Giáo án giảng dạy từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster

Nội dung Giáo án giảng dạy từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster

Giáo án giảng dạy từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster của Thầy Vũ tiếp tục chia sẻ với các bạn nội dung chương trình đào tạo khóa học tiếng Trung HSK 1 đến tiếng Trung HSK 9 theo bộ giáo trình Hán ngữ ChineMaster của Th.S Nguyễn Minh Vũ chủ biên biên tập biên soạn nội dung từ A đến Z chỉ duy nhất bán tại Trung Tâm tiếng Trung ChineMaster quận Thanh Xuân và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM Sài Gòn.

Các bạn hãy truy cập ngay vào link phía dưới đây để tham khảo bộ giáo trình tiếng Trung rất hay và bổ ích do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và đăng tải trên kênh học tiếng Trung online nổi tiếng của Thầy Vũ.

Giáo trình tiếng Trung 6 quyển ChineMaster

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc từ A đến Z sẽ giúp bạn nắm được tổng quan cách tự nhập hàng Trung Quốc tận gốc gồm các bước nào từ A đến Z rất chi tiết. Bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn là sẽ yên tâm có thể tự nhập hàng Trung Quốc trong thời gian ngắn nhất.

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao 1688

Tài liệu hướng dẫn tải bộ gõ tiếng Trung Sogou trên máy tính là nội dung được Thầy Vũ soạn thảo,trích từ bộ giáo án học tiếng Trung học online qua bộ gõ tiếng Trung sogou để gửi đến cho các bạn học viên.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou mới cùng Thầy Nguyễn Minh Vũ

Nếu bạn nào đang sử dụng app Skype thì có thể thông qua đó học tiếng Trung trực tiếp cùng Thầy Vũ, chi tiết cụ thể ở link bên dưới các bạn hãy tìm hiểu thêm nhé.

Đăng ký lớp học tiếng Trung online qua Skype

Khóa học tiếng Trung Thương mại toàn tập của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ Chủ biên và Biên soạn có các chương trình đào tạo rất hay và hữu ích dành cho tất cả các bạn

Đăng ký khoá học tiếng Trung thương mại

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster quận Thanh Xuân Hà Nội và quận 10 PH HCM là những đơn vị dẫn đầu tiên phong về lĩnh vực giảng dạy tiếng Trung Quốc và các khóa học tiếng Trung giao tiếp từ cơ bản đến nâng cao.

Đăng ký lớp học tiếng Trung quận 10 tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster

Giáo án giảng dạy từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster Thầy Vũ

Giáo án giảng dạy từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster của Thầy Vũ tiếp tục chia sẻ với các bạn nội dung chương trình đào tạo khóa học tiếng Trung HSK 1 đến tiếng Trung HSK 9 theo bộ giáo trình Hán ngữ ChineMaster của Th.S Nguyễn Minh Vũ chủ biên biên tập biên soạn nội dung từ A đến Z chỉ duy nhất bán tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM Sài Gòn.

耶伦表示,到 2021 年底之前,通胀将同比保持在 3% 的水平。

“我个人认为,这代表了暂时的因素,”她说。她补充说,生产瓶颈导致一些行业的价格上涨,例如汽车,而其他价格,例如机票,正在回升至更正常的水平。

耶伦说:“我们会非常仔细地观察此事,密切关注它,并在证明有必要时尝试解决出现的问题。”

她说,劳动力市场仍然疲软,因为人们永久失业,将这些工人重新吸收到经济中还需要一段时间。

“所以我们不应该指望这个过程在一两个月内完成,”耶伦说。 “虽然我们看到了一些通胀,但我认为这不是永久性的。”

耶伦表示,七国集团财长同意做出雄心勃勃的承诺,以实现经济脱碳并动员公共和私人资金采取行动应对气候变化。

耶伦在准备好的讲话中说:“为了促进私人气候融资的动员,七国集团还同意采取行动,提高向市场参与者提供一致、可比且对决策有用的气候相关金融信息的可用性。”

拜登求助于奥巴马帮助提高医疗保健入学率
美国总统乔拜登利用他的每周讲话与他的老老板奥巴马进行了简短的 Zoom 聊天,以提请注意 8 月 15 日结束的 6 个月扩大入学期。

周六,乔·拜登总统求助于他的老上司、前总统巴拉克·奥巴马,以帮助他鼓励美国人在大流行期间扩大的特殊注册期间签署“奥巴马医改”医疗保险。

拜登在每周讲话中与奥巴马进行了简短的 Zoom 聊天,以提请注意 8 月 15 日结束的为期六个月的扩大入学期。与此同时,政府发布了一份报告,称近 3100 万美国人(创纪录)现在拥有医疗保险通过奥巴马医改,正式称为“平价医疗法案”。

“我们一起做到了这一点,”奥巴马政府建立了医疗保险市场,他说,“我们一直在讨论如何,如果我们能够确立全民覆盖的原则,我们就可以在此基础上再接再厉。”

白宫努力强调扩大的入学期并声称奥巴马时代的医疗保健法获得了强劲的数字,与此同时,政界和医疗保健系统正在等待最高法院对该法律的合宪性作出裁决。

卫生与公共服务部在一份报告中表示,由于该法律,到 2021 年将有近 3100 万人获得保险。这远高于通常引用的超过 2000 万的估计数。

拜登政府启动了一个特殊的 COVID 大流行注册期,国会通过了大幅增加对依法出售的私人健康计划的补贴。但这并不能解释覆盖率的增加。

该报告称,有 1130 万人通过提供补贴私人计划的健康法市场获得保障。报告补充说,还有 1480 万人通过扩大的医疗补助计划获得保障。除了十几个州外,其他所有州都接受了奥巴马医改的医疗补助计划,该计划主要服务于低收入工作的成年人。所谓的基本健康计划涵盖了 100 万人,这是由 ACA 创建并在有限数量的州提供的选项。

这占约2700万人的入学人数。但拜登政府也声称要为 400 万人提供信贷,这些人在没有奥巴马法律的情况下有资格获得医疗补助。

预计最高法院很快将对德克萨斯州和其他共和党领导的州对健康法的挑战作出裁决。他们争辩说,由于国会已经取消了法律对未投保的处罚,因此 ACA 要求几乎所有美国人都必须拥有健康保险是违宪的,因此该法律应该失败。

那些为奥巴马医改辩护的人说,即使最高法院取消了承保要求,也没有理由篡改其余的法律。

白宫表示,在 2 月开始的特殊注册期间,现在已有 120 万人通过政府市场注册了医疗保险。这个数字包括即使没有拜登的特殊注册期也有资格获得注册机会的人。

诸如失去工作场所保险或结婚等生活变化被视为“符合条件的生活事件”,允许人们在一年中的任何时间注册。政府表示,去年约有 390,000 人因为 2 月 15 日至 4 月 30 日的生活变化而报名参加。

拜登在与奥巴马的谈话中谈到了他的儿子博拜登于 2015 年死于癌症。

Phiên âm tiếng Trung HSK cho bài giảng Giáo án giảng dạy từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster.

Yé lún biǎoshì, dào 2021 niándǐ zhīqián, tōngzhàng jiāng tóngbǐ bǎochí zài 3% de shuǐpíng.

“Wǒ gèrén rènwéi, zhè dàibiǎole zhànshí de yīnsù,” tā shuō. Tā bǔchōng shuō, shēngchǎn píngjǐng dǎozhì yīxiē hángyè de jiàgé shàngzhǎng, lìrú qìchē, ér qítā jiàgé, lìrú jīpiào, zhèngzài huíshēng zhì gēng zhèngcháng de shuǐpíng.

Yé lún shuō:“Wǒmen huì fēicháng zǐxì de guānchá cǐ shì, mìqiè guānzhù tā, bìng zài zhèngmíng yǒu bìyào shí chángshì jiějué chūxiàn de wèntí.”

Tā shuō, láodònglì shìchǎng réngrán píruǎn, yīn wéi rénmen yǒngjiǔ shīyè, jiāng zhèxiē gōngrén chóngxīn xīshōu dào jīngjì zhōng hái xūyào yīduàn shíjiān.

“Suǒyǐ wǒmen bù yìng gāi zhǐwàng zhège guòchéng zài yī liǎng gè yuè nèi wánchéng,” yé lún shuō. “Suīrán wǒmen kàn dàole yīxiē tōngzhàng, dàn wǒ rènwéi zhè bùshì yǒngjiǔ xìng de.”

Yé lún biǎoshì, qī guó jítuán cái zhǎng tóngyì zuòchū xióngxīn bóbó de chéngnuò, yǐ shíxiàn jīngjì tuō tàn bìng dòngyuán gōnggòng hé sīrén zījīn cǎiqǔ xíngdòng yìngduì qìhòu biànhuà.

Yé lún zài zhǔnbèi hǎo de jiǎnghuà zhōng shuō:“Wèile cùjìn sīrén qìhòu róngzī de dòngyuán, qī guó jítuán hái tóngyì cǎiqǔ xíngdòng, tígāo xiàng shìchǎng cānyù zhě tígōng yīzhì, kěbǐ qiě duì juécè yǒuyòng de qìhòu xiāngguān jīnróng xìnxī de kěyòngxìng.”

Bài dēng qiúzhù yú àobāmǎ bāngzhù tígāo yīliáo bǎojiàn rùxué lǜ
měiguó zǒngtǒng qiáo bài dēng lìyòng tā de měi zhōu jiǎnghuà yǔ tā de lǎo lǎobǎn àobāmǎ jìnxíngle jiǎnduǎn de Zoom liáotiān, yǐ tíqǐng zhùyì 8 yuè 15 rì jiéshù de 6 gè yuè kuòdà rùxué qí.

Zhōu liù, qiáo·bài dēng zǒngtǒng qiúzhù yú tā de lǎo shàngsi, qián zǒngtǒng bā lākè·àobāmǎ, yǐ bāngzhù tā gǔlì měiguó rén zài dà liúxíng qíjiān kuòdà de tèshū zhùcè qíjiān qiānshǔ “àobāmǎ yīgǎi” yīliáo bǎoxiǎn.

Bài dēng zài měi zhōu jiǎnghuà zhōng yǔ àobāmǎ jìnxíngle jiǎnduǎn de Zoom liáotiān, yǐ tíqǐng zhùyì 8 yuè 15 rì jiéshù de wéiqí liù gè yuè de kuòdà rùxué qí. Yǔ cǐ tóngshí, zhèngfǔ fābùle yī fèn bàogào, chēng jìn 3100 wàn měiguó rén (chuàng jìlù) xiànzài yǒngyǒu yīliáo bǎoxiǎn tōngguò àobāmǎ yīgǎi, zhèngshì chēng wèi “píngjià yīliáo fǎ’àn”.

“Wǒmen yīqǐ zuò dàole zhè yīdiǎn,” àobāmǎ zhèngfǔ jiànlìle yīliáo bǎoxiǎn shìchǎng, tā shuō,“wǒmen yīzhí zài tǎolùn rúhé, rúguǒ wǒmen nénggòu quèlì quánmín fùgài de yuánzé, wǒmen jiù kěyǐ zài cǐ jīchǔ shàng zàijiēzàilì.”

Báigōng nǔlì qiángdiào kuòdà de rùxué qí bìng shēngchēng àobāmǎ shídài de yīliáo bǎojiàn fǎ huòdéle qiángjìng de shùzì, yǔ cǐ tóngshí, zhèngjiè hé yīliáo bǎojiàn xìtǒng zhèngzài děngdài zuìgāo fǎyuàn duì gāi fǎlǜ de hé xiàn xìng zuòchū cáijué.

Wèishēng yǔ gōnggòng fúwù bù zài yī fèn bàogào zhōng biǎoshì, yóuyú gāi fǎlǜ, dào 2021 nián jiāng yǒu jìn 3100 wàn rén huòdé bǎoxiǎn. Zhè yuǎn gāo yú tōngcháng yǐnyòng de chāoguò 2000 wàn de gūjì shù.

Bài dēng zhèngfǔ qǐdòngle yīgè tèshū de COVID dà liúxíng zhùcè qī, guóhuì tōngguòle dàfú zēngjiā duì yīfǎ chūshòu di sīrén jiànkāng jìhuà de bǔtiē. Dàn zhè bìng bùnéng jiěshì fùgài lǜ de zēngjiā.

Gāi bàogào chēng, yǒu 1130 wàn rén tōngguò tígōng bǔtiē sīrén jìhuà de jiànkāng fǎ shìchǎng huòdé bǎozhàng. Bàogào bǔchōng shuō, hái yǒu 1480 wàn rén tōngguò kuòdà de yīliáo bǔzhù jìhuà huòdé bǎozhàng. Chúle shí jǐ gè zhōu wài, qítā suǒyǒu zhōudōu jiēshòule àobāmǎ yīgǎi de yīliáo bǔzhù jìhuà, gāi jìhuà zhǔyào fúwù yú dī shōurù gōngzuò de chéngnián rén. Suǒwèi de jīběn jiànkāng jìhuà hángàile 100 wàn rén, zhè shì yóu ACA chuàngjiàn bìng zài yǒuxiàn shùliàng de zhōu tígōng de xuǎnxiàng.

Zhè zhàn yuē 2700 wàn rén de rùxué rénshù. Dàn bài dēng zhèngfǔ yě shēngchēng yào wèi 400 wàn rén tígōng xìndài, zhèxiē rén zài méiyǒu àobāmǎ fǎlǜ de qíngkuàng xià yǒu zīgé huòdé yīliáo bǔzhù.

Yùjì zuìgāo fǎyuàn hěn kuài jiāng duì dé kè sà sī zhōu hé qítā gònghédǎng lǐngdǎo de zhōu duì jiànkāng fǎ de tiǎozhàn zuò chū cáijué. Tāmen zhēngbiàn shuō, yóuyú guóhuì yǐjīng qǔxiāole fǎlǜ duì wèi tóubǎo de chǔfá, yīncǐ ACA yāoqiú jīhū suǒyǒu měiguó rén dōu bìxū yǒngyǒu jiànkāng bǎoxiǎn shì wéixiàn de, yīncǐ gāi fǎlǜ yīnggāi shībài.

Nàxiē wèi àobāmǎ yīgǎi biànhù de rén shuō, jíshǐ zuìgāo fǎyuàn qǔxiāo lechéng bǎo yāoqiú, yě méiyǒu lǐyóu cuàngǎi qíyú de fǎlǜ.

Báigōng biǎoshì, zài 2 yuè kāishǐ de tèshū zhùcè qíjiān, xiànzài yǐ yǒu 120 wàn rén tōngguò zhèngfǔ shìchǎng zhùcèle yīliáo bǎoxiǎn. Zhège shùzì bāokuò jíshǐ méiyǒu bài dēng de tèshū zhùcè qī yěyǒu zīgé huòdé zhùcè jīhuì de rén.

Zhūrú shīqù gōngzuò chǎngsuǒ bǎoxiǎn huò jiéhūn děng shēnghuó biànhuà bèi shì wéi “fúhé tiáojiàn de shēnghuó shìjiàn”, yǔnxǔ rénmen zài yī nián zhōng de rènhé shíjiān zhùcè. Zhèngfǔ biǎoshì, qùnián yuē yǒu 390,000 rén yīnwèi 2 yuè 15 rì zhì 4 yuè 30 rì de shēnghuó biànhuà ér bàomíng cānjiā.

Bài dēng zài yǔ àobāmǎ de tánhuà zhōng tán dàole tā de érzi bó bài dēng yú 2015 nián sǐ yú áizhèng.

Phiên dịch tiếng Trung HSK Giáo án giảng dạy từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster.

Yellen cho biết lạm phát sẽ vẫn ở mức 3% trên cơ sở hàng năm cho đến khoảng cuối năm 2021.

“Cá nhân tôi tin rằng điều này đại diện cho các yếu tố nhất thời,” cô nói. Sự tắc nghẽn trong sản xuất đã khiến giá một số ngành, chẳng hạn như xe có động cơ tăng cao, trong khi các giá khác, chẳng hạn như giá vé máy bay, đang phục hồi trở lại mức bình thường, bà nói thêm.

“Chúng tôi sẽ theo dõi điều này rất cẩn thận, theo dõi và cố gắng giải quyết các vấn đề phát sinh nếu nó trở nên cần thiết”, Yellen nói.

Bà cho biết vẫn còn tình trạng sụt giảm trên thị trường lao động vì những người đã mất việc làm vĩnh viễn, và sẽ mất một thời gian để tái hấp thu những người lao động đó vào nền kinh tế.

“Vì vậy, chúng ta không nên mong đợi quá trình này sẽ hoàn thành trong một hoặc hai tháng,” Yellen nói. “Và trong khi chúng ta đang chứng kiến một số lạm phát, tôi không tin rằng nó là vĩnh viễn.”

Yellen cho biết các bộ trưởng tài chính G7 đã đồng ý với các cam kết đầy tham vọng nhằm khử cacbon hóa nền kinh tế của họ và huy động tài chính công và tư nhân cho các hành động chống biến đổi khí hậu.

Yellen cho biết: “Để tạo điều kiện cho việc huy động nguồn tài chính khí hậu tư nhân, G7 cũng nhất trí hành động để cải thiện tính sẵn có của thông tin tài chính liên quan đến khí hậu nhất quán, có thể so sánh và hữu ích về quyết định cho các bên tham gia thị trường”, Yellen nói.

Biden quay sang Obama để giúp tăng cường đăng ký chăm sóc sức khỏe
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã sử dụng địa chỉ hàng tuần của mình để trò chuyện Zoom ngắn với Obama, sếp cũ của ông, nhằm thu hút sự chú ý đến kỳ tuyển sinh mở rộng kéo dài 6 tháng kết thúc vào ngày 15 tháng 8.

Tổng thống Joe Biden đã quay sang ông chủ cũ của mình, cựu Tổng thống Barack Obama, vào thứ Bảy để giúp ông khuyến khích người Mỹ đăng ký bảo hiểm chăm sóc sức khỏe “Obamacare” trong thời gian đăng ký đặc biệt mở rộng trong đại dịch.

Biden đã sử dụng địa chỉ hàng tuần của mình cho một cuộc trò chuyện Zoom ngắn với Obama để thu hút sự chú ý đến kỳ nhập học mở rộng kéo dài sáu tháng kết thúc vào ngày 15 tháng 8. Trong khi đó chính phủ công bố một báo cáo tuyên bố rằng gần 31 triệu người Mỹ – một kỷ lục – hiện có bảo hiểm y tế thông qua Obamacare, chính thức được gọi là Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng.

Obama, người đã thiết lập thị trường bảo hiểm y tế, cho biết: “Chúng tôi đã cùng nhau làm điều này.

Nỗ lực của Nhà Trắng nhằm làm nổi bật thời gian tuyển sinh mở rộng và yêu cầu những con số mạnh mẽ cho luật chăm sóc sức khỏe thời Obama được đưa ra khi thế giới chính trị và hệ thống chăm sóc sức khỏe đang chờ đợi phán quyết của Tòa án tối cao về tính hợp hiến của luật.

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh cho biết trong một báo cáo rằng gần 31 triệu người đã được bảo hiểm vào năm 2021 do luật này. Con số này cao hơn đáng kể so với ước tính hơn 20 triệu người thường được trích dẫn.

Chính quyền Biden đã đưa ra một giai đoạn đăng ký đặc biệt về đại dịch COVID và Quốc hội đã thông qua một đợt tăng trợ cấp lớn cho các chương trình y tế tư nhân được bán theo luật. Nhưng chỉ điều đó không giải thích được mức độ phủ sóng tăng lên.

Báo cáo cho biết 11,3 triệu người được bảo hiểm thông qua các thị trường của luật y tế, nơi các chương trình tư nhân được trợ cấp được cung cấp. Báo cáo cho biết thêm, có 14,8 triệu người được chi trả thông qua Medicaid mở rộng. Tất cả ngoại trừ một chục tiểu bang đã chấp nhận mở rộng Obamacare’s Medicaid, chủ yếu phục vụ người lớn đi làm có thu nhập thấp. Và 1 triệu người được bảo hiểm bởi cái gọi là các kế hoạch y tế cơ bản, một lựa chọn do ACA tạo ra và được cung cấp ở một số tiểu bang.

Điều đó chiếm khoảng 27 triệu người theo học. Nhưng chính quyền Biden cũng đang yêu cầu công nhận cho bốn triệu người đã đủ điều kiện nhận Medicaid nếu không có luật của Obama.

Tòa án Tối cao dự kiến sẽ sớm đưa ra phán quyết về một thách thức đối với luật y tế từ Texas và các bang khác do GOP lãnh đạo. Họ lập luận rằng vì Quốc hội đã loại bỏ hình phạt của luật đối với việc không được bảo hiểm, một yêu cầu của ACA hiện không có răng là hầu như tất cả người Mỹ phải có bảo hiểm y tế là vi hiến và do đó luật sẽ không thành công.

Những người bảo vệ Obamacare nói rằng ngay cả khi Tòa án Tối cao hủy bỏ yêu cầu bảo hiểm thì không có lý do gì để can thiệp vào phần còn lại của luật.

Nhà Trắng cho biết 1,2 triệu người hiện đã đăng ký bảo hiểm y tế thông qua thị trường chính phủ trong kỳ tuyển sinh đặc biệt bắt đầu vào tháng Hai. Con số đó bao gồm những người đủ điều kiện để có cơ hội đăng ký ngay cả khi không có thời gian đăng ký đặc biệt của Biden.

Một thay đổi trong cuộc sống như mất bảo hiểm tại nơi làm việc hoặc kết hôn được coi là một “sự kiện cuộc sống đủ điều kiện” cho phép mọi người đăng ký bất kỳ lúc nào trong năm. Năm ngoái, khoảng 390.000 người đã đăng ký vì những thay đổi trong cuộc sống từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4, chính phủ cho biết.

Biden, trong cuộc trò chuyện với Obama, nói về cái chết năm 2015 của con trai ông, Beau Biden vì bệnh ung thư.

Bài giảng ngày hôm nay Giáo án giảng dạy từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster đến đây là hết rồi,cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi bài giảng,chúc các bạn học tiếng Trung vui vẻ nhé.

0 responses on "Giáo án giảng dạy từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top