有眼睛,富人和穷人一样。

低收入者和高收入者都将他们的大部分钱花在基本产品上,而这些产品对穷人和富人来说,包括税收在内的价格都是相同的。因此,低收入者的负担更加沉重。

第三,经济理论证明,当提高税收时,生产者和消费者都必须花费更多,这会降低经济效率。

在越南,经济扩张主要取决于家庭支出,而公司必须承担高昂的“官方”和“非官方”投入成本,对消费者和企业征收更多的税收只会使情况变得更糟。

Phiên âm tiếng Trung HSK 8 online cho bài giảng lớp luyện thi HSK trực tuyến Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài tập 1

Shíjì shang, zhè zài hěn dà chéngdù shàng shì yī zhǒng shìchǎng jīngjì, xǔduō gōngsī yǔ bùtóng de jīgòu jiànlì liánxì, zhīfù gèrén gōngzī, cóng gōngyìng shāng nàlǐ gòumǎi tóurù pǐn, shènzhì zài kěnéng de qíngkuàng xià xiàng dāngjú yǐnmán shōuyì. Lǚyóu měiyuán zài mǒu zhǒng chéngdù shàng sànbù kāi lái.

Zhè bìng bùshì shuō yóukè kěyǐ wánquán bìmiǎn zhīchí jīnzhèng’ēn (Kim Jong Un) de mùbiāo. Dāng yóukè xiàng dà duōshù rén yīyàng chéngzuò gāolí hángkōng gōngsī de fēijī fēi wǎng gāi guó shí, tāmen zhèngzài xiàng yījiā jūn fāng yǒngyǒu de gōngsī fùkuǎn. Dāngrán, gāi jūnrén xiànzài zhìlì yú yánfā kěyǐ xíjí měiguó dàlù de wǔqì. Guówùyuàn zài 7 yuè xiàxún xuānbù jiāng xúnqiú lǚxíng jìnlìng hòu, zài zhěnggè tàipíngyáng shàng fāshèle jǐ cì cháoxiǎn dǎodàn shìyàn hé duō lún yánlùn. Píngrǎng rèzhōng yú xiàngzhēng zhǔyì, chēng qí kěnéng “zài měiguó de xīnzàng dìdài” shījiā “qiángdà de hé chuí”. Rúguǒ rènwéi huáshèngdùn zhèng shìtú gǎn zǒu jīn zhèng rì.

Cǐ lǚxíng jìnlìng yěshì xiàngzhēng zhǔyì de yī zhǒng xíngshì. Shíjì shang, zhè shì yī zhǒng shēngmíng, biǎomíng cháoxiǎn de xíngwéi yuǎn yuǎn chāochū kě jiēshòu de biāozhǔn, yǐ zhìyú měiguó zhèngfǔ yuànyì jìnzhǐ qí běnguó gōngmín qiánwǎng cháoxiǎn lǚxíng. Zhè yě biǎomíng měiguó yǒuyì èzhì cháoxiǎn jīngjì, jíshǐ shì zài xiǎo fànwéi nèi.

Yě huì yǒu fèiyòng. Rén yǔ rén zhī jiān de jiāoliú yě huì yǐngxiǎng rénmen de xiǎngfǎ, jíshǐ zài cháoxiǎn zhèyàng de shòu kòngzhì guójiā yěshì rúcǐ. Jiēchù wàiguó rén hé guānniàn gǎibiànle píngrǎng zhōng shàngcéng hé shàngcéng jiējí jūmín rúhé kàndài shìjiè. Yóuyú yóukè jīngcháng fāxiàn guónèi de biànhuà hé qūshì, cháoxiǎn de guāncháyuán cóng lǚyóu yè zhōng yě xué dàole hěnduō dōngxī. Rúguǒ lǚyóu yè chéngbāo dehuà, qízhōng yīxiē jiāng diūshī.

Zhè xiàng jìnlìng duì měiguó lái shuō shì jíwéi hǎnjiàn de xíngdòng. Zài měiguó hé běihán zhī jiān chángqí de chōngtú lìshǐ zhōng, tā jiāng jìnyībù xiàjiàng. Lìng rén zhènjīng de shì,1953 nián qiānshǔ tíngzhàn xiédìng de rén zǎoyǐ dàngrán wú cún, ér zhè zhǒng zhémó de guānxì déyǐ chíjiǔ.

Shuìwù biànlùn: Wèishéme zài yuènán tígāo zēngzhí shuì zhǐshì gè huài zhǔyì

hāfó dàxué kěnnídí xuéyuàn de yī wèi yánjiū rényuán rènwéi, zēngjiā gōnggòng zhàiwù hé yùsuàn sǔnshī wúfǎ tōngguò jiǎndān de jiā shuì lái jiějué.
Wǒ qīngchǔ dì jìdé yǔ wǒ zài bōshìdùn xuéyuàn de zhèngfǔ jiàoshòu jiù zēngzhí shuì (VAT) jìnxíngguò yīcì duìhuà.

Tā gàosù wǒ, zài tā shòu kèlíndùn zǒngtǒng (Bill Clinton) de yāoqǐng jiārù jīngjì gùwèn wěiyuánhuì zhīhòu, tā jiē dàole měiguó jīngjì xué jiā yuēsèfū·sī dì gé lì cí (Joseph Stiglitz) de diànhuà, tā yú 2001 nián huòdéle nuò bèi’ěr jīngjì xué jiǎng. Bèi yǔnxǔ tíchū gǎigé měiguó zhèngfǔ cáizhèng de tíyì, nà huì shì shénme?”

Wǒ de jiàoshòu háo bù yóuyù de huídá shuō, měiguó yīnggāi yòng zēngzhí shuì dàitì qǐyè suǒdéshuì.

Tā shuō, hòu zhě shì tòumíng de, bìmiǎnle yīgè shítǐ fùzé jiǎonà dàliàng shuì kuǎn, érqiě tā yěshì xǔduō guójiā/dìqū zuì zhòngyào de shōurù láiyuán.

Zhè shì yīn wéi zēngzhí shuì “méiyǒu yǎnjīng”. Tā méiyǒu qūfēn fù rén yǔ qióngrén, nánrén yǔ nǚrén, huò lǎonián rén yǔ niánqīng rén. Nàxiē shǐyòng xiāngtóng chǎnpǐn de rén jiāng bìxū jiǎonà xiāngtóng de shuì kuǎn.

Wǒ duì yuènán cáizhèng bù zuìjìn tíchū de tígāo zēngzhí shuì de tíyì bìng bù gǎndào jīngyà, dàn wǒ duì cǐ gǎndào shīwàng. Zhè jiāng duì jīngjì xiàolǜ hé shèhuì píngděng chǎnshēng fùmiàn yǐngxiǎng, yě wú zhù yú gāi guó yìngduì qí pángdà de gōnggòng zhàiwù hé guójiā yùsuàn chìzì.

Wèishéme zhèyàng?

Gēnjù cáizhèng bù de shuōfǎ, tígāo zēngzhí shuì de zhǔyào yuányīn shì pínghéng guójiā yùsuàn hé xuējiǎn gōnggòng zhàiwù. Gāi bù biǎoshì, yǔ “guójì guànlì” xiāng bǐ, yuènán mùqián de zēngzhí shuì shuìlǜ tài dī, yīncǐ tígāo zēngzhí shuì jiāng shā sǐ liǎng zhī niǎo, zhǐ chà yīkuài shítou: Pínghéng guójiā yùsuàn hé zūnshǒu quánqiú guīzé.

Shǒuxiān, wǒ bìxū shuō, zēngzhí shuì méiyǒu “guójì guànlì” zhī lèi de dōngxī. Bǐ shuài cóng táiwān de 5%dào dà duōshù ōuméng guójiā de 25-27%bù děng. Zài dōngnányà, zēngzhí shuì de fànwéi cóng tàiguó de 7%, xīnjiāpō de 12%hé zhōngguó de 17%.

Zài yuènán, gāi dìqū 10%de lìlǜ dàyuē shì píngjūn shuǐpíng, bìng bù xiàng cáizhèng bù suǒ miáoshù dì nàyàng dī.

Qícì, tígāo zēngzhí shuì jiāng zàochéng gèng duō de shèhuì bù píngděng. Zēngzhí shuì méiyǒu yǎnjīng, fù rén hé qióngrén yīyàng.

Dī shōurù zhě hé gāo shōurù zhě dōu jiāng tāmen de dà bùfèn qián huā zài jīběn chǎnpǐn shàng, ér zhèxiē chǎnpǐn duì qióngrén hé fù rén lái shuō, bāokuò shuìshōu zài nèi de jiàgé dōu shì xiāngtóng de. Yīncǐ, dī shōurù zhě de fùdān gèngjiā chénzhòng.

Dì sān, jīngjì lǐlùn zhèngmíng, dāng tígāo shuìshōu shí, shēngchǎn zhě hé xiāofèi zhě dōu bìxū huāfèi gèng duō, zhè huì jiàngdī jīngjì xiàolǜ.

Zài yuènán, jīngjì kuòzhāng zhǔyào qǔjué yú jiātíng zhīchū, ér gōngsī bìxū chéngdān gāo’áng de “guānfāng” hé “fēi guānfāng” tóurù chéngběn, duì xiāofèi zhě hé qǐyè zhēngshōu gèng duō de shuìshōu zhǐ huì shǐ qíngkuàng biàn dé gèng zāo.

Phiên dịch tiếng Trung HSK 8 sang tiếng Việt cho bài giảng hôm nay Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài tập 1

Trên thực tế, nền kinh tế thị trường phần lớn là một nền kinh tế thị trường với vô số các công ty kết nối với các tổ chức khác nhau, trả lương cho từng cá nhân, mua nguyên liệu đầu vào từ các nhà cung cấp, và khi có thể, thậm chí che giấu thu nhập với chính quyền. Đô la du lịch được lan truyền ở một mức độ nào đó.

Điều đó không có nghĩa là khách du lịch hoàn toàn có thể tránh ủng hộ các mục tiêu của Kim Jong Un. Khi du khách bay đến đất nước này bằng Air Koryo – như hầu hết mọi người – họ đang trả tiền cho một công ty thuộc sở hữu của quân đội. Và tất nhiên, quân đội đó hiện đang chuyên tâm phát triển các loại vũ khí có thể tấn công đất liền Hoa Kỳ. Sau khi Bộ Ngoại giao tuyên bố sẽ tìm kiếm lệnh cấm đi lại vào cuối tháng 7, một số vụ thử tên lửa của Triều Tiên và nhiều đợt hùng biện đã được tiến hành trên Thái Bình Dương. Bình Nhưỡng, thích chủ nghĩa tượng trưng, gọi “chiếc búa hạt nhân mạnh mẽ” mà nó có thể giáng xuống “trái tim của nước Mỹ” nếu họ cho rằng Washington đang cố gắng lật đổ ông Kim.

Lệnh cấm du lịch này cũng là một hình thức biểu tượng. Theo nghĩa thực tế, đó là một tuyên bố rằng hành vi của Triều Tiên nằm ngoài các chuẩn mực có thể chấp nhận được đến mức chính phủ Hoa Kỳ sẵn sàng cấm công dân của mình đến đó. Nó cũng báo hiệu ý định của Hoa Kỳ trong việc kìm hãm nền kinh tế của Triều Tiên, ngay cả theo những cách nhỏ.

Sẽ có chi phí, quá. Trao đổi giữa người với người có thể ảnh hưởng đến cách mọi người suy nghĩ, ngay cả trong tình trạng bị kiểm soát như Triều Tiên. Tiếp xúc với những người nước ngoài và những ý tưởng đã thay đổi cách cư dân thuộc tầng lớp trung lưu và thượng lưu Bình Nhưỡng nhìn thế giới. Các nhà quan sát Triều Tiên cũng học được nhiều điều đáng ngạc nhiên từ ngành du lịch, khi khách du lịch thường xuyên phát hiện ra những thay đổi và xu hướng trong nước. Một phần trong số này sẽ bị mất nếu ngành du lịch ký hợp đồng.

Lệnh cấm là một hành động đặc biệt hiếm gặp đối với Hoa Kỳ. Nó sẽ đi xuống như một dấu mốc nữa trong lịch sử lâu dài của cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên. Thật là tỉnh táo khi nghĩ rằng những người đàn ông ký hiệp định đình chiến năm 1953 đã ra đi từ lâu, trong khi mối quan hệ bị tra tấn này vẫn tồn tại.

Cuộc tranh luận về thuế: Tại sao tăng thuế VAT ở Việt Nam chỉ là một ý tưởng tồi

Một nhà nghiên cứu tại Trường Harvard Kennedy lập luận rằng nợ công gia tăng và thất thoát ngân sách không thể giải quyết bằng một đợt tăng thuế đơn giản.
Tôi nhớ rõ ràng đã có một cuộc trò chuyện về thuế giá trị gia tăng (VAT) với giáo sư chính phủ của tôi tại Trường Cao đẳng Boston.

Anh ấy nói với tôi rằng sau khi anh ấy được mời tham gia Hội đồng Cố vấn Kinh tế dưới thời Tổng thống Bill Clinton, anh ấy đã nhận được cuộc gọi từ Joseph Stiglitz, nhà kinh tế học người Mỹ đã nhận Giải thưởng Nobel về Khoa học Kinh tế năm 2001. Stiglitz hỏi anh ấy: “Nếu bạn được phép đưa ra đề xuất cải cách tài chính chính phủ ở Mỹ, nó sẽ như thế nào? ”

Giáo sư của tôi trả lời không do dự, nói rằng Hoa Kỳ nên thay thế thuế thu nhập doanh nghiệp bằng VAT.

Ông nói rằng quy định sau là minh bạch và tránh cho một thực thể chịu trách nhiệm trả một số loại thuế và đó cũng là nguồn thu quan trọng nhất ở nhiều quốc gia.

Đó là vì VAT “không có mắt”. Nó không phân biệt người giàu với người nghèo, đàn ông với phụ nữ, hay già với trẻ. Những người sử dụng cùng một sản phẩm sẽ phải trả thuế như nhau.

Tôi không ngạc nhiên về đề xuất gần đây của Bộ Tài chính Việt Nam về việc tăng thuế VAT, nhưng tôi thất vọng. Nó sẽ có những tác động tiêu cực đến hiệu quả kinh tế và bình đẳng xã hội, đồng thời không giúp đất nước giải quyết được tình trạng nợ công cao và thâm hụt ngân sách nhà nước.

Tại sao như vậy?

Theo Bộ Tài chính, nguyên nhân chính của việc tăng thuế VAT là để cân đối ngân sách nhà nước và cắt giảm nợ công. Bộ cho biết thuế suất thuế GTGT của Việt Nam hiện nay quá thấp so với “thông lệ quốc tế”, do đó, việc tăng thuế GTGT sẽ giết hai con chim một trời: cân bằng ngân sách nhà nước và chơi theo luật lệ toàn cầu.

Trước hết, tôi phải nói rằng không có cái gọi là “thông lệ quốc tế” đối với thuế GTGT. Tỷ lệ thay đổi từ 5 phần trăm ở Đài Loan đến 25-27 phần trăm ở hầu hết các nước thuộc Liên minh Châu Âu. Ở Đông Nam Á, thuế VAT dao động từ 7% ở Thái Lan đến 12% ở Singapore và 17% ở Trung Quốc.

Tỷ lệ 10% ở Việt Nam là khoảng trung bình trong bối cảnh khu vực, và không thấp như Bộ Tài chính đã mô tả.

Thứ hai, tăng thuế VAT sẽ tạo thêm bất bình đẳng xã hội. Thuế VAT không có mắt, người giàu và người nghèo đều giống nhau.

Cả người có thu nhập thấp và thu nhập cao đều dành phần lớn tiền của họ cho các sản phẩm thiết yếu, và những sản phẩm này có giá tương đương đối với cả người nghèo và người giàu, kể cả thuế. Vì vậy, gánh nặng càng đè nặng lên những người có thu nhập thấp.

Thứ ba, các lý thuyết kinh tế chứng minh rằng khi tăng thuế, cả người sản xuất và người tiêu dùng đều phải chi tiêu nhiều hơn, điều này làm giảm hiệu quả kinh tế.

Ở Việt Nam, nơi nền kinh tế mở rộng chủ yếu phụ thuộc vào chi tiêu hộ gia đình và các công ty phải trang trải chi phí đầu vào cao, cả “chính thức” và “không chính thức”, việc áp thuế nhiều hơn đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Bài giảng Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài tập 1 hôm nay đến đây là hết rồi,cảm ơn các bạn đã luôn chú ý theo dõi,chúc các bạn có một buổi học online vui vẻ nhé.

0 responses on "Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài tập 1"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top